Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dom Studencki nr 12

Dostępność architektoniczna - Dom Studencki nr 12

Informacje ogólne

  • Adres: ul. Reja 25, 87-100 Toruń
  • Brak portierni
  • Kierownik: Banaszkiewicz Agnieszka - a.banaszkiewicz@umk.pl, tel. 056-611-42-41
  • Liczba kondygnacji: 5

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem jest parking ogólnodostępny z jednym miejscem wydzielonym dla osób z niepełnosprawnością, który znajduje się bezpośrednio przed budynkiem. Jest jedno wejście główne do budynku i jedno wejście boczne. Drzwi do budynku otwierają się ręcznie. Główne wejście do budynku jest realizowane za pomocą dwóch progów w odstępstwie ok. 2 metrów. Brak pochylni. Wyjście ewakuacyjne (boczne) posiada schody, które uniemożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. W budynku nie ma windy.

Segmenty mieszkalne

W budynku nie ma pokoi dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W budynku nie ma recepcji. W pobliżu wejścia jest tablica z informacją o rozmieszczeniu pomieszczeń z numerami biur.

Wyposażenie wspomagające

  • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
  • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

  • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
  • W budynku znajduje się dźwiękowy i wizualny system ewakuacyjny.