Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ogłoszenia

Archiwum postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim z roku 2013


Kryterium sortowania
Identyfikator postepowania Przedmiot Kategoria Tryb Data ogłoszenia
ZP-015/2013 Dostawa sprzętu projekcyjnego, kopiującego i fotograficznego. dostawy przetarg nieograniczony 2013-03-05
ZP-013/2013 Dostawa sukcesywna tuszów, tonerów, taśm do drukarek i faksów dostawy przetarg nieograniczony 2013-02-15
ZP-024/2013 Dostawa: Część 1 - mebli biurowych; Cześć 2 - krzeseł i foteli. dostawy przetarg nieograniczony 2013-03-28
ZP-003/2013 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2013-01-29
ZP-008/2013 Przedłużenie subskrypcji na aktualizacje oprogramowania Matlab i Simulink dostawy przetarg nieograniczony 2013-02-01
ZP-007/2013 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2013-02-01
ZP-012/2013 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu ”Dobre prawo-sprawne rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2013-02-16
ZP-159/2012 Usługi pocztowe dotyczące listów usługi zamówienie z wolnej ręki 2013-01-29
ZP-164/2012 Dostawa: Część 1 - lasera femtosekundowego; Część 2 - układu wprowadzania wiązki lasera do światłowodu; Część 3 - stołu optycznego z podstawką; Część 4 - ultraszybkiego spektrografu; Część 5 - lasera nanosekundowego; Część 6 - spektrografu; Część 7 - skanera 3D. dostawy przetarg nieograniczony 2013-01-10
ZP-010/2013 Dostawa: Część 1 - systemu analizy kwasów nukleinowych; Część 2 - fluorymetrów do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych; Część 3 - skanera podczerwonego do membran hybrydyzacyjnych. dostawy przetarg nieograniczony 2013-02-19
ZP-001/2013 Dostawa: 1) termocyklerów, 2) elektroporatora, 3) systemu dokumentacji żeli, 4) systemu do elektroforezy, 5) wirówki, 6) termomiksera. dostawy przetarg nieograniczony 2013-02-06
ZP-002/2013 Dostawa: Część 1 - detektora UV do chromatografu jonowego; Część 2 - układu membranowego SLM Część 3 - zaworów dozujących; Część 4 - detektora fluorescencyjnego z celami do elektroforezy kapilarnej i mikrochromatografii; Część 5 - pompy próżniowej; ekstraktorów do fazy stałej dostawy przetarg nieograniczony 2013-02-06
ZP-004/2013 Dostawa: Część 1 - bondera z osprzętem; Część 2 - oscyloskopu; Część 3 - analizatora układów półprzewodnikowych; Część 4 - platformy pomiarowej z osprzętem i akcesoriami; Część 5 - generatora impulsów Część 6 - analizatora stanów logicznych z osprzętem; Część 7 - kołyski i kojca dla niemowląt z oprzyrządowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2013-02-19
ZP-005/2013 Dostawa: 1) sonikatora z wyposażeniem dodatkowym, 2)wytrząsarki ”bead beater”, 3) zaawansowanego systemu przygotowywania i przechowywania próbek w kontrolowanej atmosferze, 4) czterech wag analitycznych, 5) mieszadła magnetycznego z podgrzewaczem, 6) sześciu pojemników do przechowywania enzymów w zamrażarce (na 32 probówki), 7) sześciu pojemników do przechowywania enzymów w zamrażarce (na 12 probówek), 8) transiluminatora UV, 9) dwunastu mikrowytrząsarek typu ”vortex”, 10) podłogowej platformy wytrząsającej do termostatowanego pokoju hodowlanego z wyposażeniem, 11) systemu uzyskiwania wody ultraczystej, 12) systemu uzyskiwania wody dejonizowanej. dostawy przetarg nieograniczony 2013-02-19
ZP-009/2013 Dostawa zestawu do pomiarów termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji dostawy przetarg nieograniczony 2013-03-01
ZP-019/2013 Druk książek (7tytułów) usługi zapytanie o cenę 2013-03-18
ZP-016/2013 Zbiorowe żywienie pracowników UMK, emerytów i rencistów oraz ich rodzin przebywających na wczasach w Rowach w sezonie letnim 2013 r. usługi przetarg nieograniczony 2013-03-14
ZP-011/2013 Przebudowa Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 11 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-03-15
ZP-014/2013 Dostawa: Część 1 - mineralizatora; Część 2 - sterylizatora, homogenizatora i mieszadła mechanicznego; Część 3 - generatora azotu; Część 4 - bezolejowej sprężarki powietrza dostawy przetarg nieograniczony 2013-03-19
ZP-020/2013 Dostawa: Część 1 - wytrząsarki z zestawem sit kalibrowanych; Część 2 - napylarki próżniowej do cienkich warstw z osprzętem dostawy przetarg nieograniczony 2013-03-23
ZP-006/2013 Zorganizowanie wycieczki samolotowej do Andaluzji dla pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ich rodzin usługi zapytanie o cenę 2013-03-26
ZP-027/2013 Dostawa sukcesywna druków akcydensowych dotyczących przebiegu oraz ukończenia studiów dostawy przetarg nieograniczony 2013-04-10
ZP-025/2013 Dostawa licencji edukacyjnych na oprogramowanie dostawy przetarg nieograniczony 2013-04-10
ZP-031/2013 Dostawa laserów dostawy przetarg nieograniczony 2013-04-23
ZP-030/2013 Usługi przewozowe autokarami usługi przetarg ograniczony 2013-04-11
ZP-026/2013 Roboty budowlane związane z przebudową części budynku Domu Studenckiego nr 6 przy ul. Słowackiego 1/3 w Toruniu oraz wykonanie instalacji DSO roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-04-11
ZP-032/2013 Dostawa baterii sprzętowo-programowej testów psychologicznych dostawy przetarg nieograniczony 2013-04-19
ZP-021/2013 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2013-05-24
ZP-022/2013 Dostawa: Część 1 - komór laminarnych; Część 2 - zaworów dozujących dostawy przetarg nieograniczony 2013-04-12
ZP-034/2013 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2013-04-20
ZP-033/2013 Roboty budowlane w Domach Studenckich nr 3, 5 i 8 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-04-26
ZP-035/2013 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2013-04-30
ZP-040/2013 Dostawa oprogramowania dla pracowni miernictwa komputerowego i pracowni zaawansowanych technik wizualizacyjnych Wydziału Matematyki i Informatyki UMK dostawy przetarg nieograniczony 2013-05-09
ZP-036/2013 Dostawa: Część 1 - laboratoryjnego czytnika termoluminescencyjnego, wysokotemperaturowego; Część 2 - wyposażenia Pracowni Elektronicznej; Część 3 - generatorów; Część 4 - oscyloskopów cyfrowych; Część 5 - oscyloskopu dostawy przetarg nieograniczony 2013-05-06
ZP-039/2013 Dostawa modulatorów EOM i elementów montażowych dostawy przetarg nieograniczony 2013-05-06
ZP-044/2013 Dostawa systemu laserowego dostawy przetarg nieograniczony 2013-05-15
ZP-041/2013 Dostawa blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej dostawy przetarg nieograniczony 2013-05-09
ZP-042/2013 Dostawa: Część 1 - fluorymetrów do pomiaru stężenia kwasów nukleinowych; Część 2 - skanera podczerwonego do membran hybrydyzacyjnych dostawy przetarg nieograniczony 2013-05-14
ZP-037/2013 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy zapytanie o cenę 2013-05-13
ZP-038/2013 Dostawa elementów elektronicznych dostawy przetarg nieograniczony 2013-05-14
ZP-043/2013 Dostawa ultrastabilnej wnęki optycznej w stabilizowanej komorze próżniowej dostawy przetarg nieograniczony 2013-05-15
ZP-028/2013 Dostawa kabiny audiometrycznej oraz audiometru dostawy przetarg nieograniczony 2013-05-18
ZP-023/2013 Dostawa: Część 1 - kabiny audiometrycznej ciszy, kabiny audiometrycznej z miejscem leżącym, fotela otolaryngologicznego; Część 2 - audiotympanometru; Część 3 - audiometru rejestrującego otoemisje akustyczne Część 4 - endostroboskopu dostawy przetarg nieograniczony 2013-05-18
ZP-047/2013 Dostawa: Część 1 - zestawu detektorów z zasilaczami, modulatorami i sterownikami; Część 2: - zestawu elementów optycznych, mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych; - zestawu elementów optycznych dostawy przetarg nieograniczony 2013-05-23
ZP-048/2013 Dostawa kompletu luster do wnęki rezonansowej dostawy przetarg nieograniczony 2013-06-07
ZP-045/2013 Wykonanie usługi cateringowej: Część 1 - catering w ramach cyklu konferencji międzynarodowych IYStat 2013 w dniach od 6 do 14 czerwca 2013 r. ; Część 2 - organizacja kolacji konferencyjnej w dniu 7 czerwca 2013 r. w ramach cyklu konferencji międzynarodowych IYStat 2013 w dniach od 6 do 14 czerwca 2013 r. usługi zapytanie o cenę 2013-05-24
ZP-052/2013 Wykonanie usługi cateringowej w ramach cyklu konferencji międzynarodowych IYStat 2013 w dniach od 6 do 14 czerwca 2013 r. usługi zapytanie o cenę 2013-05-29
ZP-050/2013 Dostawa układu do kompleksowej charakteryzacji prototypowych struktur półprzewodnikowych dostawy przetarg nieograniczony 2013-05-31
ZP-029/2013 Najem wielofunkcyjnego systemu z oprogramowaniem maszyn wysokonakładowego druku cyfrowego kolorowego i czarno-białego, kompleksowym serwisem i sukcesywną dostawą tonerów dostawy przetarg nieograniczony 2013-06-11
ZP-051/2013 Remont pionu kuchennego i wybranych pomieszczeń pionu mieszkalnego nr: 506/507, 606/607, 706/707 w Hotelu Asystenckim nr 2 przy ul. Gagarina 45 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-06-10
ZP-081/2013 Dostawa sukcesywna nośników danych i akcesoriów komputerowych dostawy zapytanie o cenę 2013-07-30
ZP-063/2013 Malowanie wybranych pomieszczeń w Domach Studenckich nr 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-06-21
ZP-053/2013 Dostawa bondera z osprzętem dostawy przetarg nieograniczony 2013-06-11
ZP-054/2013 Dostawa napylarki próżniowej do cienkich warstw z osprzętem dostawy przetarg nieograniczony 2013-06-11
ZP-059/2013 Dostawa Baterii sprzętowo-programowej testów psychologicznych dostawy przetarg nieograniczony 2013-06-14
ZP-049/2013 Dostawa sukcesywna środków czystości dostawy zapytanie o cenę 2013-06-14
ZP-064/2013 Roboty budowlane związane z wymianą grzejników i parapetów oraz robotami malarskimi w Domu Studenckim nr 2 przy ul. Mickiewicza 6/8 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-06-21
ZP-056/2013 Dostawa: część 1 - tapczanów część 2 - mebli biurowych dostawy przetarg nieograniczony 2013-06-21
ZP-060/2013 Dostawa zestawu elementów optycznych i mechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2013-06-24
ZP-070/2013 Wykonanie docieplenia ścian podłużnych i szczytowych wraz z malowaniem budynku Domu Studenckiego nr 5 i Klubu Studenckiego Kotłownia przy ul. Słowackiego 5/7 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-07-02
ZP-071/2013 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2013-07-02
ZP-062/2013 Dostawa chłodziarki helowej z kriostatem i kontrolerem temperatury dostawy przetarg nieograniczony 2013-06-25
ZP-077/2013 Dostawa aparatury naukowo-badawczej: Część 1: - AA-01 Systemu do pomiaru biopotencjałów z wieloma kanałami pomiarowymi i konwersją analogowo-cyfrową o rozdzielczości 16 bit; system przeznaczony do badań EEG, ECG, EMG, ERP, CNV, ABR i do mapowania elektrycznej aktywności mózgu; - AA-15 Oprogramowania integrującego wszystkie funkcje niezbędne do pracy z zapisem EEG i MRI; - AA-03 Urządzenia do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS), współpracującego z systemem pomiaru biopotencjałów z pozycji AA-01; - AA-16 Oprogramowania do analizy danych z eksperymentów TMS; - WN-02A EEG i wyposażenia do elektrofizjologicznych testów - zintegrowanego systemu do pomiarów EEG, ERP, stymulacji TMS, zachowań motorycznych, potencjałów wywołanych związanych z oddechem (respiratory-related evoked potential -RREP) i innych metod diagnostycznych z pełnym wyposażeniem; - AA-04 Zestawu do pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA) i reakcji skórno-galwaniczniej (GSR) współpracującego z systemem pomiaru biopotencjałów z pozycji AA-01; - AA-05 Pasa oddechowego monitorującego głębokość i częstość oddechu współpracującego z systemem pomiaru biopotencjałów z pozycji AA-01; - AA-06 Precyzyjnego czujnika temperatury ciała, współpracującego z systemem pomiaru biopotencjałów z pozycji AA-01; - AA-07 Pletyzmografu (pulsoksymetru) współpracującego z systemem pomiaru biopotencjałów z pozycji AA-01; - AA-09 Sakadometru współpracującego z systemem rezonansu magnetycznego; Część 2 - okulometru; Część 3 - elektromagnetycznego detektora ruchu i pozycjonera położenia w przestrzeni 3D dostawy przetarg nieograniczony 2013-07-18
ZP-061/2013 Dostawa: część 1 - zestawu elementów optycznych; część 2 - zestawu kostek światło dzielących i miernika mocy optycznej z głowicą IR; część 3 - zestawu przesłonek wiązki laserowej ze sterownikami dostawy przetarg nieograniczony 2013-06-24
ZP-066/2013 Dostawa sukcesywna: Zadanie 1 - artykułów papierniczo-biurowych; Zadanie 2 - papieru kserograficznego, papieru foto, składanki komputerowej i folii do drukowania dostawy przetarg nieograniczony 2013-06-28
ZP-055/2013 Dostawa sukcesywna sprzętu do utrzymania czystości dostawy zapytanie o cenę 2013-06-27
ZP-065/2013 Przebudowa Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 11 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-06-25
ZP-075/2013 Dostawa skaningowego kalorymetru różnicowego dostawy przetarg nieograniczony 2013-07-11
ZP-067/2013 Dostawa sukcesywna materiałów remontowo budowlanych dostawy zapytanie o cenę 2013-07-05
ZP-069/2013 Dostawa: Część 1 - zaworów dozujących, Część 2 - generatora impulsów, Część 3 - wytrząsarki z zestawem sit kalibrowanych, Część 4 - kołyski i kojca dla niemowląt z oprzyrządowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2013-07-09
ZP-105/2013 Remont pomieszczeń w budynku Rektoratu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 11 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-09-04
ZP-152/2013 Dostawa: część 1 - mebli biurowych część 2 - krzeseł i foteli dostawy przetarg nieograniczony 2013-12-11
ZP-074/2013 Roboty remontowe w budynkach: Wydziału Humanistycznego, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz roboty remontowe na terenie osiedla A (pomiędzy Domem Studenckim Nr 3 i Domem Studenckim Nr 5). roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-07-15
ZP-068/2013 Dostawa sukcesywna nośników danych i akcesoriów komputerowych dostawy zapytanie o cenę 2013-07-10
ZP-073/2013 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2013-07-09
ZP-072/2013 Dostawa oprogramowania dostawy przetarg nieograniczony 2013-07-11
ZP-079/2013 Dostawa specjalistycznego zestawu do pomiaru temperatury dostawy przetarg nieograniczony 2013-07-11
ZP-078/2013 Remont schodów wejścia głównego wraz ze zjazdem do rowerowni do budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-07-12
ZP-080/2013 Dostawa sukcesywna materiałów remontowo-budowlanych dostawy zapytanie o cenę 2013-07-16
ZP-057/2013 Dostawa sukcesywna materiałów wodno-kanalizacyjnych dostawy zapytanie o cenę 2013-07-18
ZP-082/2013 Dostawa: Część 1 - Elementy optyczne i mechaniczne Część 2 - Zestaw elementów opto-mechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2013-07-22
ZP-097/2013 Dostawa wraz z montażem kabiny i sprzętu do tłumaczeń symultanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2013-08-14
ZP-099/2013 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2013-08-27
ZP-084/2013 Najem wielofunkcyjnego systemu z oprogramowaniem maszyn wysokonakładowego druku cyfrowego kolorowego i czarno-białego, kompleksowym serwisem i sukcesywną dostawą tonerów dostawy przetarg nieograniczony 2013-07-22
ZP-085/2013 Dostawa układu do kompleksowej charakteryzacji prototypowych struktur półprzewodnikowych dostawy przetarg nieograniczony 2013-07-23
ZP-083/2013 Dostawa elementów do budowy Optycznego Zegara Atomowego dostawy przetarg nieograniczony 2013-07-25
ZP-093/2013 Świadczenie usług w zakresie usuwania śniegu, błota pośniegowego i ślizgawicy z chodników, dróg i parkingów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w sezonie zimowym 2013/2014 oraz usługi pozamiatania i wywiezienia piasku po sezonie poza tereny Zamawiającego, od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2014 r. usługi przetarg nieograniczony 2013-09-09
ZP-076/2013 Dostawa: Część 1 - testów psychologicznych; Część 2 - sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2013-07-25
ZP-086/2013 Dostawa modułu do grzebienia optycznego Menlo FC-1500 dowiązującego fazowo częstość pojedynczego zęba grzebienia do wzorca optycznego dostawy przetarg nieograniczony 2013-08-07
ZP-088/2013 Naprawa zniszczonego podestu przed wejściem głównym do budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-08-05
ZP-098/2013 Przebudowa Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Gagarina 11 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-08-21
ZP-094/2013 Dostawa elementów optomechanicznych do konstrukcji tomografów OCT dostawy przetarg nieograniczony 2013-08-13
ZP-087/2013 Rekonfiguracja grzebienia optycznego Menlo FC-1500 umożliwiająca wykorzystanie modulatora akustooptycznego szybkiej korekcji częstotliwości repetycji usługi przetarg nieograniczony 2013-08-08
ZP-090/2013 Dostawa: Część 1 - aparatu do psychofizycznych badań słuchu i mowy; Część 2 - endostroboskopu; Część 3 - okulometru dostawy przetarg nieograniczony 2013-08-09
ZP-091/2013 Dostawa cyfrowego aparatu dopplerowskiego do diagnostyki przepływu krwi w tętnicach dostawy przetarg nieograniczony 2013-08-09
ZP-103/2013 Dostawa elementów do konstrukcji OCT dostawy przetarg nieograniczony 2013-08-23
ZP-089/2013 Dostawa ręcznego spektrometru XRF z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2013-08-12
ZP-095/2013 Dostawa źródła światła dostawy przetarg nieograniczony 2013-08-12
ZP-092/2013 Dostawa ultraszybkiego oscylatora femtosekundowego Ti:S z pompą zasilającą i modułem rekompensacji dyspersji dostawy przetarg nieograniczony 2013-08-12
ZP-111/2013 Dostawa: część 1 - mebli biurowych; część 2 - krzeseł i foteli dostawy przetarg nieograniczony 2013-09-10
ZP-096/2013 Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego dostawy przetarg nieograniczony 2013-08-26
ZP-104/2013 Dostawa: Część 1 - elementów optycznych i mechanicznych; Część 2 - zestawu płytek ćwierćfalowych i półfalowych. dostawy przetarg nieograniczony 2013-08-29
ZP-102/2013 Dostawa: część 1 - mebli biurowych; część 2 - krzeseł i foteli dostawy przetarg nieograniczony 2013-08-27
ZP-114/2013 Część 1: - wysokoobrotowej wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem komory wirowania; - Termocyklera; Część 2 - mikroskopu stereoskopowego do obserwacji w świetle przechodzącym oraz odbitym dostawy przetarg nieograniczony 2013-09-27
ZP-101/2013 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu ”Dobre prawo-sprawne rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2013-09-03
ZP-106/2013 Wykonanie badania sprawozdania finansowego za lata 2013-2015 usługi przetarg nieograniczony 2013-09-06
ZP-116/2013 Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych, online oraz baz elektronicznych do Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 2014 r. dostawy przetarg nieograniczony 2013-10-02
ZP-108/2013 Dostawa modułu do grzebienia optycznego Menlo FC-1500 dowiązującego fazowo częstość pojedynczego zęba grzebienia do wzorca optycznego dostawy przetarg nieograniczony 2013-09-09
ZP-110/2013 Dostawa ultraszybkiego oscylatora femtosekundowego Ti:S z pompą zasilającą dostawy przetarg nieograniczony 2013-09-11
ZP-112/2013 Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 2014 r. dostawy przetarg nieograniczony 2013-09-26
ZP-100/2013 Świadczenie usług: Część 1 - usuwania śniegu z dachów oraz śniegu i lodu z rynien budynków uniwersyteckich w sezonie zimowym 2013/2014; Część 2 - usuwania śniegu z dachów po każdorazowej decyzji inspektora nadzoru budowlanego usługi przetarg nieograniczony 2013-09-11
ZP-107/2013 Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych dostawy przetarg nieograniczony 2013-09-13
ZP-109/2013 Dostawa: Część 1 - zestawu elementów do konstrukcji spektrometrów w tomografach OCT; Część 2 - zestawu elementów optycznych i mechanicznych; Część 3 - zestawu elementów optomechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2013-09-13
ZP-117/2013 Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych basenów Uniwersyteckiego Centrum Sportowego wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych oraz szkoleniem personelu Zamawiającego usługi przetarg nieograniczony 2013-10-04
ZP-113/2013 Dostawa lasera erbowego oraz zestawu kolimującego wiązkę wraz z izolatorem optycznym dostawy przetarg nieograniczony 2013-09-17
ZP-115/2013 Dostawa izolatorów optycznych dostawy przetarg nieograniczony 2013-09-25
ZP-127/2013 Zakup karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów UMK do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych usługi przetarg nieograniczony 2013-10-29
ZP-119/2013 Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. Św. Józefa 17 w Toruniu usługi przetarg nieograniczony 2013-10-04
ZP-118/2013 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2013-10-05
ZP-125/2013 Dostarczanie gazet i czasopism krajowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku dostawy przetarg nieograniczony 2013-10-22
ZP-121/2013 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku usługi przetarg nieograniczony 2013-10-15
ZP-123/2013 Budowa obejściowego traktu światłowodowego w kanalizacji TP S.A. i fragmentów dowiązań w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Rejtana, Młodzieżowej roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-10-09
ZP-124/2013 Udzielenie licencji na oprogramowanie tworzące graficzne środowisko do akwizycji i analizy danych pomiarowych dostawy przetarg nieograniczony 2013-10-11
ZP-126/2013 Dostawa mikroskopu stereoskopowego do obserwacji w świetle przechodzącym oraz odbitym dostawy przetarg nieograniczony 2013-10-14
ZP-122/2013 Dostawa paczek ze słodyczami dla dzieci pracowników UMK dostawy przetarg nieograniczony 2013-10-09
ZP-129/2013 Dostawa elementów do budowy Optycznego Zegara Atomowego dostawy przetarg nieograniczony 2013-10-22
ZP-130/2013 Dostawa oprogramowania dostawy przetarg nieograniczony 2013-10-24
ZP-140/2013 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uczelni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku usługi przetarg nieograniczony 2013-11-19
ZP-135/2013 Dostawa chłodziarek laboratoryjnych i boksu termostatycznego dostawy przetarg nieograniczony 2013-11-05
ZP-132/2013 Dostawa: Część 1 - zestawu elementów optomechanicznych; Część 2 - zestawu elementów optomechanicznych; Część 3 - zestawu elementów optycznych i mechanicznych; Część 4 - zestawu elementów optomechanicznych; Część 5 - zestawu elementów optomechanicznych; Część 6 - filtra; Część 7 - zestawu elementów optomechanicznych; Część 8 - modułu fotodiodowego ze złączką światłowodową; Część 9 - zestawu elementów mechanicznych. dostawy przetarg nieograniczony 2013-11-06
ZP-142/2013 Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego dostawy przetarg nieograniczony 2013-11-22
ZP-133/2013 Dostawa dwóch kriogenicznych niskoszumowych wzmacniaczy w paśmie C oraz przetwornika modów ortogonalnych razem z zestawem okien termicznych dostawy przetarg nieograniczony 2013-11-07
ZP-137/2013 Sukcesywne świadczenie usług gastronomicznych na rzecz 80 uczestników szkolenia usługi przetarg nieograniczony 2013-11-07
ZP-128/2013 Wykonanie robót instalacyjnych polegających na wykonaniu instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Wydziału Chemii UMK przy ul. Gagarina 7 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-11-26
ZP-136/2013 Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na potrzeby realizacji projektu ”Dobre prawo-sprawne rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki usługi przetarg nieograniczony 2013-11-08
ZP-131/2013 Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych dostawy zapytanie o cenę 2013-11-14
ZP-139/2013 Dostawa: Część 1 - Szybkiej platformy przesuwnej ze sterownikiem; Część 2 - Komory laminarnej dostawy przetarg nieograniczony 2013-11-13
ZP-134/2013 Dostawa i montaż regałów metalowych przesuwanych ręcznie i elektrycznie dostawy zapytanie o cenę 2013-11-08
ZP-145/2013 Dostawa dwóch kriogenicznych niskoszumowych wzmacniaczy w paśmie C oraz przetwornika modów ortogonalnych razem z zestawem okien termicznych dostawy przetarg nieograniczony 2013-11-21
ZP-141/2013 Wykonanie remontu Rozdzielni Głównej (RG) Klimatyzacji Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Bojarskiego 3 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2013-11-27
ZP-143/2013 Usługi pocztowe dotyczące listów usługi przetarg nieograniczony 2013-11-28
ZP-149/2013 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok 2014 usługi przetarg nieograniczony 2013-12-05
ZP-146/2013 Dostawa: Część 1 - Systemu do ilościowego PCR (1 szt.); Część 2 - Lasera półprzewodnikowego, światłowodowego, 980 nm 100 mW z generatorem impulsów laserowych sterowanym USB (1 szt.) dostawy przetarg nieograniczony 2013-11-28
ZP-148/2013 Część 1 - Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS) pojazdów mechanicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ; Część 3 - Ubezpieczenie jachtu motorowego typu VOYAGER B ”Profesor Mikulski” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi przetarg nieograniczony 2013-12-04
ZP-156/2013 Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego dostawy przetarg nieograniczony 2013-12-11
ZP-151/2013 Dostawa komory o regulowanej atmosferze beztlenowej typu DRY-BOX dostawy przetarg nieograniczony 2013-12-10
ZP-154/2013 Monitorowanie instalacji sygnalizacji pożaru, wraz z automatycznym przekazaniem sygnału alarmu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu usługi przetarg nieograniczony 2013-12-10
ZP-147/2013 Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na rzecz słuchaczy studiów podyplomowych usługi przetarg nieograniczony 2013-12-12
ZP-153/2013 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2013-12-14


Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 20.10.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 27.07.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 03.09.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2024 rok

Archiwum 2023 rok

Archiwum 2022 rok

Archiwum 2021 rok

Archiwum 2020 rok

Archiwum 2019 rok

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok