COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie