Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy z zakresu finansów, ekonomii, marketingu i zarządzania. Studia zakładają uzyskanie efektu synergii w wyniku połączenia wiedzy praktyków biznesu, naukowców oraz doświadczeń słuchaczy programu, stanowiąc bezsprzecznie najbardziej efektywny instrument podnoszenia kwalifikacji kadr kierowniczych. Studia są prowadzone przede wszystkim w formie ćwiczeń, warsztatów praktycznych. Zajęcia realizowane będą przez doświadczonych praktyków i pracowników UMK oraz innych uczelni (zwłaszcza posiadających akredytację AACSB).

Studia dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach kierowniczych. Przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów, jak również średniego i wyższego szczebla w różnych organizacjach.

Podczas zajęć słuchacze poznają teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania, techniki podejmowania decyzji, negocjacji oraz aspekty związane z przywództwem. Umiejętności i kompetencje uzyskane w trakcie studiów umożliwiają absolwentom wykorzystywać różnorodne instrumenty zarządzania w sposób elastyczny. Szczególnym elementem wyróżniającym program będą zajęcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniające realizację projektu społecznego.

 

Absolwenci studiów otrzymują:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji podyplomowych;

- dyplom ukończenia studiów EMBA na UMK z akredytacją AACSB w języku polskim i angielskim – logo AACSB podnosi wartość dyplomu i powoduje, że jest ono rozpoznawalne na całym świecie. Obecnie tą akredytację posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie.

Rodzaj kształcenia:

  • studia społeczne

Czas trwania:

3 semestry

Program studiów podyplomowych:

Program

Plan studiów podyplomowych:

Plan

Kierownik studiów:

prof. dr hab. Robert Karaszewski

Koszt studiów:

http://mba.umk.pl/oplaty2

Dodatkowe informacje:

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu:

- w piątki w godz. 16:30-19:45
- w soboty i niedziele w godz. 08:00-15:00

strona www Wydziału zawierająca informacje o danych studiach podyplomowych: http://www.mba.umk.pl/

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów:

semestr zimowy

Adresaci studiów podyplomowych:

absolwenci studiów magisterskich posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz minimum podstawową znajomość języka angielskiego (na poziomie min. A1 - formularz samooceny)

Warunki kwalifikacji:

1) złożenie dokumentów aplikacyjnych

2) rozmowa kwalifikacyjna – termin ustalany indywidualnie po otrzymaniu zgłoszenia (możliwa również z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość)

Termin i miejsce składania dokumentów:

do 15 października 2018 r.
Dokumenty można złożyć w następujący sposób:

a) przesłać pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu do biura) na adres: Biuro MBA (pokój 34) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń

b) osobiście – sprawdź godziny otwarcia biura; w godzinach, kiedy biuro nie jest czynne, dokumenty można zostawić (w zaklejonej, zaadresowanej kopercie) w punkcie informacyjnym (tzw. portiernia) przy wejściu na Wydział - codziennie w godz. 06:00-20:00

c) przesłać w formie skanu na adres mba@umk.pl - oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej

Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy

Dodatkowe wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  • dokument potwierdzający uprawnienie do zniżki (jeżeli dotyczy)

Pliki dla kandydata:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

formularz samooceny języka angielskiego

studia zostaną uruchomione, jeżeli grupa słuchaczy będzie na poziomie min. 20 osób

III. Kontakt

Mgr Barbara Jóźwik
Biuro MBA (pokój 34)
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 6114892
e-mail: mba@umk.pl 
http://www.mba.umk.pl/