Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 775, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615)

Zarządzenie Nr 146 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 października 2022 r. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2022 r. poz. 256)

Zarządzenie Nr 142 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie Rektora UMK z dnia 6 października 2022 r. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2023 r. poz. 247)

Zarządzenie Nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 września 2023 r. zmieniające zarządzenie Rektora UMK z dnia 6 października 2022 r. Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2023 r. poz. 337)