COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

Komunikat:

W związku z przekształceniem z dniem 15 grudnia 2020 Działu Współpracy Międzynarodowej na Dział Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej (na podstawie Zarządzenia Rektora nr 262 z 1 grudnia 2020), a także w związku z Pismem Okólnym nr 2 z dnia 18 stycznia 2021r. informującym, że nadzór nad współpracą międzynarodową jest w zakresie działań Prorektora ds. Nauki, prof. dr hab. Wojciecha Wysoty; Dział Nauki UMK informuje, że obsługa delegacji zagranicznych jest aktualnie w kompetencjach Działu Nauki.

Zespół Działu Nauki UMK powiększył się tym samym o następujące osoby zajmujące się służbowymi wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów, a także przyjazdami gości, dotyczącymi toruńskiej części UMK:

Anna Niemcewicz, e-mail: anna.niemcewicz@umk.pl

Małgorzata Wysocka, e-mail: kossak@umk.pl

Jowita Konrad, e-mail: jowita.konrad@umk.pl

Pokój 511 / 512, V piętro, Rektorat, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, tel. (+48 56) 611 42 29; 42 85.

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ANULOWANIA WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

 

  1. W pierwszej kolejności należy poinformować Dział Nauki o anulowaniu wyjazdu, powodach anulowania i kosztach jakie zostały poniesione w związku z planowanym wyjazdem.
  2. Następnie należy zwrócić się do organizatorów wydarzenia, linii lotniczych, hoteli itp.:
  • poinformować o anulowaniu wyjazdu,
  • zwrócić się o zwrot poniesionych wydatków, a następnie
  • zwrócić się o wystawienie faktury korygującej na uprzednio poniesiony wydatek (opłata konferencyjna, bilety, noclegi itp.).
  1. Następnie należy zwrócić się do Rektora UMK z pisemnym wnioskiem wypełnionym na formularzu WNIOSEK O ROZLICZENIE ANULOWANEGO WYJAZDU ZAGRANICZNEGO o rozliczenie kosztów wyjazdu.
  2. Po uzyskaniu wymaganych podpisów na wypełnionym wniosku należy go złożyć do Działu Nauki (prosimy o kierowanie dokumentów drogą korespondencyjną, np. pocztą wewnętrzną). Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki, a także wszelkie uzyskane faktury korygujące oraz dokumentację potwierdzającą działania podjęte na rzecz odzyskania poniesionych wydatków.
  3. Otrzymaną na wyjazd zaliczkę, należy zwrócić na rachunek bankowy Uniwersytetu, z którego zaliczka została wypłacona, w terminie 3 dni od dnia anulowania wyjazdu.W tytule przelewu należy wpisać: „Zwrot zaliczki, wyjazd anulowany, imię i nazwisko, kraj i termin planowanego wyjazdu”.
  4. W przypadku grantów z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), w sprawie anulowania wyjazdów, przyjazdów, należy skontaktować się z opiekunem grantu na Uniwersytecie, aby ustalić dalszy tok postępowania.
  5. W przypadku grantów finansowanych z innych źródeł niż NAWA, należy skontaktować się z opiekunem grantu w instytucji finansującej, a następnie z Działem Nauki, aby ustalić dalszy tok postępowania.