Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie Data Science w Biznesie

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

Studia w zakresie Data Science w Biznesie są odpowiedzią na obserwowany w ciągu ostatnich 15 lat postęp technologii informacyjnych, polegający w szczególności na gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych w szeroko pojętej sferze działalności gospodarczej. Umiejętność wsparcia decyzji biznesowych odpowiednimi analizami wykorzystującymi algorytmy eksploracji danych i uczenia maszynowego jest obecnie wysoko oceniana i pożądana, gdyż w praktyce może w realny sposób przekładać się na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa czy modelu biznesowego. Za dużymi firmami z branż telekomunikacyjnej, handlowej czy motoryzacyjnej, które już dawno odkryły potencjał metod określanych jako data mining, podążają kolejne, co powoduje gwałtowny wzrost liczby ofert pracy dla osób posiadających umiejętności w tym zakresie.

Studia prowadzone są pod patronatem SAP University Alliances – organizacji edukacyjnej zrzeszającej wiodące uczelnie wyższe na świecie, utworzonej przez jednego z kluczowych, globalnych producentów i dostawców najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych dla biznesu – firmę SAP.

Studia umożliwiają uzyskanie kompetencji w zakresie praktycznych zastosowań Data Science w biznesie, w szczególności identyfikowania zadań eksploracji danych, doboru odpowiednich metod analitycznych, określenia i przeprowadzenia kolejnych etapów procesu CRISP-DM, w tym samodzielnych analiz zgodnie z paradygmatem self-analytics. Autorski program studiów podyplomowych Data Science w Biznesie dostarczy słuchaczom wysoce pożądany na rynku pracy zestaw praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie wsparcia biznesu metodyką Data Science, o dużych możliwościach aplikacyjnych, niezależnie od rodzaju i celu prowadzonej działalności czy wielkości przedsiębiorstwa. Istotną jego cechą jest równoległa prezentacja metodyki Data Science, przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych wiodącego producenta oprogramowania dla biznesu SAP oraz w oparciu o zaawansowane, indywidualne projekty programistyczne w języku Python. Jest to możliwe dzięki połączeniu sił wydziałów Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Matematyki i Informatyki. Dodatkowym atutem jest transfer wiedzy i kompetencji dotyczących praktyki implementacji rozwiązań Data Science w biznesie w czasie warsztatów prowadzonych przez praktyków i ekspertów biznesowych. Studia podyplomowe Data Science w Biznesie stanowią unikalną na rynku ofertę dla analityków biznesowych, kadry zarządzającej i innych interesariuszy, która łączy w sobie niezbędne instrumentarium teoretyczne z praktyką aplikacji Data Science w organizacji.


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest pierwszą i jedyną uczelnią publiczną w Polsce, który otrzymał niezwykle prestiżową akredytację biznesową AACSB. Obecnie akredytację tę posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie (łącznie 740 instytucji z blisko 50 krajów). Akredytacja przyznana została na 5 lat. W związku z tym, każdy absolwent studiów podyplomowych WNEiZ otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Rodzaj kształcenia:
  • studia społeczne
  • studia ścisłe
Czas trwania: 2 semestry
Program studiów podyplomowych: Program
Plan studiów podyplomowych: Plan
Kierownik studiów: dr hab. Sylwester Bejger
Koszt studiów:

5400,- ( I semestr 2900,-, II semestr 2500,-)

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy
Adresaci studiów podyplomowych:

Absolwenci studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie): prowadzący własną działalność gospodarczą lub zatrudnieni na stanowiskach analityków, specjalistów oraz kierowników średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach dowolnej branży, instytucjach, jednostkach administracji publicznej, osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie nauki o danych.

Warunki kwalifikacji:

na podstawie złożonych dokumentów (o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań). Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Termin i miejsce składania dokumentów:
  • do 26 października 2018 r.,
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,  ul. Gagarina 13A, pok. 45
Wymagane dokumenty:
  • podanie/kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów
Pliki dla kandydata:
Dodatkowe informacje dla kandydata:

Zajęcia planowane są w blokach: piątek godz. 16:00-19:30, sobota, godz. 08:30-16:00, średnio 2 razy w miesiącu

Oferta studiów podyplomowych dostępna również w Bazie Usług Rozwojowych

III. Kontakt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Gagarina 13 A, pok. nr 45
mgr Barbara Polaszek
tel. 56 611 4627
e-mail: barbara.polaszek@umk.pl