Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Budynek zaplecza hodowlanego WNBiW

Dostępność architektoniczna - Budynek zaplecza hodowlanego WNBiW

Informacje ogólne

 • Adres: ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
 • Administrator budynku: Ewa Szymeczko, ewabed@umk.pl
 • Informacja: brak
 • Liczba kondygnacji: 2 w części dydaktyczno-administracyjnej, 1 – w szklarni

Dojazd/dojście do budynku

Przy budynku jest parking ogólnodostępny, wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami - 1, oraz duży parking ze szlabanem, wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami - 1 i mały parking ze szlabanem, wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami -1.

Budynek ma jedno wejście główne z poziomu gruntu, drzwi otwierają się ręcznie. Budynek zaplecza hodowlanego jest ogrodzony, wejście na teren za pomocą bramki, przy której jest dzwonek lub przez bramę automatyczną.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajduje się jedna klatka schodowa, nie ma natomiast windy. Studenci korzystają wyłącznie z parteru budynku.

Rozkład pomieszczeń

 • Budynek nie posiada portierni ani tablicy informacyjnej.
 • W budynku nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille'a.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

 • Budynek nie jest wyposażony w krzesło ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnością.
 • Budynek nie posiada dźwiękowego i wizualnego systemu ewakuacyjnego, są tylko strzałki kierunkowe.