Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego

Dostępność architektoniczna - Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego

Informacje ogólne

  • Adres: ul. Mikołaja Reja 25, 87-100 Toruń
  • Kontakt: tel. 056 611 49 83
  • Jednostka mieści się w przybudówce za Działem Promocji i Komunikacji UMK

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem na ulicy Reja znajduje się parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane blisko budynku. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Główne wejście do jednostki zrealizowane jest z poziomu gruntu. Główne drzwi otwierają się automatycznie. Wejścia do pomieszczeń mają 100 cm szerokości.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do biura można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji.

Rozkład pomieszczeń

W jednostce znajduję się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

  • W jednostce znajdują się przenośne pętle indukcyjne.
  • W jednostce znajduje się wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.
  • Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

  • Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.