Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Zakwaterowanie

1. KWOTA WEDŁUG RACHUNKU

Za nocleg podczas podróży zagranicznej przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem imiennym wystawionym na prywatne dane osoby wyjeżdżającej (wystarczy imię i nazwisko osoby zakwaterowanej). Wartość i walutę dokonanej opłaty widniejącej na rachunku należy poświadczyć przedkładając do rozliczenia także bankowe potwierdzenie płatności wygenerowane z konta bankowego do pliku PDF.

Uwaga! Dane UMK, tj. nazwa, adres, czy nr NIP na fakturze imiennej na osobę fizyczną/prywatną są niedopuszczalne.

Zwrot kosztów zakwaterowania jest możliwy do wysokości limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 października 2022 r. w zakładce Diety i limity na noclegi. (nowe stawki diet i limitów obowiązujące od 29.11.2022 r.)

2. RYCZAŁT

W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, osobie wyjeżdżającej przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu określonego dla danego państwa: Diety i limity na noclegi

Ryczałt na nocleg nie przysługuje za czas przejazdu.

Ryczałt nie przysługuje, gdy UMK lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg, jak również w przypadku, gdy wyjazd finansowany jest ze środków programu międzynarodowego, a kontrakt lub budżet projektu nie przewiduje ryczałtu na ten cel.

ZALICZKA NA ZAKWATEROWANIE

Jeśli do "Wniosku o wyjazd za granicę" został dołączony "Wniosek o wypłacenie zaliczki", wówczas na koszty zakwaterowania zostanie wypłacona zaliczka zgodnie z informacją podaną w rubryce "Zakwaterowanie" na wniosku o wyjazd. W celu prawidłowego naliczenia zaliczki prosimy o podanie kwoty oraz waluty zgodnie z rachunkiem, który zostanie przedłożony do rozliczenia po powrocie. Prosimy także o informację, czy w cenie zakwaterowania są wliczone posiłki.

Zaliczka wypłacana jest z wyprzedzeniem jednego tygodnia przed datą planowanego wyjazdu.