COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Deklaracja dostępności
Strona główna > Deklaracja dostępności
Strona główna > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:  Utilita sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Stowarzyszenie "Twoje Nowe Możliwości".

1. Rektorat 

Informacje ogólne: 

Dojazd/dojście do budynku 

Przed budynkiem znajduje się duży parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi. 

Wejście do budynku realizowane jest przez trzy ciągi schodowe i dwie pochylnie. Drzwi otwierają się ręcznie. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

 W budynku znajduje się jedna klatka schodowa oraz dwie windy. Windy nie są przystosowane do przewozu osób na wózku oraz nie posiadają oznaczeń w języku Braille'a oraz sygnalizacji głosowej. 

Rozkład pomieszczeń 

Wyposażenie wspomagające 

Ewakuacja 

2. Dział Zaopatrzenia i Transportu oraz Dział Energetyczny  

Informacje ogólne: 

Dojazd/dojście do budynku 

Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie, na którym nie ma wyznaczonego parkingu. Najbliższy parking znajduje się na ulicy Krzemienieckiej i Wileńskiej. 

Wejście do budynku realizowane jest z poziomu gruntu. Drzwi otwierają się ręcznie. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji.  

Rozkład pomieszczeń 

Wyposażenie wspomagające 

Ewakuacja 

3. Budynek administracyjny przy ul. Gagarina 5 

Informacje ogólne: 

Dojazd/dojście do budynku 

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi. 

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą pochylni ani platformy schodowej. Drzwi otwierają się ręcznie. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku: 

Wewnątrz budynku znajduje się klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą windy. 

Rozkład pomieszczeń 

Wyposażenie wspomagające 

Ewakuacja 

 4. Dział Promocji i Informacji - Sekcja Promocyjna 

Informacje ogólne: 

Dojazd/dojście do budynku 

Przed budynkiem Rektoratu znajduje się duży parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi. 

Do jednostki można dostać się poprzez hol główny Rektoratu  lub osobne wejście z boku budynku (zamknięte w trackie pandemii). Wejście realizowane jest przez dwa ciągi schodowe i pochylnię. Wszystkie drzwi wejściowe otwierają się ręcznie. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji.  

Rozkład pomieszczeń 

Wyposażenie wspomagające 

Ewakuacja 

5. Dział Promocji i Informacji – Sekcja Redakcyjna i Sekcja Kreatywna 

Informacje ogólne: 

Dojazd/dojście do budynku 

Przed budynkiem DS. 9 znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi. 

Wejście do budynku zrealizowane jest z poziomu gruntu.  Główne drzwi otwierają się ręcznie. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym 

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. 

Komunikacja wewnątrz budynku

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji. W łączniku pomiędzy budynkiem DS. 9 a przybudówką znajdują się schody, które można ominąć za pomocą podnośnika. 

Rozkład pomieszczeń 

Wyposażenie wspomagające 

Ewakuacja 

6. Biblioteka Główna

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Najbliższy ogólnodostępny parking znajduje się na ul. Wileńskiej. Nie wyznaczono tam miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów wyposażonych w poręcze. Schody można ominąć za pomocą pochylni. Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

Budynek posiada cztery klatki schodowe. Główna klatka prowadzi od wejścia do budynku do III piętra. Przy schodach na poziomie parteru zamontowana jest platforma schodowa, natomiast od I piętra do III piętra jest winda z wypukłymi przyciskami opisanymi alfabetem Braille`a i sygnalizacją głosową. Pozostałe trzy klatki schodowe oraz druga winda znajdują się w części służbowej.

Rozkład pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

W budynku nie ma schodowych krzeseł ewakuacyjnych oraz dotykowych  i głosowych systemów ewakuacyjnych.

7. Aula UMK

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono sześć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do budynku realizowane jest przez ciągi schodowe i pochylnie. Drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajdują się schody prowadzące do toalet i do holu oraz schody na widowni. Tylko schody prowadzące do holu głównego można ominąć za pomocą podnośnika schodowego.

Rozkład pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

8. Akademickie Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa”

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku:

Przed budynkiem, na ul. Gagarina znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Za budynkiem, na ul. Olszewskiego znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do budynku zrealizowane jest z poziomu gruntu od ul. Gagarina, natomiast od ul. Olszewskiego za pomocą schodów. Drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

 Budynek składa się z 2 funkcjonalnych części:

Rozkład pomieszczeń:

Wyposażenie wspomagające:

Ewakuacja:

9. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem Rektoratu znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane blisko budynku. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Do SPNJO można dostać się poprzez hol główny Rektoratu  lub osobne wejście z boku budynku.  Wejście realizowane jest przez dwa ciągi schodowe i jedną pochylnię. Wszystkie drzwi wejściowe otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Studium znajduje się na jednej kondygnacji.

Rozkład pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

W budynku nie ma dotykowych  i głosowych systemów ewakuacyjnych.

10. Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem DS. 11 znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane blisko budynku. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do jednostki zrealizowane jest z poziomu gruntu.  Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do biura można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji.

Rozkład pomieszczeń

W jednostce nie ma toalety.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

11. Biuro Karier

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem DS. 11 znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane blisko budynku. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Przy wejściu do jednostki  znajduje się stopień, którego nie można ominąć za pomocą pochylni.  Główne drzwi otwierają się ręcznie. Alternatywne wejście z poziomu gruntu znajduje się naprzeciwko portierni DS. 11.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W jednostce nie ma toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

12. Dom Studencki nr 1

Informacje ogólne

Dojazd/dojście do budynku

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą podnośników i pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą wind, podnośników i platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku nie ma planów dotykowych, infokiosku ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

13. Dom Studencki nr 2

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą podnośników i pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie. Boczne wejście  z pochylnią dla wózków inwalidzkich

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą wind, podnośników i platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku są pokoje dla osób z  problemami zdrowotnymi. W budynku nie ma łazienek przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

14. Dom Studencki nr 3

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą podnośników i pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą wind, podnośników i platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

15. Dom Studencki nr 5

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą podnośników i pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą wind, podnośników i platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

 Ewakuacja

16. Dom Studencki nr 6

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą pochylni. Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajduje się główna klatka schodowa. Do pomieszczeń  na parterze budynku  można  dostać się przy pomocy platformy pionowej.

W budynku istnieją bariery poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnej.

Segmenty mieszkalne

W budynku są pokoje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (trzy pokoje  jednoosobowe z przystosowaną łazienką i kuchnią)

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

 Ewakuacja

17. Dom Studencki nr 7

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem i od ul. Gagarina znajdują się parkingi, na których nie wyznaczono miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą podnośników i pochylni. Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą wind, podnośników i platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

18. Dom Studencki nr 8

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym nie wyznaczono miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przy DS. 9.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą podnośników i pochylni. Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą wind, podnośników i platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

 Ewakuacja

19. Dom Studencki nr 9

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane blisko budynku. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do budynku zrealizowane z poziomu gruntu.  Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, którą można ominąć za pomocą dwóch wind, oraz schody wewnętrzne koło recepcji, które można ominąć przy pomocy podnośnika. Windy posiadają oznaczenia w języku Braille'a.

W budynku istnieją bariery poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnej.

Segmenty mieszkalne

Na parterze znajduje się 8 pokoi z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

 Ewakuacja

20. Dom Studencki nr 10

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do budynku zrealizowane z poziomu gruntu.  Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, którą można ominąć za pomocą dwóch wind oraz schody wewnętrzne koło recepcji, których nie można ominąć przy pomocy podnośnika ani pochylni. Windy posiadają oznaczenia w języku Braille'a.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

 Ewakuacja

21. Dom Studencki nr 11

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane blisko budynku. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do budynku zrealizowane z poziomu gruntu.  Główne drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, schody wewnętrzne przy recepcji (które można ominąć za pomocą pochylni) oraz dwie windy. Windy posiadają oznaczenia w języku Braille'a.

W budynku istnieją bariery poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnej.

Segmenty mieszkalne

Na parterze znajduje się 12 pokoi z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowana kuchnia.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

22. Dom Studencki nr 12

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, których nie można ominąć za pomocą podnośników i pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, której nie można ominąć za pomocą wind, podnośników i platform.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku nie ma planów dotykowych, infokiosku ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

 23. Hotel Asystencki nr 1

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, które można ominąć za pomocą pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, którą można ominąć za pomocą windy.

W budynku istnieją bariery poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnej.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku nie ma planów dotykowych, infokiosku ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

24. Hotel Asystencki nr 2

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, które można ominąć za pomocą pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku:

W budynku znajduje się główna klatka schodowa, którą można ominąć za pomocą windy.

W budynku istnieją bariery poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnej.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku nie ma planów dotykowych, infokiosku ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja