Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Studium Politechniczne WFAiIS

Dostępność architektoniczna - Studium Politechniczne WFAiIS

Informacje ogólne

  • Adres: ul. Szosa Okrężna 17, 87-100 Toruń
  • Kontakt: tel. 56 611 33 10
  • Administrator budynku: dr inż. Kamila Stec - tel. 056 611 32 55

Dojazd/dojście do budynku

Przed wejściem do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone znakiem pionowym.

Wejście główne do budynku realizowane jest za pomocą schodów, które można ominąć za pomocą pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Budynek parterowy.

Rozkład pomieszczeń

  • Budynek posiada portiernię.
  • W budynku nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

  • Brak pętli indukcyjnych.
  • Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

Brak krzesła ewakuacyjnego.