Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Stypendium specjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z § 14 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Informacja o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności musi być zamieszczona w systemie USOS. W tym celu oryginał aktualnego orzeczenia należy dostarczyć:

w kampusie toruńskim - do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych

w Collegium Medicum - do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wygenerować za pomocą generatora w systemie USOSweb,

 

Terminy uruchomienia generatora oraz składania wniosków

 

W późniejszym okresie wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać

w kampusie toruńskim:

w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich, Rektorat UMK, ul. Gagarina 11, IV piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

- pok. 406 (Magdalena Walenciak)

- pok. 408 (Joanna Zielińska)

lub

w Zespole ds. Studentów Niepełnosprawnych (DS 11, ul. Gagarina 33)

w Collegium Medicum:

w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich CM, ul. Jagiellońska 15, budynek F, III piętro, pok. 78, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.30