Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ogłoszenia

Archiwum postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim z roku 2014


Kryterium sortowania
Identyfikator postepowania Przedmiot Kategoria Tryb Data ogłoszenia
ZP-003/2014 Zbiorowe żywienie pracowników UMK, emerytów i rencistów oraz ich rodzin przebywających na wczasach w Rowach w sezonie letnim 2014 r. usługi przetarg nieograniczony 2014-02-12
ZP-009/2014 Dostawa liofilizatora, recyrkulatora i inokulatora dostawy przetarg nieograniczony 2014-02-18
ZP-001/2014 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu ”Dobre prawo-sprawne rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2014-01-21
ZP-155/2013 Dostawę i montaż regałów stacjonarnych dostawy zapytanie o cenę 2014-01-10
ZP-002/2014 Sukcesywne świadczenie usług gastronomicznych na rzecz słuchaczy studiów podyplomowych (od 24 do maksymalnie 42 osoby) usługi przetarg nieograniczony 2014-01-24
ZP-006/2014 Dostawa zestawu do przygotowywania, inkubacji i przechowywania materiału biologicznego dostawy przetarg nieograniczony 2014-02-12
ZP-005/2014 Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej z formowaniem gradientem po stronie niskiego ciśnienia dostawy przetarg nieograniczony 2014-02-10
ZP-004/2014 Budowa trzech drewnianych domków letniskowych wraz z przyłączami roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-02-03
ZP-007/2014 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2014-02-18
ZP-008/2014 Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy nr S1015362 zawartej w dniu 20 grudnia 2013 r. pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie w zakresie sukcesywnych dostaw na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie objęte programem licencjonowania Microsoft Academic Select Plus wraz ze świadczeniem usług towarzyszących dostawy przetarg nieograniczony 2014-02-19
ZP-010/2014 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej usługi przetarg nieograniczony 2014-02-27
ZP-013/2014 Dostawa: Część 1 - światłowodowego modulatora fazy ze światłowodami zachowującymi polaryzację; Część 2 - półfalówki achromatycznej - 5 szt., - zestawu elementów optomechanicznych; Część 3 - trzech sztuk szybkiego kontrolera PI dostawy przetarg nieograniczony 2014-03-07
ZP-040/2014 Dostawa i montaż systemu nagłośnienia Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy przetarg nieograniczony 2014-06-13
ZP-016/2014 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu ”Dobre prawo-sprawne rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2014-03-06
ZP-019/2014 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2014-03-25
ZP-018/2014 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu ”Dobre prawo-sprawne rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2014-03-22
ZP-020/2014 Usługi przewozowe autokarami usługi przetarg nieograniczony 2014-03-28
ZP-022/2014 Dostawa: Część 1 - zestawu elementów optomechanicznych; Część 2 - zestawu elementów optomechanicznych; Część 3 - zestawu aparatury optomechanicznej; Część 4 - zestawu elementów optomechanicznych; Część 5 - zestawu materiałów laboratoryjnych. dostawy przetarg nieograniczony 2014-04-04
ZP-014/2014 Dostawa sukcesywna druków akcydensowych dotyczących przebiegu oraz ukończenia studiów dostawy zapytanie o cenę 2014-04-04
ZP-031/2014 Wymiana windy w Hotelu Asystenckim nr 2 przy ul. Gagarina 45 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-05-12
ZP-023/2014 Dostawa sukcesywna tuszów, tonerów, taśm do drukarek i faksów dostawy przetarg nieograniczony 2014-04-16
ZP-033/2014 Ocieplenie ścian budynku Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-05-16
ZP-021/2014 Dostawa sukcesywną papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy zapytanie o cenę 2014-04-23
ZP-024/2014 Wymiana windy w Hotelu Asystenckim nr 2 przy ul. Gagarina 45 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-04-18
ZP-037/2014 Część 1. Wymiana dwóch wind do transportu książek w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13 w Toruniu Część 2. Dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13 w Toruniu Część 3. Wykonanie tynków żywicznych na ścianach wypożyczalni w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-06-12
ZP-026/2014 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2014-04-24
ZP-028/2014 Dostawa mebli biurowych i łóżek dostawy przetarg nieograniczony 2014-04-30
ZP-027/2014 Dostawa sukcesywną odzieży roboczej i ochronnej dostawy zapytanie o cenę 2014-04-30
ZP-025/2014 Roboty budowlane w budynku Domu Studenckiego nr 10 przy ul. Gagarina 27 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-05-08
ZP-059/2014 Dostawa: Część 1 - laserów półprzewodnikowych; Część 2 - zestawu materiałów optomechanicznych. dostawy przetarg nieograniczony 2014-09-11
ZP-036/2014 Roboty malarskie w wybranych pomieszczeniach w Domach Studenckich nr 2, 3, 7, 8, 9, 11 i 12 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-05-28
ZP-034/2014 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ich współmałżonków lub partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci usługi przetarg nieograniczony 2014-05-17
ZP-032/2014 Roboty budowlane w budynku Domu Studenckiego nr 1 przy ul. Mickiewicza 2/4 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-05-19
ZP-035-2014 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu ”Dobre prawo-sprawne rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2014-05-20
ZP-029/2014 Dostawa sukcesywna sprzętu do utrzymania czystości dostawy zapytanie o cenę 2014-05-22
ZP-030/2014 Dostawa sukcesywna środków czystości dostawy zapytanie o cenę 2014-05-22
ZP-038/2014 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2014-06-06
ZP-043/2014 Remont pionu mieszkalnego w Hotelu Asystenckim nr 2 przy ul. Gagarina 45 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-06-18
ZP-042/2014 Dostawa sukcesywna: Zadanie 1 - artykułów papierniczo-biurowych; Zadanie 2 - papieru kserograficznego, papieru foto, składanki komputerowej i folii do drukowania dostawy przetarg nieograniczony 2014-06-18
ZP-045/2014 Dostawa i montaż systemu nagłośnienia Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy przetarg nieograniczony 2014-06-30
ZP-041/2014 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu ”Dobre prawo-sprawne rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2014-06-20
ZP-039/2014 Roboty remontowe w Domach Studenckich nr 2, 5 i 6 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-06-18
ZP-044/2014 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2014-07-03
ZP-048/2014 Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej i pompy perystaltycznej dostawy przetarg nieograniczony 2014-07-21
ZP-046/2014 Wymiana drzwi na klatkach schodowych na drzwi ppoż. w Hotelu Uniwersyteckim i Internacie GiLA przy ul. Szosa Chełmińska 83 w Toruniu - ETAP I roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-07-11
ZP-047/2014 Wymiana dwóch wind do transportu książek, dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów, wykonanie tynków żywicznych w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-07-11
ZP-050/2014 Dostawa sukcesywna: Zadanie 1 - artykułów papierniczo-biurowych; Zadanie 2 - papieru kserograficznego, papieru foto, składanki komputerowej i folii do drukowania dostawy przetarg nieograniczony 2014-07-18
ZP-049/2014 Dostawa zestawu modulatora dostawy przetarg nieograniczony 2014-07-29
ZP-052/2014 Dostawa: Część 1 - zestawu elementów optomechanicznych; Część 2 - zestawu elementów optomechanicznych. dostawy przetarg nieograniczony 2014-08-13
ZP-051/2014 Wykonanie 100 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy Collegium Humanisticum w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-07-22
ZP-057/2014 Świadczenie usług: Część 1 - usuwania śniegu z dachów oraz śniegu i lodu z rynien budynków uniwersyteckich w sezonie zimowym 2014/2015; Część 2 - usuwania śniegu z dachów po każdorazowej decyzji inspektora nadzoru budowlanego usługi przetarg nieograniczony 2014-09-15
ZP-054/2014 Dostawa sukcesywna materiałów remontowo-budowlanych dostawy zapytanie o cenę 2014-09-10
ZP-055/2014 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2014-09-03
ZP-053/2014 Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem dostawy przetarg nieograniczony 2014-08-29
ZP-056/2014 Świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu, błota pośniegowego i ślizgawicy z chodników, dróg i parkingów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w sezonie zimowym 2014/2015 oraz usługi pozamiatania i wywiezienia piasku po sezonie poza tereny Zamawiającego, od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2015 r. usługi przetarg nieograniczony 2014-09-15
ZP-061/2014 Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych, online oraz baz elektronicznych do Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2015 r. dostawy przetarg nieograniczony 2014-09-26
ZP-058/2014 Dostawa systemu do badań niemowląt typu Dense Array EEG (dEEG) z zestawem elektrod pomiarowych dostawy przetarg nieograniczony 2014-09-24
ZP-062/2014 Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem dostawy przetarg nieograniczony 2014-09-26
ZP-060/2014 Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego dostawy przetarg nieograniczony 2014-09-19
ZP-066/2014 Modernizacja traktu światłowodowego UMK MSK Torman w istniejącej kanalizacji kablowej OPL S.A. i UMK w relacji UMK Rektorat przy ul. Gagarina 11 - Wydział Matematyki i Informatyki UMK przy ul. Chopina 12/18 wraz z odgałęzieniami oraz budowa linii optotelekomunikacyjnej UMK MSK Torman w projektowanej i istniejącej kanalizacji kablowej UMK i Orange Polska S.A. w relacji od budynku banku Millennium (Węzeł Exatel) przy ul. Szosa Chełmińska 17 do budynku WSB przy ul. Młodzieżowej 31 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-10-04
ZP-078/2014 I część - świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu w 2015 roku. II część - świadczenie usługi utrzymania czystości budynku Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Grudziądzu w terminie od 1 stycznia do 30 września 2015 roku. usługi przetarg nieograniczony 2014-12-02
ZP-071/2014 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2014-10-28
ZP-063/2014 Udzielenie kredytu odnawialnego w kwocie 40 mln złotych usługi przetarg nieograniczony 2014-10-10
ZP-064/2014 Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2015 r dostawy przetarg nieograniczony 2014-10-14
ZP-070/2014 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2014-10-21
ZP-068/2014 Remont elewacji - docieplenie budynku Akademickiej Przychodni Lekarskiej przy ul. Gagarina 39 w Toruniu: etap 1 - elewacja wschodnia (frontowa) i południowa - 2015 rok, etap 2 - elewacja północna, zachodnia i patio - 2016 rok roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-10-17
ZP-067/2014 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu ”Dobre prawo-sprawne rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2014-10-15
ZP-065/2014 Zakup karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów UMK do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych usługi przetarg nieograniczony 2014-10-28
ZP-073/2014 Dostawa: Część 1 - zestawu elementów optycznych i mechanicznych; Część 2 - zestawu elementów optycznych i mechanicznych; Część 3 - zestawu elementów optycznych i mechanicznych; Część 4 - elementów optomechanicznych i laserów światłowodowych; Część 5 - zestawu elementów optomechanicznych; Część 6 - zestawu elementów optomechanicznych; Część 7 - zestawu materiałów optycznych i optomechanicznych. dostawy przetarg nieograniczony 2014-11-05
ZP-077/2014 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uczelni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku usługi przetarg nieograniczony 2014-11-20
ZP-074/2014 Dostarczanie gazet i czasopism krajowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku dostawy przetarg nieograniczony 2014-11-12
ZP-072/2014 Dostawa mikroskopu optycznego z wiązką Ramana, jednostki sterującej z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi mikroskopu optycznego z wiązką Ramana i obróbki widm dostawy przetarg nieograniczony 2014-11-12
ZP-076/2014 Dostawa spektrofotometru FTIR dostawy przetarg nieograniczony 2014-11-18
ZP-069/2014 Usługi pocztowe dotyczące listów usługi przetarg nieograniczony 2014-11-07
ZP-075/2014 Usługi telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych usługi przetarg nieograniczony 2014-11-17
ZP-080/2014 Część 1 - Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS) pojazdów mechanicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 3 - Ubezpieczenie bezzałogowego statku powietrznego HEXOCOPTER użytkowanego przez UCNTN usługi przetarg nieograniczony 2014-11-24
ZP-081/2014 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Grudziądzu na rok 2015 usługi przetarg nieograniczony 2014-12-02
ZP-079/2014 Dostawa sukcesywna benzyny i oleju napędowego dostawy przetarg nieograniczony 2014-12-03
ZP-085/2014 Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych basenów Uniwersyteckiego Centrum Sportowego wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych oraz szkoleniem personelu Zamawiającego usługi przetarg nieograniczony 2014-12-05
ZP-088/2014 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Nauk Pedagogicznych przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2014-12-18
PU-07/2014 Wykonanie usługi badania stanu techniki w celu uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia zdolności patentowej niżej wskazanego wynalazku, zgłoszonego do projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia MNiSW ”Inkubator Innowacyjności”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2014-12-19


Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 20.10.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 27.07.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 03.09.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2024 rok

Archiwum 2023 rok

Archiwum 2022 rok

Archiwum 2021 rok

Archiwum 2020 rok

Archiwum 2019 rok

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok