Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ogłoszenia

Archiwum postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim z roku 2015


Kryterium sortowania
Identyfikator postepowania Przedmiot Kategoria Tryb Data ogłoszenia
PU-023/2015 Opracowanie modelu biznesowego komercjalizacji dla technologii: 1) Węgle aktywowane o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania węgli aktywowanych zwłaszcza do wytwarzania elektrod; 2) System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci; 3) System kolekcjonowania, przetwarzania i analizy danych pomiarowych pochodzących z pomiarów elektrochemicznych wodnych roztworów zawartości związków pierwiastków biogennych; 4) Metoda pomiaru optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) z modulacją kształtu pasma stymulacji (band shape modulation- OSL-BSM-OSL). usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-08-10
ZP-007/2015 Dostawa detektora oraz elementów optycznych - doposażenia dyfraktometru rentgenowskiego X Pert Pro MPD dostawy przetarg nieograniczony 2015-02-13
ZP-030/2015 Dostawa: Część 1 – spektrometru FT IR; Część 2 – laboratoryjnego miernika połysku dostawy przetarg nieograniczony 2015-05-25
ZP-001/2015 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok 2015 usługi przetarg nieograniczony 2015-01-13
ZP-002/2015 Dostawa mikroskopu biologiczno-laboratoryjnego wyposażonego w system do dokumentacji cyfrowej dostawy przetarg nieograniczony 2015-01-16
ZP-010/2015 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2015-02-17
ZP-009/2015 Dostawa stolika piezoelektrycznego ze sterowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2015-02-12
ZP-004/2015 Dostawa: Część 1 - elementów optycznych i optomechanicznych; Część 2 – materiałów do badania komory próżniowej. dostawy przetarg nieograniczony 2015-02-09
ZP-008/2015 Zbiorowe żywienie pracowników UMK, emerytów i rencistów oraz ich rodzin przebywających na wczasach w Rowach w sezonie letnim 2015 r. usługi przetarg nieograniczony 2015-02-06
ZP-003/2015 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu „Dobre prawo-sprawne rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2015-01-23
PU-003/2015 Wykonanie usługi cateringowej podczas organizowanej przez Zamawiającego konferencji, stanowiącej część projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia MNiSW ”Inkubator Innowacyjności”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-02-28
PU-001/2015 Świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego ochrony własności przemysłowej wynalazków z obszaru chemii, elektroniki i ICT, zgłoszonych do projektu systemowego MNiSW „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” nr POIG.01.01.03-00-001/08 (Priorytet 1, Działanie 1.1 POIG, Poddziałanie 1.1.3) realizowanego w ramach przedsięwzięcia MNiSW ”Inkubator Innowacyjności”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-01-27
ZP-005/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja obiektów przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę usługi przetarg nieograniczony 2015-02-11
PU-002/2015 Usunięcie wad wykonawczych w obiekcie UCS UMK w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-02-20
PU-004/2015 Wykonanie usługi badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego ochrony własności przemysłowej niżej wskazanego wynalazku, zgłoszonego do projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia MNiSW ”Inkubator Innowacyjności”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Metoda pomiaru optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) z modulacją kształtu pasma stymulacji (band shape modulation - OSL, BSM-OSL) usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-02-23
ZP-011/2015 Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego dostawy przetarg nieograniczony 2015-02-25
BU-006/2015 Dostawa usługi sieciowego rocznego dostępu do bazy patentowej dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-03-02
ZP-048/2015 Malowanie wybranych pomieszczeń w Domach Studenckich nr: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oraz malowanie elewacji Domów Studenckich nr: 10 i 12 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2015-06-26
ZP-012/2015 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2015-02-28
ZP-014/2015 Dostawa elementów optycznych dostawy przetarg nieograniczony 2015-03-04
ZP-015/2015 Dostawa detektora oraz elementów optycznych - doposażenia dyfraktometru rentgenowskiego X Pert Pro MPD dostawy przetarg nieograniczony 2015-03-06
ZP-006/2015 Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych dostawy zapytanie o cenę 2015-03-10
UCI-PZSP-Z-34/201 5 Modernizacja portalu internetowego Akademickiej Platformy Innowacji innowacje.umk.pl realizowana w ramach przedsięwzięcia MNiSW ”Inkubator Innowacyjności”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-03-12
PU-008/2015 Wykonanie usługi restauracyjnej podczas organizowanej przez Zamawiającego konferencji, stanowiącej część projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia MNiSW ”Inkubator Innowacyjności”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-04-03
ZP-019/2015 Dostawa: Część 1 – głowicy miernika mocy promieniowania laserowego; Część 2 – zestawu materiałów optycznych; Część 3 – płytek światłodzielących; Część 4 – elementów do rozbudowy układu ze zwierciadłem deformowalnym; Część 5 – fotodiody i kabla; Część 6 – laserów półprzewodnikowych dostawy przetarg nieograniczony 2015-03-19
ZP-016/2015 Spektrometr podczerwieni z transformacją Fouriera - FTIR dostawy przetarg nieograniczony 2015-03-16
DAN-ZO-03/2015 Dostawa sprzętu laboratorujnego optycznego, stołów optycznych i wyposażenia laboratoryjnego drobnego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-08-12
ZP-013/2015 Świadczenie usług w zakresie letniego i zimowego utrzymania terenów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi przetarg nieograniczony 2015-03-19
ZP-018/2015 Wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej dla budynków przy ul. Szosa Bydgoska 44/48, 50/56 i przy ul. Szosa Okrężna 17 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2015-03-25
PU-009/2015 Wykonanie usługi opracowania ekspertyz dotyczących oceny potencjału rynkowego i wyceny praw własności intelektualnej dla czterech wynalazków, zgłoszonych do projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia MNiSW ”Inkubator Innowacyjności”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-04-13
ZP-022/2015 Dostawa: Część 1 – Spektrofotometru UV-Vis; Część 2 – Sterylizatora parowego z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2015-04-27
PU-012/2015 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej analizy gotowości wdrożeniowej oraz opracowanie ścieżki komercjalizacji dla czterech wynalazków usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-07-09
ZP-020/2015 Dostawa: Część 1 – precyzyjnego oscylatora kwarcowego wraz z kontrolerem; Część 2 – spektrometru przenośnego; Część 3 – elementów wirtualnej rzeczywistości dostawy przetarg nieograniczony 2015-04-02
ZP-037/2015 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2015-06-17
ZP-017/2015 Dostawa sukcesywna odzieży roboczej i ochronnej dostawy zapytanie o cenę 2015-04-17
ZP-023/2015 Usługi przewozowe autokarami usługi przetarg nieograniczony 2015-04-30
BZPSiA/20/2015 Wykonanie szkolenia z zakresu Design Thinking dla jednej interdyscyplinarnej grupy studentów UMK liczącej 16 uczestników w wymiarze 24 h lekcyjnych w terminie 15, 22, 29 maja br. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-04-22
ZP-021/2015 Remont pokoi mieszkalnych, kuchni, korytarzy w DS nr 12 przy ul. Reja 25 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2015-04-29
PU-010/2015 Wykonanie zabudowy targowej na potrzeby imprezy wystawienniczej pn. „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2015” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-05-04
ZP-028/2015 Sterylizator parowy z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2015-05-07
ZP-026/2015 Dostawa liofilizatora dostawy przetarg nieograniczony 2015-05-13
ZP-024/2015 Dostawa sukcesywna tuszów, tonerów, taśm do drukarek i faksów dostawy przetarg nieograniczony 2015-05-08
ZP-025/2015 Dostawa elementów optomechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2015-05-06
ZP-027/2015 Dostawa modułu do optycznej stymulacji luminescencji w reżimie modulacji spektralnego pasma stymulacji dostawy przetarg nieograniczony 2015-05-13
BU-011/2015 Dostawa usługi sieciowego rocznego dostępu do bazy patentowej dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-05-13
PU-011/2015 Wykonanie usługi cateringowej podczas imprezy wystawienniczej pn. „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2015”, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2015r., stanowiącej część projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia MNiSW ”Inkubator Innowacyjności”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-05-20
ZP-032/2015 Remont klatki schodowej, pomieszczenia po ksero i wymiana kanalizacji w piwnicy w DS nr 7 przy ul. Gagarina 19 w Toruniu oraz remont kuchni w DS nr 9 przy ul. Gagarina 21 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2015-05-26
ZP-035/2015 Dostawa: Część 1 – spektrometrów IR i Ramana sprzężonych z mikroskopem; Część 2 – analizatora do jednoczesnej analizy termicznej z automatycznym podajnikiem próbek sprzężonego ze spektrometrem FT-IR z części pierwszej. dostawy przetarg nieograniczony 2015-06-06
ZP-031/2015 Dostawa: 1) pompy - 1 szt., 2) chromatografu cieczowego – 1 szt., 3) detektora rozpraszania światła – 1 szt. dostawy przetarg nieograniczony 2015-05-21
DZT-01-2015 Blacha aluminiowa dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-05-20
DZT-02-2015 Plexi bezbarwna dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-05-20
DZT-03-2015 materiały elektryczne dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-05-20
ZP-034/2015 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu „Dobre prawo-sprawne rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2015-05-21
PU-015/2015 Wykonanie usługi restauracyjnej podczas organizowanej przez Zamawiającego konferencji, stanowiącej część projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia MNiSW ”Inkubator Innowacyjności”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-05-29
ZP-029/2015 Wymiana pokrycia dachu (wymiana gontu na blachę) Domu Studenckiego nr 3 przy ul. Moniuszki 16/21 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2015-05-22
ZP-033/2015 Remont łazienek, pomieszczeń w piwnicy i montaż systemu klucza centralnego w DS nr 5 przy ul. Słowackiego 5/7 w Toruniu oraz izolacja fundamentów od strony zachodniej w DS nr 6 przy ul. Słowackiego 1/3 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2015-05-22
DZT-04-2015 Dostawa blankietów elektronicznej legitymacji studenta (ELS) i elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD). dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-06-29
PU-018/2015 Wykonanie analizy XPS dwudziestu próbek materiałów węglowych usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-06-19
ZP-036/2015 Remont pionu mieszkalnego i korytarzy w Hotelu Asystenckim nr 2 oraz wymiana windy w Hotelu Asystenckim nr 1 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2015-06-15
ZP-044/2015 Dostawa urządzeń peryferyjnych do wdrożeń innowacyjnych dostawy przetarg nieograniczony 2015-06-16
ZP-042/2015 Dostawa: Część 1 – elementów optomechanicznych; Część 2 – elementów montażowych dostawy przetarg nieograniczony 2015-06-18
ZP-049/2015 Dostawa elementów i podzespołów elektronicznych dostawy przetarg nieograniczony 2015-07-02
ZP-050/2015 Karuzela dla niemowląt sprzężona z czujnikami monitorującymi oraz z rozbudowanym systemem generowania nagród według programowalnego scenariusza dostawy przetarg nieograniczony 2015-06-29
ZP-045/2015 Bieżnia do ruchu w wirtualnej rzeczywistości dostawy przetarg nieograniczony 2015-06-23
PU-019/2015 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-06-19
ZP-041/2015 Dostawa mebli biurowych i łóżek, Dostawa krzeseł dostawy przetarg nieograniczony 2015-06-19
ZP-039/2015 Dostawa sukcesywna: zadanie 1 – artykułów papierniczo-biurowych; zadanie 2 – papieru kserograficznego, papieru foto, składanki komputerowej i folii do drukowania dostawy przetarg nieograniczony 2015-06-19
PU-020/2015 Wykonanie badań elektrochemicznych dziesięciu próbek materiałów węglowych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-06-22
ZP-047/2015 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2015-06-24
ZP-046/2015 Wymiana agregatu wody lodowej na Wydziale Prawa i Administracji przy ul. Bojarskiego 3 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2015-06-24
DZT-05-2015 Dostawa sukcesywna materiałów remontowo – budowlanych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-06-29
ZP-043/2015 Remont sal wykładowych nr 1 i nr 2 oraz uszczelnienie połączenia szyb i konstrukcji stalowej fasady w sali posiedzeń Senatu i Rady Wydziału na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK przy ul. Gagarina 13A w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2015-07-01
ZP-040/2015 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy zapytanie o cenę 2015-07-03
ZP-051/2015 Dostawa lasera pikosekundowego oraz diody lawinowej dostawy przetarg nieograniczony 2015-07-03
ZP-038/2015 Dostawa sukcesywna środków czystości dostawy zapytanie o cenę 2015-07-08
ZP-055/2015 Dostawa urządzeń peryferyjnych do wdrożeń innowacyjnych (sprzęt laboratoryjny: systemy do badań niemowląt) dostawy przetarg nieograniczony 2015-07-07
ZP-053/2015 Bieżnia do ruchu w wirtualnej rzeczywistości dostawy przetarg nieograniczony 2015-07-07
ZP-054/2015 Remont pionu mieszkalnego i korytarzy w Hotelu Asystenckim nr 2 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2015-07-07
ZP-056/2015 Dostawa urządzeń pomiarowych do badania sieci dostawy przetarg nieograniczony 2015-07-16
ZP-052/2015 Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego, podłączenie systemu oddymiania klatek schodowych do systemu ppoż. w budynku Hotelu Uniwersyteckiego i Internatu Gimnazjum i Liceum Akademickiego przy ul. Szosa Chełmińska 83 w Toruniu oraz wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO) – II etap w budynku Domu Studenckiego nr 1 przy ul. Mickiewicza 2/4 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2015-07-08
DAN-ZO-01/2015 Bieżnia do ruchu w wirtualnej rzeczywistości z oprzyrządowaniem dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-07-17
ZP-081/2015 Część 1 – Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC i ASS) pojazdów mechanicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 3 – Ubezpieczenie bezzałogowego statku powietrznego HEXOCOPTER usługi przetarg nieograniczony 2015-11-24
DAN-ZO-02/2015 Dostawa elementów do skupiania fotonów dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-07-21
ZP-057/2015 Dostawa sprzętu sieciowego dostawy przetarg nieograniczony 2015-07-20
ZP-059/2015 Dostawa urządzeń peryferyjnych do wdrożeń innowacyjnych (sprzęt laboratoryjny: systemy do badań niemowląt) dostawy przetarg nieograniczony 2015-07-23
PU-022/2015 Wykonanie jednego egzemplarza prototypu urządzenia do badania poziomu stężenia zawartości jonów siarkowych, fosforanowych i azotowych, wykorzystującego elektrody jonoselektywne i metody elektrochemiczne, działającego w trybie ciągłym, celem komercjalizacji wynalazku pt. „System kolekcjonowania, przetwarzania i analizy danych pomiarowych pochodzących z pomiarów elektrochemicznych wodnych roztworów zawartości związków pierwiastków biogennych” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-07-28
ZP-058/2015 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Budynku Wydziału Fizyki (skrzydło od ulicy Szosa Chełmińska) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5/7 (awaria instalacji c.o.) roboty budowlane przetarg nieograniczony 2015-07-29
UCI-PZSP-Z-169/2015 Wykonanie prac modernizacyjnych portalu internetowego Akademickiej Platformy innowacji innowacje.umk.pl, polegających na dostosowaniu portalu do nowoczesnej komunikacji z partnerami i usługobiorcami, realizowanych w ramach przedsięwzięcia MNiSW ”Inkubator Innowacyjności” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-09-08
PU-024/2015 Wykonanie usługi restauracyjnej podczas organizowanej przez Zamawiającego konferencji, stanowiącej część projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia MNiSW ”Inkubator Innowacyjności”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-08-25
ZP-060/2015 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2015-08-15
UCI-PZSP-Z-152/2015 Dostawa oprogramowania do tworzenia zaawansowanych grafik i animacji trójwymiarowych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-08-20
ZP-069/2015 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2015-10-20
ZP-065/2015 Dostawa spektrofotometru UV dostawy przetarg nieograniczony 2015-10-02
ZP-061/2015 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2015-08-26
ZP-064/2015 Dostawa materiałów optomechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2015-10-01
ZP-078/2015 Sukcesywny zakup benzyny i oleju napędowego dostawy przetarg nieograniczony 2015-11-23
ZP-067/2015 Zakup karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów UMK do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych usługi przetarg nieograniczony 2015-10-13
ZP-074/2015 Usługi pocztowe dotyczące listów usługi przetarg nieograniczony 2015-11-17
ZP-068/2015 Dostawa: Część 1 – zestawu materiałów optomechanicznych; Część 2 – zestawu elementów optycznych i mechanicznych; Część 3 – zestawu materiałów optomechanicznych. dostawy przetarg nieograniczony 2015-10-21
PNO_040/2015 Dostawa kamery CCD z wyposażeniem dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-10-22
DAN-ZO-04/2015 Wykonanie treningów językowych dla Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-10-29
ZP-072/2015 Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego dostawy przetarg nieograniczony 2015-10-27
ZP-073/2015 Dostawa sprzętu sieciowego dostawy przetarg nieograniczony 2015-10-13
ZP-066/2015 Dostawa czasopism zagranicznych oraz zakup usługi dostępu sieciowego do czasopism i baz danych dostawy przetarg nieograniczony 2015-10-26
ZP-071/2015 Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2016 dostawy przetarg nieograniczony 2015-10-26
PNO_044/2015 Dostawa stanowiska badawczego do hodowli komórkowych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-11-05
ZP-070/2015 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uczelni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku usługi przetarg nieograniczony 2015-11-19
PNO_048/2015 Dostawa mikroskopu optycznego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-12-07
PNO_047/2015 Dostawa inkubatora CO2 dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-12-16
PNO_046/2015 Dostawa absorpcyjnego spektrometru atomowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-11-05
ZP-080/2015 Zakup karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów UMK do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych usługi przetarg nieograniczony 2015-11-13
ZP-075/2015 Dostawa: Część 1 – zestawu elementów optycznych i mechanicznych; Część 2 – zestawu materiałów optomechanicznych; Część 3 – diod laserowych; Część 4 – zestawu kolimatorów i światłowodów; Część 5 – stolika obrotowego i filtra pasmowego dostawy przetarg nieograniczony 2015-11-05
PNO_043/2015 Dostawa systemu pomiarowego do badania oddziaływań powierzchniowych metodą rezonansu plazmonowego (SPR) - mikroSPR wraz z wyposażeniem dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2015-11-05
ZP-077/2015 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu w 2016 roku usługi przetarg nieograniczony 2015-11-24
ZP-084/2015 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uczelni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku usługi przetarg nieograniczony 2015-11-30
ZP-085/2015 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu w 2016 roku usługi przetarg nieograniczony 2015-12-09
ZP-079/2015 Dostawa sukcesywna sprzętu do utrzymania czystości dostawy zapytanie o cenę 2015-12-03
ZP-083/2015 Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych basenów Uniwersyteckiego Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, czyszczenie niecek basenowych,a także dostawa specjalistycznych środków chemicznych oraz szkolenie personelu Zamawiającego usługi przetarg nieograniczony 2015-12-04
ZP-082/2015 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2016 usługi przetarg nieograniczony 2015-12-08
ZP-087/2015 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Modernizacja obiektów przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu” roboty budowlane przetarg nieograniczony 2015-12-24


Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 20.10.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 27.07.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 03.09.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2024 rok

Archiwum 2023 rok

Archiwum 2022 rok

Archiwum 2021 rok

Archiwum 2020 rok

Archiwum 2019 rok

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok