Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ogłoszenia

Archiwum postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim z roku 2023


Kryterium sortowania
Identyfikator postepowania Przedmiot Kategoria Tryb Data ogłoszenia
90-DZP.261.038.2023 Dostawa przestrajalnego lasera półprzewodnikowego 908 nm ze wzmacniaczem optycznym, sterownikiem i akcesoriami. dostawy tryb podstawowy 2023-04-28
90-DZP.261.017.2023 Dostawa komory próżniowej z akcesoriami dostawy tryb podstawowy 2023-02-20
90-DE.262.3.2023 Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w stacjach transformatorowych usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-01-20
90-DZP.261.002.2023 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2023-01-16
90-DZP.261.005.2023 Dostawa: w części 1 zamówienia: narzędzi chirurgicznych dla małych i dużych zwierząt; w części 2 zamówienia: narzędzi ortopedycznych dla małych zwierząt; w części 3 zamówienia: narzędzi ortopedycznych dla dużych zwierząt dostawy tryb podstawowy 2023-01-24
90-DZP.261.023.2023 Przeprowadzenie szkoleń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.” usługi tryb podstawowy 2023-03-03
90-DZT.262.12.2023 Dostawa i montaż rolet okiennych. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-01-05
90-DIN/12/2023 Uszczelnienie przeszklonej kopuły dachu w budynku Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu przy ul. Lwowskiej 1. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-04-25
90-DZT.262.1689.2023 Dostawa sprzętu AGD i RTV dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-05-12
90-DZP.261.004.2023 „Przeprowadzenie szkoleń informatycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie technologii Microsoft” usługi tryb podstawowy 2023-01-10
90-DE.262.1.2023 Konserwacja, serwis i usuwanie awarii systemu BMS i automatyki budynkowej w Collegium Humanisticum. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-01-13
11-WNEiZ.262.422.2022 Zaprojektowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu tworzenia materiałów e-learningowych dla pracowników Zamawiającego, mających na celu poprawę jakości usług Zamawiającego w zakresie kształcenia studentów. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-01-09
90-DZP.261.001.2023 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy tryb podstawowy 2023-01-11
90-DE.262.2.2023 Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii kotłów na paliwo płynne i gazowe. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-01-13
90-DE.262.4.2023 Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w systemie wizualizacji i przekazu danych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-01-24
90-DE.262.5.2023 Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii agregatów prądotwórczych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-01-26
90-DZP.261.020.2023 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. usługi tryb podstawowy 2023-02-15
90-DE.262.10.2023 Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w stacjach transformatorowych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-01-25
90-DAN.262.372.2022 „Dostawa, instalacja i uruchomienie komory starzeniowej świetlnej” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-01-25
90-DAG.262.02.2023 Świadczenie usług usuwania śniegu z dachów oraz śniegu z i lodu z rynien budynków uniwersyteckich usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-01-25
90-DZP.261.013.2023 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2023-02-06
90-DE.262.8.2023 Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w instalacjach wentylacji mechanicznej usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-01-26
90-DZP.261.003.2023 „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych” dostawy tryb podstawowy 2023-01-27
90-DE.262.7.2023 Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w instalacji systemu kontroli dostępu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-01-27
90-DE.262.6.2023 Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w instalacji pompowni przeciwpożarowej, tryskaczowej i zbiorników przeciwpożarowych usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-01-27
90-DZP.261.014.2023 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2023-01-31
90-DZP.261.015.2023 Dostawa: Cz. 1 – komponentów próżniowych – rurek próżniowych; Cz. 2 – zestawu do pomiaru temperatury. dostawy tryb podstawowy 2023-01-30
90-DAG.262.20.2023 Świadczenie usługi odbioru i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-08-21
90-DE.262.9.2023 Okresowy przegląd instalacji gazowej usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-01-30
90-DZP.261.030.2023 Dostawa: w części 1 zamówienia: narzędzi ortopedycznych dla małych zwierząt; w części 2 zamówienia: narzędzi ortopedycznych dla dużych zwierząt dostawy tryb podstawowy 2023-02-09
90-DZP.261.006.2023 Dostawa: Cz. 1 – elementów optycznych i optomechanicznych; Cz. 2 – miernika mocy; Cz. 3 – elementów optycznych; cz. 4 – elementów optomechanicznych dostawy tryb podstawowy 2023-02-06
90-DE.262.11.2023 Wykonanie pomiarów okresowych w instalacjach elektrycznych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-02-08
90-DZP.261.011.2023 Przeprowadzenie w trybie hybrydowym szkolenia pt. „Język migowy” dla jednej grupy studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2023-02-08
90-DZP.261.009.2023 Przeprowadzenie w trybie stacjonarnym szkolenia pt. „Animacja żłobkowa i przedszkolna” dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2023-02-10
90-DZP.261.025.2023 Dostawa: Część 1 – zestawu elementów optomechanicznych; Część 2 – zestawu elementów optomechanicznych. dostawy tryb podstawowy 2023-02-24
90-DZP.261.008.2023 Dostawa i wdrożenie urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia i kontroli zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów, opartego na technologii RFID HF, w bibliotekach systemu biblioteczno-informacyjnego UMK w Toruniu. dostawy przetarg nieograniczony 2023-02-13
90-DZP.261.010.2023 Przeprowadzenie w trybie stacjonarnym szkolenia pt. „Trening umiejętności społecznych” dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2023-02-09
90-DZP.261.018.2023 Przeprowadzenie szkoleń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pn. „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”. usługi tryb podstawowy 2023-02-14
90-DZP.261.016.2023 Dostawa miernika kształtu wiązki dostawy tryb podstawowy 2023-02-13
90-DZP.261.019.2023 Przeprowadzenie szkoleń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pn. „Kynoterapia” usługi tryb podstawowy 2023-02-14
90-DZP.261.022.2023 Przeprowadzenie w trybie stacjonarnym szkolenia pt. „Wychowawca wypoczynku, animator czasu wolnego, pierwsza pomoc” dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2023-02-28
UCI-DIZP-Z-38/2023 Dostawa komputerowej stacji roboczej wraz z monitorami dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-02-16
90-DZP.261.032.2023 „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.” dostawy tryb podstawowy 2023-02-24
90-DZP.261.029.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Rektoratu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2023-02-21
90-DZP.261.021.2023 Przeprowadzenie w trybie stacjonarnym szkolenia pt. „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – 1 stopień” dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2023-02-27
UCI-DIZP-Z-50/2023 Dostawa sprzętu sieciowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-02-27
90-DZP.261.026.2023 Dostawa: Cz. 1 – karty wejść i wyjść sygnałowych z przetwornikiem DAC; Cz. 2 – karty wejść i wyjść z okablowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2023-02-28
90-DZP.261.034.2023 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy tryb podstawowy 2023-02-28
90-DZP.261.033.2023 Dostawa detektorów dostawy tryb podstawowy 2023-03-03
90-DZT.262.689.2023 Dostawa i montaż rolet okiennych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-03-09
90-DZP.261.024.2023 Przeprowadzenie szkoleń dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pn. „Diagnoza dysleksji i dyskalkulii u uczniów klas I-VI.” usługi tryb podstawowy 2023-03-03
90-DZP.261.027.2023 Dostawa: Część 1 – płytek falowych; Część 2 – zestawu elementów optycznych i optomechanicznych dostawy tryb podstawowy 2023-03-08
UCI-DIZP-Z-81/2023 Dostawa komputera wraz z monitorami i zasilaczem. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-04-05
UCI-DIZP-Z-152/2023 ”Dostawa aktualizacji oprogramowania wraz z modułem dodatkowym do oprogramowania” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-06-16
90-ZAGOL1.262.1.2023 Świadczenie usług sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-03-24
90-DZP.261.028.2023 Dostawa: Część 1 – karty pomiarowej z akcesoriami; Część 2 – elementów elektronicznych; Część 3 – polarymetru. dostawy przetarg nieograniczony 2023-03-15
90-DAN.262.114.2023 Dostawa modulatora akustooptycznego oraz wzmacniacza RF dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-04-21
90-DZP.261.036.2023 Adaptacja pomieszczeń na laboratoria spektroskopowe: wykonanie pionu kablowego LAN w pom. 532, 440, 396 i wykonanie linii energetycznej zasilającej kriokuler i laboratorium w budynku Instytutu Fizyki. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-03-16
90-DZP.261.039.2023 „Zbiorowe żywienie pracowników UMK, emerytów i rencistów oraz ich rodzin przebywających na wczasach w Bachotku w sezonie letnim 2023” usługi tryb podstawowy 2023-04-18
UCI-DIZP-Z-82/2023 Dostawa stacji graficznej z monitorem dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-04-03
90-DZP.261.052.2023 Dostawa: Cz. 1 – lasera półprzewodnikowego 793 nm 22 W; Cz. 2 – laserów półprzewodnikowych 1000 mW 976 nm PM980 dostawy przetarg nieograniczony 2023-05-15
90-DZP.261.035.2023 Dostawa lasera o pracy ciągłej 1.5 um dostawy przetarg nieograniczony 2023-03-27
90-DZP.261.041.2023 Dostawa komory próżniowej z akcesoriami dostawy tryb podstawowy 2023-04-04
90-DZP.261.037.2023 Dostawa: cz. 1 - miernika mocy cz. 2 - elementów optycznych oraz optomechanicznych dostawy tryb podstawowy 2023-03-29
90-DZP.261.042.2023 Dostawa zestawu do pomiaru temperatury dostawy tryb podstawowy 2023-03-29
90-DZP.261.044.2023 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho dla jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2023-03-29
90-DZP.261.43.2023 Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach uniwersyteckich usługi tryb podstawowy 2023-04-11
90-DZP.261.045.2023 Roboty budowlane - remont klatki schodowej i części korytarzy w segmencie A od ul. Grudziądzkiej z wymianą okładzin schodów na granit w budynku Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-04-11
90-DZP.261.031.2023 „Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na rzecz uczestników Światowego Kongresu Kopernikańskiego” usługi tryb podstawowy 2023-04-13
UCI-DIZP-Z-89/2023 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-04-13
90-DZP.261.092.2023 Dostawa sprzętu fotograficznego dostawy tryb podstawowy 2023-06-14
UCI-DIZP-Z-90/2023 „Dostawa sprzętu komputerowego” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-04-14
90-DZP.261.040.2023 „Zbiorowe żywienie pracowników, emerytów i rencistów Zamawiającego oraz członków ich rodzin przebywających na wczasach w Rowach w sezonie letnim 2023” usługi tryb podstawowy 2023-04-18
UCI-DIZP-Z-103/2023 „Dostawa notebooka” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-04-25
90-DIN/13/2023 Remont nawierzchni parkingu przed budynkiem Auli i Rektoratu przy ul. Gagarina 11 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-04-25
UCI-DIZP-Z-104/2023 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-04-26
90-DZP.261.053.2023 Dostawa zestawu skomputeryzowanych testów (zadań) psychologicznych. dostawy tryb podstawowy 2023-04-27
UCI-DIZP-Z-105/2023 Dostawę zestawu komputerowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-04-28
90-DZP.261.046.2023 Wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu łazienki dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w pom. nr 122 bud. Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-04-28
UCI-DIZP-Z-106/2023 Dostawę sprzętu komputerowego. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-05-04
90-DZP.261.055.2023 Naprawy części dachu i wymiana pokrycia sterczyn na metalowe budynku Collegium Maius Wydziału Humanistycznego UMK przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-05-10
90-DAN.262.028.2022/2023 „Dostawa, instalacja i uruchomienie stanowiska do uzupełnień papieru” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-05-11
90-DIN/18/2023 Remont nawierzchni parkingu przed budynkiem Auli i Rektoratu przy ul. Gagarina 11 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-05-11
90-DAN.262.082.2023 Dostawa obiektywów multi-imersyjnych 20x do mikroskopu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-05-11
UCI-DIZP-Z-107/2023 Dostawa notebooka dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-05-11
90-DZP.261.057.2023 Dostawa płytki falowej dostawy tryb podstawowy 2023-05-18
90-DZP.261.050.2023 Dostawa: Część 1 – głowic pomiarowych; Część 2 – przepustów próżniowych. dostawy tryb podstawowy 2023-05-16
90-DZP.261.048.2023 Dostawa zestawu pompującego dostawy tryb podstawowy 2023-05-16
90-DZP.261.049.2023 Dostawa: Część 1 – elementu piezoelektrycznego ze sterownikiem; Część 2 – zestawu płytek falowych dla zakresu spektralnego 6-9 um dostawy tryb podstawowy 2023-05-16
90-DAN.262.146.2023 Dostawa breadboardu optycznego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-05-24
90-DZP.261.064.2023 Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy tryb podstawowy 2023-05-19
90-DZP.261.054.2023 Dostawa: Część 1 – zasilaczy laboratoryjnych; Część 2 – analogowego generatora sygnałów RF; Część 3 – kabli i adapterów SMA. dostawy przetarg nieograniczony 2023-05-22
90-DZP.261.051.2023 „Świadczenie usług cateringowych” usługi tryb podstawowy 2023-05-23
90-DZP.261.058.2023 Dostawa: Część 1 – reduktorów próżniowych; Część 2 – okien próżniowych. dostawy tryb podstawowy 2023-05-25
90-DZP.261.068.2023 Prace budowlane polegające na wymianie oraz montażu układów klimatyzacji w wybranych obiektach UMK w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-05-24
UCI-DIZP-Z-99/2023 „Dostawa aktualizacji oprogramowania wraz z modułem dodatkowym do oprogramowania” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-05-25
90-DZP.261.067.2023 Specjalistyczne prace hydroizolacyjne i odgrzybieniowe, usunięcie wilgoci w sali „kryminalistyki” w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-05-25
90-DZP.261.047.2023 Najem wielofunkcyjnego systemu wysokonakładowego druku cyfrowego wraz z kompleksowym serwisem, oprogramowaniem i sukcesywną dostawą tonerów na okres 72 miesięcy dostawy przetarg nieograniczony 2023-05-26
90-DZP.261.059.2023 Dostawa dwukanałowego sterownika elementów piezoelektrycznych dostawy przetarg nieograniczony 2023-05-26
90-DZP.261.056.2023 Dostawa sprzętu fotograficznego dostawy tryb podstawowy 2023-05-26
90-DIN/23/2023 Opracowanie projektu - dokumentacji budowlanej i technicznej na projekt wymiany dźwigów towarowych (2 sztuki) na dźwigi towarowo-osobowe, spełniających wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnością w budynku Wydziału Chemii przy ul. Gagarina 7 w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-06-05
90-DZP.261.069.2023 Dostawa: 1) w części 1 zamówienia: komponentów próżniowych; 2) w części 2 zamówienia: zaworu próżniowego dostawy tryb podstawowy 2023-05-30
90-DIN/8/2023 Modernizacja pomieszczenia A2.7 na pomieszczenie-chłodnię w budynku ICNT przy ul. Wileńskiej 4 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-05-29
90-DZP.261.074.2023 Remont i przebudowa 10 łazienek wraz z remontem przedsionków i korytarzy w Domu Studenckim nr 8 przy ul. Gagarina 17 w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2023-05-29
90-DZP.261.062.2023 Remont generalny pracowni oraz wymiana wyposażenia w kostce C7 na Wydziale Chemii UMK w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2023-05-29
90-DZP.261.110.2023 Dostawa sukcesywna tuszów i tonerów do drukarek dostawy tryb podstawowy 2023-08-03
90-DZP.261.084.2023 Dostawa zestawu skomputeryzowanych testów (zadań) psychologicznych. dostawy tryb podstawowy 2023-05-30
90-DZP.261.063.2023 Dostawa sejsmometru i akcelerometrów dostawy przetarg nieograniczony 2023-06-02
90-DZP.261.075.2023 Roboty budowlane polegające na wymianie witryn z drzwiami zewnętrznymi do części B oraz wiatrołapu do części A i B budynku Instytutu fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2023-06-01
90-DZP.261.061.2023 Dostawa aparatury naukowej z podziałem na 5 części. dostawy tryb podstawowy 2023-05-31
90-DZP.261.073.2023 Remont Sali dydaktycznej A61 na Wydziale Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-06-01
90-DZP.261.079.2023 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych materiałów zużywalnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy tryb podstawowy 2023-06-01
90-DZP.261.095.2023 Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac malarskich w wybranych pomieszczeniach w Domach Studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2023-06-23
90-DZP.261.070.2023 Dostawa: Część 1 – fotodetektora lawinowego; Część 2 – fotodetektora; Część 3 – elementów optycznych. dostawy tryb podstawowy 2023-06-02
90-DZP.261.072.2023 Prace budowlane polegające na dostawie i montażu układów klimatyzacji w budynku WFAiIS przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-06-05
90-DZP.261.071.2023 Wymiana pokrycia dachowego oraz orynnowania i blacharki w budynku Wydziału Sztuk Pięknych UMK Pracowni Multimediów przy ul. Mickiewicza 121 w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2023-06-05
90-DZP.261.080.2023 Dostawa: Część 1 – modulatora akusto-optycznego; Część 2 – płytki ćwierćfalowej; Część 3 – płytek ćwierćfalowych; Część 4 – wzmacniacza RF dostawy tryb podstawowy 2023-06-05
90-DZP.261.077.2023 Dostawa lasera o pracy ciągłej 1.5 um dostawy przetarg nieograniczony 2023-06-12
90-DZP.261.076.2023 Dostawa: Część 1 - Skanera graficznego do fotografii i slajdów, Część 2 - Skanera do skanowania książek” dostawy tryb podstawowy 2023-06-13
90-DZP.261.087.2023 Naprawy części dachu i wymiana pokrycia sterczyn na metalowe budynku Collegium Maius Wydziału Humanistycznego UMK przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-06-07
90-DZP.261.078.2023 Dostawa wzmacniaczy niskoszumowych dostawy przetarg nieograniczony 2023-06-12
90-DZP.261.172.2023 Dostawa systemu laserowego do generacji wysokoenergetycznych impulsów UV dostawy tryb podstawowy 2023-12-15
90-DZP.261.082.2023 Dostawa sukcesywna środków czystości. dostawy tryb podstawowy 2023-06-13
90-DZP.261.090.2023 Wykonanie zabudowy części holu ściankami przeszklonymi z drzwiami w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Jurija Gagarina 13a w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2023-07-07
UCI-DIZP-Z-178/2023 Dostawa dwóch komputerów dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-07-20
90-DZP.261.081.2023 Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego dostawy tryb podstawowy 2023-06-16
90-DZP.261.088.2023 Remont wybranych pomieszczeń Instytutu Fizyki UMK w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5/7 roboty budowlane tryb podstawowy 2023-06-22
90-DAN.262.175.2023 Dostawa robota przemysłowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-06-21
90-DZP.261.083.2023 Dostawa: Część 1 – zestaw detektorów, Część 2 – zestawu elementów optycznych, optomechanicznych i światłowodowych. dostawy tryb podstawowy 2023-06-22
90-DIN/28/2023 Modernizacja pomieszczenia A2.7 na pomieszczenie-chłodnię w budynku ICNT przy ul. Wileńskiej 4 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-06-23
90-DZP.261.096.2023 Dostawa sukcesywna papieru kserograficznego, papieru foto i folii do drukowania. dostawy tryb podstawowy 2023-07-10
90-DZP.261.085.2023 Świadczenie usług pocztowych usługi tryb podstawowy 2023-07-06
90-DZP.261.089.2023 Dostawa zestawu sterowników do laserów półprzewodnikowych dostawy przetarg nieograniczony 2023-07-04
L.Dz.HU 2023/45/A Świadczenie śniadań w Hotelu Uniwersyteckim usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-07-25
90-DZP.261.091.2023 Dostawa: Część 1 – zestawu elementów optomechanicznych; Część 2 – zestawu elementów optomechanicznych dostawy tryb podstawowy 2023-07-06
SKJPO-LKKJIKP-1-2023 Zorganizowanie usługi gastronomicznej w postaci śniadań, obiadów i suchych prowiantów w dniach 18-31 lipca 2023 dla 50–70 uczestników kursu letniego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-07-06
90-DZP.261.099.2023 Specjalistyczne prace hydroizolacyjne i odgrzybieniowe, usunięcie wilgoci w sali „kryminalistyki” w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-07-07
90-DZP.261.100.2023 Wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu łazienki dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w pom. nr 122 bud. Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-07-10
UCI-DIZP-Z-177/2023 Dostawa komputera wraz z monitorami dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-07-18
90-DZP.261.094.2023 Dostawa: Część 1 – Urządzenia wielofunkcyjne/drukarki/skanery Część 2 - Urządzenia wielofunkcyjnego Część 3 - Urządzenia wielofunkcyjnego Część 4 - Skanera do skanowania książek Część 5 - Skanera dostawy tryb podstawowy 2023-07-12
90-DE.262.13.2023 Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w instalacji systemu kontroli dostępu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-07-14
90-DAN.262.175.2023_P „Dostawa robota przemysłowego” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-07-12
90-DZP.261.101.2023 Dostawa: Część 1 – płytki ćwierćfalowej; Część 2 – płytek półfalowych; Część 3 – wzmacniacza RF. dostawy tryb podstawowy 2023-07-13
90-DZP.261.135.2023 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho dla jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi tryb podstawowy 2023-10-16
90-DZP.261.086.2023 Odwodnienie i izolacja ścian w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki UMK przy ul. Chopina 18/22 w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2023-07-17
90-DZP.261.108.2023 Remont sali audytoryjnej nr VII z wymianą sufitu podwieszanego w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK przy ul. Jurija Gagarina 13a w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2023-07-31
90-DZP.261.106.2023 Dostawa elementów optomechanicznych i optycznych. dostawy tryb podstawowy 2023-07-26
90-DZP.261.105.2023 Dostawa zmotoryzowanego stolika mikroskopowego XYZ. dostawy tryb podstawowy 2023-07-24
90-DZP.261.112.2023 Dostawa: Część 1 - Zestaw kamery podczerwonej z akcesoriami, Część 2 - Obiektyw mikroskopowy. dostawy tryb podstawowy 2023-07-28
90-DZP.261.102.2023 Dostawa zestawu okien ZnSe dostawy tryb podstawowy 2023-07-21
90-DZP.261.097.2023 Likwidacja zawilgoconego i obsypującego się tynku oraz wykonanie specjalistycznych prac hydroizolacyjnych i odgrzybieniowych w budynku Wydawnictwa Naukowego UMK w Toruniu przy ul. Mickiewicza 2/4 roboty budowlane tryb podstawowy 2023-07-20
32-BU.610.2023 „Druk i oprawa utworu autorstwa Katarzyny Moskały i Mirosława Adama Supruniuka pt.: ”Marek Żuławski. Malarstwo” o objętości 300 stron wraz z jego dostawą do Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-07-21
90-DZP.261.103.2023 Dostawa zestawu mierników mocy optycznej dostawy tryb podstawowy 2023-07-21
90-DAN.262.264.2023 Dostawa pętli stabilizacji mocy układu DFG dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-08-25
90-DZP.261.098.2023 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie na nowe 10 szt. drzwi garażowych pod częścią hotelową w Zespole Budynków Radioastronomii w Piwnicach roboty budowlane tryb podstawowy 2023-07-26
UCI-DIZP-Z-187/2023 Dostawa dwóch zasilaczy awaryjnych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-07-26
90-DZP.261.104.2023 Dostawa podzespołów komputerowych dostawy tryb podstawowy 2023-07-26
90-DZP.261.113.2023 Dostawa sukcesywna artykułów papierniczo-biurowych. dostawy tryb podstawowy 2023-07-27
90-DZP.261.107.2023 Prace budowlane polegające na montażu układów klimatyzacji w budynku WFAiIS UMK ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-08-01
90-DZ.KR.1.2023 Wstępne konsultacje rynkowe na dostawę i montaż mebli biurowych do Instytutu Fizyki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy wstępne konsultacje rynkowe 2023-08-07
90-DZP.261.121.2023 Ubezpieczenie mienia i OC Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi przetarg nieograniczony 2023-08-09
90-DZP.261.115.2023 Dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji regałów jezdnych z napędem elektrycznym. dostawy tryb podstawowy 2023-08-11
90-DZP.261.111.2023 Dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie: Część 1 – mebli biurowych I; Część 2 – mebli biurowych II; Część 3 – krzeseł. dostawy tryb podstawowy 2023-08-18
90-DZP.261.136.2023 Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego dostawy tryb podstawowy 2023-10-06
90-DZP.261.159.2023 Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp na dachu budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Władysława Bojarskiego 3 w Toruniu . roboty budowlane tryb podstawowy 2023-11-16
90-DIN/33/2023 Wymiana głównego zasilania wodnego oraz kanalizacji zbiorczej zespołu warsztatów (piwnice) na Wydziale Chemii UMK w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-08-22
90-DZP.261.114.2023 Dostawa sukcesywna sprzętu do utrzymania czystości dostawy tryb podstawowy 2023-08-22
90-DZP.261.117.2023 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy tryb podstawowy 2023-08-22
90-DZP.261.116.2023 Dostawa sukcesywna filtrów do układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dostawy tryb podstawowy 2023-08-23
90-DAN.262.254.2023 „Dostawa sześciokanałowego kontrolera temperatury” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-08-24
90-DAN.262.266.2023 „Dostawa zestawu komponentów próżniowych” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-08-25
90-DAN.262.249.2023 „Dostawa generatorów” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-08-29
90-DZP.261.129.2023 Dostawa: Cz. 1 – urządzeń kontrolno-pomiarowych; Cz. 2 – zestawu elementów elektronicznych dostawy przetarg nieograniczony 2023-08-30
90-DZP.261.126.2023 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie na nowe 10 szt. drzwi garażowych pod częścią hotelową w Zespole Budynków Radioastronomii w Piwnicach roboty budowlane tryb podstawowy 2023-08-31
90-DZP.261.123.2023 Roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu remontu laboratorium dla Katedry Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w pomieszczeniach nr 396, 396A-D segment A, poziom ”0”, w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5/7 roboty budowlane tryb podstawowy 2023-08-31
90-DZP.261.124.2023 Prace budowlane polegające na: cz. 1: adaptacji części magazynu na serwerownię i pomieszczenia techniczne w zespole budynków Instytutu Astronomii w miejscowości Piwnice koło Torunia – II etap; cz. 2: dostawie i montażu układów klimatyzacji w pomieszczeniach 246 i 226 w budynku Wydziału Chemii UMK ul. Gagarina 7 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-08-31
UCI-DIZP-Z-217/2023 „Dostawa dwóch komputerów” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-12-31
90-DZP.261.125.2023 Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej przy budynkach Wydziału Chemii UMK w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2023-09-07
UCI-DIZP-Z-218/2023 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-09-04
90-DZP.261.128.2023 Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Rejestracji Czasu Pracy. dostawy tryb podstawowy 2023-09-05
90-DZP.261.130.2023 Dostawa mikroskopu w podczerwieni FTIR sprzężony z kompaktowym spektrometrem podczerwieni z transformacją Fouriera, pracujący w zakresie średniej podczerwieni dostawy tryb podstawowy 2023-09-07
90-DZP.261.120.2023 Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych dostawy tryb podstawowy 2023-09-08
UCI-DIZP-Z-219/2023 Dostawa komputera stacjonarnego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-09-13
90-DZP.261.118.2023 Zakup energii elektrycznej na 2024 r. dostawy przetarg nieograniczony 2023-09-15
90-DZP.261.127.2023 Roboty budowlane polegające na modernizacji systemu telekomunikacyjnego w technologii VoIP w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – III etap. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-09-18
90-DZP.261.122.2023 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) dostawy tryb podstawowy 2023-09-22
90-DZP.261.133.2023 Roboty budowlane polegająca na utwardzeniu powierzchni gruntu przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-09-18
90-DIN/37/2023 Remont dachu budynku Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK przy ul. Gagarina 35 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-09-19
90-DZP.261.131.2023 Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp na dachu budynku Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. Św. Józefa 17 w Toruniu. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-09-20
90-DZP.261.132.2023 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek. dostawy tryb podstawowy 2023-09-28
90-DZP.261.165.2023 Dostawa sukcesywna środków czystości dostawy tryb podstawowy 2023-11-14
90-DZP.261.138.2023 Roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu remontu pokoju 478B i 483, segment A, poziom ”0”, w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5/7 roboty budowlane tryb podstawowy 2023-10-04
90-DZP.261.140.2023 Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej roboty budowlane tryb podstawowy 2023-10-11
90-DZP.261.144.2023 Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego. dostawy tryb podstawowy 2023-10-12
90-DZP.261.134.2023 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku usługi przetarg nieograniczony 2023-10-13
90-DZP.261.156.2023 Dostawa zestawów urządzeń do przeprowadzania wideokonferencji i zajęć w trybie hybrydowym dostawy tryb podstawowy 2023-10-18
UCI-DIZP-Z-294/2023 Dostawa przełączników sieciowych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-11-22
90-DE.262.14.2023 Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w systemie sygnalizacji pożarowej, dźwiękowym systemie ostrzegania, systemie automatycznego gaszenia gazem oraz systemie oddymiania usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-11-23
90-DZP.261.143.2023 Dostawa sukcesywna środków czystości dostawy tryb podstawowy 2023-10-20
90-DZP.261.141.2023 Dostawa: Część 1- Podzespoły komputerowe Część 2 - Pamięci operacyjne do serwerów Część 3 - Pamięci operacyjne do serwerów Część 4 - Dyski HDD dostawy tryb podstawowy 2023-10-23
90-DZP.261.155.2023 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) dostawy tryb podstawowy 2023-10-23
90-DZP.261.119.2023 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu w 2024 roku usługi przetarg nieograniczony 2023-10-25
UCI-DIZP-Z-266/2023 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-10-25
90-DZP.261.154.2023 Dostawa serwerów wirtualizacyjnych dostawy tryb podstawowy 2023-10-25
90-DZP.261.151.2023 Dostawa samochodu dostawczego z plandeką dostawy tryb podstawowy 2023-10-25
90-DZP.261.145.2023 Roboty budowlane polegające na przeprowadzeniu napraw części dachu i wymianie pokrycia sterczyn na metalowe budynku Collegium Maius Wydziału Humanistycznego UMK przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2023-10-26
90-DZP.261.158.2023 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie na nowe 10 szt. drzwi garażowych pod częścią hotelową w Zespole Budynków Radioastronomii w Piwnicach. roboty budowlane tryb podstawowy 2023-10-27
90-DZP.261.147.2023 Zakup karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, części toruńskiej i części bydgoskiej do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych. usługi tryb podstawowy 2023-10-26
90-DZP.261.161.2023 Dostawa zestawu sprzętu audio-wideo do realizacji wideokonferencji oraz transmisji obrazu na żywo do Internetu. dostawy tryb podstawowy 2023-10-31
90-DZP.261.149.2023 Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2024 dostawy tryb podstawowy 2023-11-08
90.DA-G.262.32.2023 Świadczenie usług porządkowych: mycie okien metodą tradycyjną, mycie okien metodą alpinistyczną, czyszczenie wykładzin dywanowych, czyszczenie i konserwacja wykładzin PCV oraz czyszczenie i konserwacja posadzki kamiennej w obiektach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2024 roku usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-11-07
90-DZP.261.146.2023 Kompleksowe świadczenie usługi, polegającej na: 1) obsłudze technicznej: instalacji technologicznych basenów; instalacji technologicznych urządzeń wentylacyjnych hali basenowej, widowni, basenowych szatni i pomieszczeń technicznych, suszarek w szatniach; instalacji technologicznych łaźni parowej; instalacji technologicznych fontanny w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK w Toruniu; 2) uzdatnianiu wody basenowej do wskaźników jakości wody zgodnych z obowiązującym podczas świadczenia usługi stanem prawnym, wraz z zakupem i sukcesywną dostawa chemii basenowej; 3) systematycznych i udokumentowanych badaniach jakości wody, prowadzonych zgodnie z zakresem i harmonogramem wynikającym z obowiązującego podczas świadczenia usługi stanu prawnego; 4) usunięciu powłok farby (linie – wyznaczników torów wodnych) wymalowanych w niecce sportowej, wykonanej ze stali nierdzewnej kwasoodporniej oraz ponownego ich wyznaczenia (wymalowania) - podczas przeprowadzanej przerwy technologicznej; 5) zakupie, dostawie oraz kompleksowej wymianie i utylizacji złóż piaskowych oraz hydroantracytu dla 6 filtrów basenowych, zainstalowanych w stacji uzdatniania wody; 6) przeprowadzeniu i obsłudze przerwy technologicznej. usługi tryb podstawowy 2023-11-09
90-DZP.261.153.2023 Dostawa przełączników sieciowych dostawy tryb podstawowy 2023-11-08
90-DAG.262.37.2023 Świadczenie usług deratyzacji i dezynsekcji w obiektach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-11-10
90-DSP.262.1.2023 Wykonanie na rzecz Zamawiającego zadań służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-11-30
90-DZP.261.175.2023 Sukcesywny zakup benzyny i oleju napędowego dostawy tryb podstawowy 2023-12-11
90-DZP.261.152.2023 Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2024 dostawy tryb podstawowy 2023-11-17
90-DZP.261.163.2023 Wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu łazienki dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w pomieszczeniu nr 122, budynku Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu roboty budowlane tryb podstawowy 2023-11-23
90-DE.262.18.2023 Monitoring instalacji sygnalizacji pożaru i przekazywania sygnału alarmu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-11-23
90-DZP.261.148.2023 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Metodologii Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań TRIZ” dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi tryb podstawowy 2023-11-24
90-DZP.261.150.2023 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla potrzeb Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok 2024. usługi tryb podstawowy 2023-11-24
90-DZP.261.157.2023 Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy Microsoft Products and Services Agreement nr 4100021400. dostawy tryb podstawowy 2023-11-24
90-DE.262.19.2023 ”Okresowy przegląd instalacji gazowej” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-11-27
90-DZP.261.160.2023 Dostawa sprzętu komputerowego w celu rozbudowy klastra obliczeniowego dostawy tryb podstawowy 2023-11-27
UCI-DIZP-Z-323/2023 Dostawa przełączników sieciowych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-11-29
90-DE.262.17.2023 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii agregatów prądotwórczych w 2024 r. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-11-30
90-DE.262.16.2023 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii w instalacji pompowni przeciwpożarowej, tryskaczowej i zbiorników przeciwpożarowych w 2024 r. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-11-30
90-DZP.261.170.2023 Dostawa sukcesywna papieru kserograficznego, papieru foto i folii do drukowania dostawy tryb podstawowy 2023-11-30
90-DE.262.20.2023 Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii kotłów na paliwo płynne i gazowe usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-11-30
90-DZP.261.139.2023 Świadczenie usług w zakresie wsparcia, rozwoju oraz utrzymania platformy telekomunikacyjnej VoIP MyVoice PBX, wykonywania napraw, konserwacji i modyfikacji analogowego systemu telekomunikacyjnego. usługi tryb podstawowy 2023-11-30
90-DE.262.21.2023 ”Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w stacjach transformatorowych” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-12-01
90-DE.262.15.2023 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii w instalacji systemu kontroli dostępu w 2024 r. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-11-30
90-DZP.261.177.2023 Dostawa sukcesywna tuszów i tonerów do drukarek dostawy tryb podstawowy 2023-12-05
90-DIN-45-2023 Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Kopernikańskiego Ośrodka Integracji położonego przy ul. Gagarina 15 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-12-06
90-DZP.261.166.2023 Dostawa: Część 1 – serwera do przetwarzania i przechowywania danych; Część 2 – serwera obliczeniowego dostawy tryb podstawowy 2023-12-01
90-DE.262.24.2023 Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w systemie wizualizacji i przekazu danych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-12-07
UCI-DIZP-Z-329/2023 „Dostawa dysku sieciowego” dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-12-05
90-DZP.261.176.2023 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy tryb podstawowy 2023-12-04
UCI-DIZP-Z-303/2023 Dostawa licencji na oprogramowanie do zarządzania domeną Active Directory oraz licencji na oprogramowanie do audytu i monitoringu serwerów w domenie Active Directory wraz z usługami wsparcia i aktualizacji dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-12-05
90-DE.262.22.2023 ”Przegląd techniczny, serwis i usuwanie awarii w instalacjach wentylacji mechanicznej” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-12-06
90-DE.262.23.2023 ”Konserwacja, serwis i usuwanie awarii systemu BMS i automatyki budynkowej w Collegium Humanisticum” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-12-06
90-DZT.262.5038.2023 Dostawa, instalacja i uruchomienie monitorów interaktywnych z komputerami OPS oraz zestawami do wideokonferencji. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-12-14
90-DZP.261.168.2023 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii w instalacjach Urządzeń Transportu Bliskiego w 2024 r. usługi tryb podstawowy 2023-12-08
UCI-DIZP-Z-330/2023 Dostawa modułu rozszerzającego pamięci masowej wraz z dyskami. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2023-12-08
90-DZP.261.169.2023 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych w 2024 r. usługi tryb podstawowy 2023-12-08
90-DZP.261.173.2023 Dostawa tandemowego spektrometru mas sprzężonego z wysokosprawnym chromatografem cieczowym dostawy przetarg nieograniczony 2023-12-19


Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 20.10.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 27.07.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 03.09.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2024 rok

Archiwum 2022 rok

Archiwum 2021 rok

Archiwum 2020 rok

Archiwum 2019 rok

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok