Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Baza Techniczno-Magazynowa, Dział Zaopatrzenia i Transportu oraz Dział Energetyczny

Dostępność architektoniczna - Baza Techniczno-Magazynowa, Dział Zaopatrzenia i Transportu oraz Dział Energetyczny

Informacje ogólne

  • Adres: ul. Wileńska 1, 87-100 Toruń
  • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego: mgr Edyta Masternak - tel. 056 611 42 62
  • Administrator obiektu: mgr Anna Świątkowska - tel. 056 611 49 52
  • Liczba kondygnacji: 1

Dojazd/dojście do budynku

Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie, na którym nie ma wyznaczonego parkingu. Najbliższy parking znajduje się na ulicy Krzemienieckiej i Wileńskiej.

Wejście do budynku realizowane jest z poziomu gruntu. Drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji.

Rozkład pomieszczeń

W budynku nie ma portierni ani tablicy informacyjnej, jednakże portiernia znajduje się na terenie Bazy przy wjeździe. Nie ma toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.