Zarejestruj się Zaloguj się
Rekrutacja krok po kroku - kampus toruński Rekrutacja krok po kroku - kampus toruński Rekrutacja krok po kroku - kampus toruński Rekrutacja krok po kroku - kampus toruński Rekrutacja krok po kroku - kampus toruński
Strona główna > Kandydaci > Rekrutacja krok po kroku > Rekrutacja krok po kroku - kampus toruński

Rekrutacja krok po kroku - kampus toruński

Strona główna > Kandydaci > Rekrutacja krok po kroku > Rekrutacja krok po kroku - kampus toruński

 Rekrutacja krok po kroku - kampus toruński

REKRUTACJA KROK PO KROKU DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE PROWADZONE W TORUNIU

 1. Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Zapisy ruszają dnia 14 maja 2019 r.
 2. Uzupełnij wszystkie dane osobowe (zakładki: adres, wykształcenie oraz inne).
 3. Uzupełnij dane dotyczące szkoły średniej i, po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, numer świadectwa i nazwę jednostki wydającej świadectwo (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - do wyboru z listy).
 4. Wybierz przedmioty i poziom egzaminów maturalnych, które uprawniają Cię do ubiegania się o przyjęcie na wybrane kierunki studiów UMK. Jeżeli nie znasz jeszcze wyników matury, wpisz 0%.
 5. Jeśli w trakcie matury wyraziłeś zgodę na pobranie wyników Twojej matury z Krajowego Rejestru Matur (KReM), Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w pierwszych dniach lipca pobierze właściwe wyniki z KReM. Wówczas sprawdź, czy wyniki są naniesione poprawnie. Pozostałe osoby same wprowadzają wyniki matury do IRK.
 6. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości przedmioty i poziom egzaminów maturalnych wybranych podczas rejestracji na studia będzie można zmienić. System IRK uwzględni zawsze wynik wskazanego egzaminu, nawet jeżeli wynik z innego, niewskazanego, przedmiotu będzie korzystniejszy.
 7. Wybierz dowolną liczbę kierunków studiów (spośród wszystkich kierunków oferowanych przez UMK) i ustal priorytety.
 8. Wpłać wyliczoną przez IRK opłatę rekrutacyjną na wskazany przez system indywidualny numer konta. Liczy się data dokonania przelewu. Informacja o zaksięgowaniu przelewu pojawi się w IRK po 2-3 dniach.
 9. Aby być uwzględnionym w procesie rekrutacji należy mieć uzupełnione dane, wprowadzony wynik matury, zaznaczone kierunki studiów i wniesioną opłatę rekrutacyjną w wyznaczonym terminie. Tylko taka rejestracja jest poprawna!
 10. Zdjęcie w formie elektronicznej powinno być zamieszczone w systemie IRK przed złożeniem dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (nie musi być zamieszczone do dnia zamknięcia rejestracji elektronicznej). Zdjęcie otrzyma status „oczekujące na akceptację”. Będzie akceptowane we wrześniu, przed wydrukowaniem legitymacji. Wszyscy kandydaci UMK wprowadzają zdjęcie do systemu IRK (zdjęcie będzie umieszczone w formularzu podania o przyjęcie na studia).
 11. Kandydaci na kierunki artystyczne muszą przystąpić do egzaminów wstępnych, kandydaci na teologię (specjalność kapłańska) - do rozmowy kwalifikacyjnej, a kandydaci na filologię angielską (studia niestacjonarne), którzy nie zdawali matury z języka angielskiego - do testu.  
 12. Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, laureatami konkursów ogólnopolskich lub posiadają osiągnięcia sportowe muszą dostarczyć zaświadczenie o tytule laureata/finalisty lub o osiągnięciach sportowych do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do ostatniego dnia rejestracji (uprawnienia kandydatów - pkt 6).
 13. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji sprawdź w IRK komunikat w sprawie zakwalifikowania na studia.
 14. Jeśli na Twoim koncie w IRK wyświetli się informacja „zakwalifikowany na studia” dostarcz w wyznaczonym terminie lub wyślij pocztą komplet dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (87-100 Toruń, ul. Gagarina 11).
 15. Kompletne dokumenty (podpisane przez kandydata) może również złożyć inna osoba. Do złożenia dokumentów nie jest potrzebne upoważnienie. W przypadku, gdy osoba ta miałaby podpisać podanie lub dokonać innych czynności prawnych związanych z rekrutacją, musi posiadać pisemne upoważnienie wystawione przez kandydata i poświadczone notarialnie.
 16. Liczy się data dostarczenia dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data nadania!

Szczegółowe informacje znajdują się w NIEZBĘDNIKU.

Odpowiedzi na wiele pytań znajdują się w CZĘSTO ZADAWANYCH PYTANIACH.