Rok Mikołaja Kopernika - Światowy Kongres Kopernikański
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dział Promocji i Komunikacji - Sekcja Promocyjna

Dostępność architektoniczna - Dział Promocji i Komunikacji - Sekcja Promocyjna

Informacje ogólne

  • Adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
  • Kontakt: tel. 56 611 46 57, 56 611 48 74, promocja@umk.pl
  • Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego: mgr Edyta Masternak - tel. 056 611 42 62
  • Administrator obiektu: mgr Anna Świątkowska - tel. 056 611 49 52
  • Jednostka znajduje się w skrzydle Rektoratu
  • Liczba kondygnacji: 1

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem Rektoratu znajduje się duży parking ogólnodostępny, na którym wyznaczono osiem miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe oznaczone są znakami pionowymi i poziomymi.

Do jednostki można dostać się poprzez hol główny Rektoratu lub osobne wejście z boku budynku (strona północna). Wejście realizowane jest przez dwa ciągi schodowe i pochylnię. Wszystkie drzwi wejściowe otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji.

Rozkład pomieszczeń

Informację o rozkładzie pomieszczeń można uzyskać w holu głównym Rektoratu.

W korytarzu naprzeciwko jednostki (w toaletach ogólnych) znajdują się wydzielone toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

W jednostce jest pętla indukcyjna.

W jednostce nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.

W jednostce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W budynku nie ma dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.