Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ogłoszenia

Archiwum postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim z roku 2021


Kryterium sortowania
Identyfikator postepowania Przedmiot Kategoria Tryb Data ogłoszenia
90-DZP.261.62.2021 Dostawa modulatorów akustooptycznych dostawy przetarg nieograniczony 2021-08-09
90-DZP.261.80.2021 Dostawa elementów optycznych i optomechanicznych. dostawy przetarg nieograniczony 2021-09-21
PU-003.2021 Przeprowadzenie w trybie zdalnym szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji miękkich; szkoleń w zakresie podnoszenia kompetencji twardych oraz szkoleń pn. „Akademia Zarządzania” z zakresu podnoszenia kompetencji kierowniczych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-04-07
ZP-241.2020 Roboty budowlane w wybranych obiektach UMK w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2021-01-30
90-DZP.261.27.2021 Przeprowadzenie w trybie zdalnym szkolenia pt. „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym” dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2021-04-16
90.DA-G.265.37.2020.AŚ Świadczenie usług porządkowych: mycie okien metodą tradycyjną, mycie okien metodą alpinistyczną, czyszczenie wykładzin dywanowych, czyszczenie i konserwacja wykładzin PCV i tarketu oraz czyszczenie i konserwacja posadzki kamiennej w obiektach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2021 roku. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-01-05
ZP-227.2020 Dostawa rezonansu magnetycznego z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2021-01-05
90-DZP.261.13.2021 Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego – etap II – dokończenie robót. roboty budowlane tryb podstawowy 2021-02-23
90-DZP.261.12.2021 Dostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu Sindbad dostawy przetarg nieograniczony 2021-03-16
90-DPI/2021/1 Stworzenie 12 filmów - programów publicystycznych, których bohaterami będą wybrani pracownicy, studenci, absolwenci lub doktoranci UMK, promujących Uniwersytet jako przestrzeń międzynarodowej i międzykulturowej współpracy i tworzących cykl pn. „Come 2 Study”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-02-11
90-DZP.261.96.2021 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu w 2022 roku usługi przetarg nieograniczony 2021-11-15
90-DZP.261.7.2021 Dostawa wyposażenia sal operacyjnych. dostawy przetarg nieograniczony 2021-02-17
90-DZP.261.4.2021 Dostawa wnęki optycznej. dostawy przetarg nieograniczony 2021-02-17
90-DZP.261.2.2021 Dostawa: Część 1 zamówienia: zestawu specjalnie dedykowanego badaniom pacjentów z zaburzeniami świadomości z kontrolerem służącym do generowania i rejestrowania sygnałów wyzwalających z dodatkowymi elektrodami i czepkami, Część 2 zamówienia: systemu interfejsu mózg-komputer (BCI) do rehabilitacji po wybudzeniu i po udarach z dodatkowymi elektrodami i czepkami dostawy przetarg nieograniczony 2021-02-22
90-DZP.261.6.2021 Dostawa przestrajalnego źródła światła laserowego. dostawy przetarg nieograniczony 2021-02-26
90-DZP.261.8.2021 Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy Master Agreement nr 4100021400 zawartej dnia 22.09.2015 r. pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie w zakresie sukcesywnych dostaw na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie objęte programem licencjonowania Microsoft Products and Services Agreement. dostawy tryb podstawowy 2021-02-23
90-DZP.261.43.2021 Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków dydaktycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska/Okrężna w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2021-05-26
90-DZP.261.9.2021 Dostawa rezonansu magnetycznego z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2021-02-26
90-DPI/2021/2 Produkcja 9 filmów (8 animowanych, 1 w formie reportażu) promujących wypracowane w projekcie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” modele kooperacji oraz korzyści z przeprowadzenia projektu. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-03-03
90-DZP.261.14.2021 Dostawa: Część 1 zamówienia: układu liniowego MALDI; Część 2 zamówienia: chromatografu gazowego dostawy tryb podstawowy 2021-03-03
90-DZP.261.18.2021 Dostawa eye trackera mobilnego z oprogramowaniem dostawy tryb podstawowy 2021-03-09
90-DZP.261.5.2021 Dostawa komory do pracy w kontrolowanych warunkach dostawy tryb podstawowy 2021-03-09
90-ZAGOL1.262.17.2021 Organizacja konferencji Sympozjum Polarne w dniach 17-20 listopada 2021 r. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-08-18
90-DZP.261.1.2021 Dostawa ultraczułej kamery dostawy przetarg nieograniczony 2021-03-12
90-DZP.261.21.2021 Dostawa: Część 1 zamówienia: platformy przesuwnej, Część 2 zamówienia: odstępnika ULE dostawy przetarg nieograniczony 2021-04-07
90-DZP.261.16.2021 Roboty budowlane w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym UMK w Bachotku. roboty budowlane tryb podstawowy 2021-03-16
90-DZP.261.11.2021 Dostawa stołu operacyjnego dla koni. dostawy przetarg nieograniczony 2021-03-24
90-DZP.261.15.2021 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych. dostawy przetarg nieograniczony 2021-03-19
DAN-ZO/055/2021 Dostawa i instalacja syntezatora mikrofalowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-03-19
90-ZAGOL1.262.12.2021 Organizacja konferencji Sympozjum Polarne usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-03-19
90-DZP.261.3.2021 Dostawa elementów optomechanicznych oraz jednoosiowego manipulatora piezoelektrycznego dostawy przetarg nieograniczony 2021-03-22
90-DZP.261.22.2021 Dostawa: w części 1 – miernika ciśnienia, w części 2 – zaworów próżniowych kątowych. dostawy przetarg nieograniczony 2021-03-30
90-DZP.261.23.2021 Budowa kompleksu budynków Centrum Nauk Technicznych oraz budynku Magazynowo-Warsztatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Okrężnej/Wileńskiej w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2021-03-25
90-ZAGOL1.262.13.2021 Część 1 - wykonanie weryfikacji językowej przez native speakera, tekstów anglojęzycznych z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, ekonomii i socjologii, przygotowanych do druku w czasopiśmie ”Bulletin of Geography. Socio-economic Series”; Część 2 - wykonanie weryfikacji językowej przez native speakera, tekstów anglojęzycznych z zakresu geografii fizycznej, przygotowanych do druku w czasopiśmie ”Bulletin of Geography. Physical Geography Series”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-03-26
90-DZP.261.19.2021 Dostawa stanowiska badawczego z modułami ruchu liniowego. dostawy przetarg nieograniczony 2021-04-02
DAN-ZO/58/2021 Dostawa i instalacja spektrofotometru. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-04-02
DAN-ZO/795/2021 Dostawa i instalacja kalorymetru. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-04-06
90-DZP.261.24.2021 Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach uniwersyteckich usługi tryb podstawowy 2021-04-09
90-DZP.261.17.2021 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2021-04-13
90-DZP.261.28.2021 Dostawa: Część 1 zamówienia: zestawu specjalnie dedykowanego badaniom pacjentów z zaburzeniami świadomości z kontrolerem służącym do generowania i rejestrowania sygnałów wyzwalających z dodatkowymi elektrodami i czepkami, Część 2 zamówienia: systemu interfejsu mózg-komputer (BCI) do rehabilitacji po wybudzeniu i po udarach z dodatkowymi elektrodami i czepkami. dostawy przetarg nieograniczony 2021-04-21
90-DZP.261.26.2021 Dostawa wyposażenia sali sekcyjnej w Centrum Medycyny Weterynaryjnej dostawy tryb podstawowy 2021-04-20
90-DZP.261.30.2021 Dostawa komory do pracy w kontrolowanych warunkach dostawy tryb podstawowy 2021-04-28
DAN-ZO/81/2021 Dostawa serwera dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-04-22
90-DZP.261.32.2021 Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków dydaktycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska/Okrężna w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2021-05-26
90-DZP.261.25.2021 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2021-04-27
90-DZP.261.31.2021 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2021-04-27
90-DIN.079.31.2021 Likwidacja wilgoci w pomieszczeniach piwnicy budynku Collegium Maximum UMK w Toruniu przy ul. Plac Rapackiego 1. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-05-21
90-DZP.261.54.2021 Dostawa: Cz. 1 – modulatorów elektrooptycznych do laserów na długość fali 1542 nm; Cz. 2 – modulatora elektrooptycznego do laserów na długość fali 1062 nm dostawy przetarg nieograniczony 2021-07-14
90-DZP.261.49.2021 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2021-06-22
DAN-ZO/96-97/2021 Dostawa dwóch układów dydaktycznych: do badań mikroskopii optycznej i do badań optyki fourierowskiej dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-05-04
90-DZT.262.1.2021 Dostawa sukcesywna odzieży roboczej i ochronnej. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-06-15
90-DZP.261.33.2021 Dostawa multispecjalistycznego systemu dla laparoskopii, artroskopii i giętkiej endoskopii dla małych i dużych zwierząt. dostawy przetarg nieograniczony 2021-05-04
90-DIN.079.23.2021 Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Coll. Minus przy ul. Fosa Staromiejska 1A w Toruniu- kontynuacja. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-05-04
90-DIN.079.24.2021 Remont 11 pokoi polegający na malowaniu i wymianie wykładziny w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Gagarina 13a w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-05-05
0801150019/2021/0001 „Wykonanie tłumaczeń i weryfikacja tłumaczeń pisemnych tekstów z języka polskiego na język: francuski, hiszpański, portugalski, rumuński i turecki”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-05-13
DAN-ZO/127/2021 Dostawa i instalacja spektrofotometru UV-VIS z kulą całkującą. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-05-06
DAN-ZO/032/2021 Dostawa i instalacja układu kontroli plazmy (elipsometru spektroskopowego z wyposażeniem). dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-05-06
90-DZP.261.35.2021 Roboty budowlane związane z budynkiem Instytutu Fizyki. roboty budowlane tryb podstawowy 2021-05-06
90-DZP.261.59.2021 Dostawa zestawu aparatów USG do badania małych i dużych zwierząt dostawy przetarg nieograniczony 2021-07-26
90-DPI/2021/3 Zaprojektowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej, zachęcającej kandydatów do studiowania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-05-14
90-DIN.079.32.2021 Remont dachu w nowej części budynku Klubu „Od Nowa” przy ul. Gagarina 37a w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-05-20
90-ZAGOL1.262.20.2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego PUPZ kategorii I oraz odpadów weterynaryjnych o kodach 18 02 01, 18 02 02*, 18 02 03. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-08-31
90-DIN.079.34.2021 Opracowanie projektu - dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę windy zewnętrznej dostawionej do istniejącego budynku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-05-21
90-DIN.079.29.2021 Wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych na terenie Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-05-20
90-DIN.079.35.2021 Wymiana małej windy osobowej w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK przy ul. Gagarina 13 w Toruniu. Dostosowanie urządzenia do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-05-21
DAN-ZO/107/2021 Dostawa edukacyjnego mikroskopu sił atomowych. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-05-21
90-DIN.079.28.2021 Remont nawierzchni drogi przy Domu Studenckim nr 12 przy ul. Reja 25 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-05-20
90-DZP.261.34.2021 Roboty budowlane związane z montażem układu klimatyzacji. roboty budowlane tryb podstawowy 2021-05-20
90-DZP.261.29.2021 Dostawa: Część 1 zamówienia: oscyloskopów; Część 2 zamówienia: generatorów do 200 MHz; Część 3 zamówienia: multimetrów; Część 4 zamówienia: analizatorów widma RF; Część 5 zamówienia: generatora 1 GHz. dostawy przetarg nieograniczony 2021-06-01
90-DZP.261.37.2021 Wykonanie robót budowlanych wraz z wymianą wyposażenia w kostce C7 na Wydziale Chemii UMK w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2021-05-27
90-DZP.261.47.2021 Modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej przy budynkach Wydziału Chemii przy ul. Gagarina 7 w Toruniu - I etap. roboty budowlane tryb podstawowy 2021-06-08
90-DZP.261.39.2021 Remont części pomieszczeń Katedry Mechaniki Kwantowej w Instytucie Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2021-05-27
90-DZP.261.40.2021 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu „Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań TRIZ” dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2021-05-27
90-DZP.261.36.2021 Wykonanie Systemu Akwizycji Danych Medycznych usługi tryb podstawowy 2021-05-28
90.DAG.262.3.2021.EM Świadczenie usługi odpłatnego/bezpłatnego/płatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz trwałego usunięcia danych z nośników magnetycznych i ich utylizacja. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-05-31
90-DZP.261.46.2021 Remont i przebudowa łazienek oraz remont korytarzy, klatki schodowej, maszynowni i pralni w Domu Studenckim nr 9 przy ul. Gagarina 21 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2021-05-31
90-ZAGOL1.262.15.2021 Świadczenie usługi zakupu i przygotowania zimnego bufetu dla uczestników projektu „Biologia na wyciągnięcie ręki” (POWR.03.01.00-00-T063/18) – uczniów klas I-III LO szkół średnich, którzy będą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych prowadzonych dla nich w semestrze letnim. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-06-07
90-DZP.261.41.2021 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2021-06-01
90-DIN.079.37.2021 Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Coll. Minus przy ul. Fosa Staromiejska 1A w Toruniu - kontynuacja. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-06-02
90-DIN.079.36.2021 Remont dachu w nowej części budynku Klubu „Od Nowa” przy ul. Gagarina 37a w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-06-02
90-DZP.261.45.2021 Remont toalet na Wydziale Chemii. roboty budowlane tryb podstawowy 2021-06-02
90-DZP.261.57.2021 Dostawa sorptomatu. dostawy tryb podstawowy 2021-07-09
90-DIN.079.39.2021 Opracowanie projektu - dokumentacji budowlano-wykonawczej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych wewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego w budynku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-06-08
90-DIN.079.54.2021 Wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych polegających na malowaniu wybranych pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-06-30
90-DZT.262.3.2021 Dostawa foliarki. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-06-16
90-DZP.261.44.2021 Dostawa wyposażenia pracowni RTG dla dużych zwierząt. dostawy przetarg nieograniczony 2021-06-15
90-DIN.079.43.2021 Roboty budowlane wraz z wymianą wyposażenia w laboratorium 119A na Wydziale Chemii UMK w Toruniu: 1. Prace konserwacyjne w laboratorium 119 A polegające na wymianie sufitu podwieszanego, wykładziny PCV, naprawie ubytków w tynkach i malowaniu ścian oraz 2. Wymiana wyposażenia sal dydaktycznych laboratorium 119A, w tym wymiana stołów laboratoryjnych i dygestorium roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-06-15
90-DZT.262.2.2021 Dostawa mebli biurowych i krzeseł. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-06-15
90-DZP.261.52.2021 Świadczenie usług pocztowych usługi tryb podstawowy 2021-06-16
90-DIN.079.46.2021 Opracowanie projektu - dokumentacji budowlano-wykonawczej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych wewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego w budynku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-06-17
DAN-ZO/150/2021 Dostawa i instalacja liofilizatora. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-06-18
90-DZP.261.58.2021 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych. dostawy przetarg nieograniczony 2021-06-30
90-DZP.261.38.2021 Dostawa wyposażenia pracowni RTG dla małych zwierząt dostawy tryb podstawowy 2021-06-18
90-DIN.079.47.2021 Prace malarskie w wybranych pomieszczeniach w Domach Studenckich Osiedla „A”. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-06-18
90-DIN.079.48.2021 Prace malarskie w wybranych pomieszczeniach w Domach Studenckich Osiedla „B”. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-06-18
DAN-ZO/180/2021 Dostawa detektora LIF (Laser Induced Fluorescence). dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-06-23
90-DZP.261.51.2021 Konserwacja bieżąca elewacji zachodniej, północnej i wnętrza dziedzińców budynku Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2021-06-23
90-DZP.261.48.2021 Dostawa wzmacniaczy dystrybucyjnych dostawy przetarg nieograniczony 2021-07-02
90-DIN.079.58.2021 Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu układów klimatyzacji przystosowanych do pracy w pomieszczeniach technicznych w serwerowni obliczeniowej w budynku COK ul. Grudziądzka 5-7 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-07-02
90-DIN.079.63.2021 Roboty budowlane polegające na montażu układów klimatyzacji typu split w pomieszczeniach PAI w budynku Wydziału Chemii UMK ul. Gagarina 7 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-07-02
90-DIN.079.60.2021 Wymiana stolarki okiennej w wybranych pomieszczeniach budynku Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-07-02
90-DZP.261.42.2021 Dostawa energii elektrycznej dostawy przetarg nieograniczony 2021-07-05
90-ZAGOL1.262.16.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna zwierząt doświadczalnych (króliki, świnki morskie) na potrzeby wykonania usługi badawczej. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-07-07
90-DZP.261.55.2021 Roboty budowlane związane z budynkiem Instytutu Fizyki. roboty budowlane tryb podstawowy 2021-07-05
90-DZP.261.56.2021 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2021-07-19
90-DZP.261.50.2021 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Krzemienieckiej w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2021-07-12
90-DZP.261.63.2021 Konserwacja bieżąca elewacji zachodniej, północnej i wnętrza dziedzińców budynku Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2021-07-15
90-DZP.261.65.2021 Remont elewacji budynku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu - I etap roboty budowlane tryb podstawowy 2021-07-29
90-DZP.261.64.2021 Dostawa wyposażenia sterylizatorni w Centrum Medycyny Weterynaryjnej. dostawy tryb podstawowy 2021-07-29
90-DZP.261.60.2021 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) dostawy tryb podstawowy 2021-07-20
45-CPATT/22/2021 Kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-07-23
90-DZP.261.61.2021 Dostawa elementów optycznych i optomechanicznych. dostawy przetarg nieograniczony 2021-07-27
90-DZP.261.66.2021 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2021-08-09
90-DIN.079.71.2021 Montaż drzwi spełniających wymagania ewakuacyjne w budynku Klubu „Od Nowa” przy ul. Gagarina 37a w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-08-13
90-DIN.079.72.2021 Montaż układów klimatyzacji typu split przystosowanych do pracy w pomieszczeniach w pomieszczeniach zegara optycznego budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu ul. Grudziądzkiej 5-7 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-08-13
90-DIN.079.74.2021 Remont schodów wewnątrz budynku i malowanie klatki schodowej w budynku w budynku Terenowej Stacji Badawczej w Sobinach, gmina Osie. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-08-16
90-DZP.261.70.2021 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2021-08-17
DAN_ZO_298_2021 Dostawa i instalacja systemu chromatograficznego. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-08-18
90-DZP.261.71.2021 Remont I piętra budynku Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. Gagarina 35 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2021-08-18
90-ZAGOL1.262.18.2021 Świadczenie usługi zakupu i przygotowania zimnego bufetu dla uczestników projektu „Biologia na wyciągnięcie ręki” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-08-24
90-ZAGOL1.262.19.2021 Świadczenie usługi zakupu i przygotowania zimnego bufetu dla uczestników projektu „Biologia bez barier” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-08-24
90-DZP.261.74.2021 Dostawa mebli biurowych dostawy tryb podstawowy 2021-08-27
90-DZP.261.73.2021 Dostawa: Cz. 1 – modulatorów elektrooptycznych do laserów na długość fali 1542 nm; Cz. 2 – modulatora elektrooptycznego do laserów na długość fali 1062 nm dostawy przetarg nieograniczony 2021-08-25
90-DZP.261.103.2021 Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2022 dostawy tryb podstawowy 2021-11-08
90-DIN.079.76.2021 Wykonanie klimatyzacji w auli Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Gagarina 13a w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-08-25
90-DZP.261.68.2021 Dostawa: część 1 – łóżek i materacy; część 2 – mebli biurowych dostawy tryb podstawowy 2021-08-25
90-DZP.261.67.2021 Dostawa mebli biurowych dostawy tryb podstawowy 2021-08-26
90-DIN.079.77.2021 Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru dla budynków Instytutu Archeologii przy ul. Szosa Bydgoska 44/48 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-08-27
90-DZP.261.69.2021 Dostawa sukcesywna tuszów i tonerów do drukarek i faksów. dostawy tryb podstawowy 2021-09-02
90-DZP.261.75.2021 Modernizacja systemu telekomunikacyjnego w technologii VoIP na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2021-09-02
90-DZP.261.81.2021 Dostawa mebli biurowych dostawy tryb podstawowy 2021-09-14
90-DIN.079.82.2021 Budowa nowych przewodów wentylacyjnych w dwóch laboratoriach (do podłączenia dygestoriów) oraz wymiana wentylatorów na dachu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej- pracownia nr 143 i 43. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-09-22
90-ZAGOL1.262.22.2021 Organizacja konferencji Sympozjum Polarne w dniach 17-20 listopada 2021 r. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-09-23
90-DZP.261.86.2021 Wykonanie klimatyzacji w auli Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania roboty budowlane tryb podstawowy 2021-09-23
90-DZP.261.88.2021 Wykonanie instalacji CCTV, SSWiN i systemu KD w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK przy ul. Gagarina 13 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2021-09-30
90-ZAGOL1.262.21.2021 Dostawa archiwalnych radarowych zobrazowań satelitarnych z konstelacji TerraSAR-X. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-09-23
90-DZP.261.85.2021 Przeprowadzenie szkoleń z zakresu „Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań TRIZ” dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2021-09-24
90-DZT.4.262.2021 Dostawa drukarek termotransferowych i czytników kodów kreskowych. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-10-14
90-DZP.261.91.2021 Dostawa dysków do rozbudowy macierzy dyskowych. dostawy tryb podstawowy 2021-10-08
90-DZP.261.84.2021 Dostawa regałów jezdnych z napędem elektrycznym i regałów stacjonarnych dostawy tryb podstawowy 2021-10-12
90-DZP.261.77.2021 Dostawa sukcesywna: część 1 – artykułów papierniczo-biurowych; część 2 – papieru kserograficznego, papieru foto i folii do drukowania. dostawy tryb podstawowy 2021-10-12
90-DZP.261.112.2021 Dostawa krzeseł i mebli biurowych dostawy tryb podstawowy 2021-11-15
90-DZP.261.89.2021 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2021-10-13
90-DZT.5.262.2021 Dostawa ramienia robota wraz z modułem sterownika. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-10-15
90-DIN.079.88.2021 Montaż układów klimatyzacji typu split w laboratorium 21 i 233 w budynku Wydziału Chemii UMK w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-11-03
90-DZP.261.82.2021 Dostawa sukcesywna nośników danych i akcesoriów komputerowych dostawy tryb podstawowy 2021-10-18
90-DZT.6.262.2021 Dostawa sprzętu AGD i RTV. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-10-18
90-DZP.261.90.2021 Dostawa układu poczwarzania częstotliwości światła laserowego dostawy przetarg nieograniczony 2021-10-29
90-DZP.261.92.2021 Dostawa syntezatora mikrofalowego z automatycznym podajnikiem naczyń dostawy tryb podstawowy 2021-10-21
90-DZP.261.100.2021 Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego dostawy tryb podstawowy 2021-10-25
90-DZP.261.93.2021 Dostawa: Cz. 1 – modulatorów elektrooptycznych do laserów na długość fali 1542 nm; Cz. 2 – modulatora elektrooptycznego do laserów na długość fali 1062 nm dostawy przetarg nieograniczony 2021-10-26
90-DZP.261.98.2021 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2021-10-26
90-DZP.261.97.2021 Dostawa systemu do nieinwazyjnej analizy struktury obiektu zabytkowego in-situ. dostawy przetarg nieograniczony 2021-10-26
90-DE.078.9.2021.DM Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w systemie sygnalizacji pożarowej, dźwiękowym systemie ostrzegania, systemie automatycznego gaszenia gazem oraz systemie oddymiania. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-11-12
PU-008.2021 Opracowanie analiz potencjału komercjalizacyjnego dla trzech wynalazków: 1)„Bakteriobójcza folia polilaktydowa i sposób jej otrzymywania”,2)„Innowacyjny (eco)materiał do zastosowania w rolnictwie i przemyśle opakowaniowym”,3)„Opracowanie kosmetyku przeznaczonego do pielęgnacji skóry osób po usunięciu zmian nowotworowych”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-01
90-DZP.261.99.2021 Dostawa próżniomierza z zestawem głowic pomiarowych dostawy tryb podstawowy 2021-11-04
90-DZP.261.102.2021 Dostawa czasopism i gazet polskich drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2022. dostawy tryb podstawowy 2021-11-04
90-DZP.261.87.2021 Kompleksowe świadczenie usług usługi tryb podstawowy 2021-11-05
90-DZP.261.95.2021 Zakup karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, części toruńskiej i części bydgoskiej do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych. usługi tryb podstawowy 2021-11-09
90-DZP.261.111.2021 Dostawa pomp jonowych z wyposażeniem dostawy tryb podstawowy 2021-11-10
90-DZP.261.105.2021 Dostawa oscyloskopu cyfrowego dostawy przetarg nieograniczony 2021-11-10
90-DZP.261.101.2021 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho dla jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2021-11-18
90-DZP.261.94.2021 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy tryb podstawowy 2021-11-15
90-DAG.262.1.2021.AŚ Świadczenie usług porządkowych: mycie okien metodą tradycyjną, mycie okien metodą alpinistyczną, czyszczenie wykładzin dywanowych, czyszczenie i konserwacja wykładzin PCV i tarketu oraz czyszczenie i konserwacja posadzki kamiennej w obiektach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2022 roku usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-17
90-DSP.121.1.371.2021 Wykonanie na rzecz Zamawiającego zadań służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 ze zm.). usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-11-16
90-DZP.261.116.2021 CZĘŚĆ I - Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; CZĘŚĆ II - Ubezpieczenie komunikacyjne ( OC, NNW, AC i ASS ) pojazdów mechanicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; CZĘŚĆ III - Ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych; CZĘŚĆ IV – Ubezpieczenie NNW wolontariuszy; CZĘŚĆ V - Ubezpieczenie pracowników podczas zagranicznych podróży służbowych; CZĘŚĆ VI - Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji przez Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Nauczycieli Akademickich oraz Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Studentów i Doktorantów. usługi tryb podstawowy 2021-11-16
90-DZP.261.79.2021 Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych dostawy tryb podstawowy 2021-11-16
90-DZP.261.78.2021 Dostawa sukcesywna środków czystości. dostawy tryb podstawowy 2021-11-19
90-DZP.261.104.2021 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. usługi tryb podstawowy 2021-11-18
L.Dz.HU 2021/30/A Świadczenie obsługi cateringowej śniadań dla gości Hotelu Uniwersyteckiego UMK w Toruniu w 2022 r. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-02
90-DZP.261.83.2021 Dostawa sukcesywna: sprzętu do utrzymania czystości – część 1 zamówienia; worków na śmieci – część 2 zamówienia. dostawy tryb podstawowy 2021-11-19
90-DE.078.11.2021.DM Monitoring instalacji sygnalizacji pożaru i przekazanie sygnałów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-11-25
90-DZP.261.121.2021 Dostawa czasopism i gazet polskich drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2022 dostawy tryb podstawowy 2021-11-25
SWZ 90-DZP.261.115.2021 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2021-11-29
90-DZP.261.106.2021 Świadczenie usług w zakresie: przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii w instalacjach urządzeń dźwigowych. usługi tryb podstawowy 2021-11-25
90-DZP.261.76.2021 Przeprowadzenie szkoleń pn. „Zarządzanie sobą” dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2021-11-30
90-DAG.262.51.2021 Świadczenie usług w zakresie wsparcia, rozwoju i utrzymania platformy telekomunikacyjnej VoIP oraz wykonywania napraw, konserwacji i modyfikacji analogowego systemu telekomunikacyjnego. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-15
90-DZP.261.113.2021 Dostawa i montaż luster krystalicznych o wysokim współczynniku odbicia dostawy przetarg nieograniczony 2021-12-03
90-DZP.261.124.2021 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho dla jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2021-12-06
90-DZP.261.107.2021 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. usługi tryb podstawowy 2021-12-07
90-DZP.261.127.2021 Dostawa sukcesywna środków czystości. dostawy tryb podstawowy 2021-12-06
90-DE.078.15.2021.RK Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w systemie wizualizacji i przekazu danych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-14
90-DZP.261.118.2021 Dostawa pomp jonowych z wyposażeniem dostawy tryb podstawowy 2021-12-08
90-DE.078.14.2021.RK Konserwacja, serwis i usuwanie awarii systemu BMS i automatyki budynkowej w Collegium Humanisticum. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-09
90-DZP.261.123.2021 Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu dźwigu osobowego na klatce schodowej budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2021-12-14
90-DZP.261.117.2021 Dostawa kamery CCD dostawy tryb podstawowy 2021-12-09
90-DZT.7.262.2021 Dostawa tokarki CNC dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-10
90-DZP.261.126.2021 Sukcesywny zakup benzyny i oleju napędowego dostawy tryb podstawowy 2021-12-10
90-DE.078.20.2021.TL Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w instalacji systemu kontroli dostępu. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-15
90-DE.078.18.2021.TL Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii agregatów prądotwórczych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-15
90-DE.078.19.2021.TL Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w instalacji pompowni przeciwpożarowej, tryskaczowej i zbiorników przeciwpożarowych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-15
90-DE.078.17.2021.RK Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w stacjach transformatorowych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-15
90-DE.078.21.2021.RK Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w instalacjach wentylacji mechanicznej. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-21
90-DIN.079.102.2021 Roboty budowlane polegające na montażu układów klimatyzacji przystosowanych do pracy w pomieszczeniach technicznych w serwerowni Wydziału Chemii roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-16
90-DZP.261.122.2021 Dostawa wyposażenia pracowni histopatologicznej w Centrum Medycyny Weterynaryjnej. dostawy przetarg nieograniczony 2021-12-17
90-DE.078.22.2021.TL Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii kotłów na paliwo płynne i gazowe. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-21
90-DZP.261.125.2021 Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy Microsoft Products and Services Agreement nr 4100021400. dostawy tryb podstawowy 2021-12-20
90-DZP.261.114.2021 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla potrzeb Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok 2022 usługi tryb podstawowy 2021-12-21
90-DE.078.23.2021 TL Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w instalacji systemu neutralizacji ścieków usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-22
90-DZP.261.120.2021 Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu i oprogramowania do testów badawczo-klinicznych – śledzenie ruchów gałki ocznej. dostawy tryb podstawowy 2021-12-28
90-DE.078.24.2021.RK Konserwacja, serwis i usuwanie awarii systemu BMS i automatyki budynkowej w Collegium Humanisticum usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-23
90-DE.078.25.2021.RK Okresowy przegląd instalacji gazowej. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-23
90-DZP.261.128.2021 Dostawa, instalacja i uruchomienie akcesoriów umożliwiających analizy MALDI Imaging przy użyciu spektrometru MALDI-TOF firmy Bruker. dostawy tryb podstawowy 2021-12-28
90-DE.078.27.2021.RK Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w stacjach transformatorowych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-31
90-DE.078.28.2021.TL Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w instalacji systemu kontroli dostępu. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2021-12-31


Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 20.10.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 27.07.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 03.09.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2024 rok

Archiwum 2023 rok

Archiwum 2022 rok

Archiwum 2020 rok

Archiwum 2019 rok

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok