Uczelniane Centrum Informatyczne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
UCI
Jerzy Żenkiewicz
Przebieg pracy zawodowej


"Geofizyka", Toruń (1972-1977)
1972 - elektronik
1974 - specjalista d/s elektroniki
1976 - starszy specjalista d/s elektroniki/kierownik zespołu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy (OOO), przekształcony w 1997/98 r. w Uniwersyteckie Centrum Technologii Sieciowych (UCTS), przekształcone w 2001 r. w Uczelniane Centrum Informatyczne (UCI), Toruń (1977-2018)
1977 - starszy inżynier EMC
1978 - specjalista technolog, p.o. z-cy dyrektora OOO
1980 - z-ca dyrektora OOO
1988 - dyrektor OOO
1995 - dyrektor OOO / koordynator MSK TORMAN
1998 - kierownik UCTS / koordynator MSK TORMAN
2001 - z-ca kierownika UCI / koordynator MSK TORMAN
2008-2018 - z-ca dyrektora UCI / koordynator MSK TORMAN

| Początek strony | Strona główna | Strona UCI | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Toruń | Polska |