Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ogłoszenia

Archiwum postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim z roku 2010


Kryterium sortowania
Identyfikator postepowania Przedmiot Kategoria Tryb Data ogłoszenia
ZP-007/2010 Dostawa dzielnika wiązki, oscyloskopu cyfrowego i licznika fotonów dostawy przetarg nieograniczony 2010-02-24
ZP-010/2010 Usługi rehabilitacyjne dla studentów niepełnosprawnych UMK usługi przetarg nieograniczony 2010-02-19
ZP-008/2010 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i reczników papierowych dostawy zapytanie o cenę 2010-02-19
ZP-005/2010 Zaprojektowanie, przygotowanie do wdrożenia, wdrożenie Modelu Kompetencji Zawodowych (MKZ) dla studentów i absolwentów Wydziału Chemii, Wydziały Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Matematyki i Informatyki; Przeprowadzenie szkoleń dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i interpretacji sesji Assessment Centre, oraz przygotowania schematu wywiadu kompetencyjnego, jego przeprowadzenia i interpretacji; Aktualizację MKZ w latach 2011-2013 usługi negocjacje z ogłoszeniem 2010-02-05
ZP-001/2010 wykonanie remontu pomieszczeń dla Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-01-13
ZP-002/2010 dostawa aparatury laboratoryjnej dostawy przetarg nieograniczony 2010-01-21
ZP-006/2010 dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-02-05
pno_27/10 Dostawa zestawu detektorów dostawy przetarg nieograniczony 2010-02-24
ZP-012/2010 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-02-25
ZP-009/2010 Dostawa sprzętu projekcyjnego, kopiującego i fotograficznego dostawy przetarg nieograniczony 2010-02-06
ZP-013/2010 Dostawa sukcesywna druków akcydensowych dotyczących przebiegu oraz ukończenia studiów dostawy przetarg nieograniczony 2010-03-02
ZP-003/2010 Budowa Multimedialnego Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych UMK w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-03-05
ZP-015/2010 Dostawa analizatora widma optycznego dostawy przetarg nieograniczony 2010-03-04
ZP-017/2010 Dostawa sukcesywna tuszów, tonerów, taśm do drukarek i faxów dostawy przetarg nieograniczony 2010-03-11
ZP-014/2010 Dostawa sukcesywna materiałów wodno-kanalizacyjnych dostawy zapytanie o cenę 2010-03-17
ZP-019/2010 Dostawa sukcesywna papieru kserograficznego, papieru foto, składanki komputerowej i folii do drukowania dostawy przetarg nieograniczony 2010-03-22
ZP-022/2010 Dostawa elektronicznego analizatora widma dostawy przetarg nieograniczony 2010-03-23
ZP-016/2010 Zbiorowe żywienie pracowników UMK i ich rodzin przebywających na wczasach w Rowach w sezonie letnim 2010r. usługi przetarg nieograniczony 2010-03-22
ZP-011/2010 Wykonanie lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego kampusu UMK w Toruniu - Bielany oraz wykonanie makiety terenu pomiędzy ulicami Gagarina, Św. Józefa, Śniadeckiego i Szosa Okrężna usługi przetarg nieograniczony 2010-03-23
ZP-023/2010 Dostawa zestawu laserów i zestawu modulatorów dostawy przetarg nieograniczony 2010-03-26
ZP-024/2010 Dostawa elementów optomechanicznych i światłowodów dostawy przetarg nieograniczony 2010-03-30
ZP-021/2010 Dostawa lasera półprzewodnikowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-03-26
ZP-018/2010 Dostawa sukcesywna nośników danych i akcesoriów komputerowych dostawy zapytanie o cenę 2010-03-30
ZP-032/2010 Dostawa sprzętu projekcyjnego, kopiującego i fotograficznego dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-01
ZP-027/2010 Dostawa sprzętu meteorologicznego dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-02
ZP-025/2010 Dostawa kamery obrazującej dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-01
ZP-026/2010 Dostawa pomp próżniowych, zaworów próżniowych, przewodów próżniowych, mierników próżni oraz oprzyrządowania do pomp dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-01
ZP-037/2010 Dostawa wzmacniacza światła i przemysłowej jednostki sterującej dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-12
ZP-034/2010 Dostawa miernika mocy - 4 szt. dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-14
ZP-031/2010 Dostawa sukcesywna tektury, kartonów, papierów poligraficznych i samoprzylepnych dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-07
ZP-029/2010 Dostawa zestawu wzmacniaczy szerokopasmowych, interferometru, modulatora oraz wytwornicy wody lodowej dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-08
ZP-035/2010 Dostawa kriostatu z chłodziarką i magnesem 4T dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-08
ZP-040/2010 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-13
ZP-030/2010 Dostawa sukcesywna artykułów papierniczo-biurowych dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-14
ZP-043/2010 Dostawa sprzętu meteorologicznego dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-15
ZP-045/2010 Wykonywanie zadań na stanowisku koordynatora projektu pn.: ”CSR płaszczyzna transferu wiedzy i kreowania wspólnych przedsięwzięć odpowiedzialnych społecznie ” usługi przetarg nieograniczony 2010-04-19
ZP-042/2010 Dostawa rejestratora sygnałów przypadkowych dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-16
ZP-020/2010 Dostawa sukcesywna środków czystości dostawy zapytanie o cenę 2010-04-21
ZP-028/2010 Dostawa kriostatu zalewowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-22
ZP-033/2010 Dostawa lasera MBR z diagnostyką dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-22
ZP-048/2010 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-22
ZP-036/2010 Dostawa optycznego analizatora widma, oscyloskopu cyfrowego, miernika częstotliwości, przedwzmacniacza niskoszumowego oraz regulatorów PID dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-23
ZP-039/2010 Dostawa siatek dyfrakcyjnych ze stolikami, elektrooptycznego modulatora fazy, analizatora profilu wiązki laserowej, miernika mocy lasera i kamery CCD dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-26
ZP-044/2010 Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą wraz z wykonaniem kolorystyki Domów Studenckich nr 7 i nr 8 przy ul. Gagarina 19 i 17 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-04-29
ZP-049/2010 Dostawa kriostatu z chłodziarką i magnesem 4T dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-27
ZP-041/2010 Dostawa zestawu detektorów światła z zasilaczami oraz lasera półprzewodnikowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-30
ZP-047/2010 Dostawa kompaktowego zestawu laserowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-04-30
ZP-053/2010 Świadczenie usług przewozowych autokarami usługi przetarg nieograniczony 2010-04-30
ZP-046/2010 Remont pomieszczeń studenckich w budynku Domu Studenckiego nr 7 przy ul. Gagarina 19 w Toruniu, wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO - tylko oprzewodowanie) oraz remont klatki schodowej i korytarzy w budynku Domu Studenckiego nr 8 przy ul. Gagarina 17 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-05-07
ZP-059/2010 Dostawa miernika mocy - 4 szt. dostawy przetarg nieograniczony 2010-05-14
ZP-052/2010 Remont segmentów mieszkalnych (dwa pokoje i przedpokój) w północno-zachodnim narożniku budynku od I do VII piętra oraz pomieszczenia pralni, w budynku Hotelu Asystenckiego nr 2 przy ul. Gagarina 45 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-05-17
ZP-057/2010 Dostawa blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej dostawy przetarg nieograniczony 2010-05-13
ZP-051/2010 Dostawa fotodiody lawinowej do zliczania pojedynczych fotonów - 2 szt. dostawy przetarg nieograniczony 2010-05-14
ZP-054/2010 Druk okładek książek, druk książki usługi zapytanie o cenę 2010-05-17
ZP-062/2010 Dostawa źródła światła impulsowego spójnego do badań optycznej komunikacji kwantowej - 3 sztuki dostawy przetarg nieograniczony 2010-05-18
ZP-050/2010 Wykonanie robót budowlanych przy montażu dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-05-20
ZP-060/2010 Dostawa laserów i urządzeń elektronicznych dostawy przetarg nieograniczony 2010-05-21
ZP-038/2010 Dostawa automatycznego czytnika stymulowanej luminescencji do datowania i dozymetrii retrospektywnej (głowica + czytnik) dostawy przetarg nieograniczony 2010-05-26
ZP-056/2010 Dostawa sukcesywna sprzętu do utrzymania czystości dostawy zapytanie o cenę 2010-05-24
ZP-058/2010 Dostawa elementów optycznych i optomechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2010-05-27
ZP-063/2010 Dostawa pomp próżniowych i oprzyrządowania dostawy przetarg nieograniczony 2010-05-27
ZP-064/2010 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-05-28
ZP-069/2010 Dostawa kriostatu z chłodziarką i magnesem 4T dostawy przetarg nieograniczony 2010-06-02
ZP-071/2010 Remont łączników pomiędzy budynkami B i C oraz sanitariatów i korytarzy w budynku C na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi przy ul. Gagarina 9 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-06-08
ZP-061/2010 Dostawa elektronicznej aparatury pomiarowej dostawy przetarg nieograniczony 2010-06-01
ZP-068/2010 Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych wschodniej części dziedzińca wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Collegium Maius ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-06-02
ZP-055/2010 Wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji chemicznej z rur stalowych ocynkowanych, PVC i PP w budynku A oraz C-6, C-7, C-8 Wydziału Chemii UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 7 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-06-02
ZP-084/2010 Dostawa momentomierza dostawy przetarg nieograniczony 2010-06-21
ZP-066/2010 Dostawa momentomierza dostawy przetarg nieograniczony 2010-06-07
ZP-065/2010 Dostawa elementów aparatury próżniowej dostawy przetarg nieograniczony 2010-06-07
ZP-070/2010 Dostawa urządzeń elektronicznych dostawy przetarg nieograniczony 2010-06-07
ZP-074/2010 Dostawa automatycznego czytnika stymulowanej luminescencji do datowania i dozymetrii retrospektywnej (głowica + czytnik) dostawy przetarg nieograniczony 2010-06-08
ZP-094/2010 Wykonanie robót malarskich w wybranych pomieszczeniach w Domach Studenckich nr 1,2,3,5,6,8,9,10,11,12 na Osiedlu Centrum i Osiedlu Bielany w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-07-08
ZP-072/2010 Dostawa sukcesywna mebli biurowych i metalowych dostawy przetarg nieograniczony 2010-06-10
ZP-089/2010 Wymiana wewnętrznej kanalizacji deszczowej - I etap w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-07-02
ZP-075/2010 Dostawa stolika przesuwnego, monochromatora, liniowego miernika ciśnienia dostawy przetarg nieograniczony 2010-06-14
ZP-073/2010 Dostawa zestawu do diagnostyki wiązek laserowych, wyposażenia stołu optycznego, analizatora modów, urządzenia elektronicznego i elementu detekcji optogalwanicznej dostawy przetarg nieograniczony 2010-06-11
ZP-067/2010 Dostawa mikroskopu stereoskopowego - 3 szt. dostawy przetarg nieograniczony 2010-06-16
ZP-086/2010 Modernizacja trafostacji ST-6 zlokalizowanej w budynku A Wydziału Chemii w Toruniu, przy ul. Gagarina 7 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-06-25
ZP-080/2010 Dostawa pomp próżniowych i oprzyrządowania dostawy przetarg nieograniczony 2010-06-17
ZP-078/2010 Dostawa wyposażenia laboratorium biochemicznego oraz przenośnego detektora tlenku węgla dostawy przetarg nieograniczony 2010-07-01
ZP-079/2010 Wykonanie instalacji komputerowej w budynkach Hoteli Asystenckich nr 1 i 2 przy ul. Gagarina 41 i 45 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-06-22
ZP-104/2010 Dostawa elementów elektrooptomechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2010-08-24
ZP-087/2010 Dostawa biblioteki cyfrowej wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem - 1 zestaw dostawy przetarg nieograniczony 2010-07-06
ZP-081/2010 Wykonanie badania sprawozdania finansowego za lata 2010-2012 usługi przetarg nieograniczony 2010-06-23
ZP-082/2010 Dostawa regałów metalowych dostawy zapytanie o cenę 2010-06-25
ZP-085/2010 Dostawa kriostatu zalewowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-06-25
ZP-083/2010 Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych dostawy przetarg nieograniczony 2010-06-30
ZP-092/2010 Monitorowanie instalacji sygnalizacji pożaru, wraz z automatycznym przekazaniem sygnału alarmu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu usługi przetarg nieograniczony 2010-07-12
ZP-077/2010 Dostawa oscyloskopów, generatora, urządzeń elektronicznych i elementów elektrooptomechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2010-07-08
ZP-090/2010 Zaprojektowanie i wybudowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu” roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-07-19
ZP-091/2010 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-07-09
ZP-099/2010 Wykonanie remontu pomieszczeń pracowni RTG w budynku Akademickiej Przychodni Lekarskiej UMK ul. Gagarina 39 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-07-15
ZP-095/2010 Dostawa sprzętu projekcyjnego, kopiującego i fotograficznego dostawy przetarg nieograniczony 2010-07-21
ZP-004/2010 Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla 30 osób w ramach projektu Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive Master of Business Administration IV usługi zamówienie z wolnej ręki 2010-07-22
ZP-088/2010 Druk książek - 4 tytuły usługi zapytanie o cenę 2010-07-22
ZP-107/2010 Przystosowanie budynku do wymogów ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu przy ul. Gagarina 13 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-07-22
ZP-097/2010 Dostawa: część 1: Szerokopasmowego spektrometru z szybką transformacją Fouriera - zestaw część 2: Kompresora helowego część 3: Systemu cyfrowych konwerterów wideo do obserwacji radioastronomicznych, DBBC dostawy przetarg nieograniczony 2010-07-26
ZP-105/2010 Dostawa wyposażenia meblowego sali audytoryjnej dostawy przetarg nieograniczony 2010-07-30
ZP-096/2010 Obsługa hotelowa i gastronomiczna VII Zjazdu Pedagogicznego w Toruniu usługi zamówienie z wolnej ręki 2010-08-03
ZP-101/2010 Dostawa analizatora modów, generatora, kamery CCD, analogowego wzmacniacza fazoczułego i trzech sztuk wzmacniaczy sumujących oraz wzmacniacza fazo czułego dostawy przetarg nieograniczony 2010-08-03
ZP-110/2010 Dostawa miernika długości fali dostawy przetarg nieograniczony 2010-08-03
ZP-112/2010 Dostosowanie budynku do wymogów ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego instalacji sygnalizacji pożaru w istniejącym budynku Instytutu Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5/7 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-08-11
ZP-116/2010 Modernizacja bufetu w budynku Instytutu Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5/7 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-08-17
ZP-126/2010 Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi przetarg nieograniczony 2010-09-07
ZP-115/2010 Dostawa generatora rtg z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2010-08-26
ZP-114/2010 Wykonanie palisady z mikropali żelbetowych wzmacniającej istniejący budynek w osi G/6-7 oraz w osi G/1-6 roboty budowlane zamówienie z wolnej ręki 2010-08-24
ZP-103/2010 Dostawa źródła światła dostawy przetarg nieograniczony 2010-08-24
ZP-106/2010 Dostawę układu optyki elektronowej - 1 zestaw i układu próżniowego - 1 zestaw dostawy przetarg nieograniczony 2010-08-25
ZP-136/2010 Dostawa źródła światła dostawy przetarg nieograniczony 2010-09-20
ZP-109/2010 Dostawa oprogramowania Microsoft w ramach umowy Microsoft Academic Select dostawy przetarg nieograniczony 2010-08-31
ZP-120/2010 Dostawa zestawu monochromatorów wraz z detektorami do pomiaru widm i obrazowania emisji dostawy przetarg nieograniczony 2010-09-07
ZP-117/2010 Dostawa chłodziarek helowych (2 szt.) dostawy przetarg nieograniczony 2010-09-10
ZP-102/2010 Dostawa stołów optycznych dostawy przetarg nieograniczony 2010-09-08
ZP-124/2010 Dostawa sprzętu komputerowego i laboratoryjnego dostawy przetarg nieograniczony 2010-09-10
ZP-133/2010 Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych, online oraz baz elektronicznych w roku 2011 dostawy przetarg nieograniczony 2010-09-22
ZP-135/2010 Modernizacja bufetu w budynku Instytutu Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5/7 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-09-13
ZP-122/2010 Dostawa źródła radioaktywnego dostawy przetarg nieograniczony 2010-09-13
ZP-131/2010 Dostawa elementów optycznych i optomechanicznych oraz lasera diodowego z głowicami. dostawy przetarg nieograniczony 2010-09-24
ZP-138/2010 Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego dostawy przetarg nieograniczony 2010-09-21
ZP-132/2010 Dostawa wyposażenia meblowego sali audytoryjnej dostawy przetarg nieograniczony 2010-09-14
ZP-119/2010 Dostawa mikroskopu sił atomowych (AFM) ze stołem optycznym dostawy przetarg nieograniczony 2010-09-30
ZP-153/2010 Dostawa elementów elektrooptomechanicznych: Część 1. - płytki dyspersyjnej, urządzeń optomechanicznych, kolimatorów Część 2. - oscyloskopów analogowych i zasilacza dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-18
ZP-128/2010 Dostawa elementów elektrooptomechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2010-09-15
ZP-121/2010 Dostawa układu wzbudzenia i detekcji do spektroskopii UV i VUV , oraz układu mikroskopu skaningowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-09-14
ZP-118/2010 Dostawa: Cześć 1. System do laserowej mikrodyssekcji fragmentów z preparatów mikroskopowych - 1 komplet; Część 2. Mikrotom rotacyjny do przygotowywania preparatów mikroskopowych - 1 komplet; Część 3. Dwukanałowe urządzenie typu źródło-miernik ±3A/±200V - 1 szt.. dostawy przetarg nieograniczony 2010-09-15
ZP-111/2010 Świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu, błota pośniegowego i ślizgawicy, wywożenia zgarnianego śniegu w sezonie zimowym 2010/2011 oraz pozamiatania i wywiezienia piasku po sezonie. usługi przetarg nieograniczony 2010-09-24
ZP-125/2010 Dostawa układu do pomiaru mocy impulsów laserowych oraz układu laserowego wysokiej rozdzielczości. dostawy przetarg nieograniczony 2010-09-23
ZP-144/2010 Przystosowania budynku do wymogów ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu przy ul. Gagarina 13 - II Etap roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-10-05
ZP-113/2010 Świadczenie usług usuwania śniegu z dachów oraz nawisów śniegu i sopli lodowych z rynien i gzymsów w sezonie zimowym 2010/2011, wraz z wywozem śniegu i lodu usługi przetarg nieograniczony 2010-10-06
ZP-149/2010 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-01
ZP-129/2010 Dostawa trzech sztuk pomp próżniowych turbomolekularnych, bezolejowych, trzech sztuk pomp próżni wstępnej, próżniomierza dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-04
ZP-148/2010 Dostawa elementów zamiennych do laserów Toptica - elementy elektrooptomechaniczne dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-05
ZP-159/2010 Modernizacja bufetu w budynku Instytutu Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5/7 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-10-06
ZP-140/2010 Usługa Telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych usługi przetarg nieograniczony 2010-10-11
ZP-151/2010 Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, ul. Gagarina 13. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-10-07
ZP-165/2010 Dostarczanie gazet, czasopism krajowych i dzienników urzędowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-19
ZP-154/2010 Dostawa regulatora PI²D i liniowego miernika ciśnienia - elementy elektrooptomechaniczne dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-13
ZP-123/2010 Dostawa i instalacja mikroskopu odwróconego ”wide - field” z detektorem obrazującym i źródłami wzbudzenia fluorescencji dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-08
ZP-137/2010 Dostawa aparatury rentgenowskiej, kabli sygnalizacyjnych i generatorów sygnałowych dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-12
ZP-197/2010 Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Kampusie toruńskim usługi przetarg nieograniczony 2010-12-10
ZP-152/2010 Dostawa : Część 1 - System laserów z podwajaczem częstości, laser Nd: YAG(532mm), laser dużej mocy; Część 2 - Laser Nd: YAG z OPO, laser argonowy dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-29
ZP-162/2010 Dostawa: Część 1 - Deszczomierz; Część 2 - Instrumenty meteorologiczne; Część 3 - Automatyczna Stacja Hydrologiczna; Część 4 - Rejestratory poziomu wody z oprzyrządowaniem. dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-18
ZP-146/2010 Wykonanie placu manewrowego dla jednostek bojowych Straży Pożarnej i drogi pożarowej do budynku Biblioteki Uniwersyteckiej od strony wschodniej roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-10-13
ZP-134/2010 Dostawa: Część 1 - Cieplarka mikrobiologiczna dwukomorowa Część 2 - Zestaw do chromatografii jonowej dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-13
ZP-156/2010 Dostawa: część 1: Szerokopasmowego spektrometru z szybką transformacją fouriera - zestaw część 2: Kompresora helowego część 3: Systemu cyfrowych konwerterów wideo do obserwacji radioastronomicznych, DBBC dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-19
ZP-139/2010 Dostawa 1.150 sztuk paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników UMK dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-19
ZP-155/2010 Dostawa bezprzewodowych punktów dostępowych dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-22
ZP-172/2010 Dostawa tapczanów dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-16
ZP-142/2010 Dostawa:Oscyloskopu, Zestawów laboratoryjnych RIO do sterowania robotami, Zestawu modułów uruchomieniowych DSP dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-27
ZP-164/2010 Dostawa :Część 1 - spektrometru światłowodowego USB z powłokami filtracji widm wyższych rzędów; Część 2 - spektrometru fourierowskiego FTiR (podczerwień) z detektorem PAS fotoakustycznym. dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-10
ZP-143/2010 Dostawa: Generatora arbitralnego, Analizatora Stanów Logicznych wraz z sondami dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-27
ZP-145/2010 Dostawa : Część 1 - układu detekcji optycznej, Część 2 - detektorów jednofotonowych. dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-27
ZP-157/2010 Dostawa montażu teleskopu dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-29
ZP-141/2010 Dostawa sprzętu projekcyjnego, kopiującego i fotograficznego dostawy przetarg nieograniczony 2010-10-27
ZP-163/2010 Wykonanie remontu ściany budynku A od strony ul. Kościelnej w Ośrodku Wypoczynkowym w Rowach roboty budowlane zamówienie z wolnej ręki 2010-11-05
ZP-161/2010 Dostawa telekomunikacyjnego analizatora jakości sygnału dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-04
ZP-186/2010 Dostawa sukcesywna mebli dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-23
ZP-176/2010 Dostawa i montaż wykładzin dywanowych i PCV dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-05
ZP-177/2010 Dostawa i montaż regałów metalowych stacjonarnych i przesuwanych elektrycznie dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-09
ZP-158/2010 Dostawa:Część 1 - spawarka do włókien światłowodowych wraz z osprzętem; Część 2 - stół optyczny, komplet nóg, płyta optyczna (Breadboard) dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-10
ZP-160/2010 Dostawa trzech oscyloskopów cyfrowych 4-kanałowych dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-10
ZP-175/2010 Dostawa zestawu monochromatorów wraz z detektorami do pomiaru widm i obrazowania emisji dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-10
ZP-166/2010 Dostawa zasilaczy stałoprądowych - 7 szt. dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-17
ZP-173/2010 Sukcesywna dostawa benzyny i oleju napędowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-17
ZP-167/2010 Dostawa spektrofotometru mas dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-19
ZP-147/2010 Świadczenie usług pralniczych usługi zapytanie o cenę 2010-11-19
ZP-181/2010 Dostawa urządzenia do przeprowadzania analiz: izotachoforezy kapilarnej (ITP) w systemie dwukolumnowym, strefowej elektroforezy kapilarnej (CZE) i w technice łączonej ITP-CZE dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-29
ZP-174/2010 Dostawa : Część 1 - Systemu detekcji: spektrografu, kamery CCD, drobnego osprzętu; Część 2 - Analizatora widma optycznego i spawarki światłowodowej dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-25
ZP-188/2010 Dostawa detektora mas typu potrójnego kwadrupola dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-26
ZP-182/2010 Dostawa systemu detekcji do fotoakustyki impulsowej dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-30
ZP-178/2010 Dostawa kriostatu helowego do badań mikroskopowych z układem pompującym dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-26
ZP-194/2010 Ubezpieczenie: Część 1 - majątkowe, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku; Część 2 - jachtu motorowego typu VOYAGER B ”Profesor Mikulski” w okresie od 11 lipca 2011 roku do 10 lipca 2012 roku usługi zapytanie o cenę 2010-12-22
ZP-189/2010 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-12-03
ZP-180/2010 Dostawa wysokorozdzielczego transmisyjnego mikroskopu elektronowego (HRTEM) z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-29
ZP-169/2010 Dostawa - Cześć 1. Grzebienia częstości optycznych; Część 2. Stołu optycznego. dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-26
ZP-170/2010 Dostawa wzmacniaczy, fotodetektorów, fotopowielacza dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-26
ZP-184/2010 Dostawa: Część 1 - Zestawu do mikrofotografii, Część 2 - Mikroskopu stereoskopowego i dwóch sztuk okularów 25x/10 dostawy przetarg nieograniczony 2010-12-02
ZP-192/2010 Dostawa elementów elektrooptomechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2010-11-30
ZP-202/2010 Dostawa stołu optycznego z oprzyrządowaniem, diody laserowej z akcesoriami i elementów opto-mechanicznych. dostawy przetarg nieograniczony 2010-12-30
ZP-193/2010 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2010-12-03
ZP-171/2010 Dostawa sukcesywna odzieży roboczej i ochronnej dostawy zapytanie o cenę 2010-12-06
ZP-185/2010 Dostawa fluoroscencyjnego mikroskopu badawczego odwróconego ze stołem optycznym dostawy przetarg nieograniczony 2010-12-08
ZP-191/2010 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uczelni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku usługi przetarg nieograniczony 2010-12-08
ZP-190/2010 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2011 roku usługi przetarg nieograniczony 2010-12-08
ZP-183/2010 Zakup karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów UMK do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych usługi przetarg nieograniczony 2010-12-10
ZP-168/2010 Część 1 - usługa usuwania śniegu z dachów oraz śniegu i lodu z rynien budynków uniwersyteckich w sezonie zimowym 2010/2011; Część 2 - usługa usuwania śniegu z dachów po każdorazowej decyzji inspektora nadzoru budowlanego. usługi przetarg nieograniczony 2010-12-14
ZP-196/2010 Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z zakresu rozwijania kompetencji miękkich u studentów i absolwentów Wydziału Chemii, Wydziały Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Matematyki i Informatyki usługi przetarg nieograniczony 2010-12-23
ZP-179/2010 Ułożenie izolacji poziomej na stropie poddasza w budynku Coll. Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2010-12-14
ZP-195/2010 Świadczenie na rzecz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kampus toruński) usług asystenckich oraz usług asystenckich wraz z przewozem osób usługi przetarg nieograniczony 2010-12-14
ZP-198/2010 Dostawa : Część 1 - Spektrofotometru UV-VIS, Część 2 - Spektrometru XRF do analizy składu chemicznego stopów dostawy przetarg nieograniczony 2010-12-27
ZP-200/2010 Dostawa : Część 1 - układu detekcji optycznej; Część 2 - detektorów jednofotonowych. dostawy przetarg nieograniczony 2010-12-27


Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 20.10.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 27.07.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 03.09.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2024 rok

Archiwum 2023 rok

Archiwum 2022 rok

Archiwum 2021 rok

Archiwum 2020 rok

Archiwum 2019 rok

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok