Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Instytut Fizyki

Dostępność architektoniczna - Instytut Fizyki

Informacje ogólne

  • Adres: ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
  • Administrator budynku: dr inż. Kamila Stec - tel. 056 611 32 55
  • Budynek jest sześciokondygnacyjny, składa się z segmentu A, B, C

Dojazd/dojście do budynku

Przed wejściem do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście główne do budynku realizowane jest za pomocą schodów, które można ominąć za pomocą platformy schodowej oraz pochylni zlokalizowanej przy wejściu do segmentu C. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się dwie windy: jedna w segmencie A a druga w segmencie B. Większość schodów w segmencie A i C można ominąć za pomocą windy. Schodów w segmencie B nie można ominąć za pomocą pochylni ani platformy.

Rozkład pomieszczeń

  • Budynek posiada portiernię.
  • W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

  • W budynku znajdują się pętle indukcyjne. Wyposażone pomieszczenia są oznakowane naklejkami informacyjnymi na drzwiach.
  • W bibliotece znajduje się powiększalnik tekstu I-See HD22, powiększający obraz od 3x do 74x.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
  • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

Brak krzesła ewakuacyjnego.