Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ogłoszenia

Archiwum postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim z roku 2012


Kryterium sortowania
Identyfikator postepowania Przedmiot Kategoria Tryb Data ogłoszenia
ZP-002/2012 Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych wraz z udostępnieniem sal i rowerów do przeprowadzenia warsztatów na potrzeby realizacji projektu ”Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności studiów i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2012-01-05
ZP-001/2012 Dostawa i montaż wind dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-01-05
ZP-022/2012 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu ”Dobre prawo-sprawne rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2012-03-07
ZP-008/2012 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2012-01-31
ZP-145/2011 Świadczenie usług dostęp do Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER usługi zamówienie z wolnej ręki 2012-01-12
ZP-011/2012 Remont pomieszczeń nr 300 i 300a w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-02-13
ZP-009/2012 Dostawa sukcesywna tuszów, tonerów, taśm do drukarek i faxów dostawy przetarg nieograniczony 2012-01-31
ZP-007/2012 Dostawa i montaż 3 komór klimatycznych dostawy przetarg nieograniczony 2012-02-03
ZP-016/2012 Dostawa sukcesywna odzieży roboczej i ochronnej dostawy zapytanie o cenę 2012-03-08
ZP-005/2012 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2012-2013 usługi zapytanie o cenę 2012-02-16
ZP-038/2012 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2012-04-18
ZP-010/2012 Dostawa kamery CCD o dużym sensorze (chłodzona azotem) dostawy przetarg nieograniczony 2012-02-17
ZP-006/2012 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Bachotku. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-03-06
ZP-015/2012 Zbiorowe żywienie pracowników UMK i ich rodzin przebywających na wczasach w Rowach w sezonie letnim 2012 r. usługi przetarg nieograniczony 2012-02-23
ZP-061/2012 Remont podłóg w salach dydaktycznych (S4-S8) i części korytarza oraz wykonanie wentylacji w salach dydaktycznych nr 1, 2, 3, 7 i 8 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-06-15
ZP-021/2012 Część 1 - dostawa autoklawu laboratoryjnego; Część 2 - rozbudowa systemu HPLC model 1100 o detektor fluorescencyjny i automatyczny podajnik próbek; Część 3 - dostawa aparatu do destylacji; Część 4 - dostawa spektrofotometru UV-VIS. dostawy przetarg nieograniczony 2012-03-12
ZP-020/2012 Dostawa sprzętu projekcyjnego, kopiującego i fotograficznego dostawy przetarg nieograniczony 2012-03-08
ZP-014/2012 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2012-2013 usługi zapytanie o cenę 2012-03-12
ZP-025/2012 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2012-2013 usługi przetarg nieograniczony 2012-03-14
ZP-026/2012 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2012-03-15
ZP-023/2012 Część 1 - dostawa sprzętu laboratoryjnego; Część 2 - dostawa pieca hybrydyzacyjnego; Część 3 - dostawa suszarki próżniowej z pompą. dostawy przetarg nieograniczony 2012-03-19
ZP-017/2012 Dostawa tomografu rezonansu magnetycznego o wysokim natężeniu pola dostawy przetarg nieograniczony 2012-03-19
ZP-013/2012 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz członków ich rodzin usługi przetarg nieograniczony 2012-03-30
ZP-039/2012 Modernizacja wentylacji nawiewno-wyciągowej w kostkach dydaktycznych w budynku C-6, C-7, C-8 Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy ul. Gagarina 7 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-04-23
ZP-028/2012 Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dostawy przetarg nieograniczony 2012-03-27
ZP-027/2012 Usługi przewozowe autokarami usługi przetarg nieograniczony 2012-03-29
ZP-034/2012 Część 1 - dostawa systemu laserowego z akcesoriami; Część 2 - dostawa suszarki próżniowej z pompą dostawy przetarg nieograniczony 2012-04-12
ZP-019/2012 Remont pomieszczeń w budynku Domu Studenckiego nr 11 przy ul. Gagarina 33 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-04-02
ZP-031/2012 Przełożenie dachówki, uzupełnienie klinkieru w patio i malowanie elewacji na budynku Gimnazjum i Liceum Akademickim przy ul. Szosa Chełmińska 83 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-04-05
ZP-033/2012 Dostawa oprogramowania dostawy przetarg nieograniczony 2012-04-10
ZP-032/2012 Dostawa sukcesywna druków akcydensowych dotyczących przebiegu oraz ukończenia studiów dostawy przetarg nieograniczony 2012-04-13
ZP-018/2012 Zbiorowe żywienie pracowników UMK, emerytów i rencistów oraz ich rodzin przebywających na wczasach w Bachotku w sezonie letnim 2012 r. usługi zamówienie z wolnej ręki 2012-04-13
ZP-035/2012 Modernizacja stacji transformatorowej ST-5 w budynku B Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-04-13
ZP-037/2012 Część 1 - dostawa i instalacja przenośnego systemu laserowej indukowanej spektroskopii emisyjnej (LIBS); Część 2 - dostawa i instalacja autoklawu laboratoryjnego dostawy przetarg nieograniczony 2012-04-16
ZP-047/2012 Remont pomieszczeń w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców oraz sali nr IV i wykonanie izolacji pionowej w pomieszczeniu Zakładu Antropologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-05-18
ZP-045/2012 Dostawa mebli: zadanie 1 - stoły i krzesła, zadanie 2 - regały metalowe stacjonarne dostawy zapytanie o cenę 2012-04-25
ZP-042/2012 Roboty budowlane związane z remontem i przebudową części budynku Domu Studenckiego nr 6 przy ul. Słowackiego 1/3 w Toruniu oraz wykonanie instalacji DSO roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-04-26
ZP-040/2012 Remont wybranych pomieszczeń nr: 108/109, 208/209, 308/309, 408/409, 508/509, 608/609, 708/709 Hotelu Asystenckiego przy ul. Gagarina 45 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-04-24
ZP-041/2012 Część 1 - Dostawa szybkiego licznika dwukanałowego; Część 2 - Dostawa rubidowego wzorca częstotliwości; Część 3 - Dostawa autoklawu dostawy przetarg nieograniczony 2012-04-26
ZP-044/2012 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy zapytanie o cenę 2012-05-15
ZP-046/2012 Część 1 - Dostawa sprzętu projekcyjnego, kopiującego i fotograficznego; Część 2 - Dostawa sprzętu optycznego dostawy przetarg nieograniczony 2012-05-10
ZP-024/2012 Dostawa zestawu do pomiarów termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji dostawy przetarg nieograniczony 2012-05-23
ZP-048/2012 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu ”Dobre prawo-sprawne rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2012-05-16
ZP-053/2012 Roboty budowlane związane z dociepleniem ścian podłużnych i szczytowych wraz z malowaniem oraz remont dachu Domu Studenckiego nr 3 przy ul. Moniuszki 16/20 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-05-29
ZP-043/2012 Dostawa sukcesywna środków czystości dostawy zapytanie o cenę 2012-05-29
ZP-051/2012 Remont instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-05-21
ZP-049/2012 Dostawa mebli: Zadanie 1 - Meble biurowe; Zadanie 2 - Łóżka z materacami. dostawy przetarg nieograniczony 2012-05-18
ZP-030/2012 Dostawa spektrometru mas ze źródłem jonów poprzez elektrorozpylanie (ESI-Q-TOF) z oprogramowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2012-05-25
ZP-029/2012 Dostawa spektrometru mas z jonizacją poprzez desorpcję z matrycy (MALDI-TOF/TOF) dostawy przetarg nieograniczony 2012-05-25
ZP-052/2012 Dostawa elementów optycznych, mechanicznych i montażowych dostawy przetarg nieograniczony 2012-05-25
ZP-054/2012 Roboty budowlane związane z dociepleniem ścian podłużnych i szczytowych wraz z malowaniem Domu Studenckiego nr 6 przy ul. Słowackiego 1/3 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-05-25
ZP-056/2012 Remont sanitariatów w budynku Wydziału Chemii przy ul. Gagarina 7 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-06-02
ZP-050/2012 dostawa sukcesywna sprzętu do utrzymania czystości dostawy zapytanie o cenę 2012-06-04
ZP-098/2012 Budowa obejściowego traktu światłowodowego w kanalizacji TP S.A. i fragmentów wewnątrzzakładowych w relacji Geofizyka, ul. Chrobrego 50 - Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-08-09
ZP-058/2012 Dostawa blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej i elektronicznej legitymacji doktoranta dostawy przetarg nieograniczony 2012-06-05
ZP-057/2012 Dostawa: Część 1 - sprzętu laboratoryjnego; Część 2 - termocyklera gradientowego; Część 3 - mini kolektora frakcji; Część 4 - autoklawu laboratoryjnego i zestawu ciśnieniowego z akcesoriami do oznaczania antybiotyków stosowanych w infekcjach bakteryjnych dostawy przetarg nieograniczony 2012-06-05
ZP-059/2012 Dostawa sukcesywna: Zadanie 1 - artykułów papierniczo-biurowych; Zadanie 2 - papieru kserograficznego, papieru foto, składanki komputerowej i folii do drukowania. dostawy przetarg nieograniczony 2012-06-08
ZP-062/2012 Dostawa gradientowego chromatografu jonowego dostawy przetarg nieograniczony 2012-06-19
ZP-073/2012 Remont instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-06-22
ZP-060/2012 Dostawa sukcesywna nośników danych i akcesoriów komputerowych dostawy zapytanie o cenę 2012-06-20
ZP-003/2012 Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu usługi przetarg nieograniczony 2012-06-22
ZP-072/2012 Roboty budowlane związane z dociepleniem ścian podłużnych i szczytowych wraz z malowaniem oraz remont dachu Domu Studenckiego nr 3 przy ul. Moniuszki 16/20 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-06-22
ZP-067/2012 Przełożenie dachówki i remont cokołu w budynku Internatu Gimnazjum i Liceum Akademickiego oraz przełożenie dachówki w budynku Hotelu Uniwersyteckiego przy ul. Szosa Chełmińska 83A, 87-100 Toruń roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-06-26
ZP-070/2012 Malowanie wybranych pomieszczeń w Domach Studenckich nr 1, 3, 5, 8, 9, 10,12 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-06-26
ZP-065/2012 Dostawa sukcesywna materiałów remontowo-budowlanych dostawy zapytanie o cenę 2012-06-28
ZP-076/2012 Remont dachu na budynku Katedry Astronomii i Astrofizyki w Centrum Astronomii w Piwnicach k/Torunia roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-06-29
ZP-074/2012 Roboty budowlane związane z remontem korytarzy i kuchni Domu Studenckiego nr 2 przy ul. Mickiewicza 6/8 w Toruniu oraz wykonanie instalacji DSO roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-06-29
ZP-086/2012 Remont instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-07-12
ZP-066/2012 Dostawa sukcesywna materiałów wodno-kanalizacyjnych dostawy zapytanie o cenę 2012-07-05
ZP-075/2012 Modernizacja stacji transformatorowej ST-7 w budynku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-07-03
ZP-080/2012 Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z zakresu rozwijania kompetencji miękkich u studentów i absolwentów Wydziału Chemii, Wydziały Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Matematyki i Informatyki usługi przetarg nieograniczony 2012-07-04
ZP-078/2012 Dostawa mebli: Zadanie 1 - meble laboratoryjne Zadanie 2 - meble biurowe dostawy przetarg nieograniczony 2012-07-05
ZP-064/2012 Remont elewacji wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych we wschodniej części dziedzińca wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-07-05
ZP-079/2012 Dostawa: Część 1 - wyparki obrotowej; Część 2 - lasera półprzewodnikowego; Część 3 - zestawu elementów optycznych i konstrukcyjnych dostawy przetarg nieograniczony 2012-07-10
ZP-099/2012 Dostawa oscyloskopu cyfrowego / szybkiego przetwornika ADC dostawy przetarg nieograniczony 2012-09-10
ZP-082/2012 Monitorowania instalacji sygnalizacji pożaru, wraz z automatycznym przekazaniem sygnału alarmu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. usługi przetarg nieograniczony 2012-07-19
ZP-088/2012 Zakup i montaż dźwigu osobowego 5-poziomowego oraz platformy elektrycznej przyściennej zewnętrznej w budynku Instytutu Fizyki UMK przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-07-25
ZP-089/2012 Dostawa elementów optycznych, mechanicznych i montażowych dostawy przetarg nieograniczony 2012-07-24
ZP-081/2012 Dostawa przekładników prądowych i napięciowych oraz urządzeń pomiarowych energii elektrycznej dostawy przetarg nieograniczony 2012-07-20
ZP-090/2012 Dostawa mebli biurowych dostawy przetarg nieograniczony 2012-07-20
ZP-084/2012 Wymiana posadzki lastrykowej korytarza na granitową oraz remont schodów zewnętrznych od strony ul. Legionów budynku Instytutu Fizyki UMK przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-07-20
ZP-083/2012 Dostawa dwóch serwerów sieciowych oraz macierzy dyskowej dostawy przetarg nieograniczony 2012-07-27
ZP-095/2012 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2012-07-30
ZP-055/2012 Dostawa mikroskopu konfokalnego dostawy przetarg nieograniczony 2012-08-06
ZP-094/2012 Dostawa zestawu do pomiarów termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji dostawy przetarg nieograniczony 2012-08-01
ZP-101/2012 Świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu, błota pośniegowego i ślizgawicy z chodników, dróg i parkingów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w sezonie zimowym 2012/2013 oraz usługi pozamiatania i wywiezienia piasku po sezonie poza tereny Zamawiającego, od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2013 r. usługi przetarg nieograniczony 2012-08-31
ZP-093/2012 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu ”Dobre prawo-sprawne rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2012-08-06
ZP-091/2012 Dostawa reaktora wysokociśnieniowego z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2012-08-08
ZP-097/2012 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2012-08-08
ZP-077/2012 Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do wymagań wynikających z uczestnictwa w dobowo-godzinowym rynku energii roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-08-10
ZP-103/2012 Dostawa: Część 1 - pięciu sztuk syntyzera; Część 2 - zestawu elementów optycznych i zestawu okienek próżniowych dostawy przetarg nieograniczony 2012-08-16
ZP-106/2012 Dostawa elementów optycznych dostawy przetarg nieograniczony 2012-08-27
ZP-112/2012 Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z zakresu rozwijania kompetencji miękkich u studentów i absolwentów Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Matematyki i Informatyki z podziałem na części od 1 do 6 usługi przetarg nieograniczony 2012-08-23
ZP-100/2012 Dostawa elementów do budowy zegara atomowego dostawy przetarg nieograniczony 2012-08-17
ZP-108/2012 Zakup i montaż dźwigu osobowego 5-poziomowego oraz platformy elektrycznej przyściennej zewnętrznej w budynku Instytutu Fizyki UMK przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-08-17
ZP-087/2012 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho w okresie od 1 września 2012 do 31 grudnia 2013 roku usługi zapytanie o cenę 2012-08-24
ZP-104/2012 dostawa wymienników ciepła dostawy zapytanie o cenę 2012-08-28
ZP-109/2012 Dostawa: Część 1 - elementy optyczne; Część 2 - oscyloskopy; Część 3 - zestaw do pomiarów przyspieszeń. dostawy przetarg nieograniczony 2012-08-27
ZP-110/2012 Dostawa: Część 1 - aparatura próżniowa; Część 2 - kamera CCD. dostawy przetarg nieograniczony 2012-08-27
ZP-122/2012 Dostawa bezzałogowej, niskopułapowej jednostki latającej z oprzyrządowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2012-09-20
ZP-113/2012 Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego dostawy przetarg nieograniczony 2012-09-03
ZP-071/2012 Dostawa aparatury laboratoryjnej dostawy przetarg nieograniczony 2012-09-01
ZP-118/2012 Modernizacja istniejących dźwigów platformowych dla osób niepełnosprawnych typu: PE-054 firmy CETEO w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK roboty budowlane przetarg nieograniczony 2012-09-17
ZP-115/2012 Sukcesywne świadczenie usług gastronomicznych na rzecz 120 uczestników szkolenia usługi przetarg nieograniczony 2012-09-19
ZP-116/2012 Dostawa systemu do obrazowania dna oka wraz z oprogramowaniem narzędziowym - SLO/spektrometr OCT dostawy przetarg nieograniczony 2012-09-12
ZP-102/2012 Świadczenie usług: Część 1 - usuwania śniegu z dachów oraz śniegu i lodu z rynien budynków uniwersyteckich w sezonie zimowym 2012/2013; Część 2 - usuwania śniegu z dachów po każdorazowej decyzji inspektora nadzoru budowlanego. usługi przetarg nieograniczony 2012-09-04
ZP-111/2012 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho w okresie od 15 września 2012 do 31 grudnia 2013 roku usługi zapytanie o cenę 2012-09-14
ZP-105/2012 Dostawa elementów i podzespołów do budowy zegara atomowego POZA dostawy przetarg nieograniczony 2012-09-07
ZP-085/2012 Dostawa sortera komórek z cytometrem przepływowym dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-08
ZP-124/2012 Dostawa sprzętu projekcyjnego, kopiującego i fotograficznego dostawy przetarg nieograniczony 2012-09-27
ZP-096/2012 Świadczenie usług projekcji filmów 2D i 3D w kinach Cinema City w Toruniu (w formie voucherów) dla pracowników, Świadczenie usług projekcji filmów 2D i 3D w kinach Cinema City w Toruniu (w formie voucherów) dla pracowników, emerytów i rencistów UMK oraz ich rodzinemerytów i rencistów UMK oraz ich rodzin usługi zamówienie z wolnej ręki 2012-10-01
ZP-114/2012 Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dostawy przetarg nieograniczony 2012-09-26
ZP-068/2012 Dostawa spektrografu mikrofluorescencji rentgenowskiej µXRF dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-03
ZP-125/2012 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-01
ZP-120/2012 Dostawa zasilaczy i innych elementów do budowy zegara atomowego POZA dostawy przetarg nieograniczony 2012-09-28
ZP-129/2012 Dostawa analizatora widma 10Hz-7GHz dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-04
ZP-126/2012 Dostawa zestawu do pomiarów termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-02
ZP-069/2012 Dostawa systemu do pomiaru dawki rocznej metodą spektrometrii gamma dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-03
ZP-121/2012 Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-04
ZP-141/2012 Dostawa ultrawirówki z wyposażeniem oraz wirówki preparatywnej z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2012-11-10
ZP-128/2012 Zakup karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów UMK do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych usługi przetarg nieograniczony 2012-10-08
ZP-092/2012 Część 1 - Dostawa dwóch zestawów Łańcuchowej Reakcji Polimerazy w czasie Rzeczywistym (Real Time PCR) Część 2 - Dostawa sekwenatora następnej generacji dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-08
ZP-119/2012 Dostawa 1 220 sztuk paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników UMK. dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-12
ZP-117/2012 Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych, online oraz baz elektronicznych do Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 2013 r. dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-09
ZP-123/2012 Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 2013 r. dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-09
ZP-136/2012 Dostawa aparatury do przepływowego frakcjonowania w polu w kanale asymetrycznym (Asymetric Flow Field-Flow Fractionation) dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-26
ZP-131/2012 Dostawa lasera 532 nm dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-11
ZP-134/2012 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-15
ZP-127/2012 Dostawa: 1) trzech kompletów aparatu do Łańcuchowej Reakcji Polimerazy (PCR) z podwójnym blokiem, 2) sześciu kompletów aparatu do elektroforezy umożliwiającego rozdział minimum 96 próbek jednocześnie z dodatkowymi grzebieniami, saneczkami i zasilaczem, 3) sześciu kompletów małego aparatu do elektroforezy z dodatkowymi grzebieniami i saneczkami 4) systemu do elektroforezy pulsacyjnej z wyposażeniem dodatkowym dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-15
ZP-130/2012 Dostarczanie gazet i czasopism krajowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-16
ZP-132/2012 Dostawa ultraszybkiego chromatografu cieczowego wraz z pompą, systemem odgazowywania, termostatem kolumn, detektorem UV-VIS, detektorem rozproszonego światła laserowego oraz oprogramowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-16
ZP-133/2012 Dostawa elementów optycznych, mechanicznych i montażowych dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-16
ZP-153/2012 Dostawa zestawu do kapilarnej chromatografii cieczowej dostawy przetarg nieograniczony 2012-11-29
ZP-154/2012 Dostawa mebli biurowych dostawy przetarg nieograniczony 2012-11-26
ZP-137/2012 Dostawa - Część 1: Spektrofotometr UV/VIS; Część 2: Fitotron z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-29
ZP-145/2012 Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 2013 r. dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-30
ZP-139/2012 Dostawa oprogramowania dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-30
ZP-148/2012 Dostawa zestawu do liofilizacji dostawy przetarg nieograniczony 2012-10-31
ZP-147/2012 Dostawa mebli: Zadanie 1 - meble biurowe Zadanie 2 - regały metalowe stacjonarne dostawy przetarg nieograniczony 2012-11-09
ZP-135/2012 Usługi telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych usługi przetarg nieograniczony 2012-11-06
ZP-143/2012 Dostawa sekwenatora kapilarowego dostawy przetarg nieograniczony 2012-11-10
ZP-138/2012 Świadczenie usług sprzątania w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Grudziądzu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku usługi przetarg nieograniczony 2012-11-19
ZP-150/2012 Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 2013 r. dostawy przetarg nieograniczony 2012-11-15
ZP-146/2012 Sukcesywna dostawa benzyny i oleju napędowego dostawy przetarg nieograniczony 2012-11-14
ZP-142/2012 Dostawa: Część 1 - Aparatury do optycznej charakteryzacji struktur krystalicznych i cienkowarstwowych; Część 2 - Kołyski i kojca dla niemowląt z oprzyrządowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2012-11-17
ZP-151/2012 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uczelni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku usługi przetarg nieograniczony 2012-11-21
ZP-149/2012 Dostawa: 1) pieca do hybrydyzacji, 2) inkubatora/wytrząsarki, 3) trzech zamrażarek niskotemperaturowych(-80C), 4) autoklawu, 5) czterech szaf fitotronowych z chłodzeniem, 6) zmywarki laboratoryjnej. dostawy przetarg nieograniczony 2012-11-27
ZP-152/2012 Dostawa - Część 1: Zestaw aparatury meteorologicznej; Część 2: Ręczny fotometr słoneczny. dostawy przetarg nieograniczony 2012-11-22
ZP-160/2012 Sukcesywna dostawa benzyny i oleju napędowego dostawy przetarg nieograniczony 2012-11-30
ZP-157/2012 Część 1 - Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS) pojazdów mechanicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ; Część 3 - Ubezpieczenie jachtu motorowego typu VOYAGER B ”Profesor Mikulski” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi przetarg nieograniczony 2012-12-04
ZP-156/2012 Dostawa: 1) sonikatora z wyposażeniem dodatkowym, 2) wytrząsarki ”bead beater”, 3) zaawansowanego systemu przygotowywania i przechowywania próbek w kontrolowanej atmosferze, 4) czterech wag analitycznych, 5) mieszadła magnetycznego z podgrzewaczem, 6) sześciu pojemników do przechowywania enzymów w zamrażarce (na 32 probówki), 7) sześciu pojemników do przechowywania enzymów w zamrażarce (na 12 probówek), 8) transiluminatora UV, 9) dwunastu mikrowytrząsarek typu ”vortex”, 10) podłogowej platformy wytrząsającej do termostatowanego pokoju hodowlanego z wyposażeniem, 11) systemu uzyskiwania wody ultraczystej, 12) systemu uzyskiwania wody dejonizowanej. dostawy przetarg nieograniczony 2012-12-06
ZP-163/2012 Część 1 - Dostawa szafowej zamrażarki niskotemperaturowej; Część 2 - Dostawa spektrometru FTIR dostawy przetarg nieograniczony 2012-12-21
ZP-155/2012 Część 1 - Zaawansowany system przygotowania i przechowywania próbek w kontrolowanej atmosferze Część 2 - Komora laminarna dostawy przetarg nieograniczony 2012-12-15
ZP-165/2012 Część 1 - Dostawa zestawu sprzętu laboratoryjnego; Część 2 - Dostawa piecyka szklanego do mikrodestylacji; Część 3 - Dostawa pompy próżniowej - membranowej. dostawy przetarg nieograniczony 2012-12-21


Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 20.10.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 27.07.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 03.09.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2024 rok

Archiwum 2023 rok

Archiwum 2022 rok

Archiwum 2021 rok

Archiwum 2020 rok

Archiwum 2019 rok

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok