Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego

Dostępność architektoniczna - Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego

Informacje ogólne

  • Adres: ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
  • Administrator budynku: Robert Mikos, robert.mikos@umk.pl
  • Informacja: tel. 693-073-846
  • Liczba kondygnacji: 3 (parter, I p, II p)
  • Powierzchnia budynku: 1418 m2

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca posiadają oznaczenia pionowe.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście, z poziomu gruntu. Drzwi otwierane są ręcznie, otwarcie wymaga znacznej siły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Każde schody można ominąć windą, która znajduje się pośrodku dwóch klatek schodowych.

Windy nie posiadają oznaczeń ani w Braille'u, ani sygnalizacji głosowej.

Rozkład pomieszczeń

Przy wejściu do budynku znajduje się portiernia (okienko na wysokości 90 cm). Szatnia z lada na wysokości 70 cm. W pobliżu wejścia nie ma informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń, ale taką informację można uzyskać w znajdującej się przy wejściu recepcji.

Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
  • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

Budynek nie jest przystosowany do ewakuacji osób z niepełnosprawnością. Brak krzesła ewakuacyjnego dla osób z niepełnosprawnością. Budynek posiada 4 wyjścia ewakuacyjne, w tym jedno główne przy portierni, dwa bezpośrednio z klatek schodowych i czwarte z dużej pracowni. Drzwi posiadają klamki antypaniczne.

Brak systemu dźwiękowego do ewakuacji. W budynku znajduje się tylko wizualny system ewakuacyjny.