Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Dom Studencki nr 1

Dostępność architektoniczna - Dom Studencki nr 1

Informacje ogólne

  • Adres: ul. Mickiewicza 2/4, 87-100 Toruń
  • Brak portierni
  • Kierownik: Ewa Tondera, e-mail: etondera@umk.pl, tel. 056-612-11-00
  • Liczba kondygnacji: 5

Dojazd/dojście do budynku

W niedalekiej odległości (ok. 500 m) od Domu Studenckiego nr 1 znajdują się liczne przystanki komunikacji miejskiej, zarówno przystanki autobusowe, jak i przystanek tramwajowy. Przed budynkiem nie ma ogólnodostępnego parkingu. Znajdują się wydzielone przez miasto strefy płatnego parkowania.

Do głównego wejścia do budynku prowadzi 6 schodów. Nie ma możliwości ominięcia schodów. Główne drzwi do budynku otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe.

Nie ma możliwości ominięcia klatek schodowych. W celu dostania się na piętra w budynku należy skorzystać, tylko i wyłącznie ze schodów.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń

W Domu Studenckim nr 1 nie ma portierni.

W pobliżu wejścia nie ma tablicy z informacją o rozmieszczeniu pomieszczeń. Taka informację można uzyskać od administracji budynku.

Na każdy piętrze są pomieszczenia z toaletami i pomieszczenia z prysznicami. Żadne z pomieszczeń, nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyposażenie wspomagające

  • W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych.
  • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

  • W budynku znajduje się schodowe krzesło ewakuacyjne.
  • Istnieje system DSO (dźwiękowy system ostrzegania o zagrożeniu pożarowym)