Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Instytut Archeologii

Dostępność architektoniczna - Instytut Archeologii

Informacje ogólne

  • Adres: Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
  • Administrator budynku: Jolanta Dokowska - joladok@umk.pl
  • Informacja: tel. 56 611 39 75
  • Liczba kondygnacji: 2
  • Powierzchnia budynku: budynek główny, budynek Energotoru, hala technologiczna: użytkowa, łącznie: 4200,23 m2

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem znajduje się parking, za szlabanem, otwieranym przez strażnika po naciśnięciu dzwonka. Nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością. Nawierzchnia parkingu i ciągu pieszego jest w dobrym stanie technicznym, bez zmian poziomów i uskoków większych niż 2 cm.

Główny budynek oznakowany jest czytelnie, tablicami informacyjnymi. Do budynku prowadzi jedno wejście. Dwoje drzwi- otwierane automatycznie. W przedsionku, pomiędzy drzwiami (odległość między nimi 1,76 cm) znajduje się wpuszczona w podłogę kratka wymiarach 80x1,70 cm, w której znajduje się gumowa wycieraczka (może stanowić przeszkodę dla wózka osoby niepełnosprawnej). Do budynku prowadzą schody w linii prostej, czterostopniowe, o szerokości 5 m. Bez nosków. Szerokość każdego stopnia wynosi ok. 33 cm, wysokość 15 cm. Szerokość spocznika przed wejściem wynosi 5 m, długość 2,05m. Schody wyposażone są w jednostronną poręcz zainstalowaną na wysokości 0,90cm. Do wejścia prowadzi również pochylnia o dł. ok 12 m, w jednym biegu. Po obu stronach pochylni zainstalowano poręcze na wysokości ok. 0,90cm. Odstęp między nimi wynosi 110 cm. Żadne elementy nie zawężają szerokości pochylni.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. Na drzwiach wejściowych naklejono piktogram informujący o możliwości wejścia z psem asystującym.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku głównym znajduje się klatka schodowa prowadząca na piętro oraz winda osobowa o udźwigu 630 kg (wymiary wewnętrzne 1,12x 1.4 m, szer. drzwi 0,90 cm). Winda nie posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz sygnalizacji głosowej . Drzwi wewnętrzne mają co najmniej 0,90 cm szerokości. W ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów. Na piętro prowadzą kamienne schody w jednym biegu, z noskami: 15 stopni + 8 stopni. Wymiary spocznika: szer. 1,58 m długość 1,20 m. Wymiary każdego stopnia: szer. 31-32 cm, wys. 17cm. Przed wejściem na schody znajduje się spocznik o wymiarach: szer. 2,9m, długość 1,30m i wys. 17 cm. Krawędzie spocznika oznaczone są żółtą taśmą. Po obu stronach schodów zainstalowano poręcze o wys. 1,10m. Schody w budynku można ominąć za pomocą ww. dźwigu osobowego.

Drugi budynek (tzw. Energotor) połączony jest z budynkiem głównym łącznikiem o wymiarach: dł. 16,5 m, szer. 4,47m. Do łącznika prowadzą schody o 9 stopniach. Bez nosków. Szerokość każdego stopnia: ok. 34,5 cm, wysokość 15 cm. Schody o szer. 4,47m posiadają w połowie szerokości poręcz o wysokości 1,20m. Przy schodach zainstalowany jest podnośnik o udźwigu 130 kg.

Drugi budynek, za łącznikiem, posiada dwie kondygnacje. Dwie klatki schodowe prowadzą na piętro. Każda z nich posiada 20 stopni w układzie: 10+4+6 z dwoma spocznikami. Schody posiadają poręcz jednostronną o wysokości 1,10m. Miedzy 10 a 14 stopniem zamontowano drugą poręcz o wysokości 1,10m. Klatek schodowych nie można ominąć z powodu braku windy.

Do budynku przylega hala technologiczna, jednokondygnacyjna, bez zmian poziomów na całej powierzchni.

Rozkład pomieszczeń

W budynku, w pobliżu wejścia głównego, w holu głównym znajduje się portiernia-szatnia. Lada/kontuar posiada wysokość 110 cm, na całej długości 9,8 m. Za nią znajduje się szatnia obsługiwana przez strażników, którzy również wydają klucze do pomieszczeń. W pobliżu nie ma tablicy informującej o rozmieszczeniu pomieszczeń lecz taką informację można uzyskać od strażnika pełniącego dyżur w szatni. Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością bez instalacji alarmowej i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku - za łącznikiem, toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się tylko na parterze. Bez instalacji alarmowej i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Wyposażenie wspomagające

W budynku są dwie pętle indukcyjne w salach dydaktycznych nr 115 i 34.

Ewakuacja

W budynku nie ma krzesła ewakuacyjnego. Ewakuacyjna klatka schodowa znajduje się w budynku głównym - oznaczona piktogramami. Nie jest wykorzystywana na co dzień i nie jest przystosowana do ewakuacji osób z niepełnosprawnością. W budynku zainstalowano System Sygnalizacji Pożaru.