Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ogłoszenia

Archiwum postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim z roku 2011


Kryterium sortowania
Identyfikator postepowania Przedmiot Kategoria Tryb Data ogłoszenia
ZP-023/2011 Zbiorowe żywienie pracowników UMK i ich rodzin przebywających na wczasach w Rowach w sezonie letnim 2011 r. usługi przetarg nieograniczony 2011-02-18
ZP-020/2011 Dostawa pikosekundowego lasera strojonego do mikroskopii fluorescencyjnej dostawy przetarg nieograniczony 2011-02-15
ZP-008/2011 Dostawa wyposażenia studia nagrań dostawy przetarg nieograniczony 2011-01-18
ZP-011/2011 Dostawa zasilaczy stałoprądowych dostawy przetarg nieograniczony 2011-01-28
ZP-017/2011 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2011-02-09
ZP-003/2011 Dostawa oscyloskopu z zestawem lab. RIO do sterowania robotami i zestawem modułów uruchomieniowych DSP dostawy przetarg nieograniczony 2011-01-19
ZP-005/2011 Dostawa : Część 1 - System laserów z podwajaczem częstości, Część 2 - Laser Nd: YAG (532mm), Część 3 - Laser dużej mocy; dostawy przetarg nieograniczony 2011-01-11
ZP-012/2011 Remont pomieszczeń w budynku A w Ośrodku Wypoczynkowym w Rowach przy ul. Kościelnej 10 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-01-21
ZP-002/2011 Dostawa bezprzewodowych punktów dostępowych. dostawy przetarg nieograniczony 2011-01-07
ZP-015/2011 Dostawa : Część 1 - spektrofotometr UV-VIS; Część 2 - Komora laminarna, Dygestorium ceramiczne, Dygestorium ceramiczne z szafką wentylowaną; Część 3 - Chłodziarka laboratoryjna (2 szt.), Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa. dostawy przetarg nieograniczony 2011-02-11
ZP-004/2011 Świadczenie na rzecz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kampus toruński) usług asystenckich oraz usług asystenckich wraz z przewozem osób usługi przetarg nieograniczony 2011-01-07
ZP-022/2011 Remont pomieszczeń w pawilonie hotelowym oraz dachu nad pawilonem magazynowym w Ośrodku Wypoczynkowym w Bachotku roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-02-16
ZP-026/2011 Dostawa sukcesywna druków akcydensowych dotyczących przebiegu oraz ukończenia studiów dostawy przetarg nieograniczony 2011-03-01
ZP-201-2010 Świadczenie usług dostęp do Ogólnopolskiej Sieci Optycznej PIONIER usługi zamówienie z wolnej ręki 2011-01-12
ZP-044/2011 Świadczenie usług sprzątania w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Grudziądzu w okresie od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku usługi przetarg nieograniczony 2011-05-09
ZP-035/2011 Dostawa sukcesywna materiałów remontowo-budowlanych dostawy zapytanie o cenę 2011-04-21
ZP-006/2011 Dostawa sprzętu projekcyjnego, kopiującego i fotograficznego dostawy przetarg nieograniczony 2011-01-17
ZP-010/2011 Najem maszyn produkcyjnych do druku cyfrowego kolorowego i czarno-białego dostawy przetarg nieograniczony 2011-01-19
ZP-001/2011 Obsługa techniczno-informatyczna maszyn do druku cyfrowego usługi przetarg nieograniczony 2011-01-20
ZP-007/2011 Dostawa szerokopasmowego spektrometru z szybką transformacją fouriera - zestaw oraz systemu cyfrowych konwerterów wideo do obserwacji radioastronomicznych, DBBC dostawy przetarg nieograniczony 2011-01-20
ZP-013/2011 Dostawa generatora rtg z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2011-02-01
ZP-014/2011 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2011-02-03
ZP-009/2011 Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-02-09
ZP-016/2011 dostawa oprogramowania wraz z udzieleniem licencji oraz dostawą nośników z wersjami instalacyjnymi do wskazanych pozycji zamówienia dostawy przetarg nieograniczony 2011-02-09
ZP-018/2011 Dostawa systemu detekcji: spektrografu, kamery CCD, drobnego osprzętu dostawy przetarg nieograniczony 2011-02-11
ZP-027/2011 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2011-03-02
ZP-024/2011 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2011-02-22
Konkurs KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU usługi konkurs 2011-03-01
ZP-019/2011 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy zapytanie o cenę 2011-03-04
ZP-025/2011 Dostawa mebli: Część 1 - meble laboratoryjne; Część 2 - meble biurowe; Część 3 - meble metalowe. dostawy przetarg nieograniczony 2011-03-09
ZP-028/2011 Dostawa sukcesywna tuszów, tonerów, taśm do drukarek i faxów dostawy przetarg nieograniczony 2011-03-09
ZP-029/2011 Świadczenie usług przewozowych autokarami; Część 1 - przewozy krajowe; Część 2 - przewóz zagraniczny (Ankara, Turcja). usługi przetarg nieograniczony 2011-03-15
ZP-093/2010 Dostawa - Automatyczny czytnik stymulowanej luminescencji do datowania i dozymetrii retrospektywnej (głowica i czytnik). dostawy zamówienie z wolnej ręki 2011-04-11
ZP-032/2011 Remont pomieszczeń w Internacie Gimnazjum i Liceum Akademickiego, i Hotelu Uniwersyteckim przy Szosie Chełmińskiej 83 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-03-22
ZP-030/2011 Dostawa wyposażenia Pracowni Modelowania Komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2011-03-17
ZP-036/2011 Dostawa - Część 1: Zestaw do fotografowania i dokumentacji żeli; Część 2: spektrofotometr UV-VIS; Część 3: Stół optyczny. dostawy przetarg nieograniczony 2011-03-29
ZP-031/2011 Remont sal lekcyjnych i wykonanie klimatyzacji w auli budynku Gimnazjum i Liceum Akademickiego przy Szosie Chełmińskiej 83 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-03-17
ZP-038/2011 Dostawa sprzętu komputerowego i laboratoryjnego dostawy przetarg nieograniczony 2011-03-30
ZP-037/2011 Dostawa precyzyjnej maszyny cyfrowej do obróbki elementów optyczno-mechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2011-03-30
ZP-085/2011 Dostawa: Część 1 - detektora i celi pomiarowej do chromatografu Agilent; Część 2 - aparatu do izotachoforezy kapilarnej. dostawy przetarg nieograniczony 2011-08-04
ZP-042/2011 Dostawa sukcesywna środków czystości dostawy zapytanie o cenę 2011-05-18
ZP-043/2011 Dostawa sprzętu projekcyjnego, kopiującego i fotograficznego dostawy przetarg nieograniczony 2011-04-18
ZP-046/2011 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu usługi przetarg nieograniczony 2011-05-20
ZP-041/2011 Dostawa mebli laboratoryjnych dostawy przetarg nieograniczony 2011-04-13
ZP-069/2011 Wykonanie remontu pomieszczeń w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców w budynku WBiNoZ przy ul. Gagarina 9 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-06-30
ZP-047/2011 Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Zakładu Fizyki Medycznej przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-05-05
ZP-049/2011 Dostawa mebli biurowych dostawy przetarg nieograniczony 2011-04-21
ZP-051/2011 Remont pomieszczeń studenckich oraz wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania w budynku Domu Studenckiego nr 7 przy ul. Gagarina 19 w Toruniu - strona północna. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-05-06
ZP-059/2011 Dostawa sprzętu elektronicznego i pozostałego na potrzeby realizacji Collegium Humanisticum UMK w Toruniu dostawy przetarg nieograniczony 2011-05-06
ZP-060/2011 Dostawa urządzeń i elementów do sieci internetowej na potrzeby realizacji Collegium Humanisticum UMK w Toruniu dostawy przetarg nieograniczony 2011-05-11
ZP-057/2011 Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego dostawy przetarg nieograniczony 2011-05-12
ZP-033/2011 System obsługi Uczelni HMS usługi zamówienie z wolnej ręki 2011-06-01
ZP-054/2011 Dostawa blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej dostawy przetarg nieograniczony 2011-05-19
ZP-061/2011 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2011-05-19
ZP-063/2011 Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z wykonaniem kolorystyki Domu Studenckiego nr 9 przy ul. Gagarina 21 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-05-31
ZP-045/2011 Dostawa zestawu do kształtowania frontów falowych wiązek laserowych z osprzętem optomechanicznym i elektrooptycznym dostawy przetarg nieograniczony 2011-05-16
ZP-062/2011 Wyposażenie trzech pracowni komputerowych do nauki języków obcych na potrzeby realizacji Collegium Humanisticum UMK w Toruniu dostawy przetarg nieograniczony 2011-05-20
ZP-050/2011 Dostawa Część 1: Zestaw do odparowywania Część 2: Źródło jonów CI do spektrometru TruTOF dostawy przetarg nieograniczony 2011-05-20
ZP-056/2011 Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z zakresu rozwijania kompetencji miękkich u studentów i absolwentów Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Matematyki i Informatyki usługi przetarg ograniczony 2011-06-14
ZP-021/2011 Przedłużenie licencji i asysty technicznej na system biblioteczny Horizon usługi zamówienie z wolnej ręki 2011-05-25
ZP-065/2011 Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wykonanie kolorystyki Domu Studenckiego nr 2 przy ul. Mickiewicza 6/8 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-06-06
ZP-052/2011 Dostawa wyposażenia stanowisk do badań PAS i radiometrycznych dostawy przetarg nieograniczony 2011-05-25
ZP-053/2011 Dostawa zestawu urządzeń i elementów opto- elektro- mechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2011-05-25
ZP-039/2011 Świadczenie całodziennego żywienia dla pracowników UMK i ich rodzin przebywających na wczasach w Bachotku w sezonie letnim 2011 r. usługi zamówienie z wolnej ręki 2011-05-30
ZP-055/2011 Dostawa : Część 1 - urządzeń próżniowych Część 2 - obiektywu mikroskopowego i zestawu do mikroskopii dostawy przetarg nieograniczony 2011-05-27
ZP-048/2011 Modernizacja sal audytoryjnych nr 3 i 4 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Gagarina 13a w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-05-27
ZP-064/2011 Budowa traktów światłowodowych dla dwóch lokalizacji: ul. Sienkiewicza i ul. Legionów/Dekerta w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-06-21
ZP-068/2011 Wykonanie robót malarskich w wybranych pomieszczeniach w Domach Studenckich nr 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 na Osiedlu Centrum i Osiedlu Bielany w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-06-07
ZP-066/2011 Dostawa sukcesywna: Zadanie 1 - artykułów papierniczo-biurowych; Zadanie 2 - papieru kserograficznego, papieru foto, składanki komputerowej i folii do drukowania. dostawy przetarg nieograniczony 2011-06-08
ZP-095/2011 Dostawa mebli biurowych: Część 1 - Meble biurowe i krzesła Część 2 - Tapczany dostawy przetarg nieograniczony 2011-08-12
ZP-071/2011 Monitorowanie instalacji sygnalizacji pożaru, wraz z automatycznym przekazaniem sygnału alarmu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu usługi przetarg nieograniczony 2011-06-16
ZP-070/2011 Wykonanie remontu pomieszczeń studenckich na VI, VII i VIII piętrze i remontu pomieszczeń piwnicznych w budynku Domu Studenckiego nr 11 przy ul. Gagarina 33 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-06-10
ZP-106/2011 Dostawa i instalacja przystawki spektrometrycznej do czytnika RisØ - modułu do optycznej stymulacji luminescencji w reżimie ciągłej zmiany energii stymulacji dostawy przetarg nieograniczony 2011-09-19
ZP-058/2011 Dostawa sukcesywna sprzętu do utrzymania czystości dostawy zapytanie o cenę 2011-06-16
ZP-073/2011 Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego dostawy przetarg nieograniczony 2011-06-28
ZP-075/2011 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2011-06-17
ZP-078/2011 Dostawa oprogramowania, licencji edukacyjnych na oprogramowanie i systemów operacyjnych dostawy przetarg nieograniczony 2011-07-08
ZP-067/2011 Dostawa sukcesywna materiałów wodno-kanalizacyjnych dostawy zapytanie o cenę 2011-06-24
ZP-076/2011 Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji Collegium Humanisticum UMK w Toruniu - System monitoringu dostawy przetarg nieograniczony 2011-06-22
ZP-072/2011 Dostosowanie budynku do wymogów ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu - ETAP 2. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-06-28
ZP-077/2011 Dostawa sprzętu komputerowego i laboratoryjnego dostawy przetarg nieograniczony 2011-06-30
ZP-082/2011 Dostawa sprzętu meteorologicznego dostawy przetarg nieograniczony 2011-07-07
ZP-080/2011 Dostawa sprzętu projekcyjnego, kopiującego i fotograficznego dostawy przetarg nieograniczony 2011-07-06
ZP-089/2011 Dostawa sprzętu komputerowego i laboratoryjnego dostawy przetarg nieograniczony 2011-08-09
ZP-087/2011 Dostawa siatek dyfrakcyjnych dostawy przetarg nieograniczony 2011-07-29
ZP-074/2011 Dostawa sukcesywną nośników danych i akcesoriów komputerowych dostawy zapytanie o cenę 2011-07-08
ZP-083/2011 Dostawa i montaż platformy przyschodowej wraz z wykonaniem toru jazdy w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-07-11
ZP-084/2011 Remont łazienek damskich na parterze i pierwszym piętrze od strony ul. Legionów w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-07-14
ZP-143/2011 Część 1 - dostawa i instalacja zasilaczy awaryjnych; Część 2 - dostawa zaawansowanego zestawu do akwizycji i synchronizacji sygnałów dostawy przetarg nieograniczony 2011-12-09
ZP-116/2011 Część 1 - usługa usuwania śniegu z dachów oraz śniegu i lodu z rynien budynków uniwersyteckich w sezonie zimowym 2011/2012; Część 2 - usługa usuwania śniegu z dachów po każdorazowej decyzji inspektora nadzoru budowlanego. usługi przetarg nieograniczony 2011-09-30
ZP-081/2011 Dostawa elementów optycznych, mechanicznych i montażowych dostawy przetarg nieograniczony 2011-07-29
ZP-079/2011 Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących dostawy przetarg nieograniczony 2011-07-18
ZP-086/2011 Dostawa oprogramowania dostawy przetarg nieograniczony 2011-07-22
ZP-097/2011 Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi przetarg nieograniczony 2011-08-16
ZP-092/2011 Remont dachu na budynku Gimnazjum i Liceum Akademickiego przy ul. Szosa Chełmińska 83 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-08-03
ZP-094/2011 Rozbudowa Studenckiego Klubu Pracy Twórczej OD NOWA - sala widowiskowa przy ul. Gagarina 37a w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-08-12
ZP-090/2011 Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji Collegium Humanisticum UMK w Toruniu - system AV w pomieszczeniach dostawy przetarg nieograniczony 2011-08-04
ZP-093/2011 Remont dachu na budynku Internatu Gimnazjum i Liceum Akademickiego i Hotelu Uniwersyteckiego przy ul. Szosa Chełmińska 83 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-08-04
ZP-091/2011 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2011-08-09
ZP-118/2011 Dostarczanie gazet, czasopism krajowych oraz dzienników urzędowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku dostawy przetarg nieograniczony 2011-10-06
ZP-099/2011 Część 1 - dostawa i instalacja mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem; / Część 2 - dostawa laserów światłowodowych; dostawy przetarg nieograniczony 2011-08-23
ZP-098/2011 Dostawa systemu bramek antykradzieżowych dostawy przetarg nieograniczony 2011-08-17
ZP-101/2011 Dostawa i montaż regałów metalowych przesuwanych ręcznie i elektrycznie dostawy przetarg nieograniczony 2011-08-25
ZP-104/2011 Remont dachu na budynku Internatu Gimnazjum i Liceum Akademickiego - segment C przy Szosie Chełmińskiej 83 A w Toruniu oraz remont dachu na budynku Gimnazjum i Liceum Akademickiego - segment A przy Szosie Chełmińskiej 83 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-09-01
ZP-100/2011 Kampania reklamowa projektu pn. ”Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu” dostawy przetarg nieograniczony 2011-08-23
ZP-102/2011 Dostawa sprzętu projekcyjnego, kopiującego, fotograficznego i laboratoryjnego dostawy przetarg nieograniczony 2011-08-30
ZP-105/2011 Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych, online oraz baz elektronicznych do Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 2012 r. dostawy przetarg nieograniczony 2011-09-30
ZP-103/2011 Druk książek (1 tytuł w trzech tomach) usługi zapytanie o cenę 2011-09-02
ZP-107/2011 Dostawa sukcesywna mebli biurowych dostawy przetarg nieograniczony 2011-09-09
ZP-109/2011 Druk książek (1 tytuł w trzech tomach) usługi zapytanie o cenę 2011-09-09
ZP-110/2011 Remont połaci dachu na budynku Domu Studenckiego nr 3 przy ul. Moniuszki 16/20 oraz roboty budowlane w 6-ciu kabinach prysznicowych w Domu Studenckim nr 2 przy ul. Mickiewicza 6/8 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-09-07
ZP-115/2011 Świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu, błota pośniegowego i ślizgawicy z chodników, dróg i parkingów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w sezonie zimowym 2011/2012 oraz usługa pozamiatania i wywiezienia piasku po sezonie poza tereny Zamawiającego, od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2012 r. usługi przetarg nieograniczony 2011-09-22
ZP-112/2011 Dostawa 1.190 sztuk paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników UMK dostawy przetarg nieograniczony 2011-09-16
ZP-111/2011 Budowa linii optotelekomunikacyjnej MSK TORMAN w projektowanej i istniejącej kanalizacji kablowej UMK i TP SA w relacji Interdyscyplinarnej Centrum Nowoczesnych Technologii przy ul. Gagarina 7 (ul. Wileńska) - Instytut Archeologii UMK przy ul. Szosa Bydgoska 44/48 w Toruniu oraz Budowa kabla światłowodowego OTK w istniejącej kanalizacji kablowej TP SA na odcinku od budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy Placu Św. Katarzyny 9 do budynku Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika (CAMK) przy ul. Rabiańskiej 8 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2011-09-12
ZP-108/2011 Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych dostawy przetarg nieograniczony 2011-09-12
ZP-114/2011 Dostawa oprogramowania dostawy przetarg nieograniczony 2011-09-14
ZP-120/2011 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu ”Dobre prawo-sprawne rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2011-10-05
ZP-122/2011 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2011-10-07
ZP-113/2011 Dostawa i instalacja czytnika płytek dostawy przetarg nieograniczony 2011-10-04
ZP-123/2011 Dostawę oprogramowania dostawy przetarg nieograniczony 2011-10-06
ZP-133/2011 Świadczenie usług kompleksowej gimnastyki na łóżkach izokinetycznych usługi przetarg nieograniczony 2011-11-10
ZP-126/2011 Dostawa tapczanów dostawy przetarg nieograniczony 2011-10-19
ZP-124/2011 Zakup karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów UMK do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych usługi przetarg nieograniczony 2011-10-18
ZP-125/2011 Dostawa sprzętu dla niepełnosprawnych dostawy przetarg nieograniczony 2011-10-19
ZP-128/2011 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2011-10-24
ZP-130/2011 Dostawa mebli: Część 1 - Meble biurowe i krzesła Część 2 - Dostawa i montaż regałów metalowych przesuwanych elektrycznie dostawy przetarg nieograniczony 2011-10-27
ZP-127/2011 Dostawa wyposażenia studia nagrań dostawy przetarg nieograniczony 2011-10-25
ZP-119/2011 Wykonanie analiz geochemicznych próbek nieskonsolidowanego osadu jeziornego usługi przetarg nieograniczony 2011-11-02
ZP-131/2011 Dostawa oprogramowania, licencji edukacyjnych na oprogramowanie i systemów operacyjnych dostawy przetarg nieograniczony 2011-10-28
ZP-132/2011 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu -Dobre prawo-sprawne rządzenie- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2011-10-28
ZP-117/2011 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej usługi przetarg nieograniczony 2011-11-08
ZP-121/2011 Świadczenie usług pralniczych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku usługi zapytanie o cenę 2011-11-03
ZP-139/2011 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2012 oraz Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UMK w Grudziądzu w latach 2012-2013 usługi zapytanie o cenę 2011-12-31
ZP-129/2011 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uczelni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku usługi przetarg nieograniczony 2011-11-14
ZP-135/2011 Dostawa i instalacja analizatora termicznego dostawy przetarg nieograniczony 2011-11-18
ZP-138/2011 Wykonanie analiz geochemicznych próbek nieskonsolidowanego osadu jeziornego usługi przetarg nieograniczony 2011-11-30
ZP-142/2011 Ubezpieczenie: Część 1 - majątkowe, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku; Część 2 - jachtu motorowego typu VOYAGER B ”Profesor Mikulski” w okresie od 11 lipca 2012 roku do 10 lipca 2013 roku. usługi zapytanie o cenę 2011-12-20
ZP-141/2011 Dostawa mebli: Część 1 - Meble biurowe i krzesła; Część 2 - Meble laboratoryjne. dostawy przetarg nieograniczony 2011-12-08
ZP-140/2011 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Collegium Humanisticum dostawy przetarg nieograniczony 2011-12-02
ZP-137/2011 Dostawa sprzętu projekcyjnego, kopiującego i fotograficznego dostawy przetarg nieograniczony 2011-12-02
ZP-136/2011 Dostawa wyposażenia do mikroskopu Nikon Eclipse TS100 dostawy przetarg nieograniczony 2011-11-25
ZP-144/2011 Świadczenie usług asystenckich oraz usług asystenckich obejmujących przewóz osób na rzecz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi przetarg nieograniczony 2011-12-21


Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 20.10.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 27.07.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 03.09.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2024 rok

Archiwum 2023 rok

Archiwum 2022 rok

Archiwum 2021 rok

Archiwum 2020 rok

Archiwum 2019 rok

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2010 rok