Uczelniane Centrum Informatyczne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
UCI
Jerzy Żenkiewicz
Zainteresowania zawodowe

*architektura sieci komputerowych (LAN, MAN, WAN)
*protokoły sieciowe
*techniki i metody zarządzania sieciami komputerowymi
*ewolucja Internetu
*usługi sieciowe w środowisku akademicko-naukowym
*zasoby informacyjne i bazy danych
*techniki transmisji szerokopasmowej
*systemy komputerowe
*rozwój infrastruktury informatycznej
*bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej
*systemy łączności radiowej i satelitarnej

| Początek strony | Strona główna | Strona UCI | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Toruń | Polska |