COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Fundusz Pomocy Materialnej

W roku akademickim 2021/2022, ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce, wnioski o wszystkie świadczenia dla studentów są przyjmowane tylko drogą pocztową w wersji papierowej. Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego. Wnioski składane elektronicznie w USOSweb lub przesyłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane.

List Prorektora ds. Studenckich w sprawie formy składania wniosków o świadczenia

 

Świadczenia dla studentów:

Zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ww. świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Przepisy stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - tekst jednolity

 

Akty prawne

 

Strona internetowa Komisji Stypendialnej

 

Informacje dla studentów kampusu toruńskiego

Terminy pracy generatora i składania wniosków

Kontakt ze składami orzekającymi Komisji Stypendialnej

 

Informacje dla studentów Collegium Medicum

Terminy pracy generatora i składania wniosków

Kontakt ze składami orzekającymi Komisji Stypendialnej