Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

Od 1 stycznia 2010 roku, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. nr 157, poz. 1240) audytorem wewnętrznym może być między innymi osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (art. 286 ust.1 pkt.5 lit. d). Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu spełnia wymóg postawiony w ustawie. Ukończenie studiów umożliwia zatem uzyskanie kwalifikacji audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w myśl wyżej wymienionej ustawy.


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest pierwszą i jedyną uczelnią publiczną w Polsce, który otrzymał niezwykle prestiżową akredytację biznesową AACSB. Obecnie akredytację tę posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie (łącznie 740 instytucji z blisko 50 krajów). Akredytacja przyznana została na 5 lat. W związku z tym, każdy absolwent studiów podyplomowych WNEiZ otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Rodzaj kształcenia:

  • studia społeczne

Czas trwania:

2 semestry

Program studiów podyplomowych:

Program

Plan studiów podyplomowych:

Plan

Kierownik studiów:

dr Maria Jankowska

Koszt studiów:

4500 PLN (1 semestr – 2300 PLN, 2 semestr – 2200 PLN)

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów:

semestr zimowy

Adresaci studiów podyplomowych:

Absolwenci studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) zatrudnieni w komórkach audytowych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz osoby pragnące zdobyć lub doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego.

Warunki kwalifikacji:

na podstawie złożonych dokumentów (o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Od 15 maja do 20 października 2018 r.,
WNEiZ,
ul. Gagarina 13A, pok. 45

Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów

Pliki dla kandydata:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Zajęcia odbywają się zgodnie z podanym do wiadomości słuchaczy harmonogramem, podczas zjazdów, średnio co dwa tygodnie: w piątki (godz.16.00 – 19.15) i soboty (godz.8.00 -15.15)

III. Kontakt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Gagarina 13 A, pok. nr 45
mgr Barbara Polaszek
tel. 56 611 4627
e-mail: barbara.polaszek@umk.pl