COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Stosowanie priorytetów przy wyborze kierunków

Uniwersytet Mikołaja Kopernika stosuje w procesie rekrutacji tzw. system priorytetów.

UWAGA: Systemem priorytetów objęte są wszystkie kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Kandydat na studia może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków ale przyjęty może być tylko na jeden kierunek.

System Internetowej Rejestracji Kandydatów ustawia kierunki wg kolejności dokonanych przez kandydata zapisów. Na pierwszym miejscu jest kierunek, na który kandydat zapisał się najwcześniej. Jeżeli kandydat ma inne preferencje, może zmienić kolejność wybranych przez siebie kierunków wybierając link moje studia na stronie głównej osobistego internetowego konta rekrutacyjnego kandydata w IRK. Sporządzona w ten sposób lista zawiera kierunki studiów, na które kandydat się zarejestrował, poczynając od najważniejszego, tzn. od tego, na który kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.

Zmian w priorytetach na koncie IRK można dokonywać do 08 lipca do godz. 23:59.

Po tym terminie możliwość zmiany priorytetów zostanie zablokowana.