Uczelniane Centrum Informatyczne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
UCI
Jerzy Żenkiewicz
Jerzy Żenkiewicz

Wykształcenie

Przebieg pracy zawodowej

Zainteresowania zawodowe

Działalność organizacyjna

Ważniejsze osiągnięcia techniczne i organizacyjno-naukowe

Stowarzyszenia zawodowe

Ważniejsze staże, szkolenia i szkoły zawodowe

Publikacje (referaty, raporty, artykuły, książki)

Nagrody i odznaczenia

Hobby

e-mail: Jerzy.Zenkiewicz@umk.pl

| Początek strony | Strona UCI | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Toruń | Polska | English version |

12 kwietnia 2013