Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dział Inwestycyjny

Dostępność architektoniczna - Dział Inwestycyjny

Informacje ogólne

  • Adres: ul. Gagarina 39, 87-100 Toruń
  • Kontakt: Kierownik tel. 56 611-42-73
  • Jednostka mieści się w skrzydle Instytutu Psychologii

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane blisko budynku. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do budynku realizowane jest za pomocą schodów, które można ominąć za pomocą pochylni. Drzwi otwierają się automatycznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji.

Rozkład pomieszczeń

Toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w Instytucie Psychologii

Wyposażenie wspomagające

  • Brak pętli indukcyjnych.
  • Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

  • Brak krzesła ewakuacyjnego.