Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ogłoszenia

Archiwum postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim z roku 2018


Kryterium sortowania
Identyfikator postepowania Przedmiot Kategoria Tryb Data ogłoszenia
DAN-ZO/141/2018 Dostawa szafy termostatycznej dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-28
DAN-ZO/728/2017P Dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-01-03
DAN-ZO/003/2018 Dostawa spektrometru do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-01-10
DAN-ZO/030/2018 Dostawa: płyty montażowej Optosigma SP-134 (2 szt.) i przesuwu aluminiowego Optosigma TADC-401S (2 szt.) dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-01-22
ZP-001/2018 Dostawa: Część 1 – wytrząsarki orbitalnej; Część 2 - wagosuszarki dostawy przetarg nieograniczony 2018-01-08
DzIE-078-2-2018 Świadczenie usług: Usuwanie śniegu z dachów oraz śniegu i lodu z rynien budynków uniwersyteckich w sezonie zimowym roku 2018 usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-01-05
BZFS-921/17/16, ZP-15/2018 Dostawa kamery do nagrywania wideo panoramicznego w zakresie 360 stopni dostawy przetarg nieograniczony 2018-03-07
DAN-ZO/733/2017 Dostawa łaźni ultradźwiękowej dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-01-08
DAN-ZO/007/2018 Dostawa źródła światła do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-01-10
DAN-ZO/191/2018 Dostawa mikroceli preparatywnej do reaktora elektrochemicznego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-20
PU-04/2018 Opracowanie e-materiałów dydaktycznych usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-01-10
DZFS-921/12/16, PU-05/2018 Część 1 zamówienia - świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dotyczących podawania posiłków wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej na potrzeby wizyty studyjnej w Berlinie dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 2 zamówienia - świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dotyczących podawania posiłków wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej na potrzeby wizyty studyjnej w Warszawie dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-01-22
DAN-ZO/017/2018 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-01-16
DAN-ZO/039/2018 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-01-23
DAN-ZO/031/2018 Dostawa zwierciadła dielektrycznego i zwierciadeł metalicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-01-22
BZFS-921/17/16, ZP-17/2018 Dostawa homogenizatora ręcznego dostawy przetarg nieograniczony 2018-03-08
DZFS-921/21/17, ZP-10/2018 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-02-12
DAN-ZO/038/2018 Dostawa zestawu kryształów nieliniowych PPLN z akcesoriami dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-01-24
DAN-ZO/109/2018 Dostawa stanowiska do precyzyjnego pozycjonowania sondy mikroskopu AFM Agilent 5500 do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-14
BZFS-921/12/16, PU-17/2018 Przeprowadzenie szkolenia w zakresie Polskiego Języka Migowego na poziomie europejskiej biegłości językowej w skali Rady Europy, poziomie elementarnym (A1, A2) oraz przeprowadzenie egzaminu i wydanie imiennych certyfikatów. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-23
BZFS-921/17/16, PU-22/2018 Wykonanie zbioru danych eksperymentalnych dla systemu wspomagającego komunikację i czynności poznawcze osób sparaliżowanych oraz raportu technicznego opisującego system do akwizycji danych wraz z procedurą akwizycji danych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-19
DZFS-921/4/17, PU-26/2018 Przeprowadzenie szkolenia pt.: Praktyczne wykorzystanie SAP ERP usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-03-13
DZFS-921/12/16, PU-21/2018 Przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu ECDL na poziomie standard dla studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-08
ZP-04/2018 Dostawa potencjostatu/galwanostatu dostawy przetarg nieograniczony 2018-02-20
ZP-05/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej zadania pn.:„Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego - etap II” usługi przetarg nieograniczony 2018-01-31
DAN-ZO/203/2018 Dostawa: homogenizatora ultradźwiękowego Sonics VCX-130 z wyposażeniem (mikrokońcówki o śr. 2 i 6 mm, statyw, uchwyt do statywu, słuchawki ochronne, kable połączeniowe, klucze do mocowania końcówek) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-20
BZFS-921/17/16, PU-06/2018 Wykonanie badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego ochrony własności przemysłowej czterech wynalazków usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-01
ZP-002/2018 Dostawa komory rękawicowej z wyposażeniem do prac w atmosferze beztlenowej dostawy przetarg nieograniczony 2018-01-29
DAN-ZO/060/2018 Dostawa magnesu do oczyszczania próbek (DNA/RNA/białek) z użyciem kulek magnetycznych – DynaMagTM-2 firmy ThermoFisher Scientific do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-01-30
DAN-ZO/058/2018 Dostawa wyparki próżniowej dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-01-30
DAN-ZO/061/2018 Dostawa: termocyklera PCR z blokiem gradientowym 2x48 C1000 Touch firmy Bio-Rad do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-01-31
DAN-ZO/078/2018 Dostawa elementów optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-01
DAN-ZO/071/2018 Dostawa systemu oczyszczania rozpuszczalników do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-01-31
DAN-ZO/070/2018 Dostawa: światłowodu Thorlabs SMF-28-030Y CUSTOM (Patch Cord, Length: 18 meter End A: FC/APC Connector, End B: FC/PC Connector, Jacket: None; Prefurcated with 900m tubing inside FT030-Y) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-01-31
BZFS-921/17/16, PU-29/2018 Opracowanie raportów dotyczących oceny potencjału rynkowego i wyceny praw własności intelektualnej usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-20
BZFS-921/17/16, PU-09/2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz aktywności farmakologicznej (adaptogennej, przeciwwirusowej, immunostymulującej, cytotoksycznej), gotowych preparatów roślinnych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-01
DAN-ZO/099/2018 Dostawa transformatora modów ortogonalnych (OMT) do zastosowania na 32m radioteleskopie dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-16
BZFS-921/10/16, PU-12/2018 Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia zakończonego egzaminem z wykonywania ekspertyz badawczych w systemie ISO 9001 i PN-EN17025 oraz rejestracji produktów w systemie REACH dla dwóch grup studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-02
DAN-ZO-084-085/2017 Dostawa: światłowodów Thorlabs: 1) PM1550-XP (25 m); 2) 1550BHP (25 m), do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-02
DAN-ZO/088-089/2018 Dostawa elementów optomechanicznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-05
DAN-ZO/092/2018 Dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem (1 szt.) dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-07
PU-10/2018,DzZFS-921/6/17 Wykonanie batymetrii wielowiązkowej reliktów średniowiecznego portu w Pucku usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-05
DAN-ZO/091/2018 Dostawa dichroicznego dzielnika wiązki (2 szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-05
BZFS-921/10/16, PU-11/2018 Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pt. „SCADA - system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego”, dla grupy studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-06
DAN-ZO/079/2018 Dostawa polowego systemu do pomiarów metabolicznych wraz z peryferiami dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-06
DZFS-921/12/16, PU-07/2018 Świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dotyczących podawania posiłków wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej na potrzeby wizyty studyjnej w Berlinie dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-02-06
DZFS-921/12/16, PU-15/2018 Część 1 zamówienia - przeprowadzenie szkolenia pt. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” dla trzech grup studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 2 zamówienia - przeprowadzenie szkolenia pt. „Trener pracy” dla trzech grup studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-02-07
ZP-06/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2018-02-09
DAN-ZO/094/2018 Dostawa: kolimatorów światłowodowych Thorlabs (kolimator z układem 3 soczewek do wiązki Gaussowskiej, TC06APC-1550-1550 nm, f=6.18 mm, NA=0.28, FC/APC Triplet Collimator) – 2 szt. do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-08
ZP-03/2018 Dostawa komory filtracyjnej z wyposażeniem, do pracy z materiałem biomedycznym dostawy przetarg nieograniczony 2018-02-08
ZP-12/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2018-02-19
DAN-ZO/103/2018 Dostawa: wirówki kompaktowej z minutnikiem i cyfrowym wyświetlaczem uniFUGE 5 do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-14
DZFS-921/16/16, ZP-07/2018 Dostawa elementów optomechanicznych dostawy przetarg nieograniczony 2018-02-27
DAN-ZO/104/2018 Dostawa: inkubatora Mini IL 10 (przezroczyste drzwi)do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-14
DZFS-921/3/17, PU-13/2018 Przeprowadzenie szkoleń pt.: „Design thinking”, „Innowacyjne metody dydaktyczne”, „Nowoczesne metody pracy w grupach, odwrócona klasa, projekt edukacyjny”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-02-14
DAN-ZO/105/2018 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-15
DAN-ZO/113/2018 Dostawa zestawu elementów optycznych, optyczno-mechanicznych i akcesoriów optycznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-15
BZFS-921/17/16, PU-08/2018 Wykonanie analizy XPS piętnastu próbek materiałów węglowych usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-19
DZFS-921/4/17, PU-14/2018 Przeprowadzenie szkoleń pt.: Praktyczne wykorzystanie SAP ERP Metoda AC/DC w praktyce biznesowej Technologie informacyjno-komunikacyjne w praktyce biznesowej usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-02-22
PU-16/2018 Zbiorowe żywienie pracowników, emerytów i rencistów Zamawiającego oraz członków ich rodzin przebywających na wczasach w Rowach w sezonie letnim 2018 usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-02-21
BZFS-921/17/16, PU-18/2018 Wykonanie badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego ochrony własności przemysłowej dwóch wynalazków. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-21
BZFS-921/17/16, AIP-2/2018 Zapewnienia pomieszczenia na spotkanie oraz wykonanie usługi cateringowej w pomieszczeniach Wykonawcy podczas spotkania „Nauka-Biznes” w ramach Inkubatora Innowacyjności+, które odbędzie się w dniu 02 marca 2018 r. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-02-21
ZP-09/2018 Dostawa wielofunkcyjnego czytnika skanującego z poczwórnym monochromatorem dostawy przetarg nieograniczony 2018-02-21
ZP-08/2018 Dostawa: Część 1 – układu FPGA z podzespołami Część 2 – karty akwizycji sygnału z akcesoriami Część 3 – karty wejść/wyjść do synchronizacji urządzeń w układzie pomiarowym dostawy przetarg nieograniczony 2018-02-22
DAN-ZO/130/2018 Dostawa systemu oczyszczania rozpuszczalników do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opis: w załączniku nr 1. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-05
DAN-ZO/140/2018 Dostawa systemu HPLC do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-01
BZFS-921/17/16, PU-19/2018 Opracowanie raportów dotyczących oceny potencjału rynkowego i wyceny praw własności intelektualnej usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-01
92/BiOŚ/18 Organizacja konferencji w dniach 4-8 czerwca 2018 r. w ramach projektu Best Pass Horizon 2020 z pobytem hotelowym w dniach 3-8 czerwca 2018 r., zarezerwowanym i opłaconym indywidualnie przez uczestników konferencji. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-01
BZFS-921/17/16, PU-20/2018 Wykonanie analizy XPS dwudziestu pięciu próbek materiałów węglowych na potrzeby badań przedwdrożeniowych pn. „Sposób otrzymywania hybrydowych materiałów grafenowych z dodatkiem związków oligoheterocyklicznych” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-14
ZP-14/2018 Wymiana dwóch wind osobowych w Domu Studenckim nr 10 przy ul. Gagarina 27 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-03-23
DAN-ZO/167/2018 Dostawa wirówki Eppendorf MiniSpin dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-09
BZFS-921/17/16, PU-23/2018 Wykonanie tłumaczenia pisemnych tekstów w języku polskim na język angielski wraz z weryfikacją ofert badawczych znajdujących się w Akademickiej Platformie Innowacji usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-09
DAN-ZO/164/2018 Dostawa kamery do obrazowania hiperspektralnego typu „all-in-one” Specim IQ dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-09
DZFS-921/3/17, PU-25/2018 Przeprowadzenie szkoleń pt.: „Innowacyjne metody dydaktyczne”, „Nowoczesne metody pracy w grupach, odwrócona klasa, projekt edukacyjny” usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-03-12
BZFS-921/17/16, PU-28/2018 Wykonanie analizy XPS piętnastu próbek materiałów węglowych usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-14
DAN-ZO/177/2018 Dostawa aparatu do przeprowadzania ilościowej reakcji PCR do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opis: w załączniku nr 1. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-14
DAN-ZO/223/2018 Dostawa detektora fluorescencyjnego Shimadzu RF-20A (gwarancja min. 12 miesięcy, instalacja, uruchomienie i szkolenie z obsługi sprzętu, instrukcja obsługi w jęz. polskim) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-30
DAN-ZO/185/2018 Dostawa płytek ćwierćfalowych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-16
DZFS-921/4/17, PU-27/2018 Przeprowadzenie szkoleń pt.: „Zarządzanie czasem i priorytetami” oraz „Mapowanie strumienia wartości” usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-03-16
DzIE/079/25/2018 Przystosowanie budynku leśniczówki na cele stacji badawczej w miejscowości osada leśna Sobiny, gmina Osie roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-03-26
DAN-ZO/493/2018 Dostawa miernika baldachimu roślin Ci-110 (prod. CID Bio-Science, Inc.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-07
90-DIN.079.79.2018 Wymiana uszkodzonych płytek na balkonie IV p. i blacharska obróbka balkonów na wybranych piętrach w Internacie GiLA w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-20
ZP-16/2018 Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach uniwersyteckich usługi przetarg nieograniczony 2018-03-22
ZP-20/2018 Remont i przebudowa wybranych pomieszczeń Wydziału Chemii oraz Zwierzętarni na potrzeby Wydziału Weterynarii UMK w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-03-29
DZFS-921/16/16, ZP-21/2018 Dostawa elementów optomechanicznych. dostawy przetarg nieograniczony 2018-03-29
DAN-ZO/220/2018 Dostawa: następującego wyposażenia laboratoryjnego firmy BioTek Instruments Inc. (USA): 1) Mikropłytkowa płuczka paskowa, gwarancja minimum 24 miesiące (nr kat. 50TS8) 2) Uniwersalny czytnik mikropłytkowy, gwarancja minimum 24 miesiące (nr kat. 800TS) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-03-30
DZFS-921/2/16, PU-31/2018 Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń GIS (Systemy Informacji Geograficznej) dla grupy studentów Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-03-30
DAN-ZO/521/2018 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-28
DZFS-921/12/16, PU-34/2018 Przeprowadzenie szkolenia pt. „Podstawy fundraisingu” oraz przeprowadzenie egzaminu i wydanie imiennych certyfikatów dla studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-04-03
DZFS-921/12/16, PU-35/2018 Przeprowadzenie szkolenia pt. “Sztuka mówienia” oraz wydanie na koniec szkolenia imiennych certyfikatów dla studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-04-05
ZP-19/2018 Remont i przebudowa Domu Studenckiego nr 2 przy ul. Mickiewicza 6/8 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-04-10
DZFS-921/21/17, ZP-26/2018 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-04-06
DAN-ZO/228/2018 Dostawa materiałów optycznych i optomechanicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-04-06
DAN-ZO/241/2018 Dostawa oczyszczacza ultradźwiękowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-04-09
DAN-ZO/248/2018 Dostawa: dzielników wiązki Thorlabs: BST10R (1 szt.), BSX10R (1 szt.) dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-04-13
BZFS-921/10/16, PU-38/2018 Przeprowadzenie wizyty studyjnej dla sześciu grup studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-04-12
DZFS-921/2/16, PU-32/2018 Przeprowadzenie szkolenia komputerowego z zakresu zaawansowanej pracy z użyciem danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego dla grupy studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu „Geokompetencje – człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój” usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-04-17
ZP-23/2018 Usługi przewozowe autokarami usługi przetarg nieograniczony 2018-04-24
ZP-29/2018 Remont przyziemia i pomieszczeń piwnicznych w Domach Studenckich nr: 3 i 5 oraz remont łazienek w Domach Studenckich nr: 1 i 6. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-04-20
90-DIE.079.51.2018 Remont i adaptacja pomieszczenia nr 123 pod umieszczenie w nim ultra stabilnej wnęki optycznej w Instytucie Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-23
BZFS-921/17/16, PU-37/2018 Wykonanie analizy XPS dwudziestu pięciu próbek materiałów węglowych na potrzeby badań przedwdrożeniowych pn. „Sposób otrzymywania hybrydowych materiałów grafenowych z dodatkiem związków oligoheterocyklicznych” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-04-16
DAN-ZO/250/2018 Dostawa mikroskopu Zeiss do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-04-16
ZP-25/2018 Dostawa Część pierwsza: Przystawki DRIFT Część druga: Aparatu do pomiaru wielkości cząstek i wyznaczenia potencjału zera oraz masy cząsteczkowej dostawy przetarg nieograniczony 2018-04-19
DAN-ZO/300/2018 Dostawa komory (loży) laminarnej z lampą UV (Farma Fil 3 M UV; nr katalogowy: 9059794) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-18
DzZFS-921/6/17, ZP-27/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2018-04-19
ZP-31/2018 Remont łazienek, kuchni i wentylacji w Domu Studenckim nr 11, remont kuchni w Domu Studenckim nr 10, oraz wymiana drzwi wewnętrznych w Domu Studenckim nr 8. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-04-25
DZFS-921/4/17, PU-43/2018 Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z zakresu rozwiązywania problemów biznesowych dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-04-23
ZP-33/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2018-05-02
PU-104/2018 Usługi zapewnienia komfortu fizycznego za pomocą miesięcznych karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, campusu toruńskiego i campusu bydgoskiego, oraz uprawnione osoby towarzyszące, do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze (baseny, kluby fitness, itp.). usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-10-24
DAN-ZO/267/2018 Instalacja kolimatora DSO w laserze PhoxX Plus w siedzibie firmy Omicron Laser w Niemczech dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-04-24
DAN-ZO/257.1/2018 Dostawa inkubatora do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-04-24
DAN-ZO/257.2/2018 Dostawa wytrząsarki do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-04-24
DAN-ZO/266/2018 Dostawa zapasowego kryształu do generacji drugiej harmonicznej do istniejącego systemu lasera TiSa dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-04-24
DT/1/2018 Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 32-metrowego radioteleskopu w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach. roboty budowlane dialog techniczny 2018-04-26
ZP-24/2018 Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego dostawy przetarg nieograniczony 2018-04-27
DAN-ZO/274/2018 Dostawa modułu Peltiera (2 szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-04-27
BZFS-921/17/16, ZP-32/2018 Dostawa wagi analitycznej dostawy przetarg nieograniczony 2018-04-27
ZP-18/2018 Najem wielofunkcyjnego systemu (wraz z oprogramowaniem) do wysokonakładowego druku cyfrowego kolorowego z kompleksowym serwisem i sukcesywną dostawą tonerów dostawy przetarg nieograniczony 2018-05-02
BZFS-921/17/16, PU-41/2018 Wyykonanie kompleksowe badania dikarboksylowego kompleksu platyny (II) o wzorze [Pt(mal)(dmso)(dptp)] usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-04-30
DzIE/079/43/2018 Remont i adaptacja pomieszczenia nr 123 pod umieszczenie w nim ultra stabilnej wnęki optycznej w Instytucie Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-14
BZFS-921/17/16, PU-44/2018 Wykonanie analizy chromatograficznej (metoda HPLC-DAD i GC) na zawartość chloroformu i metanolu w gotowych preparatach roślinnych (8 próbek) usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-07
BZFS-921/17/16, PU-48/2018 Wykonanie badania farmakokinetycznego dikarboksylowego kompleksu platyny (II) o wzorze [Pt(mal)(dmso)(dptp)] (np. stała szybkość wchłaniania związku, stężenie maksymalne i czas jego występowania, średni czas występowania związku w ustroju, biologiczny czas półtrwania, stała szybkości eliminacji proleku), na potrzeby badań przedwdrożniowych pn. ”Opracowanie koncepcji nowego, innowacyjnego proleku onkologicznego” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-22
BZFS-921/10/16, ZP-45/2018 Przeprowadzenie wizyt studyjnych dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-05-10
90-DIE.079.61.2018 Malowanie głównej klatki schodowej, korytarzy na parterze i II piętrze budynku Collegium Minus przy ul. Fosa Staromiejska 1a w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-20
BZFS-921/16/16, ZP-34/2018 Dostawa - Część pierwsza: Skanerów w technologii MEMS; Część druga: Układu FPGA z oprzyrządowaniem; Część trzecia: Materiałów optomechanicznych; Część czwarta: Modułu diody lawinowej z oprzyrządowaniem; dostawy przetarg nieograniczony 2018-05-11
DAN-ZO/286/2018 Dostawa systemu chromatograficznego AKTA START z oprogramowaniem, komputerem i kolektorem frakcji do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-14
SEn/079/P/1/2018/2 Konserwacja i naprawa dźwigów w budynkach UMK. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-14
DAN-ZO/288/2018 Dostawa lasera 532 nm DPSS do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-14
BZFS-921/17/16, PU-42/2018 Wykonanie opinii kwalifikacyjnej i bezpieczeństwa stosowania preparatu o nazwie AdaptES jako dietetycznego środka specjalnego przeznaczenia medycznego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-16
DAN-ZO/297/2018 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-16
DzIE/079/45/2018 Remont dziekanatu Wydziału Humanistycznego przy ul. Fosa Staromiejska 1a w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-16
ZP-30/2018 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ich współmałżonków lub partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci, a także doktorantów na studiach trzeciego stopnia usługi przetarg nieograniczony 2018-05-17
DAN-ZO/299/2018 Dostawa chipa TA do lasera 922 nm, Toptica model #TA-0915-1500-1 dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-19
DZFS-921/3/17, PU-36/2018 Przeprowadzenie szkoleń pt.: „Innowacyjne metody dydaktyczne”, „Nowoczesne metody pracy w grupach, odwrócona klasa, projekt edukacyjny”, „Design thinking”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-05-17
DAN-ZO/303/2018 Dostawa elementów optomechanicznych Standa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-18
90-DIN.079.83.2018 Malowanie sal audytoryjnych w budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Bojarskiego 3 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-27
DzIE/079/47/2018 Przebudowa schodów i murków w obrębie boiska w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Bachotku. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-22
BZFS-921/17/16, PU-47/2018 Określenie genotoksyczności dikarboksylowego kompleksu platyny (II) o wzorze [Pt(mal)(dmso)(dptp)] za pomocą testu AMESA, testu mutacji genu kinazy tymidynowej, na potrzeby badań przedwdrożniowych pn. ”Opracowanie koncepcji nowego, innowacyjnego proleku onkologicznego” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-22
BZFS-921/17/16, PU-46/2018 Wykonanie badanie cyklu komórkowego dikarboksylowego kompleksu platyny (II) o wzorze [Pt(mal)(dmso)(dptp)] z wykorzystaniem metody cytometrii przepływowej na linii A549 (przynajmniej trzy zbieżne powtórzenia dla IC10, IC50 i IC90), na potrzeby badań przedwdrożniowych pn. ”Opracowanie koncepcji nowego, innowacyjnego proleku onkologicznego” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-22
DAN-ZO/305/2018 Dostawa wirówki PlateFuge do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-22
DAN-ZO/306/2018 Dostawa: obiektywu Plan Fluor 60x (suchy) do mikroskopu Nikon (MRH006o2), do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-22
DzIE/079/46/2018 Dostawę i montaż klimatyzacji w portierni oraz w biurze Sekcji Remontowej UMK w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-22
DAN-ZO/307/2018 Dostawa izolatora optycznego dostosowanego do wysokich mocy dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-23
DAN-ZO/309.1/2018 Dostawa suszarki laboratoryjnej Seria 631 Plus 45 litrów dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-23
DAN-ZO/539/2018 Dostawa wirówki uniwersalnej z chłodzeniem i wyposażeniem dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-06
90-DIE.079.54.2018 Wymiana siłowni teletechnicznych prądu stałego w Domu Studenckim nr 2 i 9 oraz wymiana akumulatorów dla istniejących siłowni telekomunikacyjnych prądu stałego w wybranych obiektach UMK w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-25
ZP-36/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Gagarina 39 w Toruniu na potrzeby Katedry Psychologii Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu usługi przetarg nieograniczony 2018-05-28
BZFS-921/17/16, PU-49/2018 Wykonanie usługi badania czystości patentowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776) na terenie Polski oraz Unii Europejskiej dla sześciu niżej wymienionych wynalazków: 1) „Nowy kompleks złota(III), sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie”, 2) „Nowy tetrakarbonylkowy dijądrowy kompleks rutenu(I) o geometrii sawhorse z 5,7 ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną i sposób jego wytwarzania”, 3) „Sposób ustalenia pozycji obiektu, w szczególności człowieka, i urządzenie do ustalania pozycji człowieka”, 4) „Sposób przygotowania materiału siewnego z użyciem biologicznego stymulatora ()”, 5) „Sposób wytwarzania nanorurek węglowych ()”, 6) „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-29
90-DIE.079.55.2018 Wykonanie 10 miejsc parkingowych przy budynku Wydziału Chemii oraz remont chodnika pomiędzy budynkiem Wydziału Teologii a budynkiem klubu „Od Nowa” w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-06
DzIE/079/57/2018 Wymianę dziesięciu sztuk słupów oświetleniowych wraz z zasilaniem na terenie Osiedla Bielany w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-07
BZFS-921/17/16, PU-50/2018 Wykonanie usługi badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT niżej wskazanego wynalazku, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „UP RP”) w dniu 13 lipca 2017 r.: „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-29
DAN-ZO/314.1/2018 Dostawa płytek falowych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-30
DAN-ZO/314.2/2018 Dostawa zestawu elementów optomechanicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-30
DAN-ZO/314.3/2018 Dostawa zestawu elementów optomechanicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-05-30
ZP-35/2018 Dostawa i instalacja aparatury próżniowej z kriokulerem dostawy przetarg nieograniczony 2018-05-30
BZFS-921/10/16, PU-58/2018 Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pt. „SCADA - system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego”, dla grupy studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-08
BZFS-921/17/16, PU-53/2018 Wykonanie badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego ochrony własności przemysłowej niżej wskazanego wynalazku, zgłoszonego do projektu realizowanego w ramach Programu MNiSW pn. ”Inkubator Innowacyjności+”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Sposób otrzymywania hybrydowych materiałów węglowych zawierających związki oligoheterocykliczne”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-05
202/WPiSM/2018 Świadczenie usług noclegowych ze śniadaniami na potrzeby wizyty studyjnej w Warszawie dla studentów Wydziały Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, organizowanych w ramach projektu „Studentki i studenci WPiSM – poszukiwani na rynku pracy!” usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-06-13
ZP-39/2018 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy zapytanie o cenę 2018-06-21
90-DIE.079.56.2018 Remont wybranych pomieszczeń w budynku Wydziału Sztuk Pięknych oraz w budynku Wydziału Filologicznego w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-07
ZP-40/2018 Remont łazienek, kuchni i wentylacji w Domu Studenckim nr 11, remont kuchni w Domu Studenckim nr 10, oraz wymiana drzwi wewnętrznych w Domu Studenckim nr 8. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-06-07
DAN-ZO/319.1/2018 Dostawa lampy bakteriobójczej NBVE-110P Ultraviol (2 szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-07
DAN-ZO/319.2/2018 Dostawa półek i oświetlenia do regałów do uprawy roślin (12 szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-07
DZFS-921/01/18, ZP-47/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2018-07-02
BZFS-921/17/16, PU-54/2018 Opracowanie raportu z oceny potencjału rynkowego kosmetyków dedykowanych pacjentom onkologicznym pn. „Onkokosmetyki”, przygotowanie których jest przedmiotem badań przedwdrożeniowych usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-12
90-DIE.079.58.2018 Modernizację i adaptację pomieszczeń laboratoryjnych Zakładu Półprzewodników i Fizyki Węgla. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-12
PU-60/2018 Świadczenie usług pocztowych usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-06-15
BZFS-921/17/16, ZP-55/2018 Wykonanie oprogramowania implementującego wzrokowe klawiatury ekranowego oraz wzrokowy edytor tekstu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-19
DAN-ZO/327/2018 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-13
90-DIN.079.108.2018 Remont szatni i klatki schodowej w budynku Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. Gagarina 35 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-10
BZFS-921/17/16, PU-61/2018 Wykonanie badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego ochrony własności przemysłowej niżej wskazanego wynalazku, zgłoszonego do projektu realizowanego w ramach Programu MNiSW pn. ”Inkubator Innowacyjności+”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Preparat do przyspieszania degradacji tworzyw sztucznych”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-19
ZP-43/2018 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) dostawy przetarg nieograniczony 2018-06-14
DAN-ZO/329/2018 Dostawa elementu kontrolera piezo (1 szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-14
DAN-ZO/345.2/2018 Dostawa izolatora optycznego Thorlabs IO-4-1480-VLP dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-26
DAN-ZO/338/2018 Dostawa tensometru (goniometru), mikroskopu sił atomowych i komory do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-21
DAN-ZO/319.2P/2018 Dostawa półek i oświetlenia do regałów do uprawy roślin (9 szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-21
BZFS-921/12/16, PU-59/2018 Przeprowadzenie szkolenia w zakresie języka migowego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym oraz przeprowadzenie egzaminu i wydanie imiennych certyfikatów w ramach projektu „Uni-Komp-As”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-06-22
DAN-ZO/384/2018 Dostawa aparatury do zapewnienia kompatybilności 32-metrowego radioteleskopu Centrum Astronomii UMK z Europejską Siecią Interferometrii Wielkobazowej w standardzie obowiązującym od 2019 r. (Urządzenia formatujące surowe dane obserwacyjne VLBI i przygotowujące je do transmisji światłowodem lub do rejestracji na lokalnym serwerze) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-09
ZP-52/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2018-07-13
ZP-38/2018 Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych dostawy zapytanie o cenę 2018-06-27
ZP-50/2018/DZFS-921/20/17 Dostawa chromatografu cieczowego HPLC z potrójnym detektorem masowym typu potrójny kwadrupol oraz detektorem diodowym (DAD) dostawy przetarg nieograniczony 2018-07-18
90-DIN.079.66.2018 Remont pokrycia dachu budynku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-03
90-DIE.079.62.2018 Wykonanie izolacji ściany szczytowej, szlifowanie i lakierowanie parkietu wraz z robotami malarskimi w wybranych pomieszczeniach w budynku Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-25
ZP-46/2018 Prace malarskie w wybranych pomieszczeniach w Domach Studenckich: a) I część obejmuje: osiedle „A”, b) II część obejmuje: osiedle „B”. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-06-26
DAN-ZO/347/2018 Dostawa izolatora optycznego Thorlabs IO-4-1550-VLP dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-26
DAN-ZO/351/2018 Dostawa spektrometru mikrofluorescencji rentgenowskiej dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-29
ZP-28/2018 Dostawa energii elektrycznej dostawy przetarg nieograniczony 2018-07-02
90-DIE.079.63.2018 Wymiana uszkodzonych płytek na balkonie IV p. i blacharska obróbka balkonów na wybranych piętrach w Internacie GiLA w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-28
DAN-ZO/344.1/2018 Dostawa kriostatu do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-28
DAN-ZO/344.2/2018 Dostawa kontrolera temperatury do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-28
DAN-ZO/345/2018 Dostawa lasera diodowego z oprzyrządowaniem do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-28
DAN-ZO/349/2018 Dostawa elektronowego powielacza kanałowego (2 sztuki) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-28
BZFS-921/17/16, ZP-66/2018 Wykonanie oprogramowania implementującego wzrokowe klawiatury ekranowego oraz wzrokowy edytor tekstu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-06-28
ZP-45/2018 Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy Master Agreement nr 4100021400 zawartej dnia 22.09.2015 r. pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie w zakresie sukcesywnych dostaw na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie objęte programem licencjonowania Microsoft Products and Services Agreement dostawy przetarg nieograniczony 2018-06-29
DAN-ZO/447/2018 Dostawa elementów optomechanicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-17
DAN-ZO/363-367/2018 Dostawa elementów optomechanicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-04
90-DIN.079.77.2018 Wymiana posadzki w sali nr: 12,13 i 15 w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przy ul. Gagarina 11 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-23
DAN-ZO/376/2018 Dostawa mikroskopów do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-05
ZP-48/2018 Dostawa sukcesywna: zadanie 1 – artykułów papierniczo-biurowych; zadanie 2 – papieru kserograficznego, papieru foto i folii do drukowania. dostawy przetarg nieograniczony 2018-07-11
90-DIN.079.67.2018 Remont łazienek w budynku A Wydziału Chemii przy ul. Gagarina 7 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-03
ZP-41/2018 Dostawa sukcesywna odzieży roboczej i ochronnej. dostawy zapytanie o cenę 2018-07-04
ZP-42/2018 Dostawa sukcesywna środków czystości dostawy zapytanie o cenę 2018-07-10
DAN-ZO/382/2018 Dostawa systemu do pomiaru fluorescencji i chemiluminescencji Vu-CF firmy POP-BIO 10-1007-07 dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-06
DAN-ZO/374/2018 Dostawa laboratoryjnego mikroskopu dydaktycznego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-06
DAN-ZO/381/2018 Dostawa mikroskopów biologiczno-laboratoryjnych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-06
DAN-ZO/411/2018 Dostawa mikroskopów binokularnych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-06
DAN-ZO/412/2018 Dostawa inkubatora CO2 Thermo Scientific Forma Steri-cycle i160 dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-06
90-DIN.079.69.2018 Wymiana uszkodzonych płytek na balkonie IV p. i blacharska obróbka balkonów na wybranych piętrach w Internacie GiLA w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-06
DAN-ZO/431/2018 Dostawa: 1) wytrząsarki o ruchu kołowym z możliwością regulacji Sunlab SU 1020 (D-8020) 2) pipety Research plus, regulowana pojemność 500-5000 µl (K-1868), do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-10
DAN-ZO/360/2018 Dostawa zestawu materiałów optycznych i optomechanicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-10
DAN-ZO/371/2018 Dostawa mikroskopów do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-10
DAN-ZO/373/2018 Dostawa: 1) czytnika mikropłytek Multiskan FC nr 51119000 (1 szt.), 2) filtrów optycznych do czytnika Multiskan FC (1 komplet), 3) wytrząsarki Compact Digital Mini Rotator nr 8888002 (1 szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-10
DAN-ZO/378/2018 Dostawa mikroskopów do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-10
DAN-ZO/430/2018 Dostawa: 1) łaźni wodnej Laboplay W110 Standard, 1-stanowiskowej, gł. wanny 100 mm, poj. 2,8 L 2) statywu na probówki S14/16 do łaźni wodnej, do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-10
ZP-53/2018 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ich współmałżonków lub partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci, a także doktorantów na studiach trzeciego stopnia usługi przetarg nieograniczony 2018-07-11
DAN-ZO/372/2018 Dostawa mikroskopu biologicznego wraz z wyposażeniem i adapterem do aparatu do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-11
DAN-ZO/385/2018 Dostawa mikroskopów biologicznych (6 szt.) i mikroskopów stereoskopowych (6 szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-11
DAN-ZO/424/2018 Dostawa odbiornika GNSS (time-transfer receiver) dla toruńskiej stacji VLBI do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-11
DAN-ZO/432/2018 Dostawa serwosterownika Kollmorgen AKD-P00307-NBCC-E000 dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-11
DAN-ZO/434/2018 Dostawa interfejsu pomiaru położenia firmy Beckhoff: 1) moduł komunikacyjny EK 1818, 2) moduł interfejsu enkoderowego EL5101-0011, 3) moduł terminatora magistrali EL 9011 dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-11
DAN-ZO/437/2018 Dostawa komory laminarnej PCR 600 dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-11
ZP-49/2018 Dostawa:zadanie 1 – mebli biurowych; zadanie 2 – łóżek dostawy przetarg nieograniczony 2018-07-11
DZFS-921/16/16, ZP-51/2018 Dostawa fotodiody wielopikselowej dostawy przetarg nieograniczony 2018-07-11
BZFS-921/16/16, ZP-56/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2018-07-17
PU-73/2018/BZFS-921/17/16 Wykonanie testu genotoksyczności in vitro (test Amesa) dla 1 próbki preparatu roślinnego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-13
DAN-ZO/429/2018 Dostawa mikroskopów do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-13
PU-71/2018/BZFS-921/17/16 Wykonanie testów przepuszczalności eleuterozydu B, E i naryngeniny, zawartych w 3 próbkach preparatu roślinnego, z zastosowaniem linii komórkowej Caco-2 jako modelowej usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-13
DAN-ZO/427/2018 Dostawa laboratoryjnego mikroskopu odwróconego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-13
PU-72/2018/BZFS-921/17/16 Wykonanie analizy zawartości eleuterozydu B, E i naryngeniny w 21 próbkach przesączu, otrzymanego w teście przepuszczalności Caco-2, metodą HPLC-DAD usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-13
ZP-54/2018 Dostawa sukcesywna materiałów elektrycznych dostawy zapytanie o cenę 2018-07-13
90-DIN.079.72.2018 Malowanie sal audytoryjnych w budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Bojarskiego 3 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-13
90-DIN.079.73.2018 Wymiana czujek pożarowych w budynku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 i budynku Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-13
90-DIN.079.74.2018 Wykonanie izolacji pionowej ścian pokoju nr 36, podniesienie zapadniętych elementów opaski z kostki brukowej i remont bocznych schodów zewnętrznych na Wydziale Prawa. i Administracji przy ul. Bojarskiego 3 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-18
ZP-44/2018 Dostawa sukcesywna sprzętu do utrzymania czystości (zadanie 1) i worków na śmieci (zadanie 2) dostawy zapytanie o cenę 2018-07-18
90-DIN.079.75.2018 Remont korytarza oraz pokoi biurowych na II p. w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-18
ZP-57/2018 Dostawa generatora mikrofalowego, analizatora widma z wbudowanym analizatorem obwodów oraz oscyloskopu dostawy przetarg nieograniczony 2018-07-23
90-DIN.079.70.2018 Wykonanie audytów energetycznych dla wybranych budynków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-18
90-DIN.079.78.2018 Wymiana posadzki w pracowniach Zakładu Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-23
90-DIN.079.85.2018 Dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych (sekretariat oraz gabinety UCS przy ulicy Św. Józefa 17 w Toruniu) dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-31
90-DIN.079.81.2018 Remont pomieszczeń w Rozgłośni Uniwersyteckiej ,,Radio Sfera’’ i wykonanie przejścia między pomieszczeniami w budynku UCS przy ul. Św. Józefa 17 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-26
DAN-ZO/457/2018 Dostawa wirników wychylnych A-4-81 z 4 pojemnikami prostokątnymi po 500 ml (Eppendorf 5810718007) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-23
DAN-ZO/486/2018 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs: 1) stół optyczny z blatem 1m x 2m 210 mm, otwory M6 x 1.0, aktywnie stabilizowane nogi 700 mm wysokości (T1020CK) 2) kompresor do stołu optycznego (PTA514) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-02
ZP-59/2018 / DZFS-921/20/17 Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz świadczenie usługi utrzymania systemu dostawy przetarg nieograniczony 2018-07-31
90-DIN.079.76.2018 Remont szatni i klatki schodowej w budynku Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. Gagarina 35 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-24
DAN-ZO/476/2018 Dostawa wyparki próżniowej z wyposażeniem dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-07-26
ZP-68/2018 Przeprowadzenie badań ilościowych w Hiszpanii i Polsce, w ramach projektu „Polityka Sprawiedliwości 2018” usługi przetarg nieograniczony 2018-08-23
ZP-55/2018 Dostawa sukcesywna tuszów i tonerów do urządzeń, których producentem jest Hewlett Packard (zadanie 1) i tuszów, tonerów, taśm do drukarek i faksów do urządzeń, których producentem nie jest Hewlett Packard (zadanie 2) dostawy zapytanie o cenę 2018-07-30
PU-69/2018 Wykonanie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania, usług restauracyjnych, cateringowych oraz wynajem sal konferencyjnych w ramach projektu „Polityka Sprawiedliwości 2018” usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-08-03
DAN-ZO/487/2018 Dostawa kontrolerów lasera diodowego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-07
DAN-ZO/506/2018 Dostawa wideomikroskopu do inspekcji wizualnej stanu złącz i konektorów światłowodowych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-14
90-DIN.079.92.2018 Demontaż klimatyzatorów w budynku B WBIOŚ oraz dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku A WBIOŚ UMK w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-13
DAN-ZO/496/2018 Dostawa elementów optomechanicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-10
DAN-ZO/671-672/2018 Dostawa zestawu elementów optomechanicznych oraz zestawu materiałów optycznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-19
DAN-ZO/502/2018 Dostawa zestawu mikroskopowego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-16
DAN-ZO/516/2018 Dostawa światłowodowej siatki braggowskiej (1 zestaw) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-20
ZP-63/2018 Modernizacja części pasywnej kręgosłupa sieci TORMAN w relacji Toruń-Piwnice roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-08-17
90-DIN.079.87.2018 Remont i adaptacja pomieszczenia nr 123 pod umieszczenie w nim ultra stabilnej wnęki optycznej w Instytucie Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-13
90-DIN.079.88.2018 Wymiana rozdzielni RG oraz wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-13
90-DIN.079.89.2018 Naprawa dachu aluminiowo-szklanego w budynku Centrum Optyki Kwantowej w Instytucie Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-13
90-DIN.079.90.2018 Wymianę oświetlenia wraz z wymianą sufitu podwieszanego oraz naprawą kanałów wentylacyjnych w Sali Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Gagarina 13a w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-13
90-DIN.079.91.2018 Remont korytarza na II piętrze w budynku Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 32-34 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-13
DAN-ZO/501/2018 Dostawa urządzenia do pomiaru wymiany gazowej u roślin Ciras 3 z uniwersalną kuwetą do liści i źródłem światła LED do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-13
90-DIN.079.93.2018 Remont i modernizację części pomieszczeń Pierwszej Pracowni Fizycznej (dydaktycznej) w Instytucie Fizyki UMK przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-13
90-DIN.079.94.2018 Rozbudowa systemu monitoringu na rozbudowanej części parkingu na Wydziale Filologicznym Collegium Humanisticum przy ul. Bojarskiego 1 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-14
ZP-60/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej zadania pn.: „Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK przy ul. Szosa Bydgoska 13 w Toruniu” usługi przetarg nieograniczony 2018-08-23
90-DIN.079.96.2018 Dostawa i montaż 2 układów klimatyzacji MULTI SPLIT w pomieszczeniach 41,42,43,44 A,45 A Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-17
90-DIN.079.97.2018 Dostawa i montaż układów klimatyzacji MULTI SPLIT w pomieszczeniach 17,18, 19, 20, 21 Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-17
90-DIN.079.98.2018 Remont sali gimnastycznej dla potrzeb Wydziału Sztuk Pięknych w budynku Studium Politechnicznego przy ul. Okrężnej 17a w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-17
ZP-66/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2018-08-23
ZP-58/2018 Zakup i montaż wentylacji w salach dydaktycznych na I piętrze budynku Instytutu Archeologii przy ul. Szosa Bydgoska 44/48 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-08-17
PU-77/2018 Wykonanie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania, usług restauracyjnych, cateringowych oraz wynajem sal konferencyjnych w ramach projektu „Polityka Sprawiedliwości 2018” usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-08-20
DAN-ZO/491/2018 Dostawa (z instalacją i uruchomieniem) aparatury firmy Bruker do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-21
DAN-ZO/528/2018 Dostawa materiałów światłowodowych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-30
ZP-61/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2018-08-22
90-DIN.079.95.2018 Wykonanie audytów energetycznych i oświetleniowych dla wybranych budynków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-22
293/WPiSM/2018 Świadczenie usług noclegowych z wyżywieniem na potrzeby wizyty studyjnej w Berlinie, Brukseli i Luksemburgu dla studentów Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-09-04
90-DIN.079.101.2018 Wymianę przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzową i instalacji prowadzonej w gruncie przy budynku Collegium Maximum w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-23
ZP-62/2018 Remont łazienek w budynku A Wydziału Chemii przy ul. Gagarina 7 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-08-24
90-DIN.079.102.2018 Remont łazienki na II piętrze, naprawa posadzki balkonu, naprawa dachu budynku portierni-wartowni w Collegium Maximum przy ul. Plac Rapackiego 1 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-24
PU-56/2018 Przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla kadry zarządzającej sektora publicznego i organizacji pozarządowych pt. „Pracownia Liderów Dobra” oraz przeprowadzenie badania potencjału menedżerskiego uczestników szkoleń usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-08-24
DZFS-921/16/16, ZP-65/2018 Dostawa elementów optycznych. dostawy przetarg nieograniczony 2018-08-28
90-DIN.079.103.2018 Naprawa nawierzchni podłóg w głównym holu parteru bloku A i korytarzu komunikacyjnym (łącznik A i B) w budynku Wydziału Chemii przy ul. Gagarina 7 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-04
DAN-ZO/524/2018 Dostawa modulatora akutyczno-optycznego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-27
DAN-ZO/526/2018 Dostawa: - mikroskopu BRESSER BIOLUX AL/NV 20X-1280X OKULAR PC, WALIZKA (BR-BIOLUXPC) – 1 kompletu, - szkiełek podstawowych Delta Optical (50 szt.) – 1 kompletu, do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-27
PU-70/2018/BZFS-921/17/16 Wykonanie badań kosmetyków dedykowanych pacjentom onkologicznym, sporządzenia Raportu oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, dokonania analizy etykiet oraz notyfikacji w portalu CPNP usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-29
DzZFS-921/12/16, PU-78/2018 Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu ECDL na poziomie standard dla studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-08-29
WNEiZ-Pu-490/2018, DZFS-921/1/17 Przeprowadzenie szkoleń w ramach trzech modułów tematycznych: 1)moduł 1 - Profesjonalne prezentacje; 2)moduł 2 - Profesjonalne negocjacje; 3)moduł 3 - Przedsiębiorczość i innowacyjność w działaniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-08-30
DAN-ZO/548/2018 Dostawa aparatu do przeprowadzania ilościowej reakcji PCR dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-06
90-DIN.079.105.2018 Remont i adaptacja pom. nr 123 w Instytucie Fizyki pod umieszczenie w nim ultrastabilnej wnęki optycznej roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-04
90-DIN.079.104.2018 Wymiana okładziny sufitu podwieszanego w budynku Wydziału Chemii (kostki C6,C7,C8) przy ul. Gagarina 7 w Toruniu’ roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-04
DAN-ZO/541/2018 Dostawa mikroskopu z wyposażeniem dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-06
90-DIN.079.116.2018 Remont łazienki na II piętrze, naprawa posadzki balkonu, naprawa dachu budynku portierni-wartowni w Collegium Maximum przy ul. Plac Rapackiego 1 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-10
90-DIN.079.106.2018 Wymiana i naprawa drzwi w wejściu głównym Katedry Radioastronomii oraz wymiana okien i drzwi w pawilonach obserwacyjnych na terenie Centrum Astronomii w Piwnicach k/Torunia. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-06
90-DIN.079.107.2018 Remont Pierwszej Pracowni Fizycznej w budynku Wydziału Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-06
DAN-ZO/549/2018 Dostawa dygestorium chemicznego LawekoPlast (szerokość 1200 mm, wersja standard, blat wykonany z ceramiki technicznej), do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-07
DAN-ZO/552/2018 Dostawa modulatora akustooptycznego: zakres długości fal 325-425 nm; apertura min. 2x2 mm; centralna częstotliwość 110 MHz; zakres przestrajania min. 10 MHz; wydajność min. 85%; czas narastania (dla małych wiązek laserowych) na poziomie 10 ns. (np. model MQ110-A3-UV firmy AA Opto-Electronic), do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-07
DAN-ZO/546/2018 1)Dostawa: a)mikroskopów studenckich (19 szt.), b)mikroskopu naukowo-badawczego z kamerą cyfrową (1 szt.) c)mikroskopu stereoskopowego ze zintegrowaną kamerą cyfrową (1 szt.) d)mikroskopu stereoskopowego (1 szt.) dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-07
ZP-67/2018,DZFS-921/16/16 Dostawa: część 1 - monochromatycznej linijkowej kamery CMOS oraz frame grabbera do linijkowej kamery z interfejsem Camera Link; część 2 - skanera rezonansowego 2D MEMS; część 3 - zwierciadła dichroicznego. dostawy przetarg nieograniczony 2018-09-10
WNEiZ-Pu-491/2018, DZFS-921/1/17 Przeprowadzenie szkoleń w ramach trzech modułów tematycznych: 1)moduł 1 - Przedsiębiorcze dzieci, 2)moduł 2 - Globalnie odpowiedzialni, 3)moduł 3 - Angielski dla najmłodszych przedsiębiorców usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-09-12
90-DIN.079.109.2018 Wykonanie uszczelnienia połączenia kopuły z murem, likwidację zawilgoceń i zagrzybień, oraz wykonanie prace izolacyjnych w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-10
DAN-ZO/559,561/2018 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-12
90-DIN.079.110.2018 Wymianę wybranych drzwi zewnętrznych automatycznych na drzwi skrzydłowe w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-10
DAN-ZO/551/2018 Dostawa mikroskopów stereoskopowych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-10
90-DIN.079.115.2018 Wymianę oświetlenia wraz z wymianą sufitu podwieszanego oraz naprawą kanałów wentylacyjnych w Sali Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Gagarina 13a w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-11
DAN-ZO/554/2018 Dostawa izolatora optycznego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-13
PU-80/2018 / DZFS-921/17/16 Wykonanie aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android w środowisku programistycznym Unity z użyciem języka C# tworzących terapeutyczną grę miejską dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-12
DAN-ZO/562/2018 Dostawa diod laserowych 403.4 nm dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-13
DAN-ZO/565/2018 Dostawa mikroskopu stereoskopowego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-13
PU-84/2018/BZFS-921/17/16 Wykonanie platformy programistycznej usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-13
DAN-ZO/571/2018 Dostawa elementów optycznych i opto-mechanicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-13
90-DIN.079.119.2018 Wymiana systemu audiowizualnego na Wydziale Teologicznym przy ul. Gagarina 37 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-13
DAN-ZO/580/2018 Dostawa detektora SSD dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-19
PU-89/2018/BZFS-921/17/16 Rozbudowa istniejącego systemu wzrokowych klawiatur ekranowych poprzez opracowanie nowych, innowacyjnych klawiatur usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-14
ZP-69/2018 Wykonanie tłumaczenia pisemnych tekstów z języka polskiego na język angielski (British English), z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego na język polski, z języka hiszpańskiego i włoskiego na język angielski usługi przetarg nieograniczony 2018-09-13
DAN-ZO/592/2018 Dostawa zestawu elementów elektronicznych (wmacniacze, dzielniki i filtry) dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-19
DAN-ZO/576/2018 Dostawa: komory laminarnej Thermo Scientific MSC Advantage 1.5 dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-14
DAN-ZO/574,575/2018 Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-14
90-DIN.079.139.2018 Remont Pierwszej Pracowni Fizycznej w budynku Wydziału Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-17
ZP-74/2018 Dostawa drukarki 3D z akcesoriami dostawy przetarg nieograniczony 2018-10-16
PU-91/2018, DZFS-921/01/18 Przeprowadzenie spotkań doradczych z zakresu pomocy w budowaniu zespołu (team building) dla przedstawicieli z różnych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji, w każdym z województw biorących udział w projekcie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-09-18
DAN-ZO/612/2018 Dostawa detektorów światła laserowego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-21
DAN-ZO/579/2018 Dostawa systemu do badań uwalniania substancji czynnych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-17
DAN-ZO/624/2018 Dostawa korpusu aparatu pełnoklatkowego do wykonywania zdjęć spod mikroskopu: Canon EOS 6D.do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-01
PU-83/2018 / DZFS-921/17/16 Udzielenie licencji dla 210 użytkowników na symulacyjną grę komputerową – biznesową dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-18
90-DIN.079.123.2018 IF Remont Pierwszej Pracowni Fizycznej w budynku Wydziału Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-28
DAN-ZO/591/2018 Dostawa światłowodowego modulatora akustooptycznego Brimrose IPM-200-25-20-1542-2FP_PM dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-19
DAN-ZO/603/2018 Dostawa plotera laserowego tnąco-grawerującego SYBIL PRO 1390 100W z przystawką obrotową do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-20
DAN-ZO/593/2018 Dostawa modulatorów akustooptycznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-19
PU-93/2018/DZFS-921/28/17 Przeprowadzenie 3 edycji szkoleń z zakresu metodyki doskonalenia procesów Lean Six Sigma na poziomie White Belt dla 210 studentów ostatniego roku studiów II stopnia na kierunkach: Ekonomia oraz Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-10-12
DAN-ZO/613/2018 Dostawa płytek falowych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-21
PU-94/2018/DZFS-921/17/16 Wykonanie aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android w środowisku programistycznym Unity z użyciem języka C# tworzących terapeutyczną grę miejską dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-21
PU-82/2018/BZFS-921/17/16 Wyprodukowanie 100 litrów biopreparatu zawierającego szczep bakteryjny wyizolowany z gleby, który zdolny jest do przyspieszania kiełkowania nasion, stymulowania wzrostu i rozwoju roślin oraz zwiększania plonowania usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-21
ZP-64/2018 Dostawa dwóch serwerów wirtualizacyjnych dostawy przetarg nieograniczony 2018-10-02
90-DIN.079.122.2018 Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych (sekretariat oraz gabinety UCS przy ulicy Św. Józefa 17 w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-26
90-DIN.079.124.2018 Remont szatni i klatki schodowej w budynku Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. Gagarina 35 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-09-27
PU-108/2018 / BZFS-921/17/16 Wykonanie badania mikrobiologicznego powłok nanokompozytowych o potencjalnych właściwościach dezynfekujących usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-29
DAN-ZO/634/2018 Dostawa specjalistycznych obiektywów na podczerwień do aparatu Pentax 645IR do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-03
ZP-78/2018 Usługi telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych usługi przetarg nieograniczony 2018-11-15
DT/2/2018 Zakup i implementacja zintegrowanego systemu bibliotecznego dla Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy dialog techniczny 2018-10-04
PU-98/2018 Wykonanie usług restauracyjnych i cateringowych w ramach projektu ”Polityka Sprawiedliwości 2018”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-10-02
DAN-ZO/629/2018 Dostawa szafy termostatycznej POLEST1BASIC z rozszerzeniem zakresu grzania POLEST/70 do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-02
DAN-ZO/625,626,627/2018 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-02
DAN-ZO/582/2018 Dostawa cewki piersiowej MRI wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do systemu fMRI Discovery 750 3.0T do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-04
PU-102/2018/BZFS-921/17/16 wykonanie raportu z analizy gotowości wdrożeniowej oraz opracowanie ścieżki komercjalizacji niżej wskazanych wynalazków: 1) „Sposób wytwarzania nanorurek węglowych”, 2) „Preparat o działaniu adaptogennym na bazie ekstraktu z Eleutherococcus senticosus i sposób wytwarzania preparatu o działaniu adaptogennym na bazie ekstraktu z Eleutherococcus senticosus”, 3) „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych”, 4) „Sposób przygotowania materiału siewnego z użyciem biologicznego stymulatora” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-05
DAN-ZO/635/2018 Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej dedykowanego do zastosowań w konserwacji zabytków i archeologii wraz z oprogramowaniem do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-03
DAN-ZO/636/2018 Dostawa zestawu składającego się z: 1) STA 6000 to STA 6000 A/S Upgrade Kit (doposażenie analizatora w podajnik prób) wraz z instalacją autosamplera, konfiguracją, kalibracją i sprawdzeniem działania - wraz z kosztami dojazdu, 2) komputer stacjonarny (1 sztuka) dedykowany do oprogramowania (N5348020) Pyris Software Version 13.3.1.0014 wraz z powyższym oprogramowaniem, konfiguracją, kalibracją i sprawdzeniem działania, 3) tygle ceramiczne dedykowane do aparatu STA 6000 (komplet 30 sztuk) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-03
PU-99/2018/BZFS-921/17/16 Wykonanie usługi badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego ochrony własności przemysłowej niżej wskazanego wynalazku:Nano-modyfikacja powierzchni materiałów separacyjnych w celu poprawy transportu, separacji i redukcji blokowania membran (foulingu) usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-11
ZP-77/2018 Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków dydaktycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska/Okrężna w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-10-12
90-DIN.079.129.2018 Wykonanie instalacji komputerowej i elektrycznej w Sali nr 63 i pomieszczeniach 02-04 – Wydział Weterynarii UMK przy ul. Gagarina 7 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-04
90-DIN.079.132.2018 Wymianę oświetlenia wraz z wymianą sufitu podwieszanego oraz naprawą kanałów wentylacyjnych w Sali Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Gagarina 13a w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-04
PU-90/2018/BZFS-921/17/16 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących usług: 1) zbadanie zdolności rejestrowej znaków towarowych: logo aplikacji mobilnej w dwóch wersjach: polskiej i angielskiej) i w przypadku pozytywnego wyniku - zgłoszenie znaków towarowych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i kompleksowe świadczenie usług mających na celu uzyskanie rejestracji znaków towarowych i ich ochrony na rzecz Zamawiającego, 2) zgłoszenie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wzorów przemysłowych: ekranów (layout) aplikacji mobilnej w dwóch wersjach: polskiej i angielskiej, oraz kompleksowe świadczenie usług mających na celu uzyskanie rejestracji wzorów przemysłowych i ich ochrony na rzecz Zamawiającego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-05
ZP-70/2018 Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego - etap II. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-10-08
DAN-ZO/641/2018 Dostawa goniometru z oprogramowaniem do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-05
90-DIN.079.131.2018 Wymianę serwera KD i uaktualnienie oprogramowania iProtect dla obsługi KD i CCTV w budynku Wydziału Filologicznego Collegium Humanisticum przy ul. Bojarskiego 1 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-05
90-DIN.079.143.2018 Remont klatki schodowej w budynku Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. Gagarina 35 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-30
PU-100/2018 Usługi zapewnienia komfortu fizycznego za pomocą karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, campusu toruńskiego i campusu bydgoskiego, oraz uprawnione osoby towarzyszące, do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze (baseny, kluby fitness, itp.) usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-10-08
90-DA-G.264.3.2018 Świadczenie usług: Usuwanie śniegu z dachów oraz śniegu i lodu z rynien budynków uniwersyteckich w sezonie zimowym roku 2018/2019 usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-13
90-DIN.079.136.2018 Wymiana stolarki okiennej części pomieszczeń od strony ul. Wały Gen. Sikorskiego w Wydziale Filologicznym UMK „Collegium Maius” przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-11
ZP-87/2018 Dostawa mikroskopu konfokalnego dostawy przetarg nieograniczony 2018-12-06
PU-96/2018/DZFS-921/28/17 Przeprowadzenie 3 edycji warsztatów z zakresu zarządzania procesami dla 210 studentów ostatniego roku studiów II stopnia na kierunkach: Ekonomia oraz Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-10-12
DAN-ZO/723,2/2018 Dostawa wirówek podręcznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-14
PU-101/2018, DZFS-921/01/18 Przeprowadzenie spotkań doradczych z zakresu pomocy w budowaniu zespołu (team building) dla przedstawicieli z różnych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji, w województwach biorących udział w projekcie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-10-16
PU-87/2018, DZFS-921/01/18 Przeprowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego dla pracowników socjalnych reprezentujących gminy miejsko-wiejskie, w każdym z województw biorących udział w projekcie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-10-15
PU-76/2018/BZFS-921/17/16 Wykonanie zabudowy targowej na potrzeby imprezy wystawienniczej, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. pn. „Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2018” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-16
ZP-79/2018 Roboty remontowe i inwestycyjne w Domach Studenckich nr 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-10-16
ZP-75/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2018-10-17
ZP-82/2018 Dostawa dwóch serwerów dostawy przetarg nieograniczony 2018-10-17
ZP-71/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2018-10-17
PU-81/2018/BZFS-921/17/16 Przeprowadzenie badań gry miejskiej „Halo Ziemia” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-17
ZP-83/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2018-10-17
ZP-84/2018 Remont klatki schodowej, wydzielenie dróg ewakuacyjnych wg zaleceń ekspertyzy p.poż w Hotelu Asystenckim nr 2 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-10-19
DAN-ZO/674/2018 Dostawa aparatu do elektroforezy Wide Mini-Sub Cell GT System firmy BioRad z tacą do wylewania żeli oraz dodatkowym wyposażeniem obejmującym saneczki i komplet grzebieni (1 komplet) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-22
90-DIN.079.137.2018 Dostawa i montaż urządzeń audio-video w aulach nr I, II, III, IV w Budynku B Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu przy ul. Lwowskiej 1 roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-02
DAN-ZO/696/2018 Dostawa modułu reflektometrycznego EXFO FTB-720C-Q1-QUAD do sieci dostępowych z wyposażeniem dodatkowym do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-05
PU-103/2018/DZFS-921/28/17 Przeprowadzenie 3 edycji zajęć praktycznych realizowanych w formie projektowej, imitujących rzeczywistość gospodarczą przedsiębiorstw korzystających z usług dla biznesu w oparciu o symulacyjną, komputerową grę biznesową dla 210 studentów ostatniego roku studiów II stopnia na kierunkach: Ekonomia oraz Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-10-22
ZP-73/2018 Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy Master Agreement nr 4100021400 zawartej dnia 22.09.2015 r. pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie w zakresie sukcesywnych dostaw na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie objęte programem licencjonowania Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) dostawy przetarg nieograniczony 2018-10-22
90-DIN.079.140.2018 Dostawę i montaż lampy UV dla basenu rekreacyjnego w budynku Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. Św. Józefa 17 w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-22
90-DIN.079.141.2018 Modernizacja parkingu przed Instytutem Fizyki dla pracowników grup badawczych, studentów i gości w przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-22
90-DAG.264.1.2018 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2019 roku usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-10-24
DAN-ZO/680/2018 Dostawa wirówki laboratoryjnej kompaktowej 15000 rpm model D2012 plus do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-23
PU-109/2018, DZFS-921/01/18 Przeprowadzenie spotkań doradczych z zakresu pomocy w budowaniu zespołu (team building) dla przedstawicieli z różnych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji, w województwach biorących udział w projekcie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-10-24
DAN-ZO/682,683/2018 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-24
DAN-ZO/675/2018 Dostawa obiektywu mikroskopowego powietrznego 60x Nikon CFI Super Plan Fluor, ELWD 60XC NA 0.7 WD 2.61-1.79 - korekcja na szkiełko mikroskopowe (1 sztuka) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-23
ZP-80/2018 Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych dostawy przetarg nieograniczony 2018-10-25
90-DIN.079.142.2018 Remont łazienki damskiej na II piętrze w Collegium Maximum przy ul. Plac Rapackiego 1 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-24
ZP-72/2018 Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego dostawy przetarg nieograniczony 2018-10-26
ZP-81/2018 Dostawa czasopism i gazet polskich, drukowanych i online do bibliotek i innych jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2019 dostawy przetarg nieograniczony 2018-10-25
DAN-ZO/692/2018 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-31
PU-111/2018/BZFS-921/17/16 Przeprowadzenie badań gry miejskiej „Halo Ziemia”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-26
DAN-ZO/689/2018 Dostawa systemu próżniowego z zaawansowanym zestawem kontroli próżni (układ firmy Welch CRV pro 8 z kontrolerami pomiaru temperatury oraz regulacji ciśnienia roboczego) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-31
PU-112/2018/BZFS-921/17/16 Przeprowadzenie badań klawiatur wzrokowych usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-10-31
DAN-ZO/709/2018 Dostawa: homogenizatora ręcznego D1000 z dwiema końcówkami (5 i 7 mm), 230V, do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-07
DAN-ZO/719/2018 Dostawa stołów konserwatorskich dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-09
DAN-ZO/741/2018 Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego wraz z oprogramowaniem do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-22
ZP-76/2018/DZFS-921/28/17 Dostawa oprogramowania do zarządzania architekturą korporacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem domeny biznesowej architektury dostawy przetarg nieograniczony 2018-11-09
DAN-ZO/747/2018 Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-22
DAN-ZO/718/2018 Dostawa redestylatora elektrycznego REL 5 do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-09
DAN-ZO/772/2018 1.Dostawa: 1)zestawu zwierciadeł na zakres podczerwony, 2) zestawu zwierciadeł na zakres widzialny do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-05
DAN-ZO/698,700,702/2018 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-06
ZP-85/2018 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z terenów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. usługi przetarg nieograniczony 2018-11-14
90-DIN.079.148.2018 Wykonanie instalacji solarnej na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynkach WBiOŚ UMK w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-13
DAN-ZO/715/2018 Dostawa inkubatora do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-07
DAN-ZO/704/2018 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-07
DAN-ZO/633.1/2018 Dostawa systemu do prezentowania wirtualnej rzeczywistości do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-07
DAN-ZO/633.2/2018 Dostawa kamery 360 stopni do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-07
DAN-ZO/705/2018 Dostawa drona z kamerą do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-07
DAN-ZO/710/2018 Dostawa: 1)Mikroskopu diagnostycznego odbiciowo-transmisyjnego z wyposażeniem, 2)Stereoskopu diagnostycznego z wyposażeniem, 3)Mikroskopu diagnostycznego mikrobiologicznego z wyposażeniem do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-07
DAN-ZO/714/2018 Dostawa spektrodensytometru SRP1 Hm do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-07
PU-114/2018, DZFS-921/01/18 Przeprowadzenie spotkań doradczych z zakresu pomocy w budowaniu zespołu (team building) dla przedstawicieli z różnych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji, w województwach biorących udział w projekcie pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-11-08
DAN-ZO/720/2018 Dostawa termo higrometrów, pirometru do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-09
90-DIN.079.150.2018 Dostawę i montaż urządzeń audio-video w aulach nr I, II, III, IV w Budynku B Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu przy ul. Lwowskiej 1. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-14
90-DIN.079.151.2018 Naprawa przeciekającego fragmentu tunelu pomiędzy budynkiem Biblioteki a budynkiem WNEiZ przy ul. Gagarina 13 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-13
PU-110/2018/BZFS-921/14/16 Przeprowadzenie 90-godzinnego szkolenia z języka angielskiego dla studentów Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-14
DAN-ZO/723.1/2018. Dostawa miernika pH do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-14
DAN-ZO/729/2018 Dostawa komór laminarnych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-14
90-DE.078.46.2018.DM Konserwacja, serwis i usuwanie awarii systemu wizualizacji i przekazu danych z obiektowych urządzeń energetycznych do stanowiska BMS w Dziale Energetycznym. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-19
90-DIN.079.152.2018 Dostosowanie budynku do zaleceń ekspertyzy w sprawie bezpieczeństwa pożarowego oraz roboty remontowe i modernizacyjne w Instytucie Fizyki UMK przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-14
DAN-ZO/726/2018 Dostawa autokoleratora do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-16
DAN-ZO/733/2018 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs (okienko WG11050-C – 2 szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-19
DAN-ZO/721/2018 Dostawa zestawu do zbierania i obróbki danych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-22
ZP-90/2018 Część 1 – Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej; Część 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS) pojazdów mechanicznych; Część 3 – Ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych usługi przetarg nieograniczony 2018-11-27
DAN-ZO/669/2018 Dostawa wzmacniacza RF do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-19
PU-106/2018 / BZFS-921/17/16 Wykonanie badań obejmujących pełną charakterystykę elektrochemiczną usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-15
DAN-ZO/730.1/2018 Dostawa mikroskopu cyfrowego na USB z podświetleniem LED (1 szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-16
DAN-ZO/730.2/2018. Dostawa aparatury laboratoryjnej do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-16
DAN-ZO/731/2018 Dostawa drukarki 3D do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-16
DAN-ZO/633,2/2018_P Dostawa kamery 360 stopni do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-16
90-DIN.079.155.2018 Wymiana fragmentu kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Wypoczynkowo- Szkoleniowym UMK w Bachotku. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-16
PU-107/2018 / DZFS-921/17/16 Wykonanie platformy do integracji i testowania opracowanego zestawu algorytmów usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-16
90-DIN.079.156.2018 Dostawa i montaż lampy UV dla basenu rekreacyjnego w budynku Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. Św. Józefa 17 w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-19
90-DIN.079.157.2018 Remont szatni i klatki schodowej w budynku Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. Gagarina 35 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-19
90-DIN.079.158.2018 Zainstalowanie obwodów sterowania oświetleniem w komorach uprawnych w piwnicach oraz obwodów oświetlenia i gniazd elektrycznych na poddaszu technicznym w budynku C- Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-20
PU-115/2018 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla potrzeb Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok 2019. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-11-27
DAN-ZO/778/2018 Dostawa systemu do pomiaru fluorescencji i chemiluminescencji ChemiDoc™ Touch Imaging System firmy BIO-RAD z wyposażeniemdo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-05
DAN-ZO/699/2018 Dostawa polaryzatora światła Thorlabs WP10-A (2 szt.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-29
90-DE.078.43.2018.DM Konserwacja, serwis i usuwanie awarii instalacji wentylacji mechanicznej . usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-14
DAN-ZO/753/2018 Dostawa pionowej zamrażarki niskotemperaturowej. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-28
90-DE.078.39.2018.DM Konserwacja, serwis i usuwanie awarii systemu BMS i automatyki budynkowej w Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-04
90-DE.078.38.2018.TL Konserwacja, serwis i usuwanie awarii w instalacji kontroli dostępu w Collegium Humanisticum usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-11
DAN-ZO/798,799/2018 Dostawa: 1)uniwersalnej szybkiej fotodiody,2)materiałów do separacji widmowej promieniowania elektromagnetycznego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-14
DAN-ZO/755/2018 Dostawa kriostatu wolnostojącego Leica CM1520 do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-28
PU-113/2018/DZFS-921/4/17 Przeprowadzenie szkolenia pt.: Praktyczne wykorzystanie SAP ERP usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-11-28
90.-DA-G.264.2.2018 Świadczenie usług: Usuwanie śniegu z dachów oraz śniegu i lodu z rynien budynków uniwersyteckich w sezonie zimowym roku 2018/2019 usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-30
90-DIN.079.159.2018 Usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. św. Klemensa 1-11 /Gagarina 39/ św. Józefa 1-5 w Toruniu. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-11-30
PU-117/2018 Wykonanie na rzecz Zamawiającego zadań służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1155). usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-06
ZP-94/2018 Sukcesywny zakup benzyny i oleju napędowego dostawy przetarg nieograniczony 2018-12-05
ZP-91/2018 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu w 2019 roku usługi przetarg nieograniczony 2018-12-05
90-DE.078.41.2018.TL Monitoring instalacji sygnalizacji pożaru i przekazanie sygnału alarmu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-14
ZP-95/2018 Dostawa: Część 1 - Chromatograf cieczowy połączony z hybrydowym spektrometrem mas o wysokiej rozdzielczości – 1 zestaw; Część 2 - System do oczyszczania wody z czystością do LC-MS z zestawem filtrów – 1 zestaw dostawy przetarg nieograniczony 2018-12-14
DAN-ZO/790/2018 Dostawa karty akwizycji sygnałów do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-17
90-DIN.079.160.2018 Wymianę serwera KD i uaktualnienie oprogramowania iProtect dla obsługi KD i CCTV w budynku Wydziału Filologicznego Collegium Humanisticum przy ul. Bojarskiego 1 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-12
90-DIN.079.164.2018 Dostawa i posadowienie kontenera na terenie działki nr 3/3 przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu (teren przy budynkach Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK) dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-21
DAN-ZO/773/2018 Dostawa analizatora wiązki świetlnej do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-07
DAN-ZO/782/2018 Dostawa autokoleratora do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-07
PU-118/2018, DZFS-921/12/16 Przeprowadzenie 21 dwudniowych warsztatów dla studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie rozwijania kompetencji miękkich. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-12-11
UCI-243/2018 Dostawy oprogramowania do projektowania i modelowania parametrów elementów lub całych układów optycznych, ich analizy oraz testów w warunkach teoretycznych dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-11
90-DE.078.40.2018.DM Konserwacja, serwis i usuwanie awarii systemu sygnalizacji pożarowej SSP (SAP), dźwiękowego systemu ostrzegania DSO oraz systemu oddymiania. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-11
ZP-93/2018 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2018-12-20
ZP-96/2018 Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego - etap II roboty budowlane przetarg nieograniczony 2018-12-12
ZP-88/2018 / DZFS-921/01/18 Wykonanie kompleksowej analizy funkcjonowania systemu wsparcia rodziny dysfunkcyjnej na terenie 40 gmin miejsko-wiejskich. usługi przetarg nieograniczony 2018-12-13
PU-116/2018/DZFS-921/4/17 Przeprowadzenie szkoleń pt. Metoda AC/DC w praktyce biznesowej Technologie informacyjno-komunikacyjne w praktyce biznesowej usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2018-12-28
DAN-ZO/802/2018 Dostawa zestawu pomp jonowych z kontrolerem do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2018-12-14


Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 20.10.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 27.07.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 03.09.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2024 rok

Archiwum 2023 rok

Archiwum 2022 rok

Archiwum 2021 rok

Archiwum 2020 rok

Archiwum 2019 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok