Zarejestruj się Zaloguj się
Akty prawne Akty prawne Akty prawne Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

 1. Uchwała Nr 84 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów wyższych
  Załączniki do Uchwały Nr 84
  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: biologia, biologia sądowa, biotechnologia, diagnostyka molekularna, ochrona środowiska
  • Wydział Chemii: chemia, chemia kosmetyczna, chemia medyczna, chemia i technologia żywności, chemia żywności, materiały współczesnych technologii
  • Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy): farmacja, analityka medyczna, kosmetologia
  • Wydział Filologiczny: filologia angielska, filologia bałkańska, germańska, filologia rosyjska, filologia romańska, filologia włoska, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia – japonistyka, lingwistyka stosowana – j. francuski z j. arabskim, - j. włoski z j. hiszpańskim, - j. francuski z j. hiszpańskim, j. rosyjski z j. czeskim, język obcy w biznesie, komparatystyka literacko-kulturowa, filologia polska, filologia polska jako obca, kulturoznawstwo (w tym sp. kultura Dalekiego Wschodu), lingwistyka praktyczna i copywriting, logopedia
  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej: astronomia, automatyka i robotyka, fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana
  • Wydział Humanistyczny: filozofia, kognitywistyka, medioznawstwo, organizacja opieki nad osobą starszą, psychologia, religioznawstwo, socjologia, międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne, organizacja opieki nad osobą starszą
  • Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy): kierunek lekarski, biotechnologia, optyka okularowa z elementami optometrii, inżynieria biomedyczna
  • Wydział Matematyki i Informatyki: informatyka, matematyka, matematyka stosowana, matematyka i ekonomia, bezpieczeństwo narodowe
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania: ekonomia, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie, logistyka, matematyka i ekonomia, zarządzanie
  • Wydział Nauk Historycznych: archeologia, architektura informacji, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, etnologia - antropologia kulturowa, historia, historia sztuki, studia Skandynawsko-Bałtyckie, wojskoznawstwo, zarządzanie informacją i bibliologia
  • Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy): dietetyka, fizjoterapia, organizacja opieki nad osobą starszą, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, terapia zajęciowa, elektroradiologia, audiofonologia, zdrowie publiczne
  • Wydział Nauk o Ziemi: geografia, geoinformacja środowiskowa, gospodarka przestrzenna, studia miejskie, turystyka i rekreacja
  • Wydział Nauk Pedagogicznych: pedagogika, pedagogika medialna, pedagogika specjalna, praca socjalna
  • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, polityka publiczna, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie
  • Wydział Prawa i Administracji: administracja, doradztwo podatkowe, prawo
  • Wydział Sztuk Pięknych: architektura wnętrz, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, krytyka artystyczna, malarstwo, sztuka mediów i edukacja wizualna, ochrona dóbr kultury, rzeźba
  • Wydział Teologiczny: teologia (kapłańska, katechetyczno-pastoralna), nauki o rodzinie, organizacja opieki nad osobą starszą

  Uchwała Nr 186 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie warunków rekrutacji i liczby miejsc na rok akademicki 2018/2019 oraz szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich na kierunek weterynaria
  Uchwała Nr 17 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 84 Senatu UMK z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Uchwała Nr 35 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 84 Senatu UMK z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Uchwała Nr 49 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 84 Senatu UMK z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Uchwała Nr 65 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 84 Senatu UMK z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Uchwała Nr 80 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 84 Senatu UMK z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
 3. Komisje rekrutacyjne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2018/2019
 4. Limity miejsc na kierunki stacjonarne w roku akademickim 2018/2019
 5. Opłata rekrutacyjna
 6. Wymagane dokumenty
 7. Olimpiady, konkursy, osiągnięcia sportowe