Wybory
Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Akty prawne

 1. Uchwała Nr 31 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Uchwała Nr 20 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr 31 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. Załączniki do Uchwały Nr 31
  • Wydział Chemii: chemia, Chemistry, chemia kosmetyczna, chemia medyczna, chemia i technologia żywności, chemia kryminalistyczna (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy): farmacja, Pharmacy, analityka medyczna, kosmetologia
  • Wydział Filozofii i Nauk Społecznych: architektura informacji, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, kognitywistyka, medioznawstwo, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia, socjologia, Cognitive Science (studia drugiego stopnia), wychowanie fizyczne i sport (studia drugiego stopnia), Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej: astronomia, automatyka i robotyka, fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana, Physics and Astronomy (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Humanistyczny: etnologia - antropologia kulturowa, filologia angielska, filologia bałkańska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia włoska, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, japonistyka, filologia polska, filologia polska jako obca, kulturoznawstwo (w tym sp. kultura Dalekiego Wschodu z j. chińskim albo z j. japońskim), lingwistyka praktyczna i copywriting, lingwistyka stosowana – j. francuski (z j. czeskim albo z j. hiszpańskim), lingwistyka stosowana - j. rosyjski (z j. czeskim albo z j. hiszpańskim), lingwistyka stosowana - j. włoski (z j. czeskim albo z j. hiszpańskim)
  • Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy): kierunek lekarski, Medicine, biotechnologia medyczna, optyka okularowa z elementami optometrii, optometria (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Matematyki i Informatyki: informatyka, matematyka, matematyka stosowana, Studia międzydziedzinowe matematyka i ekonomia, analiza danych (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych: biologia, biologia sądowa, biotechnologia, chemia medyczna, sport i wellness, weterynaria, diagnostyka molekularna (studia drugiego stopnia), Global Change Biology (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka cyfrowa,  komunikacja i psychologia w biznesie, logistyka, Studia międzydziedzinowe matematyka i ekonomia, zarządzanie, Economics (studia drugiego stopnia), Finance and Accounting (studia drugiego stopnia), Management (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Nauk Historycznych: archeologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, historia, studia skandynawsko-bałtyckie, wojskoznawstwo
  • Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe, International Politics and Diplomacy (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy): dietetyka, fizjoterapia, Physiotherapy, pielęgniarstwo, Nursing, położnictwo, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, audiofonologia, terapia zajęciowa, zdrowie publiczne (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: geografia i kształtowanie środowiska, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, geografia (studia drugiego stopnia), geoinformacja środowiskowa (studia drugiego stopnia), gospodarka przestrzenna i geozarządzanie (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Prawa i Administracji: administracja, prawo, doradztwo podatkowe (studia drugiego stopnia)
  • Wydział Sztuk Pięknych: architektura wnętrz, grafika, historia sztuki, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, krytyka artystyczna, malarstwo, ochrona dóbr kultury, sztuka mediów i edukacja wizualna
  • Wydział Teologiczny: teologia (kapłańska, katechetyczno-pastoralna), nauki o rodzinie

 

 1. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
 2. Komisje rekrutacyjne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2023/2024
 3. Limity miejsc na kierunki studiów w roku akademickim 2024/2025
 4. Opłata rekrutacyjna
 5. Opłaty za studia niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024
 6. Wymagane dokumenty
 7. Olimpiady, konkursy, osiągnięcia sportowe