Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Stypendium specjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z § 14 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Informacja o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności musi być zamieszczona w systemie USOS. W tym celu oryginał aktualnego orzeczenia należy dostarczyć:

w kampusie toruńskim - do Zespołu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami

w Collegium Medicum - do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM, 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13, budynek A, pok. 2.4 (II piętro).

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wygenerować za pomocą generatora w systemie USOSweb i wydrukować.

 

Terminy uruchomienia generatora oraz składania wniosków

 

Wnioski przyjmowane będą w dniach 16-18 października 2023 r. zgodnie z harmonogramem (p. link powyżej)

Po 18 października 2023 r. wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać

w kampusie toruńskim:

w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich, Rektorat UMK, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11, pok. 408 (IV piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

lub

w Zespole Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami, DS 12, 87-100 Toruń, ul. Reja 25 (wejście od ul. Fałata), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

w Collegium Medicum:

w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich CM, 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13, budynek A, pok. 1.9 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.30.

Wnioski mogą być również wysłane pocztą odpowiednio na powyższe adresy z dopiskiem "Komisja Stypendialna".

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UMK stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku (w przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego).

 

Kontakt z Komisją Stypendialną w sprawach stypendiów dla osób niepełnosprawnych:

kampus toruński:   komisja.stypendialna@umk.pl    tel. 56 611-20-73

Collegium Medicum:   katarzyna.michalska@cm.umk.pl    tel. 52 585-33-57