Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ogłoszenia

Archiwum postępowań prowadzonych w kampusie toruńskim z roku 2019


Kryterium sortowania
Identyfikator postepowania Przedmiot Kategoria Tryb Data ogłoszenia
PU-44/2019 Wykonanie badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego ochrony własności przemysłowej. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-09-19
ZP-05/2019 Przebudowa Hali Technologicznej na Wydziale Chemii UMK w Toruniu w ramach projektu „Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego”(RPKP.01.01.00-04-0001/17), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na podstawie umowy WP-II-E.433.1.100.2017 z dnia 28.12.2017 r roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-01-16
DAN-ZO/062/2019 Dostawa układu sterującego i monitorującego proces PVD dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-26
PU-01/2019 Wykonanie usługi cateringowej polegającą na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych w trakcie szkoleń organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-01-11
ZP-40/2019 Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków dydaktycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska/Okrężna w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-05-14
ZP-02/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-01-14
DAN-ZO/017/2019 Dostawa elementów elektronicznych - płytek ewaluacyjnych z DDS do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-01-22
90.DA-G.264.2.2019 Świadczenie usług: Usuwanie śniegu z dachów oraz śniegu i lodu z rynien budynków uniwersyteckich w sezonie zimowym roku 2019. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-01-10
90-DE.078.01.2019.DM Konserwacja, serwis i usuwanie awarii Aparatury Kontrolno - Pomiarowej (AKP) w węzłach cieplnych usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-01-15
PU-05/2019 Przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu ECDL na poziomie standard dla studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-01-29
90-DIN.079.7.2019 Rozbudowa systemu BMS w zakresie przetwarzania stanów alarmowych i awaryjnych z węzła wody lodowej oraz wysyłania ich za pośrednictwem modułu GSM i komunikatów SMS wraz z dostawa i montażem sprzętu, niezbędnym oprogramowaniem i licencjami. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-01-28
ZP-04/2019 Dostawa interferometru laserowego do pomiaru przemieszczeń i błędów w wieloosiowych maszynach sterowanych numerycznie (CNC) dostawy przetarg nieograniczony 2019-01-21
ZP-01/2019 Sukcesywna dostawa standardowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2019-01-21
90-DE.078.02.2019.DM Konserwacja, serwis i usuwanie awarii stacji transformatorowych i rozdzielni średniego napięcia. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-01-22
90-DE.078.04.2019.TL Konserwacja, serwis, usuwanie awarii systemu BMS oraz podległych układów automatyki w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii przy ul. Wileńska 4 w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-01-23
PU-14/2019 Przeprowadzenie szkolenia w zakresie Polskiego Języka Migowego na poziomie europejskiej biegłości językowej w skali Rady Europy na poziomie elementarnym (A1, A2) i średniozaawansowanym (B1, B2) oraz przeprowadzenie egzaminu i wydanie imiennych certyfikatów. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-03-12
DAN-ZO/022/2019 Dostawa materiałów optycznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-01-24
DAN-ZO/21,23/2019 Dostawa elementów optomechanicznych Thorlabs do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-01-24
PU-04/2019 Wykonanie usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych w trakcie szkoleń organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-01-24
ZP-03/2019 Dostawa: Część 1: Programowalne źródła prądu stałego średniej mocy; Część 2: Aparatura przeznaczona do wykonywania pomiarów i analizy hałasu akustycznego oraz wibracji emitowanych przez maszyny elektryczne dostawy przetarg nieograniczony 2019-01-31
ZP-06/2019 Dostawa sprzętu komputerowego (tabletów) dostawy przetarg nieograniczony 2019-02-01
DAN-ZO/036/2019 Dostawa specjalistycznego zestawu do badań respirometrii u ryb do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-04
DAN-ZO/040,1/2019 Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej Ultra-low ULUF 125 dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-14
DAN-ZO/038/2019 Dostawa układu do kontroli plazmy (składającego się ze spektrometrów: 1 ) SOL 1.7, mierzącego w zakresie 900-700 nm - wersja z maksimum około 1100 nm, szczelina 50 um; 2) EXEMPLAR PLUS, mierzącego w zakresie 750-1050 nm, szczelina 50 um, oprogramowanie BWSpec w zestawie)do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-04
ZP-10/2019 Przeprowadzenie wizyt studyjnych dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-02-05
DAN-ZO/040/2019 Dostawa 1) Zamrażarki Ultra-low ULUF 125 (prod. Arctico W. Brytania); 2) Spektrofotometru µCuvette + biospectrometer (Eppendorf RFN); 3) Wytwornicy lodu AF80 (prod. Scotman RFN) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-05
ZP-07/2019 Przeprowadzenie czterech certyfikowanych szkoleń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu pn.”MOTOR - pęd studentów Wydziału Chemii UMK do rozwoju kompetencji niezbędnych dla kadr przemysłu MOTORyzacyjnego”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-02-05
DAN-ZO/046/2019 Dostawa: spektrofotometru Shimadzu UV-1900 z oprogramowaniem UVProbe, kablem PHP-206S + PHS-301 2.4 m, dwiema kuwetami FarUV Standard 10 mm, jednostką sterującą (laptop), do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-07
DAN-ZO/041/2019 Wykonanie pracy badawczo - rozwojowej polegającej na opracowaniu i wykonaniu układu optycznego do pomiaru kąta zwilżania dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-06
ZP-11/2019 Część 1 zamówienia - przeprowadzenie szkolenia pt. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” dla trzech grup studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Część 2 zamówienia - przeprowadzenie szkolenia pt. „Trener pracy” dla dwóch grup studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-02-07
DAN-ZO/051/2019 Dostawa dyskryminatora z przedwzmacniaczem wraz z zasilaczem do tego układu do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-08
UCI-29/2019 Udzielnie licencji i dostawa oprogramowania statystycznego IBM SPSS wraz z dodatkowymi aplikacjami rozszerzającymi standardowe funkcje w ramach całościowego rozwiązania. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-11
DAN-ZO/055/2019 Dostawa: lasera półprzewodnikowego podczerwonego CW, model CNI MDL-III-808-500mW, ps>1%, TTL Modulation 100 kHz, PSU-A-D + okulary LS-IR-HP (prod. Sheaumann Laser Inc. USA) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-13
DAN-ZO/040,2/2019 Dostawa Eppendorf µCuvette® G1.0 i Eppendorf Biospectrometer® Basic, 230V/50-60Hz dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-14
DAN-ZO/040,3/2019 Dostawa wytwornicy lodu AF80 dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-14
ZP-08/2019 Wykonanie usług hotelarskich, usług restauracyjnych i cateringowych oraz wynajem sal konferencyjnych w celu realizacji seminarium naukowego odbywającego się w terminie 11-13 marca 2019 r. w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-02-18
DAN-ZO/083/2019 Dostawa: soczewki typu „tube lens” Olympus SWTLU-C 180 mm FN26.5 OEM TL do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-03-08
DAN-ZO/060/2018 Dostawa miniwirówki typu MiniSpin do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-21
ZP-14/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-03-05
DAN-ZO/061/2018 Dostawa miksera do próbek, dedykowanego do pracy z kulkami magnetycznymi Dynabeads, do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-21
DAN-ZO/063/2019 Dostawa lasera do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-21
ZP-12/2019 Zbiorowe żywienie pracowników, emerytów i rencistów Zamawiającego oraz członków ich rodzin przebywających na wczasach w Rowach w sezonie letnim 2019 usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-02-21
DAN-ZO/114/2019 Dostawa: urządzenia do pobierania próbek oddechu ReCIVA® Breath Sampler (prod. Owlstone Medical, W. Brytania, kod prod. 00-0136), do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-03-22
DAN-ZO/070_1/2019 Dostawa szybkiego kontrolera PI do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-03-05
DAN-ZO/061_P/2019 Dostawa miksera do próbek, dedykowanego do pracy z kulkami magnetycznymi Dynabeads, do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-02-28
ZP-13/2019 Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach uniwersyteckich usługi przetarg nieograniczony 2019-03-01
ZP-18/2019 Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z zakresu rozwiązywania problemów biznesowych usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-03-01
90-DIN.079.56.2019 Wymiana stolarki drzwiowej, wewnętrznej w budynku Wydz. Humanistycznego przy ul. Fosa Staromiejska 1A w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-13
ZP-16/2019 I. Część 1 zamówienia - świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dotyczących podawania posiłków wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej na potrzeby wizyty studyjnej w Berlinie dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; II. Część 2 zamówienia - świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dotyczących podawania posiłków wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej na potrzeby wizyty studyjnej w Warszawie dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-03-05
DAN-ZO/075/2019 Dostawa okulografu (urządzenia do monitorowania gałek ocznych) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-03-05
63/WPiSM/2019 Zorganizowanie pobytu poprzez zapewnienie świadczenia usług hotelarskich z wyżywieniem na potrzeby wizyty studyjnej w Berlinie, Brukseli i Hadze dla studentów Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-03-06
DAN-ZO/070,2-3/2019 Dostawa zasilaczy laboratoryjnych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-03-06
ZP-17/2019 Przeprowadzenie szkoleń pt.: „Zarządzanie czasem i priorytetami” oraz „Mapowanie strumienia wartości” usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-03-13
DAN-ZO/106/2019 Dostawa: diody laserowej z pokryciem antyrefleksyjnym GC-1030-TO-200-B (moc > 150mW w zakresie 100nm-1030nm, zakres strojenia w układzie Littmana 980-1100nm @400 mA), do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-03-20
PU-11/2019 Przeprowadzenie szkolenia pt. „Podstawy fundraisingu” oraz przeprowadzenie egzaminu i wydanie imiennych certyfikatów. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-03-14
UCI-16/2019 Dostawa zestawu interaktywnych aplikacji do przeprowadzania wirtualnych doświadczeń na zwierzętach oraz animacji szkoleniowych z zakresu fizjologii zwierząt dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-03-14
ZP-19/2019 Przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie programowania w PHP, HTML5 i JavaScript usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-03-14
PU-15/2019 Wynajem hydrograficznej jednostki pływającej wraz z załogą i wyposażeniem na okres trzech dni w celu wykonania skanowań parametrycznych profilografem osadów dennych w Zatoce Puckiej. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-03-15
PU-16/2019 Wykonanie prospekcji wybranych obszarów wczesnośredniowiecznego stanowiska archeologicznego na dnie Zatoki Puckiej za pomocą parametrycznego profilografu osadów dennych dostarczającego obraz 3D. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-03-15
DAN-ZO/139/2019 Dostawa robota przemysłowego UR5e do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-04
DAN-ZO/131/2019 Dostawa elementów Thorlabs do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-01
DAN-ZO/101/2019 Dostawa: licznika bramkowanego Becker & Hickl PMS-400-A z biblioteką (kartą) PMS-DLL do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-03-19
DAN-ZO/104/2019 Dostawa tachimetru TOPCON OS-103 z akcesoriami i oprogramowaniem Faro As-Built Pakiet ACAD/REVIT (2 licencje) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-03-20
ZP-20/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-03-27
246/WPiSM/2019 Zorganizowanie pobytu poprzez zapewnienie świadczenia usług hotelarskich z wyżywieniem na potrzeby wizyty studyjnej we Frankfurcie nad Menem, Strasburgu, Genewie, Zurychu i Berlinie dla studentów Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-08-19
ZP-28/2019 Przeprowadzenie wizyty studyjnej dla dwóch grup studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-04-10
ZP-31/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-04-08
ZP-61/2019 Przeprowadzenie wizyty studyjnej dla grupy studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-06-12
DAN-ZO/129/2019 Dostawa notebooków poleasingowych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-03-29
80/WPiSM/2019 Zorganizowanie pobytu poprzez zapewnienie świadczenia usług hotelarskich z wyżywieniem na potrzeby wizyty studyjnej w Berlinie, Brukseli i Hadze dla studentów Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-03-29
ZP-22/2019 Usługi przewozowe autokarami usługi przetarg nieograniczony 2019-03-29
ZP-15/2019 Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych oraz usuwania awarii w instalacjach budynkowych usługi przetarg nieograniczony 2019-04-01
ZP-23/2019 Modernizacja pomieszczeń nr V, VI, VII, IX, XVI, XXVII oraz XXVIII w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-04-08
ZP-25/2019 Przeprowadzenie szkoleń informatycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie technologii Microsoft usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-04-03
DAN-ZO/100/2019 Dostawa wiertła dendrochronologicznego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-02
90-DIN.079.34.2019 Część I: Budowa chodnika w ramach ścieżki edukacyjnej Przygoda z botaniką w ogrodzie Zaplecza Hodowlanego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu w ramach projektu pn. ” Biologia dla seniorów” (POWR.03.01.00-00-T036/18) oraz Część II: Budowa chodnika w ramach ścieżki edukacyjnej w Zapleczu Hodowlanym Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu w ramach projektu pn. „Biologia bez barier” (POWR.03.01.00-00-T061/18). roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-16
DAN-ZO/157/2019 Dostawa urządzenia GSR do pomiaru galwanicznego skóry (moduł umożliwiający pomiar tętna i reakcji skórno-galwanicznej; częstotliwość próbkowania 60/150 Hz; zintegrowane z oprogramowaniem Gazepoint Analysis – UX Edition; szkolenie w siedzibie zamawiającego; gwarancja min. 12 miesięcy) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-11
ZP-26/2019 Przeprowadzenie szkoleń informatycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie technologii VMware. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-04-03
ZP-27/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-04-04
DAN-ZO/164/2019 Dostawa wagi precyzyjnej Pioneer PX523/1 (max 520 g, dokł. 1 mg, szalka 120 mm, kalibracja wewnętrzna) wraz z zestawem do wyznaczania gęstości, prod. OHAUS, gwarancja min. 24 miesiące, do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-15
90-DIN.079.24.2019 Adaptacja pom. nr 123 w Instytucie Fizyki pod umieszczenie w nim ultrastabilnej wnęki optycznej do realizowania tematu 2 projektu nr TEAM/2017-4/42” – wykonanie fundamentu „pływającego” w piwnicy budynku ul. Grudziądzka 5/7 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-09
ZP-21/2019 Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Gagarina 39 w Toruniu – I etap roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-04-09
DAN-ZO/154,156/2019 Dostawa elementów Thorlabs do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-10
PU-19/2019 Przeprowadzenie szkolenia pt. “Sztuka mówienia” oraz wydanie na koniec szkolenia imiennych certyfikatów. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-15
DAN-ZO/176/2019 Dostawa spektrofluorymetru JASCO FP-8200 z oprogramowaniem Spectra Manager 2 do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-25
90-DIN.079.27.2019 Adaptacji pom. nr 123 w Instytucie Fizyki pod umieszczenie w nim ultrastabilnej wnęki optycznej do realizowania tematu 2 projektu nr TEAM/2017-4/42” – wykonanie fundamentu „pływającego” w piwnicy budynku ul. Grudziądzka 5/7 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-24
DAN-ZO/166/2019 Dostawa mierników do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: 1. Wielofunkcyjny miernik ph/EC/TDS/St.C Mera HI 9811-5 2. PHmetr Horiba LACQUAtwin B-712 3. Konduktometr Horiba LACQUAtwin COND. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-17
PU-26/2019 Wykonanie usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych w trakcie szkoleń organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-14
DAN-ZO/165/2019 Dostawa wyposażenia do Xenotestu (komory do badań starzeniowych) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: 1. Lampa NXE2000HE, 2. Ramka do próbek o grubości 10 mm (2 szt.) dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-17
DAN-ZO/167/2019 Dostawa obiektywu do mikroskopu Nikon Eclipse E200 (CFI Plan Flour 4x, N.A.).13, W.D.17,1mm) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-17
DAN-ZO/168/2019 Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-17
ZP-33/2019 Remont systemu wykrywczego gazu i łazienek na parterze Domu Studenckiego nr 11 oraz IV etap remontu w Domu Studenckim nr 2. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-04-19
DAN-ZO/171/2019 Dostawa elementów Thorlabs do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-18
PU-22/2019 Przeprowadzenie pomiarów powierzchni lustra radioteleskopu metodą skanowania laserowego. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-18
DAN-ZO/197/2019 Dostawa elementów Thorlabs (54 poz.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-10
PU-17/2019 Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z wykonywania ekspertyz badawczych w systemie ISO 9001 i PN-EN17025 oraz rejestracji produktów w systemie REACH dla jednej grupy studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-24
ZP-56/2019 Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Gagarina 39 w Toruniu – I etap roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-06-10
ZP-54/2019 Przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie programowania w PHP, HTML5 i JavaScript usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-05-31
90-DIN.079.28.2019 Remont dachu „Domku Wełnowskiego” WFAiIS - Centrum Astronomii, Piwnice k/Torunia, 87-148 Łysomice roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-24
90-DIN.079.29.2019 Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu 305 na poddaszu budynku Collegium Maximum Plac Rapackiego 1 UMK w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-24
90-DIN.079.35.2019 Wymiana pokrycia dachu, orynnowania i obróbek blacharskich w budynku Terenowej Stacji Badawczej w Sobinach, gmina Osie roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-09
DAN-ZO/177/2019 1. Dostawa zestawu włókien optycznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-25
ZP-37/2019 Przeprowadzenie szkoleń informatycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie technologii Microsoft. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-04-29
90-DIN.079.25.2019 Wydzielenie, utwardzenie i oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w miejscu istniejącego parkingu przy budynku Collegium Humanisticum przy ul. Bojarskiego 1 w Toruń oraz wykonanie miejsc parkingowych na zakończeniu drogi pożarowej przy budynku Biblioteki przy ul. Gagarina 13 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-26
90-DIN.079.33.2019 Remont elementów otaczających boisko oraz rozbiórka domku letniskowego na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego UMK w Bachotku. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-26
90-DIN.079.31.2019 Dostawa i montaż układu klimatyzacji typu Multi Split w pokojach nr: 66, 67, 68 biura ds. Nauki w budynku WNEiZ przy ul. Gagarina 13a w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-26
DAN-ZO/188/2019 Dostawa soczewki akustooptycznej z wyposażeniem do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-07
ZP-84/2019 Modernizacja i adaptacja pomieszczeń do badań naukowych i prac technicznych Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-09-03
DAN-ZO/181/2019 Dostawa analizatora impedancji FRA32M do potencjostatów-galwanostatów AUTOLAB PGSTAT 128N do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-04-29
ZP-34/2019 Najem wielofunkcyjnego systemu wysokonakładowego druku cyfrowego kolorowego i dwóch systemów wysokonakładowego druku cyfrowego czarno- białego wraz z kompleksowym serwisem, sukcesywną dostawą tonerów i oprogramowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2019-04-30
DAN-ZO/182/2019 Dostawa chromatografu gazowego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-07
ZP-46/2019 Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego dostawy przetarg nieograniczony 2019-05-29
DAN-ZO/196/2019 Dostawa jednostki synchronizującej układ akwizycji dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-09
DAN-ZO/194/2019 Dostawa elementów Thorlabs (5 poz.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-09
90-DIN.079.53.2019 Zakup i montaż małej windy osobowej ( dźwigu osobowego) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu przy ul. Gagarina 13 roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-07
DAN-ZO/239/2019 Dostawa obiektywu Olympus UPLFLN 20xPH do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-11
PU-27/2019 Wykonanie usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych w trakcie szkoleń organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu pn „Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-03
DAN-ZO/203/2019 Dostawa elementów Thorlabs (3 poz.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-15
DAN-ZO/206/2019 Dostawa obiektywu Olympus UPLFLN100xO2-2 z wkładką UDIC100 do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-15
DAN-ZO/207/2019 Dostawa wagi analitycznej AS 220.X2 do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-15
ZP-43/2019 Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Gagarina 39 w Toruniu – I etap roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-05-16
ZP-42/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-05-17
DAN-ZO/208/2019 Dostawa zestawu topografii Theta TF300-3D do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-17
DAN-ZO/214/2019 Dostawa kamery termowizyjnej FLIR T540 24° z obiektywem Makro mode 71/103 µm dla 24° oraz oprogramowaniem Flir Tools Plus do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-17
90-DIN.079.41.2019 Dostawa i montaż 2 układów klimatyzacji typu split w laboratorium chromatografii w budynku ICNT UMK w Toruniu przy ul. Wileńskiej 4. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-18
90-DIN.079.42.2019 Adaptacja pomieszczenia nr 123 w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu przy ul. Grudziądzka 5/7 pod umieszczenie w nim ultrastabilnej wnęki optycznej. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-18
90-DIN.079.40.2019 Wymiana rolet zewnętrznych w budynku Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 37. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-18
ZP-59/2019 Dostawa sukcesywna papieru poligraficznego dostawy przetarg nieograniczony 2019-07-01
90-DIN.079.45.2019 Przebudowa rampy przy magazynie Archiwum UMK oraz likwidacja wilgoci w ścianach Wydawnictwa Naukowego UMK przy ul. Mickiewicza 2/4 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-18
ZP-50/2019 Remont pokoi pracowniczych w skrzydłach D i E oraz remont ściany w bibliotece budynku Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 18/22 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-05-23
ZP-44/2019 Przeprowadzenie szkoleń informatycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie technologii Microsoft. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-05-20
90-DIN.079.46.2019 Dostosowanie budynku IF do zaleceń ekspertyzy w sprawie bezpieczeństwa pożarowego: wyjście ewakuacyjne klatka K5, wentylatory oddymiające K1, K5, dodatkowe drzwi ppoż K4, poszerzenie drogi ewakuacyjnej, podłączenie systemu oddymiania” – w obiekcie Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzka 5/7 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-22
ZP-36/2019 Dostawa sukcesywna papieru toaletowego i ręczników papierowych dostawy zapytanie o cenę 2019-05-20
ZP-38/2019 Wymiana oświetlenia i sufitu podwieszanego w auli oraz remont instalacji odgromowej budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul Gagarina 13a w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-05-20
90-DIN.079.47.2019 Prace remontowe: roboty dekarskie, naprawa gzymsów i cyklinowanie parkietów w obiekcie GiLA przy ul. Szosa Chełmińska 83 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-22
DAN-ZO/209/2019 Dostawa metrycznego zestawu optyki adaptatywnej z sensorem Hartmanna-Shacka oraz zwierciadłem deformowalnym (Metric Adaptive Optics Kit with Aluminium-Coated Multi-DM (140 Actuators) and CCD Shack-Hartmann WFS – AOK1-UP01) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-21
ZP-49/2019 Przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie programowania w PHP, HTML5 i JavaScrip. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-05-21
ZP-45/2019 Dostawa mebli biurowych dostawy przetarg nieograniczony 2019-05-22
ZP-48/2019 Dostawa trójfazowego analizatora mocy przeznaczonego do pomiaru mocy wejściowej oraz wyjściowej urządzenia i zestawu obciążenia aktywnego DC/AC o mocy całkowitej do 13,5 kVA. dostawy przetarg nieograniczony 2019-05-23
DAN-ZO/337/2019 Dostawa mikrowirówki z rotorem i kompletem adapterów do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-08-13
DAN-ZO/217/2019 Dostawa soczewek do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-23
DAN-ZO/221/2019 Dostawa anteny GNSS do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-23
90-DIN.079.50.2019 Wymiana tablic elektrycznych w szatni i Sali audytoryjnej wraz z zasilaniem w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu przy ul. Gagarina 13. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-27
90-DIN.079.48.2019 Wymiana uszkodzonych płytek na balkonie IV p., obróbki blacharskie balkonów , usunięcie przyczyn i skutków przecieków przez ściany zewnętrzne oraz wymiana oświetlenia w 92 pokojach mieszkalnych budynku ul. Szosa Chełmińska 83A w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-24
ZP-39/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-05-27
DAN-ZO/223/2019 Dostawa elementów Thorlabs (36 poz.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-28
DAN-ZO/224/2019 Dostawa elementów Newport do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: 1. uchylna oprawa do zwierciadła 9891-M Flipper Optic Mount, 1.0 in. Optic Diameter, M4 (2 szt.),2. uchwyt uchylny M-PS-KF Kinematic Flip Base, Threaded M4 Mounting (2 szt.). dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-28
DAN-ZO/226/2019 Dostawa mostka precyzyjnego Tonghui TH 2828A do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-05-28
90-DIN.079.51.2019 Zakup i montaż windy książkowej (dźwigu towarowego) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu przy ul. Gagarina 13 roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-21
ZP-52/2019 Dostawa kompletu elementów do budowy prototypów dostawy przetarg nieograniczony 2019-06-04
DAN-ZO/227/2019 Dostawa klatki z przesuwem XY do montażu soczewek (Thorlabs CXY1) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-04
ZP-65/2019 Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku B Wydziału Chemii UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 7. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-06-28
ZP-41/2019 Dostawa układu kamery CCD najnowszej generacji przystosowanej do współpracy z transmisyjnym mikroskopem elektronowym JEOL JEM-1010 dostawy przetarg nieograniczony 2019-06-05
DAN-ZO/236/2019 Dostawa skanera 3D do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-05
90-DIN.079.54.2019 Dostosowania budynku IF do zaleceń ekspertyzy w sprawie bezpieczeństwa pożarowego: wyjście ewakuacyjne klatka K5, wentylatory oddymiające K1, K5, dodatkowe drzwi ppoż K4, poszerzenie drogi ewakuacyjnej, podłączenie systemu oddymiania” – w obiekcie Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzka 5/7 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-06
90-DIN.079.69.2019 Wymiana stolarki otworowej w pomieszczeniu warsztatu w budynku Instytutu Fizyki UMK przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-07-05
PU-28/2019 Przeprowadzenie szkolenia w zakresie Polskiego Języka Migowego na poziomie europejskiej biegłości językowej w skali Rady Europy na poziomie elementarnym (A1, A2) i średniozaawansowanym (B1, B2) oraz przeprowadzenie egzaminu i wydanie imiennych certyfikatów. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-06
ZP-53/2019 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50). dostawy przetarg nieograniczony 2019-06-06
ZP-60/2019 Świadczenie usług pocztowych usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-06-13
DAN-ZO/251,1/2019 Dostawa inkubatora. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-26
90-DIN.079.57.2019 Wymiana tablic elektrycznych w szatni i Sali audytoryjnej wraz z zasilaniem w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu przy ul. Gagarina 13. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-14
ZP-62/2019 Przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie programowania w PHP, HTML5 i JavaScript. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-06-14
ZP-55/2019 Prace malarskie w wybranych pomieszczeniach w Domach Studenckich: a) I część obejmuje: osiedle „A”, b) II część obejmuje: osiedle „B”. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-06-14
DAN-ZO/261/2019 Dostawa luster o wysokim współczynniku odbicia dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-27
DAN-ZO/247/2019 Dostawa mikroanalizatora elementarnego CHN z możliwością konwersji do CHNS do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-25
DAN-ZO/251,2/2019 Dostawa: komory laminarnej. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-26
ZP-35/2019 Dostawa sukcesywna sprzętu do utrzymania czystości (część 1) i worków na śmieci (część 2) dostawy zapytanie o cenę 2019-06-18
90-DIN.079.62.2019 Dostosowanie budynku Instytutu Fizyki do zaleceń ekspertyzy w sprawie bezpieczeństwa pożarowego: wyjście ewakuacyjne klatka K5, wentylatory oddymiające K1, K5, dodatkowe drzwi ppoż K4, poszerzenie drogi ewakuacyjnej, podłączenie systemu oddymiania w Instytucie Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-19
90-DIN.079.63.2019 Zakup i montaż małej windy osobowej ( dźwigu osobowego) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu przy ul. Gagarina 13 usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-19
DAN-ZO/256/2019 Dostawa myjki ultradźwiękowej Ulsonix Memory Quick Proclean 6.0 (moc ultradźwięków 180W, częstotliwość ultradźwięków 40 kHz, moc grzewcza 300 W) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-24
DAN-ZO/257,1/2019 Dostawa wytrząsarki Unimax 1010 do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-24
DAN-ZO/257,2/2019 Dostawa wytrząsarki o ruchu drgającym Vortex PV-1, na probówki 1,5 mL-50 mL, wtyczka EU-/UK do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-06-24
ZP-66/2019 Świadczenie usług pocztowych. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-06-24
ZP-71/2019 Dostawa sukcesywna: zadanie 1 – artykułów papierniczo-biurowych; zadanie 2 – papieru kserograficznego, papieru foto i folii do drukowania. dostawy przetarg nieograniczony 2019-07-17
90-DIN.079.67.2019 Malowania sal dydaktycznych - sale F, G, H, hole, klatka schodowa i korytarze w tzw. nowej części budynku” w budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Bojarskiego 3 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-07-01
ZP-57/2019 Dostawa kompletnego układu kriostatu. dostawy przetarg nieograniczony 2019-06-26
ZP-63/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-07-03
PU-31/2019 Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pt. „SCADA - system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego”, dla grupy studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-07-09
ZP-64/2019 Dostawa Część 1 – Diody superluminescencyjnej, Część 2 – Dwóch fotodiod. dostawy przetarg nieograniczony 2019-06-28
90-DIN.079.81.2019 Remont pokrycia dachu łącznika wraz z izolacją przejść wentylacyjnych w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Bydgoska 44/48 w Toruniu. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-07-29
ZP-70/2019 Dostawa kompletnego układu kriostatu dostawy przetarg nieograniczony 2019-07-12
ZP-47/2019 Dostawa sukcesywna środków czystości dostawy zapytanie o cenę 2019-07-15
ZP-68/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-07-12
ZP-51/2019 Dostawa energii elektrycznej dostawy przetarg nieograniczony 2019-07-17
ZP-69/2019 Roboty remontowe i inwestycyjne w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym UMK w Bachotku. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-08-28
PU-30/2019 Wykonanie badania sprawozdania finansowego za lata 2019-2021. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-07-17
ZP-87/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-16
DAN-ZO/268/2019 Dostawa sorptomatu do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-07-02
DAN-ZO/269/2019 Dostawa elementów Thorlabs (7 poz.) do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-07-02
ZP-93/2019 Dostawa aparatury analitycznej: część 1 – zestawu GC/MS do analizy VOC; część 2 – urządzenia do ekstrakcji lotnych związków organicznych dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-13
ZP-30/2019 Dostawa lasera pompującego dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-13
90-DIN.079.71.2019 Remont pracowni Zakładu Rzeźby w budynku Wydziału Sztuk Pięknych ul. Bydgoska 50/56 UMK w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-07-11
ZP-88/2019 Przeprowadzenie szkoleń informatycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie programowania w Oracle, Java oraz Python. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-08-21
90-DIN.079.75.2019 Dostawę i montaż 2 układów klimatyzacji typu split o mocy chłodzenia do 4 kW w pokojach nr 132 i 143 Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych przy ulicy Batorego 39L w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-07-22
UCI-98/2019 Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu bazodanowego z dostępem do istniejącego portalu internetowego p.n. ,,System bazodanowy wczesnych instytucji muzealnych’’. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-08-05
90-DIN.079.73.2019 Wymianę zużytych wykładzin dywanowych na nowe PCV w salach dydaktycznych 101, 201, 301 w budynku Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych ul. Batorego 39L w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-07-22
ZP-67/2019 Roboty remontowe i renowacyjne w budynku Collegium Maius przy ul. Fosa Staromiejska 3 w Toruniu: I część obejmuje: cyklinowanie i lakierowanie posadzki w wybranych pomieszczeniach; II część obejmuje: remont sanitariatu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych; III część obejmuje: wymianę zabytkowej stolarki okiennej; IV część obejmuje: likwidację przecieku dachu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-07-22
90-DIN.079.76.2019 Poprawa wentylacji poprzez zainstalowanie nasad obrotowych na kominach wentylacyjnych w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK przy ul. Gagarina 15 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-07-26
ZP-79/2019 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2019-08-16
PU-33/2019 Przeprowadzenie badań gry miejskiej „Halo Ziemia” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-07-26
ZP-109/2019 Dostawa: Część 1: spektrometru FTIR z ATR; Część 2: spektrofotometru i połyskomierza dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-23
90-DIN.079.80.2019 Wymiana zużytej wykładziny dywanowej na nową PCV w pomieszczeniach dziekanatowych: sale nr 13, 14, 15, 16, 19, 19a, 21, 201 - Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu ul. W. Bojarskiego 3. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-07-29
ZP-85/2019 Dostawa zestawu do badań potencjału zeta dostawy przetarg nieograniczony 2019-08-27
ZP-95/2019 Przeprowadzenie szkoleń informatycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie programowania w Oracle, Java oraz Python. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-09-03
ZP-73/2019 Dostawa sukcesywna tuszów, tonerów, taśm do drukarek i faksów. dostawy przetarg nieograniczony 2019-08-01
ZP-77/2019 Dostawa kompletnego układu kriostatu dostawy przetarg nieograniczony 2019-07-30
PU-34/2019 Opracowanie procedury i przeprowadzenie badań istniejącego prototypu aplikacji MovEye. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-08-07
PU-35/2019 Kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-08-07
PU-36/2019 Wykonanie badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego ochrony własności przemysłowej. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-08-07
ZP-74/2019 Dostawa: Część 1 – mebli biurowych; Część 2 – łóżek; Część 3 – lady bibliotecznej; Cześć 4 – krzeseł i foteli dostawy przetarg nieograniczony 2019-08-07
DAN-ZO/338/2019 Dostawa mieszadła magnetycznego 96-stanowiskowego do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-08-14
90-DIN.079.79.2019 Zakup i montaż windy książkowej (dźwigu towarowego) w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu przy ul. Gagarina 13. roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-08-13
ZP-76/2019 Dostawa aparatu do jednoczesnej analizy termicznej TGA-DTA-DSC. dostawy przetarg nieograniczony 2019-08-13
290/WPiSM/2019 Przeprowadzenie 90-godzinnego szkolenia z języka angielskiego dla studentów Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych (od 1.10.2019 Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-09-24
DAN-ZO/339/2019 Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-08-14
ZP-72/2019 Dostawa: Część 1: Aparatu RTG z ramieniem C do badań kardiologicznych i naczyniowych; Część 2: Stołu przeziernego do aparatu RTG z ramieniem C do badań kardiologicznych i naczyniowych; Część 3: Aparatu anestezjologicznego. dostawy przetarg nieograniczony 2019-08-14
PU-37/2019 część 1 zamówienia - zaprojektowanie i wykonanie prototypu zestawu diagnostycznego chwytów podstawowych w terapii ręki,część 2 zamówienia – wykonanie badań wytrzymałościowych prototypu zestawu diagnostycznego chwytów podstawowych w terapii ręki. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-08-14
PU-38/2019 część 1 zamówienia - zaprojektowanie i wykonanie prototypu nakładki grafomotorycznej dla chwytu grafomotorycznego optymalnego czwartego, dobieranej indywidualnie z wykorzystaniem druku 3D,część 2 zamówienia – wykonanie badań wytrzymałościowych prototypu nakładki grafomotorycznej dla chwytu grafomotorycznego optymalnego czwartego, dobieranej indywidualnie z wykorzystaniem druku 3D. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-08-14
PU-39/2019 Zaprojektowanie i wykonanie prototypu samplera do ekstrakcji z mózgu In vivo. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-08-14
ZP-81/2019 Przeprowadzenie wizyty studyjnej dla grupy studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-08-19
ZP-75/2019 Dostawa sukcesywna: materiałów elektrycznych (część 1 zamówienia), materiałów remontowo-budowlanych (część 2 zamówienia), materiałów wodno-kanalizacyjnych (część 3 zamówienia) dostawy przetarg nieograniczony 2019-08-21
ZP-82/2019 Roboty budowlane związane z budynkiem i parkingiem Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7 w Toruniu: I część obejmuje: konserwację bieżącą elewacji południowej i wschodniej budynku Instytutu Fizyki; II część obejmuje: wymianę stolarki otworowej w części pomieszczeń w budynku Instytutu Fizyki; III część obejmuje: dostosowanie budynku do wymogów ekspertyzy ppoż.: wyjście ewakuacyjne z klatki K5, wentylatory oddymiające klatki K1, K5, dodatkowe drzwi ppoż. K4, podłączenie systemu SAP; IV część obejmuje: adaptację pomieszczenia nr 123 pod umieszczenie wnęki optycznej ultra stabilnej; V część obejmuje: rozbudowę parkingu wewnętrznego roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-08-30
ZP-80/2019 Remont jednej toalety damskiej w łączniku głównym (A-B) oraz trzech toalet damskich (I pion) w północnej części budynku A Wydziału Chemii UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 7. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-08-26
ZP-86/2019 Dostawa zestawu do analizy wielkości cząstek (LDPS) oraz TOC, (TC-IC), NPOC, TC i IC w zakresie do 800 µm dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-02
90-DIN.079.84.2019 Remont Pracowni Rzeźby – korytarz ekspozycyjny i cyklinowanie posadzki pomieszczenia nr 21 – Wydział Sztuk Pięknych ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu roboty budowlane zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-08-29
ZP-83/2019 Wymiana wykładzin podłogowych PCV w obiektach UMK w Toruniu: Część 1: Wymiana wykładzin posadzkowych w kostce dydaktycznej C8 - Wydział Chemii; Część 2: Wymiana wykładzin posadzkowych w korytarzu budynku A, kostki C6, C7 wraz z łącznikami - Wydział Chemii; Część 3: Wymiana wykładzin posadzkowych w pomieszczeniach 13, 14, 15, 16, 19, 19a, 21 i 201 - Wydział Prawa i Administracji; Część 4: Wymiana wykładziny posadzkowej w pomieszczeniach 11 i 13 - Katedra Radioastronomii Centrum Astronomii Piwnice k/Torunia; Część 5: Wymiana wykładziny posadzkowej w pomieszczeniu 62B - Collegium Maius roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-08-29
ZP-91/2019 Remont części pomieszczeń oraz wymiana drzwi wejściowych w Hotelu Asystenckim nr 1 w Toruniu przy ul. Gagarina 41. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-09-04
ZP-97/2019 Dostawa mikroskopu z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-04
ZP-98/2019 Przeprowadzenie wizyty studyjnej dla grupy studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-09-05
ZP-90/2019 Remont pomieszczeń oraz naprawa elewacji w budynku Ośrodka Wypoczynkowego UMK w Rowach roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-09-05
ZP-96/2019 Przeprowadzenie szkoleń informatycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie technologii Red Hat usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-09-05
DAN-ZO/372/2019 Dostawa zestawu do doświadczeń na lekcjach fizyki w szkole do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-09-05
ZP-94/2019 Dostawa i instalacja (montaż) stołu optycznego dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-06
ZP-29/2019 Dostawa skanera piezo dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-06
PU-42/2019 Zaprojektowanie i wykonanie prototypu samplera do ekstrakcji z mózgu In vivo. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-09-09
ZP-32/2019 Dostawa selektora impulsów dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-10
DZT-01/2019 Dostawa blankietów legitymacji studenckiej ELS i legitymacji doktoranckiej ELD dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-09-10
ZP-24/2019 Dostawa analizatora widma optycznego dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-13
ZP-92/2019 Dostawa: Część 1 – zestawu lasera; Część 2 – przestrajalnego lasera diodowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-11
PU-45/2019 Wykonanie analizy XPS sześćdziesięciu próbek materiałów węglowych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-09-19
ZP-106/2019 Dostawa selektora impulsów dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-19
ZP-110/2019 Modernizacja części pasywnej kręgosłupa sieci TORMAN na terenie miasta Torunia. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-10-09
ZP-89/2019 Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-09-25
ZP-100/2019 Dostawa: Część 1 – lady bibliotecznej; Cześć 2 – krzeseł i foteli. dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-25
ZP-101/2019 Dostawa zestawu dedykowanego do badań bólu dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-26
ZP-103/2019 Dostawa lasera 254nm dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-26
ZP-102/2019 Dostawa przenośnego systemu EEG do badań pacjentów dostawy przetarg nieograniczony 2019-09-27
ZP-108/2019 Dostawa przełączników sieciowych z modułami światłowodowymi. dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-02
DZT-02/2019 Dostawa papieru zabezpieczonego z nadrukiem. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-10-01
ZP-113/2019 Wybór podmiotu obsługującego realizację umowy Master Agreement nr 4100021400 zawartej dnia 22.09.2015 r. pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie w zakresie sukcesywnych dostaw na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie objęte programem licencjonowania Microsoft Products and Services Agreement (MPSA). dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-07
ZP-99/2019 Remont pomieszczeń piwnicznych i portierni Domu Studenckiego nr 3 przy ul. Moniuszki 16/20 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-10-03
ZP-104/2019 Dostawa systemu do okulografii z oprogramowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-03
ZP-105/2019 Dostawa systemu do badań typu Dense Array (dEEG) z rozszerzeniami dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-03
ZP-107/2019 Dostawa i instalacja zasilacza awaryjnego podtrzymującego pracę radioteleskopu wraz akumulatorami dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-03
ZP-111/2019 Dostawa lasera strojonego z dedykowaną kartą akwizycji dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-08
ZP-117/2019 Dostawa: część 1: zaworu bramowego; część 2: zaworów kątowych ręcznych dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-18
ZP-114/2019 Dostawa lasera impulsowego 193 nm dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-09
UCI-143/2019 Zaprojektowanie i wykonanie prototypowego zestawu trzech gier komputerowych z zaimplementowanymi testami neuropsychologicznymi dostosowanych do obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-10-10
ZP-145/2019 Dostawa lasera strojonego dostawy przetarg nieograniczony 2019-12-18
ZP-118/2019 Dostawa przestrajalnego zestawu laserowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-11
ZP-115/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-11
ZP-116/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-11
ZP-122/2019 Dostawa sprzętu komputerowego. dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-18
DAN-ZO/472/2019 Dostawa łaźni wodnej z kontrolerem i pokrywą do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-10-22
ZP-127/2019 Dostawa turbomolekularnej pompy próżniowej dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-25
90-DIN.079.103.2019 Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty plenerowej wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektem parkingu w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 50/56” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-10-25
PU-46/2019 Opracowanie raportów dotyczących oceny potencjału rynkowego i wyceny praw własności intelektualnej. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-10-25
ZP-119/2019 Dostawa kamery CCD z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-28
ZP-125/2019 Dostawa czasopism zagranicznych drukowanych oraz zakup dostępu online do czasopism i baz elektronicznych dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-28
PU-47/2019 Wykonanie raportu z analizy gotowości wdrożeniowej oraz opracowanie ścieżki komercjalizacji wynalazku pn. „Sposób modyfikacji powierzchni materiałów separacyjnych”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-10-28
UCI-179/2019 Zaprojektowanie i wykonanie prototypowego zestawu trzech gier komputerowych z zaimplementowanymi testami neuropsychologicznymi dostosowanych do obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-10-29
DAN-ZO/500/2019 Dostawa zestaw aparatury sterowania Sinumerik 808D - Tokarki do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-10-30
ZP-126/2019 Zakup karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, campusu toruńskiego i campusu bydgoskiego do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-10-30
PU-48/2019 Wykonanie badania stanu techniki oraz kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego ochrony własności przemysłowej dwóch wynalazków. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-10-30
ZP-128/2019 Dostawa lasera pompującego dostawy przetarg nieograniczony 2019-10-31
DZT-03/2019 Dostawa sukcesywna odzieży roboczej i ochronnej. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-11-06
ZP-134/2019 Przeprowadzenie szkolenia informatycznego podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracowników UMK w zakresie programowania w języku Python. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-11-07
90-DIN.079.106.2019 Wykonanie audytu energetycznego ex-post dla budynków publicznych w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Wydziału Chemii UMK poprzez kompleksową modernizację energetyczną” usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-11-07
UCI-189/2019 Przedłużenie wsparcia technicznego producenta dla serwerów DELL Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-11-07
ZP-129/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-11-08
90-DIN.079.109.2019 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na przebudowę 30 łazienek w segmentach mieszkalnych w Domu Studenckim nr 9 przy ul. Gagarina 21 w Toruniu wraz z wymianą drzwi do segmentów mieszkalnych na drzwi p.poż. oraz montażem platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-11-12
90-DIN.079.111.2019 Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty plenerowej wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektem parkingu w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 50/56. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-11-14
PU-49/2019 Kompleksowe świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania przez Zamawiającego międzynarodowej ochrony patentowej w trybie PCT wynalazku pn. „Sposób modyfikacji powierzchni materiałów separacyjnych”. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-11-15
ZP-123/2019 Roboty budowlane związane z budynkiem Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Gagarina 13a oraz Wydziału Chemii przy ul. Gagarina 7 w Toruniu roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-11-18
ZP-130/2019 Dostawa sukcesywna oleju napędowego grzewczego dostawy przetarg nieograniczony 2019-11-18
UCI-188/2019 Przygotowanie edukacyjnego kursu e-Learningowego dla studentów obcokrajowców uczących się języka polskiego usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-11-20
DZT-04/2019 Dostawa sukcesywna odzieży roboczej i ochronnej. dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-11-20
DAN-ZO/528/2019 Dostawa i instalacja cewki elastycznej do rezonansu magnetycznego dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-11-20
90-DIN.079.142.2019 Wymiana monitoringu w Instytucie Archeologii przy ul. Szosa Bydgoska 44/48 w Toruniu. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-11-20
ZP-121/2019 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu w 2020 roku usługi przetarg nieograniczony 2019-11-21
ZP-137/2019 Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. usługi przetarg nieograniczony 2019-11-22
ZP-138/2019 Przeprowadzenie trzech certyfikowanych szkoleń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu pn. „MOTOR – pęd studentów Wydziału Chemii UMK do rozwoju kompetencji niezbędnych dla kadr przemysłu MOTORyzacyjnego”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-11-25
ZP-135/2019 Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dostawy przetarg nieograniczony 2019-11-26
PU-50/2019 Opracowanie raportu dotyczącego oceny potencjału rynkowego dla projektowanych systemów: wzrokowego wprowadzania tekstu oraz kontrolowanego wzrokowo odtwarzacza filmów on-line. usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-11-27
ZP-140/2019 Dostawa: w części 1: a) zestawu elementów optycznych, optomechanicznych, konstrukcyjnych i fotonicznych, b) stanowiska obrazowania OCT; w części 2: komputerowej karty – przetwornika analogowo-cyfrowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-11-29
90-DSP.123.1.159.2019 Wykonanie na rzecz Zamawiającego zadań służby medycyny pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175). usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-11-29
ZP-144/2019 Część 1: Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej; Część 2: Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS) pojazdów mechanicznych; Część 3: Ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych; Część 4: Ubezpieczenie NNW wolontariuszy usługi przetarg nieograniczony 2019-12-02
ZP-136/2019 Dostawa lasera 1062nm dostawy przetarg nieograniczony 2019-12-02
90.DA-G.265.1.2019.EM Świadczenie usług usuwania śniegu z dachów oraz śniegu z i lodu z rynien budynków uniwersyteckich w sezonie zimowym roku 2019/2020 usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-12-03
UCI-183/2019 Oprogramowania dla osób słabowidzących dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-12-04
ZP-139/2019 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho dla jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-12-04
ZP-141/2019 Wykonanie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania, usług restauracyjnych i cateringowych oraz wynajem sal konferencyjnych w celu realizacji seminarium naukowego w terminie 22-26 marca 2020 r. w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-12-06
ZP-154/2019 Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu pn. „MOTOR – pęd studentów Wydziału Chemii UMK do rozwoju kompetencji niezbędnych dla kadr przemysłu MOTORyzacyjnego”. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-12-12
DAN-ZO/569/2019 Dostawa i instalacja (wymiana) jednostki IPSO w posiadanym przez Zamawiającego spektrometrze NMR AV 400 dostawy zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-12-09
ZP-156/2019 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Toruniu w 2020 roku usługi przetarg nieograniczony 2019-12-10
ZP-152/2019 Kompleksowe świadczenie usługi, polegającej na: 1) obsłudze technicznej: instalacji technologicznych basenów; instalacji technologicznych urządzeń wentylacyjnych hali basenowej, widowni, basenowych szatni i pomieszczeń technicznych, suszarek w szatniach; instalacji technologicznych łaźni parowej; instalacji technologicznych fontanny w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK w Toruniu, 2) uzdatnianiu wody basenowej do wskaźników jakości wody zgodnych z obowiązującym podczas świadczenia usługi stanem prawnym, wraz z zakupem i sukcesywną dostawa chemii basenowej, 3) systematycznych i udokumentowanych badaniach jakości wody, prowadzonych zgodnie z zakresem i harmonogramem wynikającym z obowiązującego podczas świadczenia usługi stanu prawnego. usługi przetarg nieograniczony 2019-12-10
ZP-147/2019 Sukcesywny zakup benzyny i oleju napędowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-12-10
ZP-143/2019 Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla potrzeb Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok 2020 usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-12-11
ZP-160/2019 Świadczenie usług prania i czyszczenia na sucho dla jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. usługi zamówienia udzielane na podstawie art. 138o - usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro 2019-12-13
ZP-142/2019 Roboty budowlane związane z budynkiem Instytutu Fizyki przy ul. Grudziądzkiej 5/7, Biblioteką Uniwersytecką przy ul. Gagarina 13 oraz Collegium Humanisticum przy ul. Bojarskiego 1 w Toruniu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 2019-12-12
90.DA-G.265.2.2019.EM Świadczenie usług usuwania śniegu z dachów oraz śniegu z i lodu z rynien budynków uniwersyteckich w sezonie zimowym roku 2019/2020 usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-12-13
ZP-131/2019 Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych oraz usuwania awarii w instalacjach budynkowych usługi przetarg nieograniczony 2019-12-13
ZP-151/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 2019-12-16
ZP-149/2019 Dostawa turbomolekularnej pompy próżniowej dostawy przetarg nieograniczony 2019-12-18
ZP-148/2019 Wykonanie kompleksowej analizy funkcjonowania kooperacyjnego systemu wsparcia instytucjonalnego na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. usługi przetarg nieograniczony 2019-12-20
90.DA-G.265.3.2019.EM Świadczenie usług usuwania śniegu z dachów oraz śniegu z i lodu z rynien budynków uniwersyteckich w sezonie zimowym I kwartału 2020 roku usługi zamówienia, do których nie stosuje się procedur, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 2019-12-23
ZP-153/2019 Dostawa odwróconego mikroskopu fluorescencyjnego z wyposażeniem dostawy przetarg nieograniczony 2019-12-23


Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 20.10.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023 (aktualizacja z dnia 27.07.2023 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 03.09.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021 (aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.)
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017

Aktualne postępowania

Archiwum 2024 rok

Archiwum 2023 rok

Archiwum 2022 rok

Archiwum 2021 rok

Archiwum 2020 rok

Archiwum 2018 rok

Archiwum 2017 rok

Archiwum 2016 rok

Archiwum 2015 rok

Archiwum 2014 rok

Archiwum 2013 rok

Archiwum 2012 rok

Archiwum 2011 rok

Archiwum 2010 rok