Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dom Studencki nr 2

Dostępność architektoniczna - Dom Studencki nr 2

Informacje ogólne

 • Adres: ul. Mickiewicza 6/8, 87-100 Toruń
 • Portiernia: tel. 056 612 11 80
 • Kierownik: mgr Dorota Piotrowska – dpiotrowska@umk.pl, tel. 056 612 12 58
 • Liczba kondygnacji: 6

Parking

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking. Wyznaczono na nim 3 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. Aktualnie miejsca są przypisane konkretnym osobom (numerom rejestracyjnym). Parking znajduje się w odległości mniejszej niż 50 m od budynku, a dostęp do niego ogranicza krawężnik powyżej 0,02 m.

Dojazd/dojście do budynku

Najbliższe przystanki komunikacji publicznej znajdują się w odległości nie przekraczającej 500 m. Zlokalizowane w ich pobliżu przejścia dla pieszych wyposażone są w sygnalizację świetlną i dźwiękową. Przed przejściem nie zastosowano ani ścieżki prowadzącej, ani pola uwagi.

Ciągi piesze prowadzące do budynku mają szerokość co najmniej 1,5 m. Nawierzchnia posiada progi i nierówności niewiele powyżej 0,02 m, nie ma stopni ani krawężników. Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia, dobrze oświetlone, na budynku umieszczona jest tablica informacyjna.

Wejście do budynku

Jest jedno wejście główne i dwa ewakuacyjne. Wejście główne, znajduje się od strony południowej i jest realizowane za pomocą schodów, nie ma pochylni, podjazdu, windy, pozwalających ominąć schody. Schody mają 5 stopni o szerokości 245 cm. Do jednego z wejść ewakuacyjnych, w szczycie budynku, od strony zachodniej, prowadzi podjazd o szerokości od 120 do 130 cm. Na wysokości poniżej 80 cm znajdują się poręcze. Z wjazdu prowadzą do budynku drzwi o szerokości 95 cm. Drzwi są otwierane ręcznie. Drzwi główne również otwierane są ręcznie. W holu, blisko wejścia głównego, znajduje się recepcja. Lada recepcji nie jest obniżona.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Budynek jest 6-kondygnacyjny (piwnica, parter i 4 piętra). Nie ma wind, platform, podnośników, schodołazów. Przejście między holem a parterem oddzielone jest 3 stopniami schodów o szerokości 315,00 cm. Klatka schodowa na każdym piętrze składa się z 2 x po 10 stopni o szerokości 180,00 cm.

Wysokość pojedynczego stopnia waha się pomiędzy 14-16 cm. Wzdłuż schodów zamontowane są poręcze. W ramach jednej kondygnacji jeden długi korytarz bez zmian poziomów.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi i łazienek przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

 • W budynku jest portiernia, znajdująca się w pobliżu wejścia.
 • W budynku nie ma planów dotykowych ani tablicy informacyjnej.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Istnieje system DSO (dźwiękowy system ostrzegania o zagrożeniu pożarowym).