Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dostępność architektoniczna - Aula UMK

Informacje ogólne

  • Adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
  • Recepcja: tel. 056 611 43 67
  • Liczba kondygnacji: 1

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono osiem miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście do budynku realizowane jest przez ciągi schodowe i pochylnie. Drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się schody prowadzące do toalet i do holu oraz schody na widowni. Tylko schody prowadzące do holu głównego można ominąć za pomocą podnośnika schodowego.

Rozkład pomieszczeń

W budynku jest portiernia znajdująca się w pobliżu wejścia.

W budynku nie ma tablicy informacyjnej.

W holu głównym znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku nie ma schodowego krzesła ewakuacyjnego.

Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.