Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ogłoszenia

Archiwum postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim z roku 2022


Kryterium sortowania
Identyfikator postepowania Przedmiot Kategoria Tryb Data ogłoszenia
90-DZP.261.138.2022 Dostawa sukcesywna sprzętu do utrzymania czystości dostawy tryb podstawowy 2022-11-15
90-DZP.261.145.2022 Dostawa: w części 1: skanera 3D (do architektury i urbanistyki), w części 2: 1) skanera do badań szczegółowych o dużej rozdzielczości; 2) skanera 3D dostawy tryb podstawowy 2022-11-16
90-DIN.079.14.2022 Specjalistyczne roboty hydroizolacyjne, likwidacja zawilgoconego i obsypującego się tynku w magazynach książek wraz z malowaniem pomieszczeń i naprawą instalacji elektrycznych w budynku Wydawnictwa Naukowego UMK przy ul. Mickiewicza 2/4 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-04-21
90-DZP.261.020.2022 Dostawa zwierciadła deformowalnego i detektora frontu falowego dostawy tryb podstawowy 2022-03-02
90-DZP.261.043.2022 Opracowanie, wykonanie i wdrożenie dedykowanego serwisu informacyjnego wraz z aplikacją oraz innowacyjną wyszukiwarką dla Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2022-05-25
90-DZP.261.112.2022 Montaż układów klimatyzacji w pomieszczeniach II piętra w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-08-30
SKJPO/SPINAKER/1/2022 Zorganizowanie wyżywienia grupowego w postaci śniadań oraz obiadów w okresie 11-22 lipca 2022 dla ok. 60-osobowej grupy uczestników szkoły letniej dla studentów i doktorantów zagranicznych usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-06-21
90-DAG.262.11.2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z doprowadzeniem 4 traktów cyfrowych ISDN 30B+D (PRA) do centrali telefonicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-03-01
90-DZP.261.018.2022 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2022-02-28
90-DZP.261.32.2022 Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach uniwersyteckich usługi tryb podstawowy 2022-04-05
90-DZP.261.129.2021 Dostawa zwierciadła deformowalnego i detektora frontu falowego dostawy przetarg nieograniczony 2022-01-04
90-DE.078.26.2021.RK Wykonanie pomiarów okresowych w instalacjach elektrycznych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-01-05
90-DZP.261.002.2022 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. dostawy przetarg nieograniczony 2022-01-10
90-DZP.261.001.2022 Przeprowadzenie szkoleń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2022-01-14
90-DZP.261.003.2022 Przeprowadzenie szkoleń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2022-01-20
90-DZP.261.007.2022 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych. dostawy przetarg nieograniczony 2022-01-18
90-DZP.261.006.2022 Dostawa mikroskopu SEM-EDX wraz z twardościomierzem dostawy przetarg nieograniczony 2022-01-19
90-DZP.261.004.2022 Przeprowadzenie szkoleń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2022-01-20
90-DZP.261.011.2022 Przeprowadzenie w trybie zdalnym szkolenia pt. „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – 1 stopień” usługi tryb podstawowy 2022-03-04
90-DZP.261.008.2022 Przeprowadzenie w trybie zdalnym szkolenia pt. „Bootcamp UX Upgrade” dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi tryb podstawowy 2022-01-28
90-DZP.261.012.2022 Przeprowadzenie w trybie stacjonarnym szkolenia pt. „Animacja żłobkowa i przedszkolna” dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi tryb podstawowy 2022-03-04
90-DZP.261.016.2022 Przeprowadzenie szkoleń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2022-02-01
90-DZP.261.017.2022 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań TRIZ” dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2022-02-07
90-DZP.261.013.2022 Przeprowadzenie szkoleń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pn. „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”. usługi tryb podstawowy 2022-02-04
90-DZP.261.009.2022 Przeprowadzenie w trybie częściowo zdalnym oraz częściowo stacjonarnym szkolenia pt. „Kynoterapia” dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2022-03-04
90-DAN.262.72.2022 Dostawa stanowiska badawczego wieloosiowej maszyny numerycznej CNC z napędami liniowymi wyposażonego w układy pomiarowe przemieszczeń dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-03-07
90-DZP.261.014.2022 Przeprowadzenie szkolenia dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pn. „Wychowawca wypoczynku, animator czasu wolnego, pierwsza pomoc”. usługi tryb podstawowy 2022-03-09
90-DZP.261.027.2022 Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego dostawy tryb podstawowy 2022-03-25
90-DZP.261.019.2022 Przeprowadzenie szkolenia dla Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pn. „Trening umiejętności społecznych”. usługi tryb podstawowy 2022-03-11
90-DZP.261.022.2022 Dostawa optycznego tomografu koherentnego z wyposażeniem do badania zwierząt w Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK. dostawy tryb podstawowy 2022-03-11
90-DZP.261.021.2022 Przeprowadzenie szkoleń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pn. „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”. usługi tryb podstawowy 2022-03-11
90-DZP.261.029.2022 Dostawa układu mikroskopu optycznego dostawy tryb podstawowy 2022-03-23
90-DZP.261.031.2022 Przeprowadzenie w trybie częściowo zdalnym oraz częściowo stacjonarnym szkolenia pt. „Kynoterapia” dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2022-03-22
90-DZP.261.028.2022 „Dostawa stołu do wirtualnych wizualizacji anatomicznych z wyposażeniem do Centrum Medycyny Weterynaryjnej” dostawy tryb podstawowy 2022-03-24
90-DZP.261.023.2022 Dostawa: w części 1 zamówienia - sprzętu drukującego i skanującego; w części 2, 3 i 4 zamówienia - sprzętu drukującego. dostawy tryb podstawowy 2022-03-24
90-DZP.261.026.2022 Dostawa sukcesywna filtrów do układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. dostawy tryb podstawowy 2022-03-25
90-DPI/2022/1 Konkursu na projekt logo Światowego Kongresu Kopernikańskiego 2023 usługi konkurs 2022-04-01
90-DZP.261.030.2022 Dostawa mikro-dyfraktometru rentgenowskiego - XRD dostawy przetarg nieograniczony 2022-03-28
90-DZP.261.034.2022 Dostawa spektrometru do badań w podczerwieni FTIR z mikroskopem ATR dostawy tryb podstawowy 2022-04-04
90-DZP.261.025.2022 Dostawa krzeseł ewakuacyjnych dostawy tryb podstawowy 2022-04-04
90-DIN.079.77.2022 Uszczelnienie przeszklonej kopuły dachu w budynku Coll. Humanisticum przy ul. Bojarskiego 1 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-11-09
90-DZP.261.024.2022 Przeprowadzenie szkoleń pn. „Zarządzanie sobą” dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2022-04-07
UCI-DIZP-Z-130/2022 „Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu sieciowego” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-05-12
90-DIN.079.11.2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu układu klimatyzacji w pomieszczeniach 101, 102, 103, 104,105, 106, 109, 110, 111 i 115 przy ul. Gagarina 5 w Toruniu”. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-04-08
90-DZP.261.036.2022 Dostawa zestawu do reflektografii w podczerwieni na bazie kamery InGaAs z systemem cyfrowej rejestracji obrazów i wymiennymi obiektywami dostawy tryb podstawowy 2022-04-13
90-DZP.261.037.2022 Przeprowadzenie w trybie stacjonarnym szkolenia pt. „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – 1 stopień” usługi tryb podstawowy 2022-04-11
90-DIN.079.13.2022 ”Specjalistyczne roboty hydroizolacyjne, likwidacja zawilgoconego i obsypującego się tynku w pomieszczeniu serwerowni sala 004, (budynek Energotoru) wraz z malowaniem pomieszczenia w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Szosa Bydgoska 44/48 w Toruniu.” roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-04-19
90-DZP.261.033.2022 „Zbiorowe żywienie pracowników, emerytów i rencistów Zamawiającego oraz członków ich rodzin przebywających na wczasach w Rowach w sezonie letnim 2022” usługi tryb podstawowy 2022-04-19
90-DZP.261.046.2022 Dostawa zwierciadła deformowalnego i detektora frontu falowego dostawy tryb podstawowy 2022-04-21
90-DZP.261.040.2022 Dostawa olfaktometru. dostawy tryb podstawowy 2022-04-21
90-DZP.261.038.2022 Dostawa przenośnego cyfrowego systemu RTG dostawy tryb podstawowy 2022-04-21
90-DZP.261.039.2022 Dostawa spektrometru XRF dostawy tryb podstawowy 2022-04-21
90-DAG.262.1.2022 Świadczenie usługi w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej Juwenalia - Piernikalia na terenie kampusu na Bielanach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-04-22
90-DZP.261.042.2022 Remont klatki schodowej i korytarzy w skrzydle od ul. Legionów z wymianą okładzin schodów na granit w budynku Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-04-27
90-DZP.261.052.2022 Roboty budowlane polegające na wykonaniu II etapu oświetlenia terenu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego UMK w Bachotku. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-04-28
90-DZP.261.047.2022 Dostawa zestawu do mikrofedometrii dostawy tryb podstawowy 2022-05-05
UCI-DIZP-Z-131/2022 Dostawa dysku sieciowego. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-04-29
90-DZP.261.041.2022 Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachu na całej powierzchni oraz wymianie zardzewiałych koszy i rur spustowych w budynku Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych przy ul. Fosa Staromiejska 1A w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-04-29
90-DZP.261.045.2022 „Dostawa aparatu do anestezji dużych zwierząt z wyposażeniem w Centrum Medycyny Weterynaryjnej” dostawy tryb podstawowy 2022-04-29
90-DZP.261.044.2022 Dostawa lasera światłowodowego dostawy przetarg nieograniczony 2022-05-04
90-DZP.261.049.2022 Przeprowadzenie szkolenia dla Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pn. „Trening umiejętności społecznych”. usługi tryb podstawowy 2022-05-05
90-DZP.261.048.2022 Dostawa: w części 1 zamówienia - komory próżniowej; w części 2 zamówienia - komór próżniowych na wnękę optyczną; w części 3 zamówienia - pasywnych osłon termicznych do układu próżniowego. dostawy tryb podstawowy 2022-05-16
90-DZP.261.035.2022 „Zbiorowe żywienie pracowników UMK, emerytów i rencistów oraz ich rodzin przebywających na wczasach w Bachotku w sezonie letnim 2022” usługi tryb podstawowy 2022-05-05
90-DZP.261.054.2022 Roboty budowlane polegające na: remoncie łazienek, wymianie wybranych drzwi do pokoi i grzejników łazienkowych w Bursie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 83a w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-05-05
90-DIN.079.23.2022 Roboty budowlane polegające na montażu układów klimatyzacji w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernik w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-05-19
UCI-DIZP-Z-132/2022 Dostawa przełącznika sieciowego. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-05-17
90-DAN.262.185.2022 Dostawa kardiomonitora modułowego wraz z wyposażeniem dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-05-10
90-DZP.261.087.2022 Prace malarskie w wybranych pomieszczeniach w Domach Studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-07-07
90-DZP.261.050.2022 Dostawa: w części 1 zamówienia stołów próżniowych i niskociśnieniowych oraz wanno-stół ciśnieniowy; w części 2 zamówienia stołów szklanych podświetlanych; w części 3 zamówienia stołów podświetlanych dostawy tryb podstawowy 2022-05-23
90-DIN.079.21.2022 Roboty budowlane polegające na montażu układów klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Wydziału Matematyki i Informatyki ul. Chopina 18/22 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-05-13
90-DZP.261.060.2022 Dostawa mebli laboratoryjnych dostawy przetarg nieograniczony 2022-05-16
90-DIN.079.24.2022 „Remont sali dydaktycznej nr 32 w budynku Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK przy ul. Batorego 39L w Toruniu” roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-05-18
90-DZP.261.063.2022 Remont klatki schodowej i korytarzy w skrzydle od ul. Legionów z wymianą okładzin schodów na granit w budynku Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-05-19
90-DZP.261.106.2022 Dostawa fotodiod dostawy tryb podstawowy 2022-08-04
90-DZP.261.061.2022 „Dostawa mikroskopu badawczego fluorescencyjnego z system do dokumentowania” dostawy tryb podstawowy 2022-05-23
90-DZP.261.056.2022 Dostawa: w części 1 zamówienia – miernika ciśnienia; w części 2 zamówienia – zestawu pompującego z akcesoriami. dostawy tryb podstawowy 2022-05-23
90-DZP.261.058.2022 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu za pośrednictwem światłowodowego symetrycznego łącza internetowego o prędkości 300/300 Mbp/s w Ośrodku Wypoczynkowym w Rowach oraz w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Bachotku usługi tryb podstawowy 2022-05-31
90-DZP.261.059.2022 Remont III piętra w budynku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-05-24
90-DZP.261.057.2022 Dostawa: w części 1 zamówienia – modulatora elektrooptycznego; w części 2 zamówienia – wnęki optycznej; w części 3 zamówienia – komponentów optomechanicznych. dostawy tryb podstawowy 2022-05-24
90-DZP.261.053.2022 Dostawa mikroskopu stereoskopowego mobilnego z wysięgnikiem dostawy tryb podstawowy 2022-05-25
90-DZP.261.071.2022 Dostawa analizatora do badań biochemii z wyposażeniem dostawy tryb podstawowy 2022-06-06
UCI-DIZP-Z-133/2022 Dostawa sprzętu sieciowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-05-26
90-DZP.261.070.2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sali audytoryjnej nr 20 Instytutu Fizyki w budynku przy ul. Grudziądzkiej 5/7 Wydziału Fizyku, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-05-31
90-DZP.261.51.2022 Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy przetarg nieograniczony 2022-06-01
90-DZP.261.062.2022 Dostawa olfaktometru. dostawy tryb podstawowy 2022-06-01
90-DZP.261.073.2022 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, obejmujące zarówno część toruńską Uniwersytetu, jak i część bydgoską (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy), ich współmałżonków lub partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci usługi przetarg nieograniczony 2022-06-15
90-DZP.261.069.2022 Remont i przebudowa wybranych łazienek w Domu Studenckim nr 8 przy ul. Gagarina 17 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-06-02
90-DAN.262.053.2022 Dostawa, instalacja i uruchomienie starzeniowej komory klimatycznej. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-06-03
90-DZP.261.055.2022 Dostawa macierzy wraz z montażem, wstępną konfiguracją i autoryzowanym szkoleniem. dostawy przetarg nieograniczony 2022-06-03
90-DZP.261.064.2022 Dostawa urządzenia do badania klinicznej otoemisji akustycznej. dostawy tryb podstawowy 2022-06-03
90-DZP.261.074.2022 Dostawa: w części 1 zamówienia stołów próżniowych i niskociśnieniowych oraz wanno-stół ciśnieniowy; w części 2 zamówienia stołów szklanych podświetlanych; w części 3 zamówienia stołów podświetlanych dostawy tryb podstawowy 2022-06-09
90-DAN.262.059.2022 Dostawa, instalacja i uruchomienie komory z laminarnym przepływem powietrza (pionowym). dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-06-06
90-DPI/2022/2 Zaprojektowania i przeprowadzenia internetowej kampanii promocyjnej rekrutacji 2022. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-06-06
90-DZP.261.066.2022 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) dostawy przetarg nieograniczony 2022-06-10
90-DIN.079.34.2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie łazienki w pomieszczeniu nr 101 w budynku Coll. Maius Wydz. Humanistycznego przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-06-07
90-DZP.261.103.2022 Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej i wodociągowej przy budynkach Wydziału Chemii UMK, przy ul. Gagarina 7 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-08-05
UCI-DIZP-Z-135/2022 Dostawa przełącznika sieciowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-06-13
90-DZT.262.1768.2022 Dostawa regałów fitotronowych wraz z wyposażeniem. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-06-15
90-DZP.261.072.2022 Wymiana pokrycia dachu w nowej części budynku oraz wymiana kasetonów w suficie podwieszanym w sali kinowej w budynku klubu Od Nowa przy ul. Gagarina 37a w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-06-21
UCI-DIZP-Z-181/2022 „Dostawa podzespołów komputerowych” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-06-15
90-DE.078.06.2022.RK Czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjnych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-06-15
90-DZP.261.076.2022 Świadczenie usług pocztowych. usługi tryb podstawowy 2022-06-15
UCI-DIZP-Z-134/2022 Dostawa sprzętu sieciowego. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-06-21
90-DIN.079.43.2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu układu klimatyzacji w pomieszczeniu C148 Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Lwowska 1 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-06-30
90-DZP.261.067.2022 Dostawa systemu sztucznego ucha do kalibracji audiometrów dostawy tryb podstawowy 2022-06-22
90-DIN.079.42.2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie łazienki w pomieszczeniu nr 101 w budynku Coll. Maius Wydz. Humanistycznego przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-07-01
90-DZP.261.075.2022 Roboty budowlane polegające na remoncie wybranych pomieszczeń dla Katedry Mechaniki Kwantowej Instytutu Fizyki: pom. nr 477, 477A, 477B, 484, 559 i 560 roboty budowlane tryb podstawowy 2022-06-23
90-DZP.261.084.2022 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu za pośrednictwem światłowodowego symetrycznego łącza internetowego o prędkości 300/300 Mbp/s w Ośrodku Wypoczynkowym UMK w Rowach oraz w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym UMK w Bachotku. usługi tryb podstawowy 2022-06-30
90-DZP.261.068.2022 Roboty budowlane polegające na konserwacji bieżącej posadzek balkonów, balustrad i elewacji budynku przy ul. Gagarina 39 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-07-01
90-DZP.261.086.2022 Remont i przebudowa wybranych łazienek w Domu Studenckim nr 8 przy ul. Gagarina 17 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-07-01
11-WNEiZ.262.231.2022 Przeprowadzenie badań w formie ankiety CATI i dostarczenie wyników badania w formie raportu w postaci elektronicznej (dane w plikach .xslx (Excell) oraz .sav (SPSS)). usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-07-04
UCI-DIZP-Z-219/2022 Dostawa karty graficznej dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-07-18
90-DZP.261.081.2022 Prace remontowe na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie: Cz. 1 - Remont Sali dydaktycznej A13 wraz z wymianą mebli laboratoryjnych, Cz. 2 - Naprawa poszycia dachu na części kostki C8 na Wydziale Chemii. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-07-05
90-DZP.261.79.2022 Dostawa w części 1 zamówienia – zestawu detektorów światła; w części 2 zamówienia – zasilaczy laboratoryjnych; w części 3 zamówienia – zestawu autonomicznych wzmacniaczy wysokonapięciowych RF o paśmie 5 MHz dostawy przetarg nieograniczony 2022-07-08
90-DZP.261.065.2022 Dostawa oscyloskopów cyfrowych dostawy przetarg nieograniczony 2022-07-11
90-DIN.079.44.2022 Wykonanie prac projektowych dotyczących przebudowy sali audytoryjnej oznaczonej jako nr 1 w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika położonym w Toruniu przy ul. Jurija Gagarina 7. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-07-11
90-DZP.261.077.2022 Dostawa mebli laboratoryjnych dostawy przetarg nieograniczony 2022-07-11
90-DZP.261.078.2022 Dostawa krzeseł i foteli dostawy tryb podstawowy 2022-07-15
90-DAN.262.058.2022 Dostawa, instalacja i uruchomienie autoklawu laboratoryjnego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-07-12
90-DZP.261.088.2022 Dostawa fotodiod dostawy tryb podstawowy 2022-07-18
90-DZP.261.082.2022 Montaż układów klimatyzacji w pomieszczeniach II piętra w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-07-20
90-DZP.261.095.2022 Roboty budowlane polegające na remoncie wybranych pomieszczeń dla Katedry Mechaniki Kwantowej Instytutu Fizyki: pom. nr 477, 477A, 477B, 484, 559 i 560 roboty budowlane tryb podstawowy 2022-07-18
90-DZP.261.083.2022 Dostawa mebli biurowych. dostawy tryb podstawowy 2022-07-18
90-DZP.261.085.2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu układów klimatyzacji w budynku WFiAIS w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-07-20
UCI-DIZP-Z-227/2022 Dostawa zasilacza awaryjnego. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-07-20
90-DIN.079.49.2022 Remont elewacji budynku A wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Ośrodka Wypoczynkowego UMK w Rowach przy ul. Kościelnej 10. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-07-20
90-DZP.261.096.2022 Kompleksowa naprawa pokrycia dachu w nowej części budynku klubu Od Nowa przy ul. Gagarina 37a w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-07-21
90-DZP.261.091.2022 Dostawa: w części 1 zamówienia młynka kulowego; w części 2 zamówienia młynka do kruszyw dostawy tryb podstawowy 2022-07-21
90-DZP.261.089.2022 „Remont pracowni oraz wymiana wyposażenia w kostce C7 na Wydziale Chemii Mikołaja Kopernika w Toruniu” roboty budowlane tryb podstawowy 2022-07-21
90-DZP.261.90.2022 Modernizacja systemu telekomunikacyjnego w technologii VoIP na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – II etap. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-08-01
90-DIN.079.53.2022 ,,Remont elewacji budynku A wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Ośrodka Wypoczynkowego UMK w Rowach przy ul. Kościelnej 10’’. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-07-28
90-DZP.261.097.2022 Dostawa foteli audytoryjnych dostawy tryb podstawowy 2022-07-22
90-DZP.261.098.2022 Dostawa mebli metalowych. dostawy tryb podstawowy 2022-08-02
90-DZP.261.080.2022 Dostawa mebli biurowych (2 części) dostawy tryb podstawowy 2022-07-22
90-DZP.261.092.2022 Dostawa: cz. 1 – materiałów elektronicznych RF; cz. 2 – oscyloskopów. dostawy przetarg nieograniczony 2022-07-25
90-DIN.079.50.2022 „Wykonanie prac projektowych dotyczących przebudowy sali audytoryjnej oznaczonej jako nr 1 w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika położonym w Toruniu przy ul. Jurija Gagarina 7” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-07-28
90-DZP.261.093.2022 Zakup energii elektrycznej na 2023 r. dostawy przetarg nieograniczony 2022-08-30
90-DZP.261.104.2022 Prace remontowe na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie: Cz. 1 - Remont Sali dydaktycznej A13 wraz z wymianą mebli laboratoryjnych, Cz. 2 - Naprawa poszycia dachu na części kostki C8 na Wydziale Chemii. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-07-29
90-DZP.261.094.2022 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) dostawy przetarg nieograniczony 2022-08-29
90-DAG.262.2.2022.EK Świadczenie usług odbioru i utylizacji odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z obiektów UMK w Toruniu w części toruńskiej. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-07-29
90-DZP.261.102.2022 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, obejmujące zarówno część toruńską Uniwersytetu, jak i część bydgoską (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy), ich współmałżonków lub partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci usługi przetarg nieograniczony 2022-08-01
90-DZP.261.100.2022 Rewitalizacja i adaptacja kompleksu wodociągowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu przy ul. Gagarina 15 w ramach inwestycji pn.: Kopernikański Ośrodek Integracji- I etap. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-08-02
90-DAN.262.025;066.2022 Dostawa mikropiaskarek. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-08-11
90-DZP.261.123.2022 Dostawa stołu optycznego dostawy tryb podstawowy 2022-10-18
90-DZP.261.099.2022 Adaptacja części magazynu na serwerownię i pomieszczenia techniczne w zespole budynków Instytutu Astronomii w miejscowości Piwnice koło Torunia. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-08-16
90-DAN.262.104.2022 „Dostawa, instalacja i uruchomienie szlifierko-polerki wraz ze sprężarką powietrza” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-08-30
90-DZP.261.119.2022 Adaptacja części magazynu na serwerownię i pomieszczenia techniczne w zespole budynków Instytutu Astronomii w miejscowości Piwnice koło Torunia. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-09-07
90-DAN.262.304.2022 Dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch weterynaryjnych stołów operacyjnych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-08-22
90-DIN.079.58.2022 Roboty budowlane polegające na montażu klimatyzacji w pomieszczeniach Działu Promocji w budynku przy ul. Reja 25 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-08-25
90-DAN.262.025;066.2022_P Dostawa mikropiaskarek dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-08-26
90-DZP.261.122.2022 Dostawa cyfrowych detektorów fazy dostawy przetarg nieograniczony 2022-10-18
90-DZP.261.107.2022 Dostawa urządzeń zabezpieczających dostęp i ruch w sieci komputerowej. dostawy tryb podstawowy 2022-09-30
90-DAN.262.304.2022_P Dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch weterynaryjnych stołów operacyjnych. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-08-30
90-DAN.262.062.2022 Dostawa, instalacja i uruchomienie komory laminarnej ze stanowiskowym odciągiem pyłów i oparów oraz parawanem dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-08-31
90-DIN.079.68.2022 Roboty budowlane polegające na montażu układu klimatyzacji typu split w pomieszczeniu B120 w budynku Wydziału Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-09-16
90-DAN.262.061.2022 „Dostawa, instalacja i uruchomienie mikropiaskarki z dyszami i komorą, zestawu do oczyszczania mechanicznego granulowanymi materiałami ściernymi” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-09-27
90-DZP.261.110.2022 Roboty budowlane polegające na pracach remontowych wybranych pomieszczeń na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-09-01
90-DIN.079.67.2022 Roboty budowlane polegające na montażu układu klimatyzacji typu split w pomieszczeniu A22 w budynku Wydziału Chemii UMK ul Gagarina 7, 87-100 Toruń roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-09-16
90-DIN.079.62.2022 ,,Roboty budowlane polegające na montażu układów klimatyzacji w 4 pomieszczeniach Uniwersyteckiego Centrum Sportowego ul. Św. Józefa 17 w Toruniu’’. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-09-06
90-DIN.079.64.2022 Remont pomieszczenia nr 525 w budynku Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-09-08
90-DZP.261.118.2022 Dostawa mikroskopu optycznego z torem wizyjnym i systemem rejestracji obrazu dostawy tryb podstawowy 2022-09-14
90-DZP.261.101.2022 Kompleksowe świadczenie 4 usług usługi tryb podstawowy 2022-09-16
90-DZP.261.105.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi tryb podstawowy 2022-09-15
90-DZP.261.108.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Rektoratu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń usługi tryb podstawowy 2022-09-15
90-DIN.079.65.2022 ,,Uszczelnienie przeszklonej kopuły dachu w budynku Coll. Humanisticum przy ul. Bojarskiego 1 w Toruniu’’. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-09-19
90-DZP.261.115.2022 Dostawa sukcesywna tuszów i tonerów do drukarek i faksów dostawy tryb podstawowy 2022-09-21
90-DZP.262.11.2022 Wykonanie badania sprawozdania finansowego za lata 2022-2024 usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-09-20
90-DZP.261.153.2022 Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego ze stanowiskiem do profilografii dostawy tryb podstawowy 2022-11-28
90-DIN.079.69.2022 „Roboty budowlane polegające na montażu układu klimatyzacji typu split w pomieszczeniu A 157 w budynku Wydziału Chemii UMK ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń”. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-09-21
90-DZP.261.114.2022 Dostawa sukcesywna:część 1 – artykułów papierniczo-biurowych; część 2 – papieru kserograficznego, papieru foto i folii do drukowania. dostawy tryb podstawowy 2022-09-21
90-DAG.262.3.2022.EK Świadczenie usług odbioru i utylizacji odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z obiektów UMK w Toruniu w części toruńskiej. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-09-23
90-DZP.261.127.2022 Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej i wodociągowej przy budynkach Wydziału Chemii UMK, przy ul. Gagarina 7 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-09-22
90-DZP.261.111.2022 Dostawa karty pomiarowej dostawy przetarg nieograniczony 2022-09-23
90-DZP.261.116.2022 Przebudowa domku wypoczynkowego na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Bachotku. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-09-26
90-DZP.261.120.2022 Dostawa: Cz. 1 – zestawu elementów optomechanicznych, Cz. 2 – kolimatorów światłowodowych,Cz. 3 – zestawu elementów optomechanicznych dostawy tryb podstawowy 2022-09-28
90-DZP.261.109.2022 „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, skanerów”. dostawy tryb podstawowy 2022-10-04
90-DZP.261.121.2022 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu w 2023 roku usługi przetarg nieograniczony 2022-10-03
90-DIN.079.66.2022 „Remont pracowni A122 wraz z wymianą wyposażenia” roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-09-27
90-DAN.262.062.2022_P Dostawa, instalacja i uruchomienie komory laminarnej ze stanowiskowym odciągiem pyłów i oparów oraz parawanem dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-09-29
WH-SKJPO/WTP/1/2022 Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie języka angielskiego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-09-28
90-DZP.261.124.2022 Dostawa: cz. 1 – komory próżniowej; cz. 2 – flansz próżniowych. dostawy tryb podstawowy 2022-09-30
90-DZP.261.113.2022 Dostawa kontrolerów PID dostawy przetarg nieograniczony 2022-09-30
90-DZP.261.132.2022 „Dostawa sprzętu komputerowego” dostawy tryb podstawowy 2022-10-20
90-DZP.261.125.2022 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy tryb podstawowy 2022-10-11
90-DZP.261.129.2022 „Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego” dostawy tryb podstawowy 2022-10-13
90-DIN.079.75.2022 Wymianę posadzki w pomieszczeniach laboratoryjnych Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-10-26
90-DZP.261.126.2022 Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego dostawy tryb podstawowy 2022-10-26
90-DZP.261.135.2022 Roboty budowlane polegające na budowie instalacji chłodzenia sprężarki helowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu - ETAP I. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-10-25
90-DIN.079.73.2022 Roboty budowlane związane z budynkiem Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu: wymiana witryny aluminiowej z drzwiami zewnętrznymi. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-10-26
90-DZP.261.146.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”. usługi tryb podstawowy 2022-11-10
90-DZP.261.131.2022 Dostawa sukcesywna środków czystości. dostawy tryb podstawowy 2022-10-28
90-DZP.261.133.2022 Zakup karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, części toruńskiej i części bydgoskiej do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych. usługi tryb podstawowy 2022-10-26
90-DZP.261.130.2022 Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych dostawy tryb podstawowy 2022-10-27
90-DAN.262.380.2022 Dostawa zestawu do oczyszczania mechanicznego granulowanymi materiałami ściernymi dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-12-27
90-DZP.261.143.2022 Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego dostawy tryb podstawowy 2022-10-27
90-DZP.261.117.2022 Dostawa zestawu skomputeryzowanych testów (zadań) psychologicznych. dostawy tryb podstawowy 2022-10-27
90-DIN.079.76.2022 Wykonanie prac projektowych dotyczących przebudowy sali audytoryjnej oznaczonej jako nr 1 w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika położonym w Toruniu przy ul. Jurija Gagarina 7 usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-10-31
90-DZP.261.137.2022 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho dla jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2022-10-28
90-DZP.261.128.2022 Dostawa: Cz. 1 – komory próżniowej z akcesoriami; Cz. 2 – przepustów próżniowych UHV z akcesoriami dostawy tryb podstawowy 2022-11-04
90-DAG.262.40.2022 Świadczenie usług deratyzacji i dezynsekcji w jednostkach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2023 roku. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-11-09
90-DAN.262.340.2022 „Zaprojektowanie, wykonanie i sprzedaż płytki będącej komponentem urządzenia do automatycznego pomiaru zanieczyszczenia sztucznym światłem ze zdalną transmisją pozyskiwanych danych” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-11-04
90-DZP.261.147.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Rektoratu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”. usługi tryb podstawowy 2022-11-10
90-DZP.261.136.2022 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. usługi przetarg nieograniczony 2022-11-14
90-DZP.261.152.2022 Dostawa sukcesywna środków czystości. dostawy tryb podstawowy 2022-11-10
90-DZP.261.134.2022 Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2023 dostawy tryb podstawowy 2022-11-24
90-DAG.262.39.2022 Świadczenie usług w zakresie wsparcia, rozwoju i utrzymania platformy telekomunikacyjnej VoIP oraz wykonywania napraw, konserwacji i modyfikacji analogowego systemu telekomunikacyjnego. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-11-15
90-DZP.261.142.2022 Dostawa mebli metalowych dostawy tryb podstawowy 2022-11-17
90-DIN.079.78.2022 Roboty budowlane związane z budynkiem Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu: wymiana witryny aluminiowej z drzwiami zewnętrznymi. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-11-15
90-DZP.261.141.2022 Dostawa zestawu elementów optomechanicznych. dostawy tryb podstawowy 2022-11-29
90-DZP.261.140.2022 Dostawa mebli biurowych i krzeseł dostawy tryb podstawowy 2022-11-17
90-DZP.261.163.2022 Dostawa pompy próżniowej dostawy tryb podstawowy 2022-12-29
90-DZP.261.149.2022 Adaptacja części magazynu na serwerownię i pomieszczenia techniczne w zespole budynków Instytutu Astronomii w miejscowości Piwnice koło Torunia roboty budowlane tryb podstawowy 2022-11-23
90-DIN.079.81.2022 Roboty budowlane polegające na montażu układów klimatyzacji w pomieszczeniach laboratoryjnych i kontroli eksperymentu w budynku WFAiIS przy ul. Grudziądzkiej 5-7 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-11-22
90-DZP.261.156.2022 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho dla jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2022-11-23
90-DZP.261.139.2022 Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2023 dostawy tryb podstawowy 2022-11-24
90-DZP.261.155.2022 Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi tryb podstawowy 2022-11-24
90-DZP.261.150.2022 Dostawa regałów jezdnych z napędem elektrycznym i regałów stacjonarnych dostawy tryb podstawowy 2022-11-24
90-DE.262.1.2022 Monitoring instalacji sygnalizacji pożaru i przekazanie sygnałów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-12-12
90-DIN.079.82.2022 Modernizację oświetlenia – wymiana istniejącego oświetlenia na nowe w sali sportowej Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. Św. Józefa 17 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-11-28
90.DA-G.262.7.2022.AŚ Świadczenie usług porządkowych: mycie okien metodą tradycyjną, mycie okien metodą alpinistyczną, czyszczenie wykładzin dywanowych, czyszczenie i konserwacja wykładzin PCV oraz czyszczenie i konserwacja posadzki kamiennej w obiektach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2023 roku. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-12-06
UCI-DIZP-Z-353/2022 „Dostawa przełączników sieciowych” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-12-01
L.Dz.HU 2022/48/A Świadczenie obsługi cateringowej śniadań dla gości Hotelu Uniwersyteckiego UMK w Toruniu w 2023 r. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-12-05
90-DZP.261.158.2022 Dostawa mikroskopu optycznego (biologicznego) do badań preparatów, wyposażonego w stolik grzewczy z możliwością rejestracji obrazu dostawy tryb podstawowy 2022-12-01
UCI-DIZP-Z-354/2022 „Dostawa przełącznika sieciowego” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-12-01
90-DSP.262.1.2022 Wykonanie na rzecz Zamawiającego zadań służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 437). usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-12-05
90-DZP.261.148.2022 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla potrzeb Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok 2023 usługi tryb podstawowy 2022-12-09
90-DE.262.2.2022 Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w systemie sygnalizacji pożarowej, dźwiękowym systemie ostrzegania, systemie automatycznego gaszenia gazem oraz systemie oddymiania usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-12-31
90-DZP.261.165.2022 Roboty budowlane polegające na budowie instalacji chłodzenia sprężarki helowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu - ETAP I. roboty budowlane tryb podstawowy 2022-12-15
90-DZP.261.157.2022 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych. usługi tryb podstawowy 2022-12-13
90-DZP.261.164.2022 Sukcesywny zakup benzyny i oleju napędowego dostawy tryb podstawowy 2022-12-19
90-DZP.261.151.2022 Dostawa: Cz. 1 – komponentów próżniowych – rurek próżniowych; Cz. 2 – zestawu do pomiaru temperatury. dostawy tryb podstawowy 2022-12-15
90-DZP.261.166.2022 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho dla jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2022-12-15
90-DAG.262.49.2022 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2023 roku usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-12-20
90-DZP.262.013.2022 Opracowanie analiz potencjału komercjalizacyjnego. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-12-21
11-WNEiZ.262.422.2022 Zaprojektowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z zakresu tworzenia materiałów e-learningowych dla pracowników Zamawiającego. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2022-12-22
90-DZP.261.159.2022 „Przeprowadzenie szkoleń informatycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie technologii Microsoft” usługi tryb podstawowy 2022-12-23
90-DZP.261.168.2022 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2023 roku. usługi przetarg nieograniczony 2022-12-23
90-DZP.261.167.2022 Świadczenie usług w zakresie: przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii w instalacjach urządzeń dźwigowych. usługi tryb podstawowy 2022-12-29
90-DZP.261.170.2022 Dostawa: Cz. 1 – zestawu elementów próżniowych; Cz. 2 – okienek próżniowych; Cz. 3 – akcesoriów próżniowych; Cz. 4 – komory próżniowej z akcesoriami; Cz. 5 – zestawu armatury próżniowej. dostawy tryb podstawowy 2022-12-30


Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 20.10.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 27.07.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 03.09.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2024 rok

Archiwum 2023 rok

Archiwum 2021 rok

Archiwum 2020 rok

Archiwum 2019 rok

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok