Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Podyplomowe - oferta

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

I. Informacje ogólne

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji w warunkach globalizacji. Program studiów obejmuje szeroki zakres problemów związanych z zarządzaniem pracownikami, popartych case studies. W czasie nauki poznaje się między innymi tajniki planowania zatrudnienia, pozyskiwania pracowników, płac i motywowania, szkoleń, ocen pracowniczych, outplacementu i międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. W programie przewidziano też zajęcia z prawnych aspektów zarządzania kadrami. Ponadto słuchacze nabywają szereg umiejętności przydatnych w zarządzaniu kapitałem ludzkim, takich jak: rozumienie uwarunkowań zachowań ludzi w organizacji, negocjowanie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów i skuteczne komunikowanie się. Studia łączą elementy tzw. twardego i miękkiego HRM.


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania jest pierwszą i jedyną uczelnią publiczną w Polsce, który otrzymał niezwykle prestiżową akredytację biznesową AACSB. Obecnie akredytację tę posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie (łącznie 740 instytucji z blisko 50 krajów). Akredytacja przyznana została na 5 lat. W związku z tym, każdy absolwent studiów podyplomowych WNEiZ otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Rodzaj kształcenia:

  • studia społeczne

Czas trwania:

2 semestry

Program studiów podyplomowych:

Program

Plan studiów podyplomowych:

Plan

Kierownik studiów:

prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

Koszt studiów:

4200 PLN (1 semestr – 2200 PLN, 2 semestr – 2000 PLN)

Dodatkowe informacje:

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu:
w piątki w godz. 16.30-19.45
i w soboty w godz. 8.00-14.45

II. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów:

semestr zimowy

Adresaci studiów podyplomowych:

osoby kierujące zespołami ludzkimi w organizacjach, pracownicy działów kadrowych przedsiębiorstw i instytucji lub osoby zamierzające podjąć pracę w tych komórkach

Warunki kwalifikacji:

ukończony I stopień studiów wyższych (licencjat). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Do 10 października 2018 roku,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK,
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13A, pokój 66, tel. 56/611 47 47,
Barbara Drygalska
e-mail: barbara.drygalska@umk.pl 

Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów

Pliki dla kandydata:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych praktyków i pracowników UMK w formie wykładów, ćwiczeń i treningów interpersonalnych.

III. Kontakt

Barbara Drygalska,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń, pok. 66, tel. 56/6114747,
e-mail: barbara.drygalska@umk.pl