Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim

Identyfikator zamówienia: ZP-001/2017
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Wydziału Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 poprzez kompleksową modernizację energetyczną”
Kategoria zamówienia: usługi
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Pliki:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok