Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ogłoszenia

Archiwum postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim z roku 2016


Kryterium sortowania
Identyfikator postepowania Przedmiot Kategoria Tryb Data ogłoszenia
ZP-007/2016 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2016-02-11
ZP-003/2016 Dostawa: Część 1 – zestawu elementów optycznych i mechanicznych; Część 2 – zestawu materiałów optomechanicznych; Część 3 – kabla dostawy przetarg nieograniczony 2016-01-22
ZP-010/2016 Usługi utrzymania porządku i czystości na terenach uniwersyteckich usługi przetarg nieograniczony 2016-03-04
ZP-006/2016 Zbiorowe żywienie pracowników UMK, emerytów i rencistów oraz ich rodzin przebywających na wczasach w Rowach w sezonie letnim 2016 usługi przetarg nieograniczony 2016-02-12
PNO_001/2016 Dostawa korpusu mikroskopu i obiektywu mikroskopowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2016-01-20
PU-05/2016 Przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywających staż zawodowy usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2016-06-17
ZP-001/2016 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2016 usługi przetarg nieograniczony 2016-01-07
PNO_008/2016 Dostawa zestawu przenośnego z sondą termiczno-tlenową i z elektrodami dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2016-03-15
ZP-004/2016 Dostawa sukcesywna materiałów wodno-kanalizacyjnych dostawy zapytanie o cenę 2016-02-11
ZP-005/2016 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2016-02-08
ZP-008/2016 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Modernizacja obiektów przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu” roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-02-17
ZP-038/2016 Dostawa mikroskopów stereoskopowych dostawy przetarg nieograniczony 2016-06-06
4.8/ZO/44/2016 Dostawa wirówki z wymiennymi rotorami dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2016-02-17
ZP-009/2016 Dostawa spektrofotometru UV dostawy przetarg nieograniczony 2016-02-26
PNO_006/2016 Dostawa systemu monitoringu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2016-02-29
ZP-016/2016 Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych dostawy zapytanie o cenę 2016-04-06
PNO_007/2016 Dostawa stacji graficznej do mikroskopu Nikon dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2016-02-29
ZP-012/2016 Wymiana dwóch wind osobowych w Domu Studenckim nr 9 przy ul. Gagarina 21 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-03-04
ZP-013/2016 Remont pokrycia dachu - z gontu na blachę w Domu Studencki nr 3 przy ul. Moniuszki 16/21 w Toruniu oraz remont pokrycia dachowego w Domu Studenckim nr 5 przy ul. Słowackiego 5/7 w Toruniu i Domu Studenckim nr 12 przy ul. Reja 25 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-03-07
ZP-021/2016 Usługi przewozowe autokarami usługi przetarg nieograniczony 2016-04-26
ZP-017/2016 Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego dostawy przetarg nieograniczony 2016-03-25
PNO_009/2016 Dostawa rejestratorów temperatury wody i stężenia tlenu z mobilnym sprzętem do sczytywania danych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2016-03-23
ZP-015/2016 Dostawa: Część 1 – fluorymetru przenośnego; Część 2 – termocyklera dostawy przetarg nieograniczony 2016-03-30
ZP-019/2016 Dostawa drukarek wielofunkcyjnych dostawy przetarg nieograniczony 2016-04-06
ZP-018/2016 Dostawa mikroskopu z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2016-03-30
ZP-030/2016 Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego dostawy przetarg nieograniczony 2016-05-13
ZP-022/2016 Dostawa energii elektrycznej dostawy przetarg nieograniczony 2016-04-20
ZP-023/2016 Dostawa: Część 1 – zestawu elementów optycznych i mechanicznych; Część 2 – zestawu elementów optycznych; Część 3 – światłowodu. dostawy przetarg nieograniczony 2016-04-20
ZP-024/2016 Remont Domów Studenckich nr 6, 8 i 9 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-04-28
ZP-020/2016 Dostawa sukcesywna odzieży roboczej i ochronnej dostawy zapytanie o cenę 2016-04-26
ZP-031/2016 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Modernizacja obiektów przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu” roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-05-24
ZP-027/2016 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2016-05-04
ZP-025/2016 Przebudowa Domu Studenckiego nr 2 przy ul. Mickiewicza 6/8 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-04-29
ZP-028/2016 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2016-05-04
ZP-026/2016 Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych dostawy zapytanie o cenę 2016-05-10
ZP-034/2016 Remont pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej wraz z wykonaniem instalacji gazowej, bezprzewodowej sieci komputerowej oraz monitoringu w Domu Studenckim nr 3 przy ul. Moniuszki 16/20 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-05-24
ZP-033/2016 Dostawa sukcesywna tuszów, tonerów, taśm do drukarek i faksów dostawy przetarg nieograniczony 2016-05-31
ZP-011/2016 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) dostawy przetarg nieograniczony 2016-05-25
ZP-057/2016 Malowanie wybranych pomieszczeń w domach studenckich nr 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 oraz malowanie elewacji Domów Studenckich nr: 1, 9 i 11 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-07-07
ZP-037/2016 Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego dostawy przetarg nieograniczony 2016-05-31
ZP-035/2016 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2016-06-01
ZP-040/2016 Usługi pocztowe dotyczące listów usługi przetarg nieograniczony 2016-06-10
ZP-032/2016 Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych oraz wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic w budynku Collegium Minus przy ul. Fosa Staromiejska 1a w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-06-03
ZP-036/2016 Remont sal wykładowych nr V i VI oraz malowanie konstrukcji nad aulą wraz z robotami towarzyszącymi na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Gagarina 13a w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-06-03
ZP-039/2016 Dostawa komór fitotronowych dostawy przetarg nieograniczony 2016-06-06
ZP-042/2016 Dostawa urządzenia do automatycznej elektroforezy preparatywnej DNA dostawy przetarg nieograniczony 2016-06-20
ZP-052/2016 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) dostawy przetarg nieograniczony 2016-06-20
ZP-041/2016 Dostawa zamrażarki dostawy przetarg nieograniczony 2016-06-20
ZP-048/2016 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2016-06-28
DZT-01-2016 Dostawa blankietów legitymacji studenckiej ELS i legitymacji doktoranckiej ELD dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2016-06-22
PU-04/2016 Świadczenie przez Wykonawcę usług grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbywających 3 i 4-miesięczne staże zawodowe usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2016-06-22
ZP-055/2016 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2016-07-09
ZP-046/2016 Remont pionu kuchennego w Hotelu Asystenckim nr 1 oraz czterech segmentów mieszkalnych i układu samoczynnego załączania rezerwy w Hotelu Asystenckim nr 2 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-06-23
PU-08/2016 Przeprowadzenie szkolenia lotniczego dla kandydatów na operatorów bezzałogowych statków powietrznych z uprawnieniem podstawowym VLOS (operacje w zasięgu wzroku operatora) wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu państwowego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2016-06-28
ZP-053/2016 Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń GIS (Systemy Informacji Geograficznej) dla grupy studentów Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu w ramach projektu „Geokompetencje – człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój” usługi przetarg nieograniczony 2016-06-24
ZP-049/2016 Dostosowanie budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej do wymogów ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-06-28
ZP-047/2016 Dostawa suszarki laboratoryjnej, mieszadła mechanicznego z wyposażeniem oraz wagosuszarki dostawy przetarg nieograniczony 2016-06-28
ZP-056/2016 Przeprowadzenie szkolenia komputerowego z zakresu zaawansowanej pracy z użyciem danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego dla grupy studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu „Geokompetencje – człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój” usługi przetarg nieograniczony 2016-06-28
ZP-050/2016 Dostawa drukarki 3D dostawy przetarg nieograniczony 2016-06-28
ZP-065/2016 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2016-07-27
ZP-054/2016 Remont sal wykładowych nr V i VI oraz malowanie konstrukcji nad aulą wraz z robotami towarzyszącymi na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Gagarina 13a w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-07-04
ZP-051/2016 Dostawa maszyny do badań wytrzymałościowych z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2016-07-04
ZP-063/2016 Dostawa i montaż regałów metalowych przesuwanych ręcznie i elektrycznie dostawy zapytanie o cenę 2016-08-01
ZP-043/2016 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy zapytanie o cenę 2016-07-15
ZP-059/2016 Remont pionu kuchennego w Hotelu Asystenckim nr 1 oraz czterech segmentów mieszkalnych i układu samoczynnego załączania rezerwy w Hotelu Asystenckim nr 2 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-07-11
ZP-068/2016 Remont nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu przy Domu Studenckim nr 3 i 5 wraz z remontem nawierzchni dróg przy Domu Studenckim nr 7, 10 i 11 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-09-02
ZP-058/2016 Dostawa urządzenia do automatycznej elektroforezy preparatywnej DNA dostawy przetarg nieograniczony 2016-07-12
ZP-081/2016 Dostawa mikroskopu z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2016-11-08
ZP-064/2016 Dostawa samochodu 7 osobowego w ramach leasingu operacyjnego dostawy przetarg nieograniczony 2016-07-27
ZP-045/2016 Dostawa sukcesywna: zadanie 1 – artykułów papierniczo-biurowych; zadanie 2 – papieru kserograficznego, papieru foto, składanki komputerowej i folii do drukowania dostawy przetarg nieograniczony 2016-07-21
ZP-062/2016 Dostawa mebli i łóżek dostawy przetarg nieograniczony 2016-07-21
ZP-060/2016 Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej z formowaniem gradientem po stronie niskiego ciśnienia dostawy przetarg nieograniczony 2016-07-25
ZP-061/2016 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy zapytanie o cenę 2016-07-28
ZP-066/2016 Remont pionu kuchennego w Hotelu Asystenckim nr 1 oraz czterech segmentów mieszkalnych i układu samoczynnego załączania rezerwy w Hotelu Asystenckim nr 2 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-08-24
ZP-067/2016 Dostawa klastra sieciowego dostawy przetarg nieograniczony 2016-09-13
PU-013/2016 Wykonanie badania sprawozdania finansowego za lata 2016-2018 usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2016-09-12
ZP-069/2016 Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego dostawy przetarg nieograniczony 2016-10-11
ZP-044/2016 Dostawa sukcesywna środków czystości dostawy zapytanie o cenę 2016-08-11
ZP-072/2016 Dostawa sprzętu sieciowego dostawy przetarg nieograniczony 2016-10-13
ZP-077/2016 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2016-10-20
DAG/RZP-742-1/2016 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2017 roku usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2016-10-25
ZP-080/2016 Dostawa systemu nadawczo-odbiorczego do synchronizacji czasu z wykorzystaniem sieci światłowodowej dostawy przetarg nieograniczony 2016-10-26
ZP-079/2016 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2016-10-26
ZP-075/2016 Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2017 dostawy przetarg nieograniczony 2016-10-28
PU-016/2016 Zakup karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów UMK, campusu toruńskiego i campusu bydgoskiego, do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2016-11-02
ZP-078/2016 Usługi telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych usługi przetarg nieograniczony 2016-11-14
ZP-082/2016 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku usługi przetarg nieograniczony 2016-11-17
ZP-071/2016 Wymiana stolarki okiennej w budynku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2016-11-09
DAG/RZP/742/2//2016 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2017 roku usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2016-11-18
ZP-076/2016 Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych. dostawy przetarg nieograniczony 2016-11-18
ZP-084/2016 Część 1 – Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS) pojazdów mechanicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 3 – Ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych usługi przetarg nieograniczony 2016-11-30
DAG/RZP-742-3/2016 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2017 roku usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2016-12-07
ZP-085/2016 Sukcesywny zakup benzyny i oleju napędowego dostawy przetarg nieograniczony 2016-12-14
ZP-083/2016 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu w 2017 roku usługi przetarg nieograniczony 2016-12-08
BZFS-921/3/2016,64z/2016zam.706 Przygotowanie materiałów i przeprowadzenie kursu ,,Procedury prawne, techniki prawodawcze, a zarządzanie procesowe z wykorzystaniem narzędzi ICT” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2016-12-22
DAG/RZP/866/2016 Świadczeniu usług ochrony osób i mienia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2016-12-09
ZP-086/2016 Świadczenie usług w zakresie kompleksowej usługi technicznej i bieżących napraw instalacji technologicznych basenów, czyszczenie niecek basenowych Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu w 2017 roku wraz z sukcesywną dostawą chemii basenowej usługi przetarg nieograniczony 2016-12-09
BZFS-921/12/16, PU-019/2016 Przeprowadzenie dwudziestu jeden warsztatów w zakresie rozwijania kompetencji miękkich usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2016-12-20


Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 20.10.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 27.07.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 03.09.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2024 rok

Archiwum 2023 rok

Archiwum 2022 rok

Archiwum 2021 rok

Archiwum 2020 rok

Archiwum 2019 rok

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok