Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Lista konferencji

Nazwa Termin Miejsce Organizator  
W 100-lecie Urodzin Prof. Eugeniusza Ochendowskiego - Podmioty administracji publicznej i formy ich działania 2025-11-06 - 2025-11-07 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: W 100-lecie Urodzin Prof. Eugeniusza Ochendowskiego - Podmioty administracji publicznej i formy ich działania
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, Dynamiczne Modele Ekonometryczne. 2025-09-08 - 2025-09-09 Toruń Katedra Ekonometrii i Statystyki więcej»o konferencji: XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, Dynamiczne Modele Ekonometryczne.
Musical. Terytoria transgresji i semiotyki gatunku 2025-03-12 - 2025-03-13 Toruń Instytut Literaturoznawstwa, Katedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej więcej»o konferencji: Musical. Terytoria transgresji i semiotyki gatunku
Gotyk w Polsce i Europie 2024-12-12 - 2024-12-13 Toruń Instytut Badań Informacji i Komunikacji/Katedra Mediów Drukowanych i Cyfrowych więcej»o konferencji: Gotyk w Polsce i Europie
XXVI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich 2024-11-28 - 2024-11-29 Toruń Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej, Instytut Literaturoznawstwa więcej»o konferencji: XXVI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich
Jak dziś wydawać klasyków literatury? 2024-11-21 - 2024-11-22 Toruń Instytut Literaturoznawstwa, Pracowania Edytorstwa Naukowego i Praktycznego więcej»o konferencji: Jak dziś wydawać klasyków literatury?
X Konferencja Naukowo-Gospodarcza "Odpowiedzialne Łańcucy Dostaw 2024" 2024-11-08 - 2024-11-08 Toruń Katedra Logistyki więcej»o konferencji: X Konferencja Naukowo-Gospodarcza "Odpowiedzialne Łańcucy Dostaw 2024"
XX I Konferencja „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt.” 2024-10-03 - 2024-10-04 Toruń Katedra Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt, więcej»o konferencji: XX I Konferencja „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt.”
75-lecie Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach 2024-09-27 - 2024-09-27 Toruń Instytut Astronomii więcej»o konferencji: 75-lecie Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach
Optimus civis“. Ideał obywatela i władcy a rzeczywistość w Rzymie okresie schyłku republiki i wczesnego cesarstwa 2024-09-26 - 2024-09-27 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki / Katedra Historii Starożytnej i Bizancjum więcej»o konferencji: Optimus civis“. Ideał obywatela i władcy a rzeczywistość w Rzymie okresie schyłku republiki i wczesnego cesarstwa
Szkoła doktorska Krajów Wyszechradzkich - Korespondencje 2024-09-26 - 2024-09-27 Toruń Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej UMK więcej»o konferencji: Szkoła doktorska Krajów Wyszechradzkich - Korespondencje
XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne 2024-09-26 - 2024-09-28 Sycowa Huta Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Katedra Ekologii i Biogeografii więcej»o konferencji: XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
XXVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji 2024-09-24 - 2024-09-25 Toruń Katedra Geomatyki i Katrografii więcej»o konferencji: XXVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji
„Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający”. Tortury i zakaz tortur w Europie Środkowej (do 1989 r.) 2024-09-23 - 2024-09-24 Würzburg (Niemcy) Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu więcej»o konferencji: „Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający”. Tortury i zakaz tortur w Europie Środkowej (do 1989 r.)
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego 2024-09-19 - 2024-09-20 Toruń Katedra Kognitywistyki więcej»o konferencji: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
11-ste Toruńskie Sympozjum Węglowe – TCS2024 2024-09-16 - 2024-09-18 Toruń Zespół Charakterystyki i Modelowania Nanomateriałów więcej»o konferencji: 11-ste Toruńskie Sympozjum Węglowe – TCS2024
Neuromania 2024-09-13 - 2024-09-14 Toruń Katedra Kognitywistyki więcej»o konferencji: Neuromania
11 edycja „Workshop of the Selenium and Sulfur Redox and Catalysis Network” (WSeS-11) 2024-07-25 - 2024-07-26 Toruń Katedra Chemii Organicznej więcej»o konferencji: 11 edycja „Workshop of the Selenium and Sulfur Redox and Catalysis Network” (WSeS-11)
16ta Konferencja na temat obliczeń odwracalnych 2024-07-04 - 2024-07-05 Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Chopina 12/18, 87-100 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: 16ta Konferencja na temat obliczeń odwracalnych
"Wydajność roślin i bezpieczeństwo żywności: Gleboznawstwo, mikrobiologia, genetyka rolnicza i jakość żywności" 2024-06-25 - 2024-06-26 Toruń Katedra Mikrobiologii więcej»o konferencji: "Wydajność roślin i bezpieczeństwo żywności: Gleboznawstwo, mikrobiologia, genetyka rolnicza i jakość żywności"
XX Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2024 2024-06-25 - 2024-06-28 Toruń Pracownia Metodyki Nauczania Informatyki więcej»o konferencji: XX Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2024
Literatura dawna dziś – konteksty, nawiązania, interpretacje 2024-06-25 - 2024-06-26 Toruń Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK więcej»o konferencji: Literatura dawna dziś – konteksty, nawiązania, interpretacje
KLIMAT RELIGIJNY W DIECEZJI POMEZAŃSKIEJ OKOŁO 1400 NA TLE EUROPEJSKIM Międzynarodowa konferencja naukowa w 620 rocznicę rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego Doroty z Mątowów 2024-06-21 - 2024-06-23 Kwidzyn Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: KLIMAT RELIGIJNY W DIECEZJI POMEZAŃSKIEJ OKOŁO 1400 NA TLE EUROPEJSKIM Międzynarodowa konferencja naukowa w 620 rocznicę rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego Doroty z Mątowów
XXXII Kolokwia Psychologiczne PAN "Człowiek i środowisko" 2024-06-20 - 2024-06-22 Toruń, Instytut Psychologii UMK Instytut Psychologii więcej»o konferencji: XXXII Kolokwia Psychologiczne PAN "Człowiek i środowisko"
Między Wschodem i Zachodem: Siła pamięci i sposoby pamiętania Rzymu. Kontynuacja przeszłości i znaczenie autorytetów w średniowieczu 2024-06-17 - 2024-06-19 Toruń, Wydział Nauk Historycznych, ul Bojarskiego 1 Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej więcej»o konferencji: Między Wschodem i Zachodem: Siła pamięci i sposoby pamiętania Rzymu. Kontynuacja przeszłości i znaczenie autorytetów w średniowieczu
VIII Sympozjum Analizy Nieliniowej 2024-06-17 - 2024-06-21 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: VIII Sympozjum Analizy Nieliniowej
3 Konferencja Międzynarodowa Chemia dla urody i zdrowia 2024-06-13 - 2024-06-15 Kraków Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków więcej»o konferencji: 3 Konferencja Międzynarodowa Chemia dla urody i zdrowia
Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji 2024-06-12 - 2024-06-14 Toruń Katedra Biochemii więcej»o konferencji: Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji
Przeploty polifonii perspektyw. Praktyki kontr-hegemoniczne 2024-06-07 - 2024-06-08 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Przeploty polifonii perspektyw. Praktyki kontr-hegemoniczne
XVII KOPERNIKAŃSKIE SEMINARIUM DOKTORANCKIE 2024-06-06 - 2024-06-07 Toruń, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Chemii więcej»o konferencji: XVII KOPERNIKAŃSKIE SEMINARIUM DOKTORANCKIE
ABACUS 2024 - VI Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości 2024-06-06 - 2024-06-06 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Rachunkowości Finansowej więcej»o konferencji: ABACUS 2024 - VI Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości
BIT24: Bioinformatyka celuje w mózgi - zrozumienie i edukację 2024-06-06 - 2024-06-08 Toruń, Instytut Fizyki UMK Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: BIT24: Bioinformatyka celuje w mózgi - zrozumienie i edukację
I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Komunikacja w biznesie" 2024-06-03 - 2024-06-03 Toruń Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu więcej»o konferencji: I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Komunikacja w biznesie"
Filozofia Immanuela Kanta. W trzechsetną rocznicę urodzin filozofa 2024-05-29 - 2024-06-01 Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Filozofia Immanuela Kanta. W trzechsetną rocznicę urodzin filozofa
Wpływ prawa UE na krajowe prawo spółek handlowych 2024-05-28 - 2024-05-28 Toruń Katedra Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego więcej»o konferencji: Wpływ prawa UE na krajowe prawo spółek handlowych
XVII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. Nowe technologie – edukacja – kariera – emocje w obliczu zachodzących zmian 2024-05-28 - 2024-05-28 Toruń Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów, Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK więcej»o konferencji: XVII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. Nowe technologie – edukacja – kariera – emocje w obliczu zachodzących zmian
Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona pamięci prof. dr hab. Ryszarda Łaszewskiego 2024-05-24 - 2024-05-24 Toruń Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych; Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona pamięci prof. dr hab. Ryszarda Łaszewskiego
XI Międzynarodowy Kongres Azjatycki 2024-05-22 - 2024-05-24 Toruń Katedra Systemów Politycznych, Instytut Nauk o Polityce więcej»o konferencji: XI Międzynarodowy Kongres Azjatycki
Kultura żydowska: wczoraj, dziś, jutro 2024-05-22 - 2024-05-22 Toruń Katedra Teologii Historycznej więcej»o konferencji: Kultura żydowska: wczoraj, dziś, jutro
Ochrona prawna stron stosunku pracy w dobie nowoczesnych technologii 2024-05-21 - 2024-05-21 Toruń Katedra Prawa Pracy; Katedra Teorii Prawa i Państwa; Centrum Badań nad Cyberprzestępczością więcej»o konferencji: Ochrona prawna stron stosunku pracy w dobie nowoczesnych technologii
Ochrona prawna stron stosunku pracy w dobie nowoczesnych technologii 2024-05-21 - 2024-05-21 Toruń Katedra Prawa Pracy, Katedra Teorii Prawa i Państwa, Centrum Badań nad Cyberprzestępczością więcej»o konferencji: Ochrona prawna stron stosunku pracy w dobie nowoczesnych technologii
IV Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka PsychoNova 2024-05-18 - 2024-05-19 Instytut Psychologii, ul. Gagarina 39 Instytut Psychologii więcej»o konferencji: IV Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka PsychoNova
ÓSME SPOTKANIE NAUKOWE ZESPOŁU BADAŃ NAD ZJAWISKIEM MASOWEGO DEPONOWANIA DÓBR 2024-05-17 - 2024-05-17 Instytut Archeologii UMK Instytut Archeologii UMK więcej»o konferencji: ÓSME SPOTKANIE NAUKOWE ZESPOŁU BADAŃ NAD ZJAWISKIEM MASOWEGO DEPONOWANIA DÓBR
Miasta modernistów 2024-05-16 - 2024-05-17 Toruń Instytut Literaturoznawstwa/Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Miasta modernistów
YUFE Law network meeting - III International Conference Juridical Days in Toruń 2024-05-15 - 2024-05-17 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: YUFE Law network meeting - III International Conference Juridical Days in Toruń
Prawo w dobie cyfryzacji. Fintech i administracja publiczna w nowej rzeczywistości. 2024-05-14 - 2024-05-14 Toruń Katedra Teorii Prawa i Państwa więcej»o konferencji: Prawo w dobie cyfryzacji. Fintech i administracja publiczna w nowej rzeczywistości.
Muzeum etnograficzne na rozdrożu, IV Wiosenne Seminarium Muzeologiczne 2024-05-13 - 2024-05-15 Chludowo Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej więcej»o konferencji: Muzeum etnograficzne na rozdrożu, IV Wiosenne Seminarium Muzeologiczne
IX Konferencja Problemy i wyzwania geografii komunikacji 2024-05-10 - 2024-05-11 Toruń Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej więcej»o konferencji: IX Konferencja Problemy i wyzwania geografii komunikacji
Neuroróżnorodność – rzadkie zespoły genetyczne 2024-05-09 - 2024-05-09 Toruń, ul. Lwowska 1 Instytut Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Neuroróżnorodność – rzadkie zespoły genetyczne
Arktyka w Europie Środkowej i Wschodniej. Wiedza, percepcja i komunikacja w XVIII-XIX w. 2024-05-08 - 2024-05-11 Toruń Katedra Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego więcej»o konferencji: Arktyka w Europie Środkowej i Wschodniej. Wiedza, percepcja i komunikacja w XVIII-XIX w.
IV Copernican Digital Forum 2024-05-07 - 2024-05-08 Toruń Koło Naukowe Forum e-Biznesu więcej»o konferencji: IV Copernican Digital Forum
Ochrona archiwaliów - aktualne wyzwania 2024-04-25 - 2024-04-26 Toruń Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry więcej»o konferencji: Ochrona archiwaliów - aktualne wyzwania
„AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIMO WSZYSTKO” Aktywność fizyczna drogą do zdrowia 2024-04-23 - 2024-04-23 WNBiW Uniwersyteckie Centrum Sportowe więcej»o konferencji: „AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIMO WSZYSTKO” Aktywność fizyczna drogą do zdrowia
Upadłość konsumencka-w 15-lecie wejścia w życie regulacji prawnej 2024-04-19 - 2024-04-19 Toruń, on-line Katedra Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego więcej»o konferencji: Upadłość konsumencka-w 15-lecie wejścia w życie regulacji prawnej
XI KDL - Kopernikańskie Dni Logistyki - 2024 2024-04-18 - 2024-04-19 Toruń Koło Naukowe Logistyki LOGITOR więcej»o konferencji: XI KDL - Kopernikańskie Dni Logistyki - 2024
La douceur des Lumières. Le goût, le plaisir et le bonheur au XVIIIe siècle. Słodycz oświecenia. Smak, przyjemność i szczęście w XVIII wieku 2024-04-18 - 2024-04-19 Toruń KATEDRA METODOLOGII, DYDAKTYKI I HISTORII KULTURY więcej»o konferencji: La douceur des Lumières. Le goût, le plaisir et le bonheur au XVIIIe siècle. Słodycz oświecenia. Smak, przyjemność i szczęście w XVIII wieku
Jaka aktualizacja Pisma Świętego w Kościele? 2024-04-13 - 2024-04-13 Toruń Katedra Teologii Historycznej więcej»o konferencji: Jaka aktualizacja Pisma Świętego w Kościele?
Textus et pictura V: Klocek - kolekcja - miscellanea. Średniowieczna książka jako zbiór 2024-04-11 - 2024-04-13 Toruń, Biblioteka Uniwersytecka Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Textus et pictura V: Klocek - kolekcja - miscellanea. Średniowieczna książka jako zbiór
Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Prawne aspekty dyskryminacji w sporcie" 2024-04-11 - 2024-04-12 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Prawne aspekty dyskryminacji w sporcie"
Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Kluby i związki sportowe w Polsce - aspekty prawne” 2024-03-22 - 2024-03-22 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Kluby i związki sportowe w Polsce - aspekty prawne”
Drugie Sympozjum Naukowe "Egodokumenty - samoświadectwa - teksty autobiograficzne. Kulturowa obcość i wyobcowanie w perspektywie egodokumentalnej przez wieki" 2024-03-21 - 2024-03-22 Toruń, Wydział Nauk Historycznych Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Drugie Sympozjum Naukowe "Egodokumenty - samoświadectwa - teksty autobiograficzne. Kulturowa obcość i wyobcowanie w perspektywie egodokumentalnej przez wieki"
Polska i Ukraina – konteksty literackie 2024-03-21 - 2024-03-21 Toruń, online Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki więcej»o konferencji: Polska i Ukraina – konteksty literackie
Nie tylko "Świat Młodych". Prasa dziecięca i młodzieżowa w PRL 2024-03-14 - 2024-03-15 Toruń Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK więcej»o konferencji: Nie tylko "Świat Młodych". Prasa dziecięca i młodzieżowa w PRL
Trójgłos o Janie Pawle II (I. Gdańsk) 2024-03-09 - 2024-03-09 Gdańsk Laboratorium św. Jana Pawła II więcej»o konferencji: Trójgłos o Janie Pawle II (I. Gdańsk)
II OKN „Przeobrażenia współczesnej rodziny – potrzeby prawne i uwarunkowania społeczne” 2024-03-08 - 2024-03-08 MS Teams Katedra Prawa Cywilnego więcej»o konferencji: II OKN „Przeobrażenia współczesnej rodziny – potrzeby prawne i uwarunkowania społeczne”
Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie czwarte. 2024-03-08 - 2024-03-08 Toruń Katedra Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego więcej»o konferencji: Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie czwarte.
Aktywność fizyczna mimo wszystko. Aktywność fizyczna drogą do zdrowia. 2024-03-06 - 2024-03-06 Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu, ul. Lwowska 1, sala nr 1 Uniwersyteckie Centrum Sportowe więcej»o konferencji: Aktywność fizyczna mimo wszystko. Aktywność fizyczna drogą do zdrowia.
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego VI 2024-03-01 - 2024-03-02 Toruń Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców więcej»o konferencji: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego VI
V Sympozjum Biomateriały w medycynie i kosmetologii 2024-02-28 - 2024-02-28 Toruń Zespół Biomateriałów i Kosmetyków więcej»o konferencji: V Sympozjum Biomateriały w medycynie i kosmetologii
Wychowanie młodzieży przez młodzież – wczoraj, dziś i jutro 2024-02-24 - 2024-02-24 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Wychowanie młodzieży przez młodzież – wczoraj, dziś i jutro
Biohacking - stan obecny i przyszłość 2024-01-25 - 2024-01-25 Toruń Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego WPiA UMK więcej»o konferencji: Biohacking - stan obecny i przyszłość
„Myśl polityczna państw niemieckich w XIX wieku." 2024-01-22 - 2024-01-22 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego więcej»o konferencji: „Myśl polityczna państw niemieckich w XIX wieku."
Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian społecznych i gospodarczych 2024-01-15 - 2024-01-15 Toruń (konferencja w fromie zdalnej) Katedra Prawa Cywilnego więcej»o konferencji: Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian społecznych i gospodarczych
CogniVerse 2023 2023-12-15 - 2023-12-15 Toruń Koło Naukowe Neurotechnologii więcej»o konferencji: CogniVerse 2023
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego pt. "Dostęp do prawniczych zawodów zaufania publicznego" 2023-12-14 - 2023-12-14 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego pt. "Dostęp do prawniczych zawodów zaufania publicznego"
Szanse i Wyzwania Transformacji Energetycznej 2023-12-14 - 2023-12-15 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Prawa Cywilnego więcej»o konferencji: Szanse i Wyzwania Transformacji Energetycznej
SYMPOZJUM SEKCJI PALEOBOTANICZNEJ Polskiego Towarzystwa Botanicznego 2023-12-09 - 2023-12-09 Toruń, on-line Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka, Instytut Archeologii więcej»o konferencji: SYMPOZJUM SEKCJI PALEOBOTANICZNEJ Polskiego Towarzystwa Botanicznego
XVI Ogólnopolskie Seminarium "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym" 2023-12-07 - 2023-12-09 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: XVI Ogólnopolskie Seminarium "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym"
IX Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. "Kopernikańskie przewroty w archiwistyce" 2023-12-07 - 2023-12-08 Toruń, Wydział Nauk Historycznych Instytut Historii i Archiwistyki / Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Katedra Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury więcej»o konferencji: IX Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. "Kopernikańskie przewroty w archiwistyce"
Międzynarodowa konferencja z okazji 15-lecia japonistyki na UMK i 20-lecia spotkania założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Badań Japonistycznych 2023-11-30 - 2023-12-01 Toruń Katedra Orientalistyki więcej»o konferencji: Międzynarodowa konferencja z okazji 15-lecia japonistyki na UMK i 20-lecia spotkania założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Badań Japonistycznych
Miasto (z) liter – typografia i liternictwo w przestrzeni publicznej. 2023-11-28 - 2023-11-29 Toruń Katedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji więcej»o konferencji: Miasto (z) liter – typografia i liternictwo w przestrzeni publicznej.
Modernization of Legal Education for the Support of European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine 2023-11-24 - 2023-11-24 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego więcej»o konferencji: Modernization of Legal Education for the Support of European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine
Maurycy Mochnacki. Konteksty twórczości literackiej 2023-11-23 - 2023-11-24 Toruń Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Maurycy Mochnacki. Konteksty twórczości literackiej
III Konferencja Naukowa "Dziedzictwo rzemiosła artystycznego - tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja" 2023-11-16 - 2023-11-17 Toruń Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby więcej»o konferencji: III Konferencja Naukowa "Dziedzictwo rzemiosła artystycznego - tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja"
Wolność w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI 2023-11-16 - 2023-11-16 Toruń Ratzingerianum więcej»o konferencji: Wolność w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
I Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Aktualności w Edukacji Weterynaryjnej 2023-11-16 - 2023-11-16 Toruń - konferencja online Instytut Medycyny Weterynaryjnej więcej»o konferencji: I Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Aktualności w Edukacji Weterynaryjnej
XXII Kujawsko-Pomorski Dzień GIS 2023-11-15 - 2023-11-15 Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK Katedra Geomatyki i Kartografii więcej»o konferencji: XXII Kujawsko-Pomorski Dzień GIS
The Rule of Law, Democracy and Constitutionalism: Dialogue between Japan and Poland 2023-10-25 - 2023-10-25 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego więcej»o konferencji: The Rule of Law, Democracy and Constitutionalism: Dialogue between Japan and Poland
"Pan Samochodzik i..." - wokół fenomenu kulturowego 2023-10-20 - 2023-10-21 Malbork Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: "Pan Samochodzik i..." - wokół fenomenu kulturowego
Parki Krajobrazowe: nauka, edukacja, turystyka i praktyka 2023-10-13 - 2023-10-14 Gruczno Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu więcej»o konferencji: Parki Krajobrazowe: nauka, edukacja, turystyka i praktyka
Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych 2023-10-13 - 2023-10-14 Bydgoszcz Katedra Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych więcej»o konferencji: Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych
Podmioty administracyjnego postępowania egzekucyjnego 2023-10-12 - 2023-10-12 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: Podmioty administracyjnego postępowania egzekucyjnego
Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Czasy saskie – 30 lat później 2023-10-12 - 2023-10-13 Toruń, Wydział Nauk Historycznych Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Czasy saskie – 30 lat później
II Międzynarodowe Toruńskie Dni Prawnicze "Prawo-Społeczeństwo-Demokracja" 2023-10-12 - 2023-10-14 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: II Międzynarodowe Toruńskie Dni Prawnicze "Prawo-Społeczeństwo-Demokracja"
Sztuka amerykańska XX i XXI wieku oraz polsko-amerykańskie relacje artystyczne 2023-10-10 - 2023-10-12 Toruń, CSW "Znaki Czasu" Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Sztuka amerykańska XX i XXI wieku oraz polsko-amerykańskie relacje artystyczne
Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej 2023-10-09 - 2023-10-10 Toruń Katedra Technologii Chemicznej więcej»o konferencji: Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej
Od świata do języka. Stałość i zmienność w językach słowiańskich - konferencja z cyklu "Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi" 2023-10-06 - 2023-10-07 Toruń Instytut Językoznawstwa więcej»o konferencji: Od świata do języka. Stałość i zmienność w językach słowiańskich - konferencja z cyklu "Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi"
Kitabistyka – metodologia badań i edycja źródeł 2023-10-05 - 2023-10-06 Wilno, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego Centrum Badań Kitabistycznych UMK więcej»o konferencji: Kitabistyka – metodologia badań i edycja źródeł
Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowe Kierunki w Badaniach nad Libertarianizmem 2023-09-28 - 2023-09-29 Toruń Katedra Filozofii Społecznej więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowe Kierunki w Badaniach nad Libertarianizmem
„Nikt nie może być trzymany w niewoli lub poddaństwie”. Wolność i niewola w Europie Środkowej (od wczesnego średniowiecza do 1989 roku) 2023-09-28 - 2023-09-29 Würzburg (Niemcy) Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu więcej»o konferencji: „Nikt nie może być trzymany w niewoli lub poddaństwie”. Wolność i niewola w Europie Środkowej (od wczesnego średniowiecza do 1989 roku)
Od logiki do etyki i nauk społecznych (BLESS) 2023-09-27 - 2023-09-30 Toruń Katedra Logiki więcej»o konferencji: Od logiki do etyki i nauk społecznych (BLESS)
Trzecia Wirtualna Międzynarodowa Konferencja "Produktywność roślin a bezpieczeństwo żywności: Mikrobiologia, Gleboznawstwo, Jakość żywności i Genetyka w rolnictwie" 2023-09-26 - 2023-09-27 Toruń Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych więcej»o konferencji: Trzecia Wirtualna Międzynarodowa Konferencja "Produktywność roślin a bezpieczeństwo żywności: Mikrobiologia, Gleboznawstwo, Jakość żywności i Genetyka w rolnictwie"
"Materiały membranowe - modyfikacja i separacja" (M3-S) - 2 edycja 2023-09-26 - 2023-09-28 Toruń "Od Nowa" Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów - Zespół Membran i Technik Membranowych więcej»o konferencji: "Materiały membranowe - modyfikacja i separacja" (M3-S) - 2 edycja
XVI. edycja konferencji z cyklu Edycje niemieckojęzycznych i łacińskojęzycznych źródeł historycznych z Europy Środkowo-Wschodniej 2023-09-25 - 2023-09-26 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki, Katedra Historii Nowożytnej i Edytorstwa Źródeł więcej»o konferencji: XVI. edycja konferencji z cyklu Edycje niemieckojęzycznych i łacińskojęzycznych źródeł historycznych z Europy Środkowo-Wschodniej
Warsztaty RIKEN AIP - UMK 2023-09-25 - 2023-09-27 Toruń Katedra Kognitywistyki więcej»o konferencji: Warsztaty RIKEN AIP - UMK
E-Chem Workshop: Enter the world of quantum chemistry with Jupyter notebooks 2023-09-24 - 2023-09-29 Toruń Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy więcej»o konferencji: E-Chem Workshop: Enter the world of quantum chemistry with Jupyter notebooks
Wartości, realizm, reasekuracja w polityce zagranicznej. Polska myśl polityczna XX i XXI wieku wobec bezpieczeństwa zewnętrznego 2023-09-23 - 2023-09-24 Toruń, Hotel Uniwersytecki ul. Szosa Chełmińska 83 a Instytut Nauk o Polityce więcej»o konferencji: Wartości, realizm, reasekuracja w polityce zagranicznej. Polska myśl polityczna XX i XXI wieku wobec bezpieczeństwa zewnętrznego
XIX Konferencja Informatyka w Edukacji, IwE2023 2023-09-22 - 2023-09-24 Toruń Pracownia Metodyki Nauczania Informatyki więcej»o konferencji: XIX Konferencja Informatyka w Edukacji, IwE2023
XXIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych 2023-09-21 - 2023-09-23 Toruń Katedra Historii Doktryn Historyczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego; Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państowych więcej»o konferencji: XXIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych
Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2023-09-21 - 2023-09-22 Toruń Biblioteka Uniwersytecka więcej»o konferencji: Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
Zjazd Katedr Prawa Karnego 2023-09-20 - 2023-09-22 Toruń Katedra Prawa Karnego więcej»o konferencji: Zjazd Katedr Prawa Karnego
XXII Konferencja "Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica" pt. "Życie codzienne w zakonach rycerskich" 2023-09-20 - 2023-09-23 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: XXII Konferencja "Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica" pt. "Życie codzienne w zakonach rycerskich"
Zwyczaj i jego interpretacja w prawie inwestycyjnym 2023-09-20 - 2023-09-21 Washinghton D.C. Katedra Prawa Miedzynarodowego i Europejskiego więcej»o konferencji: Zwyczaj i jego interpretacja w prawie inwestycyjnym
65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2023-09-18 - 2023-09-22 Toruń Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki więcej»o konferencji: 65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Wyzwania współczesnej administracji 2023-09-18 - 2023-09-18 Online Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: Wyzwania współczesnej administracji
VII Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem 2023-09-14 - 2023-09-15 Toruń Katedra Geomatyki i Katrografii więcej»o konferencji: VII Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem
Iluzje w teatrze /poza teatrem. Performans intermedialny od renesansu do dziś 2023-09-13 - 2023-09-14 Toruń Instytut Nauk o Kulturze/ Katedra Kulturoznawstwa więcej»o konferencji: Iluzje w teatrze /poza teatrem. Performans intermedialny od renesansu do dziś
I Forum Edukacji Historycznej 2023-09-08 - 2023-09-09 Toruń, Wydział Nauk Historycznych Instytut Historii i Archiwistyki / Katedra Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury więcej»o konferencji: I Forum Edukacji Historycznej
"Race", Divisive Law and Group Identity in Medieval Europe 2023-09-07 - 2023-09-08 Swansea University, Wales, UK Katedra Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii więcej»o konferencji: "Race", Divisive Law and Group Identity in Medieval Europe
Advanced Course on Petri Nets 2023-09-03 - 2023-09-08 Toruń Katedra Informatyki więcej»o konferencji: Advanced Course on Petri Nets
XXIV Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Prawa Ochrony Środowiska: Partycypacja społeczne w ochronie środowiska w Europie Środkowej – w 25. rocznicę podpisania Konwencji z Aarhus 2023-09-01 - 2023-09-02 Toruń Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego więcej»o konferencji: XXIV Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Prawa Ochrony Środowiska: Partycypacja społeczne w ochronie środowiska w Europie Środkowej – w 25. rocznicę podpisania Konwencji z Aarhus
„OBLICZA WSCHODU” Kościoły Wschodnie w Europie Środkowo-Wschodniej w epoce nowożytnej - historia i perspektywy badawcze 2023-09-01 - 2023-09-02 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: „OBLICZA WSCHODU” Kościoły Wschodnie w Europie Środkowo-Wschodniej w epoce nowożytnej - historia i perspektywy badawcze
Średniowieczna recepcja Listów św. Pawła 2023-06-29 - 2023-07-01 Toruń Pracownia Tomizmu Biblijnego więcej»o konferencji: Średniowieczna recepcja Listów św. Pawła
XVI KOPERNIKAŃSKIE SEMINARIUM DOKTORANCKIE 2023-06-29 - 2023-06-30 Wydział Chemii UMK Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej więcej»o konferencji: XVI KOPERNIKAŃSKIE SEMINARIUM DOKTORANCKIE
II Konferencja orzecznicza z planowania i zagospodarowania przestrzennego – konferencja naukowo szkoleniowa (online) 2023-06-21 - 2023-06-21 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego, Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego więcej»o konferencji: II Konferencja orzecznicza z planowania i zagospodarowania przestrzennego – konferencja naukowo szkoleniowa (online)
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARKA – ETYKA – ŚRODOWISKO 2023-06-20 - 2023-06-22 Toruń Katedra Zarządzania Finansami więcej»o konferencji: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA GOSPODARKA – ETYKA – ŚRODOWISKO
Między Wschodem i Zachodem - jeden świat i dwa imperia. Elity, święci i królowie. Wspomnienie przeszłości i zapomnianych światów 2023-06-17 - 2023-06-19 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej więcej»o konferencji: Między Wschodem i Zachodem - jeden świat i dwa imperia. Elity, święci i królowie. Wspomnienie przeszłości i zapomnianych światów
Nano(&)BioMateriały - od teorii do aplikacji 2023-06-14 - 2023-06-16 Toruń Katedra Biochemii więcej»o konferencji: Nano(&)BioMateriały - od teorii do aplikacji
Przyszłość Przeszłości – Innowacyjne Badania i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego 2023-06-14 - 2023-06-15 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Przyszłość Przeszłości – Innowacyjne Badania i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
X Digital Money & Blockchain Forum, „Cyfrowe aktywa, tokeny i pieniądze – przewrót w finansach na miarę Kopernika?” 2023-06-14 - 2023-06-15 Toruń Katedra Gospodarki i Finansów Cyfrowych więcej»o konferencji: X Digital Money & Blockchain Forum, „Cyfrowe aktywa, tokeny i pieniądze – przewrót w finansach na miarę Kopernika?”
Nano(&)BioMateriały - od teorii do aplikacji 2023-06-14 - 2023-06-16 Toruń Katedra Biochemii więcej»o konferencji: Nano(&)BioMateriały - od teorii do aplikacji
XVI Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. "Złożony świat młodych dorosłych – w poszukiwaniu siebie" 2023-06-13 - 2023-06-13 Toruń Instytut Nauk Pedagogicznych/Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów więcej»o konferencji: XVI Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. "Złożony świat młodych dorosłych – w poszukiwaniu siebie"
54 Sympozjum Fizyki Matematycznej 2023-06-08 - 2023-06-11 Toruń Instytut Fizyki, Katedra Fizyki Matematycznej więcej»o konferencji: 54 Sympozjum Fizyki Matematycznej
Polityka i poetyka różnicy: perspektywy w literaturze, kulturze i językoznawstwie anglojęzycznym 2023-06-02 - 2023-06-03 Toruń (online) Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej więcej»o konferencji: Polityka i poetyka różnicy: perspektywy w literaturze, kulturze i językoznawstwie anglojęzycznym
W świecie komiksów Janusza Christy. Wokół fenomenu kulturowego 2023-05-25 - 2023-05-26 Pruszcz Gdański Instytut Nauk o Kulturze, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej więcej»o konferencji: W świecie komiksów Janusza Christy. Wokół fenomenu kulturowego
Męskość: Literatura-Sztuka-Popkultura 2023-05-25 - 2023-05-26 Toruń (on-line, MS Teams) Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: Męskość: Literatura-Sztuka-Popkultura
X KDL - Kopernikańskie Dni Logistyki 2023 2023-05-18 - 2023-05-18 Toruń Koło Naukowe Logistyki LOGITOR więcej»o konferencji: X KDL - Kopernikańskie Dni Logistyki 2023
III Copernican Digital Forum 2023-05-16 - 2023-05-17 Toruń Koło Naukowe Forum e-Biznesu więcej»o konferencji: III Copernican Digital Forum
Ogólnopolskie Warsztaty Estetyczne 2023-05-12 - 2023-05-13 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Ogólnopolskie Warsztaty Estetyczne
SPORT: Język, społeczeństwo, kultura wobec wyzwań XXI wieku 2023-05-11 - 2023-05-12 Toruń, Collegium Maius Instytut Językoznawstwa więcej»o konferencji: SPORT: Język, społeczeństwo, kultura wobec wyzwań XXI wieku
Dokumenty w formie elektronicznej. Problemy zarządzania. 2023-05-11 - 2023-05-12 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki / Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją więcej»o konferencji: Dokumenty w formie elektronicznej. Problemy zarządzania.
Życie z neuroróżnorodnością 2023-05-11 - 2023-05-11 Toruń ul. Lwowska 1; sala 173; Instytut Nauk Pedagogicznych UMK Instytut Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Życie z neuroróżnorodnością
Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa 2023-05-10 - 2023-05-12 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa
13 Konferencja Archeologii Eksperymentalnej #EAC13, Toruń, Polska 2023-05-01 - 2023-05-03 Toruń Instytut Archeologii, Katedra Prahistorii więcej»o konferencji: 13 Konferencja Archeologii Eksperymentalnej #EAC13, Toruń, Polska
Małoletni w rodzinie - aspekty prawne 2023-04-28 - 2023-04-28 Toruń, Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego więcej»o konferencji: Małoletni w rodzinie - aspekty prawne
Inspiracja i poparcie. Jan Paweł II wobec solidarnościowego podziemia w latach 1981-1989 2023-04-27 - 2023-04-27 Toruń, Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (pl. Frelichowskiego 1) Pracownia "Laboratorium św. Jana Pawła II" więcej»o konferencji: Inspiracja i poparcie. Jan Paweł II wobec solidarnościowego podziemia w latach 1981-1989
Natchnienie biblijne - pytania otwarte 2023-04-20 - 2023-04-20 Toruń Katedra Teologii Historycznej więcej»o konferencji: Natchnienie biblijne - pytania otwarte
Blues-rock. Media - sceny - rezonanse 2023-04-20 - 2023-04-21 Wydział Humanistyczny UMK, Toruń Instytut Literaturoznawstwa, Katedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej więcej»o konferencji: Blues-rock. Media - sceny - rezonanse
NanoDay 2023-04-18 - 2023-04-18 Toruń Instytut Fizyki/Katedra Mechaniki Kwantowej więcej»o konferencji: NanoDay
Ból i cierpienie: perspektywy ewolucyjna i teologiczna 2023-04-14 - 2023-04-15 Toruń Katedra Filozofii Chrześcijańskiej więcej»o konferencji: Ból i cierpienie: perspektywy ewolucyjna i teologiczna
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Farmaceutyki – Sport - Przestępstwo” 2023-04-13 - 2023-04-14 Toruń Katedra Prawa Karnego więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Farmaceutyki – Sport - Przestępstwo”
XVIII Warsztat Nowego Instytucjonalizmu 2023-03-30 - 2023-03-31 Toruń Instytut Socjologii więcej»o konferencji: XVIII Warsztat Nowego Instytucjonalizmu
‘The Compatibility of EU Law with the Rule of Law and Democratic Principles’ 2023-03-30 - 2023-03-31 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego więcej»o konferencji: ‘The Compatibility of EU Law with the Rule of Law and Democratic Principles’
V Konferencja Naukowa WIAD23 „Odnajdowanie Drogi” 2023-03-04 - 2023-03-05 Toruń Instytut Badań Informacji i Komunikacji więcej»o konferencji: V Konferencja Naukowa WIAD23 „Odnajdowanie Drogi”
Kobiecość: Literatura-Sztuka-Popkultura 2023-02-23 - 2023-02-24 on-line Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: Kobiecość: Literatura-Sztuka-Popkultura
IV Sympozjum BIOMATERIAŁY W MEDYCYNIE I KOSMETOLOGII 2023-02-22 - 2023-02-22 Wydział Chemii, UMK w Toruniu Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków więcej»o konferencji: IV Sympozjum BIOMATERIAŁY W MEDYCYNIE I KOSMETOLOGII
SYMPOZJUM SEKCJI PALEOBOTANICZNEJ PTB 2022-12-17 - 2022-12-17 Toruń-Lublin-Kraków Instytut Archeologii, Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka więcej»o konferencji: SYMPOZJUM SEKCJI PALEOBOTANICZNEJ PTB
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego "Etyka w prawniczych zawodach zaufania publicznego" 2022-12-15 - 2022-12-15 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego "Etyka w prawniczych zawodach zaufania publicznego"
Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian społecznych i gospodarczych 2022-12-09 - 2022-12-09 Toruń Katedra Prawa Cywilnego więcej»o konferencji: Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian społecznych i gospodarczych
III Polsko-Japońskie Seminarium Prawnicze 2022-12-05 - 2022-12-05 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego więcej»o konferencji: III Polsko-Japońskie Seminarium Prawnicze
Technologie Wspomaganego Rozrodu 2022-12-02 - 2022-12-03 Toruń Instytut Medycyny Weterynaryjnej więcej»o konferencji: Technologie Wspomaganego Rozrodu
Przeobrażenia współczesnej rodziny a pożądane zmiany w prawie prywatnym 2022-12-02 - 2022-12-02 Toruń / online (MS Teams) Katedra Prawa Cywilnego więcej»o konferencji: Przeobrażenia współczesnej rodziny a pożądane zmiany w prawie prywatnym
"Stawka większa niż życie" - wokół fenomenu kuturowego 2022-12-01 - 2022-12-03 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: "Stawka większa niż życie" - wokół fenomenu kuturowego
Polityka prywatności: między apatią a sprawczością 2022-11-29 - 2022-11-30 Toruń Katedra Komunikacji Mediów i Dziennikarstwa więcej»o konferencji: Polityka prywatności: między apatią a sprawczością
Edycje romantyków – interpretacje romantyzmu 2022-11-24 - 2022-11-25 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Edycje romantyków – interpretacje romantyzmu
TEXTUS ET PICTURA IV - Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania 2022-11-24 - 2022-11-25 Toruń Biblioteka Uniwersytecka więcej»o konferencji: TEXTUS ET PICTURA IV - Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania
II Ogólnopolski Zjazd Badaczy Polonii 2022-11-24 - 2022-11-26 Collegium Maximum UMK, Plac M. Rapackiego 1, Toruń Biblioteka Uniwersytecka więcej»o konferencji: II Ogólnopolski Zjazd Badaczy Polonii
Seminarium naukowo-praktyczne w ramach projektu SactAge 2022-11-18 - 2022-11-20 Toruń/Glaz Katedra Kultury Fizycznej więcej»o konferencji: Seminarium naukowo-praktyczne w ramach projektu SactAge
Grób i cmentarz jako przestrzenny zapis społecznych i religijnych zachowań człowieka w średniowieczu i czasach nowożytnych 2022-11-17 - 2022-11-18 Toruń, Instytut Archeologii UMK w Toruniu Instytut Archeologii/Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych więcej»o konferencji: Grób i cmentarz jako przestrzenny zapis społecznych i religijnych zachowań człowieka w średniowieczu i czasach nowożytnych
XXI Kujawsko-Pomorski Dzień GIS 2022-11-16 - 2022-11-16 Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK Katedra Geomatyki i Katrografii więcej»o konferencji: XXI Kujawsko-Pomorski Dzień GIS
Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta… 2022-11-07 - 2022-11-08 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta…
VIII Konferencja Naukowo-Gospodarcza, Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2022 2022-11-04 - 2022-11-04 Toruń Katedra Logistyki więcej»o konferencji: VIII Konferencja Naukowo-Gospodarcza, Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2022
Bajki Słowian w Polsce 2022-11-03 - 2022-11-04 Toruń Pracownia Badań nad Folklorem / Instytut Nauk o Kulturze więcej»o konferencji: Bajki Słowian w Polsce
XXII Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie: Dziedzictwo biskupa Jana Bernarda Szlagi odczytane na nowo 2022-10-29 - 2022-10-29 Pelplin Katedra Teologii Historycznej więcej»o konferencji: XXII Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie: Dziedzictwo biskupa Jana Bernarda Szlagi odczytane na nowo
Polskie badania antropologicznoliterackie (1990-2020) – próba podsumowania 2022-10-26 - 2022-10-27 Toruń Katedra Antropologii Literatury i Nowych Mediów więcej»o konferencji: Polskie badania antropologicznoliterackie (1990-2020) – próba podsumowania
Wokół otwartego bibliotekarstwa. Seminarium naukowe projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej 2022-10-24 - 2022-10-24 Toruń, ul. Gagarina 13 Biblioteka Uniwersytecka więcej»o konferencji: Wokół otwartego bibliotekarstwa. Seminarium naukowe projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej
Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym 2022-10-20 - 2022-10-20 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hipoteza w nauce: stała cecha czy tymczasowy środek do tolerowania? 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika 2022-10-19 - 2022-10-21 Toruń Katedra Logiki więcej»o konferencji: Hipoteza w nauce: stała cecha czy tymczasowy środek do tolerowania? 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika
Ubóstwo i Wykluczenie Menstruacyjne 2022-10-14 - 2022-10-15 Toruń Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego więcej»o konferencji: Ubóstwo i Wykluczenie Menstruacyjne
Przyszłość Przeszłości – Innowacyjne Badania i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego 2022-10-12 - 2022-10-14 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Przyszłość Przeszłości – Innowacyjne Badania i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
XIX Edycja Konferencji Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt 2022-10-04 - 2022-10-05 Toruń, Hotel BULWAR, ul. Bulwar Filadelfijski 18 Instytut Medycyny Weterynaryjnej więcej»o konferencji: XIX Edycja Konferencji Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt
Dziedzictwo kulturowe I Rzeczypospolitej. Zabytki, tradycje, zbiory, muzea. Międzynarodowa Konferencja Naukowa 2022-09-29 - 2022-09-29 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Dziedzictwo kulturowe I Rzeczypospolitej. Zabytki, tradycje, zbiory, muzea. Międzynarodowa Konferencja Naukowa
XLIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna 2022-09-29 - 2022-09-30 Toruń Katedra Geomatyki i Kartografii więcej»o konferencji: XLIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
Naturing Cultures/ Culturing Natures: Humans and the Environment in Cultural Practices 2022-09-22 - 2022-09-23 Toruń Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej więcej»o konferencji: Naturing Cultures/ Culturing Natures: Humans and the Environment in Cultural Practices
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2022-09-21 - 2022-09-23 Toruń Katedra Rachunkowości Finansowej więcej»o konferencji: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości
Postępy w Teorii Reprezentacji Algebr VIII 2022-09-19 - 2022-09-23 Toruń Katedra Algebry i Geometrii więcej»o konferencji: Postępy w Teorii Reprezentacji Algebr VIII
„Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny […].“ Ruchy migracyjne między ziemiami niemieckimi i polskimi od średniowiecza do 1989 roku 2022-09-19 - 2022-09-20 Würzburg (Niemcy) Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu więcej»o konferencji: „Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny […].“ Ruchy migracyjne między ziemiami niemieckimi i polskimi od średniowiecza do 1989 roku
8th Polish Evolutionary Conference 2022-09-19 - 2022-09-21 Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, Toruń Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych więcej»o konferencji: 8th Polish Evolutionary Conference
Warsztaty Nanofotoniki w Toruniu 2022-09-18 - 2022-09-21 Toruń Katedra Nanofotoniki więcej»o konferencji: Warsztaty Nanofotoniki w Toruniu
V Konferencja Naukowa z cyklu "Instytucje w teorii i praktyce" 2022-09-15 - 2022-09-16 Toruń Katedra Ekonomii więcej»o konferencji: V Konferencja Naukowa z cyklu "Instytucje w teorii i praktyce"
„Plant productivity and food safety: Soil science, Microbiology, Agricultural Genetics and Food quality” 2022-09-15 - 2022-09-16 Toruń Katedra Mikrobiologii więcej»o konferencji: „Plant productivity and food safety: Soil science, Microbiology, Agricultural Genetics and Food quality”
I Międzynarodowe Toruńskie Dni Prawnicze "Prawo-Społeczeństwo-Demokracja" 2022-09-15 - 2022-09-17 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: I Międzynarodowe Toruńskie Dni Prawnicze "Prawo-Społeczeństwo-Demokracja"
IV Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku. Wiek osiemnasty od kuchni 2022-09-14 - 2022-09-16 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: IV Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku. Wiek osiemnasty od kuchni
VI Światowy Kongres Parakonsystencji w Toruniu (WCP6) - II Sympozjum im. Stanisława Jaśkowskiego 2022-09-05 - 2022-09-08 Toruń Katedra Logiki, Instytut Filozofii więcej»o konferencji: VI Światowy Kongres Parakonsystencji w Toruniu (WCP6) - II Sympozjum im. Stanisława Jaśkowskiego
IX polsko-włoskie kolokwium prawnicze - Prawa człowieka w obliczu wyzwań współczesności: doświadczenia polskie i włoskie 2022-09-01 - 2022-09-03 Lublin Katedra Prawa Konstytucyjnego więcej»o konferencji: IX polsko-włoskie kolokwium prawnicze - Prawa człowieka w obliczu wyzwań współczesności: doświadczenia polskie i włoskie
PIERWSZE SYMPOZJUM SPRAWOZDAWCZE PROJEKTU „INWENTARZ SZTUKI TORUNIA”: KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NMP W TORUNIU: architektura, wystrój, elementy wyposażenia 2022-07-04 - 2022-07-05 Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: PIERWSZE SYMPOZJUM SPRAWOZDAWCZE PROJEKTU „INWENTARZ SZTUKI TORUNIA”: KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NMP W TORUNIU: architektura, wystrój, elementy wyposażenia
XVIII Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2022 2022-06-28 - 2022-06-30 Toruń Pracowania Metodyki Nauczania Informatyki więcej»o konferencji: XVIII Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2022
III Warsztaty Naukowe PTW „Nowe trendy w nauce o węglu” 2022-06-24 - 2022-06-24 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów i Kompozytów Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy więcej»o konferencji: III Warsztaty Naukowe PTW „Nowe trendy w nauce o węglu”
I Toruńskie Sympozjum Naukowe „Egodokumenty – samoświadectwa – teksty autobiograficzne. Praktyka i teoria” 2022-06-23 - 2022-06-24 Wydział Nauk Historycznych UMK, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: I Toruńskie Sympozjum Naukowe „Egodokumenty – samoświadectwa – teksty autobiograficzne. Praktyka i teoria”
Miasto poza murami w epoce przedprzemysłowej oraz Forum Młodych Badaczy Historii Miast 2022-06-22 - 2022-06-24 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Miasto poza murami w epoce przedprzemysłowej oraz Forum Młodych Badaczy Historii Miast
XV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 2022-06-20 - 2022-06-22 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: XV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
25th International Workshop on Quantum Systems in Chemistry, Physics, and Biology 2022-06-18 - 2022-06-24 Toruń Instytut Fizyki UMK w Toruniu więcej»o konferencji: 25th International Workshop on Quantum Systems in Chemistry, Physics, and Biology
Między Wschodem i Zachodem – studia z dziejów pamięci, upamiętnienia i recepcji kultury średniowiecznej 2022-06-17 - 2022-06-18 Toruń Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej, więcej»o konferencji: Między Wschodem i Zachodem – studia z dziejów pamięci, upamiętnienia i recepcji kultury średniowiecznej
XV Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. „Młodzi o wyzwaniach współczesnego świata” 2022-06-09 - 2022-06-09 Toruń Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów, Instytut Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: XV Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. „Młodzi o wyzwaniach współczesnego świata”
III Edycja OKN „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej" 2022-06-03 - 2022-06-03 Toruń Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” więcej»o konferencji: III Edycja OKN „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej"
III Konferencja Integralna “W zgodzie z naturą. Od integracji do integralności”, Cz. 2: Integralne spotkanie z naturą 2022-06-03 - 2022-06-05 Hala Lipowska (Beskid Żywiecki) Instytut Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: III Konferencja Integralna “W zgodzie z naturą. Od integracji do integralności”, Cz. 2: Integralne spotkanie z naturą
XXIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki 2022-06-02 - 2022-06-03 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: XXIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE ,,EUROPA I ŚWIAT W OBLICZU KRYZYSU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO’’ 2022-06-02 - 2022-06-02 on-line Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych więcej»o konferencji: WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE ,,EUROPA I ŚWIAT W OBLICZU KRYZYSU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO’’
III Ogólnopolska Konferencja Studencka "PsychoNova" 2022-05-28 - 2022-05-29 Instytut Psychologii, ul. Gagarina 39 Instytut Psychologii; Koło Naukowe Popularyzowania Psychologii "Animus" więcej»o konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Studencka "PsychoNova"
Teorie i Praktyki Męskości (on-line) 2022-05-26 - 2022-05-27 Toruń (konferencja on-line) Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: Teorie i Praktyki Męskości (on-line)
"ARTYLERIA - Bóg Wojny (taktyka, uzbrojenie, dowódcy)" 2022-05-25 - 2022-05-26 Toruń Katedra Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu więcej»o konferencji: "ARTYLERIA - Bóg Wojny (taktyka, uzbrojenie, dowódcy)"
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "Aktualne problemy postępowania cywilnego" 2022-05-19 - 2022-05-19 Toruń, Polska Katedra Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "Aktualne problemy postępowania cywilnego"
Medius Currens VII Tłumacz i tłumaczenie z perspektywy historycznej i współczesnej 2022-05-12 - 2022-05-13 Toruń Instytut Językoznawstwa więcej»o konferencji: Medius Currens VII Tłumacz i tłumaczenie z perspektywy historycznej i współczesnej
IX Kopernikańskie Dni Logistyki (KDL) 2022-05-05 - 2022-05-06 Toruń Koło Naukowe Logistyki LOGITOR więcej»o konferencji: IX Kopernikańskie Dni Logistyki (KDL)
Konstytucja rzeczywista a konstytucja pisana w Polsce w latach 1918-1921 oraz 1989-1997 2022-04-07 - 2022-04-07 Toruń / online Katedra Prawa Konstytucyjnego więcej»o konferencji: Konstytucja rzeczywista a konstytucja pisana w Polsce w latach 1918-1921 oraz 1989-1997
Czas. W stuletnią rocznicę debaty Bergsona z Einsteinem 2022-04-06 - 2022-04-08 Toruń Katedra Fizyki Matematycznej więcej»o konferencji: Czas. W stuletnią rocznicę debaty Bergsona z Einsteinem
E! Marketing - naukowo o marketing 2022-04-06 - 2022-04-06 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu więcej»o konferencji: E! Marketing - naukowo o marketing
„Prawne aspekty dyskryminacji w sporcie” 2022-04-01 - 2022-04-01 Platforma Microsoft Teams Koło Naukowe Prawa Sportowego „Lex Sportiva” więcej»o konferencji: „Prawne aspekty dyskryminacji w sporcie”
Konferencja orzecznicza z planowania przestrzennego 2022-03-29 - 2022-03-29 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: Konferencja orzecznicza z planowania przestrzennego
WIAD22 - Połączony Świat 2022-03-05 - 2022-03-06 Toruń / online INSTYTUT BADAŃ INFORMACJI I KOMUNIKACJI więcej»o konferencji: WIAD22 - Połączony Świat
IV Konferencja Naukowa WIAD22 (AI, UX) 2022-03-05 - 2022-03-06 Toruń / online Instytut Badań Informacji i Komunikacji więcej»o konferencji: IV Konferencja Naukowa WIAD22 (AI, UX)
Seminarium Naukowe pt. "Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach wyborczych" 2022-02-03 - 2022-02-03 Toruń, Polska Centrum Studiów Wyborczych więcej»o konferencji: Seminarium Naukowe pt. "Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach wyborczych"
III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego „Członkostwo w samorządach zawodowych” 2022-01-20 - 2022-01-20 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego „Członkostwo w samorządach zawodowych”
Kobiety z Witkacym w tle 2022-01-20 - 2022-01-21 Toruń Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu więcej»o konferencji: Kobiety z Witkacym w tle
Z Tytusem przez wszechzbytki. Konteksty, tropy i motywy w twórczości komiksowej Henryka J. Chmielewskiego 2022-01-20 - 2022-01-21 Toruń Instytut Badań Informacji i Komunikacji/Katedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa więcej»o konferencji: Z Tytusem przez wszechzbytki. Konteksty, tropy i motywy w twórczości komiksowej Henryka J. Chmielewskiego
Seminarium Naukowe Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UMK "Aktualne problemy świadczeń rodzinnych" 2021-12-15 - 2021-12-15 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: Seminarium Naukowe Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UMK "Aktualne problemy świadczeń rodzinnych"
Stan wojenny i stany nadzwyczajne. Perspektywa krajowa i międzynarodowa 2021-12-14 - 2021-12-15 Gdańsk Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego więcej»o konferencji: Stan wojenny i stany nadzwyczajne. Perspektywa krajowa i międzynarodowa
Zabytki multitechnologiczne – badania, konserwacja, ekspozycja 2021-12-14 - 2021-12-15 Toruń Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry więcej»o konferencji: Zabytki multitechnologiczne – badania, konserwacja, ekspozycja
III Konferencja Integralna “W zgodzie z naturą. Od integracji do integralności” 2021-12-10 - 2021-12-10 TORUŃ Instytut Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: III Konferencja Integralna “W zgodzie z naturą. Od integracji do integralności”
SESJA NAUKOWA SEKCJI PALEOBOTANICZNEJ PTB 2021-12-04 - 2021-12-04 Torun, spotkanie online Instytut Archeologii/Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka więcej»o konferencji: SESJA NAUKOWA SEKCJI PALEOBOTANICZNEJ PTB
"Technologie Wspomaganego Rozrodu - aktualne zagrożenia i szanse" 2021-12-03 - 2021-12-04 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Medycyny Weterynaryjnej więcej»o konferencji: "Technologie Wspomaganego Rozrodu - aktualne zagrożenia i szanse"
VIII Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. "Wolne archiwa wobec zmian" 2021-12-02 - 2021-12-03 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki/Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją więcej»o konferencji: VIII Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. "Wolne archiwa wobec zmian"
Dyskursy Wykluczenia. Teorie i Praktyki 2021-12-02 - 2021-12-03 Uniwersytet Mikołaja w Toruniu (on-line) Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: Dyskursy Wykluczenia. Teorie i Praktyki
Kongres Energetyki Przyszłości 2021-12-01 - 2021-12-02 Toruń Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego więcej»o konferencji: Kongres Energetyki Przyszłości
Międzynarodowa konferencja naukowa Współczesne ideologie a chrześcijaństwo w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI 2021-11-25 - 2021-11-25 Wydział Teologiczny UMK Ratzingerianum więcej»o konferencji: Międzynarodowa konferencja naukowa Współczesne ideologie a chrześcijaństwo w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
Neuromania 2021-11-20 - 2021-11-21 Toruń Toruńskie Koło Kognitywistyczne więcej»o konferencji: Neuromania
Walther Nernst, noblista z Pomorza. W osiemdziesiątą rocznicę śmierci 2021-11-18 - 2021-11-18 Toruń więcej»o konferencji: Walther Nernst, noblista z Pomorza. W osiemdziesiątą rocznicę śmierci
Rola parków krajobrazowych w rezerwatach biosfery 2021-11-05 - 2021-11-05 Fojutowo Katedra Geomatyki i Kartografii więcej»o konferencji: Rola parków krajobrazowych w rezerwatach biosfery
W zgodzie z naturą. Od integracji do integralności 2021-10-26 - 2021-10-27 Toruń Instytut Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: W zgodzie z naturą. Od integracji do integralności
Archiwalne zbiory pieczęci. Charakterystyka zbiorów, metody opracowania, konserwacja 2021-10-25 - 2021-10-26 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki / Katedra Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii więcej»o konferencji: Archiwalne zbiory pieczęci. Charakterystyka zbiorów, metody opracowania, konserwacja
Rodzina – Patriarchat? Personalizm? Potencjał? Przyszłość? 2021-10-21 - 2021-10-21 Wydział Teologiczny UMK w Toruniu Laboratorium św. Jana Pawła II więcej»o konferencji: Rodzina – Patriarchat? Personalizm? Potencjał? Przyszłość?
Dwadzieścia lat później: szlachta polska i szlachta francuska. Dwie historiografie w ujęciu rónoległym 2021-10-07 - 2021-10-08 Toruń KATEDRA METODOLOGII, DYDAKTYKI I HISTORII KULTURY więcej»o konferencji: Dwadzieścia lat później: szlachta polska i szlachta francuska. Dwie historiografie w ujęciu rónoległym
XVIII Konferencja Naukowa „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt.” 2021-10-05 - 2021-10-06 Hotel "Bulwar" ul. Bulwar Filadelfijski 18, 87-100 Toruń Instytut Medycyny Weterynaryjnej więcej»o konferencji: XVIII Konferencja Naukowa „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt.”
XXI Konferencja z cyklu "Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica", pt. "Zakony rycerskie i kobiety: donatorki ‒ przynależące ‒ siostry ‒ święte" 2021-09-22 - 2021-09-25 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: XXI Konferencja z cyklu "Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica", pt. "Zakony rycerskie i kobiety: donatorki ‒ przynależące ‒ siostry ‒ święte"
XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Technologie edukacyjne w nauczaniu - perspektywy badawcze” 2021-09-20 - 2021-09-20 Toruń Instytut Nauk Pedagogicznych/Katedra Dydaktyki i Mediów więcej»o konferencji: XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Technologie edukacyjne w nauczaniu - perspektywy badawcze”
Czterdzieści lat po zamknięciu londyńskich „Wiadomości” 2021-09-16 - 2021-09-18 Toruń Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: Czterdzieści lat po zamknięciu londyńskich „Wiadomości”
Prawo w dobie cyfryzacji 2021 2021-09-16 - 2021-09-16 Online Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii więcej»o konferencji: Prawo w dobie cyfryzacji 2021
Produktywność roślin i bezpieczeństwo pożywienia: nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia 2021-09-15 - 2021-09-17 Toruń Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych więcej»o konferencji: Produktywność roślin i bezpieczeństwo pożywienia: nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia
TATARZY W HISTORII I KULTURZE LITWY OD XIV DO XXI WIEKU: NAJNOWSZE BADANIA 2021-09-09 - 2021-09-11 Uniwersytet Wileński Centrum Badań Kitabistycznych UMK więcej»o konferencji: TATARZY W HISTORII I KULTURZE LITWY OD XIV DO XXI WIEKU: NAJNOWSZE BADANIA
IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej 2021-09-07 - 2021-09-09 Akademickie Centrum Kultury i Sztuki “Od Nowa” Wydział Nauk Ekonomicznych I Zarządzania więcej»o konferencji: IV Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej
XIV Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. Pedagogiczne konsekwencje pandemii 2021-07-09 - 2021-07-09 on-line (MS Teams) bezpłatna Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów, Instytut Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: XIV Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. Pedagogiczne konsekwencje pandemii
XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 2021-06-23 - 2021-06-25 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych I Zarządzania więcej»o konferencji: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
Śladami Wandy Gugnackiej-Fiedor, czyli krótka historia z badań, działalności naukowo-organizacyjnej i wypraw polarnych 2021-06-23 - 2021-06-23 Toruń Instytut Biologii, Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu więcej»o konferencji: Śladami Wandy Gugnackiej-Fiedor, czyli krótka historia z badań, działalności naukowo-organizacyjnej i wypraw polarnych
NOWE TECHNOLOGIE W OCHRONIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WSI 2021-06-11 - 2021-06-11 Toruń / Konferencja organizowana w trybie zdalnym Instytut Socjologii, Katedra Ekologii Społecznej więcej»o konferencji: NOWE TECHNOLOGIE W OCHRONIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WSI
Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu 2021-06-09 - 2021-06-11 Toruń Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego więcej»o konferencji: Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu
Teatr jako przestrzeń debaty i zmiany społecznej? 2021-06-03 - 2021-06-04 Toruń online Instytut Nauk o Kulturze więcej»o konferencji: Teatr jako przestrzeń debaty i zmiany społecznej?
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online PERSPEKTYWA - Wyzwania współczesnej bankowości, finansów i gospodarki 2021-05-28 - 2021-05-28 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu Katedra Zarządzania Finansami więcej»o konferencji: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online PERSPEKTYWA - Wyzwania współczesnej bankowości, finansów i gospodarki
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Wyzwania współczesnego prawa wyborczego" 2021-05-27 - 2021-05-27 Toruń Centrum Studiów Wyborczych więcej»o konferencji: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Wyzwania współczesnego prawa wyborczego"
II Konferencja Naukowa "Dziedzictwo rzemiosła artystycznego - tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja" 2021-05-21 - 2021-05-21 Toruń Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby więcej»o konferencji: II Konferencja Naukowa "Dziedzictwo rzemiosła artystycznego - tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja"
NeuroHackaTor 2021 2021-05-21 - 2021-05-23 Toruń Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych więcej»o konferencji: NeuroHackaTor 2021
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu ROZWÓJ REGIONALNY zatytułowana „Społeczno-gospodarcze następstwa pandemii COVID-19 w perspektywie regionalnej” 2021-05-21 - 2021-05-21 Toruń Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych więcej»o konferencji: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu ROZWÓJ REGIONALNY zatytułowana „Społeczno-gospodarcze następstwa pandemii COVID-19 w perspektywie regionalnej”
VIII Wiosenne Spotkania Archiwalne, pt. Dobre praktyki zarządzania dokumentacją 2021-05-20 - 2021-05-21 Toruń/ Konferencja organizowana w trybie zdalnym Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją więcej»o konferencji: VIII Wiosenne Spotkania Archiwalne, pt. Dobre praktyki zarządzania dokumentacją
Cyberprzestępczość a cyberseksualność w aspekcie samoświadomości, a karalności czynu 2021-05-20 - 2021-05-21 online (platforma zoom) Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Cyberprzestępczość a cyberseksualność w aspekcie samoświadomości, a karalności czynu
Powieść dziś 2. Gatunek/gatunki? 2021-05-17 - 2021-05-18 online Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki więcej»o konferencji: Powieść dziś 2. Gatunek/gatunki?
I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska: COVID-19 - wyzwania we współczesnej nauce 2021-05-14 - 2021-05-15 On-line Samorząd Doktorantów UMK więcej»o konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska: COVID-19 - wyzwania we współczesnej nauce
Wpływ regulacji podatkowo prawnych na stosunek pracy. W poszukiwaniu kompromisu. 2021-05-14 - 2021-05-14 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego więcej»o konferencji: Wpływ regulacji podatkowo prawnych na stosunek pracy. W poszukiwaniu kompromisu.
Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych 2021-05-13 - 2021-05-13 Toruń (on-line) Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
II Ogólnopolska Konferencja Studencka "PsychoNova" 2021-05-08 - 2021-05-09 Toruń Instytut Psychologii; Koło Naukowe Popularyzowania Psychologii "Animus" więcej»o konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Studencka "PsychoNova"
VIII Kopernikańskie Dni Logistyki (KDL) 2021-05-06 - 2021-05-07 Toruń - konferencja w formie zdalnej (MS Teams) Koło Naukowe Logistyki LOGITOR więcej»o konferencji: VIII Kopernikańskie Dni Logistyki (KDL)
Książka bez granic 2021-04-28 - 2021-04-29 Toruń (online) Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Książka bez granic
GLOBAL – LOCAL – GLOCAL in Anglophone Literature, Culture, and Linguistics 2021-03-26 - 2021-03-27 Toruń (online) Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej UMK więcej»o konferencji: GLOBAL – LOCAL – GLOCAL in Anglophone Literature, Culture, and Linguistics
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Stosunki pracy w dobie pandemii" 2021-03-25 - 2021-03-25 WPiA UMK w Toruniu- konferencja online Katedra Prawa Pracy więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Stosunki pracy w dobie pandemii"
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "ADR w sporcie" 2021-03-19 - 2021-03-19 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "ADR w sporcie"
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIAD21 „Ciekawość” 2021-02-27 - 2021-02-28 Bojarskiego 1, Toruń Instytut Badań Informacji i Komunikacji więcej»o konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIAD21 „Ciekawość”
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bilans przemian. 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym” 2021-02-18 - 2021-02-19 Toruń Centrum Języka i Kultury Chińskiej więcej»o konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bilans przemian. 70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym”
Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich. W 50. rocznicę śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego i 80. rocznicę śmierci Leona Kryczyńskiego. 2021-02-16 - 2021-02-17 Platforma Ms Teams Centrum Badań Kitabistycznych UMK więcej»o konferencji: Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich. W 50. rocznicę śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego i 80. rocznicę śmierci Leona Kryczyńskiego.
Seminarium Naukowe pt. Czym są dzisiaj demokratyczne wybory? 2021-02-04 - 2021-02-04 Wydział Prawa i Administracji UMK (online) Centrum Studiów Wyborczych więcej»o konferencji: Seminarium Naukowe pt. Czym są dzisiaj demokratyczne wybory?
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Państwo a Gospodarka. Nowe Prawo zamówień publicznych 2020-12-10 - 2020-12-10 Platforma Microsoft Teams Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK więcej»o konferencji: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Państwo a Gospodarka. Nowe Prawo zamówień publicznych
Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego 2020-12-04 - 2020-12-04 Toruń Instytut Archeologii, Katedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka więcej»o konferencji: Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego
Od ks. Karola Wojtyły do św. Jana Pawła II w 100-lecie urodzin. Inspiracje papieskie 2020-11-20 - 2020-11-20 Toruń - Warszawa Laboratorium św. Jana Pawła II więcej»o konferencji: Od ks. Karola Wojtyły do św. Jana Pawła II w 100-lecie urodzin. Inspiracje papieskie
Krasiński w Europie - Europa Krasińskiego 2020-11-19 - 2020-11-20 Toruń Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Krasiński w Europie - Europa Krasińskiego
Saeculum Aureum Civitatis Graudensis. Rola Grudziądza oraz jego okolic w Prusach Królewskich i I Rzeczpospolitej w XVI wieku 2020-11-19 - 2020-11-19 Grudziądz Katedra Historii Skandynawii i Europu Środkowo-Wschodniej więcej»o konferencji: Saeculum Aureum Civitatis Graudensis. Rola Grudziądza oraz jego okolic w Prusach Królewskich i I Rzeczpospolitej w XVI wieku
Między psychologią, religią i sektą - XII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym 2020-11-19 - 2020-11-19 Toruń; Centrum Dialogu Jana Pawła II Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie więcej»o konferencji: Między psychologią, religią i sektą - XII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym
Ekonomia bezinteresowności 2020-11-18 - 2020-11-18 Toruń Pracownia "Laboratorium św. Jana Pawła II"; Katedra Teologii Systematycznej, Katedra Teologii Praktycznej więcej»o konferencji: Ekonomia bezinteresowności
XXI Kujawsko-Pomorski Dzień GIS 2020-11-18 - 2020-11-18 Toruń Katedra Geomatyki i Kartografii więcej»o konferencji: XXI Kujawsko-Pomorski Dzień GIS
Wyżywić świat - wyzwanie dla nauki i technologii 2020-11-09 - 2020-11-12 Toruń - konferencja on line Katedra Mikrobiologii więcej»o konferencji: Wyżywić świat - wyzwanie dla nauki i technologii
Teologiczne i etyczne aspekty sztucznej inteligencji 2020-11-05 - 2020-11-07 Toruń Katedra Teologii Systematycznej więcej»o konferencji: Teologiczne i etyczne aspekty sztucznej inteligencji
VI Konferencja Naukowa, Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2020 2020-11-05 - 2020-11-06 Toruń Katedra Logistyki więcej»o konferencji: VI Konferencja Naukowa, Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2020
Zabytki multitechnologiczne – badania, konserwacja, ekspozycja 2020-11-05 - 2020-11-06 Toruń Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry więcej»o konferencji: Zabytki multitechnologiczne – badania, konserwacja, ekspozycja
Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian społecznych i gospodarczych 2020-10-23 - 2020-10-23 Toruń. Konferencja odbędzie się na platformie Big Blue Button; link do pokoju wideokonferencyjnego: https://vc.umk.pl/b/ewa-t2m-h9r Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego więcej»o konferencji: Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian społecznych i gospodarczych
XXXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM POLARNE „ Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions” 2020-10-15 - 2020-10-17 Toruń Centrum Badań Polarnych więcej»o konferencji: XXXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM POLARNE „ Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions”
Sport: Język, Społeczeństwo, Kultura 2020-10-15 - 2020-10-16 Toruń Katedra Językoznawstwa Niemieckiego, Japońskiego i Translatoryki więcej»o konferencji: Sport: Język, Społeczeństwo, Kultura
Architektura drewniana w Polsce – standardy badań i konserwacji 2020-10-14 - 2020-10-16 Toruń Katedra Konserwatorstwa więcej»o konferencji: Architektura drewniana w Polsce – standardy badań i konserwacji
Międzynarodowa Konferencja Interdysyplinarna "Wolność religijna i edukacja" 2020-10-09 - 2020-10-10 Toruń Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie więcej»o konferencji: Międzynarodowa Konferencja Interdysyplinarna "Wolność religijna i edukacja"
7 Polska Konferencja Eye Trackingowa 2020-09-25 - 2020-09-27 Toruń Instytut Psychologii więcej»o konferencji: 7 Polska Konferencja Eye Trackingowa
3rd International Conference 'Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium' 2020-09-24 - 2020-09-26 Toruń Katedra Meteorologii i Klimatologii więcej»o konferencji: 3rd International Conference 'Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium'
XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 2020-09-23 - 2020-09-25 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych I Zarządzania więcej»o konferencji: XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
Dookreślanie sarmatyzmu. Ponowienie dyskusji sprzed ćwierćwiecza 2020-09-21 - 2020-09-23 Toruń Katedra Antropologii Literatury i Nowych Mediów więcej»o konferencji: Dookreślanie sarmatyzmu. Ponowienie dyskusji sprzed ćwierćwiecza
„Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa.“ Historia przynależności jednostki do wspólnoty oraz wynikających z niej praw i obowiązków 2020-09-21 - 2020-09-22 Würzburg (Niemcy) Polska Misja Historyczna więcej»o konferencji: „Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa.“ Historia przynależności jednostki do wspólnoty oraz wynikających z niej praw i obowiązków
IX Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych 2020-09-18 - 2020-09-20 Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 87-100 Toruń, ul. Lwowska 1 Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: IX Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych
XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej" (online) 2020-09-18 - 2020-09-18 Toruń Katedra Dydaktyki i Mediów więcej»o konferencji: XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej" (online)
I Międzynarodowe Toruńskie Dni Prawnicze - "Prawo-Społeczeństwo-Demokracja" 2020-09-17 - 2020-09-19 Toruń Program Absolwencki więcej»o konferencji: I Międzynarodowe Toruńskie Dni Prawnicze - "Prawo-Społeczeństwo-Demokracja"
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kopernik" (online) 2020-09-17 - 2020-09-17 Toruń Studenckie Koło Giełdowe, Studenckie Koło Naukowe Bankowości, Koło Naukowe Metod Ilościowych więcej»o konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kopernik" (online)
Eastern European Countryside - w kierunku nowych trendów rozwoju wsi wschodnioeuropejskiej. 2020-09-16 - 2020-09-17 Toruń, Instytut Socjologii, Katedra Ekologii Społecznej więcej»o konferencji: Eastern European Countryside - w kierunku nowych trendów rozwoju wsi wschodnioeuropejskiej.
Zaawansowany kurs sieci Petriego 2020-09-06 - 2020-09-11 Toruń Katedra Informatyki więcej»o konferencji: Zaawansowany kurs sieci Petriego
Formacja i ewolucja układów planetarnych i planet zamieszkalnych 2020-08-19 - 2020-08-26 Toruń/Poznań Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej więcej»o konferencji: Formacja i ewolucja układów planetarnych i planet zamieszkalnych
XVII Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2020 2020-06-30 - 2020-07-02 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: XVII Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2020
25th International Workshop on Quantum Systems in Chemistry, Physics, and Biology 2020-06-28 - 2020-07-03 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: 25th International Workshop on Quantum Systems in Chemistry, Physics, and Biology
X JUBILEUSZOWE SPOTKANIE HISTORYKÓW SZTUKI I KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI ORIENTU 2020-06-25 - 2020-06-26 Wydział Sztuk Pięknych, Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej więcej»o konferencji: X JUBILEUSZOWE SPOTKANIE HISTORYKÓW SZTUKI I KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI ORIENTU
GIS w Nauce 2020-06-18 - 2020-06-19 Toruń Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu więcej»o konferencji: GIS w Nauce
Regional experiences and external influences: reclaiming identities by popular music in the digital era 2020-06-18 - 2020-06-20 Toruń Katedra Komunikacji Mediów i Dziennikarstwa więcej»o konferencji: Regional experiences and external influences: reclaiming identities by popular music in the digital era
52. Sympozjum Fizyki Matematycznej 2020-06-15 - 2020-06-18 Instytut Fizyki, WFAiIS UMK Katedra Fizyki Matematycznej, Instytut Fizyki UMK więcej»o konferencji: 52. Sympozjum Fizyki Matematycznej
Międzynarodowy Obóz Archeologii Eksperymentalnej, Toruń 2020 2020-06-15 - 2020-06-27 Zamek Golubski, PTTK 13, 87-400 Golub-Dobrzyń Instytut Archeologii/Katedra Prahistorii więcej»o konferencji: Międzynarodowy Obóz Archeologii Eksperymentalnej, Toruń 2020
6. Konferencja nt. radioźródeł typu CSS i GPS 2020-06-10 - 2020-06-12 Toruń Instytut Astronomii więcej»o konferencji: 6. Konferencja nt. radioźródeł typu CSS i GPS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - historia i współczesność 2020-06-09 - 2020-06-09 Toruń Katedra Prawa Handlowego i Morskiego więcej»o konferencji: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - historia i współczesność
Centra i peryferie. Polityczne, ekonomiczne i kulturowe sieci powiązań w Europie Środkowo-Wschodniej 2020-06-08 - 2020-06-09 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Centra i peryferie. Polityczne, ekonomiczne i kulturowe sieci powiązań w Europie Środkowo-Wschodniej
"Sztuka Torunia i ziemi chełmińskiej - nowe ujęcie" 2020-06-05 - 2020-06-06 Toruń, TNT Wysoka 16, Sala kolumnowa Wydział Filozofii i Nauk Społecznych więcej»o konferencji: "Sztuka Torunia i ziemi chełmińskiej - nowe ujęcie"
Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości - ABACUS 2020-06-04 - 2020-06-04 Toruń Katedra Rachunkowości Finansowej więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości - ABACUS
Historie wygnanych, przybyszów, obywateli świata. Doświadczenie migracji w literaturze dokumentu osobistego 2020-06-04 - 2020-06-05 Toruń, Collegium Maius UMK, Sala Kolankowskiego więcej»o konferencji: Historie wygnanych, przybyszów, obywateli świata. Doświadczenie migracji w literaturze dokumentu osobistego
Szlachta polska, szlachta francuska. Nowe perspektywy 2020-06-04 - 2020-06-06 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Szlachta polska, szlachta francuska. Nowe perspektywy
Nano(&)BioMateriały - od teorii do aplikacji 2020-06-03 - 2020-06-05 Toruń Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy więcej»o konferencji: Nano(&)BioMateriały - od teorii do aplikacji
VIII Wiosenne Spotkania Archiwalne, pt. Dobre praktyki zarządzania dokumentacją 2020-06-03 - 2020-06-04 Toruń Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją więcej»o konferencji: VIII Wiosenne Spotkania Archiwalne, pt. Dobre praktyki zarządzania dokumentacją
Neuromania 2020-06-03 - 2020-06-04 Toruń Toruńskie Koło Kognitywistyczne więcej»o konferencji: Neuromania
Ludzkie resztki: wykluczenie - adiaforyzacja - obcość 2020-05-28 - 2020-05-30 Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK Instytut Filozofii, Katedra Filozofii Praktycznej więcej»o konferencji: Ludzkie resztki: wykluczenie - adiaforyzacja - obcość
Symposia Linguistica Thorunensia IV: Gramatyczne i semantyczne aspekty szyku 2020-05-28 - 2020-05-29 Toruń Katedra Teorii Języka więcej»o konferencji: Symposia Linguistica Thorunensia IV: Gramatyczne i semantyczne aspekty szyku
AUTOREFERENCYJNOŚĆ W SZTUCE: METAJĘZYK, PERSYFLAŻ, TECHNIKA 2020-05-25 - 2020-05-26 Toruń Katedra Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na Emigracji więcej»o konferencji: AUTOREFERENCYJNOŚĆ W SZTUCE: METAJĘZYK, PERSYFLAŻ, TECHNIKA
"Optimus civis. Wzór obywatela i władcy w Rzymie okresu republiki i cesarstwa 2020-05-25 - 2020-05-26 Toruń Katedra Historii Starożytnej i Bizancjum więcej»o konferencji: "Optimus civis. Wzór obywatela i władcy w Rzymie okresu republiki i cesarstwa
Miedzynarodowa Szkoła Letnia - formy i osady powodzi lodowcowych 2020-05-24 - 2020-05-28 Krzywe Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Katedra Geologii i Hydrogeologii więcej»o konferencji: Miedzynarodowa Szkoła Letnia - formy i osady powodzi lodowcowych
Przeciwko zmurszeniu filozofii i dziwaczności nauk. Sympozjum z okazji 10-lecia projektu Avant 2020-05-22 - 2020-05-23 Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Przeciwko zmurszeniu filozofii i dziwaczności nauk. Sympozjum z okazji 10-lecia projektu Avant
VIII Kopernikańskie Dni Logistyki (KDL), Logistyka i łańcuchy dostaw przyszłości (www.logitor.umk.pl ) 2020-05-21 - 2020-05-22 Toruń Studenckie Naukowe Koło Logistyki LOGITOR, działające przy Katedrze Logistyki WNEiZ UMK w Toruniu więcej»o konferencji: VIII Kopernikańskie Dni Logistyki (KDL), Logistyka i łańcuchy dostaw przyszłości (www.logitor.umk.pl )
VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki 2020-05-20 - 2020-05-22 Toruń Katedra Systemów Politycznych więcej»o konferencji: VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki
LOVEROWER czyli turystyka rowerowa i rower jako środek transportu, komunikacji, sportu i rekreacji 2020-05-15 - 2020-05-16 UMK Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Katedra Kultury Fizycznej więcej»o konferencji: LOVEROWER czyli turystyka rowerowa i rower jako środek transportu, komunikacji, sportu i rekreacji
Geneza i ewolucja krajobrazów polodowcowych 2020-05-15 - 2020-05-15 Toruń Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu więcej»o konferencji: Geneza i ewolucja krajobrazów polodowcowych
Edycje krytyczne dzieł literackich. Tradycja a wymogi współczesności 2020-05-14 - 2020-05-15 Toruń Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Edycje krytyczne dzieł literackich. Tradycja a wymogi współczesności
Prawne gwarancje skuteczności egzekucji administracyjnej 2020-05-14 - 2020-05-14 Toruń, Hotel Uniwersytecki, ul. Szosa Chełmińska 83a Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: Prawne gwarancje skuteczności egzekucji administracyjnej
Ogólnopolska Konferencja Dni e-Biznesu 2020-05-12 - 2020-05-13 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13a Katedra Gospodarki i Finansów Cyfrowych więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Dni e-Biznesu
Ogólnopolska Konferencja "Horyzonty Controllingu" 2020-05-12 - 2020-05-12 Toruń Katedra Rachunkowości Zarządczej więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja "Horyzonty Controllingu"
Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI wieku" 2020-04-27 - 2020-04-27 Toruń - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem więcej»o konferencji: Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI wieku"
Diagnostyka i terapia zwierząt 2020-04-25 - 2020-04-26 Collegium Humanisticum ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń Instytut Medycyny Weterynaryjnej Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu więcej»o konferencji: Diagnostyka i terapia zwierząt
Za kurtyną resocjalizacji. Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań 2020-04-24 - 2020-04-24 Toruń Instytut Nauk Pedagogicznych, Sekcja Resocjalizacji Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów więcej»o konferencji: Za kurtyną resocjalizacji. Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań
10. Konferencja Naukowa "Problemy gospodarki światowej" 2020-04-24 - 2020-04-24 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Ekonomii więcej»o konferencji: 10. Konferencja Naukowa "Problemy gospodarki światowej"
„Sądownictwo w sprawach sportowych” 2020-04-24 - 2020-04-25 Toruń Koło Naukowe Prawa Sportowego „Lex Sportiva” więcej»o konferencji: „Sądownictwo w sprawach sportowych”
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Państwo a gospodarka. Nowe Prawo zamówień publicznych" 2020-04-23 - 2020-04-23 Toruń Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK w Toruniu więcej»o konferencji: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Państwo a gospodarka. Nowe Prawo zamówień publicznych"
Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym - spotkanie trzecie 2020-04-03 - 2020-04-03 Toruń Katedra Prawa Handlowego i Morskiego więcej»o konferencji: Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym - spotkanie trzecie
Powieść dziś 2. Gatunek/gatunki? 2020-04-02 - 2020-04-03 Toruń Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: Powieść dziś 2. Gatunek/gatunki?
Wartości i zasady w prawie ochrony środowiska i planowaniu przestrzennym 2020-03-26 - 2020-03-27 Toruń, WPiA Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego więcej»o konferencji: Wartości i zasady w prawie ochrony środowiska i planowaniu przestrzennym
Filozofia Karla Jaspersa i jej recepcja 2020-03-26 - 2020-03-27 Toruń Instytut Filozofii / Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki więcej»o konferencji: Filozofia Karla Jaspersa i jej recepcja
Prawo w dobie cyfryzacji 2020 2020-03-24 - 2020-03-25 Toruń Katedra Teorii Państwa i Prawa więcej»o konferencji: Prawo w dobie cyfryzacji 2020
Sympozjum Alergii na Pokarmy 2020 2020-03-20 - 2020-03-21 Bydgoszcz Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych więcej»o konferencji: Sympozjum Alergii na Pokarmy 2020
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Dziecko jako towar - płatnosć kartą czy gotówką?" 2020-03-16 - 2020-03-17 Toruń Komitet Ochrony Praw Dziecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu więcej»o konferencji: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Dziecko jako towar - płatnosć kartą czy gotówką?"
#GRAzUMK. Gry planszowe w edukacji. 2020-03-14 - 2020-03-14 Toruń, budynek Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/16 Wydział Farmaceutyczny więcej»o konferencji: #GRAzUMK. Gry planszowe w edukacji.
OD KS. KAROLA WOJTYŁY DO ŚW. JANA PAWŁA II - w 100 lecie urodzin. 2020-03-11 - 2020-03-12 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UMK Pracownia - Laboratorium św. Jana Pawła II więcej»o konferencji: OD KS. KAROLA WOJTYŁY DO ŚW. JANA PAWŁA II - w 100 lecie urodzin.
Warsztaty JWST 2020-03-10 - 2020-03-13 Toruń Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej więcej»o konferencji: Warsztaty JWST
Reżimy odpowiedzialności prawnej w służbach mundurowych, cz. 2 2020-02-28 - 2020-02-28 Toruń Koło Naukowe Prawa Karnego więcej»o konferencji: Reżimy odpowiedzialności prawnej w służbach mundurowych, cz. 2
Dzień Polarny 2020 2020-02-27 - 2020-02-27 Toruń, Aula UMK Centrum Badań Polarnych więcej»o konferencji: Dzień Polarny 2020
Reżimy odpowiedzialności prawnej w służbach mundurowych, cz. 1 2020-02-27 - 2020-02-27 Toruń Katedra Prawa Karnego więcej»o konferencji: Reżimy odpowiedzialności prawnej w służbach mundurowych, cz. 1
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20 „Architektura Informacji istotą projektu”, 2020-02-22 - 2020-02-22 Bojarskiego 1, Toruń Instytut Badań Informacji i Komunikacji więcej»o konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20 „Architektura Informacji istotą projektu”,
Seminarium Naukowe: Jakie powinny być standardy prowadzenia kampanii wyborczej? 2020-02-06 - 2020-02-06 Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu Centrum Studiów Wyborczych UMK więcej»o konferencji: Seminarium Naukowe: Jakie powinny być standardy prowadzenia kampanii wyborczej?
Wyzwania ochorny danych osobowych 2020-01-24 - 2020-01-24 WPiA UMK, ul. Bojarskiego 3 Centrum Badań nad Cyberprzestępczością więcej»o konferencji: Wyzwania ochorny danych osobowych
II Polsko-Japońskie Seminarium Prawnicze 2020-01-17 - 2020-01-17 Toruń Program Absolwencki więcej»o konferencji: II Polsko-Japońskie Seminarium Prawnicze
Fotonika, Spotkanie Online 2020-01-13 - 2020-01-14 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: Fotonika, Spotkanie Online
II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego „Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego" 2019-12-12 - 2019-12-12 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego „Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego"
TEXTUS ET PICTURA III. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych 2019-12-12 - 2019-12-13 Toruń więcej»o konferencji: TEXTUS ET PICTURA III. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot studiów interdyscyplinarnych
IX Ogólnopolska Konferencja "Dzień Technologii Mobilnych" 2019-12-10 - 2019-12-10 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Toruń Koło Naukowe Forum e-Biznesu więcej»o konferencji: IX Ogólnopolska Konferencja "Dzień Technologii Mobilnych"
IX Ogólnopolska Konferencja "Dzień Technologii Mobilnych" 2019-12-10 - 2019-12-10 87-100 Toruń, ul. Gagarina 13a Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: IX Ogólnopolska Konferencja "Dzień Technologii Mobilnych"
VII Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. "Komu i do czego potrzebne są archiwa?" 2019-12-05 - 2019-12-06 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki, Zakład Archiwistyki więcej»o konferencji: VII Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. "Komu i do czego potrzebne są archiwa?"
OKN: ,,Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym polskim i międzynarodowym'' 2019-12-05 - 2019-12-05 Toruń Program Absolwencki więcej»o konferencji: OKN: ,,Prawo umów w profesjonalnym obrocie prawnym polskim i międzynarodowym''
Znaczenie filozofii Oświecenie. Rozum i rozumienie 2019-11-29 - 2019-11-30 Toruń Instytut FIlozofii więcej»o konferencji: Znaczenie filozofii Oświecenie. Rozum i rozumienie
Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta 2019-11-21 - 2019-11-22 Toruń Katedra Historii Sztuki i Kultury więcej»o konferencji: Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta
Sztos zarządca 2019-11-20 - 2019-11-20 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Sztos zarządca
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mediacje w sprawach rodzinnych" 2019-11-20 - 2019-11-20 Toruń Studenckie Koło Naukowe Mediacji Akademickiej "Konsensus" więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mediacje w sprawach rodzinnych"
Pamięć wieloraka: muzea na ziemiach Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów 2019-11-14 - 2019-11-16 Toruń Zakład Muzealnictwa więcej»o konferencji: Pamięć wieloraka: muzea na ziemiach Rzeczpospolitej w epoce rozbiorów
Kulturoznawca czy kulturotwórca? Perspektywy kulturoznawstwa zaangażowanego. 2019-11-14 - 2019-11-14 Toruń Katedra Kulturoznawstwa więcej»o konferencji: Kulturoznawca czy kulturotwórca? Perspektywy kulturoznawstwa zaangażowanego.
XX Kujawsko-Pomorski Dzień GIS 2019-11-13 - 2019-11-20 Toruń Katedra Geomatyki i Kartografii więcej»o konferencji: XX Kujawsko-Pomorski Dzień GIS
Konferencja Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych 2019-11-08 - 2019-11-10 Centrum Astronomii UMK, obserwatorium w Piwnicach; WFAiIS UMK Centrum Astronomii więcej»o konferencji: Konferencja Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych
Hermeneutyka biografii. Warsztaty z metodologii na przykładzie biografii Abrahama (Rdz 12 - 25) 2019-11-07 - 2019-11-08 Toruń Katedra Biblistyki więcej»o konferencji: Hermeneutyka biografii. Warsztaty z metodologii na przykładzie biografii Abrahama (Rdz 12 - 25)
Symposia Archivistica pt. "Problemy funkcji archiwów" 2019-11-07 - 2019-11-08 Toruń, Collegium Humanisticum Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Symposia Archivistica pt. "Problemy funkcji archiwów"
Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia 2019-10-24 - 2019-10-25 Toruń Głos Uczelni UMK więcej»o konferencji: Inwentaryzacja zabytków w Polsce – dzieje, metody, osiągnięcia
XXXVIII Ogólnopolska Konferencja im. Profesora Władysława Bukietyńskiego "Metody i zastosowania badań operacyjnych" - MZBO 2019 2019-10-20 - 2019-10-22 Ciechocinek Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii więcej»o konferencji: XXXVIII Ogólnopolska Konferencja im. Profesora Władysława Bukietyńskiego "Metody i zastosowania badań operacyjnych" - MZBO 2019
I Ogólnopolska Konferencja Studencka “PsychoNova” 2019-10-19 - 2019-10-19 Toruń Studenckie Koło Naukowe Psychologii UMK "Animus" więcej»o konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Studencka “PsychoNova”
Historia pod znakiem rocznic. Rocznice historyczne na przestrzeni dziejów (różne perspektywy badawcze), 2019-10-17 - 2019-10-18 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Historia pod znakiem rocznic. Rocznice historyczne na przestrzeni dziejów (różne perspektywy badawcze),
„Prawa konsumentów na rynku usług turystycznych" 2019-10-16 - 2019-10-16 Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: „Prawa konsumentów na rynku usług turystycznych"
Kształcenie i krytyka artystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Jubileuszowa międzynarodowa konferencja z okazji 100-lecia Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2019-10-15 - 2019-10-17 Toruń Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej więcej»o konferencji: Kształcenie i krytyka artystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Jubileuszowa międzynarodowa konferencja z okazji 100-lecia Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dobrostan na co dzień w zakładach ubojowych i podczas transportu, dialog między właścicielem zwierząt, inspekcją weterynaryjną, producentem i konsumentem 2019-10-10 - 2019-10-10 Toruń Zakład bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego więcej»o konferencji: Dobrostan na co dzień w zakładach ubojowych i podczas transportu, dialog między właścicielem zwierząt, inspekcją weterynaryjną, producentem i konsumentem
DZIEDZICTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO. Tradycyjne techniki i nowoczesna konserwacja. 2019-10-03 - 2019-10-04 Toruń Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa/Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, więcej»o konferencji: DZIEDZICTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO. Tradycyjne techniki i nowoczesna konserwacja.
Komunikacja w zakonach rycerskich: Przestrzenie – struktury – formy. XX Konferencja z cyklu „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica” 2019-09-25 - 2019-09-29 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Komunikacja w zakonach rycerskich: Przestrzenie – struktury – formy. XX Konferencja z cyklu „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica”
Prozopografia – drogi kariery na przestrzeni dziejów. Międzynarodowa Konferencja Naukowa 2019-09-24 - 2019-09-24 Wydział Nauk Historycznych UMK, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Prozopografia – drogi kariery na przestrzeni dziejów. Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Prozopografia. II Toruńska Studencko-Doktorancka Historyczna Konferencja Naukowa 2019-09-24 - 2019-09-24 Wydział Nauk Historycznych UMK, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Prozopografia. II Toruńska Studencko-Doktorancka Historyczna Konferencja Naukowa
Seminarium pt. Środowisko naturalne i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski w perspektywie 2035 roku 2019-09-24 - 2019-09-24 Wydział Nauk o Ziemi UMK, ul. Lwowska 1 w Toruniu, sala 104, Głos Uczelni UMK więcej»o konferencji: Seminarium pt. Środowisko naturalne i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski w perspektywie 2035 roku
Toruńska Szkoła Letnia 2019: Polarymetria jako narzędzie diagnostyczne w astronomii 2019-09-16 - 2019-09-20 Toruń Centrum Astronomii UMK więcej»o konferencji: Toruńska Szkoła Letnia 2019: Polarymetria jako narzędzie diagnostyczne w astronomii
Piśmiennicze dziedzictwo medycyny. XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, 2019-09-16 - 2019-09-18 Bydgoszcz-Pelplin-Toruń Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UMK więcej»o konferencji: Piśmiennicze dziedzictwo medycyny. XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Czy teologia potrzebuje filozofii? Jakiej filozofii? 2019-09-16 - 2019-09-18 Toruń Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej więcej»o konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Czy teologia potrzebuje filozofii? Jakiej filozofii?
4th International scientific conference “Positive management and leadership in socially responsible organisations” 2019-09-12 - 2019-09-12 Toruń Katedra Doskonałości Biznesowej więcej»o konferencji: 4th International scientific conference “Positive management and leadership in socially responsible organisations”
O Ro(c)ku ów! Muzyczny rok 1969 i jego kulturowe implikacje 2019-09-10 - 2019-09-12 Toruń Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej więcej»o konferencji: O Ro(c)ku ów! Muzyczny rok 1969 i jego kulturowe implikacje
I Ogólnopolska Ekonomiczna Konferencja Studencka 2019-09-10 - 2019-09-10 Toruń Katedra Ekonometrii i Statystyki więcej»o konferencji: I Ogólnopolska Ekonomiczna Konferencja Studencka
Współczesne Problemy Hydrogeologii 2019-09-09 - 2019-09-12 Toruń Katedra Geologii i Hydrogeologii więcej»o konferencji: Współczesne Problemy Hydrogeologii
Nowe trendy w regulacji wzrostu i rozwoju generatywnego roślin 2019-09-09 - 2019-09-12 Toruń (miejsce obrad: Wydział Matematyki i Informatyki UMK, ul. Chopina 12/18) Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Katedra Biologii Komórkowej i Molekularnej, Zakład Mikrobiologii więcej»o konferencji: Nowe trendy w regulacji wzrostu i rozwoju generatywnego roślin
Zastosowanie metod numerycznych w ekologii 2019-09-09 - 2019-09-14 Toruń Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu więcej»o konferencji: Zastosowanie metod numerycznych w ekologii
Zjazd Koalicji Otwartej Edukacji 2019-09-05 - 2019-09-07 Toruń więcej»o konferencji: Zjazd Koalicji Otwartej Edukacji
Neuromania Conference 2019 2019-09-04 - 2019-09-05 Toruń Toruńskie Koło Kognitywistyczne więcej»o konferencji: Neuromania Conference 2019
IX Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa "Teoria i filozofia prawa wobec wyzwań współczesności" 2019-09-04 - 2019-09-06 Toruń Katedra Teorii Prawa i Państwa więcej»o konferencji: IX Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa "Teoria i filozofia prawa wobec wyzwań współczesności"
XVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne 2019-09-03 - 2019-09-05 Toruń Katedra Ekonometrii i Statystyki więcej»o konferencji: XVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne
OPTO'19 2019-07-22 - 2019-07-27 Toruń WFAiIS więcej»o konferencji: OPTO'19
Niejednorodne modele kosmologiczne IV 2019-07-01 - 2019-09-28 Centrum Astronomii UMK Centrum Astronomii więcej»o konferencji: Niejednorodne modele kosmologiczne IV
Teoretyczne i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym 2019-06-28 - 2019-06-28 Toruń więcej»o konferencji: Teoretyczne i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym
BioInformatyka w Toruniu - BiT19 - Uczenie maszynowa i inteligencja obliczeniowa w bioinformatyce 2019-06-27 - 2019-06-29 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: BioInformatyka w Toruniu - BiT19 - Uczenie maszynowa i inteligencja obliczeniowa w bioinformatyce
X Zjazd katedr, zkaładów i procowni kryminalistyki nt. Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych 2019-06-26 - 2019-06-28 Toruń Zakład Kryminal;istyki w Katedrze Postępowania Karnego więcej»o konferencji: X Zjazd katedr, zkaładów i procowni kryminalistyki nt. Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych
XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019 2019-06-25 - 2019-06-27 Toruń więcej»o konferencji: XVI Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2019
14. Szkoła Akustooptyki i Zastosowań 2019-06-24 - 2019-06-27 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: 14. Szkoła Akustooptyki i Zastosowań
LETNIA SZKOŁA SEDYMENTOLOGICZNO-GEOMORFOLOGICZNA – procesy, formy i osady stokowe 2019-06-24 - 2019-06-28 Bachotek Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu więcej»o konferencji: LETNIA SZKOŁA SEDYMENTOLOGICZNO-GEOMORFOLOGICZNA – procesy, formy i osady stokowe
Dynamics and organisation of textile production in past societies in Europe, the Mediterranean and the Middle East 2019-06-24 - 2019-06-25 Instytut Archeologii UMK w Toruniu Instytut Archeologii, Pracownia Dokumentacji i Konserwacji więcej»o konferencji: Dynamics and organisation of textile production in past societies in Europe, the Mediterranean and the Middle East
XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 2019-06-16 - 2019-06-18 Bachotek Wydział Lekarski więcej»o konferencji: XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
Diachroniczna Składnia Słowiańska 4: Funkcjonalna organizacja wypowiedzi w perspektywie diachronicznej i porównawczej w językach słowiańskich 2019-06-13 - 2019-06-15 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Diachroniczna Składnia Słowiańska 4: Funkcjonalna organizacja wypowiedzi w perspektywie diachronicznej i porównawczej w językach słowiańskich
Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2019-06-13 - 2019-06-14 Toruń więcej»o konferencji: Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Prywatnego Międzynarodowego
XI Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona i rekultywacja jezior" 2019-06-12 - 2019-06-14 Grudziądz Zakład Hydrobiologii więcej»o konferencji: XI Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona i rekultywacja jezior"
X Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna HYDROMICRO2019 2019-06-09 - 2019-06-11 TORUŃ Zakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii więcej»o konferencji: X Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna HYDROMICRO2019
J.M.G. Le Clézio : z głową w chmurach? 2019-06-08 - 2019-06-08 Toruń Katedra Filologii Romańskiej więcej»o konferencji: J.M.G. Le Clézio : z głową w chmurach?
V Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI wieku" 2019-06-07 - 2019-06-07 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem więcej»o konferencji: V Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców "Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI wieku"
"TEOLOGIA DIAKONIĄ PRAWDY. Relacje nauka i religia oraz racjonalność i metodologia." 2019-06-07 - 2019-06-07 Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, pl. bł. S.W. Frelichowskiego 1, Toruń Pracownia "Laboratorium św. Jana Pawła II" więcej»o konferencji: "TEOLOGIA DIAKONIĄ PRAWDY. Relacje nauka i religia oraz racjonalność i metodologia."
Granice i to co poza. O rubieżach w kulturze 2019-06-07 - 2019-06-07 Toruń Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej, Koło Naukowe Folklorystów UMK więcej»o konferencji: Granice i to co poza. O rubieżach w kulturze
Nano(&)BioMateriały - od teorii do aplikacji 2019-06-06 - 2019-06-07 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: Nano(&)BioMateriały - od teorii do aplikacji
Hiszpania i Włochy wczoraj i dziś (literatura, język, kultura) 2019-06-05 - 2019-06-06 Toruń Katedra Italianistyki więcej»o konferencji: Hiszpania i Włochy wczoraj i dziś (literatura, język, kultura)
Systemy Reakcyjne 2019-06-03 - 2019-06-07 Toruń Zakład Lingwistyki Matematycznej i Teorii Współbieżności więcej»o konferencji: Systemy Reakcyjne
TAPS – Międzynarodowy program stażowy dla studentów 2019-06-01 - 2019-09-30 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: TAPS – Międzynarodowy program stażowy dla studentów
Polska bajka ludowa w badaniach interdyscyplinarnych 2019-05-30 - 2019-05-31 Toruń Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej Katedra Kulturoznawstwa UMK więcej»o konferencji: Polska bajka ludowa w badaniach interdyscyplinarnych
• XV Międzynarodowa Konferencja on-line: Nowe media - interaktywność – twórczość - edukacja 2019-05-30 - 2019-05-30 Toruń Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji więcej»o konferencji: • XV Międzynarodowa Konferencja on-line: Nowe media - interaktywność – twórczość - edukacja
Zjazd Katedr Teorii Polityki 2019-05-30 - 2019-05-31 Toruń Katedra Teorii Polityki więcej»o konferencji: Zjazd Katedr Teorii Polityki
Prawa konsumentów na rynku usług turystycznych 2019-05-30 - 2019-05-30 Toruń Zakład Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: Prawa konsumentów na rynku usług turystycznych
konferencja naukowa Triada 2019-05-30 - 2019-05-30 Toruń Katedra Zarządzania Finansami więcej»o konferencji: konferencja naukowa Triada
Badania i edukacja w wymiarze interdyscyplinarnym. 10-lecie studiów kognitywistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 2019-05-29 - 2019-05-31 Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń Katedra Kognitywistyki więcej»o konferencji: Badania i edukacja w wymiarze interdyscyplinarnym. 10-lecie studiów kognitywistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
„Czterej pancerni i pies” – wokół fenomenu kulturowego 2019-05-23 - 2019-05-25 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: „Czterej pancerni i pies” – wokół fenomenu kulturowego
Filozofia Immanuela Kanta i jej recepcja 2019-05-23 - 2019-05-24 Hotel Uniwersytecki (ul. Szosa Chełmińska 83 a 87-100 Toruń) Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Filozofia Immanuela Kanta i jej recepcja
"Restrukturyzacja, likwidacja i upadłość sp. z.o.o" 2019-05-23 - 2019-05-23 Toruń Koło Naukowe Prawa Handlowego więcej»o konferencji: "Restrukturyzacja, likwidacja i upadłość sp. z.o.o"
Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian społecznych i gospodarczych 2019-05-21 - 2019-05-21 Toruń Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego więcej»o konferencji: Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian społecznych i gospodarczych
Zwierzęta i ich ludzie w trudnym czasie antropocenu 2019-05-21 - 2019-05-21 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Zwierzęta i ich ludzie w trudnym czasie antropocenu
Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2019-05-16 - 2019-05-17 Toruń Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego więcej»o konferencji: Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Macierzyństwo. Antropologiczna opowieść 2019-05-16 - 2019-05-16 Toruń Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK więcej»o konferencji: Macierzyństwo. Antropologiczna opowieść
VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki 2019-05-15 - 2019-05-17 Toruń Katedra Systemu Politycznego RP więcej»o konferencji: VI Międzynarodowy Kongres Azjatycki
VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Wyzwania Współczesnego Prawa Wyborczego: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019-05-15 - 2019-05-15 Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu Studenkie Koło Naukowe Prawa Wyborczego "Elektor" więcej»o konferencji: VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Wyzwania Współczesnego Prawa Wyborczego: Wybory do Parlamentu Europejskiego
XIV konferencja Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do spraw Edycji Źródeł: Edycje kodeksów dyplomatycznych, kronik, ksiąg urzędowych/Urkundenbücher, Chroniken, Amtsbücher. Alte und neue Editionsmethoden 2019-05-15 - 2019-05-18 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: XIV konferencja Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do spraw Edycji Źródeł: Edycje kodeksów dyplomatycznych, kronik, ksiąg urzędowych/Urkundenbücher, Chroniken, Amtsbücher. Alte und neue Editionsmethoden
Horyzonty Controllingu. Nowe technologie w finansach i rachunkowości – wyzwania nauki, dydaktyki i praktyki gospodarczej 2019-05-14 - 2019-05-14 Toruń Katedra Rachunkowości Zarządczej oraz Klub Controllera więcej»o konferencji: Horyzonty Controllingu. Nowe technologie w finansach i rachunkowości – wyzwania nauki, dydaktyki i praktyki gospodarczej
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Perwaporacji, Przenoszenia Par, Separacji Gazów i Destylacji Membranowej 2019-05-14 - 2019-05-17 Toruń Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów więcej»o konferencji: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Perwaporacji, Przenoszenia Par, Separacji Gazów i Destylacji Membranowej
Medius Currens VI, "Quo vadis, przekładzie?" 2019-05-10 - 2019-05-11 Toruń Katedra Filologii Germańskiej więcej»o konferencji: Medius Currens VI, "Quo vadis, przekładzie?"
Problemy gospodarki światowej 2019-05-10 - 2019-05-10 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK Katedra Ekonomii więcej»o konferencji: Problemy gospodarki światowej
XI Ogólnopolska Konferencja Dni e-Biznesu 2019-05-08 - 2019-05-09 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, UMK Toruń Katedra Zarządzania Finansami więcej»o konferencji: XI Ogólnopolska Konferencja Dni e-Biznesu
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej". 2019-04-26 - 2019-04-26 Toruń Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji więcej»o konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Za kurtyną resocjalizacji. Kierunki współdziałania w przestrzeni resocjalizacyjnej".
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Dzieci off-line - jak włączyć je do życia" 2019-04-25 - 2019-04-26 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ulicy Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń Komitet Ochrony Praw Dziecka UMK więcej»o konferencji: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Dzieci off-line - jak włączyć je do życia"
VII Kopernikańskie Dni Logistyki (KDL), Kierunki rozwoju współczesnej logistyki 2019-04-25 - 2019-04-26 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, UMK w Toruniu Naukowe Koło Logistyki LOGITOR, działające przy Katedrze Logistyki WNEiZ UMK w Toruniu więcej»o konferencji: VII Kopernikańskie Dni Logistyki (KDL), Kierunki rozwoju współczesnej logistyki
Comparing e/migrations: Tradition – (Post)memory – Translingualism 2019-04-24 - 2019-04-26 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych I Zarządzania więcej»o konferencji: Comparing e/migrations: Tradition – (Post)memory – Translingualism
Prawo w dobie cyfryzacji 2019-04-17 - 2019-04-17 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii więcej»o konferencji: Prawo w dobie cyfryzacji
"Św. Tomasz z Akwinu i Ojcowie Kościoła" 2019-04-04 - 2019-04-06 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: "Św. Tomasz z Akwinu i Ojcowie Kościoła"
International Conference “Modern constitutions: history and the present” 2019-04-04 - 2019-04-05 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego więcej»o konferencji: International Conference “Modern constitutions: history and the present”
MEDiacja 2019-04-03 - 2019-04-04 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego "Lex Medica", Studenckie Koło Naukowe Mediacji Akademickiej "Konsensus" więcej»o konferencji: MEDiacja
Orient w literaturze — literatura w Oriencie. Literatura wobec wolności i zniewolenia 2019-03-28 - 2019-03-29 Toruń, Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3 Centrum Języka i Kultury Chińskiej, Pracownia Języka i Kultury Arabskiej, Zakład Japonistyki więcej»o konferencji: Orient w literaturze — literatura w Oriencie. Literatura wobec wolności i zniewolenia
Międzynarodowe Sympozjum Alergii na Pokarmy - Alergia pokarmowa 2019 2019-03-22 - 2019-03-23 Bydgoskie Centrum Targowo–Wystawiennicze, ul. Gdańska 187 w Bydgoszczy. Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych więcej»o konferencji: Międzynarodowe Sympozjum Alergii na Pokarmy - Alergia pokarmowa 2019
Technologie Wspomaganego Rozrodu – stan aktualny i najbliższe perspektywy 2019-03-21 - 2019-03-22 Toruń Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych więcej»o konferencji: Technologie Wspomaganego Rozrodu – stan aktualny i najbliższe perspektywy
Druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Aktualne Problemy Prawa Własności Intelektualnej" 2019-03-20 - 2019-03-20 Toruń Koło Prawa Własności Intelektualnej "Niematerialni" więcej»o konferencji: Druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Aktualne Problemy Prawa Własności Intelektualnej"
Sympozjum w 100-lecie urodzin Profesora Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego 2019-03-13 - 2019-03-13 Toruń Instytut Socjologii więcej»o konferencji: Sympozjum w 100-lecie urodzin Profesora Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego
1st International Scientific Conference of Research on Family Services 2019-03-11 - 2019-03-13 Toruń Centrum Badań nad Rodziną WNP UMK więcej»o konferencji: 1st International Scientific Conference of Research on Family Services
6. Konferencji Naukowa Monitoring i Analiza Wody. Metody Oznaczania Substancji o Charakterze Jonowym 2019-03-10 - 2019-03-11 Przysiek k. Torunia Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki więcej»o konferencji: 6. Konferencji Naukowa Monitoring i Analiza Wody. Metody Oznaczania Substancji o Charakterze Jonowym
Fenomen jąkania - TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE - RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL 2019-03-02 - 2019-03-02 Toruń Katedra Logopedii Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu więcej»o konferencji: Fenomen jąkania - TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE - RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V 2019-03-01 - 2019-03-02 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V
MUZEUM WOBEC HUMANISTYKI CYFROWEJ 2019-03-01 - 2019-03-02 Toruń Zakład Muzealnictwa więcej»o konferencji: MUZEUM WOBEC HUMANISTYKI CYFROWEJ
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD19 "Projektowanie dla Różnorodności" 2019-02-23 - 2019-02-23 Toruń Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii więcej»o konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD19 "Projektowanie dla Różnorodności"
O dobre prawo dla ubezpieczeń 2019-02-22 - 2019-02-22 Toruń Katedra Prawa Ubezpieczeniowego więcej»o konferencji: O dobre prawo dla ubezpieczeń
III. Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza "Zbiory Polskie" 2018-12-07 - 2018-12-08 Toruń Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK więcej»o konferencji: III. Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza "Zbiory Polskie"
Authored Cultures / Authoring Cultures Negotiating Control over Media Texts 2018-12-07 - 2018-12-08 Toruń Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: Authored Cultures / Authoring Cultures Negotiating Control over Media Texts
Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 r. na procesy moderniza-cyjne na ziemiach polskich 2018-12-06 - 2018-12-07 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 r. na procesy moderniza-cyjne na ziemiach polskich
Dylematy przełomu. Grudziądz i okolice w pierwszych latach niepodległości 2018-12-04 - 2018-12-04 Grudziądz Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Dylematy przełomu. Grudziądz i okolice w pierwszych latach niepodległości
Metody topologiczne w analizie nieliniowej - sesja naukowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Kryszewskiemu z okazji jego 60-tych urodzin 2018-11-30 - 2018-12-01 Toruń Katedra Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii więcej»o konferencji: Metody topologiczne w analizie nieliniowej - sesja naukowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Kryszewskiemu z okazji jego 60-tych urodzin
JAPANologists' PLAYGROUND 2018 @ COPERNICUS | To celebrate the Decennial of Japanese Studies in Toruń 2018-11-29 - 2018-12-01 Toruń Zakład Japonistyki więcej»o konferencji: JAPANologists' PLAYGROUND 2018 @ COPERNICUS | To celebrate the Decennial of Japanese Studies in Toruń
XI Warszawsko-toruńskie Kolokwium Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego pt. „Prawa człowieka w Polsce po 25 latach obowiązywania w Rzeczypospolitej Polski Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 roku” 2018-11-29 - 2018-11-30 Toruń Katedra Praw Człowieka więcej»o konferencji: XI Warszawsko-toruńskie Kolokwium Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego pt. „Prawa człowieka w Polsce po 25 latach obowiązywania w Rzeczypospolitej Polski Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 roku”
FOLKLOR LITEWSKI I POLSKI XIX ORAZ XX WIEKU (Źródła – literackie przekształcenia – interpretacje) 2018-11-23 - 2018-11-24 Wilno (Litwa) Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej /Katedra Kulturoznawstwa więcej»o konferencji: FOLKLOR LITEWSKI I POLSKI XIX ORAZ XX WIEKU (Źródła – literackie przekształcenia – interpretacje)
Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2018 2018-11-21 - 2018-11-23 Toruń Instytut Archeologii UMK w Toruniu więcej»o konferencji: Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2018
Od laboratorium wiary do rabanu w Kościele 2018-11-21 - 2018-11-21 Wydział Teologiczny Katedra Teologii Moralnej i Duchowości więcej»o konferencji: Od laboratorium wiary do rabanu w Kościele
Annual interdisciplinary conference “Horizons” - PERIPHERY: AGAINST THE MAINSTREAM 2018-11-16 - 2018-11-16 Toruń Katedra Filologii Angielskiej, Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: Annual interdisciplinary conference “Horizons” - PERIPHERY: AGAINST THE MAINSTREAM
Potentia non est nisi da bonum 2018-11-16 - 2018-11-16 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego więcej»o konferencji: Potentia non est nisi da bonum
Hybrydowość w grafice. Medium w poszukiwaniu swego czasu i sensu. 2018-11-16 - 2018-11-17 Toruń Katedra Historii Sztuki i Kultury więcej»o konferencji: Hybrydowość w grafice. Medium w poszukiwaniu swego czasu i sensu.
Intymistyka a edytorstwo 2018-11-15 - 2018-11-16 Toruń Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich ILP UMK więcej»o konferencji: Intymistyka a edytorstwo
Teorie feministyczne: tradycje i perspektywy 2018-11-15 - 2018-11-16 Toruń Instytut Filozofii UMK więcej»o konferencji: Teorie feministyczne: tradycje i perspektywy
XIX Kujawsko-Pomorski Dzień GIS 2018-11-14 - 2018-11-14 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: XIX Kujawsko-Pomorski Dzień GIS
V Konferencja Naukowa, Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2018 2018-11-09 - 2018-11-09 Toruń Katedra Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, UMK więcej»o konferencji: V Konferencja Naukowa, Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2018
Tożsamości narodowe w epoce nowej wądrówki ludów 2018-11-08 - 2018-11-08 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Tożsamości narodowe w epoce nowej wądrówki ludów
Retoryczność teorii (III). Kosmologia: gwiazdy i konstelacje teorii 2018-11-08 - 2018-11-08 Toruń Zakład Teorii Literatury, ILP, Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Retoryczność teorii (III). Kosmologia: gwiazdy i konstelacje teorii
Nadużycie prawa w ubezpieczeniach społecznych 2018-10-29 - 2018-10-29 Toruń Katedra Prawa Pracy więcej»o konferencji: Nadużycie prawa w ubezpieczeniach społecznych
Socjologia. Przypadek Polski 1918-2018 2018-10-26 - 2018-10-27 Toruń Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: Socjologia. Przypadek Polski 1918-2018
Metabolomics Circle 2018 2018-10-26 - 2018-10-28 Przysiek k/Torunia Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii więcej»o konferencji: Metabolomics Circle 2018
Świętość: wysiłek czy łaska? Wokół adhortacji “Gaudete et exsultate”. 2018-10-26 - 2018-10-26 Centrum Dialogu w Toruniu, pl. Frelichowskiego 1, aula Katedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej więcej»o konferencji: Świętość: wysiłek czy łaska? Wokół adhortacji “Gaudete et exsultate”.
Dziedzictwo cyfrowe: strategie, wyzwania, korzyści 2018-10-25 - 2018-10-26 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, sala nr 8 i sala nr 300 Biblioteka Uniwersytecka więcej»o konferencji: Dziedzictwo cyfrowe: strategie, wyzwania, korzyści
Pan Cogito o Bogu. Religijne wymiary twórczości Zbigniewa Herberta 2018-10-24 - 2018-10-26 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Pan Cogito o Bogu. Religijne wymiary twórczości Zbigniewa Herberta
Zabytki - Biologia - Konserwacja. Teoria a parktyka 2018-10-18 - 2018-10-19 Toruń Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry więcej»o konferencji: Zabytki - Biologia - Konserwacja. Teoria a parktyka
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa” 2018-10-18 - 2018-10-19 Toruń Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii więcej»o konferencji: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa”
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie 2.0 2018-10-16 - 2018-10-16 Chociński Młyn (Bory Tucholskie) Katedra Geomatyki i Kartografii więcej»o konferencji: Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie 2.0
From Jerzy Grotowski to Krystian Lupa, the Impact of Polish Theatre in the World 2018-10-12 - 2018-10-13 Szanghaj Zakład Dramatu i Teatru/ Katedra Kulturoznawstwa więcej»o konferencji: From Jerzy Grotowski to Krystian Lupa, the Impact of Polish Theatre in the World
52. Sympozjum Speleologiczne 2018-10-11 - 2018-10-14 Toruń Wydział Nauk Historycznych, Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: 52. Sympozjum Speleologiczne
100 lat teatru w Toruniu 2018-09-27 - 2018-09-28 Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, Toruń Katedra Kulturoznawstwa więcej»o konferencji: 100 lat teatru w Toruniu
„Tyś osobą:” – Osoby w kręgu biografii i twórczości Cypriana Norwida 2018-09-27 - 2018-09-28 Toruń Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Zakład Historii Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu więcej»o konferencji: „Tyś osobą:” – Osoby w kręgu biografii i twórczości Cypriana Norwida
9th International Conference. Non-Classical Logic. Theory and Applications. The origins of philosophical logic: 70 years of Jaśkowski's and Łoś' contributions 2018-09-24 - 2018-09-27 Toruń Katedra Logiki, Wydział Humanistyczny, UMK więcej»o konferencji: 9th International Conference. Non-Classical Logic. Theory and Applications. The origins of philosophical logic: 70 years of Jaśkowski's and Łoś' contributions
OTWARTOŚĆ - NADZIEJE I ZAGROŻENIA 2018-09-23 - 2018-09-24 Ciechocinek Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: OTWARTOŚĆ - NADZIEJE I ZAGROŻENIA
Xth European Colloquium on Maritime Law Research 2018-09-20 - 2018-09-21 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Xth European Colloquium on Maritime Law Research
Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii 2018-09-20 - 2018-09-23 Toruń Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii
The Postcolonial Family 2018-09-19 - 2018-09-20 Toruń Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: The Postcolonial Family
W drodze do nowych brzegów. Miasto i rzeka w transregionalnym europejskim dyskursie 2018-09-17 - 2018-09-18 Niemcy: Stadtarchiv Würzburg (Neubaustraße 12, Würzburg) Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu – dr Renata Skowrońska więcej»o konferencji: W drodze do nowych brzegów. Miasto i rzeka w transregionalnym europejskim dyskursie
3rd International scientific conference “Positive management and leadership in socially responsible organisations” 2018-09-13 - 2018-09-14 Toruń Katedra Doskonałości Biznesowej więcej»o konferencji: 3rd International scientific conference “Positive management and leadership in socially responsible organisations”
II Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa 2018-09-12 - 2018-09-14 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: II Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa
Reprezentacja wiedzy w systemach wieloagentowych 2018-09-07 - 2018-09-08 Toruń Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, Zakład Kognitywistyki więcej»o konferencji: Reprezentacja wiedzy w systemach wieloagentowych
Płynie Wisła, płynie, po polskiej krainie. Budowa łodzi i statków rzecznych oraz ruch rzeczny na ziemiach polskich na przestrzeni wieków 2018-08-14 - 2018-08-14 Toruń: Przystań Toruń (ul. ks. J. Popiełuszki 1 A) Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu – dr Renata Skowrońska więcej»o konferencji: Płynie Wisła, płynie, po polskiej krainie. Budowa łodzi i statków rzecznych oraz ruch rzeczny na ziemiach polskich na przestrzeni wieków
Nation and Society 2018-06-29 - 2018-06-30 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Nation and Society
XII Copernican International Young Scientists Conference 2018-06-28 - 2018-06-29 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: XII Copernican International Young Scientists Conference
BioInfromatics in Torun BIT18 – ALGORITHMS, GENES and PRECISON MEDICINE 2018-06-28 - 2018-06-30 Toruń Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: BioInfromatics in Torun BIT18 – ALGORITHMS, GENES and PRECISON MEDICINE
XV Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2018 2018-06-26 - 2018-06-28 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki UMK więcej»o konferencji: XV Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2018
Eksperyment i teoria w spektroskopi wysokiej rozdzielczości 2018-06-25 - 2018-07-01 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: Eksperyment i teoria w spektroskopi wysokiej rozdzielczości
Filozofia XVII w. - źródła i kontynuacje 2018-06-25 - 2018-06-26 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Filozofia XVII w. - źródła i kontynuacje
XXVII Kolokwia Psychologiczne ``Nowoczesne technologie w służbie psychologii`` 2018-06-23 - 2018-06-25 Toruń Katedra Psychologii, Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: XXVII Kolokwia Psychologiczne ``Nowoczesne technologie w służbie psychologii``
50 Sympozjum Fizyki Matematycznej 2018-06-21 - 2018-06-24 Toruń Zakład Fizyki Matematycznej, Inst. Fizyki UMK więcej»o konferencji: 50 Sympozjum Fizyki Matematycznej
Fantastyczne zwierzęta i jak je badać. O niezwykłych stworzeniach w kulturze 2018-06-21 - 2018-06-21 Toruń Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Fantastyczne zwierzęta i jak je badać. O niezwykłych stworzeniach w kulturze
Instytucje w teorii i praktyce 2018-06-19 - 2018-06-20 Toruń Katedra Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Instytucje w teorii i praktyce
Osobowości i osobliwości w literaturze polskiej XVIII wieku II 2018-06-18 - 2018-06-18 Toruń Zakład Literatury Oświecenia więcej»o konferencji: Osobowości i osobliwości w literaturze polskiej XVIII wieku II
Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka "A Human: Prayer and Meditation" 2018-06-14 - 2018-06-15 Toruń Wydział Teologiczny UMK więcej»o konferencji: Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka "A Human: Prayer and Meditation"
CHEMISTRY FOR BEAUTY AND HEALTH 2018-06-13 - 2018-06-16 Toruń Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków, Wydział Chemii, UMK więcej»o konferencji: CHEMISTRY FOR BEAUTY AND HEALTH
Obraz miasta na ziemiach polskich w epoce przedrozbiorowej 2018-06-08 - 2018-06-09 Toruń Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu więcej»o konferencji: Obraz miasta na ziemiach polskich w epoce przedrozbiorowej
Konferencja z zakresu historii rachunkowości w Polsce - ABACUS 2018-06-07 - 2018-06-07 Toruń Katedra Rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Konferencja z zakresu historii rachunkowości w Polsce - ABACUS
Analiza narracyjna jako narzędzie interpretacji Księgi Jonasza 2018-06-07 - 2018-06-08 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Analiza narracyjna jako narzędzie interpretacji Księgi Jonasza
TEXTUS ET PICTURA II. Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną doby średniowiecza 2018-06-07 - 2018-06-08 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: TEXTUS ET PICTURA II. Studia nad skryptorium i spuścizną rękopiśmienną doby średniowiecza
MIASTO A NATURA. FORUM MŁODYCH BADACZY HISTORII MIAST 2018-06-07 - 2018-06-07 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: MIASTO A NATURA. FORUM MŁODYCH BADACZY HISTORII MIAST
“Gli istituti di democrazia diretta in Italia, in Polonia e nell’Unione Europea” VII Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali 2018-06-07 - 2018-06-08 Palermo Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA więcej»o konferencji: “Gli istituti di democrazia diretta in Italia, in Polonia e nell’Unione Europea” VII Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali
NanoBioMateriały - Teoria i Praktyka 2018-06-06 - 2018-06-08 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: NanoBioMateriały - Teoria i Praktyka
Edytorstwo: dylematy, wyzwania, exempla 2018-06-06 - 2018-06-06 Toruń Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Edytorstwo: dylematy, wyzwania, exempla
"Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie"... Zdrowie, choroba i lecznictwo w epoce staropolskiej. I Toruńska Studencko-Doktorancka Historyczna Konferencja Naukowa 2018-06-05 - 2018-06-06 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: "Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie"... Zdrowie, choroba i lecznictwo w epoce staropolskiej. I Toruńska Studencko-Doktorancka Historyczna Konferencja Naukowa
NeuroMania VI 2018-06-02 - 2018-06-03 Toruń Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: NeuroMania VI
XIV Międzynarodowa Konferencja on-line ``Wirtualność a edukacja – perspektywy przyszłości`` 2018-05-30 - 2018-05-30 Toruń Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji WNP UMK więcej»o konferencji: XIV Międzynarodowa Konferencja on-line ``Wirtualność a edukacja – perspektywy przyszłości``
FOLKLOR I INSPIRACJE LUDOWE W LITERATURZE W BADANIACH WSPÓŁCZESNYCH 2018-05-28 - 2018-05-29 Toruń Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: FOLKLOR I INSPIRACJE LUDOWE W LITERATURZE W BADANIACH WSPÓŁCZESNYCH
Sanktuarium w Piasecznie jako serce duchowe Kociewia 2018-05-26 - 2018-05-26 Piaseczno Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Sanktuarium w Piasecznie jako serce duchowe Kociewia
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego`` – edycja V 2018-05-25 - 2018-05-25 Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego "Elektor" więcej»o konferencji: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego`` – edycja V
Toruń Workshop on Scottish Philosophy 2018-05-24 - 2018-05-25 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Toruń Workshop on Scottish Philosophy
Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia, VII Wiosenne Spotkania Archiwalne 2018-05-24 - 2018-05-25 Toruń Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej więcej»o konferencji: Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia, VII Wiosenne Spotkania Archiwalne
Historie ukryte w pamiętnikach. Pamiętnik jako przedmiot i źródło badań naukowych 2018-05-22 - 2018-05-23 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Historie ukryte w pamiętnikach. Pamiętnik jako przedmiot i źródło badań naukowych
Medal Schaudera - Warsztaty z Nieliniowej Analizy 2018 2018-05-21 - 2018-05-23 Toruń Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera więcej»o konferencji: Medal Schaudera - Warsztaty z Nieliniowej Analizy 2018
Soil Classification and Education 2018-05-18 - 2018-05-20 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: Soil Classification and Education
Markery Haploidalne 2018 2018-05-17 - 2018-05-19 Bydgoszcz Katedra Medycyny Sądowej więcej»o konferencji: Markery Haploidalne 2018
Stan obecny i kierunki reorientacji controllingu 2018-05-15 - 2018-05-15 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Stan obecny i kierunki reorientacji controllingu
Chrześcijański Orient. Historia, dziedzictwo, współczesność 2018-05-15 - 2018-05-16 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Chrześcijański Orient. Historia, dziedzictwo, współczesność
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dni e-Biznesu 2018 2018-05-15 - 2018-05-16 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dni e-Biznesu 2018
Formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2018-05-10 - 2018-05-10 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Formy działania administracji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
V Międzynarodowy Kongres Azjatycki 2018-05-10 - 2018-05-11 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: V Międzynarodowy Kongres Azjatycki
Średniowieczne źródła liturgiczne 2018-05-09 - 2018-05-09 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Średniowieczne źródła liturgiczne
Środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń w postępowaniu cywilnym 2018-04-27 - 2018-04-27 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń w postępowaniu cywilnym
20 Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki 2018-04-25 - 2018-04-27 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: 20 Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki
IV Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców 2018-04-23 - 2018-04-24 Toruń Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ więcej»o konferencji: IV Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców
Ochrona Zabytków na Pomorzu i Kujawach. W 100. Rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce 2018-04-20 - 2018-04-20 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Ochrona Zabytków na Pomorzu i Kujawach. W 100. Rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce
Problemy gospodarki światowej 2018-04-20 - 2018-04-20 Toruń Katedra Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Problemy gospodarki światowej
Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej 2018-04-20 - 2018-04-20 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa ``Teoretyczne i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym`` 2018-04-20 - 2018-04-20 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa ``Teoretyczne i empiryczne aspekty badań nad bezpieczeństwem międzynarodowym``
W poszukiwaniu prawdy. Od Mikołaja Kopernika do Benedykta XVI 2018-04-17 - 2018-04-17 Toruń Koło Naukowe Cooperatores Veritatis im. Benedykt XVI więcej»o konferencji: W poszukiwaniu prawdy. Od Mikołaja Kopernika do Benedykta XVI
Evolang 12 2018-04-16 - 2018-04-19 Toruń Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Evolang 12
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Konstytucje państw nowożytnych: historia i współczesność" 2018-04-14 - 2018-04-14 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Konstytucje państw nowożytnych: historia i współczesność"
I Polish-Hungarian Seminar - Poland and Hungary within the European Union: Is the rule of law common European value? 2018-04-13 - 2018-04-13 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA więcej»o konferencji: I Polish-Hungarian Seminar - Poland and Hungary within the European Union: Is the rule of law common European value?
Dziedzictwo kulturowe Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. 50-lecie kitabistyki 2018-04-12 - 2018-04-13 Toruń Centrum Badań Kitabistycznych więcej»o konferencji: Dziedzictwo kulturowe Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. 50-lecie kitabistyki
Instrumenty prawne służące ochronie najbliższych członków rodziny 2018-04-11 - 2018-04-11 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Instrumenty prawne służące ochronie najbliższych członków rodziny
1st International Seminar on Educational Ethnography and Disability Studies 2018-04-10 - 2018-04-10 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: 1st International Seminar on Educational Ethnography and Disability Studies
VI Kopernikańskie Dni Logistyki "Problemy współczesnej logistyki" 2018-04-09 - 2018-04-10 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: VI Kopernikańskie Dni Logistyki "Problemy współczesnej logistyki"
Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych oraz Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych 2018-03-24 - 2018-03-25 Toruń Wydział Biologii i Ochrony Środowiska i Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych oraz Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych” 2018-03-22 - 2018-03-23 Toruń Centrum Studiów Europejskich im. J. Monneta więcej»o konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych”
Historyczne związki filozofii i medycyny 2018-03-20 - 2018-03-22 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Historyczne związki filozofii i medycyny
Aktualne Problemy Prawa Własności Intelektualnej 2018-03-07 - 2018-03-07 Toruń Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej "Niematerialni" więcej»o konferencji: Aktualne Problemy Prawa Własności Intelektualnej
Wspomaganie komunikacji osób ze spektrum autyzmu - TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE – RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL 2018-03-03 - 2018-03-03 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Wspomaganie komunikacji osób ze spektrum autyzmu - TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE – RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL
X-lecie Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu 2018-02-01 - 2018-02-01 Toruń Centrum Studiów Wyborczych UMK więcej»o konferencji: X-lecie Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu
„Optimus civis“. Urzędnicy i władza w starożytnym Rzymie. 2018-01-01 - 2018-01-01 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: „Optimus civis“. Urzędnicy i władza w starożytnym Rzymie.
„Konstytucyjne aspekty prawa karnego” 2017-12-14 - 2017-12-15 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego więcej»o konferencji: „Konstytucyjne aspekty prawa karnego”
VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne 2017-12-07 - 2017-12-08 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne
Diagnostyka obrazowa w chorobach reumatycznych 2017-12-01 - 2017-12-02 Bydgoszcz Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej więcej»o konferencji: Diagnostyka obrazowa w chorobach reumatycznych
Oświecenie „nieoświecone”. Człowiek, natura i magia 2017-11-28 - 2017-11-29 Toruń Zakład Literatury Oświecenia więcej»o konferencji: Oświecenie „nieoświecone”. Człowiek, natura i magia
Nowe horyzonty - I Kongres Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej 2017-11-24 - 2017-11-25 Toruń Wydział Humanistyczny, Katedra Psychologii więcej»o konferencji: Nowe horyzonty - I Kongres Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej
II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Opieka wspierająca w medycynie” 2017-11-24 - 2017-11-25 Bydgoszcz Katedra i Zakład Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum więcej»o konferencji: II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Opieka wspierająca w medycynie”
Beyond the horizon: cross-cultural experience today 2017-11-24 - 2017-11-25 Toruń Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: Beyond the horizon: cross-cultural experience today
Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka ``Człowiek-mężczyzna i kobieta`` 2017-11-23 - 2017-11-23 Toruń Wydział Teologiczny UMK więcej»o konferencji: Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka ``Człowiek-mężczyzna i kobieta``
Współczesne Przedsiębiorstwo - wyzwania i zagrożenia skutecznego zarządzania 2017-11-23 - 2017-11-24 Toruń Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, WNEiZ więcej»o konferencji: Współczesne Przedsiębiorstwo - wyzwania i zagrożenia skutecznego zarządzania
Hrabia Zygmunt i okolice 2017-11-22 - 2017-11-24 Toruń Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK więcej»o konferencji: Hrabia Zygmunt i okolice
VI Ogólnopolska Konferencja „Państwo a gospodarka. Interes publiczny w prawie gospodarczym” 2017-11-22 - 2017-11-22 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: VI Ogólnopolska Konferencja „Państwo a gospodarka. Interes publiczny w prawie gospodarczym”
XXI Sesja Pomorzoznawcza za lata 2016–2017 2017-11-22 - 2017-11-24 Toruń Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: XXI Sesja Pomorzoznawcza za lata 2016–2017
Rosja w dialogu kultur II. Literatura, język, kultura 2017-11-17 - 2017-11-18 Toruń Katedra Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Rosja w dialogu kultur II. Literatura, język, kultura
Nadzieja - postęp - zbawienie. Dziedzictwo papieskich encyklik społecznych 2017-11-16 - 2017-11-16 Toruń Wydział Teologiczny UMK więcej»o konferencji: Nadzieja - postęp - zbawienie. Dziedzictwo papieskich encyklik społecznych
Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły 2017-11-16 - 2017-11-17 Toruń Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły
Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa 2017-11-16 - 2017-11-17 Toruń Biblioteka Uniwersytecka więcej»o konferencji: Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa
XVIII Kujawsko-Pomorski Dzień GIS 2017-11-15 - 2017-11-15 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: XVIII Kujawsko-Pomorski Dzień GIS
Międzynarodowa Konferencja Online nt. ``Języki słowiańskie w badaniach frazeologicznych`` 2017-11-09 - 2017-11-10 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Międzynarodowa Konferencja Online nt. ``Języki słowiańskie w badaniach frazeologicznych``
Zamki – signum temporis medii aevi 2017-11-09 - 2017-11-10 Toruń Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności więcej»o konferencji: Zamki – signum temporis medii aevi
Berkeley’s philosophy after the Principles and the Three Dialogues 2017-10-23 - 2017-10-26 Toruń Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: Berkeley’s philosophy after the Principles and the Three Dialogues
Społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe skutki reformacji w państwie polsko-litewskim w XVI-XVIII wieku 2017-10-20 - 2017-10-22 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe skutki reformacji w państwie polsko-litewskim w XVI-XVIII wieku
III Międzynarodowe Sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu” 2017-10-20 - 2017-10-21 Warszawa - Uniwersytet Warszawski Pracownia Języka i Kultury Arabskiej więcej»o konferencji: III Międzynarodowe Sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”
„Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!” – Legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914 -1918 2017-10-19 - 2017-10-20 Toruń Zakład Historii XX wieku, Instytut Historii i Archiwistyki UMK więcej»o konferencji: „Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!” – Legiony i ich wpływ na sprawę polską w latach 1914 -1918
Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta... 2017-10-19 - 2017-10-20 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta...
"Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej". 2017-10-19 - 2017-10-20 Toruń Instytut Artystyczny, Zakład Edukacji Artystycznej więcej»o konferencji: "Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej".
Spin the Science by ICNT 2017-10-17 - 2017-10-18 Toruń Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii więcej»o konferencji: Spin the Science by ICNT
II Toruńska Konferencja Integralna ``Intymność – Rozwój – Edukacja`` 2017-10-17 - 2017-10-18 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: II Toruńska Konferencja Integralna ``Intymność – Rozwój – Edukacja``
IV konferencja z cyklu „Miasto w badaniach i praktyce” 2017-10-13 - 2017-10-13 Toruń WNoZi, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego więcej»o konferencji: IV konferencja z cyklu „Miasto w badaniach i praktyce”
X International Conference ``Man-City-Nature`` 2017-10-09 - 2017-10-10 Toruń WNoZi Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego więcej»o konferencji: X International Conference ``Man-City-Nature``
Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa 2017-09-28 - 2017-09-29 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa
Turystyka i rekreacja w rozwoju regionalnym i lokalnym 2017-09-28 - 2017-09-28 Toruń Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu więcej»o konferencji: Turystyka i rekreacja w rozwoju regionalnym i lokalnym
V Ogólnopolska Konferencja Ewolucyjna 2017-09-25 - 2017-09-27 Toruń Wydział Biologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: V Ogólnopolska Konferencja Ewolucyjna
Ideologia w polskiej fantastyce 2017-09-22 - 2017-09-23 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Ideologia w polskiej fantastyce
Zakony rycerskie wobec regionalnych struktur kościelnych 2017-09-20 - 2017-09-24 Toruń Wydział Nauk Historycznych, Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Zakony rycerskie wobec regionalnych struktur kościelnych
CEFRites: National Interpretations and Implementations of the Common European Framework of Reference at the Tertiary Educational Level 2017-09-19 - 2017-09-21 Toruń Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: CEFRites: National Interpretations and Implementations of the Common European Framework of Reference at the Tertiary Educational Level
Wolność poddanych. Tolerancja i przymus jako taktyka w polityce władców 2017-09-18 - 2017-09-19 Würzburg (Niemcy) Polska Misja Historyczna więcej»o konferencji: Wolność poddanych. Tolerancja i przymus jako taktyka w polityce władców
XIV zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej 2017-09-15 - 2017-09-17 Toruń Katedra Psychologii, Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: XIV zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej
V MIĘDZYNARODOWY KONGRES RELIGIOZNAWCZY: RELIGIE W DIALOGU KULTUR. 500 LAT REFORMACJI 2017-09-14 - 2017-09-16 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: V MIĘDZYNARODOWY KONGRES RELIGIOZNAWCZY: RELIGIE W DIALOGU KULTUR. 500 LAT REFORMACJI
2nd International scientific conference “Positive management and leadership in socially responsible organisations” 2017-09-14 - 2017-09-14 Toruń Katedra Doskonałości Biznesowej, WNEiZ UMK więcej»o konferencji: 2nd International scientific conference “Positive management and leadership in socially responsible organisations”
Forensically important Diptera. Identification workshop 2017-09-11 - 2017-09-15 Toruń Wydział Biologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: Forensically important Diptera. Identification workshop
VII konferencja z cyklu „Synchronia i diachronia w językach słowiańskich – zbliżenia i dialogi”, pt. „Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych” 2017-09-07 - 2017-09-08 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: VII konferencja z cyklu „Synchronia i diachronia w językach słowiańskich – zbliżenia i dialogi”, pt. „Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych”
Perspektywy rozwoju farmakognozji w XXI wieku 2017-09-07 - 2017-09-08 Bydgoszcz Katedra Farmakognozji, Wydział Farmacji, Collegium Medicum więcej»o konferencji: Perspektywy rozwoju farmakognozji w XXI wieku
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne 2017 2017-09-05 - 2017-09-07 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne 2017
Mikrobiologia środowiskowa szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego 2017-09-05 - 2017-09-08 Ciechocinek Zakład Mikrobiologii więcej»o konferencji: Mikrobiologia środowiskowa szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego
Pollen Monitoring Programme, 11th Meeting and Workshop 2017-08-28 - 2017-09-05 Toruń, Brodnica, Białowieża Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Pollen Monitoring Programme, 11th Meeting and Workshop
Niejednorodne modele kosmologiczne 2017-07-02 - 2017-07-07 Piwnice k. Torunia Centrum Astronomii więcej»o konferencji: Niejednorodne modele kosmologiczne
Krajowy raport Banku Światowego „Systematyczna diagnoza dla Polski” 2017-06-29 - 2017-06-29 Toruń Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK więcej»o konferencji: Krajowy raport Banku Światowego „Systematyczna diagnoza dla Polski”
XI Copernican International Young Scientists Conference 2017-06-28 - 2017-06-30 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: XI Copernican International Young Scientists Conference
XIV Konferencja ``Informatyka w Edukacji``, IwE2017 2017-06-27 - 2017-06-29 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: XIV Konferencja ``Informatyka w Edukacji``, IwE2017
Szkoła Sedymentologii i Geomorfologii Glacjalnej 2017-06-26 - 2017-06-30 Borucin Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: Szkoła Sedymentologii i Geomorfologii Glacjalnej
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY 2017-06-22 - 2017-06-23 Toruń Katedra Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY
BioInformatics in Torun, BIT17 2017-06-22 - 2017-06-24 Torun Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: BioInformatics in Torun, BIT17
Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów 2017-06-22 - 2017-06-23 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów
5th Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation and Membrane Distillation 2017-06-20 - 2017-06-23 Toruń Wydział Chemii UMK w Toruniu więcej»o konferencji: 5th Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation and Membrane Distillation
International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry 2017-06-19 - 2017-06-22 Toruń Instytut Fizyki im. A. Jabłońskiego UMK więcej»o konferencji: International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry
Światy zamknięte, światy otwarte. Fantastyka i Filozofia 2 2017-06-19 - 2017-06-20 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Światy zamknięte, światy otwarte. Fantastyka i Filozofia 2
49 Sympozjum Fizyki Matematycznej 2017-06-17 - 2017-06-19 Toruń Zakład Fizyki Matematycznej, Instytut Fizyki UMK więcej»o konferencji: 49 Sympozjum Fizyki Matematycznej
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa On-line pt.: "Knowledge-Media-Education" 2017-06-13 - 2017-06-13 Toruń Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji więcej»o konferencji: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa On-line pt.: "Knowledge-Media-Education"
Studencko-doktorancka sesja naukowa "Teatr polskiego oświecenia w perspektywie europejskiej" 2017-06-09 - 2017-06-09 Toruń Zakład Literatury Oświecenia Instytutu Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Studencko-doktorancka sesja naukowa "Teatr polskiego oświecenia w perspektywie europejskiej"
X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARABISTYCZNA „ŚWIAT ARABSKI W HISTORII, JĘZYKU I KULTURZE” 2017-06-08 - 2017-06-09 Toruń, Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3 Pracownia Języka i Kultury Arabskiej więcej»o konferencji: X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ARABISTYCZNA „ŚWIAT ARABSKI W HISTORII, JĘZYKU I KULTURZE”
Muzeum a pamięć - forma, produkcja, miejsce 2017-06-08 - 2017-06-09 Toruń Zakład Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Muzeum a pamięć - forma, produkcja, miejsce
Chemia dla urody i zdrowia 2017-06-08 - 2017-06-10 Toruń Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków, Wydział Chemii, UMK więcej»o konferencji: Chemia dla urody i zdrowia
Londyńska reduta. Prezydenci RP na Uchodźstwie 1939-1990 2017-06-06 - 2017-06-06 Toruń Zakład Historii XX wieku, Instytut Historii i Archiwistyki UMK więcej»o konferencji: Londyńska reduta. Prezydenci RP na Uchodźstwie 1939-1990
"Regional dimension of environmental policy and law in comparative perspective - recommendations for the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship" 2017-06-04 - 2017-06-06 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego, Katedra Prawa Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: "Regional dimension of environmental policy and law in comparative perspective - recommendations for the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship"
Geriatria i Medycyna Paliatywna 2017-06-03 - 2017-06-03 Bydgoszcz Katedra i Klinika Geriatrii Collegium Medicum więcej»o konferencji: Geriatria i Medycyna Paliatywna
Dziecko w świecie ruchomych obrazów 2017-06-01 - 2017-06-02 Toruń Instytut Literatury Polskiej, Katedra Kulturoznawstwa więcej»o konferencji: Dziecko w świecie ruchomych obrazów
NanoBioMateriały - teoria i praktyka 2017-05-29 - 2017-05-31 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: NanoBioMateriały - teoria i praktyka
NeuroMania V 2017-05-27 - 2017-05-28 Toruń Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: NeuroMania V
Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku” 2017-05-26 - 2017-05-26 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku”
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego – edycja IV" 2017-05-26 - 2017-05-26 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego "Elektor" WPiA UMK więcej»o konferencji: Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego – edycja IV"
XXVI Ogólnopolski Sympozjum Zinntegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego 2017-05-23 - 2017-05-26 Ciechocinek, Koniczynka k. Torunia Wydział Nauk o Ziemi, Stacja ZMŚP w Koniczynce więcej»o konferencji: XXVI Ogólnopolski Sympozjum Zinntegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
Filozofia przypisów 2017-05-18 - 2017-05-19 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Filozofia przypisów
IV Międzynarodowy Kongres Azjatycki 2017-05-17 - 2017-05-19 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: IV Międzynarodowy Kongres Azjatycki
XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, "Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie" 2017-05-17 - 2017-05-19 Toruń Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy więcej»o konferencji: XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, "Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie"
Ogólnopolskie Forum Studentów „Horyzonty Controllingu” 2017-05-16 - 2017-05-16 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Ogólnopolskie Forum Studentów „Horyzonty Controllingu”
Stan obecny i kierunki reorientacji controllingu 2017-05-15 - 2017-05-15 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Stan obecny i kierunki reorientacji controllingu
Dziedzictwo Diecezji Chełmińskiej na Pomorzu. 25-lecie reorganizacji struktur Kościoła katolickiego w Polsce 2017-05-12 - 2017-05-13 Pelplin Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Dziedzictwo Diecezji Chełmińskiej na Pomorzu. 25-lecie reorganizacji struktur Kościoła katolickiego w Polsce
Niepełnosprawność na styku nauk – złożoność problemu. Niepełnosprawność intelektualna 2017-05-11 - 2017-05-11 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Niepełnosprawność na styku nauk – złożoność problemu. Niepełnosprawność intelektualna
V Kopernikańskie Dni Logistyki „Współczesna logistyka – innowacyjność, skuteczność i efektywność”. 2017-05-11 - 2017-05-12 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: V Kopernikańskie Dni Logistyki „Współczesna logistyka – innowacyjność, skuteczność i efektywność”.
Polskie "wampiry" - fakty i mity 2017-05-11 - 2017-05-12 Toruń Katedra Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Polskie "wampiry" - fakty i mity
Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2017-05-11 - 2017-05-11 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Nie)chciana tożsamość, część 2 2017-05-11 - 2017-05-12 Toruń, Galeria Sztuki Wozownia Katedra Historii Sztuki i Kultury więcej»o konferencji: (Nie)chciana tożsamość, część 2
Miasto kreatywnie 2017-05-10 - 2017-05-12 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: Miasto kreatywnie
Dni e-Biznesu 2017 - IX konferencja ogólnopolska 2017-05-10 - 2017-05-11 Toruń Koło Naukowe Forum e-Biznesu więcej»o konferencji: Dni e-Biznesu 2017 - IX konferencja ogólnopolska
XXVII Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej 2017-05-08 - 2017-05-09 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: XXVII Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej
V prawnicze seminarium polsko – czeskie pt. „Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu – obraz normatywny oraz funkcjonowanie w praktyce wymiaru sprawiedliwości w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej`` 2017-05-03 - 2017-05-06 Krynica Górska Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: V prawnicze seminarium polsko – czeskie pt. „Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu – obraz normatywny oraz funkcjonowanie w praktyce wymiaru sprawiedliwości w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej``
Current Western Himalayan Research 2017-05-02 - 2017-05-06 Będlewo Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej więcej»o konferencji: Current Western Himalayan Research
2. Szkoła BE-OPTICAL - Optyczne obrazowanie o wysokiej rozdzielczości, optyka tkanek i analiza danych 2017-05-02 - 2017-05-05 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: 2. Szkoła BE-OPTICAL - Optyczne obrazowanie o wysokiej rozdzielczości, optyka tkanek i analiza danych
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Problemy Gospodarki Światowej 2017-04-28 - 2017-04-28 Toruń Katedra Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Problemy Gospodarki Światowej
Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą 2017-04-27 - 2017-04-28 Ciechocinek Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą
Towards a Biblical Thomism. Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology 2017-04-24 - 2017-04-26 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Towards a Biblical Thomism. Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology
Międzynarodowe Warsztaty Japonistyczne Toruń-Bęsia 2017 2017-04-24 - 2017-04-29 Toruń-Bęsia Zakład Japonistyki, Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Międzynarodowe Warsztaty Japonistyczne Toruń-Bęsia 2017
Formacja pastoralna w Polsce 2017-04-24 - 2017-04-25 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Formacja pastoralna w Polsce
Strategia profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego - Zdrowie dla Kujaw i Pomorza 2017-04-22 - 2017-04-22 Bydgoszcz Katedra i Zaklad Promocji Zdrowia więcej»o konferencji: Strategia profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego - Zdrowie dla Kujaw i Pomorza
X Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Biologia i Systematyka Muchówek 2017-04-21 - 2017-04-23 Toruń Wydział Biologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: X Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Biologia i Systematyka Muchówek
III Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców ``Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI w.`` 2017-04-21 - 2017-04-21 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: III Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców ``Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI w.``
AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA A RADOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW 2017-04-20 - 2017-04-21 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA A RADOŚĆ ŻYCIA SENIORÓW
Benedykt XVI i liturgia 2017-04-20 - 2017-04-20 Toruń Katedra Teologii Praktycznej więcej»o konferencji: Benedykt XVI i liturgia
V Międzynarodowa Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej" 2017-04-20 - 2017-04-20 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: V Międzynarodowa Konferencja "Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej"
Kultura rocka 3. Tradycje – poszukiwania – kontynuacje 2017-04-19 - 2017-04-22 Toruń Wydział Filologiczny UMK więcej»o konferencji: Kultura rocka 3. Tradycje – poszukiwania – kontynuacje
Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe - III edycja 2017-04-08 - 2017-04-08 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego więcej»o konferencji: Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe - III edycja
Stare i ``nowe`` dziedzictwo Torunia i regionu 2017-04-07 - 2017-04-08 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Stare i ``nowe`` dziedzictwo Torunia i regionu
Prawo odpowiedzialności międzynarodowej - nowe tendencje i wyzwania 2017-04-07 - 2017-04-07 Toruń Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego więcej»o konferencji: Prawo odpowiedzialności międzynarodowej - nowe tendencje i wyzwania
IV Międzynarodowa Konferencja ``Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej - oblicza (po) nowoczesności” 2017-04-06 - 2017-04-07 Collegium Humanisticum Toruń Sekcja Resocjalizacji UMK więcej»o konferencji: IV Międzynarodowa Konferencja ``Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej - oblicza (po) nowoczesności”
Wspólne warsztaty ALMA przed cyklem 5 2017-04-03 - 2017-04-04 Piwnice k. Torunia Centrum Astronomii, UMK więcej»o konferencji: Wspólne warsztaty ALMA przed cyklem 5
5 Konferencja Naukowa Monitoring i Analiza Wody. Chromatograficzne Metody Oznaczania Substancji o Charakterze Jonowym 2017-04-02 - 2017-04-04 Toruń-Łysomice Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii UMK więcej»o konferencji: 5 Konferencja Naukowa Monitoring i Analiza Wody. Chromatograficzne Metody Oznaczania Substancji o Charakterze Jonowym
VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych 2017-04-01 - 2017-04-02 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych
Konferencja Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych Toruń 2017 2017-03-31 - 2017-04-02 Toruń / Piwnice k. Torunia Centrum Astronomii, UMK więcej»o konferencji: Konferencja Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych Toruń 2017
PAMIĘTAJĄC KOMUNIZM W POSTKOMUNISTYCZNEJ EUROPIE – PAMIĘĆ HISTORII I HISTORIA PAMIĘCI 2017-03-29 - 2017-03-31 Toruń Pracownia Badań POSTCOMER więcej»o konferencji: PAMIĘTAJĄC KOMUNIZM W POSTKOMUNISTYCZNEJ EUROPIE – PAMIĘĆ HISTORII I HISTORIA PAMIĘCI
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ład światowy AD 2017" 2017-03-29 - 2017-03-30 Ostromecko k. Bydgoszczy Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ład światowy AD 2017"
Homo ridens w tragicznym świecie. Strach i śmiech w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku 2017-03-24 - 2017-03-25 Toruń Instytut Literatury Polskiej UMK więcej»o konferencji: Homo ridens w tragicznym świecie. Strach i śmiech w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku
Orient w literaturze - literatura w Oriencie. Granice i pogranicza 2017-03-23 - 2017-03-24 Toruń, Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3 Jednostki Orientalne Wydziału Filologicznego więcej»o konferencji: Orient w literaturze - literatura w Oriencie. Granice i pogranicza
Wizualizacja informacji w Humanistyce 2017-03-23 - 2017-03-24 Toruń Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii/WNH więcej»o konferencji: Wizualizacja informacji w Humanistyce
Postgraduate ZooArchaeology Forum 2017 2017-03-23 - 2017-03-25 Toruń Instytut Archeologii UMK więcej»o konferencji: Postgraduate ZooArchaeology Forum 2017
VI Bydgoskie Spotkania Alergologiczne - Sympozjum Alergii na Pokarmy 2017-03-17 - 2017-03-18 Bydgoszcz Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klin. i Chorób Wewn. więcej»o konferencji: VI Bydgoskie Spotkania Alergologiczne - Sympozjum Alergii na Pokarmy
Konferencja Naukowa „Sport a przestępczość zorganizowana” 2017-03-16 - 2017-03-17 Toruń Koło Naukowe Prawa Sportowego "Lex Sportiva więcej»o konferencji: Konferencja Naukowa „Sport a przestępczość zorganizowana”
The challenges of contemporary management in the global economy: Leadership, strategies, social responsibility 2017-03-13 - 2017-03-14 Toruń Katedra Doskonałości Biznesowej, WNEiZ UMK więcej»o konferencji: The challenges of contemporary management in the global economy: Leadership, strategies, social responsibility
NOWE TECHNOLOGIE A WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 2017-03-07 - 2017-03-07 Toruń Koło Prawa Własności Intelektualnej "Niematerialni" WPiA więcej»o konferencji: NOWE TECHNOLOGIE A WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Wspomaganie komunikacji dziecka w wieku przedszkolnym. TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE – TRZY DROGI, JEDEN CEL 2017-03-04 - 2017-03-04 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Wspomaganie komunikacji dziecka w wieku przedszkolnym. TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE – TRZY DROGI, JEDEN CEL
Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych 2017-01-26 - 2017-01-27 Toruń Biblioteka Uniwersytecka więcej»o konferencji: Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych
„Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych” 2016-12-16 - 2016-12-17 Toruń, Hotel Filmar Katedra Prawa Administracyjnego więcej»o konferencji: „Ochrona praw konsumentów na rynku usług transportowych”
Polski rock lat 80. Nurty, gwiazdy, media, fani, kontynuacje 2016-12-15 - 2016-12-17 Toruń Instytut Literatury Polskiej WF UMK więcej»o konferencji: Polski rock lat 80. Nurty, gwiazdy, media, fani, kontynuacje
IX Ogólnopolskie Seminarium ``Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym`` 2016-12-08 - 2016-12-09 Toruń Zakład Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki UMK więcej»o konferencji: IX Ogólnopolskie Seminarium ``Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym``
Różne paradygmaty - różne spojrzenia na język II 2016-12-08 - 2016-12-08 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Różne paradygmaty - różne spojrzenia na język II
FUNDAMENTALIZM JAKO ZAGROŻENIE DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 2016-12-08 - 2016-12-08 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: FUNDAMENTALIZM JAKO ZAGROŻENIE DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
I Międzynarodowa konferencja naukowa „Kobieta w oczach kobiet`` 2016-12-05 - 2016-12-06 Warszawa Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: I Międzynarodowa konferencja naukowa „Kobieta w oczach kobiet``
Etos opiekuna osoby starszej 2016-12-01 - 2016-12-01 Toruń Wydział Teologiczny UMK więcej»o konferencji: Etos opiekuna osoby starszej
70 lat fizyki w Toruniu – Fizyka w gospodarce społeczeństwa opartego na wiedzy – Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki 2016-11-25 - 2016-11-26 Toruń Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: 70 lat fizyki w Toruniu – Fizyka w gospodarce społeczeństwa opartego na wiedzy – Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki
Człowiek - mądrość i głupota 2016-11-24 - 2016-11-24 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Człowiek - mądrość i głupota
Soul or Brain? What make us human? 2016-11-19 - 2016-11-21 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Soul or Brain? What make us human?
Introligatorzy i ich klienci 2016-11-17 - 2016-11-18 Toruń Instytut Informacji Naukowej i Biblilologii UMK więcej»o konferencji: Introligatorzy i ich klienci
BLASKI I CIENIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY 2016-11-17 - 2016-11-17 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: BLASKI I CIENIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY
XVII Dzień GIS 2016-11-16 - 2016-11-16 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: XVII Dzień GIS
Akt 5 listopada 1916 r. — konsekwencje dla Polski i Europy 2016-11-04 - 2016-11-05 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Akt 5 listopada 1916 r. — konsekwencje dla Polski i Europy
Uwarunkowania Tożsamości Artystycznej 2016-11-04 - 2016-11-04 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Uwarunkowania Tożsamości Artystycznej
Literaturwissenschaft im Dialog. 3. deutsch-polnisches Forschungskolloquium für Nachwuchswissenschaftler 2016-11-03 - 2016-11-06 Toruń, Wydział Filologiczny, ul. Fosa Staromiejska 3 Katedra Filologii Germańskiej więcej»o konferencji: Literaturwissenschaft im Dialog. 3. deutsch-polnisches Forschungskolloquium für Nachwuchswissenschaftler
W kręgu dwóch kultur. Społeczeństwo na ziemiach Polski zachodniej w XIX i XX w. 2016-10-27 - 2016-10-28 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: W kręgu dwóch kultur. Społeczeństwo na ziemiach Polski zachodniej w XIX i XX w.
Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni 2016-10-26 - 2016-10-26 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni
II Międzynarodowe Sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu” 2016-10-20 - 2016-10-21 Toruń, UMK, Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3 Pracownia Języka i Kultury Arabskiej więcej»o konferencji: II Międzynarodowe Sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”
Czarno-biały obraz świata. Problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii 2016-10-20 - 2016-10-21 Toruń Zakład Konserwacji Papieru i Skóry więcej»o konferencji: Czarno-biały obraz świata. Problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii
V Ogólnopolska Konferencja „Państwo a gospodarka. Prawne mechanizmy innowacji w gospodarce” 2016-10-20 - 2016-10-20 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: V Ogólnopolska Konferencja „Państwo a gospodarka. Prawne mechanizmy innowacji w gospodarce”
Horizons - an Interdisciplinary Conference 2016-10-20 - 2016-10-21 Toruń Wydział Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: Horizons - an Interdisciplinary Conference
Prusy Królewskie i Krzyżackie po II pokoju Toruńskim 2016-10-19 - 2016-10-22 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Prusy Królewskie i Krzyżackie po II pokoju Toruńskim
Berkeley i filozoficzne spory nowożytności 2016-10-13 - 2016-10-15 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Berkeley i filozoficzne spory nowożytności
XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI-XX wieku 2016-10-13 - 2016-10-15 Toruń, Grudziądz Instytut Historii i Archiwistyki UMK więcej»o konferencji: XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii. Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI-XX wieku
11th Annual Symposium HUMAN RIGHTS AND A JUST SOCIETY ``Crimes Against Humanity: Identifying and Bringing Perpetrators to Justice`` 2016-10-09 - 2016-10-10 Toruń Katedra Praw Człowieka, Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: 11th Annual Symposium HUMAN RIGHTS AND A JUST SOCIETY ``Crimes Against Humanity: Identifying and Bringing Perpetrators to Justice``
80, 70, 40 - Trzy Jubileusze Archeologii Akademickiej w Toruniu 2016-10-07 - 2016-10-08 Toruń Instyut Archeologii więcej»o konferencji: 80, 70, 40 - Trzy Jubileusze Archeologii Akademickiej w Toruniu
Panajotis Kondylis: życie, twórczość, recepcja 2016-10-07 - 2016-10-08 Toruń Katedra Filologii Germańskiej więcej»o konferencji: Panajotis Kondylis: życie, twórczość, recepcja
PTNCE 2016 2016-09-28 - 2016-09-30 Toruń Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: PTNCE 2016
Nieświadome (w) kulturze. Praktyki - Ucieleśnienia - Interpretacje 2016-09-28 - 2016-09-30 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Nieświadome (w) kulturze. Praktyki - Ucieleśnienia - Interpretacje
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV 2016-09-22 - 2016-09-23 Toruń Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK więcej»o konferencji: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV
VII Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Procesy Transformacji Obszarów Wiejskich” pt. Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich 2016-09-22 - 2016-09-23 Toruń Wydział Nauk o Ziemi -Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu więcej»o konferencji: VII Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Procesy Transformacji Obszarów Wiejskich” pt. Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich
Haunted Cultures/ Haunting Cultures: Spectres and Spectrality in Cultural Practices 2016-09-22 - 2016-09-24 Toruń Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: Haunted Cultures/ Haunting Cultures: Spectres and Spectrality in Cultural Practices
LACONA - 11ta konferencja na temat zastosowania laserów w konserwacji dzieł sztuki 2016-09-20 - 2016-09-23 Kraków Instytut Fizyki więcej»o konferencji: LACONA - 11ta konferencja na temat zastosowania laserów w konserwacji dzieł sztuki
Staroobrzędowcy za granicą III. Historia, religia, język, kultura 2016-09-19 - 2016-09-20 Toruń Katedra Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Staroobrzędowcy za granicą III. Historia, religia, język, kultura
Forensically important Diptera. Identification workshop 2016-09-19 - 2016-09-23 Toruń Wydział Biologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: Forensically important Diptera. Identification workshop
Między sacrum i profanum. Topografia sakralna miast w Europie Środkowej 2016-09-19 - 2016-09-20 Würzburg (Niemcy) Polska Misja Historyczna więcej»o konferencji: Między sacrum i profanum. Topografia sakralna miast w Europie Środkowej
Fale uderzeniowe w obszarach międzygwiazdowych: modele, obserwacje i eksperymenty 2016-09-14 - 2016-09-16 Toruń Centrum Astronomii WFAiIS UMK więcej»o konferencji: Fale uderzeniowe w obszarach międzygwiazdowych: modele, obserwacje i eksperymenty
Positive management and leadership in socially responsible organisations 2016-09-09 - 2016-09-09 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych Zarządzania więcej»o konferencji: Positive management and leadership in socially responsible organisations
Symposia Linguistica Thorunensia III: Od pojęcia do formy. Składnia semantyczna po 30 latach od wydania „Gramatyki współczesnego języka polskiego” 2016-09-02 - 2016-09-03 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Symposia Linguistica Thorunensia III: Od pojęcia do formy. Składnia semantyczna po 30 latach od wydania „Gramatyki współczesnego języka polskiego”
5th Copernicus Graduate School Interdisciplinary Conference The Exclusive Society. Inclusion and Exclusion as Factors of Society Formation in 20th and 21st Century 2016-07-14 - 2016-07-16 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: 5th Copernicus Graduate School Interdisciplinary Conference The Exclusive Society. Inclusion and Exclusion as Factors of Society Formation in 20th and 21st Century
5th Copernicus Graduate School Summer School Inclusion and Exclusion as Constitutive Elements of Society Formation Processes 2016-07-11 - 2016-07-14 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: 5th Copernicus Graduate School Summer School Inclusion and Exclusion as Constitutive Elements of Society Formation Processes
18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences 2016-07-03 - 2016-07-06 Toruń Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii UMK więcej»o konferencji: 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences
XIII Konferencja ``Informatyka w Edukacji``, IwE2016 2016-06-28 - 2016-06-30 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: XIII Konferencja ``Informatyka w Edukacji``, IwE2016
Po katastrofie, po apokalipsie, po kapitalizmie. Fantastyka i filozofia 2016-06-27 - 2016-06-28 Toruń Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Współczesnej więcej»o konferencji: Po katastrofie, po apokalipsie, po kapitalizmie. Fantastyka i filozofia
IX Ogólnopolskie spotkanie historyków sztuki i konserwatorów dzieł sztuki orientu poświęcone pamięci mgr Mirosławy Wojtczak 2016-06-23 - 2016-06-24 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: IX Ogólnopolskie spotkanie historyków sztuki i konserwatorów dzieł sztuki orientu poświęcone pamięci mgr Mirosławy Wojtczak
X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 2016-06-21 - 2016-06-24 Bachotek Wydział Chemii więcej»o konferencji: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
VI Prawnicze Kolokwium polsko-włoskie - „Prawnoustrojowa problematyka partii politycznych w Polsce i we Włoszech” 2016-06-21 - 2016-06-24 Gdańsk-Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: VI Prawnicze Kolokwium polsko-włoskie - „Prawnoustrojowa problematyka partii politycznych w Polsce i we Włoszech”
Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego 2016-06-20 - 2016-06-22 Toruń Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej więcej»o konferencji: Z ojczyzny do obczyzny. Doświadczenia uchodźstwa polskiego
XXIII Międzynarodowa Konferencja o kształtach linii widmowych (ICSLS) 2016-06-19 - 2016-06-24 Toruń Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: XXIII Międzynarodowa Konferencja o kształtach linii widmowych (ICSLS)
37th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATIONS AND THEORY OF PETRI NETS AND CONCURRENCY colocated with 16th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF CONCURRENCY TO SYSTEM DESIGN 2016-06-19 - 2016-06-24 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: 37th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATIONS AND THEORY OF PETRI NETS AND CONCURRENCY colocated with 16th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF CONCURRENCY TO SYSTEM DESIGN
VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Rozwój Regionalny" na temat "Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec wyzwań rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego" 2016-06-17 - 2016-06-18 Toruń Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej więcej»o konferencji: VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Rozwój Regionalny" na temat "Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec wyzwań rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego"
BioInformatics in Torun BIT16 2016-06-16 - 2016-06-18 Toruń Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK więcej»o konferencji: BioInformatics in Torun BIT16
Claritas et consonantia – formy, funkcje i znaczenia w sztuce średniowiecza 2016-06-16 - 2016-06-18 Toruń, WSzP Sienkiewicza 30/32 Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Claritas et consonantia – formy, funkcje i znaczenia w sztuce średniowiecza
48 Sympozjum Fizyki Matematycznej 2016-06-10 - 2016-06-12 Toruń Zakład Fizyki Matematycznej, Instytut Fizyki UMK więcej»o konferencji: 48 Sympozjum Fizyki Matematycznej
ABACUS 2016 Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości 2016-06-09 - 2016-06-09 Toruń Katedra Rachunkowości więcej»o konferencji: ABACUS 2016 Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości
Sympozjum upamiętniające 130. rocznicę urodzin mistrza pióra Tanizakiego Jun'ichirō 2016-06-09 - 2016-06-10 Toruń Zakład Japonistyki, Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Sympozjum upamiętniające 130. rocznicę urodzin mistrza pióra Tanizakiego Jun'ichirō
Archeowersje - o różnych obliczach współczesnej archeologii 2016-06-06 - 2016-06-06 Toruń Instytut Archeologii UMK więcej»o konferencji: Archeowersje - o różnych obliczach współczesnej archeologii
V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 2016-06-05 - 2016-06-08 Toruń Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu więcej»o konferencji: V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
NanoBioMateriały – teoria i praktyka 2016-06-02 - 2016-06-03 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: NanoBioMateriały – teoria i praktyka
Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej 2016-06-02 - 2016-06-03 Toruń Katedra Kulturoznawstwa UMK więcej»o konferencji: Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej
Oblicza XIX-wiecznej grozy 2016-06-01 - 2016-06-01 Toruń Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu ILP UMK więcej»o konferencji: Oblicza XIX-wiecznej grozy
IV Toruńskie Spotkanie Miłośników Kultury Czeskiej 2016-05-23 - 2016-05-23 Toruń Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: IV Toruńskie Spotkanie Miłośników Kultury Czeskiej
(Collective) memory of communism in post-communist Europe – social practices, research, communication 2016-05-20 - 2016-05-21 Toruń Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową - POSTCOMER więcej»o konferencji: (Collective) memory of communism in post-communist Europe – social practices, research, communication
Canada and War / Le Canada et les guerres 2016-05-19 - 2016-05-21 Toruń Katedra Filologii Romańskiej i Centrum Badań Kanadyjskich więcej»o konferencji: Canada and War / Le Canada et les guerres
Gościnność. Dla kogo? Perspektywa biblijna. 2016-05-19 - 2016-05-19 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Gościnność. Dla kogo? Perspektywa biblijna.
III Międzynarodowy Kongres Azjatycki 2016-05-18 - 2016-05-20 Toruń Katedra Systemu Politycznego RP więcej»o konferencji: III Międzynarodowy Kongres Azjatycki
Dni e-Biznesu 2016 2016-05-17 - 2016-05-18 Toruń Koło Naukowe Forum e-Biznesu więcej»o konferencji: Dni e-Biznesu 2016
Potencjał i perspektywy rozwoju gospodarki turystycznej w Europie Środkowej i Wschodniej 2016-05-14 - 2016-05-14 Toruń Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: Potencjał i perspektywy rozwoju gospodarki turystycznej w Europie Środkowej i Wschodniej
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki" 2016-05-13 - 2016-05-14 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki"
Rysować Naturalnie! 2016-05-13 - 2016-06-26 Toruń Zakład Rysunku więcej»o konferencji: Rysować Naturalnie!
Editiones sine fine 2016-05-12 - 2016-05-13 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Editiones sine fine
Formacje i transformacje. Stałość i przemiana w europejskich kulturach epok metali 2016-05-12 - 2016-05-12 Toruń Instytut Archeologii więcej»o konferencji: Formacje i transformacje. Stałość i przemiana w europejskich kulturach epok metali
Nowe Media. Kultura w świecie wirtualnym 2016-05-12 - 2016-05-13 Toruń Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WPiSM UMK więcej»o konferencji: Nowe Media. Kultura w świecie wirtualnym
IV Kopernikańskie Dni Logistyki - ``Wyzwania dla logistyki w globalnym łańcuchu dostaw`` 2016-05-12 - 2016-05-13 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: IV Kopernikańskie Dni Logistyki - ``Wyzwania dla logistyki w globalnym łańcuchu dostaw``
Inwestycje i nieruchomości w gospodarce światowej 2016-05-10 - 2016-05-11 Toruń Katedra Inwestycji i Nieruchomości WNEiZ więcej»o konferencji: Inwestycje i nieruchomości w gospodarce światowej
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ``Aktualne problemy odpowiedzialności odszkodowawczej banków`` 2016-05-09 - 2016-05-10 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ``Aktualne problemy odpowiedzialności odszkodowawczej banków``
Of Other Worlds - Konferencja Młodych Badaczy Fantastyki 2016-05-06 - 2016-05-07 Toruń Koło Historii Krajów Anglosaskich więcej»o konferencji: Of Other Worlds - Konferencja Młodych Badaczy Fantastyki
V Konferencja Archeologii Podwodnej SKBP 2016-05-06 - 2016-05-07 Toruń Instytut Archeologii więcej»o konferencji: V Konferencja Archeologii Podwodnej SKBP
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. ``Własność intelektualna w branży farmaceutycznej`` 2016-04-26 - 2016-04-26 Toruń Koło Prawa Własności Intelektualnej "Niematerialni" więcej»o konferencji: Ogólnopolska konferencja naukowa pt. ``Własność intelektualna w branży farmaceutycznej``
XV Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości OSKAR 2016 2016-04-26 - 2016-04-27 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: XV Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości OSKAR 2016
Culture & Space. Easter Rising: Writing, Staging, and Editing 2016-04-25 - 2016-04-26 Toruń Katedra Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny UMK więcej»o konferencji: Culture & Space. Easter Rising: Writing, Staging, and Editing
Wybrane problemy zwalczania przestępczości zorganizowanej 2016-04-25 - 2016-04-25 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Wybrane problemy zwalczania przestępczości zorganizowanej
Szkoła XXI wieku. Znaczenie kompetencji społeczno-emocjonalnych nauczyciela i dyrektora dla efektywności pracy szkoły. 2016-04-24 - 2016-04-24 Toruń Katedra Psychologii Wydział Nauk Pedagoicznych więcej»o konferencji: Szkoła XXI wieku. Znaczenie kompetencji społeczno-emocjonalnych nauczyciela i dyrektora dla efektywności pracy szkoły.
Estetyka Kanta. Pojęcia, problemy, inspiracje. 2016-04-22 - 2016-04-22 Toruń Zakład Estetyki, Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Estetyka Kanta. Pojęcia, problemy, inspiracje.
Miasto w badaniach i praktyce 2016-04-22 - 2016-04-22 Toruń Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego więcej»o konferencji: Miasto w badaniach i praktyce
Pelpliński Areopag. Pomorze w szkole, szkoła na Pomorzu. 2016-04-22 - 2016-04-23 Pelplin Wydział Teologiczny UMK więcej»o konferencji: Pelpliński Areopag. Pomorze w szkole, szkoła na Pomorzu.
„Security in V4 constitutions and political practices” 2016-04-21 - 2016-04-23 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: „Security in V4 constitutions and political practices”
Chrzest święty - dar i wyzwanie. 2016-04-21 - 2016-04-22 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Chrzest święty - dar i wyzwanie.
Ludwik Kolankowski - historyk monarchii jagiellońskiej, organizator życia naukowego, polityk 2016-04-21 - 2016-04-21 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki UMK więcej»o konferencji: Ludwik Kolankowski - historyk monarchii jagiellońskiej, organizator życia naukowego, polityk
VI Wiosenne Spotkania Archiwalne pt. Zarządzanie dokumentacją w badaniach naukowych, dydaktyce i praktyce 2016-04-21 - 2016-04-22 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: VI Wiosenne Spotkania Archiwalne pt. Zarządzanie dokumentacją w badaniach naukowych, dydaktyce i praktyce
XVII Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami 2016-04-20 - 2016-04-22 Kołobrzeg Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw US więcej»o konferencji: XVII Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami
Strategia profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego - Zdrowie dla Kujaw i Pomorza 2016-04-16 - 2016-04-16 Bydgoszcz - Opera Nova ul. Ferdynanda Focha 5 Katedra i Zakład Promocji Zdrowia więcej»o konferencji: Strategia profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego - Zdrowie dla Kujaw i Pomorza
VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z cyklu Problemy Gospodarki Światowej 2016-04-15 - 2016-04-15 Toruń Katedra Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z cyklu Problemy Gospodarki Światowej
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konstytucje Państw Europejskich: historia i współczesność 2016-04-15 - 2016-04-16 Toruń Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa, SKN Prawa Konstytucyjnego więcej»o konferencji: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Konstytucje Państw Europejskich: historia i współczesność
Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe 2016-04-15 - 2016-04-16 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe
Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2016-04-11 - 2016-04-12 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Konferencja Dziekanów Wydziałów Artystycznych podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Rozwód w ujęciu interdyscyplinarnym” 2016-04-11 - 2016-04-11 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Rozwód w ujęciu interdyscyplinarnym”
Finanse i Rachunkowość na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Gospodarka - Etyka - Środowisko 2016-04-10 - 2016-04-12 Toruń WNEiZ, Katedra Zarządzania Finansami więcej»o konferencji: Finanse i Rachunkowość na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Gospodarka - Etyka - Środowisko
„Choroby prawego serca” 2016-04-09 - 2016-04-09 Sala Audytoryjna CM UMK, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13/15 II Katedra Kardiologii więcej»o konferencji: „Choroby prawego serca”
MEDIUS CURRENS V «Tłumacz w kulturze. Kultura tłumaczenia» 2016-04-08 - 2016-04-09 Toruń Katedra Filologii Germańskiej więcej»o konferencji: MEDIUS CURRENS V «Tłumacz w kulturze. Kultura tłumaczenia»
XI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji 2016-04-07 - 2016-04-08 Toruń Koło Naukowe Retoryki Sądowej więcej»o konferencji: XI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji
Kultura jezuicka między sztukami 2016-04-06 - 2016-04-07 Toruń Katedra Kulturoznawstwa więcej»o konferencji: Kultura jezuicka między sztukami
Ataki Sieciowe 2016 2016-04-05 - 2016-04-06 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii więcej»o konferencji: Ataki Sieciowe 2016
Między socjologią a pedagogiką. Wspomnienie o Ryszardzie Borowiczu 2016-04-05 - 2016-04-05 Hotel Uniwersytecki, ul. Szosa Chełmińska 83a, Toruń Instytut Socjologii, Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: Między socjologią a pedagogiką. Wspomnienie o Ryszardzie Borowiczu
Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia 2016-04-02 - 2016-04-02 Sala Audytoryjna CM UMK, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13/15 II Katedra Kardiologii CM UMK więcej»o konferencji: Początek ludzkiego życia – bioetyczne wyzwania i zagrożenia
II Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców - Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI w. 2016-04-01 - 2016-04-01 Toruń Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ więcej»o konferencji: II Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców - Współczesne zarządzanie - wyzwania i zagrożenia XXI w.
Zapomniane, zakazane, niedocenione - książki z biblioteki frankofila 2016-03-21 - 2016-03-21 Toruń Katedra Filologii Romańskiej więcej»o konferencji: Zapomniane, zakazane, niedocenione - książki z biblioteki frankofila
Orient w literaturze — literatura w Oriencie. Źródła i inspiracje 2016-03-17 - 2016-03-18 Toruń, Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3 jednostki orientalne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika więcej»o konferencji: Orient w literaturze — literatura w Oriencie. Źródła i inspiracje
Przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki 2016-03-17 - 2016-03-19 Toruń WMiI więcej»o konferencji: Przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek — Biblioteki. Książki. Media” 2016-03-17 - 2016-03-18 Toruń Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT więcej»o konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek — Biblioteki. Książki. Media”
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: "Nie wystarczy mówić - trzeba mówić do rzeczy" - Słowo w przestrzeni publicznej. 2016-03-15 - 2016-03-15 Toruń Klub Debat Studenckich, Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: "Nie wystarczy mówić - trzeba mówić do rzeczy" - Słowo w przestrzeni publicznej.
Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje 2016-03-14 - 2016-03-15 Toruń Instytut Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny UMK więcej»o konferencji: Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje
Sympozjum Alergii na Pokarmy 2016-03-11 - 2016-03-12 Bydgoszcz Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum więcej»o konferencji: Sympozjum Alergii na Pokarmy
Kultura rocka 2. Słowo - dźwięk - performance 2016-03-10 - 2016-03-11 Toruń Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej UMK więcej»o konferencji: Kultura rocka 2. Słowo - dźwięk - performance
Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel 2016-03-05 - 2016-03-05 Toruń WNP Katedra Psychopedagogiki Specjalnej więcej»o konferencji: Komunikacja wspomagająca i alternatywna w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel
Ars elegantiae. Toruńska Akademia Dyplomacji im. bł. P. G. Frassatiego 2016-03-01 - 2016-03-02 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Ars elegantiae. Toruńska Akademia Dyplomacji im. bł. P. G. Frassatiego
I Zimowa Szkoła Metodologiczna 2016-02-26 - 2016-02-27 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: I Zimowa Szkoła Metodologiczna
Finansowanie i organizacja sportu akademickiego - aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne. 2016-02-26 - 2016-02-26 Toruń Koło Naukowe Prawa Sportowego "Lex Sportiva" więcej»o konferencji: Finansowanie i organizacja sportu akademickiego - aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne.
I Toruńska Konferencja Integralna „Co może oznaczać integralność w edukacji?” 2016-02-25 - 2016-02-26 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: I Toruńska Konferencja Integralna „Co może oznaczać integralność w edukacji?”
Uroczystość 70 lat Wydziału Sztuk Pięknych 2016-02-04 - 2016-02-04 Toruń, klub studencki „OD Nowa” Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Uroczystość 70 lat Wydziału Sztuk Pięknych
Konferencja naukowa „Jakość w sporcie” 2016-01-28 - 2016-01-29 Włocławek Katedra Doskonałości Biznesowej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Konferencja naukowa „Jakość w sporcie”
W Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa — tożsamość — misja — świadectwo życia osób konsekrowanych 2016-01-23 - 2016-01-23 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: W Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa — tożsamość — misja — świadectwo życia osób konsekrowanych
XIX Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich ``Kuchnia literacka lub Literatura od kuchni`` 2016-01-01 - 2016-12-02 Toruń Katedra Filologii Romańskiej więcej»o konferencji: XIX Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich ``Kuchnia literacka lub Literatura od kuchni``
Mistrzowie. Preliminaria 2015-12-12 - 2015-12-12 Toruń Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową wPostkomunistycznej Europie więcej»o konferencji: Mistrzowie. Preliminaria
Święte księgi Hebrajczyków, chrześcijan i muzułmanów w słowiańskim kręgu kulturowym 2015-12-10 - 2015-12-11 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Święte księgi Hebrajczyków, chrześcijan i muzułmanów w słowiańskim kręgu kulturowym
Nowa ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - wyzwanie dla rynków finansowych? 2015-12-10 - 2015-12-10 Toruń Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu więcej»o konferencji: Nowa ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym - wyzwanie dla rynków finansowych?
Kościół i świat. Eklezjologia posoborowa Josepha Ratzingera/Benedykta XVI 2015-12-10 - 2015-12-10 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Kościół i świat. Eklezjologia posoborowa Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
V Dzień Technologii Mobilnych 2015-12-09 - 2015-12-09 Toruń Koło Naukowe Forum e-Biznesu więcej»o konferencji: V Dzień Technologii Mobilnych
Bezpłatna pomoc prawna 2015-12-04 - 2015-12-04 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Bezpłatna pomoc prawna
V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. „Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna” 2015-12-03 - 2015-12-04 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. „Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna”
Nie(hetero)normatywność, Narracje - praktyki - przedstawienia 2015-12-02 - 2015-12-04 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Nie(hetero)normatywność, Narracje - praktyki - przedstawienia
Dialog z islamem? 50. lecie Deklaracji Vaticanum II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate” a myśl M. Fethullaha Gülena 2015-12-02 - 2015-12-03 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Dialog z islamem? 50. lecie Deklaracji Vaticanum II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate” a myśl M. Fethullaha Gülena
Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim 2015-12-01 - 2015-12-01 Toruń Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu więcej»o konferencji: Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim
Narodziny miasta. W 725 rocznicę lokacji Grudziądza (1291-2016) 2015-11-27 - 2015-11-27 Grudziądz Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Narodziny miasta. W 725 rocznicę lokacji Grudziądza (1291-2016)
40-lecie Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie 2015-11-27 - 2015-11-27 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: 40-lecie Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ``Między państwem a religią - relacje prawa i prawa kanonicznego`` 2015-11-26 - 2015-11-27 Toruń SKN: "Ius et Lex" oraz "Sapere Aude" więcej»o konferencji: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ``Między państwem a religią - relacje prawa i prawa kanonicznego``
Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. 2015-11-19 - 2015-11-20 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe.
W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. Rodzina - dar, zadanie i nadzieja ludzkości 2015-11-19 - 2015-11-19 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. Rodzina - dar, zadanie i nadzieja ludzkości
600-lecie urodzin Jana Długosza. Region - Polska - Europa w jego twórczości. 2015-11-19 - 2015-11-21 Ostromecko Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: 600-lecie urodzin Jana Długosza. Region - Polska - Europa w jego twórczości.
Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej 2015-11-19 - 2015-11-21 Toruń Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich więcej»o konferencji: Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej
Współczesne przedsiębiorstwo - wyzwania i zagrożenia skutecznego zarządzania 2015-11-19 - 2015-11-20 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Współczesne przedsiębiorstwo - wyzwania i zagrożenia skutecznego zarządzania
RODZINA - DAR, ZADANIE I NADZIEJA LUDZKOŚCI 2015-11-19 - 2015-11-19 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: RODZINA - DAR, ZADANIE I NADZIEJA LUDZKOŚCI
XVI Dzień GIS 2015-11-18 - 2015-11-18 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: XVI Dzień GIS
LOGISTYKA SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA, ODPOWIEDZIALNE ŁAŃCUCHY DOSTAW 2015-11-16 - 2015-11-17 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: LOGISTYKA SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA, ODPOWIEDZIALNE ŁAŃCUCHY DOSTAW
Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów 2015-11-16 - 2015-11-17 Toruń Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu więcej»o konferencji: Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów
Sprache und Identität 2015-11-15 - 2015-11-17 Toruń Katedra Filologii Germańskiej więcej»o konferencji: Sprache und Identität
Filozofia Oświecenia. II. Człowiek wśród ludzi. 2015-11-06 - 2015-11-07 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Filozofia Oświecenia. II. Człowiek wśród ludzi.
TEKA (Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka) Człowiek - czystość i brud 2015-10-22 - 2015-10-23 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: TEKA (Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka) Człowiek - czystość i brud
Cement w architekturze i sztuce 2015-10-22 - 2015-10-23 Toruń Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych więcej»o konferencji: Cement w architekturze i sztuce
I Międzynarodowe Sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu” 2015-10-22 - 2015-10-23 Łódź Pracownia Języka i Kultury Arabskiej więcej»o konferencji: I Międzynarodowe Sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”
IV Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza ``Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji`` 2015-10-22 - 2015-10-23 Toruń, Hotel Uniwersytecki, Szosa Chełmińska 83 a Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: IV Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza ``Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji``
Konferencja Jubileuszowa z okazji 30.lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz 5.lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie 2015-10-22 - 2015-10-23 Fojutowo Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: Konferencja Jubileuszowa z okazji 30.lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz 5.lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie
Wychowanie do życia wartościowego jednostki i wspólnoty 2015-10-19 - 2015-10-20 Bydgoszcz-Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Wychowanie do życia wartościowego jednostki i wspólnoty
Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich 2015-10-19 - 2015-10-22 Toruń Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu więcej»o konferencji: Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich
XIII Ogólnopolska Szkoła Membranowa "Innowacyjne rozwiązania w membranowych procesach rozdzielczych" 2015-10-18 - 2015-10-21 Przysiek k/Torunia Wydział Chemii więcej»o konferencji: XIII Ogólnopolska Szkoła Membranowa "Innowacyjne rozwiązania w membranowych procesach rozdzielczych"
Miasto w badaniach i praktyce 2015-10-16 - 2015-10-16 Toruń Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego więcej»o konferencji: Miasto w badaniach i praktyce
Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. W niewoli Metody. Ograniczenia, uzależnienia, szanse 2015-10-15 - 2015-10-16 Toruń Instytut Literatury Polskiej oraz Katedra Filologii Klasycznej więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. W niewoli Metody. Ograniczenia, uzależnienia, szanse
W niewoli metody. Ograniczenia, uzależnienia, szanse 2015-10-15 - 2015-10-16 Toruń Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: W niewoli metody. Ograniczenia, uzależnienia, szanse
X International Conference ``Man-City-Nature`` Integrated development of cities and regions: local and regional perspective 2015-10-12 - 2015-10-13 Toruń Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego więcej»o konferencji: X International Conference ``Man-City-Nature`` Integrated development of cities and regions: local and regional perspective
X Symposium Human Rights and a Just Society „The World is on Fire: Fleeing to Freedom or Survival?” 2015-10-11 - 2015-10-12 Toruń Katedra Praw Człowieka WPiA UMK więcej»o konferencji: X Symposium Human Rights and a Just Society „The World is on Fire: Fleeing to Freedom or Survival?”
Platform of Experts in Planning Law IXth Annual Conference 2015-10-09 - 2015-10-10 Toruń WPiA więcej»o konferencji: Platform of Experts in Planning Law IXth Annual Conference
Edward Stachura - formy pamięci, znaki czasu 2015-10-09 - 2015-10-10 Toruń Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej WF UMK więcej»o konferencji: Edward Stachura - formy pamięci, znaki czasu
Paryż i artyści polscy. 1945-1990 2015-10-07 - 2015-10-09 Toruń Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Paryż i artyści polscy. 1945-1990
``25 lat działalności Pracowni-Zakładu-Katedry Geomatyki i Kartografii w Toruniu`` 2015-10-02 - 2015-10-02 Toruń Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geomatyki i Kartografii więcej»o konferencji: ``25 lat działalności Pracowni-Zakładu-Katedry Geomatyki i Kartografii w Toruniu``
Stanisław Witkiewicz po stu latach 2015-09-28 - 2015-09-29 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Stanisław Witkiewicz po stu latach
Odnienność w kulturze 2015-09-28 - 2015-09-29 Toruń Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej więcej»o konferencji: Odnienność w kulturze
PROTOLANG 4 2015-09-24 - 2015-09-26 Rzym (Rome) Centrum Badań nad Ewolucją Języka (CLES) więcej»o konferencji: PROTOLANG 4
List grecki i łaciński poprzez wieki 2015-09-24 - 2015-09-26 Toruń Katedra Filologii Klasycznej więcej»o konferencji: List grecki i łaciński poprzez wieki
7. Międzynarodowa Konferencja: Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania 2015-09-24 - 2015-09-26 Toruń Katedra Logiki więcej»o konferencji: 7. Międzynarodowa Konferencja: Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania
Zakony rycerskie wobec religijnej i funktionalnej odnowy - reforma, reformacja i sekularyzacja 2015-09-24 - 2015-09-27 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Zakony rycerskie wobec religijnej i funktionalnej odnowy - reforma, reformacja i sekularyzacja
Kreatywność w turystyce 2015-09-24 - 2015-09-24 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: Kreatywność w turystyce
Andersenowskie inspiracje w kulturze i literaturze polskiej 2015-09-23 - 2015-09-24 Toruń Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej KK więcej»o konferencji: Andersenowskie inspiracje w kulturze i literaturze polskiej
Die Geschichte im Bild. 12. Tagung des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quelleneditionen 2015-09-21 - 2015-09-23 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Die Geschichte im Bild. 12. Tagung des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quelleneditionen
Polska fantastyka najnowsza… spadkobiercy Jerzego Żuławskiego i Stanisława Lema? 2015-09-18 - 2015-09-19 Toruń Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Polska fantastyka najnowsza… spadkobiercy Jerzego Żuławskiego i Stanisława Lema?
Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV - XVIII w.) 2015-09-17 - 2015-09-18 Bydgoszcz Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa CM UMK więcej»o konferencji: Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV - XVIII w.)
30 lat rusycystyki toruńskiej. Język, literatura, folklor. 2015-09-17 - 2015-09-18 Toruń Katedra Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: 30 lat rusycystyki toruńskiej. Język, literatura, folklor.
Krisen - Konflikte - Konsolidierungen. Politische, religiöse und gesellschaftliche Herausforderungen in Zentraleuropa um 1400 2015-09-17 - 2015-09-18 Würzburg (Niemcy) Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie w Würzburgu więcej»o konferencji: Krisen - Konflikte - Konsolidierungen. Politische, religiöse und gesellschaftliche Herausforderungen in Zentraleuropa um 1400
VI Konferencja Naukowa z cyklu Ekonomia i prawo pod tytułem Kryzysy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych 2015-09-15 - 2015-09-16 Toruń Katedra Ekonomii więcej»o konferencji: VI Konferencja Naukowa z cyklu Ekonomia i prawo pod tytułem Kryzysy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych
VII Sympozjum Analizy Nieliniowej 2015-09-14 - 2015-09-18 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: VII Sympozjum Analizy Nieliniowej
XII Międzynarodowy Kongres PTA - ``Alergologia XXI wieku - nowe wyzwania, nowe możliwości`` 2015-09-09 - 2015-09-12 Bydgoszcz Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewn. więcej»o konferencji: XII Międzynarodowy Kongres PTA - ``Alergologia XXI wieku - nowe wyzwania, nowe możliwości``
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne 2015 2015-09-08 - 2015-09-10 Toruń Katedra Ekonometrii i Statystyki WNEiZ więcej»o konferencji: XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne 2015
VIII. Konferencja Historyków Prawa Państw Nadbałtyckich 2015-09-03 - 2015-09-06 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: VIII. Konferencja Historyków Prawa Państw Nadbałtyckich
Synchronia i diachronia - zbliżenia i dialogi. Języki słowiańskie i ich odmiany 2015-09-03 - 2015-09-04 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Synchronia i diachronia - zbliżenia i dialogi. Języki słowiańskie i ich odmiany
2nd International Conference: Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium 2015-08-24 - 2015-08-26 Toruń Katedra Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: 2nd International Conference: Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium
Sacrum i profanum 2015-08-22 - 2015-08-22 Łeba Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Sacrum i profanum
4th CGS Interdisciplinary Conference “History and Politics. Remembrance as Legitimation” 2015-07-10 - 2015-07-11 Toruń Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych więcej»o konferencji: 4th CGS Interdisciplinary Conference “History and Politics. Remembrance as Legitimation”
Toruńskie Kolokwium Semantyczne 2015 2015-07-03 - 2015-07-04 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Toruńskie Kolokwium Semantyczne 2015
XII Konferencja ``Informatyka w Edukacji`` 2015-06-30 - 2015-07-01 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: XII Konferencja ``Informatyka w Edukacji``
East West Conference on Mathematics Education 2015 2015-06-29 - 2015-07-03 Warszawa Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: East West Conference on Mathematics Education 2015
Współczesna literatura żydowska w językach nieżydowskich – genealogie pisarskie 2015-06-29 - 2015-06-30 Toruń Pracownia Komparatystyki Literacko-Kulturowej, Wydział Filol. więcej»o konferencji: Współczesna literatura żydowska w językach nieżydowskich – genealogie pisarskie
Eastern European Countryside Revisited - 25 years after the Transition 2015-06-26 - 2015-06-28 Toruń Instytut Socjologii, Redakcja "Eastern European Countryside" więcej»o konferencji: Eastern European Countryside Revisited - 25 years after the Transition
II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ``Homo communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki`` 2015-06-25 - 2015-06-26 Toruń Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii więcej»o konferencji: II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa ``Homo communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki``
Kultura wsi w literaturze dokumentu osobistego 2015-06-25 - 2015-06-26 Toruń Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej KK więcej»o konferencji: Kultura wsi w literaturze dokumentu osobistego
IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 2015-06-24 - 2015-06-26 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
14th European Heathlands Network Workshop 2015-06-21 - 2015-06-27 Toruń Katedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu, Wydział BiOŚ więcej»o konferencji: 14th European Heathlands Network Workshop
IV Interdyscyplinarna Miejska Konferencja Młodych Badaczy ``Incolae, hospites, peregrini?`` - ludzie bez praw obywatelskich w mieście średniowiecznym i nowożytnym 2015-06-19 - 2015-06-20 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: IV Interdyscyplinarna Miejska Konferencja Młodych Badaczy ``Incolae, hospites, peregrini?`` - ludzie bez praw obywatelskich w mieście średniowiecznym i nowożytnym
47 Sympozjum Fizyki Matematycznej 2015-06-19 - 2015-06-21 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: 47 Sympozjum Fizyki Matematycznej
INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY under the title: MARKET OR GOVERNMENT? 2015-06-18 - 2015-06-19 Toruń Katedra Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY under the title: MARKET OR GOVERNMENT?
II Wiosenne Seminarium Muzeologiczne: Na szlaku. Muzea a turystyka 2015-06-18 - 2015-06-19 Pieniężno Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK więcej»o konferencji: II Wiosenne Seminarium Muzeologiczne: Na szlaku. Muzea a turystyka
XXXIII KONFERENCJA NAUKOWA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH nt. Współczesne koncepcje w polityce społecznej - wyzwania i realia 2015-06-17 - 2015-06-19 Toruń Zakład Polityki Społeczne, Instytut Socjologii, Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: XXXIII KONFERENCJA NAUKOWA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH nt. Współczesne koncepcje w polityce społecznej - wyzwania i realia
Probability, Stochastic Analysis and Statistics. 40 years of the Probabilty Seminar in Torun 2015-06-17 - 2015-06-17 Toruń Katedra Teorii Prawdopodbieństwa i Analizy Stochastycznej więcej»o konferencji: Probability, Stochastic Analysis and Statistics. 40 years of the Probabilty Seminar in Torun
W mennonickiej chacie. Jedzenie, religia i tożsamość 2015-06-13 - 2015-06-14 Chrystkowo Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: W mennonickiej chacie. Jedzenie, religia i tożsamość
Osobowości i osobliwości w literaturze polskiej XVIII wieku 2015-06-12 - 2015-06-12 Toruń Zakład Literatury Oświecenia ILP UMK więcej»o konferencji: Osobowości i osobliwości w literaturze polskiej XVIII wieku
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ``Wyzwania współczesnego prawa wyborczego`` - edycja III 2015-06-12 - 2015-06-12 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego "Elektor" więcej»o konferencji: Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ``Wyzwania współczesnego prawa wyborczego`` - edycja III
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Dyplomacja europejska - pt. 1815 – 2015. W dwusetną rocznicę protokołu dyplomatycznego 2015-06-11 - 2015-06-12 Toruń WPiSM, Katedra Historii Dyplomacji więcej»o konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Dyplomacja europejska - pt. 1815 – 2015. W dwusetną rocznicę protokołu dyplomatycznego
9th Annual International Conference on Comparative Mythology. Power and Speech: Mythology of the Social and the Sacred 2015-06-10 - 2015-06-12 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarowych więcej»o konferencji: 9th Annual International Conference on Comparative Mythology. Power and Speech: Mythology of the Social and the Sacred
„Warunkowe zawieszenie wykonania kary w świetle założeń polityki karnej z perspektywy nowelizacji Kodeksu karnego” 2015-06-10 - 2015-06-10 Toruń WPiA UMK, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej więcej»o konferencji: „Warunkowe zawieszenie wykonania kary w świetle założeń polityki karnej z perspektywy nowelizacji Kodeksu karnego”
Dobro dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym 2015-06-10 - 2015-06-10 Toruń Wydział Prawa i Administarcji UMK więcej»o konferencji: Dobro dziecka w ujęciu interdyscyplinarnym
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: ``Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji`` 2015-06-09 - 2015-06-11 Toruń Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji więcej»o konferencji: XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: ``Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji``
ETTL International Summer Institute ``Emerging Technologies for Teaching and Learning`` 2015-06-06 - 2015-06-23 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych UMK więcej»o konferencji: ETTL International Summer Institute ``Emerging Technologies for Teaching and Learning``
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 2015-06-01 - 2015-06-03 Toruń Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu więcej»o konferencji: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy-stan aktualny i przyszłość 2015-05-29 - 2015-05-29 Bydgoszcz Katedra i Klinika Geriatrii WNoZ CM UMK więcej»o konferencji: Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy-stan aktualny i przyszłość
PERSPEKTYWA 2015 2015-05-29 - 2015-05-30 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: PERSPEKTYWA 2015
Camino Polaco: teologia-sztuka-historia-teraźniejszość 2015-05-29 - 2015-05-31 Toruń Wydział Teologiczny UMK więcej»o konferencji: Camino Polaco: teologia-sztuka-historia-teraźniejszość
Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata 2015-05-29 - 2015-05-30 Toruń Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej WNH UMK więcej»o konferencji: Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata
Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem 2015-05-28 - 2015-05-29 Bydgoszcz Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa CM UMK więcej»o konferencji: Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem
Homo spiritualis XX i XXI wieku 2015-05-27 - 2015-05-28 Toruń Katedra Kulturoznawstwa/Katedra Filologii Romańskiej więcej»o konferencji: Homo spiritualis XX i XXI wieku
IX Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka - Nie trać prędkości - Żyj! Ucz się! Działaj! 2015-05-27 - 2015-05-27 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: IX Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka - Nie trać prędkości - Żyj! Ucz się! Działaj!
Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce 2015-05-22 - 2015-05-22 Toruń, Collegium Humanisticum Wydział Nauk Historycznych, Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce
Fascynujący Dzień Roślin 2015-05-22 - 2015-05-22 Toruń Wydział Biologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: Fascynujący Dzień Roślin
III Toruńskie Spotkanie Miłośników Kultury Czeskiej 2015-05-22 - 2015-05-22 Toruń Katedra Filologii Słowiańskiej UMK więcej»o konferencji: III Toruńskie Spotkanie Miłośników Kultury Czeskiej
Jezuici w Toruniu w latach 1945-2015 2015-05-21 - 2015-05-21 Toruń, Collegium Humanisticum, sala C. 0.39 Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Jezuici w Toruniu w latach 1945-2015
Oblicza XIX-wiecznego indywidualizmu 2015-05-21 - 2015-05-21 Toruń Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu ILP UMK więcej»o konferencji: Oblicza XIX-wiecznego indywidualizmu
II Międzynarodowy Kongres Azjatycki 2015-05-21 - 2015-05-22 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: II Międzynarodowy Kongres Azjatycki
II Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktorancka "Od Bliskiego Do Dalekiego Wschodu" 2015-05-16 - 2015-05-16 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: II Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktorancka "Od Bliskiego Do Dalekiego Wschodu"
Radość służby. Bp Alvaro del Portillo (1914-1994) 2015-05-16 - 2015-05-16 Toruń Wydział Teologiczny UMK więcej»o konferencji: Radość służby. Bp Alvaro del Portillo (1914-1994)
Prawne i praktyczne aspekty obsługi studentów zagranicznych 2015-05-15 - 2015-05-15 Toruń Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu więcej»o konferencji: Prawne i praktyczne aspekty obsługi studentów zagranicznych
Belliculum diplomaticum VI: Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego 2015-05-14 - 2015-05-15 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Belliculum diplomaticum VI: Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego
Biblioteczka niedorosłych: dramat i teatr dla dzieci i młodzieży 2015-05-14 - 2015-05-14 Toruń Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej WF UMK więcej»o konferencji: Biblioteczka niedorosłych: dramat i teatr dla dzieci i młodzieży
Poznać Bałkany V. Historia-Polityka-Kultura-Języki 2015-05-14 - 2015-05-15 Toruń Katedra Bałkanistyki więcej»o konferencji: Poznać Bałkany V. Historia-Polityka-Kultura-Języki
Przemoc wobec kobiety w Biblii 2015-05-14 - 2015-05-14 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Przemoc wobec kobiety w Biblii
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ``U źródeł tożsamości ku przyszłości`` 2015-05-11 - 2015-05-12 Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Pedagogicznych UMK więcej»o konferencji: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ``U źródeł tożsamości ku przyszłości``
(Nie)chciana tożsamość 2015-05-11 - 2015-05-12 Toruń Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK więcej»o konferencji: (Nie)chciana tożsamość
Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców 2015-05-08 - 2015-05-08 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców
Od Pablo Escobara do Wilka z Wall Street - wybrane problemy zwalczania przestępczości zorganizowanej 2015-05-04 - 2015-05-05 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Od Pablo Escobara do Wilka z Wall Street - wybrane problemy zwalczania przestępczości zorganizowanej
Culture & Space. Editing and Textual Scholarship: Across Literature and Culture 2015-05-04 - 2015-05-05 Toruń Katedra Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny UMK więcej»o konferencji: Culture & Space. Editing and Textual Scholarship: Across Literature and Culture
Prawo Własności Intelektualnej w Biznesie - wymiar praktyczny 2015-04-28 - 2015-04-28 Toruń Koło Prawa Własności Intelektualnej "Niematerialni" więcej»o konferencji: Prawo Własności Intelektualnej w Biznesie - wymiar praktyczny
Religijność Pomorza 2015-04-24 - 2015-04-25 Pelplin, Biblioteka Diecezjalna Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Religijność Pomorza
Władza i socjologia w Polsce: zależności i inspiracje 2015-04-23 - 2015-04-24 Toruń Wydział Humanistyczny, Instytut Socjologii więcej»o konferencji: Władza i socjologia w Polsce: zależności i inspiracje
Kultura rocka. Twórcy - tematy - motywy 2015-04-23 - 2015-04-24 Toruń Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Kultura rocka. Twórcy - tematy - motywy
Nowe Media. Konwergencje i zakłócenia 2015-04-22 - 2015-04-23 Toruń, Biblioteka Uniwersytecka UMK Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, WPiSM UMK więcej»o konferencji: Nowe Media. Konwergencje i zakłócenia
XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów 2015-04-21 - 2015-04-25 TOruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów
W stronę tomizmu biblijnego. Egzegeza biblijna Tomasza z Akwinu a współczesność 2015-04-20 - 2015-04-22 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: W stronę tomizmu biblijnego. Egzegeza biblijna Tomasza z Akwinu a współczesność
V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z cyklu Problemy gospodarki światowej 2015-04-17 - 2015-04-17 Toruń Katedra Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z cyklu Problemy gospodarki światowej
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność." 2015-04-16 - 2015-04-17 Toruń Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa więcej»o konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność."
Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie - w poszukiwaniu idealnego modelu. 2015-04-16 - 2015-04-16 Toruń Koło Naukowe Prawa Sportowego "Lex Sportiva" więcej»o konferencji: Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie - w poszukiwaniu idealnego modelu.
Bioinformatics in Torun, BIT15, BIOGPU 2015-04-16 - 2015-04-18 Torun Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: Bioinformatics in Torun, BIT15, BIOGPU
``Różne paradygmaty - różne spojrzenia na język`` 2015-04-15 - 2015-04-16 Toruń Studenckie Koło Naukowe Językoznawców "Elipsa" więcej»o konferencji: ``Różne paradygmaty - różne spojrzenia na język``
Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości 2015 2015-04-14 - 2015-04-15 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości 2015
Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia. 2015-04-07 - 2015-04-08 Toruń Sekcja Resocjalizacji UMK więcej»o konferencji: Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia.
IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych - Rak jajnika wyzwaniem współczesnej ginekologii onkologicznej? 2015-03-28 - 2015-03-29 Bydgoszcz Katedra Położnictwa,Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej więcej»o konferencji: IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych - Rak jajnika wyzwaniem współczesnej ginekologii onkologicznej?
Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność 2015-03-27 - 2015-03-27 Toruń Sekcja Resocjalizacji UMK więcej»o konferencji: Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność
Międzynarodowa Konferencja Naukowa ``Is there a New Middle East? Reshaping of the geopolitical situation in the region`` 2015-03-27 - 2015-03-28 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ``Is there a New Middle East? Reshaping of the geopolitical situation in the region``
Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe 2015-03-26 - 2015-03-27 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe
Ataki Sieciowe 2015 2015-03-24 - 2015-03-25 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii więcej»o konferencji: Ataki Sieciowe 2015
Sympozjum Alergii na Pokarmy 2015-03-20 - 2015-03-21 Bydgoszcz Kat. i Kl. Allergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewn. więcej»o konferencji: Sympozjum Alergii na Pokarmy
I Ogólnopolska Studencko - Doktorancka Konferencja Naukowa "Człowiek - Nauka. Technologia. Informacja" 2015-03-20 - 2015-03-20 Toruń Studencko - Doktoranckie Koło Naukowe ePRINT więcej»o konferencji: I Ogólnopolska Studencko - Doktorancka Konferencja Naukowa "Człowiek - Nauka. Technologia. Informacja"
Międzynarodowa konferencja ``Orient w literaturze - Literatura w Oriencie: Między tradycją a współczesnością`` 2015-03-19 - 2015-03-20 Toruń Jednostki orientalne Wydziału Filologicznego więcej»o konferencji: Międzynarodowa konferencja ``Orient w literaturze - Literatura w Oriencie: Między tradycją a współczesnością``
Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym. 2015-03-15 - 2015-03-17 Toruń-Łysomice Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii więcej»o konferencji: Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym.
Międzynarodowa Konferencja pn. Central European Conference on Regenerative Medicine 2015-03-14 - 2015-03-15 Bydgoszcz Katedra Medycyny Regeneracyjnej, Wydział Lekarski więcej»o konferencji: Międzynarodowa Konferencja pn. Central European Conference on Regenerative Medicine
Duszpasterstwo wobec wyzwań XXI wieku 2015-03-12 - 2015-03-12 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Duszpasterstwo wobec wyzwań XXI wieku
Tematy modne w humanistyce. O zwrotach, teoria i metodach w naukach humanistycznych XX i XXI wieku - ogólnopolska konferencja naukowa 2015-03-12 - 2015-03-13 Toruń Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej WF UMK więcej»o konferencji: Tematy modne w humanistyce. O zwrotach, teoria i metodach w naukach humanistycznych XX i XXI wieku - ogólnopolska konferencja naukowa
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ``Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności`` 2015-03-11 - 2015-03-11 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Porównawczego "Ius et Lex" więcej»o konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ``Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności``
IV Konferencja Logopedyczna Wczesna interwencja logopedyczna. Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel 2015-03-07 - 2015-03-07 Toruń Katedra Psychopedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: IV Konferencja Logopedyczna Wczesna interwencja logopedyczna. Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel
VII Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego 2015-03-06 - 2015-03-06 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego więcej»o konferencji: VII Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego
Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych 2015-02-20 - 2015-02-20 Toruń, Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego więcej»o konferencji: Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych
Międzynarodowa Konferencja Naukowa ``Stosunki międzynarodowe w XXI wieku - aspekty społeczno-prawne`` 2015-02-10 - 2015-02-10 Toruń Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ``Stosunki międzynarodowe w XXI wieku - aspekty społeczno-prawne``
Stare i nowe dziedzictwo Torunia i regionu 2015-02-06 - 2015-02-07 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Stare i nowe dziedzictwo Torunia i regionu
Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami i ich wpływ na jakość kształcenia 2015-01-30 - 2015-01-30 Toruń Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu więcej»o konferencji: Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami i ich wpływ na jakość kształcenia
Literatura dawna a współczesne słowniki teoretyczne. Spotkanie drugie: konstruktywizm 2015-01-08 - 2015-01-08 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Literatura dawna a współczesne słowniki teoretyczne. Spotkanie drugie: konstruktywizm
Średniowieczne miasto - aspekty życia codziennego 2014-12-13 - 2014-12-14 Toruń Studenckie Koło Naukowe Mediewistów więcej»o konferencji: Średniowieczne miasto - aspekty życia codziennego
Dzień Technologii Mobilnych 2014 2014-12-10 - 2014-12-10 Toruń Koło Naukowe Forum e-Biznesu więcej»o konferencji: Dzień Technologii Mobilnych 2014
"Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych, perspektywy rozwoju" 2014-12-05 - 2014-12-05 Toruń WPiA więcej»o konferencji: "Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców. Diagnoza istniejących uwarunkowań i barier prawnych, perspektywy rozwoju"
Norwidowski świat rzeczy 2014-12-04 - 2014-12-05 Toruń Wydział Filologiczny Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Norwidowski świat rzeczy
VII Ogólnopolskie Seminarium ``Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym`` 2014-12-04 - 2014-12-06 Toruń Zakład Dydaktyki Fizyki UMK więcej»o konferencji: VII Ogólnopolskie Seminarium ``Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym``
Zarządzanie różnorodnością szansą dla rozwoju przedsiębiorstw 2014-12-04 - 2014-12-04 Toruń Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy - WNEiZ więcej»o konferencji: Zarządzanie różnorodnością szansą dla rozwoju przedsiębiorstw
VII warszawsko-toruńskie Kolokwium praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego 2014-12-03 - 2014-12-04 Toruń Wydział Prawa i Administracji, Katedra Praw Człowieka więcej»o konferencji: VII warszawsko-toruńskie Kolokwium praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego
IV KONFERENCJA SIECI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ``Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym`` 2014-11-25 - 2014-11-25 Toruń Katedra Prawa Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: IV KONFERENCJA SIECI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ``Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym``
Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku 2014-11-20 - 2014-11-22 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku
Jezuici wczoraj i dziś. 200 lat od odrodzenia Towarzystwa Jezusowego (1814-2014) 2014-11-20 - 2014-11-20 Sala Rady Wydziału, Collegium Humanisticum, Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Jezuici wczoraj i dziś. 200 lat od odrodzenia Towarzystwa Jezusowego (1814-2014)
Antropologia narodu 2014-11-20 - 2014-11-21 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynardowych więcej»o konferencji: Antropologia narodu
XV Dzień GIS 2014-11-19 - 2014-11-19 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: XV Dzień GIS
Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 25 lecia Instytutu Socjologii UMK 2014-11-19 - 2014-11-19 Toruń Instytut Socjologii więcej»o konferencji: Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 25 lecia Instytutu Socjologii UMK
Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych 2014-11-16 - 2014-11-18 Ciechocinek/Toruń Wydział Nauk o Ziemi UMK więcej»o konferencji: Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych
Evangelii Gaudium 2014-11-15 - 2014-11-15 Pelplin Wydział Teologiczny; Zakład Filozofii Chrześcijańskiej więcej»o konferencji: Evangelii Gaudium
Areszt Śledczy w Toruniu. Historia i teraźniejszość 2014-11-13 - 2014-11-13 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Areszt Śledczy w Toruniu. Historia i teraźniejszość
Barbarzyńcy w Oczach Starożytnych Greków i Rzymian 2014-11-07 - 2014-11-08 Toruń Zakład Archeologii Antycznej, Instytut Archeologii, UMK więcej»o konferencji: Barbarzyńcy w Oczach Starożytnych Greków i Rzymian
Gęsina na świętego Marcina. Kuchnia, historia i dziedzictwo kulturowe 2014-11-07 - 2014-11-08 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Gęsina na świętego Marcina. Kuchnia, historia i dziedzictwo kulturowe
Pomiędzy prawdą a zmyśleniem - źródła interpretacji w malarstwie współczesnym 2014-11-06 - 2014-11-07 Toruń Zakład Malarstwa, Instytut Artystyczny, Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Pomiędzy prawdą a zmyśleniem - źródła interpretacji w malarstwie współczesnym
Rodzina w pracy socjalnej 2014-11-05 - 2014-11-07 Toruń Katedra Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Rodzina w pracy socjalnej
Kierunki orzecznictwa sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych 2014-11-05 - 2014-11-05 Toruń Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu więcej»o konferencji: Kierunki orzecznictwa sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych
Culture & Space. Alice Munro: Creation, Edition, and Adaptation 2014-10-27 - 2014-10-28 Toruń Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: Culture & Space. Alice Munro: Creation, Edition, and Adaptation
Kartografia w Multimediach. Multimedia w Kartografii 2014-10-23 - 2014-10-24 Toruń Laboratorium Geomatyki i Kartografii Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: Kartografia w Multimediach. Multimedia w Kartografii
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych 2014-10-23 - 2014-10-24 Toruń Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK więcej»o konferencji: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych
Wczoraj i dziś konserwacji - restauracji zabytkowych kodeksów 2014-10-23 - 2014-10-24 Toruń Zakład Konserwacji Papieru i Skóry więcej»o konferencji: Wczoraj i dziś konserwacji - restauracji zabytkowych kodeksów
Jerzy Wojtowicz (1924-1996) - historyk gospodarki, kultury i społeczeństwa doby nowożytnej 2014-10-22 - 2014-10-22 Toruń Zakład Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze IHiA UMK więcej»o konferencji: Jerzy Wojtowicz (1924-1996) - historyk gospodarki, kultury i społeczeństwa doby nowożytnej
VI Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym 2014-10-21 - 2014-10-23 Toruń Wydział Teologiczny UMK więcej»o konferencji: VI Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym
III Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza. Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej 2014-10-21 - 2014-10-22 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza. Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej
Karol Wojtyła/ Jan Paweł II wobec tradycji polskiej kultury literackiej i artystycznej 2014-10-21 - 2014-10-23 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Karol Wojtyła/ Jan Paweł II wobec tradycji polskiej kultury literackiej i artystycznej
Kościół — Władza — Opozycja w PRL w latach 1944-1989. W 30. rocznicę męczeńskiej śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 2014-10-17 - 2014-10-18 Toruń, Centrum Dialogu, Plac Ks. Stefana W. Frelichowskiego 1 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Kościół — Władza — Opozycja w PRL w latach 1944-1989. W 30. rocznicę męczeńskiej śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 2014-10-17 - 2014-10-17 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
Modernizacja-Polskość-Trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX w. 2014-10-16 - 2014-10-17 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Modernizacja-Polskość-Trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX w.
Teatr wśród mediów 2014-10-16 - 2014-10-17 Toruń Zakład Dramatu i Teatru więcej»o konferencji: Teatr wśród mediów
Karta Wenecka 1964 - 2014 2014-10-10 - 2014-10-11 Toruń Zakład Konserwatorstwa więcej»o konferencji: Karta Wenecka 1964 - 2014
Kant i przewrót kopernikańskie w filozofii 2014-10-04 - 2014-10-05 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Kant i przewrót kopernikańskie w filozofii
Der Erste Weltkrieg im kulturellen Gedächtnis Europas. Regionale und globale Dimensionen (I wojna światowa w pamięci kulturowej w Europie. Aspekty regionalne i globalne) 2014-10-01 - 2014-10-05 Toruń Katedra Filologii Germańskiej więcej»o konferencji: Der Erste Weltkrieg im kulturellen Gedächtnis Europas. Regionale und globale Dimensionen (I wojna światowa w pamięci kulturowej w Europie. Aspekty regionalne i globalne)
History of Man and Animals. Old topic - new data, methods and interpretations. 10. Tagung von der Gesellschaft für Archäozoologie und Prähistorische Anthropologie 2014-09-29 - 2014-10-01 Toruń Instytut Archeologii więcej»o konferencji: History of Man and Animals. Old topic - new data, methods and interpretations. 10. Tagung von der Gesellschaft für Archäozoologie und Prähistorische Anthropologie
Sympozjum: LABORATORIUM WIOSNY 2014-09-27 - 2014-09-28 Toruń Katedra Historii Sztuki i Kultury więcej»o konferencji: Sympozjum: LABORATORIUM WIOSNY
Re-Imagining the First World War: (Hi)stories, Myths, and Propaganda in Anglophone Literature and Culture 2014-09-25 - 2014-09-26 Toruń Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: Re-Imagining the First World War: (Hi)stories, Myths, and Propaganda in Anglophone Literature and Culture
TEKA (Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka) Człowiek - dusza i ciało 2014-09-25 - 2014-09-27 Toruń Wydział Teologiczny UMK więcej»o konferencji: TEKA (Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka) Człowiek - dusza i ciało
Międzynarodowa konferencja naukowa ``W podróży szlakami pątniczymi. Pielgrzymi z terenów polskich i niemieckich w późnym średniowieczu i nowożytności`` 2014-09-25 - 2014-09-26 Würzburg (Niemcy) Polska Misja Historyczna więcej»o konferencji: Międzynarodowa konferencja naukowa ``W podróży szlakami pątniczymi. Pielgrzymi z terenów polskich i niemieckich w późnym średniowieczu i nowożytności``
Moralność - między teorią a światem przeżywanym 2014-09-25 - 2014-09-25 Toruń Instytut filozofii więcej»o konferencji: Moralność - między teorią a światem przeżywanym
Między idealizmem a pragmatyzmem. Partie polityczne wobec wyzwań współczesności 2014-09-24 - 2014-09-25 Turzno Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Między idealizmem a pragmatyzmem. Partie polityczne wobec wyzwań współczesności
Zastosowanie metod numerycznych w ekologii 2014-09-22 - 2014-09-27 Toruń Wydział Biologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: Zastosowanie metod numerycznych w ekologii
"Ułatwienia" w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne 2014-09-22 - 2014-09-22 Toruń Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego więcej»o konferencji: "Ułatwienia" w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne
IV International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation and Membrane Distillation 2014-09-21 - 2014-09-24 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: IV International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation and Membrane Distillation
International Conference of Young Astronomers 2014-09-20 - 2014-09-23 Toruń, WFAiIS WFAiIS więcej»o konferencji: International Conference of Young Astronomers
X Zjazd Geomorfologów Polskich 2014-09-16 - 2014-09-19 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: X Zjazd Geomorfologów Polskich
Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 2014-09-16 - 2014-09-18 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji UMK więcej»o konferencji: Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
Situating Solidarities: social challenges for science and technology studies 2014-09-16 - 2014-09-19 Toruń Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: Situating Solidarities: social challenges for science and technology studies
IX Toruńskie Sympozjum Węglowe: Nowe materiały węglowe w nauce i technologii 2014-09-14 - 2014-09-18 Toruń Instytut Fizyki i Wydział Chemii więcej»o konferencji: IX Toruńskie Sympozjum Węglowe: Nowe materiały węglowe w nauce i technologii
30-lecie powołania Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Konferencja naukowa: Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej 2014-09-10 - 2014-09-12 Bydgoszcz Katedra i Zakład Chemii Leków, Collegium Medicum więcej»o konferencji: 30-lecie powołania Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Konferencja naukowa: Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej
Swojskość (w) PRL-u 2014-09-10 - 2014-09-10 Toruń Koło Naukowe Folklorystów UMK więcej»o konferencji: Swojskość (w) PRL-u
44th Young European Radio Astronomers Conference (YERAC) 2014-09-08 - 2014-09-12 Toruń Centrum Astronimii więcej»o konferencji: 44th Young European Radio Astronomers Conference (YERAC)
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka 2014-09-08 - 2014-09-10 Bydgoszcz Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej, Collegium Medicum więcej»o konferencji: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
``XIII International Symposium and Field Workshop on Peleopedology - Paleopedological record of postglacial soil and landscape evolution`` 2014-09-01 - 2014-09-06 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: ``XIII International Symposium and Field Workshop on Peleopedology - Paleopedological record of postglacial soil and landscape evolution``
Toruńskie Spotkania z Fizyką 2014-09-01 - 2014-09-04 Toruń Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: Toruńskie Spotkania z Fizyką
East - West Conference on Mathematics Education 2014-08-04 - 2014-08-08 Warszawa Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: East - West Conference on Mathematics Education
Upolitycznione społeczeństwo. Ile polityki potrzebujemy? 2014-07-25 - 2014-07-26 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Upolitycznione społeczeństwo. Ile polityki potrzebujemy?
8 Miedzynarodowa Konferencja nt. Analizy Oddechu i Diagnostyki Raka 2014-07-06 - 2014-07-09 Toruń Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii więcej»o konferencji: 8 Miedzynarodowa Konferencja nt. Analizy Oddechu i Diagnostyki Raka
XI Konferencja "Informatyka w Edukacji" 2014-07-01 - 2014-07-02 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: XI Konferencja "Informatyka w Edukacji"
Międzynarodowa Konferencja Naukowa ``Kolorowe rewolucje w perspektywie minionej dekady. Wielowymiarowość tranzycji systemowej na obszarze postradzieckim`` 2014-06-27 - 2014-06-27 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ``Kolorowe rewolucje w perspektywie minionej dekady. Wielowymiarowość tranzycji systemowej na obszarze postradzieckim``
Ekologiczne znaczenie zalesień i odlesień 2014-06-27 - 2014-06-28 Toruń Wydział Biologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: Ekologiczne znaczenie zalesień i odlesień
Tegumentologia polska dzisiaj 2014-06-26 - 2014-06-27 Toruń Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii więcej»o konferencji: Tegumentologia polska dzisiaj
Wiejskie Obszary Funkcjonalne 2014-06-26 - 2014-06-27 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: Wiejskie Obszary Funkcjonalne
VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 2014-06-25 - 2014-06-27 Chomiąża Szlachecka k/Żnina Wydział Chemii więcej»o konferencji: VIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
Trzecia Miejska Konferencja Młodych Badaczy, pt. Pismo i piśmienność w mieście średniowiecznym i nowożytnym 2014-06-20 - 2014-06-21 Toruń IHiA, WNH więcej»o konferencji: Trzecia Miejska Konferencja Młodych Badaczy, pt. Pismo i piśmienność w mieście średniowiecznym i nowożytnym
III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 2014-06-16 - 2014-06-18 Toruń Samorząd Doktorantów UMK w Toruniu więcej»o konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
VIII Ogólnopolskie Spotkania Historyków sztuki i Konserwatorów dzieł sztuki orientu 2014-06-16 - 2014-06-17 Toruń Pracownia Sztuki Orientu, Wydział Sztuk Pięknych UMK więcej»o konferencji: VIII Ogólnopolskie Spotkania Historyków sztuki i Konserwatorów dzieł sztuki orientu
46 Sympozjum Fizyki Matematycznej ``Information Theory and Quantum Physics`` 2014-06-15 - 2014-06-17 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: 46 Sympozjum Fizyki Matematycznej ``Information Theory and Quantum Physics``
Doświadczenie komunizmu, pamięć i język — spojrzenie w stronę teorii 2014-06-13 - 2014-06-14 Toruń Pracownia POSTCOMER przy Wydziale Filologicznym UMK więcej»o konferencji: Doświadczenie komunizmu, pamięć i język — spojrzenie w stronę teorii
Sacrum w muzeum 2014-06-12 - 2014-06-13 Pieniężno Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu więcej»o konferencji: Sacrum w muzeum
BioInformatics in Torun, BiT14 2014-06-12 - 2014-06-14 Toruń Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: BioInformatics in Torun, BiT14
Ogólnopolska konferencja z zakresu historii rachunkowości 2014-06-10 - 2014-06-10 Toruń Katedra Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Ogólnopolska konferencja z zakresu historii rachunkowości
Środki Zaskarżenia w Świetle Nowelizacji K.P.K. 2014-06-09 - 2014-06-10 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Środki Zaskarżenia w Świetle Nowelizacji K.P.K.
Jana Pawła II symfonia życia 2014-06-07 - 2014-06-07 Pelplin Wydział Teologiczny, Zakład Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu więcej»o konferencji: Jana Pawła II symfonia życia
Camino Polaco: Teologia-Sztuka-Historia-Teraźniejszość 2014-06-07 - 2014-06-08 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Camino Polaco: Teologia-Sztuka-Historia-Teraźniejszość
PERSPEKTYWA - wyzwania współczesnych finansów i bankowości 2014-06-06 - 2014-06-07 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: PERSPEKTYWA - wyzwania współczesnych finansów i bankowości
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa — Dyplomacja europejska wobec wyzwań XX i XXI wieku 2014-06-05 - 2014-06-06 Ostromecko WPiSM, Katedra Historii Dyplomacji więcej»o konferencji: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa — Dyplomacja europejska wobec wyzwań XX i XXI wieku
Homoseksualność polska 1918 - 1989 2014-06-05 - 2014-06-07 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Homoseksualność polska 1918 - 1989
Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi wyzwaniem dla Edukacji dorosłych 2014-06-04 - 2014-06-04 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi wyzwaniem dla Edukacji dorosłych
Neuromania II 2014-05-31 - 2014-06-01 Toruń Toruńskie Koło Kognitywistyczne więcej»o konferencji: Neuromania II
V Wiosenne Spotkania Archiwalne, Dziś i jutro dokumentacji elektronicznej w instytucji 2014-05-29 - 2014-05-30 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej więcej»o konferencji: V Wiosenne Spotkania Archiwalne, Dziś i jutro dokumentacji elektronicznej w instytucji
Międzynarodowe oddziały Himmlera: Lokalna współpraca z SS i niemiecką policją w czasie II wojny światowej 2014-05-28 - 2014-05-30 Toruń Wydział Nauk Historycznych, Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Międzynarodowe oddziały Himmlera: Lokalna współpraca z SS i niemiecką policją w czasie II wojny światowej
Prawo własności intelektualnej w POPkulturze 2014-05-23 - 2014-05-23 Toruń Koło Prawa Własności Intelektualnej "Niematerialni" więcej»o konferencji: Prawo własności intelektualnej w POPkulturze
Dni e-Biznesu 2014 2014-05-20 - 2014-05-21 Toruń Koło Naukowe Forum e-Biznesu więcej»o konferencji: Dni e-Biznesu 2014
Wiara i kultura. Kulturowa hermeneutyka i rekonfiguracja. Fides, Cultura et Actio 2014-05-15 - 2014-05-16 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Wiara i kultura. Kulturowa hermeneutyka i rekonfiguracja. Fides, Cultura et Actio
Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska 2014-05-15 - 2014-05-16 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska
Kobiece dwudziestolecie 1918-1939 2014-05-15 - 2014-05-17 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Kobiece dwudziestolecie 1918-1939
I Międzynarodowy Kongres Azjatycki 2014-05-15 - 2014-05-16 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: I Międzynarodowy Kongres Azjatycki
Egodokumenty. Tradycje historiograficzne — perspektywy badawcze 2014-05-15 - 2014-05-15 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Egodokumenty. Tradycje historiograficzne — perspektywy badawcze
V Dzień Badacza 2014-05-14 - 2014-05-14 Toruń Instytut Socjologii UMK więcej»o konferencji: V Dzień Badacza
Ergodic Theory and Dynamical Systems 2014-05-12 - 2014-05-16 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: Ergodic Theory and Dynamical Systems
Dostęp do akt postępowania administracyjnego a ustawa o dostępie do informacji publicznej 2014-05-12 - 2014-05-13 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego WPiA więcej»o konferencji: Dostęp do akt postępowania administracyjnego a ustawa o dostępie do informacji publicznej
Culture & Space: Composition, Creation, Edition 2014-05-12 - 2014-05-12 Toruń Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: Culture & Space: Composition, Creation, Edition
Biblioteczka niedorosłych. Literatura dziecięca i młodzieżowa a nowe media 2014-05-08 - 2014-05-09 Toruń Instytut Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Biblioteczka niedorosłych. Literatura dziecięca i młodzieżowa a nowe media
Immanuel Kant i filozofia polska 2014-05-08 - 2014-05-09 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Immanuel Kant i filozofia polska
II Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej 2014-05-05 - 2014-05-05 Bydgoszcz Zakład Inżynierii Tkankowej, CM więcej»o konferencji: II Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej
I Międzynarodowa Naukowa Konferencja ``Od Bliskiego do Dalekiego Wschodu`` 2014-04-25 - 2014-04-25 Toruń WPiSM więcej»o konferencji: I Międzynarodowa Naukowa Konferencja ``Od Bliskiego do Dalekiego Wschodu``
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III 2014-04-24 - 2014-04-25 Toruń Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców więcej»o konferencji: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III
RÓŻNE OBLICZA NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO 2014-04-18 - 2014-04-18 Bydgoszcz II Katedra Kardiologii więcej»o konferencji: RÓŻNE OBLICZA NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju II Międzynarodowa Konferencja Gospodarka - Etyka - Środowisko 2014-04-13 - 2014-04-15 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju II Międzynarodowa Konferencja Gospodarka - Etyka - Środowisko
``Świat idei i lektur`` — Karol Irzykowski i jego epoka 2014-04-10 - 2014-04-11 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: ``Świat idei i lektur`` — Karol Irzykowski i jego epoka
IV Sympozjum konstruktywistyczne. Inspiracje i przyszłość konstruktywizmu. 2014-04-10 - 2014-04-11 Toruń Instytut Filozofii UMK więcej»o konferencji: IV Sympozjum konstruktywistyczne. Inspiracje i przyszłość konstruktywizmu.
50 lat Kodeksu Cywilnego i Rodzinnego 2014-04-10 - 2014-04-10 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego więcej»o konferencji: 50 lat Kodeksu Cywilnego i Rodzinnego
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka 2014-04-07 - 2014-04-08 Toruń Wydział Nauk Historycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Dziedzictwo kulturowe w świadomości współczesnego człowieka
IX Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna ``Kim jest człowiek? Różne oblicza antropologii`` 2014-04-04 - 2014-04-06 Toruń Międzywydziałowe Studenckie Koło Bioarcheologii więcej»o konferencji: IX Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna ``Kim jest człowiek? Różne oblicza antropologii``
Kulturalny ``plecak`` czyli o pozaszkolnej edukacji artystycznej 2014-04-04 - 2014-04-04 Toruń Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu więcej»o konferencji: Kulturalny ``plecak`` czyli o pozaszkolnej edukacji artystycznej
II Kopernikańskie Dni Logistyki 2014-04-03 - 2014-04-04 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: II Kopernikańskie Dni Logistyki
Medyczne, etyczne i prawne aspekty sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej 2014-03-28 - 2014-03-28 Bydgoszcz II Katedra Kardiologii więcej»o konferencji: Medyczne, etyczne i prawne aspekty sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej
Strukturalizm w badaniach literatury staropolskiej 2014-03-27 - 2014-03-27 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Strukturalizm w badaniach literatury staropolskiej
IV Ogólnopolska konferencja naukowa na temat cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwa ``Ataki Sieciowe 2014`` 2014-03-24 - 2014-03-25 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii więcej»o konferencji: IV Ogólnopolska konferencja naukowa na temat cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwa ``Ataki Sieciowe 2014``
Seksualność w najnowszej polskiej poezji i prozie 2014-03-20 - 2014-03-21 Toruń Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Seksualność w najnowszej polskiej poezji i prozie
II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna Kazachstanu - perspektywa polska i kazachska” 2014-03-18 - 2014-03-18 Toruń Studenckie Koło Studiów Słowiańskich więcej»o konferencji: II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna Kazachstanu - perspektywa polska i kazachska”
Forensically important Diptera - identification workshop 2014-03-17 - 2014-03-21 Toruń Wydział Biologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: Forensically important Diptera - identification workshop
I Ogólnopolski Zjazd Młodych Folklorystów "Folklor - tradycja i współczesność" 2014-03-12 - 2014-03-13 Toruń Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej ILP UMK więcej»o konferencji: I Ogólnopolski Zjazd Młodych Folklorystów "Folklor - tradycja i współczesność"
Architektura i wizualizacja informacji: kontekst - zawartość - użytkownik - narzędzia 2014-03-07 - 2014-03-07 Toruń Koło Naukowe Specjalistów Informacji więcej»o konferencji: Architektura i wizualizacja informacji: kontekst - zawartość - użytkownik - narzędzia
Orient w literaturze — literatura w Oriencie 2014-03-06 - 2014-03-07 Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika jednostki orientalne Wydziału Filologicznego UMK więcej»o konferencji: Orient w literaturze — literatura w Oriencie
Terapia w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie — trzy drogi, jeden cel 2014-03-01 - 2014-03-01 Toruń, Hotel Uniwersytecki Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Terapia w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie — trzy drogi, jeden cel
Sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna Kazachstanu — perspektywa polska i kazachska. 2014-02-25 - 2014-02-25 Toruń Studenckie Koło Studiów Słowiańskich więcej»o konferencji: Sytuacja społeczna, gospodarcza i polityczna Kazachstanu — perspektywa polska i kazachska.
Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i praktyka 2014-01-22 - 2014-01-22 Warszawa Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy - WNEiZ więcej»o konferencji: Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i praktyka
France - Pologne Contacts, échanges culturels, représentations (fin XVIe' fin XIXe si'cle) 2014-01-01 - 2014-01-01 Warszawa, Muzeum Palacu Króla Jana III w Wilanowie Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: France - Pologne Contacts, échanges culturels, représentations (fin XVIe' fin XIXe si'cle)
Profesor Karol Górski (1903-1988) — świadectwo życia i wiary 2013-12-11 - 2013-12-11 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Profesor Karol Górski (1903-1988) — świadectwo życia i wiary
IV Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroenterologiczne 2013-12-07 - 2013-12-07 Bydgoszcz Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii więcej»o konferencji: IV Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroenterologiczne
VI Ogólnopolskie Seminarium „Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym” 2013-12-05 - 2013-12-07 Toruń Zakład Dydaktyki Fizyki UMK więcej»o konferencji: VI Ogólnopolskie Seminarium „Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym”
IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne: Nowa archiwistyka — archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym 2013-12-05 - 2013-12-06 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne: Nowa archiwistyka — archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym
Przestrzeń miejska w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym — Toruń na tle innych miast. 2013-12-05 - 2013-12-06 Toruń Zespół do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia więcej»o konferencji: Przestrzeń miejska w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym — Toruń na tle innych miast.
I Seminarium Metodologiczne Pedagogów Specjalnych 2013-12-03 - 2013-12-03 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: I Seminarium Metodologiczne Pedagogów Specjalnych
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa 2013-11-28 - 2013-11-30 Toruń Katedra Podstawowych Problemów Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomi więcej»o konferencji: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Systemy Informacji Geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi - od teorii do praktyki 2013-11-28 - 2013-11-29 Fojutowo Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: Systemy Informacji Geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi - od teorii do praktyki
Ikonografia antyczna jako zwierciadło życia codziennego 2013-11-22 - 2013-11-23 Toruń Zakład Archeologii Antycznej, Instytut Archeologii UMK więcej»o konferencji: Ikonografia antyczna jako zwierciadło życia codziennego
Konferencja naukowo-metodyczna z cyklu „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”, pt.: Nekropolie i miejsca pamięci. 2013-11-21 - 2013-11-21 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Konferencja naukowo-metodyczna z cyklu „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”, pt.: Nekropolie i miejsca pamięci.
Zygmunt Krasiński — edycje i interpretacje 2013-11-21 - 2013-11-21 Toruń Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK więcej»o konferencji: Zygmunt Krasiński — edycje i interpretacje
Ochrona zabytków jako przykład multidyscyplinarnej współpracy; Spotkanie 1. Zabytkowa architektura jako przedmiot multidyscyplinarnych badań. 2013-11-21 - 2013-11-22 Toruń Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa więcej»o konferencji: Ochrona zabytków jako przykład multidyscyplinarnej współpracy; Spotkanie 1. Zabytkowa architektura jako przedmiot multidyscyplinarnych badań.
XIV Dzień GIS 2013-11-20 - 2013-11-20 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: XIV Dzień GIS
Samolubne memy 2013-11-20 - 2013-11-21 Toruń Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Samolubne memy
Wiara wobec wyzwań współczesności 2013-11-16 - 2013-11-16 Pelplin Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Wiara wobec wyzwań współczesności
Toruńskie Kolokwium Semantyczne 2013 2013-11-15 - 2013-11-16 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Toruńskie Kolokwium Semantyczne 2013
Medius Currens IV — Kierunki i problemy badań przekładoznawczych w Polsce i na świecie 2013-11-15 - 2013-11-16 Toruń Katedra Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Medius Currens IV — Kierunki i problemy badań przekładoznawczych w Polsce i na świecie
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dydaktyka Języka Arabskiego a Rozwijanie Receptywnych Sprawności Językowych 2013-11-15 - 2013-11-15 sala nr 307, Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, Toruń Pracownia Języka i Kultury Arabskiej Wydział Filologiczny UMK więcej»o konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dydaktyka Języka Arabskiego a Rozwijanie Receptywnych Sprawności Językowych
Prawo karne w warunkach różnorodności kulturowej społeczeństwa 2013-11-14 - 2013-11-14 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Prawo karne w warunkach różnorodności kulturowej społeczeństwa
Logistyka społeczna, ochrona zdrowia, zarządzanie kryzysowe 2013-11-14 - 2013-11-14 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Nauk o Zdrowiu więcej»o konferencji: Logistyka społeczna, ochrona zdrowia, zarządzanie kryzysowe
V Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym DUCHOWOŚĆ DALEKIEGO WSCHODU A CHRZEŚCIJAŃSTWO DIALOG CZY KONFRONTACJA? 2013-11-13 - 2013-11-14 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: V Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym DUCHOWOŚĆ DALEKIEGO WSCHODU A CHRZEŚCIJAŃSTWO DIALOG CZY KONFRONTACJA?
Panel dyskusyjny poświęcony interpretacjom „Modlitwy” Cypriana Norwida (Wiersz „Modlitwa” C. Norwida. Doświadczenie duchowe i mówienie o nim. Od pokornej modlitwy do „słabnięcia Boga”), cykl: Jedno dzieło — wiele interpretacji 2013-11-10 - 2013-11-10 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Panel dyskusyjny poświęcony interpretacjom „Modlitwy” Cypriana Norwida (Wiersz „Modlitwa” C. Norwida. Doświadczenie duchowe i mówienie o nim. Od pokornej modlitwy do „słabnięcia Boga”), cykl: Jedno dzieło — wiele interpretacji
Trendy w badaniach interdyscyplinarnych 2013-11-08 - 2013-11-10 Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika więcej»o konferencji: Trendy w badaniach interdyscyplinarnych
XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii 2013-11-08 - 2013-11-12 Wiktorowo koło Żnina Studenckie Koło Naukowe Chemików więcej»o konferencji: XXXIX Ogólnopolska Szkoła Chemii
Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Wschodnich i Zachodnich oraz Pomorza 2013-11-07 - 2013-11-09 Przysiek kolo Torunia Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Wschodnich i Zachodnich oraz Pomorza
Jakość w Sporcie 2013-11-06 - 2013-11-08 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Jakość w Sporcie
Nowe media a literatura – odczytanie przyszłości 2013-10-24 - 2013-10-25 Toruń Instytut Socjologii UMK więcej»o konferencji: Nowe media a literatura – odczytanie przyszłości
X Warsztaty Krzemieniarskie SKAM, 23-25 październik 2013 2013-10-23 - 2013-10-25 Toruń Instytut Archeologii więcej»o konferencji: X Warsztaty Krzemieniarskie SKAM, 23-25 październik 2013
Zmienić jakość życia — społeczne korzyści terapii jąkania 2013-10-19 - 2013-10-19 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Zmienić jakość życia — społeczne korzyści terapii jąkania
Ludmiła Roszko — wybitny geograf i współzałożycielka Instytutu Miłosierdzia Bożego w setną rocznicę urodzin 2013-10-16 - 2013-10-16 Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu Wydział Nauk o Ziemi UMK więcej»o konferencji: Ludmiła Roszko — wybitny geograf i współzałożycielka Instytutu Miłosierdzia Bożego w setną rocznicę urodzin
IX Międzynarodowa Konferencja ``Man-City-Nature`` — Zintegrowany rozwój miast i regionów 2013-10-14 - 2013-10-15 Toruń Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego więcej»o konferencji: IX Międzynarodowa Konferencja ``Man-City-Nature`` — Zintegrowany rozwój miast i regionów
Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński na Pomorzu i Kujawach 2013-10-11 - 2013-10-12 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński na Pomorzu i Kujawach
Długi wiek XIII. Źródła — metody — problemy 2013-10-10 - 2013-10-11 Toruń Uniwersyteckie Centrum Średniowiecza i Nowożytności, Instytut Archeologii UMK więcej»o konferencji: Długi wiek XIII. Źródła — metody — problemy
Turystyka w rozwoju lokalnym i regionalnym 2013-09-27 - 2013-09-27 Toruń Zakład Geografii Społecznej i Turystyki więcej»o konferencji: Turystyka w rozwoju lokalnym i regionalnym
Przedsięwzięcia w zakresie edycji średniowiecznych i wczesnonowożytnych egodokumentów 2013-09-26 - 2013-09-28 Würzburg Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Przedsięwzięcia w zakresie edycji średniowiecznych i wczesnonowożytnych egodokumentów
Społeczne, religijne i polityczne sieci powiązań zakonów rycerskich w sredniowieczu i czasach nowożytnych 2013-09-25 - 2013-09-30 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Społeczne, religijne i polityczne sieci powiązań zakonów rycerskich w sredniowieczu i czasach nowożytnych
TEKA (Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka) Człowiek - istota religijna 2013-09-25 - 2013-09-27 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: TEKA (Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka) Człowiek - istota religijna
Dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich i niemieckich w okresie od XV do końca XVIII wieku 2013-09-23 - 2013-09-24 Würzburg (Niemcy) Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymilian więcej»o konferencji: Dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich i niemieckich w okresie od XV do końca XVIII wieku
IV Ogólnopolska Konferencja GeoGebry 2013-09-21 - 2013-09-22 Warszawa Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: IV Ogólnopolska Konferencja GeoGebry
I International Seminar ``The Ideal model of strategic partnership between a state and an international organization`` 2013-09-21 - 2013-09-22 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: I International Seminar ``The Ideal model of strategic partnership between a state and an international organization``
Zarządzanie strategiczne rozwojem regionu — Perspektywa 2014 - 2020. Rekomendacje dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej 2013-09-20 - 2013-09-21 Toruń Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej więcej»o konferencji: Zarządzanie strategiczne rozwojem regionu — Perspektywa 2014 - 2020. Rekomendacje dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej
Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej i matematycznej 2013-09-20 - 2013-09-22 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej i matematycznej
Rosja w dialogu kultur. Literatura, język, folklor, idee 2013-09-19 - 2013-09-20 Toruń Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Rosja w dialogu kultur. Literatura, język, folklor, idee
Główne problemy badań architektonicznych z perspektywy początku wieku XXI 2013-09-19 - 2013-09-21 Toruń Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa więcej»o konferencji: Główne problemy badań architektonicznych z perspektywy początku wieku XXI
Przenikanie norm prawa administracyjnego i cywilnego 2013-09-19 - 2013-09-21 Toruń Katedra Prawa Administracyjnego WPiA więcej»o konferencji: Przenikanie norm prawa administracyjnego i cywilnego
V Konferencja Naukowa z cyklu „Ekonomia i prawo” pod tytułem „Problemy teorii i polityki konkurencji” 2013-09-17 - 2013-09-18 Toruń Katedra Ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: V Konferencja Naukowa z cyklu „Ekonomia i prawo” pod tytułem „Problemy teorii i polityki konkurencji”
Wiara w Biblii. 51. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich 2013-09-17 - 2013-09-19 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Wiara w Biblii. 51. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich
Soils of Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military Areas (SUITMA 7) 2013-09-16 - 2013-09-20 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: Soils of Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military Areas (SUITMA 7)
Czystość i brud. Higiena w starożytności 2013-09-12 - 2013-09-13 Bydgoszcz Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa więcej»o konferencji: Czystość i brud. Higiena w starożytności
Osoba z niepełnosprawnością we współczesnej rzeczywistości społecznej — ukierunkowania i możliwości wspomagania rozwoju 2013-09-11 - 2013-09-12 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Osoba z niepełnosprawnością we współczesnej rzeczywistości społecznej — ukierunkowania i możliwości wspomagania rozwoju
Synchronia i diachronia — zbliżenia i dialogi. Od semantyki do gramatyki 2013-09-05 - 2013-09-06 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Synchronia i diachronia — zbliżenia i dialogi. Od semantyki do gramatyki
Interdyscyplinarne ujęcie tearpii muzyką 2013-09-05 - 2013-09-05 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15 Katedra i Zakład Muzykoterapii więcej»o konferencji: Interdyscyplinarne ujęcie tearpii muzyką
Konferencja z okazji dwudziestolecia powstania Biura Karier UMK 2013-09-05 - 2013-09-06 Toruń Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK - Biuro Kar więcej»o konferencji: Konferencja z okazji dwudziestolecia powstania Biura Karier UMK
Dynamiczne Modele Ekonometryczne 2013-09-03 - 2013-09-05 Toruń Katedra Ekonometrii i Statystyki więcej»o konferencji: Dynamiczne Modele Ekonometryczne
48. Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 2013-09-02 - 2013-09-06 Toruń Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Biochemii więcej»o konferencji: 48. Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
IV OPTO Meeting for Young Researchers 2013-07-03 - 2013-07-06 Toruń Instytut Fizyki UMK w Toruniu więcej»o konferencji: IV OPTO Meeting for Young Researchers
14 th International OSA Network of Students (IONS-14) 2013-07-03 - 2013-07-06 Toruń Instytut Fizyki UMK w Toruniu więcej»o konferencji: 14 th International OSA Network of Students (IONS-14)
WCCE — Word Conference on Computers in Education 2013-07-02 - 2013-07-05 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: WCCE — Word Conference on Computers in Education
Międzynarodowe Warsztaty Konkursu Bóbr 2013-06-29 - 2013-07-01 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: Międzynarodowe Warsztaty Konkursu Bóbr
Rzeczpospolita Obojga Narodów w oczach przybyszów z Francji i Niemiec 2013-06-28 - 2013-06-29 Muzeum Pałac w Wilanowie Katedra Filologii Germańskiej, Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Rzeczpospolita Obojga Narodów w oczach przybyszów z Francji i Niemiec
Warsztaty z zakresu zastosowania koherencyjnej tomografii optycznej (OCT) do badań struktury obiektów dziedzictwa kulturalnego 2013-06-27 - 2013-06-28 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: Warsztaty z zakresu zastosowania koherencyjnej tomografii optycznej (OCT) do badań struktury obiektów dziedzictwa kulturalnego
SocBIN13/BIT13 2013-06-26 - 2013-06-29 Torun Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: SocBIN13/BIT13
Nowe techniki dla nieinwazyjnego badania struktury powierzchni i warstw podpowierzchniowych obiektów dziedzictwa kulturalnego. 2013-06-25 - 2013-06-26 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: Nowe techniki dla nieinwazyjnego badania struktury powierzchni i warstw podpowierzchniowych obiektów dziedzictwa kulturalnego.
New techniques for heritage objects & OCT training — University hotel booking 2013-06-25 - 2013-06-28 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: New techniques for heritage objects & OCT training — University hotel booking
Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji 2013-06-24 - 2013-06-25 Toruń Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii więcej»o konferencji: Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji
Druga Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Badaczy pt. Od miłości do nienawiści — od zachwytu do pogardy. Emocje w życiu mieszkańców miast od starożytności do końca XIX wieku. 2013-06-21 - 2013-06-22 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Druga Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Badaczy pt. Od miłości do nienawiści — od zachwytu do pogardy. Emocje w życiu mieszkańców miast od starożytności do końca XIX wieku.
I Konferencja Międzynarodowa z cyklu Dyplomacja europejska — pt. Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku 2013-06-20 - 2013-06-21 Toruń WPiSM; Katedra Historii Dyplomacji więcej»o konferencji: I Konferencja Międzynarodowa z cyklu Dyplomacja europejska — pt. Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku
Neuro-historia sztuki? 2013-06-20 - 2013-06-21 Toruń Zakład Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pieknych więcej»o konferencji: Neuro-historia sztuki?
VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 2013-06-19 - 2013-06-21 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
II Ogólnopolska Konferencja „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” 2013-06-17 - 2013-06-19 Toruń Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici więcej»o konferencji: II Ogólnopolska Konferencja „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”
17. Warsztaty z Geometrii Stochastycznej, Stereologii i Przetwarzania Obrazów 2013-06-11 - 2013-06-15 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: 17. Warsztaty z Geometrii Stochastycznej, Stereologii i Przetwarzania Obrazów
Sesja Poświęcona Pamięci Tomasza Schreibera 2013-06-10 - 2013-06-10 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: Sesja Poświęcona Pamięci Tomasza Schreibera
VII Ogólnopolski Zjazd Katedr ZZL „Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach” 2013-06-10 - 2013-06-11 Toruń Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy, WNEiZ więcej»o konferencji: VII Ogólnopolski Zjazd Katedr ZZL „Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach”
2 Międzynarodowy miting poświęcony nanoporowatym materiałom węglowym — 2013 2013-06-07 - 2013-06-07 Toruń Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydział Chemii więcej»o konferencji: 2 Międzynarodowy miting poświęcony nanoporowatym materiałom węglowym — 2013
Polsko-Niemiecka Konferencja z Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej 2013-06-06 - 2013-06-09 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: Polsko-Niemiecka Konferencja z Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej
41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów 2013-06-06 - 2013-06-09 Bydgoszcz Wydział Nauk o Zdrowiu więcej»o konferencji: 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
Miłość, erotyka, pornografia w literaturze, sztuce i kulturze 2013-06-06 - 2013-06-07 Toruń Zakład Literatury Oświecenia więcej»o konferencji: Miłość, erotyka, pornografia w literaturze, sztuce i kulturze
II INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA pt.: Edukacja całożyciowa wobec współczesnych wyzwań rynku pracy. 2013-06-06 - 2013-06-06 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: II INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA pt.: Edukacja całożyciowa wobec współczesnych wyzwań rynku pracy.
17 Zjazd Sekcji Wideochirurgii TCHP 2013-06-05 - 2013-06-07 Toruń K. i K. Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej więcej»o konferencji: 17 Zjazd Sekcji Wideochirurgii TCHP
45 Sympozjum Fizyki Matematycznej 2013-06-01 - 2013-06-02 Toruń Instytut Fizyki UMK więcej»o konferencji: 45 Sympozjum Fizyki Matematycznej
Ścieżki protojęzyka 3 2013-05-25 - 2013-05-26 Wrocław Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: Ścieżki protojęzyka 3
Warsztaty Laparoskopowe 2013-05-24 - 2013-05-25 Szpital Uniwersytecki Nr 2 Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii On więcej»o konferencji: Warsztaty Laparoskopowe
VII International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy pod tytułem: Growth Perspectives in Europe? 2013-05-24 - 2013-05-25 Toruń Katedra Ekonomii, WNEiZ więcej»o konferencji: VII International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy pod tytułem: Growth Perspectives in Europe?
VII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka 2013-05-24 - 2013-05-24 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych Sekcja Andragogiczna więcej»o konferencji: VII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka
Langue i parole. W stulecie śmierci Ferdinanda de Saussure'a 2013-05-23 - 2013-05-25 Toruń Instytut Języka Polskiego UMK więcej»o konferencji: Langue i parole. W stulecie śmierci Ferdinanda de Saussure'a
Kształcenie plastyczne przyszłych konserwatorów 2013-05-23 - 2013-05-24 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Kształcenie plastyczne przyszłych konserwatorów
5 lat studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika — Pamięci Profesora Romana S. Ingardena (1920-2011) 2013-05-23 - 2013-05-24 Toruń Pracownia Języka i Kultury Japońskiej, Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: 5 lat studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika — Pamięci Profesora Romana S. Ingardena (1920-2011)
IV Dzień Badacza 2013-05-22 - 2013-05-22 Toruń Zespół Realizacji Badań IS UMK Pryzmat więcej»o konferencji: IV Dzień Badacza
Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji k.p.k. 2013-05-20 - 2013-05-21 Toruń Katedra Postępowania Karnego WPiA UMK więcej»o konferencji: Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji k.p.k.
100-lecie modelu atomu Bohra 2013-05-16 - 2013-05-17 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: 100-lecie modelu atomu Bohra
LV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego 2013-05-16 - 2013-05-18 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego więcej»o konferencji: LV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego
VII międzynarodowa konferencja naukowa Azja w XXI wieku: wyzwania, dylematy, perspektywy. Refleksje nad gospodarką, polityką, bezpieczeństwem, kulturą i edukacją współczesnej Azji 2013-05-16 - 2013-05-17 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: VII międzynarodowa konferencja naukowa Azja w XXI wieku: wyzwania, dylematy, perspektywy. Refleksje nad gospodarką, polityką, bezpieczeństwem, kulturą i edukacją współczesnej Azji
Poezja polska po roku 2000. Tekst — kontekst — lektura 2013-05-16 - 2013-05-17 Toruń Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Poezja polska po roku 2000. Tekst — kontekst — lektura
II. Zjazd Andragogiczny ``Dynamika tożsamości teorii i praktyki edukacji dorosłych`` 2013-05-15 - 2013-05-16 Toruń/Wielka Nieszawka Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: II. Zjazd Andragogiczny ``Dynamika tożsamości teorii i praktyki edukacji dorosłych``
International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation and Membrane Distillation 2013-05-12 - 2013-05-15 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation and Membrane Distillation
IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z cyklu Problemy Gospodarki Światowej 2013-05-10 - 2013-05-10 Toruń Katedra Ekonomii, Katedra Inwestycji i Nieruchomości WNEiZ więcej»o konferencji: IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z cyklu Problemy Gospodarki Światowej
Poszukiwanie tożsamości kulturowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 1919-2009 2013-05-10 - 2013-05-11 Toruń Katedra Historii Sztuki i Kultury, Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Poszukiwanie tożsamości kulturowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 1919-2009
Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka 2013-05-09 - 2013-05-10 Toruń Wydział Nauk Historycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka
The Quest for Quality in Education 2013-05-07 - 2013-05-08 Toruń WNP więcej»o konferencji: The Quest for Quality in Education
Uroczystość wręczenia Medalu im. J. Schaudera 2013-05-07 - 2013-05-08 Toruń Centrum Badań Nieliniowych im. J. Schaudera więcej»o konferencji: Uroczystość wręczenia Medalu im. J. Schaudera
Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza 2013-05-06 - 2013-05-07 Toruń Instytut Filologii Słowiańskiej UMK więcej»o konferencji: Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza
The First International Henry James Conference in Poland 2013-04-26 - 2013-04-28 Toruń Katedra Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: The First International Henry James Conference in Poland
Roman Jaworski (1883-1944) 2013-04-25 - 2013-04-25 Toruń Wydział Filologiczny, Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Roman Jaworski (1883-1944)
Dynamiczne partnerstwo czy bierna koegzystencja? Polityczny, ekonomiczny i kulturowy wymiar relacji Polski z Ameryką Łacińską 2013-04-22 - 2013-04-23 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Dynamiczne partnerstwo czy bierna koegzystencja? Polityczny, ekonomiczny i kulturowy wymiar relacji Polski z Ameryką Łacińską
XL Kongres NES 2013-04-19 - 2013-04-20 Bydgoszcz Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej CM UMK więcej»o konferencji: XL Kongres NES
Good Governance and Civil Society 2013-04-19 - 2013-04-20 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Good Governance and Civil Society
I Konferencja Naukowa ``Pamięć i Polityka Historyczna`` pt. ``Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewoleniem. Między martyrologią a triumfalizmem`` 2013-04-18 - 2013-04-18 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: I Konferencja Naukowa ``Pamięć i Polityka Historyczna`` pt. ``Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewoleniem. Między martyrologią a triumfalizmem``
Fides et actio. Od wiary do ewangelizacji. 2013-04-18 - 2013-04-20 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Fides et actio. Od wiary do ewangelizacji.
Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka 2013-04-18 - 2013-04-20 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka
IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów 2013-04-18 - 2013-04-19 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów
Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego 2013-04-17 - 2013-04-17 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego
Współczesny teatr i film: wobec wyzwań nowych mediów 2013-04-17 - 2013-04-18 Toruń Katedra Kulturoznawstwa więcej»o konferencji: Współczesny teatr i film: wobec wyzwań nowych mediów
Kliniczne i prawne aspekty neurologii 2013-04-13 - 2013-04-14 Dolina Charlotty Katedra i Klinika Neurologii więcej»o konferencji: Kliniczne i prawne aspekty neurologii
Forum Informatyki Teoretycznej 2013-04-11 - 2013-04-14 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: Forum Informatyki Teoretycznej
Badania kliniczne — kierunki zmian 2013-04-11 - 2013-04-11 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Badania kliniczne — kierunki zmian
V Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne 2013-04-11 - 2013-04-12 Toruń Zakład Antropologii więcej»o konferencji: V Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne
XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki 2013-04-10 - 2013-04-12 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki UMK więcej»o konferencji: XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki
Sztuka i polityka — Sztuki wizualne 2013-04-10 - 2013-04-11 Toruń Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej więcej»o konferencji: Sztuka i polityka — Sztuki wizualne
Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym 2013-04-07 - 2013-04-09 Toruń Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii więcej»o konferencji: Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym
Robaczywa kultura. Owady, insekty, pasożyty w świetle zainteresowań humanistyki 2013-03-28 - 2013-03-28 Toruń Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej ILP więcej»o konferencji: Robaczywa kultura. Owady, insekty, pasożyty w świetle zainteresowań humanistyki
Prawo pracy wobec osób niepełnosprawnych 2013-03-26 - 2013-03-27 Toruń Studenckie Koło Prawa Pracy-działające przy Katedrze Prawa Pracy więcej»o konferencji: Prawo pracy wobec osób niepełnosprawnych
Paragraf w sieci. Prawa własności intelektualnej w Internecie 2013-03-25 - 2013-03-26 Toruń Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dóbr Niematerialnych więcej»o konferencji: Paragraf w sieci. Prawa własności intelektualnej w Internecie
III Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych 2013-03-22 - 2013-03-24 Toruń Wydział Biologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: III Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych
Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce 2013-03-22 - 2013-03-22 Toruń Katedra Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce
Ataki Sieciowe 2013 2013-03-18 - 2013-03-19 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii więcej»o konferencji: Ataki Sieciowe 2013
Ogólnopolska Konferencja Studenckich Bibliologicznych Kół Naukowych „Biblioteka poza biblioteką” 2013-03-18 - 2013-03-18 Toruń Koło Naukowe Specjalistów Informacji więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Studenckich Bibliologicznych Kół Naukowych „Biblioteka poza biblioteką”
EuroSolarFuel Meeting 2013-03-17 - 2013-03-19 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: EuroSolarFuel Meeting
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego” 2013-03-15 - 2013-03-15 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego "Elektor" więcej»o konferencji: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego”
Nowe Media w zarządzaniu komunikacją. Nowe trendy i wyzwania 2013-03-06 - 2013-03-07 Toruń Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMK więcej»o konferencji: Nowe Media w zarządzaniu komunikacją. Nowe trendy i wyzwania
Muzykoterapia w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie — rózne drogi, jeden cel. 2013-03-02 - 2013-03-02 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Muzykoterapia w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie — rózne drogi, jeden cel.
I Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej 2013-03-02 - 2013-03-02 Bydgoszcz Zakład Inżynierii Tkankowej, CM więcej»o konferencji: I Pomorskie Sympozjum Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej
Reakcja ekosystemów jeziorno-torfowiskowych na zmiany w zlewni bezpośredniej i ich zapis w osadach biogenicznych 2013-02-28 - 2013-03-01 Toruń Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu więcej»o konferencji: Reakcja ekosystemów jeziorno-torfowiskowych na zmiany w zlewni bezpośredniej i ich zapis w osadach biogenicznych
III Warsztaty. LODOWE PROBLEMY RZEK. Zabudowa hydrotechniczna rzek a zagrożenie powodziami zatorowymi. 2013-02-21 - 2013-02-22 Dobiegniewo Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej więcej»o konferencji: III Warsztaty. LODOWE PROBLEMY RZEK. Zabudowa hydrotechniczna rzek a zagrożenie powodziami zatorowymi.
Światowy Dzień Wyborów 2013 2013-02-07 - 2013-02-08 Toruń Centrum Studiów Wyborczych UMK więcej»o konferencji: Światowy Dzień Wyborów 2013
Powstanie Styczniowe w regionie kujawsko-pomorskim 2013-01-22 - 2013-01-22 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Powstanie Styczniowe w regionie kujawsko-pomorskim
Postępy w diagnostyce i leczeniu niewydolności serca 2013-01-12 - 2013-01-12 Bydgoszcz II Katedra Kardiologii więcej»o konferencji: Postępy w diagnostyce i leczeniu niewydolności serca
Wokół dworu i króla w epokach przedromantycznych 2012-12-12 - 2012-12-12 Toruń Zakład Literatury Oświecenia więcej»o konferencji: Wokół dworu i króla w epokach przedromantycznych
V Ogólnopolskie Seminarium Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym 2012-12-06 - 2012-12-08 Toruń Zakład Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki UMK więcej»o konferencji: V Ogólnopolskie Seminarium Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym
Kolekcja fikcji: mistyfikacja w sztuce 2012-12-06 - 2012-12-07 Toruń Wydział Sztuk Pięknych - Zakład Muzealnictwa więcej»o konferencji: Kolekcja fikcji: mistyfikacja w sztuce
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata 2012-12-06 - 2012-12-07 Toruń Katedra Inwestycji i Nieruchomości WNEiZ więcej»o konferencji: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata
Prawica — Lewica — Wychowanie 2012-12-04 - 2012-12-05 Toruń WNP więcej»o konferencji: Prawica — Lewica — Wychowanie
Warsztaty Astronomiczne 2012 2012-12-02 - 2012-12-07 Piwnice koło Torunia Centrum Astronomii UMK więcej»o konferencji: Warsztaty Astronomiczne 2012
W poszukiwaniu specyfiki wsi i socjologii ją opisującej w perspektywie historycznych i współczesnych doświadczeń Europy Środkowej i Wschodniej 2012-11-29 - 2012-11-30 Toruń Instytut Socjologii więcej»o konferencji: W poszukiwaniu specyfiki wsi i socjologii ją opisującej w perspektywie historycznych i współczesnych doświadczeń Europy Środkowej i Wschodniej
Profesor Leonard Torwirt — artysta malarz i konserwator zabytków. Sesja naukowa w 100-lecie urodzin Profesora. 2012-11-28 - 2012-11-28 Toruń Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa więcej»o konferencji: Profesor Leonard Torwirt — artysta malarz i konserwator zabytków. Sesja naukowa w 100-lecie urodzin Profesora.
Genetyka kliniczna nowotworów — białaczki i guzy lite 2012-11-27 - 2012-11-30 Bydgoszcz Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej CM więcej»o konferencji: Genetyka kliniczna nowotworów — białaczki i guzy lite
Resocjalizacja w środowisku otwartym — mit czy rzeczywistość 2012-11-22 - 2012-11-22 Toruń Katedra Teorii Opieki i Wychowania więcej»o konferencji: Resocjalizacja w środowisku otwartym — mit czy rzeczywistość
Kino od kuchni 2012-11-21 - 2012-11-21 Toruń Katedra Kulturoznawstwa więcej»o konferencji: Kino od kuchni
Przemoc w stosunku do Żydów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do połowy XX wieku 2012-11-15 - 2012-11-17 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Przemoc w stosunku do Żydów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do połowy XX wieku
Szkoła wyższa — kompetencje społeczne — rynek pracy 2012-11-15 - 2012-11-15 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Szkoła wyższa — kompetencje społeczne — rynek pracy
XIII Dzień GIS 2012-11-14 - 2012-11-14 Toruń Instytut Geografii UMK więcej»o konferencji: XIII Dzień GIS
Konferencja Kierowników Uczelnianych Jednostek Geograficznych nt. Geografia w systemie zarządzania i organizacji nauki i dydaktyki w Polsce 2012-11-09 - 2012-11-10 Toruń Wydział Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: Konferencja Kierowników Uczelnianych Jednostek Geograficznych nt. Geografia w systemie zarządzania i organizacji nauki i dydaktyki w Polsce
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych 2012-11-08 - 2012-11-09 Toruń Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK więcej»o konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych
Zagadnienia fonotaktyki i morfotaktyki języków słowiańskich i bałkańskich 2012-11-08 - 2012-11-09 Toruń Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Zagadnienia fonotaktyki i morfotaktyki języków słowiańskich i bałkańskich
Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym 2012-11-05 - 2012-11-07 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym
Standardy w pediatrii II 2012-10-27 - 2012-10-27 Bydgoszcz Katedra i Kinika pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii więcej»o konferencji: Standardy w pediatrii II
Sztuka i Polityka — Sztuki wizualne 2012-10-24 - 2012-10-25 Toruń Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej więcej»o konferencji: Sztuka i Polityka — Sztuki wizualne
Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria — praktyka — perspektywy. 2012-10-24 - 2012-10-25 Toruń, Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, sala nr 307 Pracownia Języka i Kultury Arabskiej więcej»o konferencji: Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Teoria — praktyka — perspektywy.
Naga broń, czyli wszystko, co o broni chciałbyś wiedzieć, a boisz się zapytać 2012-10-22 - 2012-10-24 Toruń Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki, Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego więcej»o konferencji: Naga broń, czyli wszystko, co o broni chciałbyś wiedzieć, a boisz się zapytać
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd — II edycja 2012-10-19 - 2012-10-20 Toruń Uniwersyteckie Koło Naukowe Miłośników Ziem Kresowych więcej»o konferencji: Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd — II edycja
III Seminarium prawnicze polsko-czeskie 2012-10-18 - 2012-10-19 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego WPiA UMK więcej»o konferencji: III Seminarium prawnicze polsko-czeskie
Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX i XX wieku — konserwacja i restauracja 2012-10-18 - 2012-10-19 Toruń Zakład Konserwacji Papieru i Skóry więcej»o konferencji: Sztuka, rzemiosło, przemysł z XIX i XX wieku — konserwacja i restauracja
Humanistyka i Polityka. Czy wszystko jest polityczne? 2012-10-18 - 2012-10-19 Pluski k. Olsztyna Instytut Historii i Archiwistyki UMK więcej»o konferencji: Humanistyka i Polityka. Czy wszystko jest polityczne?
Obraz kondycji człowieka w literaturze polskiej po 1989 roku 2012-10-17 - 2012-10-18 Toruń Instytut Literatury Polskiej UMK więcej»o konferencji: Obraz kondycji człowieka w literaturze polskiej po 1989 roku
Wiosna Kościoła — Sobór Watykański II 2012-10-12 - 2012-10-13 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Wiosna Kościoła — Sobór Watykański II
Nowe Trendy w Psychiatrii 2012-10-12 - 2012-10-13 Bydgoszcz Katedra Psychiatrii więcej»o konferencji: Nowe Trendy w Psychiatrii
Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna pt. ``Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska`` 2012-10-08 - 2012-10-11 Toruń, Hotel Uniwersytecki Instytut Geografii UMK, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej więcej»o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna pt. ``Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska``
BioInformatics in Torun 12 2012-09-27 - 2012-09-29 Torun Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: BioInformatics in Torun 12
XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji 2012-09-27 - 2012-09-28 Toruń Instytut Geografii UMK, Zakład Kartografii, Teledetekcji i GIS więcej»o konferencji: XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji
V Konferencja: Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania 2012-09-27 - 2012-09-29 Toruń Katedra Logiki więcej»o konferencji: V Konferencja: Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania
Rachunkowość — nauka, praktyka, dydaktyka 2012-09-24 - 2012-09-26 Toruń Katedra Rachunkowości więcej»o konferencji: Rachunkowość — nauka, praktyka, dydaktyka
kurs Genetyka hematoonkologiczna 2012-09-24 - 2012-09-28 Bydgoszcz Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej CM więcej»o konferencji: kurs Genetyka hematoonkologiczna
European Middle Palaeolithic during MOIS 8 — MOIS 3; cultures — enviroment — chronology 2012-09-24 - 2012-09-28 Wolbrom, woj. małopolskie Instytut Archeologii więcej»o konferencji: European Middle Palaeolithic during MOIS 8 — MOIS 3; cultures — enviroment — chronology
Metodologia badań nad kulturą i sztuką Afryki 2012-09-21 - 2012-09-21 Toruń Zakład Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Metodologia badań nad kulturą i sztuką Afryki
Geogebra Conference 2012 2012-09-21 - 2012-09-23 Warszawa Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: Geogebra Conference 2012
Fitohormony: od bodźca do reakcji 2012-09-20 - 2012-09-20 Toruń Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii więcej»o konferencji: Fitohormony: od bodźca do reakcji
IV Prawnicze Kolokwium Polsko-Włoskie, Członkostwo Polski i Włoch w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony 2012-09-19 - 2012-09-20 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego WPi A UMK więcej»o konferencji: IV Prawnicze Kolokwium Polsko-Włoskie, Członkostwo Polski i Włoch w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony
Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego 2012-09-17 - 2012-09-18 Toruń Samorząd Doktorantów UMK więcej»o konferencji: Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego
Sygnałowa funkcja i metabolizm zewnątrzkomórkowych nukleotydów roślinnych 2012-09-11 - 2012-09-14 Toruń Zakład Biochemii, Instytut Biologii Ogólnej i Molekularenej; j więcej»o konferencji: Sygnałowa funkcja i metabolizm zewnątrzkomórkowych nukleotydów roślinnych
Warsztaty Konserwacji Kamienia 2012-09-10 - 2012-09-22 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Warsztaty Konserwacji Kamienia
29 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne 2012-09-09 - 2012-09-13 Toruń Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki więcej»o konferencji: 29 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne
Postępy w terapii przeciwpłytkowej 2012-09-07 - 2012-09-08 Toruń Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych więcej»o konferencji: Postępy w terapii przeciwpłytkowej
Staroobrzędowcy za granicą. Historia. Religia. Język. Kultura 2012-09-06 - 2012-09-08 Toruń Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Staroobrzędowcy za granicą. Historia. Religia. Język. Kultura
Problemy zachowania różnorodności florystycznej i fitocenotycznej ekosystemów łąkowych 2012-09-06 - 2012-09-07 Miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Wilga", Górzno Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, CM UMK więcej»o konferencji: Problemy zachowania różnorodności florystycznej i fitocenotycznej ekosystemów łąkowych
Ekonometria dla praktyki 2012-09-04 - 2012-09-05 Toruń Katedra Ekonometrii i Statystyki WNEiZ więcej»o konferencji: Ekonometria dla praktyki
Crossmodality and synesthesia 2012-09-01 - 2012-09-01 Toruń Zakład Kognitywistyki i Epistemologii, Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Crossmodality and synesthesia
Mathpad 2012 Matematyka wokół nas 2012-08-22 - 2012-08-25 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: Mathpad 2012 Matematyka wokół nas
Modele europejskich społeczeństw obywatelskich. Ponadnarodowe poglądy na formowanie się nowoczesnych społeczeństw w Europie Środkowej 2012-07-20 - 2012-07-20 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Modele europejskich społeczeństw obywatelskich. Ponadnarodowe poglądy na formowanie się nowoczesnych społeczeństw w Europie Środkowej
Pierwsza Szkoła Letnia Projektu CGS — Modele europejskich społeczeństw obywatelskich. Ponadnarodowe poglądy na formowanie się nowoczesnych społeczeństw w Europie Środkowo-Wschodniej 2012-07-17 - 2012-07-22 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Pierwsza Szkoła Letnia Projektu CGS — Modele europejskich społeczeństw obywatelskich. Ponadnarodowe poglądy na formowanie się nowoczesnych społeczeństw w Europie Środkowo-Wschodniej
V Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji 2012-06-21 - 2012-06-24 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: V Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji
44 Sympozjum Fizyki Matematycznej, ``New developments in the theory of open quantum systems`` 2012-06-20 - 2012-06-24 Toruń Zakład Fizyki Matematycznej, Instytut Fizyki UMK więcej»o konferencji: 44 Sympozjum Fizyki Matematycznej, ``New developments in the theory of open quantum systems``
Filozofia XVII w. — jej źródła i kontynuacje 2012-06-18 - 2012-06-19 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Filozofia XVII w. — jej źródła i kontynuacje
VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 2012-06-14 - 2012-06-16 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
Sztuczny kamień (gipsowy) w średniowiecznej sztuce 2012-06-14 - 2012-06-15 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Sztuczny kamień (gipsowy) w średniowiecznej sztuce
VII Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu 2012-06-14 - 2012-06-15 Toruń Pracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu więcej»o konferencji: VII Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu
Animation of rural development a new profession? 2012-06-05 - 2012-06-06 Chania, Grecja Instytut Socjologii więcej»o konferencji: Animation of rural development a new profession?
Jedność nauki. Jedność przyrody 2012-06-01 - 2012-06-02 Toruń Instytut Filozofii UMK więcej»o konferencji: Jedność nauki. Jedność przyrody
Phantomology: the virtual reality of the body. 2012-06-01 - 2012-06-01 Torun Zakład Kognitywistyki i Epistemologii, Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Phantomology: the virtual reality of the body.
Symposion Thorn zum Tarif- und Arbeitskampfrecht 2012-05-31 - 2012-06-01 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Symposion Thorn zum Tarif- und Arbeitskampfrecht
Warsztaty Laparoskopowe 2012-05-30 - 2012-06-01 Bydgoszcz Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej więcej»o konferencji: Warsztaty Laparoskopowe
XX Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 2012-05-28 - 2012-05-30 Toruń Katedra Inwestycji i Nieruchomości UMK więcej»o konferencji: XX Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
Polsko-francuskie seminarium badawcze Opisy podróży we wczesnych czasach nowożytnych 2012-05-27 - 2012-06-01 Toruń Katedra Filologii Germańskiej więcej»o konferencji: Polsko-francuskie seminarium badawcze Opisy podróży we wczesnych czasach nowożytnych
XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Ekologia miasta 2012-05-25 - 2012-05-26 Toruń Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Ekologia miasta
Codzienne i niecodzienne w oświeceniu. Przejawy i kontynuacje 2012-05-25 - 2012-05-25 Toruń Zakład Literatury Oświecenia więcej»o konferencji: Codzienne i niecodzienne w oświeceniu. Przejawy i kontynuacje
Rosja w Polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku 2012-05-24 - 2012-05-25 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Rosja w Polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku
Problemy Gospodarki Światowej 2012-05-24 - 2012-05-25 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Problemy Gospodarki Światowej
Sex or Gender. W poszukiwaniu natury i kultury 2012-05-24 - 2012-05-24 Toruń Wydział Teologiczny-Zakład Pedagogiki Pastoralnej więcej»o konferencji: Sex or Gender. W poszukiwaniu natury i kultury
Futbol — fenomen kulturowy i polityczny 2012-05-22 - 2012-05-23 Toruń Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej więcej»o konferencji: Futbol — fenomen kulturowy i polityczny
Struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzi 2012-05-17 - 2012-05-18 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzi
XIX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne 2012-05-17 - 2012-05-19 Sucha (nad Zalewem Koronowskim) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: XIX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dylematy współczesnej Azji 2012-05-17 - 2012-05-18 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dylematy współczesnej Azji
Dydaktyka języka arabskiego. Teoria — praktyka — perspektywy 2012-05-17 - 2012-05-17 sala nr 307, Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, Toruń Pracownia Języka i Kultury Arabskiej więcej»o konferencji: Dydaktyka języka arabskiego. Teoria — praktyka — perspektywy
III Kongres Kół Naukowych Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa „Studenci INiB na rynku pracy” 2012-05-17 - 2012-05-18 Toruń Koło Naukowe Specjalistów Informacji więcej»o konferencji: III Kongres Kół Naukowych Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa „Studenci INiB na rynku pracy”
Wybory 2011. Media, prawo, społeczeństwo. 2012-05-16 - 2012-05-17 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Wybory 2011. Media, prawo, społeczeństwo.
Education, Ethics and the Environment 2012-05-16 - 2012-05-18 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Education, Ethics and the Environment
III Dzień Badacza 2012-05-16 - 2012-05-16 Toruń Zespół Realizacji Badań IS UMK Pryzmat więcej»o konferencji: III Dzień Badacza
Polskie prawo cywilne wobec wyznań współczesności 2012-05-15 - 2012-05-15 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Polskie prawo cywilne wobec wyznań współczesności
Rokoko — literatura, kultura, sztuka 2012-05-14 - 2012-05-14 Toruń Zakład Literatury Oświecenia więcej»o konferencji: Rokoko — literatura, kultura, sztuka
Granice inspiracji w malarstwie współczesnym — dylematy teorii sztuki i kształceia artystycznego 2012-05-11 - 2012-05-12 Toruń Zakład Malartswa, Instytut Artystyczny, Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Granice inspiracji w malarstwie współczesnym — dylematy teorii sztuki i kształceia artystycznego
Jaka jest rola katolika w świecie współczesnym? Teologia laikatu w świetle myśli św. Josemaria Escriva (1902-1975). 2012-05-11 - 2012-05-12 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Jaka jest rola katolika w świecie współczesnym? Teologia laikatu w świetle myśli św. Josemaria Escriva (1902-1975).
Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym 2012-05-10 - 2012-05-11 Toruń Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji WNP więcej»o konferencji: Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym
„Poznać Bałkany” Historia — Polityka — Kultura — Języki na Bałkanach 2012-05-07 - 2012-05-08 Toruń Zakład Języków Słowiańskich i Bałkanistyki więcej»o konferencji: „Poznać Bałkany” Historia — Polityka — Kultura — Języki na Bałkanach
XII Dni Bałkańskie 2012-05-07 - 2012-05-09 Toruń Studenckie Koło Miłośników Bałkanów więcej»o konferencji: XII Dni Bałkańskie
Ogólnopolska studencka konferencja interdyscyplinarna „Izrael — murem podzieleni” 2012-04-26 - 2012-04-26 Toruń Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka "Homo Homini" więcej»o konferencji: Ogólnopolska studencka konferencja interdyscyplinarna „Izrael — murem podzieleni”
Forensically important Diptera. Identification workshop 2012-04-23 - 2012-04-27 Toruń Zakład Ekologii Zwierząt więcej»o konferencji: Forensically important Diptera. Identification workshop
Krasińskiego światy zapomniane 2012-04-19 - 2012-04-21 Opinogóra Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich ILP UMK więcej»o konferencji: Krasińskiego światy zapomniane
Metodologia i metodyka badań paleopatologicznych 2012-04-19 - 2012-04-20 Toruń Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK; Zakład Antropologii więcej»o konferencji: Metodologia i metodyka badań paleopatologicznych
Kobiety i mężczyźni w przestrzeni publicznej. Społeczeństwo — polityka — prawo 2012-04-19 - 2012-04-20 Toruń Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Kobiety i mężczyźni w przestrzeni publicznej. Społeczeństwo — polityka — prawo
IX zjazd European Association for Forensic Entomology 2012-04-18 - 2012-04-21 Toruń Zakład Ekologii Zwierząt więcej»o konferencji: IX zjazd European Association for Forensic Entomology
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Adeptów Rachunkowości — OSKAR 2012 2012-04-17 - 2012-04-18 Toruń Katedra Rachunkowości więcej»o konferencji: Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Adeptów Rachunkowości — OSKAR 2012
XII Ogólnopolska Szkoła Membranowa 2012-04-15 - 2012-04-18 Jażdżówki k/Iławy Wydział Chemii więcej»o konferencji: XII Ogólnopolska Szkoła Membranowa
III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce „Otwarta nauka i edukacja” 2012-04-13 - 2012-04-14 Bydgoszcz Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu więcej»o konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce „Otwarta nauka i edukacja”
Minikonferencja dla doktorantów ŚSDNM 2012-04-13 - 2012-04-14 Toruń WMiI więcej»o konferencji: Minikonferencja dla doktorantów ŚSDNM
II Konkurs Wiedzy z Prawa Karnego 2012-04-01 - 2012-05-15 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego więcej»o konferencji: II Konkurs Wiedzy z Prawa Karnego
Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce 2012-03-23 - 2012-03-23 Toruń Katedra Logistyki więcej»o konferencji: Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce
20 lat Diecezji Toruńskiej. Kościół na Pomorzu Nadwiślańskim w służbie Bogu i człowiekowi 2012-03-21 - 2012-03-21 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: 20 lat Diecezji Toruńskiej. Kościół na Pomorzu Nadwiślańskim w służbie Bogu i człowiekowi
Polska Prezydencja — zrealizowane wyzwania? 2012-03-20 - 2012-03-21 Toruń Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej więcej»o konferencji: Polska Prezydencja — zrealizowane wyzwania?
II Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych 2012-03-09 - 2012-03-11 Toruń Wydział Biologii i Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: II Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych
Kryminał — gatunek poważ(a)ny 2012-03-08 - 2012-03-09 Toruń Zakład Polskiej Literatury Współczesnej więcej»o konferencji: Kryminał — gatunek poważ(a)ny
Logopedia w medycynie 2012-03-03 - 2012-03-03 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Logopedia w medycynie
First Torun NeuroCulture Meeting 2012-03-01 - 2012-03-01 Toruń Zakład Kognitywistyki i Epistemologii, Instytut Filozofii więcej»o konferencji: First Torun NeuroCulture Meeting
Miłość i seksualność. Stan teorii i badań w Polsce w perspektywie interdyscyplinarnej 2012-02-23 - 2012-02-23 Toruń Koło Naukowe Studentów Socjologii UMK więcej»o konferencji: Miłość i seksualność. Stan teorii i badań w Polsce w perspektywie interdyscyplinarnej
Europa Środkowa u progu XXI wieku. Wyzwania polityczne i społeczne w perspektywie interdycyplinarnej 2012-02-02 - 2012-02-04 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Europa Środkowa u progu XXI wieku. Wyzwania polityczne i społeczne w perspektywie interdycyplinarnej
Republika Marzeń: Grzegorz Ciechowski i Republika jako fenomen społeczno-kulturowy 2011-12-16 - 2011-12-17 Toruń Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej więcej»o konferencji: Republika Marzeń: Grzegorz Ciechowski i Republika jako fenomen społeczno-kulturowy
Kolekcja fikcji i fantazji: mistyfikacja w sztuce 2011-12-08 - 2011-12-09 Toruń Zakład Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Kolekcja fikcji i fantazji: mistyfikacja w sztuce
Ataki sieciowe — IT, Law, Electronic Evidence 2011-12-05 - 2011-12-05 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii więcej»o konferencji: Ataki sieciowe — IT, Law, Electronic Evidence
IV Ogólnopolskie Seminarium Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym 2011-12-01 - 2011-12-03 Toruń Zakład Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki UMK więcej»o konferencji: IV Ogólnopolskie Seminarium Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym
Inspiracje sztuką dawną w sztuce xx i xxi wieku 2011-12-01 - 2011-12-03 Toruń Zaklad Historii Sztuki Nowoczesnej Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Inspiracje sztuką dawną w sztuce xx i xxi wieku
Poprawność polityczna w sferze publicznej i edukacji 2011-12-01 - 2011-12-01 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Poprawność polityczna w sferze publicznej i edukacji
Od armii komputowej do narodowej 2011-11-24 - 2011-11-25 Toruń Zakład Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Od armii komputowej do narodowej
III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją 2011-11-17 - 2011-11-18 Toruń Wydział Nauk Historycznych, Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją
XII Dzień GIS-u 2011-11-16 - 2011-11-16 Toruń Instytut Geografii UMK więcej»o konferencji: XII Dzień GIS-u
Podręczniki archiwalne od koncepcji do realizacji 2011-11-16 - 2011-11-16 Toruń Wydział Nauk Historycznych UMK, Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Podręczniki archiwalne od koncepcji do realizacji
Być Indianinem to... 2011-10-28 - 2011-10-29 Toruń Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej więcej»o konferencji: Być Indianinem to...
Sulle orme dell'unificazione italiana (lingua, letteratura, storia) 2011-10-26 - 2011-10-27 Toruń Zakład Italianistyki więcej»o konferencji: Sulle orme dell'unificazione italiana (lingua, letteratura, storia)
Sympozjum „Metodologia badań nad sztuką afrykańską” 2011-10-21 - 2011-10-22 Toruń Zakład Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Sympozjum „Metodologia badań nad sztuką afrykańską”
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości. 2011-10-19 - 2011-10-20 Toruń, Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3 Pracownia Języka i Kultury Arabskiej więcej»o konferencji: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości.
VIII Konferencja ``Człowiek-Miasto-Przyroda`` - nowe procesy, pytania i metody badawcze 2011-10-17 - 2011-10-18 Toruń Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji, Instytut Geografii więcej»o konferencji: VIII Konferencja ``Człowiek-Miasto-Przyroda`` - nowe procesy, pytania i metody badawcze
10-lecie istnienia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2011-10-12 - 2011-10-12 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: 10-lecie istnienia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Symposion Thorn zum Tarif- und Arbeitskampfrecht im October 2011 2011-10-10 - 2011-10-11 Toruń Fakultät für Jura und Verwaltung więcej»o konferencji: Symposion Thorn zum Tarif- und Arbeitskampfrecht im October 2011
Postępy w elektroterapii chorób serca 2011-10-01 - 2011-11-30 Bydgoszcz II Klinika Kardiologii więcej»o konferencji: Postępy w elektroterapii chorób serca
LXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 2011-09-26 - 2011-09-27 Toruń Instytut Języka Polskiego UMK więcej»o konferencji: LXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
„Genetyka hematoonkologiczna” — kurs 2011-09-26 - 2011-09-30 Bydgoszcz Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej CM UMK więcej»o konferencji: „Genetyka hematoonkologiczna” — kurs
Central European Symposium on Theoretical Chemistry (CESTC) 2011-09-25 - 2011-09-28 Toruń Zakład Chemii Kwantowej, WCH, Zakład Układów Wieloelektr. IF więcej»o konferencji: Central European Symposium on Theoretical Chemistry (CESTC)
Granice i przekraczanie granic w historii i kulturze współczesnej 2011-09-24 - 2011-09-29 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Granice i przekraczanie granic w historii i kulturze współczesnej
Choroby zakaźne u progu kolejnej dekady 2011-09-22 - 2011-09-24 Bydgoszcz Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii więcej»o konferencji: Choroby zakaźne u progu kolejnej dekady
„Zakony rycerskie wobec wojny i pokoju” 16 konferencja z cyklu „Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica” 2011-09-22 - 2011-09-25 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: „Zakony rycerskie wobec wojny i pokoju” 16 konferencja z cyklu „Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica”
Różne drogi odbudowy. Doświadczenia i spostrzeżenia w odnawianiu zniszczonych miast 2011-09-22 - 2011-09-23 Würzburg (Niemcy) Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie w Würzburgu więcej»o konferencji: Różne drogi odbudowy. Doświadczenia i spostrzeżenia w odnawianiu zniszczonych miast
XV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior 2011-09-21 - 2011-09-23 Toruń, Centrum Konferencyjne "Filmar" Instytut Geografii, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej więcej»o konferencji: XV Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior
Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski 2011-09-21 - 2011-09-23 Toruń Katedra Marketingu i Handlu, WNEiZ więcej»o konferencji: Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski
Partie polityczne przełomu XX i XXI wieku. Kondycja, kierunki rozwoju i perspektywy 2011-09-21 - 2011-09-22 Ostromecko k. Bydgoszczy Wydzial Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Partie polityczne przełomu XX i XXI wieku. Kondycja, kierunki rozwoju i perspektywy
Procesy integracji i dezintegracji we współczesnej gospodarce 2011-09-20 - 2011-09-21 Toruń Katedra Ekonomii WNEiZ więcej»o konferencji: Procesy integracji i dezintegracji we współczesnej gospodarce
Protolang 2 - Ścieżki protojęzyka 2 2011-09-19 - 2011-09-21 Toruń Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: Protolang 2 - Ścieżki protojęzyka 2
II Ogólnopolska Konferencja GeoGebry 2011-09-17 - 2011-09-17 Warszawa Wydział Matematyki i Informatyki UMK więcej»o konferencji: II Ogólnopolska Konferencja GeoGebry
Parlament — konstytucja — demokracja w edukacji historycznej 2011-09-16 - 2011-09-17 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Parlament — konstytucja — demokracja w edukacji historycznej
Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe 2011-09-15 - 2011-09-16 Toruń Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe
VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki 2011-09-15 - 2011-09-17 Bydgoszcz Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu więcej»o konferencji: VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki
Religie i religijność we współczesnym świecie 2011-09-12 - 2011-09-15 TORUŃ Wydział Politologii i Studiów Mędzynarodowych więcej»o konferencji: Religie i religijność we współczesnym świecie
Dynamiczne Modele Ekonometryczne 2011-09-08 - 2011-09-10 Toruń Katedra Ekonometrii i Statystyki więcej»o konferencji: Dynamiczne Modele Ekonometryczne
International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation and Membrane Distillation 2011-09-08 - 2011-09-11 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: International Scientific Conference on Pervaporation, Vapor Permeation and Membrane Distillation
VI Sympozjum Analizy Nieliniowej 2011-09-07 - 2011-09-09 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: VI Sympozjum Analizy Nieliniowej
Osoba z niepełnosprawnością. Opieka – Terapia – Wsparcie 2011-09-06 - 2011-09-07 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Pedagogiki Specjalnej więcej»o konferencji: Osoba z niepełnosprawnością. Opieka – Terapia – Wsparcie
28. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 2011-09-05 - 2011-09-10 Toruń Zakład Gleboznawstwa, Instytut Geografii więcej»o konferencji: 28. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Zastosowanie metod numerycznych w ekologii 2011-09-05 - 2011-09-10 Toruń Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: Zastosowanie metod numerycznych w ekologii
Hermeneutyka — Etyka — Edukacja — Media 2011-09-05 - 2011-09-08 Konstancin Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Hermeneutyka — Etyka — Edukacja — Media
Nonlinear Optics Applications 2011 2011-09-01 - 0000-00-00 Toruń Instytut Fizyki UMK więcej»o konferencji: Nonlinear Optics Applications 2011
Phantomology: the Virtual Reality of the Body 2011-09-01 - 2011-09-01 Torun Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Phantomology: the Virtual Reality of the Body
WELCOME Scientific Meeting on Hybrid Nanostructures 2011-08-28 - 2011-08-31 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: WELCOME Scientific Meeting on Hybrid Nanostructures
Poor or Rich?: Synoptic Cemetery Profiling in Unearthing Medieval Life Style - Theoretical and Methodological Aspects 2011-07-11 - 2011-07-14 Leeds (United Kingdom) Centrum Mediewistyczne więcej»o konferencji: Poor or Rich?: Synoptic Cemetery Profiling in Unearthing Medieval Life Style - Theoretical and Methodological Aspects
13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating 2011-07-10 - 2011-07-14 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating
IFIP TC3 Annual Meeting 2011-07-09 - 2011-07-14 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: IFIP TC3 Annual Meeting
VIII Konferencja „Informatyka w Edukacji” IwE2011 2011-07-05 - 2011-07-06 Toruń Wydział Matematyki i Infiormatyki więcej»o konferencji: VIII Konferencja „Informatyka w Edukacji” IwE2011
III Kolokwium Semantyczne 2011-07-01 - 2011-07-02 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: III Kolokwium Semantyczne
„Język a socjum — funkcjonowanie języka w przestrzeni społecznej III” 2011-06-29 - 2011-06-30 Toruń Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: „Język a socjum — funkcjonowanie języka w przestrzeni społecznej III”
Modern Dynamics and its Interaction with Analysis, Geometry and Number Theory 2011-06-27 - 2011-07-23 Będlewo Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: Modern Dynamics and its Interaction with Analysis, Geometry and Number Theory
IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym 2011-06-24 - 2011-06-25 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym
Zlot Filozoficzny 2011-06-24 - 2011-06-26 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Zlot Filozoficzny
Nowożytna filozofia brytyjska i jej znaczenie 2011-06-21 - 2011-06-22 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Nowożytna filozofia brytyjska i jej znaczenie
43 Sympozjum Fizyki Matematycznej 2011-06-20 - 2011-06-22 Toruń Instytut Fizyki UMK więcej»o konferencji: 43 Sympozjum Fizyki Matematycznej
Letnie Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2011 2011-06-19 - 2011-06-22 Bydgoszcz Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej i Katastrof więcej»o konferencji: Letnie Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2011
Społeczeństwo obywatelskie jako kategoria badań historycznych i politologicznych 2011-06-17 - 2011-06-17 Toruń, Hotel Uniwersytecki UMK Wydzial Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Społeczeństwo obywatelskie jako kategoria badań historycznych i politologicznych
XII Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Ewolucja stretgii reprodukcyjnych i życiowych 2011-06-17 - 2011-06-18 Toruń Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: XII Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Ewolucja stretgii reprodukcyjnych i życiowych
2nd Gretl Conference 2011-06-16 - 2011-06-17 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: 2nd Gretl Conference
V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 2011-06-16 - 2011-06-18 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych 2011-06-16 - 2011-06-17 Toruń Wydział Nauk Historycznych, Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych
Pozytywny Potencjał Organizacji w Teorii i Praktyce Zarządzania 2011-06-15 - 2011-06-17 Toruń WNEiZ Katedra Podstawowych Problemów Zarządzania więcej»o konferencji: Pozytywny Potencjał Organizacji w Teorii i Praktyce Zarządzania
Toruńskie Międzynarodowe Kolegium Doktoranckie 2011 Temat: Modele europejskich społeczeństw obywatelskich. Ponadnarodowe poglądy na formowanie się nowoczesnych społeczeństw w Europie Środkowo-Wschodniej. 2011-06-14 - 2011-06-19 Toruń, Hotel Uniwersytecki UMK Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Toruńskie Międzynarodowe Kolegium Doktoranckie 2011 Temat: Modele europejskich społeczeństw obywatelskich. Ponadnarodowe poglądy na formowanie się nowoczesnych społeczeństw w Europie Środkowo-Wschodniej.
V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. "Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych" 2011-06-13 - 2011-06-17 Górzno, Centrum Edukacyjne Wilga Instytut Archeologii UMK więcej»o konferencji: V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. "Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych"
Synchronia i diachronia — zbliżenia i dialogi. Pragmatyczne aspekty opisu języków słowiańskich 2011-06-13 - 2011-06-14 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Synchronia i diachronia — zbliżenia i dialogi. Pragmatyczne aspekty opisu języków słowiańskich
Polska – Francja. Od Walezego do Sarkozyego 2011-06-10 - 2011-06-11 Toruń Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Górskiego więcej»o konferencji: Polska – Francja. Od Walezego do Sarkozyego
Międzynarodowy miting poświęcony nanoporowatym materiałom węglowym 2011-06-03 - 2011-06-03 Toruń Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydział Chemii więcej»o konferencji: Międzynarodowy miting poświęcony nanoporowatym materiałom węglowym
Filozofia Nicolai Hartmann — między inspiracją a recepcją 2011-06-03 - 2011-06-04 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Filozofia Nicolai Hartmann — między inspiracją a recepcją
Zarządzanie archiwami i dokumentacją 2011-06-01 - 2011-06-02 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Zarządzanie archiwami i dokumentacją
II Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Chemii i Przyrody 2011-05-30 - 2011-05-30 Toruń Pracownia Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii UMK więcej»o konferencji: II Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Chemii i Przyrody
Krajobraz kulturowy wolnej Polski. Idee, zjawiska, dyskurs po 1989 r. 2011-05-27 - 2011-05-28 Toruń Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej więcej»o konferencji: Krajobraz kulturowy wolnej Polski. Idee, zjawiska, dyskurs po 1989 r.
Jubileuszowe XX Warsztaty Laparoskopowe 2011-05-26 - 2011-05-27 Bydgoszcz Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii On więcej»o konferencji: Jubileuszowe XX Warsztaty Laparoskopowe
Przezwyciężanie konfliktów i ustanawianie pokoju w średniowieczu” III mediewistyczne spotkanie polsko-niemieckie 2011-05-26 - 2011-05-30 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Przezwyciężanie konfliktów i ustanawianie pokoju w średniowieczu” III mediewistyczne spotkanie polsko-niemieckie
Ścieżki losu, ścieżki myśli Czesława Miłosza 2011-05-26 - 2011-05-27 Toruń Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Ścieżki losu, ścieżki myśli Czesława Miłosza
Symbol w polityce 2011-05-26 - 2011-05-27 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Symbol w polityce
(Nad)użycia ciała w kulturze. O pięknie 2011-05-26 - 2011-05-27 Toruń Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe "Gender" więcej»o konferencji: (Nad)użycia ciała w kulturze. O pięknie
Quellen Kirchlicher Provenienz Neue Editionsvorhaben und Aktuelle Edv-Projekte 2011-05-25 - 2011-05-28 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Quellen Kirchlicher Provenienz Neue Editionsvorhaben und Aktuelle Edv-Projekte
First Torun NeuroCulture Meeting 2011-05-22 - 2011-05-24 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: First Torun NeuroCulture Meeting
Studenckie koła naukowe — wczoraj i dziś 2011-05-20 - 2011-05-20 Toruń Instytut Socjologii UMK więcej»o konferencji: Studenckie koła naukowe — wczoraj i dziś
POZNAĆ BAŁKANY. Historia — Polityka — Kultura — Języki na Bałkanach 2011-05-20 - 2011-05-21 Toruń Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: POZNAĆ BAŁKANY. Historia — Polityka — Kultura — Języki na Bałkanach
Czy XXI wiek należy do Azji? Rozważania o polityce, bezpieczeństwie, gospodarce, kulturze i edukacji 2011-05-19 - 2011-05-20 Toruń Wydzial Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Czy XXI wiek należy do Azji? Rozważania o polityce, bezpieczeństwie, gospodarce, kulturze i edukacji
Dni e-Biznesu 2011-05-19 - 2011-05-20 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Dni e-Biznesu
Zbliżenia i oddalenia w kulturze 2011-05-18 - 2011-05-19 Toruń Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Zbliżenia i oddalenia w kulturze
Contemporary Issues in Economy: After the Crisis? 2011-05-13 - 2011-05-14 Toruń Katedra Ekonomii, Wydział Nauk ekonomicznych i Zarzadzania więcej»o konferencji: Contemporary Issues in Economy: After the Crisis?
Dwudziesta Międzynarodowa Konferencja PASE 2011-05-12 - 2011-05-14 Toruń Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: Dwudziesta Międzynarodowa Konferencja PASE
Deutsch - französische vergleichende Literaturforschungen 2011-05-12 - 2011-05-16 Toruń Katedra Filologii Germańskiej więcej»o konferencji: Deutsch - französische vergleichende Literaturforschungen
Wybory 2010. Media, prawo, społeczeństwo 2011-05-11 - 2011-05-12 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Wybory 2010. Media, prawo, społeczeństwo
Optyczne spotkania dla młodych naukowców 2011-05-11 - 2011-05-14 Toruń Instytut Fizyki, studencka sekcja SPIE więcej»o konferencji: Optyczne spotkania dla młodych naukowców
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Dedykowana Obrazom Acheiropoietos „Toruń Acheiropoietos Conference 2011” 2011-05-11 - 2011-05-13 Toruń Wydział Teologiczny UMK więcej»o konferencji: Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Dedykowana Obrazom Acheiropoietos „Toruń Acheiropoietos Conference 2011”
Ekologia halofitów i siedlisk zasolonych 2011-05-11 - 2011-05-12 Toruń Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: Ekologia halofitów i siedlisk zasolonych
Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej 2011-05-11 - 2011-05-12 Toruń ILP, Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywoj więcej»o konferencji: Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej
Wybory 2010. Media, prawo, społeczeństwo 2011-05-11 - 2011-05-12 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Wybory 2010. Media, prawo, społeczeństwo
Dziewiąte Dni Ukraińskie 2011-05-10 - 2011-05-11 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Dziewiąte Dni Ukraińskie
Yasujiro Ozu — japońskie kino w kontekście japońskiej estetyki 2011-05-06 - 2011-05-07 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Yasujiro Ozu — japońskie kino w kontekście japońskiej estetyki
Wiosenna Szkoła Układów Dynamicznych 2011 2011-05-05 - 2011-05-08 Będlewo Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: Wiosenna Szkoła Układów Dynamicznych 2011
Tożsamość: dyskurs — osoba — mózg 2011-04-28 - 2011-04-28 Toruń Instytut Literatury Polskiej UMK więcej»o konferencji: Tożsamość: dyskurs — osoba — mózg
Himalayan meeting places: trade, pilgrimage and cultural encounters 2011-04-27 - 2011-04-29 Będlewo k/Poznania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej więcej»o konferencji: Himalayan meeting places: trade, pilgrimage and cultural encounters
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja władzy publicznej 2011-04-26 - 2011-04-27 Toruń Katedra Systemu Politycznego RP WPiSM UMK więcej»o konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja władzy publicznej
Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości 2011-04-19 - 2011-04-20 Toruń Koło Naukowe Rachunkowości więcej»o konferencji: Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości
Współczesna Ameryka Łacińska, Polityka — społeczeństwo — gospodarka 2011-04-18 - 2011-04-19 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Współczesna Ameryka Łacińska, Polityka — społeczeństwo — gospodarka
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego 2011-04-15 - 2011-04-16 Toruń Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców więcej»o konferencji: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Obrazy kultur świata — w języku, w sztuce, w mediach 2011-04-14 - 2011-04-15 Toruń Zakład Wiedzy o Kulturze Instytutu Filologii Polskiej więcej»o konferencji: Obrazy kultur świata — w języku, w sztuce, w mediach
III Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne „Choroby infekcyjne w dawnych populacjach ludzkich” 2011-04-14 - 2011-04-15 Toruń Zakład Antropologii więcej»o konferencji: III Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne „Choroby infekcyjne w dawnych populacjach ludzkich”
Identyfikacja gatunkowa muchówek istotnych dla celów medyczno-sądowych — warsztaty 2011-04-11 - 2011-04-15 Toruń Zakład Ekologii Zwierząt, WBiNoZ więcej»o konferencji: Identyfikacja gatunkowa muchówek istotnych dla celów medyczno-sądowych — warsztaty
Nowe media — dziennikarstwo obywatelskie i social media 2011-04-07 - 2011-04-08 Toruń, Hotel Uniwersytecki Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMK więcej»o konferencji: Nowe media — dziennikarstwo obywatelskie i social media
Problemy Gospodarki Światowej 2011-04-07 - 2011-04-08 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Problemy Gospodarki Światowej
XXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne 2011-04-06 - 2011-04-08 Tleń Wydział BiNoZ, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: XXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne
Inspirująca i inspirowana: popkultura japońska 2011-04-06 - 2011-04-07 Toruń Międzywydziałowe Koło Naukowe Języka i Kultury Japońskiej Wafu więcej»o konferencji: Inspirująca i inspirowana: popkultura japońska
Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym 2011-04-03 - 2011-04-05 Toruń Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, więcej»o konferencji: Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym
Postępy w kardiologii — konferencja dla lekary rodzinnych 2011-04-01 - 2011-04-30 Ciechocinek II Kinika Kardiologii więcej»o konferencji: Postępy w kardiologii — konferencja dla lekary rodzinnych
Wychowanie do życia w rodzinie: wyzwania, szanse, zagrożenia 2011-03-31 - 2011-03-31 Toruń Wydział Teologiczny, Zakład Katechetyki i Pedagogiki Religii więcej»o konferencji: Wychowanie do życia w rodzinie: wyzwania, szanse, zagrożenia
Optymalizacja procesów logistycznych 2011-03-18 - 2011-03-18 Toruń Katedra Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Optymalizacja procesów logistycznych
Sztuka i polityka: teatr 2011-03-17 - 2011-03-18 Toruń Wydzial Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Sztuka i polityka: teatr
Księga Rodzaju — egzegeza, interpretacja, teologia 2011-03-03 - 2011-03-03 Toruń Wydział Teologiczny - Katedra Biblistyki więcej»o konferencji: Księga Rodzaju — egzegeza, interpretacja, teologia
E-ruralnet 2011-03-03 - 2011-03-03 Toruń Zakład Socjologii Oszarów Rustykalnych IS UMK więcej»o konferencji: E-ruralnet
Dabigatran — nowy lek przeciwkrzepliwy 2011-03-01 - 2011-03-30 Bydgoszcz II Klinika Kardiologii więcej»o konferencji: Dabigatran — nowy lek przeciwkrzepliwy
Depeche Mode — muzyka, zjawisko, recepcja 2011-02-11 - 2011-02-12 Toruń Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej więcej»o konferencji: Depeche Mode — muzyka, zjawisko, recepcja
II Warsztaty Lodowe Problemy Rzek. Zatory i wezbrania zatorowe 2011-02-03 - 2011-02-04 Dobiegniewo k/Włocławka Instytut Geografii, Zakład Kriologii i Badań Polarnych więcej»o konferencji: II Warsztaty Lodowe Problemy Rzek. Zatory i wezbrania zatorowe
Światowy Dzień Wyborów 2011-02-02 - 2011-02-03 Toruń Centrum Studiów Wyborczych więcej»o konferencji: Światowy Dzień Wyborów
Hermeneutyczne dziedzictwo etyki 2010-12-15 - 2010-12-15 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Hermeneutyczne dziedzictwo etyki
Minikonferencja o Algebrach Samoinjektywnych 2010-12-13 - 2010-12-15 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: Minikonferencja o Algebrach Samoinjektywnych
III Kolokwium naukowe praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego 2010-12-09 - 2010-12-10 Toruń, Wydział Prawa i Administracji UMK Katedra Praw Człowieka więcej»o konferencji: III Kolokwium naukowe praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego
Meandry skamandrytów. Tradycja — recepcja — perspektywy badawcze 2010-12-03 - 2010-12-04 Toruń Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej więcej»o konferencji: Meandry skamandrytów. Tradycja — recepcja — perspektywy badawcze
Międzynarodowa konferencja z okazji 10 lat Bałkanistyki w Toruniu. Kocioł bałkański, procesy konwergencyjne i dywergencyjne. Język, kultura, literatura, historia 2010-12-02 - 2010-12-04 Toruń Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Międzynarodowa konferencja z okazji 10 lat Bałkanistyki w Toruniu. Kocioł bałkański, procesy konwergencyjne i dywergencyjne. Język, kultura, literatura, historia
Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim — 25 lat rusycystyki toruńskiej 2010-12-02 - 2010-12-04 Toruń Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim — 25 lat rusycystyki toruńskiej
III Toruńskie Seminarium „Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym” 2010-12-01 - 2010-12-05 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: III Toruńskie Seminarium „Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym”
Technologia i technika w badaniach dzieł sztuki 2010-11-25 - 2010-11-26 Toruń Zakład Technologii i Technik Malarskich więcej»o konferencji: Technologia i technika w badaniach dzieł sztuki
Fryderyk Chopin — filiacje regionalne, narodowe i uniwersalne 2010-11-25 - 2010-11-27 Toruń Wydział Filologiczny UMK więcej»o konferencji: Fryderyk Chopin — filiacje regionalne, narodowe i uniwersalne
Granice eksperymentów biomedycznych a godność osoby 2010-11-24 - 2010-11-25 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Granice eksperymentów biomedycznych a godność osoby
Wokół filozofii politycznej Erica Voegelina 2010-11-19 - 2010-11-20 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Wokół filozofii politycznej Erica Voegelina
(Re)Wizje Historii w Dyskursie i Literaturze 2010-11-19 - 2010-11-20 Toruń Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: (Re)Wizje Historii w Dyskursie i Literaturze
Miasto — ośrodek kultury 2010-11-19 - 2010-11-19 Toruń Katedra Historii Sztuki więcej»o konferencji: Miasto — ośrodek kultury
Belliculum diplomaticum IV Thorunense: Dyplomatyka staropolska — stan obecny i perspektywy badań 2010-11-18 - 2010-11-19 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Belliculum diplomaticum IV Thorunense: Dyplomatyka staropolska — stan obecny i perspektywy badań
Spójność Przedsiębiorczości i Nauki 2010-11-18 - 2010-11-18 Toruń Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości więcej»o konferencji: Spójność Przedsiębiorczości i Nauki
XI Dzień GIS-u 2010-11-17 - 2010-11-17 Toruń Instytut Geografii UMK więcej»o konferencji: XI Dzień GIS-u
II Ogólnopolskie Sympozjum Konstruktywistyczne 2010-11-08 - 2010-11-10 Toruń Instytut Filozofii UMK więcej»o konferencji: II Ogólnopolskie Sympozjum Konstruktywistyczne
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych 2010-11-04 - 2010-11-05 Toruń Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK więcej»o konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych
Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej 2010-10-28 - 2010-10-29 Toruń, ul Szosa Chełmińska 63a - Hotel Uniwersytecki Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej
Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań 2010-10-22 - 2010-10-23 Pluski k.Olsztyna Instytut Historii i Archiwistyki UMK więcej»o konferencji: Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań
Małe miasta na ziemiach polskich w świetle badań archeologicznych i historycznych 2010-10-22 - 2010-10-24 ŻARY INSTYTUT ARCHEOLOGII UMK więcej»o konferencji: Małe miasta na ziemiach polskich w świetle badań archeologicznych i historycznych
Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (V) 2010-10-21 - 2010-10-22 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (V)
PERGAMIN I SKÓRA — badania, konserwacja-restauracja, rzemiosło 2010-10-21 - 2010-10-23 Toruń Zakład Konserwacji Papieru i Skóry więcej»o konferencji: PERGAMIN I SKÓRA — badania, konserwacja-restauracja, rzemiosło
Sztuka i Polityka — Kino, Film 2010-10-20 - 2010-10-21 Toruń Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej więcej»o konferencji: Sztuka i Polityka — Kino, Film
Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania 2010-10-18 - 2010-10-19 Toruń Pracownia Języka i Kultury Arabskiej więcej»o konferencji: Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania
VI Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowej z Udziałem Gości Zagranicznych pt. Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych 2010-10-15 - 2010-10-16 Toruń Wydział Sztuk Pięknych; Zakład Edukacji Artystycznej więcej»o konferencji: VI Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowej z Udziałem Gości Zagranicznych pt. Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych
Interdyscyplinarna konferencja młodych badaczy: Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy 2010-10-14 - 2010-10-16 Toruń Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK więcej»o konferencji: Interdyscyplinarna konferencja młodych badaczy: Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy
Dziewiętnastowieczne edycje — dziewiętnastowieczni edytorzy 2010-10-07 - 2010-10-09 Toruń Instytut Literatury Polskiej UMK więcej»o konferencji: Dziewiętnastowieczne edycje — dziewiętnastowieczni edytorzy
Smak i historia. Metodologia, źródła, perspektywy 2010-09-28 - 2010-09-30 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Smak i historia. Metodologia, źródła, perspektywy
V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii - Rozwój zrównoważony regionów Polski 2010-09-23 - 2010-09-25 Toruń Instytut Geografii, Wydział BiNoZ, UMK więcej»o konferencji: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii - Rozwój zrównoważony regionów Polski
Archiv und Universität. Zu den Beständen und Organisationsstrukturen von Universitätsarchiven in Polen und Deutschland. 2010-09-23 - 2010-09-24 Würzburg (Niemcy) Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Archiv und Universität. Zu den Beständen und Organisationsstrukturen von Universitätsarchiven in Polen und Deutschland.
Pozytywny potencjał organizacji w teorii i praktyce zarządzania 2010-09-22 - 2010-09-24 Toruń Katedra Podstawowych Problemów Zarządzania WNEiZ więcej»o konferencji: Pozytywny potencjał organizacji w teorii i praktyce zarządzania
VII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny; „Po życie sięgać nowe” ; Pedagogika a edukacja epoki przełomów 2010-09-22 - 2010-09-23 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: VII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny; „Po życie sięgać nowe” ; Pedagogika a edukacja epoki przełomów
I Ogólnopolska Konferencja GeoGebry 2010-09-18 - 2010-09-18 Warszawa Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: I Ogólnopolska Konferencja GeoGebry
Platelets and acute coronary syndromes 2010-09-17 - 2010-09-18 Bydgoszcz Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych więcej»o konferencji: Platelets and acute coronary syndromes
Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób zakaźnych 2010-09-16 - 2010-09-18 Bydgoszcz Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UMK więcej»o konferencji: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób zakaźnych
Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania 2010-09-16 - 2010-09-18 Toruń Katedra Logiki więcej»o konferencji: Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania 2010-09-15 - 2010-09-17 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej 2010-09-10 - 2010-09-11 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej
Konflikt interesów w Centralnej i Wschodniej Europie 2010-08-25 - 2010-08-27 Toruń Zakład Interesów Grupowych Instytutu Socjologii UMK więcej»o konferencji: Konflikt interesów w Centralnej i Wschodniej Europie
Technologie komputerowe w nauczaniu matematyki 2010-08-16 - 2010-08-19 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: Technologie komputerowe w nauczaniu matematyki
'Travelling' of Things and Ideas in the Medieval Prussian World 2010-07-12 - 2010-07-15 Leeds (United Kingdom) Centrum Mediewistyczne więcej»o konferencji: 'Travelling' of Things and Ideas in the Medieval Prussian World
Symulując Wszechświat: w kierunku peta-skalowych obliczeń w astrofizyce 2010-07-11 - 2010-07-25 Toruń Centrum Astronomii UMK więcej»o konferencji: Symulując Wszechświat: w kierunku peta-skalowych obliczeń w astrofizyce
XXV Międzynarodowe Sympozjum „Ars Separatoria 2010” 2010-07-04 - 2010-07-07 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: XXV Międzynarodowe Sympozjum „Ars Separatoria 2010”
Wyzwania aktywnej polityki społecznej i profesjonalnej pracy socjalnej, a kształcenie służb społecznych w Polsce i Słowacji 2010-06-28 - 2010-06-29 Toruń Instytut Socjologii i Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Wyzwania aktywnej polityki społecznej i profesjonalnej pracy socjalnej, a kształcenie służb społecznych w Polsce i Słowacji
Świat bez granic - nauka bez granic 2010-06-27 - 2010-06-30 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: Świat bez granic - nauka bez granic
Letnie Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2010 2010-06-27 - 2010-06-30 Bydgoszcz Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej i Katastrof CM Bydgoszcz więcej»o konferencji: Letnie Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2010
42 Sympozjum Fizyki Matematycznej: „Kwantowe kanały, kwantowa informacja - teoria i zastosowania” 2010-06-19 - 2010-06-22 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: 42 Sympozjum Fizyki Matematycznej: „Kwantowe kanały, kwantowa informacja - teoria i zastosowania”
Filozofia XVII w. — jej źródła i kontynuacje 2010-06-17 - 2010-06-18 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Filozofia XVII w. — jej źródła i kontynuacje
Ekologia a zrównoważony rozwój 2010-06-17 - 2010-06-18 Toruń Instytut Ekologii i Ochrony Srodowiska więcej»o konferencji: Ekologia a zrównoważony rozwój
IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 2010-06-17 - 2010-06-19 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: IV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie
Genetyka kliniczna nowotworów-białaczki, guzy lite 2010-06-15 - 2010-06-18 BYDGOSZCZ Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej więcej»o konferencji: Genetyka kliniczna nowotworów-białaczki, guzy lite
Toruńskie Międzynarodowe Kolegium Doktoranckie 2010-06-14 - 2010-06-19 Toruń WPiSM, Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych więcej»o konferencji: Toruńskie Międzynarodowe Kolegium Doktoranckie
Archiwa instytucji życia publicznego w strukturze narodowego zasobu archiwalnego 2010-06-10 - 2010-06-11 Warszawa, ul. Hankiewicza 1 Zakład Archiwistyki Instytut Historii i Archiwistyki UMK więcej»o konferencji: Archiwa instytucji życia publicznego w strukturze narodowego zasobu archiwalnego
„Nie ma miłości ponad Miłość” (Jan Paweł II). Rok Kapłański — próba teologicznego bilansu 2010-06-10 - 2010-06-10 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: „Nie ma miłości ponad Miłość” (Jan Paweł II). Rok Kapłański — próba teologicznego bilansu
BioInformatics in Torun — BIT10 2010-06-10 - 2010-06-12 Toruń Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: BioInformatics in Torun — BIT10
Dialektyka samotności i wspólnotowości 2010-06-10 - 2010-06-11 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Dialektyka samotności i wspólnotowości
Nowoczesne techniki operacyjne endoskopowe i w uroginekologii 2010-06-10 - 2010-06-11 Bydgoszcz Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii On więcej»o konferencji: Nowoczesne techniki operacyjne endoskopowe i w uroginekologii
„Na styku historii i prawa” — I toruński międzywydziałowy panel dyskusyjny 2010-06-07 - 2010-06-08 Toruń Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego na WPiA UMK więcej»o konferencji: „Na styku historii i prawa” — I toruński międzywydziałowy panel dyskusyjny
Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne 2010-06-04 - 2010-06-05 Toruń Zakład Biofizyki Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej więcej»o konferencji: Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne
II Interdyscyplinarna Konferencja Bałkanistyczna „Poznać Bałkany”. Historia - Polityka - Kultura na Bałkanach 2010-05-28 - 2010-05-28 Toruń Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów więcej»o konferencji: II Interdyscyplinarna Konferencja Bałkanistyczna „Poznać Bałkany”. Historia - Polityka - Kultura na Bałkanach
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Technologie edukacyjne — tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość 2010-05-27 - 2010-05-28 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Technologie edukacyjne — tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość
Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji 2010-05-27 - 2010-05-29 Toruń Istytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa więcej»o konferencji: Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji
Młody plakat polski 2000 - 2010 2010-05-27 - 2010-05-28 Toruń Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej WSP więcej»o konferencji: Młody plakat polski 2000 - 2010
(Nad)użycia ciała w kulturze 2010-05-27 - 2010-05-28 Toruń Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe "Gender" więcej»o konferencji: (Nad)użycia ciała w kulturze
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi 2010-05-26 - 2010-05-26 Toruń Samorząd Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UMK więcej»o konferencji: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Tribute to Francisco Varela 2010-05-25 - 2010-05-26 Torun Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Tribute to Francisco Varela
Św. Józef świadkiem Ewangelii Miłości 2010-05-22 - 2010-05-22 Wydział Teologiczny Wydział Teologiczny UMK więcej»o konferencji: Św. Józef świadkiem Ewangelii Miłości
Polskie Kresy Wschodnei i ludzie stamtąd 2010-05-21 - 2010-05-22 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Polskie Kresy Wschodnei i ludzie stamtąd
Czy postmodernizm to sen źle przespanej nocy? O ponowoczsnym nurcie w świecie kultury - próba analizy i oceny. 2010-05-20 - 2010-05-21 Toruń Studenckie Koło Teoretyków Literatury więcej»o konferencji: Czy postmodernizm to sen źle przespanej nocy? O ponowoczsnym nurcie w świecie kultury - próba analizy i oceny.
Między demokracją a totalitaryzmem. Dylematy ustrojowe w polskiej myśli politycznej w XX wieku 2010-05-20 - 2010-05-21 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Między demokracją a totalitaryzmem. Dylematy ustrojowe w polskiej myśli politycznej w XX wieku
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju państw i regionów Europy Środkowej i Wschodniej 2010-05-20 - 2010-05-21 Toruń Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych więcej»o konferencji: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju państw i regionów Europy Środkowej i Wschodniej
XXIX Konferencja Embriologiczna „Rośliny — Zwierzęta — Człowiek” 2010-05-18 - 2010-05-21 Ciechocinek Pracownia Histologii i Embriologii Kręgowców więcej»o konferencji: XXIX Konferencja Embriologiczna „Rośliny — Zwierzęta — Człowiek”
Wypromuj siebie — bądź konkurencyjny na rynku pracy 2010-05-18 - 2010-05-18 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych, Sekcja Andragogiczna SKNP więcej»o konferencji: Wypromuj siebie — bądź konkurencyjny na rynku pracy
Common Threads in Educational Research 2010-05-14 - 2010-05-16 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Common Threads in Educational Research
Argumentacja jako proces poznawczy. Neurodynamika, logika i modele argumentacji 2010-05-13 - 2010-05-15 Toruń Instytut Filozofii. Zakład Teorii Poznania i Metodologii Nauk więcej»o konferencji: Argumentacja jako proces poznawczy. Neurodynamika, logika i modele argumentacji
Współczesna Azja — polityka, bezpieczeństwo, gospodarka, kultura 2010-05-13 - 2010-05-14 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Współczesna Azja — polityka, bezpieczeństwo, gospodarka, kultura
Logic in Cognitive Science 2010-05-13 - 2010-05-15 Toruń Katedra Logiki więcej»o konferencji: Logic in Cognitive Science
Status teologii wśród innych dyscyplin naukowych (w ramach Zjazdu Dziekanów Teologicznych Europy Środkowej) 2010-05-13 - 2010-05-14 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Status teologii wśród innych dyscyplin naukowych (w ramach Zjazdu Dziekanów Teologicznych Europy Środkowej)
Akira Kurosawa — japońskie kino w zachodniej perspektywie 2010-05-13 - 2010-05-14 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Akira Kurosawa — japońskie kino w zachodniej perspektywie
Optyczne spotkania dla młodych naukowców (V Międzynarodowe Spotkanie kół Studenckich SPIE) 2010-05-12 - 2010-05-15 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: Optyczne spotkania dla młodych naukowców (V Międzynarodowe Spotkanie kół Studenckich SPIE)
Identyfikacja gatunkowa muchówek istotnych dla celów medyczno-sądowych — warsztaty 2010-05-10 - 2010-05-14 Toruń Zakład Ekologii Zwierząt, WBiNoZ więcej»o konferencji: Identyfikacja gatunkowa muchówek istotnych dla celów medyczno-sądowych — warsztaty
Metropolie — wyzwanie polskiej polityki miejskiej 2010-05-10 - 2010-05-10 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Metropolie — wyzwanie polskiej polityki miejskiej
XX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej 2010-05-07 - 2010-05-08 Toruń Zakład Klimatologii, Instytut Geografii więcej»o konferencji: XX Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej
II Sesja Muzykoterapeutyczna 2010-05-06 - 2010-05-07 Bydgoszcz Katedra i Zakład Muzykoterapii więcej»o konferencji: II Sesja Muzykoterapeutyczna
Relacje artystyczne między Italią a Polską od średniowiecza do nowoczesności. W pierwszą rocznicę śmierci profesora Zygmunta Waźbińskiego (1933-2009) 2010-05-06 - 2010-05-07 Toruń Katedra Historii Sztuki i Kultury więcej»o konferencji: Relacje artystyczne między Italią a Polską od średniowiecza do nowoczesności. W pierwszą rocznicę śmierci profesora Zygmunta Waźbińskiego (1933-2009)
Wszechświat Własnymi Rękami 2010-05-06 - 2010-05-09 Toruń Instytut Fizyki UMK więcej»o konferencji: Wszechświat Własnymi Rękami
Akademickie Forum Bezpieczeństwa 2010-05-06 - 2010-05-07 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Akademickie Forum Bezpieczeństwa
Bajka zwierzęca w tradycji ustnej i pisanej 2010-04-28 - 2010-04-29 Toruń Instytut Literatury Polskiej UMK więcej»o konferencji: Bajka zwierzęca w tradycji ustnej i pisanej
Wyzwania studenckiego ruchu naukowego 2010-04-23 - 2010-04-23 Toruń Instytut Socjologii więcej»o konferencji: Wyzwania studenckiego ruchu naukowego
Białe ściany czy orszak Dionizosa? Zrozumieć szaleństwo — między psychologią a filozofią 2010-04-22 - 2010-04-23 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Białe ściany czy orszak Dionizosa? Zrozumieć szaleństwo — między psychologią a filozofią
Zmiany degeneracyjne stawów oraz szkieletowe markery obciążeń biomechanicznych w pradziejowych i wczesnohistorycznych populacjach ludzkich 2010-04-22 - 2010-04-23 Toruń Zakład Antropologii więcej»o konferencji: Zmiany degeneracyjne stawów oraz szkieletowe markery obciążeń biomechanicznych w pradziejowych i wczesnohistorycznych populacjach ludzkich
Nowe media — polityka, kultura, społeczeństwo 2010-04-22 - 2010-04-23 Toruń Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMK więcej»o konferencji: Nowe media — polityka, kultura, społeczeństwo
Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki 2010-04-20 - 2010-04-21 Toruń Katedra Rachunkowości więcej»o konferencji: Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki
International Scientific Conference on Pervaporation and Vapor Permeation 2010-04-18 - 2010-04-21 Toruń Wydział Chemii UMK więcej»o konferencji: International Scientific Conference on Pervaporation and Vapor Permeation
Biblioteka 2.0 — i co dalej? 2010-04-16 - 2010-04-16 Toruń Koło Naukowe Specjalistów Informacji przy INIB więcej»o konferencji: Biblioteka 2.0 — i co dalej?
Vita beata. Interpretacja pojęcia szczęścia ludzkiego w starożytności chrześcijańskiej 2010-04-14 - 2010-04-14 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Vita beata. Interpretacja pojęcia szczęścia ludzkiego w starożytności chrześcijańskiej
MIRROR NEURONS : FROM ACTION TO EMPATHY 2010-04-14 - 2010-04-16 Toruń Instytut Filozofii / Kognitywistyka więcej»o konferencji: MIRROR NEURONS : FROM ACTION TO EMPATHY
Regionalne Forum Nauczycieli Chemii 2010-04-12 - 2010-04-12 Toruń Pracownia Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii UMK więcej»o konferencji: Regionalne Forum Nauczycieli Chemii
MEDIUS CURRENS III: Norma i jakość w teorii, praktyce i dydaktyce przekładu tekstów specjalistycznych 2010-04-09 - 2010-04-10 Toruń Katedra Filologii Germańskiej więcej»o konferencji: MEDIUS CURRENS III: Norma i jakość w teorii, praktyce i dydaktyce przekładu tekstów specjalistycznych
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego 2010-03-26 - 2010-03-26 Toruń Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców więcej»o konferencji: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Ustrój i system finansowy samorządu województwa w Rzeczypospolitej Polskiej — teoria i praktyka 2010-03-25 - 2010-03-25 Ciechocinek Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego więcej»o konferencji: Ustrój i system finansowy samorządu województwa w Rzeczypospolitej Polskiej — teoria i praktyka
Aktualne Tendencje w Prawie Papierów Wartościowych 2010-03-24 - 2010-03-24 Toruń Studenckie Koło Naukowe Prawa Rynku Kapitałowego więcej»o konferencji: Aktualne Tendencje w Prawie Papierów Wartościowych
Jubileusz 15-lecia działalności PSPKK 2010-03-19 - 2010-03-19 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Jubileusz 15-lecia działalności PSPKK
Płacz romantyków 2010-03-11 - 2010-03-12 Toruń Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu więcej»o konferencji: Płacz romantyków
Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2010 2010-03-02 - 2010-03-06 Karpacz Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej więcej»o konferencji: Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2010
Otwarte Forum Teorii Wychowania 2010-03-01 - 2010-03-02 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Otwarte Forum Teorii Wychowania
Tętnicze nadciśnienie płucne 2010 2010-02-27 - 2010-02-27 Bydgoszcz II Katedra i Klinika Kardiologii więcej»o konferencji: Tętnicze nadciśnienie płucne 2010
Wykład im. Prof. Wacława Komarnickiego 2010-02-04 - 2010-02-04 Toruń Centrum Studiów Wyborczych więcej»o konferencji: Wykład im. Prof. Wacława Komarnickiego
Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium 2010-02-01 - 2010-02-03 Toruń Instytut Geografii, Zakład Klimatologii więcej»o konferencji: Polar Climate and Environmental Change in the Last Millennium
Międzynarodowa Klasyfikacja Diagnoz Pielęgniarskich 2010-01-15 - 2010-01-15 Bydgoszcz Katedra i Zakład Promocji Zdrowia więcej»o konferencji: Międzynarodowa Klasyfikacja Diagnoz Pielęgniarskich
II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce 2010-01-14 - 2010-01-15 Toruń Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu więcej»o konferencji: II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce
Ukryty program edukacji nauczycieli 2010-01-12 - 2010-01-13 Toruń Wydział Nauk Pedagogicznych więcej»o konferencji: Ukryty program edukacji nauczycieli
Polityka Zagraniczna III RP 2010-01-07 - 2010-01-08 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Polityka Zagraniczna III RP
Szalom — otwarta konferencja żydowska 2009-12-15 - 2009-12-15 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych więcej»o konferencji: Szalom — otwarta konferencja żydowska
kurs „Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej cz. 2” 2009-12-11 - 2009-12-13 Bydgoszcz Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej więcej»o konferencji: kurs „Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej cz. 2”
Od Armii Komputowej do Narodowej V 2009-12-10 - 2009-12-11 Toruń Zakład Historii Wojskowej więcej»o konferencji: Od Armii Komputowej do Narodowej V
Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawo. Media. Społeczeństwo 2009-12-10 - 2009-12-11 Toruń Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej IP więcej»o konferencji: Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawo. Media. Społeczeństwo
Społeczna odpowiedzialność biznesu — moda, manipulacja czy strategia? 2009-12-10 - 2009-12-12 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Społeczna odpowiedzialność biznesu — moda, manipulacja czy strategia?
II Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroenterologii 2009-12-05 - 2009-12-05 Bydgoszcz Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii więcej»o konferencji: II Kujawsko-Pomorskie Dni Gastroenterologii
Wobec zabytku... — dzieje i perspektywy postaw 2009-12-04 - 2009-12-05 Toruń Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK więcej»o konferencji: Wobec zabytku... — dzieje i perspektywy postaw
II Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Teoria archiwalna wczoraj — dziś — jutro 2009-12-03 - 2009-12-04 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: II Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Teoria archiwalna wczoraj — dziś — jutro
Procesy zakonu krzyżackiego z sąsiadami w XIV i XV wieku. Myśl polityczna i ośrodki jej kształtowania 2009-12-03 - 2009-12-04 Zamek Bierzgłowski/ k. Torunia Instytut Historii I Archiwistyki więcej»o konferencji: Procesy zakonu krzyżackiego z sąsiadami w XIV i XV wieku. Myśl polityczna i ośrodki jej kształtowania
Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji. Model kompetencji zawodowych 2009-12-02 - 2009-12-02 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji. Model kompetencji zawodowych
Uroczyste otwarcie wystawy poświęconej Pamięci Profesora Leona Jeśmanowicza 2009-12-02 - 2009-12-02 Toruń Archiwum UMK więcej»o konferencji: Uroczyste otwarcie wystawy poświęconej Pamięci Profesora Leona Jeśmanowicza
„Szpetne w sztukach pięknych”. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej 2009-11-26 - 2009-11-28 Toruń Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: „Szpetne w sztukach pięknych”. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej
Sekty — wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne 2009-11-26 - 2009-11-26 Toruń Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej WPiA więcej»o konferencji: Sekty — wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne
Body, Perception and Awareness. Motor and Multimodal Perspectives 2009-11-23 - 2009-11-25 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Body, Perception and Awareness. Motor and Multimodal Perspectives
II Konferencja „Postępy w kardiodiabetologii” 2009-11-20 - 2009-11-21 Bydgoszcz Katedra Endokrynologii i Diabetologii CM UMK więcej»o konferencji: II Konferencja „Postępy w kardiodiabetologii”
Kurs „Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej cz. 1” 2009-11-20 - 2009-11-22 Bydgoszcz Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej więcej»o konferencji: Kurs „Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej cz. 1”
Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków 2009-11-19 - 2009-11-20 Toruń Zakład Historii Gospodarczej, Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków
Życie literackie polskiej emigracji politycznej w USA 1939-1980 2009-11-19 - 2009-11-20 Toruń Pracownia Badań Emigracji więcej»o konferencji: Życie literackie polskiej emigracji politycznej w USA 1939-1980
X Dzień GIS-u 2009-11-18 - 2009-11-18 Toruń Instytut Geografii UMK więcej»o konferencji: X Dzień GIS-u
VI Spotkanie Adeptów Urologii 2009-11-14 - 2009-11-14 Bydgoszcz Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej więcej»o konferencji: VI Spotkanie Adeptów Urologii
Warsztat — prawo własności przemysłowej 2009-11-10 - 2009-11-30 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Warsztat — prawo własności przemysłowej
Współleczenie muzyką wobec astmy oskrzelowej 2009-11-05 - 2009-11-05 Bydgoszcz Katedra i Zakład Muzykoterapii Collegium Medicum więcej»o konferencji: Współleczenie muzyką wobec astmy oskrzelowej
Dziennikarstwo jako zawód i powołanie 2009-11-04 - 2009-11-05 Toruń Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej więcej»o konferencji: Dziennikarstwo jako zawód i powołanie
Sztuka i Polityka — Muzyka Popularna 2009-10-28 - 2009-10-29 Toruń Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej więcej»o konferencji: Sztuka i Polityka — Muzyka Popularna
Myśl kontrrewolucyjna w epoce Wiosny Ludów, Risorgimento i wojen karlistowskich. W 200 rocznicę urodzin Juana Donoso Cortésa i Jaime L. Balmesa oraz w setną rocznicę śmierci Don Carlosa Maríi de Borbón y Austria Este. 2009-10-23 - 2009-10-23 Toruń Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Katedra Hermeneutyki Polityki więcej»o konferencji: Myśl kontrrewolucyjna w epoce Wiosny Ludów, Risorgimento i wojen karlistowskich. W 200 rocznicę urodzin Juana Donoso Cortésa i Jaime L. Balmesa oraz w setną rocznicę śmierci Don Carlosa Maríi de Borbón y Austria Este.
„Zwroty” badawcze w humanistyce 2009-10-23 - 2009-10-24 Pluski k. Olsztyna Instytut Historii i Archiwistyki UMK więcej»o konferencji: „Zwroty” badawcze w humanistyce
Kurs „Zasady diagnostyki i leczenia bólu” 2009-10-23 - 2009-10-25 Bydgoszcz Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej więcej»o konferencji: Kurs „Zasady diagnostyki i leczenia bólu”
Dorobek naukowy prof. Mariana Gumowskiego. W 35 rocznicę śmierci 2009-10-23 - 2009-10-23 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Dorobek naukowy prof. Mariana Gumowskiego. W 35 rocznicę śmierci
X Jubileuszowe Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego 2009-10-22 - 2009-10-24 Bydgoszcz Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej CM UMK więcej»o konferencji: X Jubileuszowe Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego
Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej 1764-1918”. Język krytyki, programy, metodologia 2009-10-21 - 2009-10-22 Toruń Instytut Literatury Polskiej - Zakład Tekstologiczno-Edytorski więcej»o konferencji: Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej 1764-1918”. Język krytyki, programy, metodologia
VII Konferencja Ludnościowa 2009-10-19 - 2009-10-20 Toruń Instytut Geografii więcej»o konferencji: VII Konferencja Ludnościowa
Teoria literatury w świetle językoznawstwa 2009-10-12 - 2009-10-14 Toruń Instytut Literatury Polskiej / Zakład Teorii Literatury więcej»o konferencji: Teoria literatury w świetle językoznawstwa
`Interkultureller Dialog in den Städten des Königlichen Preuβen`` 2009-10-08 - 2009-10-10 Toruń Katedra Filologii Germańskiej więcej»o konferencji: `Interkultureller Dialog in den Städten des Königlichen Preuβen``
Synchronia i diachronia — zbliżenia i dialogi. Wpływy obce w językach słowiańskich 2009-10-05 - 2009-10-06 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Synchronia i diachronia — zbliżenia i dialogi. Wpływy obce w językach słowiańskich
Sesja Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN 2009-09-24 - 2009-09-25 Toruń Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: Sesja Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN
Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej 2009-09-24 - 2009-09-27 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej
Zakony rycerskie w czasach kryzysu i przełomu 2009-09-24 - 2009-09-27 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Zakony rycerskie w czasach kryzysu i przełomu
Aktualność filozofii Tadeusza Czeżowskiego 2009-09-24 - 2009-09-25 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Aktualność filozofii Tadeusza Czeżowskiego
XV Seminarium Robocze „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” 2009-09-23 - 2009-09-25 Toruń Katedra Chemii i Fotochemii Polimerów Wydział Chemii więcej»o konferencji: XV Seminarium Robocze „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”
Biblia w ujęciu teologii fundamentalnej 2009-09-23 - 2009-09-25 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Biblia w ujęciu teologii fundamentalnej
Współczesne kierunki badań w immunohistochemii i immunocytochemii 2009-09-21 - 2009-09-23 Bydgoszcz Katedra i Zakład Histologii i Embriologii CM UMK więcej»o konferencji: Współczesne kierunki badań w immunohistochemii i immunocytochemii
Ścieżki protojęzyka. Wczesne stadia rozwoju zdolności językowej 2009-09-21 - 2009-09-23 Toruń Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: Ścieżki protojęzyka. Wczesne stadia rozwoju zdolności językowej
Ways to Protolanguage 2009-09-21 - 2009-09-23 Toruń Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: Ways to Protolanguage
XLIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików 2009-09-21 - 2009-09-23 Bydgoszcz Katedra i Zakład Histologii i Embriologii więcej»o konferencji: XLIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików
Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej. 20-lecie przemian ustrojowych w Polsce 2009-09-20 - 2009-09-22 Toruń Katedra Prawa Pracy więcej»o konferencji: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej. 20-lecie przemian ustrojowych w Polsce
Konstytucyja zasada wolności gospodarczej a administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej 2009-09-20 - 2009-09-23 Toruń Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego więcej»o konferencji: Konstytucyja zasada wolności gospodarczej a administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej
Seminarium naukowe: Międzynarodowe przepływy czynników produkcji 2009-09-17 - 2009-09-18 Toruń Instytut Stosunków Międzynarodowych więcej»o konferencji: Seminarium naukowe: Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
Zawodności rynków — zawodności państwa — etyka zawodowa 2009-09-14 - 2009-09-15 Toruń Katedra Ekonomii WNEiZ więcej»o konferencji: Zawodności rynków — zawodności państwa — etyka zawodowa
Substance Humusowe w Ekosystemach - 8 2009-09-13 - 2009-09-16 Soporna, Slovak Republic Zakład Gleboznawstwa więcej»o konferencji: Substance Humusowe w Ekosystemach - 8
Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w języku, kulturze i historii 2009-09-10 - 2009-09-11 TORUŃ Instytut Języka Polskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w języku, kulturze i historii
XI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Dynamiczne Modele Ekonometryczne” 2009-09-08 - 2009-09-10 Toruń Katedra Ekonometrii i Statystyki WNEiZ więcej»o konferencji: XI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Dynamiczne Modele Ekonometryczne”
XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego 2009-09-03 - 2009-09-05 Bydgoszcz Opera Nova Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej CM UMK więcej»o konferencji: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego
IV Konferencja Badaczy i Tłumaczy Filozofii Niemieckiej 2009-09-03 - 2009-09-04 Bachotek Zakład Antropologii Filozoficznej (Instytut Filozofii) więcej»o konferencji: IV Konferencja Badaczy i Tłumaczy Filozofii Niemieckiej
VIII Toruńskie Sympozjum Węglowe: wytwarzanie, modyfikacja oraz badania nowych materiałów węglowych 2009-09-02 - 2009-09-05 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: VIII Toruńskie Sympozjum Węglowe: wytwarzanie, modyfikacja oraz badania nowych materiałów węglowych
mathPAD 2009 2009-08-17 - 2009-08-21 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: mathPAD 2009
Konteksty chrześcijaństwa krucjatowego w średniowiecznych Prusach 2009-07-13 - 2009-07-16 Leeds Centrum Studiów Mediewistycznych więcej»o konferencji: Konteksty chrześcijaństwa krucjatowego w średniowiecznych Prusach
Syphillis - A Contemporary View on the Biology and Pathology of a Disease with Tremendous Individual and Historical Implications 2009-07-13 - 2009-07-16 Leeds Centrum Studiów Mediewistycznych więcej»o konferencji: Syphillis - A Contemporary View on the Biology and Pathology of a Disease with Tremendous Individual and Historical Implications
Toruńskie kolokwium semantyczne 2009-07-03 - 2009-07-04 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Toruńskie kolokwium semantyczne
Naukowa narada robocza projektu OCRA 2009-06-29 - 2009-07-03 Torun, Piwnice Centrum Astronomii UMK więcej»o konferencji: Naukowa narada robocza projektu OCRA
Wielka adaptacja. Wokół fundamentalnej idei teorii ewolucji 2009-06-26 - 2009-06-27 Toruń Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: Wielka adaptacja. Wokół fundamentalnej idei teorii ewolucji
Polski protestantyzm w dobie totalitaryzmów XX wieku 2009-06-25 - 2009-06-26 Toruń Instytut Historii Archiwistyki więcej»o konferencji: Polski protestantyzm w dobie totalitaryzmów XX wieku
15-lecie Polskiego systemu zamówień publicznych 2009-06-22 - 2009-06-23 Toruń Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego więcej»o konferencji: 15-lecie Polskiego systemu zamówień publicznych
Język a socjum II 2009-06-18 - 2009-06-19 Toruń Zakład Języka Rosyjskiego IFS UMK więcej»o konferencji: Język a socjum II
3 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej CEEM 2009 2009-06-17 - 2009-06-20 Wrocław Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej i Katastrof więcej»o konferencji: 3 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej CEEM 2009
Kurs specjalizacyjny obowiązkowy dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w Laboratoryjnej Genetyce Medycznej 2009-06-15 - 2009-06-18 Bydgoszcz Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej CM UMK więcej»o konferencji: Kurs specjalizacyjny obowiązkowy dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w Laboratoryjnej Genetyce Medycznej
Tworzenie norm, a zachowywanie tolerancji. Ponadnarodowe spojrzenia na procesy tworzące społeczeństwa w nowoczesnej Europie Środkowo-Wschodniej 2009-06-15 - 2009-06-20 Toruń Instytut Stosunków Międzynarodowych więcej»o konferencji: Tworzenie norm, a zachowywanie tolerancji. Ponadnarodowe spojrzenia na procesy tworzące społeczeństwa w nowoczesnej Europie Środkowo-Wschodniej
Na drogach św. Pawła 2009-06-08 - 2009-06-08 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Na drogach św. Pawła
III Konferencja Edukacyjna Pisma Medycyna Paliatywna w Praktyce 2009-06-05 - 2009-06-06 Gdańsk Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej więcej»o konferencji: III Konferencja Edukacyjna Pisma Medycyna Paliatywna w Praktyce
41 Sympozjum Fizyki Matematycznej 2009-06-05 - 2009-06-06 Toruń Zakład Fizyki Matematycznej, IF UMK więcej»o konferencji: 41 Sympozjum Fizyki Matematycznej
V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 2009-06-04 - 2009-06-06 Bydgoszcz, Opera Nova Katedra i Klinika Dermatologii, Ch. Przen. Dr. Płc. i Immunoderm więcej»o konferencji: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Świętowanie niedzieli w świetle „Dies Domini” 2009-06-03 - 2009-06-04 Toruń i Włocławek Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Świętowanie niedzieli w świetle „Dies Domini”
X Warsztaty Cytogenetyki Hamatoonkologicznej 2009-05-31 - 2009-06-02 Bydgoszcz Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej CM UMK więcej»o konferencji: X Warsztaty Cytogenetyki Hamatoonkologicznej
Diagnostyka obrazowa klatki piersiowej 2009-05-29 - 2009-05-30 Ciechocinek Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej CM UMK więcej»o konferencji: Diagnostyka obrazowa klatki piersiowej
„Poznać Bałkany” Historia Polityka Kultura na Bałkanach w XX i XXI w. 2009-05-29 - 2009-05-29 Toruń Koło Naukowe Doktorantów UMK więcej»o konferencji: „Poznać Bałkany” Historia Polityka Kultura na Bałkanach w XX i XXI w.
Osiągnięcia Proekologiczne w Przemyśle i Energetyce 2009-05-27 - 2009-05-28 Toruń, Włocławek Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznych więcej»o konferencji: Osiągnięcia Proekologiczne w Przemyśle i Energetyce
Zmiany w edukacji — próba bilansu. Kryteria oświatowe, społeczne, ludzkie 2009-05-27 - 2009-05-28 Toruń Instytut Socjologii więcej»o konferencji: Zmiany w edukacji — próba bilansu. Kryteria oświatowe, społeczne, ludzkie
Studio Ghibli — 15 powodów, dla których warto oglądać filmy animowane 2009-05-26 - 2009-05-27 Toruń Instytut Politologii więcej»o konferencji: Studio Ghibli — 15 powodów, dla których warto oglądać filmy animowane
Polskie i niemieckie słowniki jedno- i dwujęzyczne po 1945 roku z perspektywy kulturowo-historycznej 2009-05-22 - 2009-05-24 Toruń Katedra Filologii Germańskiej więcej»o konferencji: Polskie i niemieckie słowniki jedno- i dwujęzyczne po 1945 roku z perspektywy kulturowo-historycznej
Oblicza państwowości azjatyckiej - aspekty cywilizacyjne, kulturowe, polityczno-ustrojowe i ekonomiczne 2009-05-21 - 2009-05-22 Toruń Instytut Politologii, Wydział Humanistyczny, UMK więcej»o konferencji: Oblicza państwowości azjatyckiej - aspekty cywilizacyjne, kulturowe, polityczno-ustrojowe i ekonomiczne
Regiony — rzemiosła — kategorie. Archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju, czyli 20 lat później 2009-05-21 - 2009-05-22 Supraśl koło Białegostoku Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności więcej»o konferencji: Regiony — rzemiosła — kategorie. Archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju, czyli 20 lat później
Studencka konferencja naukowa (Nad) użycia ciała w kulturze 2009-05-21 - 2009-05-22 Toruń Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Studencka konferencja naukowa (Nad) użycia ciała w kulturze
BIT09 2009-05-21 - 2009-05-23 Torun, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Chopina 12 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: BIT09
Standardy edukacji i zawodu archiwisty 2009-05-20 - 2009-05-21 Toruń Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej więcej»o konferencji: Standardy edukacji i zawodu archiwisty
I Międzynarodowa Sesja Humanistyczna. Pojęcia „swój” i „obcy” w badaniach historycznych i antropologicznych. 2009-05-17 - 2009-05-19 Toruń Instytut Histori i Archiwistyki więcej»o konferencji: I Międzynarodowa Sesja Humanistyczna. Pojęcia „swój” i „obcy” w badaniach historycznych i antropologicznych.
IV Międzynarodowe Spotkanie Kół Studenckich SPIE 2009-05-14 - 2009-05-16 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: IV Międzynarodowe Spotkanie Kół Studenckich SPIE
Polityczne i prawne aspekty integracji europejskiej: stan obecny i perspektywy 2009-05-14 - 2009-05-15 Toruń Centrum Studiów Europejskich UMK więcej»o konferencji: Polityczne i prawne aspekty integracji europejskiej: stan obecny i perspektywy
Psychologia inwestowania w warunkach kryzysu finansowego 2009-05-14 - 2009-05-15 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Psychologia inwestowania w warunkach kryzysu finansowego
Arte, scienza, tecnica 2009-05-11 - 2009-05-12 Toruń (Collegium Maius) Zakład Italianistyki, Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Arte, scienza, tecnica
Odpowiedzialność za szkodę w środowisku 2009-05-07 - 2009-05-08 Toruń Katedra Prawa Ochrony Środowiska WPiA UMK więcej»o konferencji: Odpowiedzialność za szkodę w środowisku
Akademickie Forum Bezpieczeństwa 2009-05-06 - 2009-05-07 Toruń Instytut Stosunków Międzynarodowych więcej»o konferencji: Akademickie Forum Bezpieczeństwa
Komunikacja — Media — Język — Edukacja 2009-05-04 - 2009-05-05 Toruń Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji więcej»o konferencji: Komunikacja — Media — Język — Edukacja
Zjawisko Szaleństwa w Kulturze 2009-04-24 - 2009-04-25 Toruń Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej więcej»o konferencji: Zjawisko Szaleństwa w Kulturze
Czynniki biokulturowe i ich wpływ na stan zdrowia populacji ludzkich w średniowieczu 2009-04-23 - 2009-04-24 Toruń Zakład Antropologii więcej»o konferencji: Czynniki biokulturowe i ich wpływ na stan zdrowia populacji ludzkich w średniowieczu
Analityka substancji o charakterze jonowym 2009-04-23 - 2009-04-24 Toruń-Łysomice Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii więcej»o konferencji: Analityka substancji o charakterze jonowym
Problematyka wychowawcza w literaturze międzytestamentalnej i w Nowym Testamencie 2009-04-23 - 2009-04-23 Toruń, aula Wydziału Teologicznego UMK, ul. Gagarina 37 Zakład Katechetyki i Pedagogiki Religii oraz Katedra Biblistyki więcej»o konferencji: Problematyka wychowawcza w literaturze międzytestamentalnej i w Nowym Testamencie
OBLICZE MIASTA — Prawne i pozaprawne aspekty „wizerunku” miast 2009-04-23 - 2009-04-25 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: OBLICZE MIASTA — Prawne i pozaprawne aspekty „wizerunku” miast
O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń 2009-04-23 - 2009-04-24 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: O potrzebie polskiego kodeksu ubezpieczeń
Nowe Media - Społeczeństwo Sieciowe 2009-04-22 - 2009-04-23 Toruń Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej więcej»o konferencji: Nowe Media - Społeczeństwo Sieciowe
Współczesne dylematy rachunkowości 2009-04-21 - 2009-04-22 Toruń Katedra Rachunkowości więcej»o konferencji: Współczesne dylematy rachunkowości
Samorząd terytorialny. Ale jaki? 2009-04-20 - 2009-04-21 Toruń, Dwór Artusa Zakład Systemu Politycznego RP IP UMK więcej»o konferencji: Samorząd terytorialny. Ale jaki?
Konferencja Naukowa (Do)Wolne Media 2009-04-20 - 2009-05-15 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Konferencja Naukowa (Do)Wolne Media
EVN Technical and Operations Group Meeting 2009-04-17 - 2009-04-17 Piwnice Centrum Astronomii więcej»o konferencji: EVN Technical and Operations Group Meeting
„Okrągły stół” — geneza, przebieg, konsekwencje 2009-04-16 - 2009-04-17 Hotel Uniwersytecki w Toruniu Instytut Politologii UMK więcej»o konferencji: „Okrągły stół” — geneza, przebieg, konsekwencje
Ruch Młodej Polski — w trzydziestolecie „Deklaracji Ideowej” 1979-2009 2009-04-02 - 2009-04-02 Toruń Instytut Politologii więcej»o konferencji: Ruch Młodej Polski — w trzydziestolecie „Deklaracji Ideowej” 1979-2009
Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego - źródła, struktura, kontynuacje 2009-03-26 - 2009-03-27 Toruń Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu więcej»o konferencji: Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego - źródła, struktura, kontynuacje
Zmiany w systemie zamówień publicznych 2009-03-26 - 2009-03-26 Toruń Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego więcej»o konferencji: Zmiany w systemie zamówień publicznych
Karta Praw Podstawowych — nowa idea praw człowieka? 2009-03-25 - 2009-03-26 Toruń Instytut Politologii więcej»o konferencji: Karta Praw Podstawowych — nowa idea praw człowieka?
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobiety Drugiej Emigracji” 2009-03-19 - 2009-03-20 Toruń Wydział Filologiczny UMK więcej»o konferencji: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobiety Drugiej Emigracji”
Kolor w kulturze 2009-03-11 - 2009-03-12 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Kolor w kulturze
Kurs Podstawy opieki paliatywnej nad dziećmi 2009-02-28 - 2009-02-28 Bydgoszcz Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej więcej»o konferencji: Kurs Podstawy opieki paliatywnej nad dziećmi
Zagadnienia słowiańskiej fonotaktyki 2009-02-17 - 2009-02-18 Toruń Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Zagadnienia słowiańskiej fonotaktyki
Warsztat — prawo autorskie 2009-02-16 - 2009-02-28 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Warsztat — prawo autorskie
Przewlekła niewydolność serca - wybrane problemy diagnostyki i terapii 2009-01-10 - 2009-01-10 Bydgoszcz Katedra i Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii więcej»o konferencji: Przewlekła niewydolność serca - wybrane problemy diagnostyki i terapii
Kurs „Onkologia w medycynie paliatywnej” 2009-01-09 - 2009-01-11 Bydgoszcz Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej więcej»o konferencji: Kurs „Onkologia w medycynie paliatywnej”
Kurs „Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej” cz. 2 2008-12-14 - 2008-12-16 Bydgoszcz Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej więcej»o konferencji: Kurs „Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej” cz. 2
Znak — Symbol — Alegoria. Znaczenia sztuki i znaczenia w sztuce 2008-12-12 - 2008-12-13 Toruń Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury więcej»o konferencji: Znak — Symbol — Alegoria. Znaczenia sztuki i znaczenia w sztuce
Ciało — Edukacja — Umysł. Wielkie tezy i przegląd (nowych?) koncepcji/ praktyk edukacyjnych 2008-12-03 - 2008-12-04 Toruń - Hotel Uniwersytecki Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu więcej»o konferencji: Ciało — Edukacja — Umysł. Wielkie tezy i przegląd (nowych?) koncepcji/ praktyk edukacyjnych
XVII Ogólnopolskie Sympozjum Teologiczne „Kościół a Żydzi i judaizm`` pt. ``Świątynia jerozolimska — rzeczywistość, symbolika, teologia” 2008-11-27 - 2008-11-27 Toruń, Wydział Teologiczny UMK, ul. Gagarina 37 Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: XVII Ogólnopolskie Sympozjum Teologiczne „Kościół a Żydzi i judaizm`` pt. ``Świątynia jerozolimska — rzeczywistość, symbolika, teologia”
Efekty i uwarunkowania przemian oświatowych w Polsce. Próba bilansu po reformie edukacji 2008-11-20 - 2008-11-21 Toruń Instytut Socjologii więcej»o konferencji: Efekty i uwarunkowania przemian oświatowych w Polsce. Próba bilansu po reformie edukacji
IX Dzień GIS-u 2008-11-19 - 2008-11-19 Toruń Instytut Geografii UMK więcej»o konferencji: IX Dzień GIS-u
Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku. 2008-11-18 - 2008-11-19 Toruń Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii więcej»o konferencji: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku.
Kurs „Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej” cz. 1 2008-11-16 - 2008-11-18 Bydgoszcz Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej więcej»o konferencji: Kurs „Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej” cz. 1
Współleczenie muzyką na oddziale Kardiologii Inwazyjnej 2008-11-06 - 2008-11-06 Bydgoszcz Katedra i Zakład Muzykoterapii więcej»o konferencji: Współleczenie muzyką na oddziale Kardiologii Inwazyjnej
Słowotwórstwo słowiańskich języków niestandardowych 2008-10-27 - 2008-10-29 Cichocinek Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Słowotwórstwo słowiańskich języków niestandardowych
Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. W stulecie manifestu Action Française 1908-2008 2008-10-23 - 2008-10-24 Toruń Instytut Politologii więcej»o konferencji: Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. W stulecie manifestu Action Française 1908-2008
Kurs „Zasady diagnostyki i leczenia bólu” 2008-10-19 - 2008-10-21 Bydgoszcz Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej więcej»o konferencji: Kurs „Zasady diagnostyki i leczenia bólu”
Antropologizowanie humanistyki 2008-10-17 - 2008-10-18 Pluski k. Olsztyna Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Antropologizowanie humanistyki
Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych „Kształcenie uczniów zdolnych edukacją XXI wieku” 2008-10-17 - 2008-10-18 Toruń Zakład Edukacji Artystycznej więcej»o konferencji: Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych „Kształcenie uczniów zdolnych edukacją XXI wieku”
Drogi Białorusinów do państwowości (1918-2008). III Konferencja w ramach cyklu: Białoruś: polityka-historia-kultura 2008-10-16 - 2008-10-17 Toruń Instytut Stosunków Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Drogi Białorusinów do państwowości (1918-2008). III Konferencja w ramach cyklu: Białoruś: polityka-historia-kultura
Le rayonnement de la France en Europe centrale de la fin du Moyen Âge à nos jours 2008-10-16 - 2008-10-18 Bordeaux Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Le rayonnement de la France en Europe centrale de la fin du Moyen Âge à nos jours
XXIV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych Postępy w chirurgii endokrynologicznej u dzieci Nowoczesne technologie w medycynie 2008-10-16 - 2008-10-18 Bydgoszcz Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej więcej»o konferencji: XXIV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych Postępy w chirurgii endokrynologicznej u dzieci Nowoczesne technologie w medycynie
Orbis interior - Orbis exterior. Kontakty interkulturowe i przemiany wewnątrzkulturowe wśród społeczności pradziejowych i wczesnohistorycznych. Perspektywa archeologiczna 2008-10-16 - 2008-10-18 Toruń Instytut Archeologii więcej»o konferencji: Orbis interior - Orbis exterior. Kontakty interkulturowe i przemiany wewnątrzkulturowe wśród społeczności pradziejowych i wczesnohistorycznych. Perspektywa archeologiczna
Nowoczesnośc kolekcji 2008-10-16 - 2008-10-18 Toruń Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Katedra Historii Sztuki i Kultury więcej»o konferencji: Nowoczesnośc kolekcji
Polsko-czeskie seminarium naukowe nt.Konstytucjonalizm polski i czeski w 11 i 15 lat po uchwaleniu konstytucji. 2008-10-15 - 2008-10-16 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego więcej»o konferencji: Polsko-czeskie seminarium naukowe nt.Konstytucjonalizm polski i czeski w 11 i 15 lat po uchwaleniu konstytucji.
III Europejskie Forum nt. Etyki i Nauki na rzecz Środowiska 2008-10-12 - 2008-10-14 Toruń Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydział Chemii więcej»o konferencji: III Europejskie Forum nt. Etyki i Nauki na rzecz Środowiska
Jubileusz 60-lecia Archiwum UMK 2008-10-10 - 2008-10-10 Toruń Archiwum UMK więcej»o konferencji: Jubileusz 60-lecia Archiwum UMK
Workshop on Optics of Nanostructures 2008-10-10 - 2008-10-11 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: Workshop on Optics of Nanostructures
ENACTIVISM: A NEW PARADIGM? From neurophenomenology and social/evolutionary robotics to distributed cognition 2008-10-06 - 2008-10-09 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: ENACTIVISM: A NEW PARADIGM? From neurophenomenology and social/evolutionary robotics to distributed cognition
Zbiory biblioteczne, muzealne, archiwalne - badania i konserwacja 2008-10-02 - 2008-10-04 Toruń Zakład Konserwacji Papieru i Skóry IZiK więcej»o konferencji: Zbiory biblioteczne, muzealne, archiwalne - badania i konserwacja
Konferencja Naukowa Oddziału Gdańsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego 2008-09-27 - 2008-09-28 Bydgoszcz KK Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych więcej»o konferencji: Konferencja Naukowa Oddziału Gdańsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technologiczna ``Olej Rzepakowy - Oliwą Północnej Europy`` 2008-09-25 - 2008-09-27 Toruń Wydział Chemii, Katedra Chem. Analitycznej i Spektroskopii Stos. więcej»o konferencji: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technologiczna ``Olej Rzepakowy - Oliwą Północnej Europy``
Warsztaty FAMO Optyka i Informatyka Kwantowa 2 2008-09-22 - 2008-09-25 Toruń Krajowe Laboratorium FAMO więcej»o konferencji: Warsztaty FAMO Optyka i Informatyka Kwantowa 2
Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (IV) 2008-09-18 - 2008-09-19 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (IV)
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 2008-09-18 - 2008-09-20 Bydgoszcz Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UMK więcej»o konferencji: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Naukowa informacja medyczna w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych i perspektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej 2008-09-15 - 2008-09-17 Bydgoszcz Biblioteka Medyczna Collegium Medicum więcej»o konferencji: Naukowa informacja medyczna w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych i perspektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej
11th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone 2008-09-15 - 2008-09-20 TORUŃ ZKEiDA więcej»o konferencji: 11th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone
Nauczanie przedmiotów przyrodniczych a Technologia Informacyjna 2008-09-12 - 2008-09-14 Toruń Zakład Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki więcej»o konferencji: Nauczanie przedmiotów przyrodniczych a Technologia Informacyjna
Współczesne finanse. Stan i perspektywy 2008-09-10 - 2008-09-12 Toruń WNEiZ, Katedra Zarządzania Finansami więcej»o konferencji: Współczesne finanse. Stan i perspektywy
IV Ogólnopolska konferencja tłumaczy i badaczy filozofii niemieckiej 2008-09-04 - 2008-09-05 Bachotek Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UMK więcej»o konferencji: IV Ogólnopolska konferencja tłumaczy i badaczy filozofii niemieckiej
33rd International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science 2008-08-25 - 2008-08-29 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki UMK więcej»o konferencji: 33rd International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science
Extrasolar planets in multi-body systems: theory and observations 2008-08-25 - 2008-08-29 Torun Centrum Astronomii więcej»o konferencji: Extrasolar planets in multi-body systems: theory and observations
mathPAD 2008 2008-08-19 - 2008-08-22 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: mathPAD 2008
The Natural World 2008-07-07 - 2008-07-10 Leeds Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: The Natural World
XXIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PHYSICO-CHEMICAL METHODS OF SEPARATION 'ARS SEPARATORIA 2008' 2008-07-06 - 2008-07-09 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: XXIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PHYSICO-CHEMICAL METHODS OF SEPARATION 'ARS SEPARATORIA 2008'
Tomografia optyczna w badaniach obiektów zabytkowych 2008-07-03 - 2008-07-05 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: Tomografia optyczna w badaniach obiektów zabytkowych
V Konferencja Informatyka w Edukacji (IwE-2008) 2008-07-03 - 2008-07-06 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: V Konferencja Informatyka w Edukacji (IwE-2008)
Informatyka w szkołach - stan i perspektywy 2008-07-01 - 2008-07-04 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: Informatyka w szkołach - stan i perspektywy
Otwarte zebranie Zespołu Filhelleńskiego Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Warszawskiego 2008-06-28 - 2008-06-28 Toruń Instytut Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytet Warszawski więcej»o konferencji: Otwarte zebranie Zespołu Filhelleńskiego Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Warszawskiego
Staroobrzędowcy za granicą. Historia. Kultura. Język. Religia. 2008-06-26 - 2008-06-27 Toruń Instytut Filologii Słowiańskiej, Zakład Języka Rosyjskiego więcej»o konferencji: Staroobrzędowcy za granicą. Historia. Kultura. Język. Religia.
Szkoła Letnia Zarządzania 2008. Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy 2008-06-26 - 2008-06-28 Ciechocinek Katedra Podstawowych Problemów Zarządzania WNEiZ więcej»o konferencji: Szkoła Letnia Zarządzania 2008. Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy
40. Sympozjum Fizyki Matematycznej „Geometria i Kwanty” 2008-06-25 - 2008-06-28 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: 40. Sympozjum Fizyki Matematycznej „Geometria i Kwanty”
Postęp w ekologii: fakt czy fikcja? 2008-06-20 - 2008-06-21 Toruń Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: Postęp w ekologii: fakt czy fikcja?
Gospodarka przestrzenna kontinuum wiejsko-miejskiego w Polsce 2008-06-19 - 2008-06-20 Toruń Instytut Geografii więcej»o konferencji: Gospodarka przestrzenna kontinuum wiejsko-miejskiego w Polsce
Tradycja i nowatorstwo w badaniach gramatycznych i semantycznych 2008-06-16 - 2008-06-18 Toruń Instytut Języka Polskiego, Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Tradycja i nowatorstwo w badaniach gramatycznych i semantycznych
Diagnostyka laboratoryjna w pediatrii 2008-06-12 - 2008-06-13 Bydgoszcz, Gdańsk Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej więcej»o konferencji: Diagnostyka laboratoryjna w pediatrii
Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Zapobieganie i leczenie urazów w sportach "piłka-rakieta-siatka" 2008-06-11 - 2008-06-15 Bydgoszcz Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu więcej»o konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Zapobieganie i leczenie urazów w sportach "piłka-rakieta-siatka"
Kosciół na modlitwie. Permanentna eklezjogeneza w kulcie 2008-06-05 - 2008-06-06 Toruń, Wydział Teologiczny UMK, ul. Gagarina 37 Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Kosciół na modlitwie. Permanentna eklezjogeneza w kulcie
II Kolokwium polsko-włoskie nt. Gwarancje konstytucyjne i środki kontroli w państwie demokratycznym. Porównanie Polski i Włoch. 2008-06-04 - 2008-06-05 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego więcej»o konferencji: II Kolokwium polsko-włoskie nt. Gwarancje konstytucyjne i środki kontroli w państwie demokratycznym. Porównanie Polski i Włoch.
Konferencja Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Telekonferencja z Kliniką Chirurgii w Rotenburgu ``Zaawansowane operacje laparaskopowe`` 2008-05-30 - 2008-05-30 Toruń KK Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej więcej»o konferencji: Konferencja Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Telekonferencja z Kliniką Chirurgii w Rotenburgu ``Zaawansowane operacje laparaskopowe``
Grecka proza pochrystusowa 2008-05-29 - 2008-05-30 Toruń Katedra Filologii Klasycznej więcej»o konferencji: Grecka proza pochrystusowa
Jan Paweł II i Europa 2008-05-29 - 2008-05-30 Toruń Instytut Politologii więcej»o konferencji: Jan Paweł II i Europa
Zwierzęta w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku 2008-05-29 - 2008-05-31 Toruń Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Zwierzęta w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku
Pierwsza Międzynarodowa Studencka Symulacja Obrad ONZ pt. "Debata dla lepszego świata". 2008-05-29 - 2008-05-31 Toruń NGS "Universitas" na Wydziale Prawa i Administracji UMK więcej»o konferencji: Pierwsza Międzynarodowa Studencka Symulacja Obrad ONZ pt. "Debata dla lepszego świata".
Problem granic w kulturze współczesnej 2008-05-23 - 2008-05-25 Toruń/Chełmno Instytut Politologii więcej»o konferencji: Problem granic w kulturze współczesnej
"Współczesne kształcenie na odległość w teorii i praktyce" 2008-05-19 - 2008-05-20 Toruń WNP, Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji, więcej»o konferencji: "Współczesne kształcenie na odległość w teorii i praktyce"
Bóg, byt i świat w twórczości Zbigniewa Herberta 2008-05-15 - 2008-05-16 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Bóg, byt i świat w twórczości Zbigniewa Herberta
Argumentacja jako proces poznawczy 2008-05-15 - 2008-05-17 Torun Instytut Filozofii. Zakład Teorii Poznania i Metodologii Nauk więcej»o konferencji: Argumentacja jako proces poznawczy
Dzieje Apostolskie — egzegeza, teologia i interpretacja 2008-05-14 - 2008-05-14 Toruń, Wydział Teologiczny, ul. Gagarina 37 Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Dzieje Apostolskie — egzegeza, teologia i interpretacja
Artyleria: historia - teraźniejszość - przyszłość (organizacja, uzbrojenie, technika, użycie na polu walki) 2008-05-13 - 2008-05-14 Toruń Wydział Nauk Historycznych UMK więcej»o konferencji: Artyleria: historia - teraźniejszość - przyszłość (organizacja, uzbrojenie, technika, użycie na polu walki)
UMK w procesie bolońskim 2008-05-12 - 2008-05-12 Toruń Instytut Stosunków Międzynarodowych, Instytut Politologii więcej»o konferencji: UMK w procesie bolońskim
Drzwi Otwarte w Katedrze i Zakładzie Muzykoterapii 2008-05-10 - 2008-05-10 Bydgoszcz Katedra i Zakład Muzykoterapii więcej»o konferencji: Drzwi Otwarte w Katedrze i Zakładzie Muzykoterapii
Public relations w archiwach 2008-05-09 - 2008-05-10 Toruń Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej więcej»o konferencji: Public relations w archiwach
Piśmiennictwo wspomnieniowe Drugiej Emigracji 2008-05-08 - 2008-05-10 Toruń Instytut Literatury Polskiej - Pracownia Badań Emigracji więcej»o konferencji: Piśmiennictwo wspomnieniowe Drugiej Emigracji
Dzieło sztuki z perspektywy kulturowej. Metody, dyskrusy, narracje 2008-05-06 - 2008-05-07 Toruń Studenckie Koło Teatrologiczne więcej»o konferencji: Dzieło sztuki z perspektywy kulturowej. Metody, dyskrusy, narracje
Nowe formy książki 2008-04-23 - 2008-04-23 Toruń ILP Pracownia Edytorstwa i Tekstologii Dzieł Literackich więcej»o konferencji: Nowe formy książki
Rachunkowość — jutro 2008-04-22 - 2008-04-23 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Rachunkowość — jutro
Kurs „Podstawy onkologii w medycynie paliatywnej” 2008-04-20 - 2008-04-22 Bydgoszcz Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej więcej»o konferencji: Kurs „Podstawy onkologii w medycynie paliatywnej”
Seminarium Projektu Sokrates „Eu- Train” 2008-04-17 - 2008-04-21 Toruń Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: Seminarium Projektu Sokrates „Eu- Train”
Wojna płci, czyli jak nie prowadzić dyskursu publicznego o kobietach i mężczyznach 2008-04-16 - 2008-04-18 Toruń, Hotel Uniwersytecki Instytut Politologii więcej»o konferencji: Wojna płci, czyli jak nie prowadzić dyskursu publicznego o kobietach i mężczyznach
Europa Drugiej Emigracji. Pomiędzy wyobrażeniem a rzeczywistością 2008-04-13 - 2008-04-14 Toruń Pracownia Badań Emigracji, Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Europa Drugiej Emigracji. Pomiędzy wyobrażeniem a rzeczywistością
Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej w XX i XXI wieku 2008-04-11 - 2008-04-12 Toruń Instytut Stosunków Międzynarodowych UMK więcej»o konferencji: Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej w XX i XXI wieku
Dni ukraińskie 2008-04-08 - 2008-04-09 Toruń Instytut Stosunków Międzynarodowych więcej»o konferencji: Dni ukraińskie
Problemy prawne i finansowe gospodarki komunalnej i rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego 2008-04-04 - 2008-04-04 Toruń Wydział Prawa i Administracji więcej»o konferencji: Problemy prawne i finansowe gospodarki komunalnej i rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego
Analiza fundamentalna jako podstawa decyzji inwestycyjnych 2008-03-27 - 2008-03-28 Toruń Katedra Zarządzania Finansami więcej»o konferencji: Analiza fundamentalna jako podstawa decyzji inwestycyjnych
Zarządzanie różnorodnością w praktyce 2008-03-13 - 2008-03-13 WNEiZ Toruń Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy więcej»o konferencji: Zarządzanie różnorodnością w praktyce
Małżeństwo: kajdany czy wolność? 2008-03-05 - 2008-03-05 Toruń, Wydział Teologiczny UMK, ul. Gagarina 37 Wydział Teologii więcej»o konferencji: Małżeństwo: kajdany czy wolność?
Kominek hematoonkologiczny 2008-02-04 - 2008-02-04 Bydgoszcz Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej więcej»o konferencji: Kominek hematoonkologiczny
„Partnerstwo-Rodzina-Równość-Praca”. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla polityki społecznej - doświadczenia z realizacji projektu PIW EQUAL 2008-01-29 - 2008-01-29 Toruń Instytut Socjologii UMK więcej»o konferencji: „Partnerstwo-Rodzina-Równość-Praca”. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla polityki społecznej - doświadczenia z realizacji projektu PIW EQUAL
Leczenie zakażeń grzybicznych 2008-01-19 - 2008-01-19 Bydgoszcz Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii więcej»o konferencji: Leczenie zakażeń grzybicznych
I konferencja Czasopisma „Polska Medycyna Paliatywna” 2008-01-12 - 2008-01-13 Warszawa Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej więcej»o konferencji: I konferencja Czasopisma „Polska Medycyna Paliatywna”
Od armii komputowej do narodowej IV. Konflikty zbrojne Rzeczypospolitej z jej sąsiadami 2007-12-13 - 2007-12-14 Toruń Zakład Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK więcej»o konferencji: Od armii komputowej do narodowej IV. Konflikty zbrojne Rzeczypospolitej z jej sąsiadami
Wschodni Wymiar polityki UE 2007-12-13 - 2007-12-14 Toruń Instytut Stosunków Międzynarodowych więcej»o konferencji: Wschodni Wymiar polityki UE
Niecodzienna codzienność - Piękno przedmiotu 2007-12-07 - 2007-12-08 Toruń Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki i Kultury więcej»o konferencji: Niecodzienna codzienność - Piękno przedmiotu
Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Spotkanie I: Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach 2007-12-06 - 2007-12-07 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Spotkanie I: Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach
Warsztaty matematyczne dla wybitnie uzdolnionej młodzieży licealnej 2007-12-01 - 2007-12-30 Toruń Centrum Badań Nieliniowych UMK więcej»o konferencji: Warsztaty matematyczne dla wybitnie uzdolnionej młodzieży licealnej
Święta Elżbieta - świadectwo miłości miłosiernej 2007-11-27 - 2007-11-28 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Święta Elżbieta - świadectwo miłości miłosiernej
Znaczenie piśmiennictwa w zakonach rycerskich w średniowieczu: organizacja wewnętrzna, struktura społeczna polityka 2007-11-27 - 2007-11-30 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Znaczenie piśmiennictwa w zakonach rycerskich w średniowieczu: organizacja wewnętrzna, struktura społeczna polityka
Muzykoterapia wspomaga leczenie kardiologiczne, psychiatryczne i onkologiczne 2007-11-06 - 2007-11-07 Bydgoszcz Katedra i Zakład Muzykoterapii więcej»o konferencji: Muzykoterapia wspomaga leczenie kardiologiczne, psychiatryczne i onkologiczne
Les Francais en Pologne - les Polonais en France. Les contacts militaires franco-polonais 1807-1917-2007 2007-10-25 - 2007-10-26 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Les Francais en Pologne - les Polonais en France. Les contacts militaires franco-polonais 1807-1917-2007
Celibat ``odpowiedzią miłości za miłość (...) bodziec do miłości otwartej ku wszystkim``-SC 24. W 40-lecie encykliki ``Sacerdotalis coelibatus``. 2007-10-25 - 2007-10-25 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Celibat ``odpowiedzią miłości za miłość (...) bodziec do miłości otwartej ku wszystkim``-SC 24. W 40-lecie encykliki ``Sacerdotalis coelibatus``.
Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej - przeobrażenia bibliologii polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu 2007-10-23 - 2007-10-24 Toruń Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii więcej»o konferencji: Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej - przeobrażenia bibliologii polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu
III Ogólnopolska Konferencja Edukacji Artystycznej – EDUART pt. Przestrzeń mixmedialna - nowoczesny kontekst dla edukacji artystycznej 2007-10-19 - 2007-10-20 Toruń, Gimnazjum i Liceum Akademickie ul. Szosa Chełmińska 83 Zakład Edukacji Artystycznej (Instytut Artystyczny, WSP) więcej»o konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Edukacji Artystycznej – EDUART pt. Przestrzeń mixmedialna - nowoczesny kontekst dla edukacji artystycznej
Rzeczy i ludzie - ludzie i rzeczy. Humanistyka wobec materialności 2007-10-19 - 2007-10-20 Pluski k. Olsztyna Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Rzeczy i ludzie - ludzie i rzeczy. Humanistyka wobec materialności
Polska-Litwa 2007-10-18 - 2007-10-19 Toruń Instytut Stosunków Międzynarodowych więcej»o konferencji: Polska-Litwa
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Osiągnięcia Proekologiczne w Przemyśle i Energetyce” 2007-10-17 - 2007-10-19 Toruń Pracownia Chemicznych Procesów Proekologicznych więcej»o konferencji: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Osiągnięcia Proekologiczne w Przemyśle i Energetyce”
Folklor w dobie internetu. Problemy zbierania, archiwizowania i badania folkloru współczesnego 2007-10-16 - 2007-10-18 Toruń Instytut Literatury Polskiej, Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej więcej»o konferencji: Folklor w dobie internetu. Problemy zbierania, archiwizowania i badania folkloru współczesnego
Człowiek w badaniach geograficznych - identyfikacja - analiza - interpretacja i ocena przemian 2007-10-15 - 2007-10-16 Toruń Instytut Geografii więcej»o konferencji: Człowiek w badaniach geograficznych - identyfikacja - analiza - interpretacja i ocena przemian
Koncepcja i założenia szkolnej lekcji religii w Polsce i Niemczech. W aspekcie katolickiej i ewangelickiej pedagogiki religii. 2007-10-10 - 2007-10-11 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Koncepcja i założenia szkolnej lekcji religii w Polsce i Niemczech. W aspekcie katolickiej i ewangelickiej pedagogiki religii.
Planety pozasłoneczne w systemach wielokrotnych 2007-10-08 - 2007-10-10 Toruń Centrum Astronomii więcej»o konferencji: Planety pozasłoneczne w systemach wielokrotnych
Tyrania chwili – skutki inflacji informacyjnej i dominacji czasu szybkiego 2007-10-04 - 2007-10-05 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Tyrania chwili – skutki inflacji informacyjnej i dominacji czasu szybkiego
Festiwal Kultur Afryki, Kultury Afryki — Interdyscyplinarna Sesja Naukowa 2007-10-04 - 2007-10-06 Toruń Wydział Sztuk Pięknych, Pracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu więcej»o konferencji: Festiwal Kultur Afryki, Kultury Afryki — Interdyscyplinarna Sesja Naukowa
Własność i kontrola w teorii i praktyce 2007-09-25 - 2007-09-26 Toruń Katedra Teorii Ekonomii WNEIZ więcej»o konferencji: Własność i kontrola w teorii i praktyce
Bogactwo i bieda europejskich społeczeństw wiejskich od średniowiecza do współczesności. Standardy życia, kultura materialna i wzorce konsumpcji 2007-09-21 - 2007-09-22 Toruń WNH, Instytut Historii i Archiwistyki, Katedra Etnologii więcej»o konferencji: Bogactwo i bieda europejskich społeczeństw wiejskich od średniowiecza do współczesności. Standardy życia, kultura materialna i wzorce konsumpcji
Człowiek w obliczu chorób zakaźnych 2007-09-20 - 2007-09-22 Bydgoszcz Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UMK więcej»o konferencji: Człowiek w obliczu chorób zakaźnych
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej 2007-09-20 - 2007-09-23 Bydgoszcz Katedra i Klinika Chirurgii Plastycznej więcej»o konferencji: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Społeczeństwo i religia w świecie grecko-rzymskim 2007-09-20 - 2007-09-22 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Społeczeństwo i religia w świecie grecko-rzymskim
Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu 2007-09-20 - 2007-09-22 Bydgoszcz Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK więcej»o konferencji: Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu
Self, Intersubjectivity And Social Neuroscience: From Mind and Action to Society 2007-09-20 - 2007-09-22 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Self, Intersubjectivity And Social Neuroscience: From Mind and Action to Society
II Polski Kongres Genetyki 2007-09-18 - 2007-09-20 Warszawa Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej więcej»o konferencji: II Polski Kongres Genetyki
V Sympozjum Analizy Nieliniowej 2007-09-10 - 2007-09-14 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: V Sympozjum Analizy Nieliniowej
50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i 11 Konferencja Chemii Środowiska 2007-09-09 - 2007-09-12 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i 11 Konferencja Chemii Środowiska
Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk 2007-09-09 - 2007-09-13 Ciechocinek (Hotel Amazonka) Zakład Mikrobiologii, Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej więcej»o konferencji: Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk
Przedmioty przyrodnicze dla Ziemi 2007-09-07 - 2007-09-09 Toruń Pracownia Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki UMK więcej»o konferencji: Przedmioty przyrodnicze dla Ziemi
Leczenie uzdrowiskowe chorób cywilizacyjnych w dobie medycyny opartej na faktach. Postępy w medycynie fizykalnej, balneochemii i biometeorologii pielęgniarstwa uzdrowiskowego. 2007-09-06 - 2007-09-09 Polanica Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej więcej»o konferencji: Leczenie uzdrowiskowe chorób cywilizacyjnych w dobie medycyny opartej na faktach. Postępy w medycynie fizykalnej, balneochemii i biometeorologii pielęgniarstwa uzdrowiskowego.
Synchronia i diachronia w językach słowiańskich - zbliżenia i dialogi. Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich 2007-09-05 - 2007-09-07 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Synchronia i diachronia w językach słowiańskich - zbliżenia i dialogi. Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich
X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Dynamiczne Modele Ekonometryczne 2007-09-04 - 2007-09-06 Toruń, ul. Gagarina 13A, Collegium Jana Pawła II Katedra Ekonometrii i Statystyki WNEiZ więcej»o konferencji: X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Dynamiczne Modele Ekonometryczne
XIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia 2007-09-03 - 2007-09-07 Ciechocinek Instytut Geografii więcej»o konferencji: XIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia
Sympozjum Zaawansowanych Metod Chemii Kwantowej i Fizyki. SAMQCP 2007 2007-09-02 - 2007-09-06 Toruń Instytut Fizyki UMK więcej»o konferencji: Sympozjum Zaawansowanych Metod Chemii Kwantowej i Fizyki. SAMQCP 2007
Active Galactic Nuclei at the highest angular resolution: Theory and Observations 2007-08-27 - 2007-09-07 Torun Centrum Astronomii więcej»o konferencji: Active Galactic Nuclei at the highest angular resolution: Theory and Observations
mathPAD 2007 2007-08-25 - 2007-08-28 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: mathPAD 2007
XII International Conference on Representations of Algebras and Workshop 2007-08-15 - 2007-08-24 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Algebry i Geometrii więcej»o konferencji: XII International Conference on Representations of Algebras and Workshop
W poszukiwaniu wiodących juwentologicznych teorii i hipotez 2007-06-26 - 2007-06-27 Toruń Instytut Socjologii więcej»o konferencji: W poszukiwaniu wiodących juwentologicznych teorii i hipotez
Modele matematyczne: objaśnianie czy zbytnie upraszczanie ekologii? 2007-06-22 - 2007-06-24 Toruń Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: Modele matematyczne: objaśnianie czy zbytnie upraszczanie ekologii?
Terra Sanctae Mariae Virginis - średniowieczne obrazy czci Marii w państwie krzyżackim w Prusach 2007-06-21 - 2007-06-24 Toruń Katedra Historii Sztuki i Kultury więcej»o konferencji: Terra Sanctae Mariae Virginis - średniowieczne obrazy czci Marii w państwie krzyżackim w Prusach
42 Kongres Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 2007-06-20 - 2007-06-23 Bydgoszcz, Opera Nova Katedra i Klinika Chorób Oczu więcej»o konferencji: 42 Kongres Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
V Spotkanie Kierowników Bibliotek Prawniczych w Polsce 2007-06-18 - 2007-06-19 Toruń Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji więcej»o konferencji: V Spotkanie Kierowników Bibliotek Prawniczych w Polsce
Substancje Humusowe w Ekosystemach 7 2007-06-17 - 2007-06-21 Bachotek Instytut Geografii, Zakład Gleboznawstwa więcej»o konferencji: Substancje Humusowe w Ekosystemach 7
IV Międzynarodowe Forum Ekonomistów Europy Bałtyckiej „Międzynarodowa i przygraniczna współpraca gospodarcza w kontekście integracji europejskiej” 2007-06-15 - 2007-06-16 Toruń Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych więcej»o konferencji: IV Międzynarodowe Forum Ekonomistów Europy Bałtyckiej „Międzynarodowa i przygraniczna współpraca gospodarcza w kontekście integracji europejskiej”
Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce 2007-06-13 - 2007-06-15 Toruń Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej , Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce
39 Sympozjum Fizyki Matematycznej 2007-06-11 - 2007-06-12 Toruń Zakład Fizyki Matematycznej IF UMK więcej»o konferencji: 39 Sympozjum Fizyki Matematycznej
Letnie Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2007 2007-06-03 - 2007-06-06 Bydgoszcz Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej i Katastrof więcej»o konferencji: Letnie Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2007
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. Zespoły związane z otyłością 2007-05-31 - 2007-06-02 Chełmno/n. Wisłą Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej więcej»o konferencji: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. Zespoły związane z otyłością
VII Ogólnopolskie Sympozjum „Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. Zespoły związane z otyłością” 2007-05-31 - 2007-06-02 Chełmno n/Wisłą Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej więcej»o konferencji: VII Ogólnopolskie Sympozjum „Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. Zespoły związane z otyłością”
Media w edukacji - szanse i zagrożenia 2007-05-28 - 2007-05-29 Toruń Zakład Technologii Kształcenia Instytutu Pedagogiki UMK więcej»o konferencji: Media w edukacji - szanse i zagrożenia
Badania koncepcji nowych produktów/usług i związanych z nimi elementów (opakowanie, cena, znak towarowy) 2007-05-25 - 2007-05-25 Toruń Katedra Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: Badania koncepcji nowych produktów/usług i związanych z nimi elementów (opakowanie, cena, znak towarowy)
XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 2007-05-23 - 2007-05-26 Bydgoszcz Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej CM UMK więcej»o konferencji: XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Genesis (1-3) - teologia, antropologia, kosmologia (inspiracje, recepcje, analizy) 2007-05-22 - 2007-05-24 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Genesis (1-3) - teologia, antropologia, kosmologia (inspiracje, recepcje, analizy)
Choroby cywilizacyjne w praktyce lekarza rodzinnego 2007-05-19 - 2007-05-20 Wiktorowo k. Inowrocławia Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego CM UMK więcej»o konferencji: Choroby cywilizacyjne w praktyce lekarza rodzinnego
VI Międzynarodowa Konferencja Neurootologiczna 2007-05-18 - 2007-05-19 Bydgoszcz Katedra i Klinika Otolaryngologii CM UMK więcej»o konferencji: VI Międzynarodowa Konferencja Neurootologiczna
European Union at the crossroads: the need for constitutional and economic changes 2007-05-17 - 2007-05-18 Toruń Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta więcej»o konferencji: European Union at the crossroads: the need for constitutional and economic changes
Kant i metafizyka 2007-05-17 - 2007-05-18 Obodrzysko Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Kant i metafizyka
Edycje niemieckojęzycznych i łacińskojęzycznych źródeł historycznych z basenu Morza Bałtyckiego (XIV-XVI w.). Część VIII 2007-05-16 - 2007-05-19 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Edycje niemieckojęzycznych i łacińskojęzycznych źródeł historycznych z basenu Morza Bałtyckiego (XIV-XVI w.). Część VIII
Silna demokracja. Demokratyczne systemy i ich zagrożenie w XX wieku 2007-05-11 - 2007-05-12 Toruń Instytut Stosunków Międzynarodowych więcej»o konferencji: Silna demokracja. Demokratyczne systemy i ich zagrożenie w XX wieku
Rachunkowość - stan obecny 2007-04-24 - 2007-04-25 Toruń Katedra Rachunkowości więcej»o konferencji: Rachunkowość - stan obecny
Seminarium SOCRATES ERASMUS: „W kierunku fascynacji fizyką i chemią” 2007-04-23 - 2007-05-12 Toruń Instytut Fizyki, Pracownia Dydaktyki Fizyki więcej»o konferencji: Seminarium SOCRATES ERASMUS: „W kierunku fascynacji fizyką i chemią”
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa 2007-04-21 - 2007-04-21 Bydgoszcz Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej CM UMK więcej»o konferencji: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa
Medius currens II - Tłumacz jako pośrednik między językami i kulturami a teoria, dydaktyka i praktyka przekładu 2007-04-20 - 2007-04-21 Toruń, Collegium Maius Katedra Filologii Germańskiej więcej»o konferencji: Medius currens II - Tłumacz jako pośrednik między językami i kulturami a teoria, dydaktyka i praktyka przekładu
Prawo archiwalne. Stan obecny i perspektywy zmian 2007-04-20 - 2007-04-21 Toruń Zakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej więcej»o konferencji: Prawo archiwalne. Stan obecny i perspektywy zmian
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych 2007-04-19 - 2007-04-20 Toruń Katedra Zarządzania Rozwojem Przedsiębiorstwa WNEiZ więcej»o konferencji: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych
II Polsko-Amerykańskie Forum „Postępy w Anestezjologii i Chirurgii” 2007-04-19 - 2007-04-21 Bydgoszcz Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii więcej»o konferencji: II Polsko-Amerykańskie Forum „Postępy w Anestezjologii i Chirurgii”
Z dziejów poczt na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (stan badań i perspektywy badawcze) 2007-04-19 - 2007-04-19 Toruń PP Poczta Polska więcej»o konferencji: Z dziejów poczt na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (stan badań i perspektywy badawcze)
Kurs nr 5 Europejska Fundacja ds. Szkolenia w Anestezjologii ``Ośrodkowy układ nerwowy. Ból. Opieka paliatywna`` 2007-04-17 - 2007-04-19 Kobylnica k/ Poznania Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii więcej»o konferencji: Kurs nr 5 Europejska Fundacja ds. Szkolenia w Anestezjologii ``Ośrodkowy układ nerwowy. Ból. Opieka paliatywna``
Miejsce nauk o glebie w edukacji uniwersyteckiej 2007-04-11 - 2007-04-12 Toruń Zakład Gleboznawstwa więcej»o konferencji: Miejsce nauk o glebie w edukacji uniwersyteckiej
10-lecie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych 2007-03-29 - 2007-03-30 Toruń Katedra Prawa Pracy więcej»o konferencji: 10-lecie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych
V Dni Ukraińskie 2007-03-27 - 2007-03-28 Toruń Instytut Stosunków Międzynarodowych więcej»o konferencji: V Dni Ukraińskie
Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Tradycja - stan badań - perspektywy 2007-03-27 - 2007-03-28 Toruń ILP Pracownia Edytorstwa i Tekstologii Dzieł Literackich więcej»o konferencji: Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Tradycja - stan badań - perspektywy
Język a socjum – funkcjonowanie języka w przestrzeni społecznej 2007-03-15 - 2007-03-16 Toruń Instytut Filologii Słowiańskiej, Zakład Języka Rosyjskiego więcej»o konferencji: Język a socjum – funkcjonowanie języka w przestrzeni społecznej
Obszar bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości w UE 2007-03-08 - 2007-03-09 Toruń Instytut Politologii, Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: Obszar bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości w UE
VIII Warsztaty Cytogenetyki Hematoonkologicznej 2007-03-08 - 2007-03-08 Łódź Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej więcej»o konferencji: VIII Warsztaty Cytogenetyki Hematoonkologicznej
IwE2007 – IV Konferencja „Informatyka w Edukacji” 2007-01-31 - 2007-02-01 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: IwE2007 – IV Konferencja „Informatyka w Edukacji”
Biografistyka filmowa. Flmowe interpretacje losów i faktów 2006-12-07 - 2006-12-08 Toruń Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Biografistyka filmowa. Flmowe interpretacje losów i faktów
Między konwencją a rzeczywistością. Problemy terminologiczne średniowiecznych źródeł 2006-11-23 - 2006-11-24 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Między konwencją a rzeczywistością. Problemy terminologiczne średniowiecznych źródeł
W 25. rocznicę adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" papieża Jana Pawła II 2006-11-23 - 2006-11-23 Toruń Wydział Teologiczny, Zakład Katechetyki i Pedagogiki Religii więcej»o konferencji: W 25. rocznicę adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" papieża Jana Pawła II
Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Tradycja - stan badań - perspektywy 2006-11-21 - 2006-11-23 Toruń ILP Pracownia Edytorstwa i Tekstologii Dzieł Literackich więcej»o konferencji: Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Tradycja - stan badań - perspektywy
IX Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich 2006-11-16 - 2006-11-18 Toruń Katedra Filologii Romańskiej więcej»o konferencji: IX Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich
Embodied and Situated Cognition: From Phenomenology to Neuroscience and Artificial Intelligence 2006-11-16 - 2006-11-18 Toruń Instytut Filozofii UMK więcej»o konferencji: Embodied and Situated Cognition: From Phenomenology to Neuroscience and Artificial Intelligence
Sienkiewicz - formy (nie)obecności (w 160. rocznicę urodzin i 90. rocznicę śmierci pisarza) 2006-11-15 - 2006-11-16 Toruń Instytut Literatury Polskiej Z-d Literatury Polskiej Romantyzmu więcej»o konferencji: Sienkiewicz - formy (nie)obecności (w 160. rocznicę urodzin i 90. rocznicę śmierci pisarza)
Polska bez Marszałka. Dylematy obozu piłsudczykowskiego po 1935 roku 2006-11-09 - 2006-11-10 Toruń Wydział Nauk Historycznych; Instytut Historii i Archiwistyki; więcej»o konferencji: Polska bez Marszałka. Dylematy obozu piłsudczykowskiego po 1935 roku
Życie gospodarcze Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku 2006-11-09 - 2006-11-10 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Życie gospodarcze Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku
Bronisław Przyłuski - poeta w świecie sztuki 2006-11-09 - 2006-11-10 Toruń ILP Pracownia Badań Emigracji więcej»o konferencji: Bronisław Przyłuski - poeta w świecie sztuki
"Musica - Ars Liturgica" 2006-10-27 - 2006-10-27 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: "Musica - Ars Liturgica"
Ryszard Mienicki 1886-1956. Archiwista i historyk 2006-10-26 - 2006-10-26 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Ryszard Mienicki 1886-1956. Archiwista i historyk
Płeć w życiu publicznym 2006-10-26 - 2006-10-27 Toruń Instytut Politologii więcej»o konferencji: Płeć w życiu publicznym
IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych.” 2006-10-20 - 2006-10-21 Toruń Zakład Edukacji Artystycznej więcej»o konferencji: IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych.”
Eucharystia: źródło i szczyt życia i misji Kościoła. Refleksja nad przesłaniem Synodu Biskupów 2006-10-19 - 2004-10-19 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Eucharystia: źródło i szczyt życia i misji Kościoła. Refleksja nad przesłaniem Synodu Biskupów
Problemy Zdrowia Publicznego w Unii Europejskiej 2006-10-19 - 2006-10-20 Bydgoszcz Wydział Nauk o Zdrowiu więcej»o konferencji: Problemy Zdrowia Publicznego w Unii Europejskiej
Stosunki polsko-białoruskie. Historia i współczesność 2006-10-19 - 2006-10-20 Toruń Instytut Stosunków Międzynarodowych więcej»o konferencji: Stosunki polsko-białoruskie. Historia i współczesność
Pro historia et hominibus 2006-10-19 - 2006-10-21 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki UMK więcej»o konferencji: Pro historia et hominibus
Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (III) 2006-10-18 - 2006-10-19 Toruń ILP Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego więcej»o konferencji: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (III)
III Konferencja Naukowo - Dydaktyczna ``Zaburzenia depresyjne i lękowe w POZ`` 2006-10-15 - 2006-10-17 Bydgoszcz Klinika Psychiatrii więcej»o konferencji: III Konferencja Naukowo - Dydaktyczna ``Zaburzenia depresyjne i lękowe w POZ``
II Konferencja: dostęp do łożyska naczyniowego - dializa, leki, żywienie. W 40-tą rocznicę wykonania wewnętrznej przetoki tętniczo-żylnej 2006-10-13 - 2006-10-14 Bydgoszcz Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej więcej»o konferencji: II Konferencja: dostęp do łożyska naczyniowego - dializa, leki, żywienie. W 40-tą rocznicę wykonania wewnętrznej przetoki tętniczo-żylnej
XI Międzynarodowe Seminarium Historyczne ``Polska-Ukraina: trudne pytania`` 2006-10-11 - 2006-10-13 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: XI Międzynarodowe Seminarium Historyczne ``Polska-Ukraina: trudne pytania``
Jerzy Szaniawski (1886-1970) 2006-10-05 - 2006-10-07 Zduńska Wola ILP Z-d Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojen. więcej»o konferencji: Jerzy Szaniawski (1886-1970)
Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Działalność - ideologia - struktury 2006-09-28 - 2006-09-28 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Działalność - ideologia - struktury
8 Sympozjum Europejskiej Sieci VLBI 2006-09-26 - 2006-09-29 Toruń Centrum Astronomii więcej»o konferencji: 8 Sympozjum Europejskiej Sieci VLBI
Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej 2006-09-21 - 2006-09-22 Toruń Instytut Socjologii UMK więcej»o konferencji: Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej
Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów 2006-09-21 - 2006-09-22 Pluski k. Olsztyna Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów
II Warsztaty Naukowe KL FAMO, Zimne Atomy 2006-09-18 - 2006-09-22 Toruń Krajowe Laboratorium FAMO więcej»o konferencji: II Warsztaty Naukowe KL FAMO, Zimne Atomy
Idee i praktyczny uniwersalizm geografii 2006-09-13 - 2006-09-17 Toruń Instytut Geografii UMK więcej»o konferencji: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii
XX Zjazd Hydrobiologów Polskich 2006-09-04 - 2006-09-08 Toruń Zakład Hydrobiologii więcej»o konferencji: XX Zjazd Hydrobiologów Polskich
III Ogólnopolska Konferencja Tłumaczy i Badaczy Filozofii Niemieckiej 2006-09-01 - 2006-09-02 Bachotek Zakład Antropologii Filozoficznej UMK w Toruniu więcej»o konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Tłumaczy i Badaczy Filozofii Niemieckiej
Trends in Logic IV: Current philosophical issues in mathematical logic 2006-09-01 - 2006-09-04 Toruń Katedra Logiki więcej»o konferencji: Trends in Logic IV: Current philosophical issues in mathematical logic
XXVI European Meeting of Statisticians 2006-07-24 - 2006-07-28 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: XXVI European Meeting of Statisticians
The Culture and Literature of the Teutonic Knights in the Baltics 2006-07-12 - 2006-07-15 Leeds Wielka Brytania Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: The Culture and Literature of the Teutonic Knights in the Baltics
XXI Międzynarodowe Sympozjum Fizykochemicznych Metod Separacji ``Ars Separatoria 2006`` 2006-07-02 - 2006-07-05 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: XXI Międzynarodowe Sympozjum Fizykochemicznych Metod Separacji ``Ars Separatoria 2006``
IV Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu 2006-06-29 - 2006-06-30 Toruń - Wydział Sztuk Pięknych - Sala Tymonan Niesiołowskiego Pracownia Sztuki Orientu więcej»o konferencji: IV Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu
Słowotwórstwo i tekst 2006-06-26 - 2006-06-28 Ciechocinek Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Słowotwórstwo i tekst
VII Toruńskie Seminarium Ekologiczne ``Procesy ekologiczne w warunkach ekstremalnych`` 2006-06-23 - 2006-06-25 Toruń Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: VII Toruńskie Seminarium Ekologiczne ``Procesy ekologiczne w warunkach ekstremalnych``
mathPAD 2006 2006-06-23 - 2006-06-27 Torun Wydzial Matematyki i Informatyki więcej»o konferencji: mathPAD 2006
Ogólnopolska konferencja Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej 2006-06-22 - 2006-06-24 Bukowina Tatrzańska Zakład Antropologii Filozoficznej UMK w Toruniu więcej»o konferencji: Ogólnopolska konferencja Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej
IV Konferencja ``Badania nad lękiem`` 2006-06-16 - 2006-06-17 Toruń Klinika Psychiatrii w Bydgoszczy więcej»o konferencji: IV Konferencja ``Badania nad lękiem``
VI Sympozjum ``Postępy w diagnostyce molekularnej i leczeniu nowotworów o podłożu genetycznym u dzieci`` 2006-06-09 - 2006-06-10 Zegrze koło Warszawy Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej CM więcej»o konferencji: VI Sympozjum ``Postępy w diagnostyce molekularnej i leczeniu nowotworów o podłożu genetycznym u dzieci``
Psychiatria wieku rozwojowego w Polsce: identyfikacja zagrożeń, ocena ich nasilenia i znajdowanie rozwiązań 2006-06-09 - 2006-06-10 Toruń Katedra i Klinika Psychiatrii CM UMK Oddz. Dzieci i Młodzieży więcej»o konferencji: Psychiatria wieku rozwojowego w Polsce: identyfikacja zagrożeń, ocena ich nasilenia i znajdowanie rozwiązań
Systemy pomiaru odcinka czasowego 2006-06-06 - 2006-06-06 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: Systemy pomiaru odcinka czasowego
Sympozjum naukowo-szkoleniowe: Nowości w diagnostyce laboratoryjnej 2006-06-05 - 2006-06-06 Gdańsk Katedra i Zaklad Diagnostyki Laboratoryjnej więcej»o konferencji: Sympozjum naukowo-szkoleniowe: Nowości w diagnostyce laboratoryjnej
38 Sympozjum Fizyki Matematycznej: „Kwantowe Splątanie i Geometria” 2006-06-04 - 2006-06-07 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: 38 Sympozjum Fizyki Matematycznej: „Kwantowe Splątanie i Geometria”
XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. 20 lat dializoterapii w Toruniu 2006-06-01 - 2006-06-03 Toruń Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Oddział Nerfologii i Chorób Wewnętrznych więcej»o konferencji: XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. 20 lat dializoterapii w Toruniu
Kultura współczesna w poszukiwaniu wolności. Filozofia, polityka i religia w trosce o wolność 2006-06-01 - 2006-06-03 Toruń Instytut Politologii więcej»o konferencji: Kultura współczesna w poszukiwaniu wolności. Filozofia, polityka i religia w trosce o wolność
Religie i wierzenia Młodej Polski 2006-05-29 - 2006-05-30 Toruń ILP, Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego więcej»o konferencji: Religie i wierzenia Młodej Polski
Letnie Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2006 2006-05-28 - 2006-05-31 Bydgoszcz Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej i Katastrof więcej»o konferencji: Letnie Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii 2006
9. Seminarium Bachotek 2006: Organiczne i nieorganiczne nanostruktury: Fizyka, Technologia, Zastosowania 2006-05-24 - 2006-05-27 Bachotek k/ Brodnicy Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki więcej»o konferencji: 9. Seminarium Bachotek 2006: Organiczne i nieorganiczne nanostruktury: Fizyka, Technologia, Zastosowania
VI Międzynarodowa Konferencja Neurootologiczna 2006-05-19 - 2006-05-20 Bydgoszcz Katedra i Klinika Otolaryngologii więcej»o konferencji: VI Międzynarodowa Konferencja Neurootologiczna
Geografia a przemiany współczesnego świata 2006-05-18 - 2006-05-19 Toruń Zakład Geografii Społecznej i Turystyki IG więcej»o konferencji: Geografia a przemiany współczesnego świata
Jan Paweł II - człowiek-wychowawca-ojciec 2006-05-18 - 2006-05-18 Toruń, ul. Asnyka 2a Zakład Edukacji Chrześcijańskiej Instytutu Pedagogiki UMK więcej»o konferencji: Jan Paweł II - człowiek-wychowawca-ojciec
Wokół problemów kulturowych współczesnego świata 2006-05-18 - 2006-05-20 Toruń Koło Naukowe Studentów Etnologii więcej»o konferencji: Wokół problemów kulturowych współczesnego świata
Aktualność klasycznej estetyki filozoficznej i teorii sztuki 2006-05-17 - 2006-05-19 Toruń Zakład Estetyki IF UMK więcej»o konferencji: Aktualność klasycznej estetyki filozoficznej i teorii sztuki
Biografistyka filmowa 2006-05-17 - 2006-05-18 Toruń ILP Zakład Dramatu, Teatru i Filmu więcej»o konferencji: Biografistyka filmowa
Pedagogika opiekuńcza w stanie tworzenia - historia, epistemologia i metodologia 2006-05-15 - 2006-05-15 Toruń Instytut Pedagogiki więcej»o konferencji: Pedagogika opiekuńcza w stanie tworzenia - historia, epistemologia i metodologia
Text als Gegenstand germanistischer Forschung und Lehre 2006-05-12 - 2006-05-14 Torun Katedra Filologii Germańskiej więcej»o konferencji: Text als Gegenstand germanistischer Forschung und Lehre
Zamach majowy Józefa Piłsudskiego i jego interpretacje w polskiej myśli politycznej XX w. 2006-05-12 - 2006-05-13 Toruń Instytut Politologii więcej»o konferencji: Zamach majowy Józefa Piłsudskiego i jego interpretacje w polskiej myśli politycznej XX w.
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw 2006-05-10 - 2006-05-11 Toruń Katedra Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi WNEiZ więcej»o konferencji: Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw
Nowa Niemiecka i Polska Socjologia Wsi i Rolnictwa 2006-05-05 - 2006-05-06 Toruń Instytut Socjologii więcej»o konferencji: Nowa Niemiecka i Polska Socjologia Wsi i Rolnictwa
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt: Symbolika mistyczna w literaturze romantycznej 2006-04-27 - 2006-04-28 Toruń Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu więcej»o konferencji: Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt: Symbolika mistyczna w literaturze romantycznej
Rachunkowość przedsiębiorstw wobec wyzwań współczesnej gospodarki 2006-04-25 - 2006-04-26 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK Koło Naukowe Rachunkowości, Katedra Rachunkowości więcej»o konferencji: Rachunkowość przedsiębiorstw wobec wyzwań współczesnej gospodarki
Procesy rozwoju regionalnego w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej 2006-04-21 - 2006-04-21 Włocławek Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych więcej»o konferencji: Procesy rozwoju regionalnego w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej
Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą i społeczeństwem. Spotkanie III 2006-04-20 - 2006-04-20 Warszawa Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą i społeczeństwem. Spotkanie III
NATURA- EDUKACJA- KULTURA. PEDAGOGIA ŹRÓDEŁ 2006-04-19 - 2006-04-20 Toruń Instytut Pedagogiki więcej»o konferencji: NATURA- EDUKACJA- KULTURA. PEDAGOGIA ŹRÓDEŁ
XVI Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej 2006-04-07 - 2006-04-08 Toruń Zakład Klimatologii, Instytut Geografii więcej»o konferencji: XVI Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej
IV Dni Ukraińskie 2006-04-04 - 2006-04-05 Toruń Instytut Stosunków Międzynarodowych więcej»o konferencji: IV Dni Ukraińskie
Brachyterapia 2006-04-01 - 2006-05-01 Bydgoszcz Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii więcej»o konferencji: Brachyterapia
III Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Muzeum i konserwacja na początku XXI wieku" 2006-03-30 - 2006-04-01 Toruń Koło Naukowe Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa więcej»o konferencji: III Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Muzeum i konserwacja na początku XXI wieku"
Manipulacja w mediach a edukacja 2006-03-29 - 2006-03-30 Sala Senatu, Hotel Uniwersytecki, Toruń Zakład Technologii Kształcenia Instytutu Pedagogiki UMK więcej»o konferencji: Manipulacja w mediach a edukacja
Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych 2006-03-29 - 2006-03-31 Toruń Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa więcej»o konferencji: Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych
Konkurencyjność na rynku pracy 2006-03-20 - 2006-03-21 Toruń Studenckie Koło Naukowe Marketingu więcej»o konferencji: Konkurencyjność na rynku pracy
Seminarium eduroam 2006-03-16 - 2006-03-17 Toruń UCI więcej»o konferencji: Seminarium eduroam
Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim 2006-03-15 - 2006-03-16 Toruń ILP Zakład Dramatu, Teatru i Filmu więcej»o konferencji: Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim
Nauka i Edukacja w Europie. Nowe możliwości i bariery 2006-03-09 - 2006-03-12 Toruń Wydział Chemii więcej»o konferencji: Nauka i Edukacja w Europie. Nowe możliwości i bariery
Jaka kobieta? Wizerunki w różnych kulturach i sztuce 2006-03-08 - 2006-03-08 Toruń Wydział Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Jaka kobieta? Wizerunki w różnych kulturach i sztuce
Podstawy diabetologii dla pielęgniarek 2006-03-03 - 2006-03-03 Bydgoszcz Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii więcej»o konferencji: Podstawy diabetologii dla pielęgniarek
Zimowa Szkoła „Metody Analizy Wielowartościowej” 2006-02-15 - 2006-02-18 Toruń Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera więcej»o konferencji: Zimowa Szkoła „Metody Analizy Wielowartościowej”
IwE 2006 - III Konferencja ``Informatyka w Edukacji`` 2006-02-08 - 2006-02-09 Toruń Wydział Matematyki i Informatyki RSEI więcej»o konferencji: IwE 2006 - III Konferencja ``Informatyka w Edukacji``
Osadnictwo wiejskie z okresu wczesnego średniowiecza w świetle ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w ramach programu budowy autostrad w Polsce 2006-01-18 - 2006-01-20 Toruń Instytut Archeologii więcej»o konferencji: Osadnictwo wiejskie z okresu wczesnego średniowiecza w świetle ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w ramach programu budowy autostrad w Polsce
Od armii komputowej do narodowej. III konferencja międzynarodowa 2005-12-08 - 2005-12-09 Toruń Zakład Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Od armii komputowej do narodowej. III konferencja międzynarodowa
Belliculum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie władców na z. polskich w średniowieczu i cz. nowożytnych na tle porównawczym 2005-12-08 - 2005-12-09 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki, Zakład Archiwistyki więcej»o konferencji: Belliculum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie władców na z. polskich w średniowieczu i cz. nowożytnych na tle porównawczym
Québec - Pologne: rozważania interkulturowe, literackie i językoznawcze polskich quebecystów 2005-12-08 - 2005-12-09 Toruń KFR - Studenckie Koło Kulturalno-Naukowe Romanistów więcej»o konferencji: Québec - Pologne: rozważania interkulturowe, literackie i językoznawcze polskich quebecystów
Profilaktyka uzależnień w pracy szkoły i nauczyciela 2005-12-02 - 2005-12-02 Toruń Studium Pedagogiczne więcej»o konferencji: Profilaktyka uzależnień w pracy szkoły i nauczyciela
III Międzynarodowa Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego 2005-12-02 - 2005-12-03 Bydgoszcz - Toruń Studenckie Towarzystwo Naukowe CM w Bydgoszczy UMK Toruń więcej»o konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Regionalne i lokalne uwarunkowania geoekosystemów polarnych 2005-12-01 - 2005-12-03 Toruń Wydział Biologii i Nauk o Ziemi więcej»o konferencji: Regionalne i lokalne uwarunkowania geoekosystemów polarnych
Odnowa teologii moralnej - 40 lat po Soborze Watykańskim II 2005-12-01 - 2005-12-01 Aula WSD, pl. ks. S. W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Odnowa teologii moralnej - 40 lat po Soborze Watykańskim II
Między konwencją a rzeczywistością. Problemy terminologiczne średniowiecznych źródeł 2005-11-24 - 2005-11-25 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Między konwencją a rzeczywistością. Problemy terminologiczne średniowiecznych źródeł
Walka z terroryzmem w Polsce i na świecie w dobie ewaluacji potencjalnych zagrożeń 2005-11-24 - 2005-11-24 Toruń Instytut Politologii więcej»o konferencji: Walka z terroryzmem w Polsce i na świecie w dobie ewaluacji potencjalnych zagrożeń
Emigracja polska wobec problemów odbudowy i sowietyzacji kraju po zakończeniu II wojny światowej 2005-11-18 - 2005-11-18 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Emigracja polska wobec problemów odbudowy i sowietyzacji kraju po zakończeniu II wojny światowej
Leopold Buczkowski in memoriam. 1905-1989 2005-11-17 - 2005-11-19 Warszawa Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Leopold Buczkowski in memoriam. 1905-1989
Dzień GIS-u - GISDay 2005-11-16 - 2005-11-16 Toruń Instytut Geografii UMK więcej»o konferencji: Dzień GIS-u - GISDay
Neuroanatomia i neuropsychologia zaburzeń psychicznych - implikacje dla leczenia 2005-11-04 - 2005-11-05 Bydgoszcz Zakład Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum w Bydgoszcz więcej»o konferencji: Neuroanatomia i neuropsychologia zaburzeń psychicznych - implikacje dla leczenia
Stosunki polsko - litewskie w XX w. 2005-10-27 - 2005-10-28 Toruń Instytut Stosunków Międzynarodowych więcej»o konferencji: Stosunki polsko - litewskie w XX w.
Metafora - Sztuka - Aktywność twórcza 2005-10-20 - 2005-10-21 Toruń Zakład Edukacji Artystycznej więcej»o konferencji: Metafora - Sztuka - Aktywność twórcza
Deklaracja Soboru o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich NOSTRA AETATE - 40 lat później. XVI Sympozjum Teologiczne - Kościół a Żydzi i judaizm 2005-10-20 - 2005-10-20 Aula WSD, pl. ks. S. W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Deklaracja Soboru o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich NOSTRA AETATE - 40 lat później. XVI Sympozjum Teologiczne - Kościół a Żydzi i judaizm
Polska proza i poezja po roku 1989 wobec tradycji 2005-10-19 - 2005-10-20 Toruń, Collegium Maius Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Polska proza i poezja po roku 1989 wobec tradycji
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna 2005-10-19 - 2005-10-21 Toruń Wydział Chemii, Pracownia Chemicznych Procesów Proekologicznych więcej»o konferencji: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
V Konferencja Ludnościowa pt. Przemiany społeczno-gospodarcze i funkcjonalno-przestrzenne w integrującej się Europie 2005-10-17 - 2005-10-18 Toruń Instytut Geografii - Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji więcej»o konferencji: V Konferencja Ludnościowa pt. Przemiany społeczno-gospodarcze i funkcjonalno-przestrzenne w integrującej się Europie
Tożsamość pedagogiki społecznej 2005-10-15 - 2005-10-15 Toruń Instytut Pedagogiki więcej»o konferencji: Tożsamość pedagogiki społecznej
Nowe techniki w chirurgii przepuklin szycie powłoki brzusznej - konferencja naukowo-szkoleniowa 2005-10-14 - 2005-10-15 Bydgoszcz Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej więcej»o konferencji: Nowe techniki w chirurgii przepuklin szycie powłoki brzusznej - konferencja naukowo-szkoleniowa
Polska - Litwa. Międzynarodowe sympozjum naukowe 2005-10-13 - 2005-10-14 Toruń Wydział Nauk Historycznych więcej»o konferencji: Polska - Litwa. Międzynarodowe sympozjum naukowe
Historia Norwegii i wzajemne relacje między Polską a Norwegią (1905-2005) 2005-10-13 - 2005-10-15 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Historia Norwegii i wzajemne relacje między Polską a Norwegią (1905-2005)
Cywilizacje azjatyckie na progu XXI w. Kultura - religia - polityka 2005-10-13 - 2005-10-14 Toruń Instytut Politologii więcej»o konferencji: Cywilizacje azjatyckie na progu XXI w. Kultura - religia - polityka
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Absolwentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki KONSERWACJA ZABYTKÓW - STUDIA I PRAKTYKA 2005-10-13 - 2005-10-15 Toruń Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki więcej»o konferencji: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Absolwentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki KONSERWACJA ZABYTKÓW - STUDIA I PRAKTYKA
Podanie i legenda jako gatunek literacki i folklorystyczny 2005-10-12 - 2005-10-14 Toruń - Collegium Maius Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Podanie i legenda jako gatunek literacki i folklorystyczny
Forum Młodych Dermatologów 2005-10-01 - 2005-10-02 Bydgoszcz Katedra i Klinika Dermatologii więcej»o konferencji: Forum Młodych Dermatologów
Zabytki stolarki artystycznej we wnętrzach sakralnych – ich problematyka zabytkoznawcza, konserwatorska i kultowa 2005-09-30 - 2005-10-01 Toruń Zakład Konserwatorstwa więcej»o konferencji: Zabytki stolarki artystycznej we wnętrzach sakralnych – ich problematyka zabytkoznawcza, konserwatorska i kultowa
Nadciśnienie Tętnicze - pomiędzy sercem a nerką 2005-09-29 - 2005-10-01 Bydgoszcz Katedra i Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych więcej»o konferencji: Nadciśnienie Tętnicze - pomiędzy sercem a nerką
Sztuka lat 1905-1923 2005-09-29 - 2005-09-30 Toruń Zakład Historii Szuki Nowoczesnej, WSP więcej»o konferencji: Sztuka lat 1905-1923
Wojny północne w XVI-XVIII wieku. W czterystulecie bitwy pod Kircholmem 2005-09-27 - 2005-09-29 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Wojny północne w XVI-XVIII wieku. W czterystulecie bitwy pod Kircholmem
Z problemów opisu jednostek leksykalnych we współczesnych językach słowiańskich 2005-09-22 - 2005-09-23 Toruń Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Z problemów opisu jednostek leksykalnych we współczesnych językach słowiańskich
Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce 2005-09-21 - 2005-09-23 Ciechocinek Katedra Ogólnych Problemów Zarządzania oraz Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem więcej»o konferencji: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce
Kultura stołu w literaturach słowiańskich 2005-09-20 - 2005-09-21 Toruń Instytut Filologii Słowiańskiej więcej»o konferencji: Kultura stołu w literaturach słowiańskich
Synchronia i diachronia w językach słowiańskich - zbliżenia i dialogi. Słownictwo dawne i współczesne języków słowiańskich. Teoria i praktyka 2005-09-19 - 2005-09-20 Toruń Instytut Języka Polskiego więcej»o konferencji: Synchronia i diachronia w językach słowiańskich - zbliżenia i dialogi. Słownictwo dawne i współczesne języków słowiańskich. Teoria i praktyka
Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej 2005-09-19 - 2005-09-20 Ciechocinek WNEiZ Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych więcej»o konferencji: Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej
14th International IATEFL Poland Conference 2005-09-16 - 2005-09-18 Toruń Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych więcej»o konferencji: 14th International IATEFL Poland Conference
ICANN 2005 Bioinformatics Workshop 2005-09-15 - 2005-09-16 Toruń Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, KIS+IF więcej»o konferencji: ICANN 2005 Bioinformatics Workshop
Kultura materialna, moda i życie codzienne w czasach nowożytnych. Metodologia - historiografia - dydaktyka 2005-09-15 - 2005-09-16 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Kultura materialna, moda i życie codzienne w czasach nowożytnych. Metodologia - historiografia - dydaktyka
Współczesne zagrożenia ze strony chorób zakaźnych 2005-09-15 - 2005-09-17 Bydgoszcz Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii więcej»o konferencji: Współczesne zagrożenia ze strony chorób zakaźnych
IX Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów d/s doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii 2005-09-15 - 2005-09-18 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: IX Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów d/s doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii
Ład instytucjonalny w gospodarce 2005-09-14 - 2005-09-15 Toruń Katedra Teorii Ekonomii więcej»o konferencji: Ład instytucjonalny w gospodarce
Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i Europie (14 Sympozjum SAS PTS) 2005-09-13 - 2005-09-14 Toruń Instytut Socjologii więcej»o konferencji: Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i Europie (14 Sympozjum SAS PTS)
International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN) 2005-09-11 - 2005-09-14 Warszawa Katedra Informatyki Stosowanej więcej»o konferencji: International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN)
III Spotkanie Urologów Polski i Kanady. IV Sympozjum Uroonkologii 2005-09-09 - 2005-09-10 Bydgoszcz Katedra i Klinika Urologii więcej»o konferencji: III Spotkanie Urologów Polski i Kanady. IV Sympozjum Uroonkologii
Współczesne metody endoskopowego leczenia krwawień z przewodu pokarmowego 2005-09-09 - 2005-09-09 Bydgoszcz Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej więcej»o konferencji: Współczesne metody endoskopowego leczenia krwawień z przewodu pokarmowego
7th European Sociological Association Conference 2005-09-09 - 2005-09-12 Toruń Instytut Socjologii więcej»o konferencji: 7th European Sociological Association Conference
IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Dynamiczne Modele Ekonometryczne 2005-09-06 - 2005-09-08 Toruń Katedra Ekonometrii i Statystyki WNEiZ więcej»o konferencji: IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Dynamiczne Modele Ekonometryczne
Warsztaty Logiczno-Filozoficzne 2005-09-05 - 2005-09-08 Bierzgłów Zakład Logiki i Semiotyki więcej»o konferencji: Warsztaty Logiczno-Filozoficzne
Sierpień 1980 w regionie toruńskim 2005-09-02 - 2005-09-03 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Sierpień 1980 w regionie toruńskim
Changing Horizons in Geography Education 2005-09-02 - 2005-09-05 Toruń Pracownia Dydaktyki Wydziału BiNoZ więcej»o konferencji: Changing Horizons in Geography Education
7th Colloquium on Cross-Border Crime - ``Understanding Organized Crime in a Unifying Europe`` 2005-09-02 - 2005-09-03 Warszawa Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej więcej»o konferencji: 7th Colloquium on Cross-Border Crime - ``Understanding Organized Crime in a Unifying Europe``
VII Torunian Carbon Symposium (VII Toruńskie Sympozjum Węglowe) 2005-08-31 - 2005-09-03 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: VII Torunian Carbon Symposium (VII Toruńskie Sympozjum Węglowe)
Warsztaty Geomorfologiczne 2005-08-14 - 2005-08-28 Reykjavik (Islandia) Instytut Geografii więcej»o konferencji: Warsztaty Geomorfologiczne
IX Międzynarodowa Konferencja Doktorantów - "Plenty of domains, one aim, one economy" 2005-07-04 - 2005-07-06 Toruń Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania więcej»o konferencji: IX Międzynarodowa Konferencja Doktorantów - "Plenty of domains, one aim, one economy"
VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej 2005-07-03 - 2005-07-07 Toruń Wydział Chemii, Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki więcej»o konferencji: VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej
VI Toruńskie Seminarium Ekologiczne 2005-06-24 - 2005-06-26 Toruń Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: VI Toruńskie Seminarium Ekologiczne
Krajobraz a jego różnorodność gatunkowa i metabolizm 2005-06-24 - 2005-06-26 Toruń Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska więcej»o konferencji: Krajobraz a jego różnorodność gatunkowa i metabolizm
Humic Substances in Ecosystems 6 2005-06-19 - 2005-06-22 Rackova Dolina, Słowacja Zakład Gleboznawstwa, Instytut Geografii więcej»o konferencji: Humic Substances in Ecosystems 6
XXXVII Sympozjum Fizyki Matematycznej 2005-06-17 - 2005-06-18 Toruń Instytut Fizyki UMK więcej»o konferencji: XXXVII Sympozjum Fizyki Matematycznej
IV Konferencja Naukowa z cyklu „Lęk i depresja problemem interdyscyplinarnym w medycynie – zdrowie psychiczne kobiet” 2005-06-16 - 2005-06-18 Toruń Katedra i Klinika Psychiatrii więcej»o konferencji: IV Konferencja Naukowa z cyklu „Lęk i depresja problemem interdyscyplinarnym w medycynie – zdrowie psychiczne kobiet”
Konferencja poswiecona pamieci Briana Wybourne'a: Symetria Spektroskopia, SCHUR 2005-06-12 - 2005-06-14 Toruń Instytut Fizyki więcej»o konferencji: Konferencja poswiecona pamieci Briana Wybourne'a: Symetria Spektroskopia, SCHUR
IV Polsko-Włoskie Spotkanie Flebologiczne 2005-06-10 - 2005-06-12 Collegium Medicum UMK - Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej więcej»o konferencji: IV Polsko-Włoskie Spotkanie Flebologiczne
Postępy w diagnostyce molekularnej i leczeniu nowotworów o podłożu genetycznym u dzieci 2005-06-10 - 2005-06-12 Zegrze Południowe k/Warszawy Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej więcej»o konferencji: Postępy w diagnostyce molekularnej i leczeniu nowotworów o podłożu genetycznym u dzieci
Kulturowe funkcje filozofii 2005-06-09 - 2005-06-10 Toruń Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Współczesnej więcej»o konferencji: Kulturowe funkcje filozofii
Jan Paweł II a religie świata 2005-06-07 - 2005-06-07 Aula WSD, pl. ks. S. W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Jan Paweł II a religie świata
Humanistyka wobec fenomenu samotności 2005-06-03 - 2005-06-04 Toruń Zakład Etyki więcej»o konferencji: Humanistyka wobec fenomenu samotności
Organizacja władz miejskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Śląsku, Pomorzu Zachodnim i obszarze dawnego państwa krzyżackiego w Prusach i Inflantach (XIII-XVIII w.) 2005-06-02 - 2005-06-04 Sandomierz Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Organizacja władz miejskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Śląsku, Pomorzu Zachodnim i obszarze dawnego państwa krzyżackiego w Prusach i Inflantach (XIII-XVIII w.)
Konstytucjonalizm włoski i polski w aktualnej fazie ich przemian 2005-06-02 - 2005-06-02 Toruń Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa więcej»o konferencji: Konstytucjonalizm włoski i polski w aktualnej fazie ich przemian
Śmierć - obrazy, ikony, metafory 2005-05-30 - 2005-06-01 Toruń Koło Naukowe Studentów Etnologii przy Katedrze Etnologii UMK więcej»o konferencji: Śmierć - obrazy, ikony, metafory
Obraz kobiety w prozie i dramacie europejskim I. poł. XX w. - La figura femminile nella narrativa e drammaturgia europea del primo Novecento 2005-05-29 - 2005-06-01 Toruń (Collegium Maius) Zakład Italianistyki - Wydział Filologiczny więcej»o konferencji: Obraz kobiety w prozie i dramacie europejskim I. poł. XX w. - La figura femminile nella narrativa e drammaturgia europea del primo Novecento
Znak, znaczenie, kontekst w badaniach kognitywistycznych 2005-05-23 - 2005-05-25 Toruń Zakład Technologii Kształcenia, Instytut Pedagogiki więcej»o konferencji: Znak, znaczenie, kontekst w badaniach kognitywistycznych
Dialog w polityce. Od Okrągłego Stołu do Pomarańczowej Rewolucji 2005-05-19 - 2005-05-20 Toruń, Biblioteka Główna UMK, sala nr 10 Instytut Politologii, Koło Naukowe Studentów Politologii więcej»o konferencji: Dialog w polityce. Od Okrągłego Stołu do Pomarańczowej Rewolucji
EIGHTH SEMINAR BACHOTEK 2005 - NANOSTRUCTURES: RESEARCH, TECHNOLOGY AND APPLICATIONS 2005-05-18 - 2005-05-21 Bachotek koło Brodnicy Instytut Fizyki więcej»o konferencji: EIGHTH SEMINAR BACHOTEK 2005 - NANOSTRUCTURES: RESEARCH, TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
Edukacja w Europie Środkowo - Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku 2005-05-16 - 2005-05-16 Toruń Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczny więcej»o konferencji: Edukacja w Europie Środkowo - Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku
Młodopolska synteza sztuk 2005-05-16 - 2005-05-18 Toruń - Collegium Maius Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Młodopolska synteza sztuk
Filozofia i etyka interpretacji 2005-05-16 - 2005-05-17 Toruń Instytut Filozofii więcej»o konferencji: Filozofia i etyka interpretacji
Oblicza Japonii 2005-05-06 - 2005-05-07 Toruń Koło Naukowe Kultury Orientu przy Wydziale Sztuk Pięknych więcej»o konferencji: Oblicza Japonii
Pro i kontra w laboratoryjnej diagnostyce kardiologicznej i nefrologicznej 2005-04-27 - 2005-04-28 Ciechocinek, Pałac Targo Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej więcej»o konferencji: Pro i kontra w laboratoryjnej diagnostyce kardiologicznej i nefrologicznej
Współczesne problemy rachunkowości w Polsce 2005-04-26 - 2005-04-27 Toruń Katedra Rachunkowości więcej»o konferencji: Współczesne problemy rachunkowości w Polsce
Art - Brain - Emotions 2005-04-23 - 2005-04-23 Toruń, Hotel UMK Instytut Filozofii, Zakład Teorii Poznania i Metodologii Nauk więcej»o konferencji: Art - Brain - Emotions
Bogumił Witalis Andrzejewski - poeta krajów legendarnych 2005-04-22 - 2005-04-23 Toruń Pracownia Badań Emigracji, Instytut Literatury Polskiej więcej»o konferencji: Bogumił Witalis Andrzejewski - poeta krajów legendarnych
DEKADA KOŚCI I STAWÓW 2000-2010, ROK PIĄTY. Epidemiologia, stan profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowego w Polsce i na świecie 2005-04-21 - 2005-04-23 Bydgoszcz Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu więcej»o konferencji: DEKADA KOŚCI I STAWÓW 2000-2010, ROK PIĄTY. Epidemiologia, stan profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowego w Polsce i na świecie
V Toruński Festiwal Nauki i Sztuki 2005-04-21 - 2005-04-24 Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika więcej»o konferencji: V Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
Nowe metody monitorowania zjawiska lodowych w aspekcie ochrony przed powodziami 2005-04-15 - 2005-04-15 Toruń Instytut Geografii więcej»o konferencji: Nowe metody monitorowania zjawiska lodowych w aspekcie ochrony przed powodziami
Współczesne trendy w gospodarce 2005-04-15 - 2005-04-15 Toruń Sekcja Ekonomiczna Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorant więcej»o konferencji: Współczesne trendy w gospodarce
Eucharystia życiem i nadzieją Kościoła 2005-04-14 - 2005-04-14 Aula WSD, pl. ks. S. W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń Wydział Teologiczny więcej»o konferencji: Eucharystia życiem i nadzieją Kościoła
Medius currens – Tłumacz jako pośrednik między dwoma językami i kulturami. Kulturowe i językowe problemy translacji wobec wyzwań jednoczącej się Europy 2005-04-09 - 2005-04-10 Toruń Katedra Filologii Germańskiej więcej»o konferencji: Medius currens – Tłumacz jako pośrednik między dwoma językami i kulturami. Kulturowe i językowe problemy translacji wobec wyzwań jednoczącej się Europy
XXI Krajowe Seminarium Malakologiczne 2005-04-06 - 2005-04-08 Ciechocinek Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej więcej»o konferencji: XXI Krajowe Seminarium Malakologiczne
Woda elementem środowiska 2005-03-18 - 2005-03-19 Toruń Instytut Geografii, Koło Naukowe Studentów Geografii więcej»o konferencji: Woda elementem środowiska
10-lecie akademicko-naukowej sieci komputerowej TORMAN w Toruniu 2005-02-14 - 2005-02-14 Toruń Uczelniane Centrum Informatyczne więcej»o konferencji: 10-lecie akademicko-naukowej sieci komputerowej TORMAN w Toruniu
Constructing Worlds: Constructivism and the Changing Status of Knowledge (Światy konstruowane: Konstruktywizm a zmieniający się status wiedzy) 2005-02-03 - 2005-02-05 Toruń Katedra Filologii Angielskiej więcej»o konferencji: Constructing Worlds: Constructivism and the Changing Status of Knowledge (Światy konstruowane: Konstruktywizm a zmieniający się status wiedzy)
Polityczne metody zwalczania terroryzmu 2005-01-14 - 2005-01-14 Toruń Katedra Politologii UMK więcej»o konferencji: Polityczne metody zwalczania terroryzmu
Młodzież wobec zagrożeń środowiskowych 2004-12-10 - 2004-12-10 Toruń Studium Pedagogiczne więcej»o konferencji: Młodzież wobec zagrożeń środowiskowych
Wychowanie a Polityka. Polska Kultura Polityczna 2004-12-01 - 2004-12-01 Toruń Katedra Politologii więcej»o konferencji: Wychowanie a Polityka. Polska Kultura Polityczna
Rzeczpospolita w XVI - XVIII 2. - państwo czy wspólnota? 2004-11-19 - 2004-11-20 Toruń Instytut Historii i Archiwistyki więcej»o konferencji: Rzeczpospolita w XVI - XVIII 2. - państwo czy wspólnota?
Opracowanie programu konserwatorsko-restauratorskiego dla Katedry świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu 2004-11-18 - 2004-11-19 Toruń Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa więc