Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Budynek przy ul. Lwowskiej 1

Dostępność architektoniczna - Budynek przy ul. Lwowskiej 1

Informacje ogólne

 • Adres: ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
 • Administrator budynku: Ewa Szymeczko, ewabed@umk.pl
 • Informacja: 56 611 25 10
 • Liczba kondygnacji: budynek A i C – 4 kondygnacje, budynek B (wyłącznie dydaktyczno-badawczy) 1 kondygnacja i częściowe podpiwniczenie dostępne wyłącznie dla pracowników Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych i Zespołu Administracyjno-Gospodarczego obiektu)
 • Powierzchnia budynku: około 28 tys. m2

Dojazd/dojście do budynku

Budynek ma dwa wejścia – główne od strony ul. Lwowskiej i drugie od strony Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Główne wejście realizowane jest za pomocą schodów i podjazdu (podjazd ma nierówną powierzchnię). Drugie wejście jest z poziomu gruntu, w holu znajdują się schody, które można ominąć za pomocą platformy.

Drzwi obu wejść otwierane są ręcznie.

Przed budynkiem od strony ulicy Lwowskiej jest parking ogólnodostępny, wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami - 1, oraz duży parking ze szlabanem, wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami - 1 i mały parking ze szlabanem, wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami - 1 .

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynkach A i C obiektu znajdują się trzy klatki schodowe – główna, południowa i północna. W obu tych budynkach znajdują się dwie windy. W budynku A – naprzeciwko głównej klatki schodowej, w budynku C – po jednej przy południowej i północnej klatce schodowej. Na każdym poziomie budynków A i C, korzystając z wind można ominąć wszystkie schody. Windy posiadają sygnalizację głosową.

Budynek B jest jedno kondygnacyjny. Częściowe podpiwniczenie dostępne jest wyłącznie dla pracowników Wydziału i jest realizowane za pomocą schodów.

Rozkład pomieszczeń

 • Przy obu wejściach jest portiernia.
 • W pobliżu wejścia głównego jest tablica z informacją o rozmieszczeniu pomieszczeń np. z numerami biur.
 • Na każdym piętrze wszystkich budynków, składających się na obiekt przy ul. Lwowskiej 1, znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku znajdują się dwie pętle indukcyjne w portierni przy wejściu głównym oraz w pokoju nr 105.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • W budynku nie ma krzesła ewakuacyjnego dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku nie ma dźwiękowego i wizualnego system ewakuacyjnego.
 • W budynku znajduje się oświetlenie ewakuacyjne ze strzałkami kierunkowymi.