Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Hotel Uniwersytecki oraz Bursa Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego

Dostępność architektoniczna - Hotel Uniwersytecki oraz Bursa Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego

Informacje ogólne

  • Adres: ul. Szosa Chełmińska 83A, 87-100 Toruń
  • Administrator budynku: Irena Zelek, irena_zelek@umk.pl
  • Informacja: 56 611 28 01
  • Liczba kondygnacji: 5
  • Powierzchnia budynku: 6 840,80 m2

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście, z poziomu gruntu. Drzwi otwierane są ręcznie, otwarcie wymaga znacznej siły, co utrudnia wejście do budynku osobom z niepełnosprawnościami. Z parkingu obniżony krawężnik do 3cm.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, jak również z nim przenocować. Hotel w swoim regulaminie nie ma zapisu o zakazie przebywania zwierząt.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Jedna w części hotelowej, a druga w części Bursy. Każde schody można ominąć windą. Windy znajdują się przy klatkach schodowych.

Windy nie posiadają oznaczeń ani w Braille'u, ani sygnalizacji głosowej, ale wielkość i grubość oznaczeń na guzikach pozwala na dogodne wybranie właściwego piętra.

Rozkład pomieszczeń

Przy wejściu do budynku znajduje się portiernia (lada na wysokości 90 cm), a zaraz obok niej recepcja Hotelu (lada na wysokości 110 cm). W pobliżu wejścia nie ma informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń, ale taką informację można uzyskać w znajdującej się przy wejściu recepcji Hotelowej.

Na parterze budynku – żadna z łazienek nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W Bursie ULO na piętrach 1, 2 i 3 – po jednej łazience dla osób z niepełnosprawnościami. W Bursie ULO na 4 piętrze - żadna z łazienek nie jest przystosowana.

W Hotelu Uniwersyteckim - żadna z łazienek nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Ewakuacja

  • Na parterze, przy portierni, w widocznym miejscy, znajduje się krzesło ewakuacyjne.
  • Punkt zbiórki znajduje się od strony patio, do którego prowadzą boczne wyjścia (bez schodów), otwierane ręcznie.
  • W budynku nie ma dźwiękowego i wizualnego systemu ewakuacyjnego.