Uczelniane Centrum Informatyczne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
UCI
Jerzy Żenkiewicz
Stowarzyszenia zawodowe i organizacje społeczne

1974-członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego NOT w Polsce
1977-członek Związku Nauczycielstwa Polskiego
1986-członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich NOT
1993-członek międzynarodowego stowarzyszenia Internet Society
1999-członek Związku Szlachty Polskiej
2008-członek Rotary

| Początek strony | Strona główna | Strona UCI | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Toruń | Polska |