Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Konferencja

Ochrona archiwaliów - aktualne wyzwania

25.04.2024 - 26.04.2024 - Toruń

Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32
56 611 3829 (30)


Wydział Humanistyczny, Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją


dr hab. prof. UMK Piotr Oliński
e-mail: olinskip@umk.pl
prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska
e-mail: jabela@umk.pl
prof. dr hab. Wanda Roman
e-mail: wandakr@umk.pl
dr hab. prof. UMK Tomasz Kozielec
e-mail: tk@umk.pl
dr Jolanta Czuczko
e-mail: jolaczu@umk.pl
dr Dorota Jutrzenka-Supryn
e-mail: aurora@umk.pl
dr Katarzyna Zapolska
e-mail: kazapolska@umk.pl
dr hab. Joanna Karbowska-Berent, prof. UMK
e-mail: karber@umk.pl


dr Ivona Jablonskaja
e-mail: appleivona@umk.pl
telefon: 662 300 088


Problematyka konferencji związana będzie z zagadnieniami obejmującymi specjalistyczne badania archiwaliów, diagnostykę stanu zachowania obiektów zabytkowych, metodykę prac konserwatorskich-restauratorskich, zagrożenia związane z przechowywaniem oraz ekspozycją zabytków archiwalnych, a także ich ochroną. Pragniemy zachęcić do szerokiej wymiany doświadczeń zarówno środowisko archiwistyczne, konserwatorskie oraz innych specjalistów badających zabytki w obszarze sztuki oraz nauk humanistycznych i ścisłych.

«powrót