Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

Wniosek o zapomogę należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb.

Wniosek o zapomogę musi być uzasadniony. Do wniosku student dołącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

 

Wnioski o przyznanie zapomogi należy składać

w kampusie toruńskim:

w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich, Rektorat UMK, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11, pok. 408 (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

w Collegium Medicum:

w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich CM, p. Katarzyna Michalska, 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13, budynek A, pok. 1.9 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.30.

 

Kontakt z Komisją Stypendialną w sprawach zapomóg:

kampus toruński: komisja.stypendialna@umk.pl

Collegium Medicum: katarzyna.michalska@cm.umk.pl