Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ogłoszenia

Archiwum postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim z roku 2017


Kryterium sortowania
Identyfikator postepowania Przedmiot Kategoria Tryb Data ogłoszenia
DAN-ZO/065/2017 Dostawa szafy termostatycznej ST 5 Basic dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-02-13
ZP-016/2017 Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego dostawy przetarg nieograniczony 2017-04-28
ZP-001/2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Wydziału Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 poprzez kompleksową modernizację energetyczną” usługi przetarg nieograniczony 2017-01-05
DAN-ZO/003/2017 Dostawa suszarki próżniowej z wyposażeniem, membranowej pompy próżniowej i młynka dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-01-12
DAN-ZO/020/2017 Dostawa manualnego mikrotomu rotacyjnego z uchwytem imadełkowym dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-01-20
DAN-ZO/027/2017 Dostawa zasilacza firmy Manga model XR6000-0,3/240 dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-01-23
BZFS-921/12/16 PU-02/2017 Przeprowadzenie osiemnastu dwudniowych warsztatów dla studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie rozwijania kompetencji miękkich w ramach projektu „Uni-Komp-As” usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-01-20
DAN-ZO/036/2017 Dostawa zestawu materiałów optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-01-25
DAN-ZO/031/2017 Dostawa elementów optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-01-24
DAN-ZO/037/2017 Dostawa zestawu elementów optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-01-27
DAN-ZO_046_2017 Dostawa elementów optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-01-31
DAN-ZO/066/2017 Dostawa zestawu elementów optycznych i mechanicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-02-14
ZP-002/2017 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-02-07
ZP-008/2017 Usługi utrzymania czystości i porządku na terenach uniwersyteckich usługi przetarg nieograniczony 2017-03-02
ZP-005/2017 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-02-13
DAN-ZO/070/2017 Dostawa wyposażenia do maszyny do badania wytrzymałości Zwick Z005 ProLine dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-02-16
DAN-ZO/063/2017 Dostawa urządzenia do rozdzielania białek PROTEAN IEF System (Bio-Rad nr kat. 1646000) z zestawem startowym odczynników Micro Rotofor Lysis Plant Kit (Bio-Rad nr kat. 1632142) dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-02-14
PU-004/2017 Zbiorowe żywienie pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz członków ich rodzin przebywających na wczasach w Rowach w sezonie letnim 2017 usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-02-15
DAN-ZO/113/2017 Dostawa zasilaczy laboratoryjnych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-03-13
ZP-007/2017 Dostawa sukcesywna sprzętu do utrzymania czystości dostawy zapytanie o cenę 2017-03-10
ZP-003/2017 Dostawa sukcesywna materiałów wodno-kanalizacyjnych dostawy zapytanie o cenę 2017-02-23
DAN-ZO/083/2017 Dostawa wraz z instalacją 12 stołów do hodowli roślin z oświetleniem do hodowli roślin do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-02-24
DAN-ZO/106/2017 Dostawa elementów optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-03-09
BZFS-921/12/16; PU-08/2017 Część 1 zamówienia - „Koordynator pieczy zastępczej” dla studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 2 zamówienia – „Trener pracy” dla trzech grup studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu „Uni-Komp-As” usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-03-10
ZP-006/2017 Przebudowa Domu Studenckiego nr 2 przy ul. Mickiewicza 6/8 w Toruniu – II etap roboty budowlane przetarg nieograniczony 2017-03-13
DAN-ZO/148/2017 Dostawa elementów optycznych i optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-03-29
BZFS-921/12/16; PU-12/2017 Część 1 – świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dotyczących podawania posiłków wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej na potrzeby wizyty studyjnej w Berlinie dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 2 – świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dotyczących podawania posiłków wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej na potrzeby wizyty studyjnej w Warszawie dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-03-27
ZP-009/2017 Dostawa fabrycznie nowego samochodu 7 osobowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-03-23
BZFS-921/12/16; PU-09/2017 Przeprowadzenie szkolenia w zakresie Polskiego Języka Migowego na poziomie europejskiej biegłości językowej w skali Rady Europy, poziomie elementarnym (A1, A2) oraz przeprowadzenie egzaminu i wydanie imiennych certyfikatów.Szkolenie jest przeznaczone dla studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-03-15
BZFS-921/12/16, PU-06/2017 Przeprowadzenie szkolenia pt. „Podstawy fundraisingu” oraz przeprowadzenie egzaminu i wydanie imiennych certyfikatów. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-03-17
BZFS-921/10/16, PU-14/2017 Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z wykonywania ekspertyz badawczych w systemie ISO 9001 i PN-EN17025 oraz rejestracji produktów w systemie REACH dla dwóch grup studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-03-17
DAN-ZO/130/2017 Dostawa zasilacza laboratoryjnego DF1723003TC NDN 2x30V, 2x3A do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-03-17
DAN-ZO/151/2017 Dostawa wagi precyzyjnej PS 750.R2 z osłoną przeciwpodmuchową do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-03-31
ZP-010/2017 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną dla drugiego etapu budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego usługi przetarg nieograniczony 2017-04-12
BZFS-921/12/16, PU-16/2017 Przeprowadzenie szkolenia w zakresie Polskiego Języka Migowego na poziomie europejskiej biegłości językowej w skali Rady Europy, poziomie elementarnym (A1, A2) oraz przeprowadzenie egzaminu i wydanie imiennych certyfikatów. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-04-03
ZP-014/2017 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-04-07
DAN-ZO/157/2017 Dostawa suszarki laboratoryjnej do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-04-05
DAN-ZO/164/2017 Dostawa akusto-optycznego przesuwnika częstości dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-04-07
BZFS-921/12/16, PU-07/2017 Przeprowadzenie szkolenia pt. „Sztuka mówienia” dla studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu „Uni-Komp-As”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-04-10
ZP-021/2017 Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy Master Agreement nr 4100021400 zawartej dnia 22.09.2015 r. pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie w zakresie sukcesywnych dostaw na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie objęte programem licencjonowania Microsoft Products and Services Agreement (MPSA). dostawy przetarg nieograniczony 2017-04-21
DAN-ZO/170/2017 Dostawa lampy fotopowielacza ET Enterprises 9106B08 do spektrometru mas do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-04-13
ZP-012/2017 Wymiana dwóch wind osobowych w Domu Studenckim nr 11 przy ul. Gagarina 33 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2017-04-12
DAN-ZO/166/2017 Dostawa lampy deuterowej do spektrofotometru Lambda 2 Perkin Elmer: B016-0917 lub zamiennik TruLife 1.5 L6022728 Perkin Elmer, do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-04-13
BZFS-921/17/16, ZP-019/2017 Dostawa drukarki 3D dostawy przetarg nieograniczony 2017-04-20
ZP-020/2017 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-04-18
DAN-ZO/179/2017 Dostawa filtra szerokopasmowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-04-21
ZP-013/2017 Remont Domu Studenckiego nr 3 przy ul. Moniuszki 16/20 i Domu Studenckiego nr 6 przy ul. Słowackiego 1/3 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2017-04-21
ZP-017/2017 Usługi przewozowe autokarami usługi przetarg nieograniczony 2017-04-28
ZP-022/2017 Dostawa przystawki TLC-MS/Interface TLC-MS z głowicą 2 x 4 mm do wszystkich typów IC spektrometrów mas wraz z oprzyrządowaniem peryferyjnym dostawy przetarg nieograniczony 2017-04-27
ZP-018/2017 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi przetarg nieograniczony 2017-05-08
DAN-ZO/243/2017 Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-05-24
BZFS-921/17/16, ZP-023/2017 Dostawa drukarki 3D dostawy przetarg nieograniczony 2017-05-09
BZFS 1/BPO/WNEiZ/2017 Otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-05-09
PU-027/2017, BZFS-921/2/16 Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń GIS dla grupy studentów Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu w ramach projektu Geokompetencje – człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-06-01
DAN-ZO/208/2017 Dostawa elementów optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-05-12
DzIE/078/97/2017 Wymiana drzwi wewnętrznych (4 szt.) oraz dostosowanie łazienek (2 szt.) dla osób niepełnosprawnych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-08-18
DAN-ZO/207/2017 Dostawa zwierciadła dichroicznego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-05-12
ZP-015/2017 Dostawa sukcesywna odzieży roboczej i ochronnej dostawy zapytanie o cenę 2017-05-10
BZFS-921/17/16, PU-24/2017 Wykonanie usługi badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego ochrony własności przemysłowej niżej wskazanego wynalazku: „Inercyjny system nawigacyjny do zastosowania personalnego”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-05-11
ZP-024/2017 Remont łazienek i innych wybranych pomieszczeń w Domu Studenckim nr 11, remont instalacji odgromowych oraz wymiana drzwi w pokojach mieszkalnych w Domach Studenckich nr 7, nr 8 oraz nr 9 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2017-05-11
ZP-025/2017 Remont pionu mieszkalnego i korytarzy w Hotelu Asystenckim nr 2 przy ul. Gagarina 45 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2017-05-16
DAN-ZO/230/2017 Dostawa kolumny chromatograficznej do GC Agilent Technologies 19091S-433UI (HP-5ms Ultra Inert, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 7 inch cage), do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-05-18
DAN-ZO/272/2017 Dostawa mikroskopu biologicznego z wyposażeniem dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-06-09
ZP-027/2017 Dostawa oprogramowania Maldi do identyfikacji bakterii z biblioteką widm, z możliwością jej rozbudowy dostawy przetarg nieograniczony 2017-05-26
ZP-026/2017 Dostawa energii elektrycznej dostawy przetarg nieograniczony 2017-05-23
DAN-ZO/252/2017, BZFS-921/16/16 Dostawa układu jednostki skanującej dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-05-31
BZFS-921/17/16, ZP-030/2017 Dostawa drukarki 3D dostawy przetarg nieograniczony 2017-05-25
DzIE-078-51_2017 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w magazynach książek i klatce schodowej, rozbudowa systemu SAP oraz montaż opraw oświetleniowych z czujnikiem ruchu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-06-02
BZFS-921/10/16, PU-28/2017 Przeprowadzenie trzech wizyt studyjnych dla siedmiu grup studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-06-07
DAN-ZO/250;253/2017, BZFS-921/16/16 Dostawa elementów opto-mechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-05-31
DAN-ZO/246/2017 Dostawa Multimetru dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-05-31
ZP-032/2017 Remont łazienek i innych wybranych pomieszczeń w Domu Studenckim nr 11, remont instalacji odgromowych oraz wymiana drzwi w pokojach mieszkalnych w Domach Studenckich nr 7, nr 8 oraz nr 9 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2017-06-01
DAN-ZO/273/2017 Dostawa wytrząsarki dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-06-09
ZP-029/2017 Wykonanie robót budowlanych pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez kompleksową modernizację energetyczną” roboty budowlane przetarg nieograniczony 2017-06-08
DAN-ZO/574/2017 Dostawa enkapsulatora z wyposażeniem do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-19
PU-035/2017 Świadczenie usług pocztowych usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-06-14
BZFS-921/10/16, PU-57/2017 Przeprowadzenie wizyt studyjnych dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-10-26
DAN-ZO/262/2017 Dostawa: Część 1 – okulografów, Cześć 2 – kamery, Część 3 – okularów wirtualnej rzeczywistości, Część 4 – przystawki smart TV i kontrolera. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-06-08
ZP-035/2017 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-06-10
ZP-034/2017 Wykonanie 100 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy Collegium Humanisticum w Toruniu oraz montaż słupków krawędziowych na ulicach wewnętrznych na terenie kampusu UMK w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2017-06-14
PU-033/2017, BZFS-921/2/16 Przeprowadzenie szkolenia komputerowego z zakresu zaawansowanej pracy z użyciem danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego dla grupy studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu „Geokompetencje – człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój” usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-06-14
BZFS-921/17/16, ZP-031/2017 Dostawa systemu wizyjnego wspomagającego komunikację osób sparaliżowanych dostawy przetarg nieograniczony 2017-06-19
DAN-ZO/294/2017 Dostawa lasera NKT Adjustik E15 – selected z opcją PM oraz FastTuning (8GHz) (wymagane: gwarancja min. 24 miesiące oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-06-22
ZP-036/2017 Prace malarskie w wybranych pomieszczeniach w Domach Studenckich: a) I część obejmuje: osiedle „A”, b) II część obejmuje: osiedle „B” oraz prace remontowe w DS nr 12 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2017-06-19
DzIE-078-66-2017 Przeniesienie klimatyzatorów na WBIOŚ UMK w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-06-23
DzIE/078/63/2017 Wykonanie oświetlenia awaryjnego w części starej budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-06-23
BZFS-921/17/16, BU-273/2017 Usługa dostępu sieciowego do bazy patentowej w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-06-23
BZFS-921/17/16, ZP-039/2017 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-06-26
ZP-033/2017 Dostawa okulografów - 4 szt. dostawy przetarg nieograniczony 2017-06-28
UCI-144/2017 Oprogramowanie do projektowania i modelowania parametrów elementów lub całych układów optycznych, ich analizy oraz testów w warunkach teoretycznych. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-06-27
BZFS-921/17/16, PU-29/2017 Wykonanie usługi badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT niżej wskazanego wynalazku, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „UP RP”) w dniu 29 września 2016 r. : „Nowe dikarboksylowe kompleksy platyny(II) z 5,7-dipodstawioną-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną i dimetylosulfotlenkiem oraz sposób ich wytwarzania” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-06-28
DAN-ZO/310/2017 Dostawa materiałów optycznych i opto-mechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-06-27
DAN-ZO/423/2017 Dostawa urządzenia do pomiarów stężeń i jakości kwasów nukleinowych i białek dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-08-04
ZP-049/2017 Dostawa wiedeńskiego systemu testów do badań orientacji przestrzennej dostawy przetarg nieograniczony 2017-07-07
BZFS-921/17/16, PU-36/2017 Wykonanie badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego ochrony własności przemysłowej niżej wskazanego wynalazku: „Inercyjny system nawigacyjny do zastosowania personalnego” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-06-28
ZP-038/2017 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) dostawy przetarg nieograniczony 2017-06-28
ZP-037/2017 Dostawa wiedeńskiego systemu testów do badań orientacji przestrzennej dostawy przetarg nieograniczony 2017-06-28
ZP-046/2017 Remont pionu mieszkalnego i korytarzy w Hotelu Asystenckim nr 2 przy ul. Gagarina 45 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2017-07-06
ZP-058/2017 Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9. osobowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-07-26
DAN-ZO/311/2017 Dostawa analizatora stresu oksydacyjnego Formplus z wirówką i odczynnikami dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-06-29
ZP-028/2017 Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych dostawy zapytanie o cenę 2017-07-03
DAN-ZO/317;318/2017 Dostawa: Część 1) Światłowodu hybrydowego zachowującego polaryzację, Część 2) Zestawu elementów optycznych, mechanicznych i elektronicznych, do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-06-30
DAN-ZO/345/2017 Dostawa: modułu do epifluorescencji do mikroskopu Nikon Eclipse E200 dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-05
ZP-044/2017 Dostawa bioreaktora dostawy przetarg nieograniczony 2017-07-04
DAN-ZO/320/2017 Dostawa wytrząsarki Orbital PSU-10l z platformą (gwarancja min. 24 miesiące) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-04
DAN-ZO/321/2017 Dostawa inkubatora z naturalnym obiegiem powietrza IncuLine 53 (gwarancja min. 24 miesiące) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-04
ZP-040/2017 Dostawa: część 1. Chromatografu cieczowego, część 2. Zestawu do chromatografii cieczowej. dostawy przetarg nieograniczony 2017-07-05
ZP-045/2017 Dostawa urządzenia do automatycznej ekstrakcji lotnych związków organicznych i przygotowywania próbek dostawy przetarg nieograniczony 2017-07-05
DAN-ZO/406/2017 Dostawa: 3 laserów półprzewodnikowych: 1) Długość fali 405 nm, moc w pracy ciągłej 100 mW 2) Długość fali 532 nm, moc w pracy ciągłej 150 mW 3) Długość fali 650 nm, moc w pracy ciągłej 100 mW do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-31
ZP-047/2017 Dostawa spektrofotometru UV-VIS z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2017-07-10
ZP-056/2017 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-07-25
BZFS-921/17/16, PU-61/2017 Opracowanie raportów dotyczących oceny potencjału rynkowego i wyceny praw własności intelektualnej dla rozwiązania opartego na wynalazku pn. „Nowe dikarboksylowe kompleksy platyny (II) z 5,7-dipodstawioną-1,2,4-triazolo [1,5-a]pirymidyną i dimetylosulfotlenkiem oraz sposób ich wytwarzania”, będącego podstawą do opracowania nowego proleku onkologicznego. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-27
DAN-ZO/336/344/352/2017 Dostawa mikroskopów dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-12
DAN-ZO/347/2017 Dostawa modułów i elektroniki do rozbudowy grzebienia częstotliwości optycznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-11
UCI-158/2017 Dostawa oprogramowania do projektowania, syntezy, analizy i testowania programów HDL dla układów programowalnych firmy Xilinx dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-12
DAN-ZO/381/2017 Dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-17
DzIE-078-71_2017 Wykonanie oświetlenia awaryjnego w części starej budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-11
DAN-ZO/360/2017 Dostawa mikroskopów dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-12
DAN-ZO/364/2017 Dostawa mikroskopu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-12
ZP-051/2017 Dostawa mikroskopów i obiektywów dostawy przetarg nieograniczony 2017-07-19
DAN-ZO/384/2017 Dostawa: sprzęgaczy światłowodowych Thorlabs: TN785R5F2 i TW850R5F2 dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-14
DAN-ZO/371/2017 Dostawa zestawu modulatorów akustooptycznych i światłowodów utrzymujących polaryzację do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-14
DAN-ZO/341/2017 Dostawa: 1) Mikroskopu biologicznego RED-230 (nr katalogowy 270-11-230) - 3 szt„ 2) Głowicy mikroskopu stereoskopowego SMZ-171-TH (nr katalogowy 270-43-l 713G) - 1 szt„ 3) Statywu ST-4 do mikroskopu Z-171 (nr katalogowy 270-43-ST-4) - 1 szt. do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-14
DAN-ZO/357/2017 Dostawa mikroskopów stereoskopowych Delta Optical Discovery 40 (5 szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-14
DAN-ZO/358/2017 Dostawa mikroskopu biologicznego MOTIC Bl-220E-SP (1 szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-14
DAN-ZO/375/2017 Dostawa mikroskopu binokularowego B 292PLi X-LED [nr katalogowy 906-B292PLi] ( I szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-14
DAN-ZO/376/2017 Dostawa mikroskopu stereoskopowego NB-XT5C Newbrand (I szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-14
ZP-041/2017 Sukcesywna dostawa tuszów, tonerów, taśm do drukarek i faksów dostawy przetarg nieograniczony 2017-07-14
ZP-063/2017 Dostawa dwóch serwerów storage dostawy przetarg nieograniczony 2017-08-29
ZP-055/2017 Wykonanie 100 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy Collegium Humanisticum w Toruniu oraz montaż słupków krawędziowych na ulicach wewnętrznych na terenie kampusu UMK w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2017-07-20
ZP-043/2017 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy zapytanie o cenę 2017-07-19
DAN-ZO/388/2017 Dostawa oprawek do zwierciadła do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-19
DAN-ZO/505,1/2017 Dostawa lampy bakteriobójczej NBVE 110S dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-15
DAN-ZO/386/2017 Dostawa sprzęgaczy światłowodowych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-17
SEn/078/26/2017 Konserwacja i serwis Systemu Kontroli Dostępu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-20
DzIE/078/78/2017 Dokończenie remontu laboratoriów komputerowych w piwnicy starego budynku Wydziału Matematyki i Informatyki oraz likwidacja pęknięć ścian i położenie tynku strukturalnego w budynku Zespołu Administarcyjno- Gospodarczego przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-21
BZFS-921/10/16 PU-40/2017 Przeprowadzenie wizyty studyjnej dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-07-19
ZP-042/2017 Dostawa sukcesywna środków czystości dostawy zapytanie o cenę 2017-08-02
ZP-050/2017 Dostawa sukcesywna artykułów papierniczo-biurowych (zadanie 1 zamówienia) i papieru kserograficznego, papieru foto, składanki komputerowej i folii do drukowania (zadanie 2 zamówienia) dostawy przetarg nieograniczony 2017-07-25
BZFS-921/17/16, PU-46/2017 Wykonanie badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego ochrony własności przemysłowej niżej wskazanego wynalazku: „Sposób wytwarzania nanorurek węglowych przez termiczną konwersję polimerów” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-07
DAN-ZO/438/2017 Dostawa światłowodów Thorlabs P3-405B-FC-2 (Single Mode Patch Cable, 405 - 532 nm, FC/APC, 2 m Long) – 2 szt. do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-08-09
DzIE/078/79/2017 Remont rozdzielni NN w budynku Wydziału Prawa i Administracji i w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz modernizacja układu pomiarowego w RG budynku Hotelu Uniwersyteckiego w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-25
DzIE/078/82/2017 Rozbudowa systemu monitoringu w Collegium Maius - Wydział Filologiczny UMK; Wymiana monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego przy Collegium Maius- Wydział Filologiczny UMK; Monitoring dla parkingu samochodowego oraz otoczenia wokół Hotelu Asystenckiego 1,2 UMK roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-28
ZP-053/2017 Dostawa zestawu aparatury (z przystawkami i oprogramowaniem) dedykowanego do prowadzenia zajęć dydaktycznych z fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego, psychofizjologii oraz wybranych eksperymentów z zakresu fizjologii zwierząt dostawy przetarg nieograniczony 2017-07-27
DzIE/078/87/2017 Wykonanie instalacji komputerowej w sali 207 w budynku Wydziału Filologicznego Collegium Maius UMK ul. Fosa Staromiejska 3. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-08-07
ZP-057/2017 Dostawa: zadanie 1 zamówienia – mebli biurowych; zadanie 2 zamówienia – łóżek i tapczanów; zadanie 3 zamówienia – krzeseł dostawy przetarg nieograniczony 2017-07-27
DzIE/078/81/2017 Naprawa i cyklinowanie parkietu w salach dydaktycznych w budynku Wydziału Humanistycznego i w budynku Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-27
DzIE/078/83/2017 Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą oświetlenia na Osiedlu A i B. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-07-28
ZP-060/2017 Sukcesywna dostawa tuszów, tonerów, taśm do drukarek i faksów dostawy przetarg nieograniczony 2017-08-02
DAN-ZO/428/2017 Dostawa pary luster do wnęki optycznej z pokryciami krystalicznymi dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-08-04
DzIE/078/92/2017 Dokończenie remontu laboratoriów komputerowych w piwnicy starego budynku Wydziału Matematyki i Informatyki oraz likwidacja pęknięć ścian i położenie tynku strukturalnego w budynku Zespołu Administarcyjno- Gospodarczego przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-08-10
ZP-059/2017 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-08-10
BZFS-921/10/16 PU-41/2017 Przeprowadzenie wizyt studyjnych dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-08-08
DZFS-921/7/17, PU-44/2017 Opracowanie e-materiałów dydaktycznych usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-08-09
DAN-ZO/443/2017 Dostawa zestawu laserowego Toptica CTL 1550 z izolatorem optycznym dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-08-11
ZP-052/2017 Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego dla budynku Rektoratu UMK w Toruniu dostawy przetarg nieograniczony 2017-09-13
ZP-054/2017 Dostosowanie budynku Instytutu fizyki UMK do wymogów postanowienia WZ-5595/110/08 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 14.07.2008 roku roboty budowlane przetarg nieograniczony 2017-08-11
DAN-ZO/442/2017 Dostawa elementów optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-08-16
DAN-ZO/457/2017 Dostawa inkubatora laboratoryjnego ILW 115 STD z fotoperiodem IL/FOT 3S dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-08-23
DAN-ZO/463/2017 Dostawa wykrywacza metali Minelab Excalibur II dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-08-24
DAN-ZO/483/2017 Dostawa odstępnika do wnęki optycznej do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-07
DzIE/078/98/2017 Remont sali konferencyjnej w budynku przy ul. Gagarina 35 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-08-23
ZP-079/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego - etap II”. usługi przetarg nieograniczony 2017-12-01
ZP-062/2017 Modernizacja i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych Zakładu Półprzewodników i Fizyki Węgla roboty budowlane przetarg nieograniczony 2017-08-30
ZP-065/2017 Dostosowanie budynku Instytutu fizyki UMK do wymogów postanowienia WZ-5595/110/08 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 14.07.2008 roku roboty budowlane przetarg nieograniczony 2017-08-30
ZP-061/2017 Dostawa i montaż regałów jezdnych z napędem elektrycznym i regałów stacjonarnych dostawy zapytanie o cenę 2017-09-04
DAN-ZO/477/2017 Dostawa zasilaczy laboratoryjnych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-08-30
ZP-064/2017 Dostawa chromatografu cieczowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-09-05
DAN-ZO/425/2017 Najem (na 2 miesiące) potencjostatu-galwanostatu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-06
DzIE/78/105/2017 Zakup i montaż klimatyzatorów do sali wykładowej nr 20 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-11
DAN-ZO/472/2017 Dostawa sterownika przemysłowego z kartami rozszerzeń i oprogramowaniem dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-08
DAN-ZO/492/2017 Dostawa filtrów barwiących Thorlabs dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-08
DAN-ZO/494/2017 Dostawa i instalacja kamery Axiocam 105 color z adapterem Video 60 C ½” 0.5 (do mikroskopu Axiotech 30) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy przetarg nieograniczony 2017-09-12
BZFS-921/10/16 PU-50/2017 Przeprowadzenie wizyty studyjnej dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-09-13
DAN-ZO/498/2017 Zbudowanie klatki Faradaya dostawy przetarg nieograniczony 2017-09-14
BZFS-921/10/16 PU-51/2017 Przeprowadzenie wizyt studyjnych dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-09-14
BU-378-2017 Usługa dostępu sieciowego do bazy patentowej usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-14
DAN-ZO/511/2017 dostawę FemtoJet® 4i, programowalnego mikroiniektora ze zintegrowanym zasilaniem ciśnieniowym zawierającego sterownik nożny dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-19
DAN-ZO/512,1/2017 Dostawa UV Ozone cleaner dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-19
DAN-ZO512,2/2017 Dostawa generatora dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-19
ZP-066/2017 Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego dostawy przetarg nieograniczony 2017-09-19
DzIE/078/122/2017 Naprawa balkonów na elewacji wschodniej na budynku Collegium Maximum przy ul. Plac Rapackiego 1 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-17
DzIE/078/111/2017 Modernizacja Radia Sfera roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-22
DAN-ZO/575P/2017 Dostawa zestawu aparatury laboratoryjnej dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-23
DzIE-078-109-2017 Rozbiórka budynku magazynowego Działu Zaopatrzenia i Transportu przy ul. Wileńskiej 1 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-20
DzIE/078/116/2017 Remont Dziekanatu Studenckiego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-02
DAN-ZO/531/544/2017 Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-28
DAN-ZO/534/2017 Dostawa światłowodu Thorlabs PM630-HP-CUSTOM do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-27
DAN-ZO/600/2017 Dostawa układu fotopowielacza Hamamatsu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-24
ZP-071/2017 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-10-10
ZP-070/2017 Dostosowanie budynku Instytutu Fizyki UMK do wymogów postanowienia WZ-5595/110/08 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 14.07.2008 roku. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2017-09-29
BZFS-921/17/16, ZP-069/2017 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-10-02
PU-53/2017 Świadczenie przez Wykonawcę usług grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywających 3 i 4-miesięczne staże zawodowe usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-12
DAN-ZO/558;563/2017 1. Dostawa: Część 1) zestawu materiałów laboratoryjnych i optomechanicznych oraz materiałów optomechanicznych do minimalizacji pola plamkowego, Część 2) tubusów do montażu elementów optycznych, do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-13
ZP-067/2017 Rozbudowa sieci energetycznej Instytutu Fizyki UMK w Toruniu o linię zasilania awaryjnego dostawy przetarg nieograniczony 2017-09-29
ZP-072/2017 Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych dostawy przetarg nieograniczony 2017-10-12
DzIE/078/119/2017 Demontaż 3 szt. klimatyzatorów z pomieszczeń: 03, 04, 05 w piwnicy budynku C Wydziału oraz ponowny montaż 2 szt. Klimatyzatorów w pomieszczeniach XVII i XVIII w budynku B WBIOŚ dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-10
SEn/079/ZP-PU/08/2017/02 Monitoring instalacji sygnalizacji pożaru i przekazanie sygnału alarmu do PSP usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-17
DzIE/078/125/2017 Naprawa dachu oraz likwidacja przyczyn i skutków zawilgoceń ścian w budynku przy ul. Podmurnej 74 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-17
DAN-ZO/576P/2017 Dostawa zestawu aparatów laboratoryjnych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-27
ZP-068/2017 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu w 2018 roku usługi przetarg nieograniczony 2017-10-13
DAN-ZO/575/2017 Dostawa zestawu aparatury laboratoryjnej dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-18
DAN-ZO/576/2017 Dostawa zestawu aparatów laboratoryjnych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-18
DAN-ZO/582/2017 Dostawa zestawu elementów optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-18
SEn/079/ZP-PU/05/2017/02 Serwis Systemu BMS w budynku Collegium Humanisticum usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-13
ZP-075/2017 Rozbudowa sieci energetycznej Instytutu Fizyki UMK w Toruniu o linię zasilania awaryjnego dostawy przetarg nieograniczony 2017-10-20
ZP-073/2017 Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2018. dostawy przetarg nieograniczony 2017-10-23
DAN-ZO/501.2/2017 Dostawa elementów optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-23
DAN-ZO/501.1/2017 Dostawa kamery CCD dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-23
DAN-ZO/598/2017 Dostawa urządzenia do obrazowania korzeni in situ dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-24
DAN-ZO/601/2017 Dostawa mikroskopu biologicznego Olympus do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-25
DAN-ZO/660/2017 Dostawa urządzenia umożliwiającego przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR z wyposażeniem dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-22
DAN-ZO/596/2017 Dostawa ultraszybkiego laserowego źródła przestrajalnego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-10-31
BZFS-921/14/16, PU-059/2017 Przeprowadzenie 90-godzinnego szkolenia z języka angielskiego dla studentów Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-08
DT/1/2017 Zakup i wdrożenie Systemu Integrującego Naukę, Dydaktykę, Badania i Administrację (SINDBAD) dostawy dialog techniczny 2017-10-31
DAN-ZO/671/2017 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs: TW670R5A2 (1 szt.), BST10R (3 szt.), BSW29 (1 szt.), BSS11 (3 szt.), GR13-1208 (4 szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-27
ZP-074/2017 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z terenów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku usługi przetarg nieograniczony 2017-11-02
DAN-ZO/629/2017 Dostawa zestawu elementów optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-03
SEn/079/ZP-PU/03/2017/02 Przegląd instalacji gazowych usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-03
SEn/079/ZP-PU/04/2017/02 Pomiary instalacji elektrycznych w Domach Studenckich UMK w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-03
DAN-ZO/622/2017 Dostawa elementów optycznych i optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-07
DAN-ZO/638/2017 Dostawa mikroskopu stereoskopowego z systemem pomiarowym dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-15
PU-55/2017 Usługi zapewnienia komfortu fizycznego za pomocą karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, campusu toruńskiego i campusu bydgoskiego, oraz uprawnione osoby towarzyszące, do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze (baseny, kluby fitness, itp.) usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-11-10
DAN-ZO627,632/2017 1. Dostawa elementów optycznych i optomechanicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-09
DAN-ZO/652/2017 Dostawa kamery Basler ace acA1920-150um Monochrome USB 3.0 z akcesoriami dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-15
SEn/079/ZP-PU/06/2017/02 Serwis AKP w węzłach cieplnych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-13
ZP-077/2017 Część 1 – Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej; Część 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS) pojazdów mechanicznych; Część 3 – Ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych usługi przetarg nieograniczony 2017-11-14
SEn/079/ZP-PU/07/2017/02 Prowadzenie stałej konserwacji i napraw urządzeń sygnalizacji pożarowej, oddymiania oraz DSO. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-15
ZP-078/2017 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-11-15
ZP-076/2017 Przedłużenie, rozszerzenie i migracja licencji na oprogramowanie do ochrony stacji roboczych i serwerów plików ESET EndPoint Security Suite dostawy przetarg nieograniczony 2017-11-15
DzIE-078-150-2017 Modernizacja urządzeń klimatyzacyjnych w pokojach 26-27 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-16
BZFS-921/12/16 PU-60/2017 Przeprowadzenie dziewiętnastu dwudniowych warsztatów dla studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie rozwijania kompetencji miękkich usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-11-22
DAN-ZO/666/2017 Dostawa układu spektrometru kompaktowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-23
SEn/079/ZP-PU/09/2017/02 Serwis i nadzór nad systemem wizualizacji i przekazu danych z urządzeń energetycznych do stanowiska BMS w Sekcji Energetycznej usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-30
BZFS-921/12/16, PU-65/2017 Przeprowadzenie dziewiętnastu dwudniowych warsztatów dla studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie rozwijania kompetencji miękkich usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-11-30
DAN-ZO/670/2017 Dostawa: 1)komory do PCR (2 szt.), 2)wirówko-worteksu (1 szt.) dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-23
DzIE-078-154-2017 Przygotowanie projektu wentylacji w salach dydaktycznych i gabinetach na I piętrze w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 44-48 usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-23
DAN-ZO/673/2017 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs (DMLP605T, FB570-10, DMLP650T) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-27
DzIE/078/106/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie Hali Technologicznej na Wydziale Chemii UMK na „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-09-05
DAN-ZO/687/2017 Dostawa: mikroskopu Delta Optical SZ-450B (gwarancja min. 12 miesięcy) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-29
SEn/079/ZP-PU/10/2017/02 Konserwacja instalacji klimatyzacji usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-05
DAN-ZO/689/2017 Dostawa mikroskopu Nikon SMZ745T z systemem dokumentacji dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-11-30
DAN-ZO/699/2017 Dostawa detektora zbalansowanego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-08
PU-63/2017 Wykonanie na rzecz Zamawiającego zadań służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 ze zm.), w tym w szczególności badań: a) profilaktycznych wstępnych, kontrolnych i okresowych, b) specjalistycznych i ambulatoryjnych w ramach badań profilaktycznych, c) celowanych w razie stwierdzenia choroby zawodowej u pracownika zatrudnionego u Zleceniodawcy, d) lekarskich mających na celu orzeczenie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, w sytuacji zgłoszenia przez pracownika Zleceniodawcy potrzeby takiego badania poza terminami wynikającymi z częstotliwości badań okresowych, e) lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych, f) związanych z wydaniem orzeczeń o urlopach zdrowotnych nauczycieli akademickich. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-11-30
ZP-081/2017 Świadczenie usług w zakresie kompleksowej usługi technicznej i bieżących napraw instalacji technologicznych basenów, czyszczenie niecek basenowych Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. wraz z sukcesywną dostawą chemii basenowej usługi przetarg nieograniczony 2017-11-30
DAN-ZO/694/2017 Dostawa: płyty optycznej z tłumieniem drgań (Thorlabs B60120A) i kontrolera temperatury z kablem połączeniowym (Thorlabs TC200EC + TC200CAB10) dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-01
DAN-ZO/693.3/2017 Dostawa elementów optomechanicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-04
DAN-ZO/720/2017 Dostawa elementów Hamamatsu do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-14
DAN-ZO/693.2/2017 Dostawa elementów optomechanicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-04
DAN-ZO/693.4/2017 Dostawa uchwytów optomechanicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-04
ZP-082/2017 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-12-15
PU-62/2017 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla potrzeb Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok 2018 usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-12-05
DAN-ZO/704/2017 Dostawa szybkich detektorów optycznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-07
SEn/079/ZP-PU/11/2017/02 Przegląd agregatów prądotwórczych usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-06
SEn/079/ZP-PU/12/2017/02 Serwis i naprawa kotłów na paliwo płynne i gazowe usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-06
ZP-080/2017 Sukcesywny zakup benzyny i oleju napędowego dostawy przetarg nieograniczony 2017-12-06
DAN-ZO/686/2017 Dostawa komórki absorpcyjnej dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-06
UCI-147/2017 System obsługi procesu rekrutacji cudzoziemców na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-07
DAN-ZO/693.1/2017 Dostawa elementów optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-07
DAN-ZO/708/2017 Dostawa okien wejściowych do wnęki optycznej z pokryciem przeciwodbiciowym dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-08
DAN-ZO/693.4P/2017 Dostawa uchwytów optomechanicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-15
BZFS-921/17/16, PU-64/2017 Świadczenie usług wspierających procesy przygotowania ”Forum Przedsiębiorczości Akademickiej” i spotkań „Nauka-Biznes” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-14
PU-66/2017 Przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywających staż zawodowy usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2017-12-20
SEn/079/ZP-PU-14/2017/02 Wykonanie przeglądów i konserwacji stacji transformatorowych i rozdzielni średniego napięcia usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-15
SEn/079/ZP-PU/15/2017/02 Konserwacja inaprawa instalacji wentylacji usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-15
DAN-ZO/728/2017 Dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-20
DAN-ZO/731/2017 Dostawa elementów optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-19
DAN-ZO/732/2017 Dostawa płyty optycznej z naturalnym tłumieniem 750 x 1200 x 58 mm z wgłębieniami M6 (Thorlabs B75120AE) dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-19
BZFS-921/17/16, PU-68/2017 Wykonanie analizy XPS piętnastu próbek materiałów węglowych usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2017-12-27


Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 20.10.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 27.07.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 03.09.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2024 rok

Archiwum 2023 rok

Archiwum 2022 rok

Archiwum 2021 rok

Archiwum 2020 rok

Archiwum 2019 rok

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok